Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest per helge seglsten

[#13836] Hvem har søknad om uskiftebevilling?

Recommended Posts

Guest per helge seglsten

Jeg er på jakt etter en søknad om uskiftebevilling fra 1908/09 i Øyer. Det er ikke bevart noen innvilgede søknader om slik bevilling fra Mellom-Gudbrandsdal skifterett ved Statsarkivet i Hamar for denne perioden. Men hvordan var saksgangen her? Kan søknaden, eller en kopi av den, befinne seg andre steder?Jeg vet at det var lensmannen som fikk beskjed om å opplyse enken om at hun måtte søke uskiftebevilling for boet etter sin mann (krav etter lov av 30/7 1851 § 2). Kan det for eksempel ligge en kopi av søknaden i arkivene etter lensmannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er fra 1927 av skifterettene håndterte uskiftesøknader. Tidligere var det amtmann/fylkesmann som hadde uskiftesøknadene og gav bevillinger. Jeg ville altså ha prøvd meg i arkivet etter amtmannen i Christians amt/fylkesmannen i Oppland, Statsarkivet i Hamar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Nå må man søke om å få sitte i uskiftet bo innen 60 dager etter ektefellens død. Var det noen slik tidsfrist i den gamle arveloven av 31. juli 1854? Hvis det ikke var noen tidsfrist, hvor lenge etter dødsfallet (i 1908) er det hensiktsmessig å lete etter en søknad om uskiftebevilling?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lov om uskiftet bo av 4. juli 1927 erstattet 'Lov om efterlevende Ægtefælles Adgang til at hensidde i uskiftet Bo m.v.' av 30. juli 1851.Der heter det i § 4 'Er der efter den Afdøde Særkuldbørn under 18 Aar, enten alene eller tilligemed Fællesbørn, kan Amtmanden meddele den efterlevende Enkemand eller Enke, hvis hun med paalidelige Vidnesbyrd godtgjør at være en forstandig og huuslig Qvinde, Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo med de under den nævnte Alder værende Stedbørn ....'§ 6 'Den Længstlevende, som vil erhverve Tilladelse efter § 4, har inden 15 Dage efter Dødsfaldet til Skifteretten at oversende Ansøgning derom tilligemed Underretning om Særkuldbørnenes Navne, Alder og Opholdssted, forsaavidt dette er bekjendt, .... hvorpaa Skifteretten ... indsender Ansøgningen til Amtmanden.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Tusen takk nok en gang! Jeg vet at dette strengt tatt ikke er ditt gebet, men er det så å forstå at tisfristen på 15 dager, kun gjaldt hvis det var mindre særkullsbarn i ekteskapet, og at det ikke var noen lovbestemt tidsfrist for å be om uskifte hvis barna var felles?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Loven fra 1851 gav enkemannen RETT til å sitte i uskiftet bo med felles myndige eller umyndige barn 'saalænge han forbliver ugift'.Kvinner var jo ikke regnet som myndige, men lovens § 2 gav enken mulighet til å søke til amtmannen om å sitte i uskiftet bo 'med hendes og afdøde Mads fælles Børn under 25 Aar, naar hun med paalidelige Vidnesbyrd godtgjør at være en forstandig og huuslig Qvinde'.For fraværende arvinger over 25 års alder gjaldt en regel som sa at man antok at de gav sin tilslutning til at moren satt i uskiftet bo 'indtil hans Erklæring afgives'.Jeg finner ikke omtalt andre tidsfrister enn den på 15 dager, og jeg ville tro den gjaldt generelt.Stebarn ble gitt rett til å kreve skifte når de var 18, og egne barn kunne kreve ved 25 års alder (§ 10).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Nei unnskyld meg! Jeg har jo allerede fått vite at enke(mann) kan sitte i 30 dager i uskiftet bo. Da er alt oppklart, vel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

De 30 dagene ble meg opplyst i innlegg nr. 13930.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.