Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest anne-lise mikalsen

[#13907] Gavebrev fra Katarina Lem til Didrik von Ely Hougland

Recommended Posts

Guest anne-lise mikalsen

Didrik Adolf Justson von Ely Haugland fikk en gang på 1700-tallet herregården Haugland i Haus pr.gj. i gave av Katarina Johanna Lem,datter av Hans Kristian Gartner og Abelone Lem.I tillegg fikk han et hus i Bergen like ovenfor Domkirken.Eiendommene ble gitt som gave,og jeg lurer på om dette 'gavebrevet' ev.skjøte er oppbevart på Statsarkivet? (Cathrine Johanne Gartner,født ca.1713-død 1774,datter av justitsråd og byskriver Hans Christian Gartner.) Mvh Anne-Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er ikke vist til noe tinglyst skjøte/gavebrev på panteregistersiden for Haugland i Arna 1770-1820. Ifølge bygdeboken skulle Didrik Adolf Hustson von Ely være innsatt som enearving etter Chatarina Johanne Gartner, død 1774. I tillegg til Haugland overtok han også eiendommer andre steder, bl.a. i Bergen. I panteboken for Bergen finner vi 30. mai 1774 tinglyst et proklama om at de 'utarvinger' som ikke var nevnt med navn i testamentet til Chatarina Johanne Gartner, men som var tilgodesett med 200 dalere, måtte melde seg til testamentfullbyrderne Jørgen Wiggers og Johan Berentsen Frøchen innen et år.Det synes følgelig å være det testamentet som Jørgen Wiggers og Johan Frøchen opptrådte i henhold til, som overdrog eiendommene tilt Didrik Adolf von Ely. Jeg har imidlertid ikke funnet teksten til dette testamentet tinglyst, men det hadde rimeligvis vært lagt fram for kongen for godkjenning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne-ise Mikalsen

Takk for svaret,Nedrebø,det hadde jo vært artig å få vite grunnen til at Didrik Adolf fikk så pass store eiendommer av en dame han ikke var i familie med?Mvh.Anne-Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

Under arbeidet med en efterslektstliste fra Peder Pedersen Lem og Catharina de Crequi dit la Roche kom jeg over A.M.Wieseners artikkel i Bergens Historiske Tidsskrift nummer 33, 1927 som omtaler denne arven. Wiesener fölger eiendommene fra de var i Peder Lems eie (som forövrig var Ludvig Holbergs formynder) til svigersönnen byskriver Gartner (eller Gärtner), til dennes datter Catherina Johanne og ved testamente til Diderick von Ely.Ifölge mine egne opptegnelser hadde Catherine Johanne en bror, nemlig lektor og magister Peder Christian Gartner som döde allerede 1752 i Bergen. Om denne var gift eller hadde barn vet jeg ikke, men Wieseners bok Dödsfald i Bergen omtaler ogsaa en annen jomfru Gartner som döde 1777, altsaa tre aar efter Cathrine Johannes död i 1774. Dödsannonsen oppgir fire arvinger, alle bosatt Tr.hjem: Jacob, Hans Chistian, Abel Cathrine og Anna Gartner. Gitt fornavnene kan disse godt vaere barn av magisteren. Om der finnes et skifte efter henne eller til byskriver Gartner som döde i 1772, kan man kanskje finne noe der.Tilbake til arven: den eneste forbindelsen jeg kan se mellom von Ely og Gartner/Lem er at von Ely skal ha vaert byskriver Gartners fullmektig, altsaa hos Cathrine Johannes far.Interessant er det kanskje aa bemerke at von Ely var ugift da Cathine Johanne döde i april 1774, men giftet seg allerede i november 1774 med Anna Catharina Wiggers, rimeligvis en datter av testamentfullbyrderen Jörgen Wiggers. I ekteskapet von Ely-Wiggers var der ogsaa flere barn som fikk mellomnavnet Gartner.Har noen opplysninger om andre Gartner ætlinger, spesielt om magisterens eventulle efterslekt er det absolutt av interesse for meg.Beste hilsenerAL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Bare en liten sak: Anna Catharina Wiggers var datter av Jørgen Wiggers bror, Mathias i Oslo. Men hun vokste visstnok opp som fosterdatter hos sin onkel Jørgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.