Jump to content
Arkivverket

[#13810] Hans Olsen Aasen-Den første finneren av kobberet på Røros.


Guest Johan Marius Setsaas

Recommended Posts

Guest Johan Marius Setsaas

Hans Olsen Aasen, den første finnereren av malmen på Røros, har bla. blitt behandlet i NST.Dette gjelder imidlertid i all hovedsak hans etterslekt. Men hva med hans opphav ?Kildene forteller at han var født på Myren ( Myrgården) i Tennes i Herjedalen i 1557, og at han var yngstemann av tre brødre. På sin vei til Trondheim, 'strandet' han i Brekken, hvor han ble boende. (art. i NST, tradisjonsstoff m.m.)Har noen forsket på hans opphav ?En bok, Inger Grannes och brudkronan (Per Nilsson-Tanner 1939) omtaler Hans Olsen som 'gammel-farbror' av Jon (Guttormsen) Grannes i Hede.Denne boken er skrevet som en historisk roman, men forfatteren insisterer på at personene og hendelsene i boken er historiske og identiske.Jeg har selv sjekket de opplyssninger i boken som lar seg gjøre å verifisere, og de stemmer. (Prestefamilien i Hede nevnt i boken, flere andre personer nevnt som brukere på gårder i Hede )Har noen gjort seg bryet med å forske på opphavet til Hans Olsen (Aasen) ?Johan Marius Setsaas Selbu

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Johan Marius Setsaas

Registrer at det ikke har meldt seg noen som vet noe om Hans Olsen Aasens opphav: Flere diskusjoner har versjert om etterkommerene; Ryen, Aasen, men åpenbart ikke noe om opphavet.Finnes det virkelig ingen familie-tradisjoner om hans opphav ?Johan Marius Setsaas Selbu

Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei! Har ingen formening om hans opphav, annet enn at noen (med tilknytning til Røros) har 'forsket' på Olsen, og kommet til at det sannsynlgvis er feil, patronymikonet skal være Jo(h)nsen; men det står står Hans Olsen Aasen på det gamle maleriet i Røros kirke, om jeg ikke husker helt feil.Skal forhøre meg litt, finner jeg noe 'håndfast', hører du fra meg. E-postadr.: mtollan@online.noMarie

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hans har farsnavnet Jonsen i manntallet for 1664:LenkeHar noen sett i originalen og verifisert dette?I manntallet for 1666 under Hitteraasen er Hans og sønnen Peder oppført uten farsnavn og med samme alder som i 1664.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Har også registrert at noen kilder bruker ' Jonssønn ' og ikke Olssønn. Nå passer i og for seg navnet 'Jon' bedre med navnebruken i slekten som Hans (Olssønn) Aasen muligens tilhører, men en må intill videre basere seg på at hans far het Ola.I hvertfall så var han fra 'Myren' i Tennes. En skulle i så fall tro at hans far satt her i 1557, og i så fall er nevnt i NLR 1548-1567.I Skipsskatten for 1557 for Herjedalen nevnes følgende (Fulle gardmendtt ) (side 285 i den trykte utg.):Jens Y Nes (EG: Tennes) Maans ibid Suend ibidHusmend aff forschreffne lenn (s.286)Oluff Pedersønn y Nes Oluff Jonssønn ibidDrenge som thienne for fuld løn, aff forschreffne lenn (s. 286)Peder Jensønn y Nes Jon Jenssenn ibid. Haluaord Olssonn ibid. Peder Morthensønn ibid. Oluff Morthensønn ibid.Av dette fremgår det altså at det er tre muligheter her, dersom Hans (olsen) Aasen virkelig var en 'Olssønn' og hans far virkelig bodde her i 1557, nemlig Oluff Pedersønn, Oluff Jonsønn og Oluff Morthenssønn.Om Hans (Olssønn) Aasen virkelig var i slekt med den slekten som i 2. halvdel av 1500 tallet bebodde (og delvis eide) gårdene Grannes og Orregården i Hede, samt Hårstad i Selbu, så passer i hvertfall Oluff Morthenssønn navnemessig, dårlig.Han kan således være sønn av Oluff Pedersønn eller Oluff Jonsønn.Skulle det derimot vise seg at hans farsnavn virkelig var Jonssønn, står vi altså igjen med både Jon Jensenn, og forsåvidt også Jens ( navnet blir svært ofte forvekslet med Jon )Noen forslag ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.