Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marius Hellerud

[#13962] Hvorfra kom Petrus menighet i Oslo?

Recommended Posts

Guest Marius Hellerud

Hei!Er det noen som vet hvilken (hvilke) menigheter daværende Petrus menighet i Oslo i sin tid ble utskilt fra?Vanligvis står dette jo utførlig beskrevet i hvert fall i mikrokortkatalogene på Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo, men i akkurat tilfellet Petrus kan jeg ikke se at det står noe om slikt i innledningen til menigheten.Har sett litt på menighetskartene også, men skulle gjerne visst dette ordentlig. Har noen små håfulle poder som flyttet til Stockholmgata 21 en gang mellom 1875 og 1885. De 'burde' vært konfirmert i Petrus etter hva jeg kan forstå, men der finner jeg dem ikke. (Finner yngre søsken senere).Er det noen som vet hvor nøyeregnende man var med hensyn til faktisk menighetstilhørighet ved konfirmasjonslesingen på denne tiden?Med vennlig hilsen Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Det jeg kan bidra med er det som står i fjerde utgave av Oslo Byleksikon. Jeg siterer: 'Da en ny Paulus kirke ble reist i 1892, skiftet den gamle navn til Petrus kirke etter Petrus menighet (opprettet 1880) som fra 1889 hadde delt kirken med Paulus menighet. Petrus kirke og menighet endret navn til Sofienberg 1962'. Dette står ved oppslag på Sofienberg kirke. Om du ble noe særlig klokere av dette vet jeg ikke, men lykke til videre i arbeidet.Mvh. Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Takk til deg Anne Elisabeth! Nå vet jeg mye om utviklingen av Petrus menighet etter at den ble opprettet. Det er fint!Men er det ingen som også vet noe om hvilken menighet denne i sin tid ble utskilt fra? Det er vel knapt noe ingenmannsland som plutselig dukket opp mitt inne i det nåværende Oslo???Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Jeg vil tro at Petrus ble utskilt fra Østre Aker. Paulus ble så igjen utskilt fra Petrus. Østre Aker fikk sin nye kirke i 1860, og ved folketellingen i 1865 er i alle fall Dehelenengen ”Dælenga” (like ved Stockholmgt.) oppført som gård under Østre Aker prestegjeld. Såvidt jeg vet er nåværende Sofienberg kirke (Petrus) fra siste halvdel av 1870-åra, og da stemmer det bra at Petrus ble utskilt fra Østre Aker i 1880

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Ta en titt på Riksarkivets Webside. Under mikrofilm kan du finne katalog over kirkebøker. Der finner du akkurat det du trenger, en oversikt for hva som hører til under hver kirke og hvordan utviklingen har vært.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Jeg vil tro at Petrus menighet, som ble opprettet i 1880, ble utskilt fra Paulus menighet. Paulus ble opprettet i 1874/75. Dette ifølge før nevnte Oslo Byleksikon. Paulus menighet ble antagelig utskilt fra Østre Aker.Jeg er enig med deg, Marius at det er dumt at det ikke står noe om 'opprinnelsen' til Petrus menighet i mikroflmkatalogene. Lykke til !Mvh. Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Det siste avsnittet jeg skrev ble litt rart, er litt trøtt. Det jeg vil si er at på Riksarkivets Webside med kataloger for kirkebøker på mikrofilm finner du akkurat 'like lite' for Petrus som du fant på Riksarkivet og det er 'litt dumt'Mvh. Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Siste halvdel av 1800-tallet er åpenbart en periode for befolkningseksplosjon med tilhørende endringer for by- og sogne-grenser i Aker/Christiania. I folketellingen 1865 for Østre Aker har Deleneng skoledistrikt gårdene: Marienborg, Deleneng, Sorgenfri, Rosenhoff, Sindseneng, Frydenberg, Hasle, Tøyen og Waageby innenfor sin grense. Alt i Østre Aker prestegjeld (Som da var relativt nylig utskilt fra (Gamle) Aker.) I folketellingen for Christiania 1865 har Gamle Aker menighet steder som Grunerløkken, Markveien, Trondhjemsveien og Sannergården innenfor sine grenser. Mye tyder derfor på at Petrus/Paulus-området, slik det ble på slutten av 1800-tallet, ligger dels i Gamle Aker og dels i Østre Aker gamle prestegjeld. (Både i Christiania og Akershus) - (Før dette var hele området i Aker prestegjeld – ”Gamle” Aker ble et begrep da man fikk Østre og Vestre) Jeg tror Stockholmsgt. (som ikke fantes i 1865) ligger svært nær grensen mellom disse to prestegjeldene, og holder en knapp på Østre Aker. Men etter 1865 akselrerte befolkningsveksten i dette området formidabelt, og når vi er i tidsrommet 1875-85 har vi både hatt byutvidelse og nye sognegrenseendringer, så her må det muligens letes en del. Lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Takk for alle innspill!Jeg får nok bare sette meg til å lete. Siden jeg faktisk vet omtrent når de mine kom til verden - og følgelig også når de må ha blitt konfirmert - er det om ikke et direkte lite, så i alle fall ikke et uoverkommelige prosjekt.Det er heller ikke første gang jeg har satt meg til og sett menighet for menighet på jakt etter en bestemt hendelse: iblant bruker ikke disse villstyrige slektningene de menighetene de logisk sett burde gjøre heller!Skal se på dagen en gang jeg er på arkivet og har god tid, så kan jeg jo eventuelt gi tilbakemelding om resultatet.Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Paulus menighet ble skilt ut fra Gamle Aker menighet ved kgl. res. 10/7-1874. Den østlige grensen for menigheten fulgte bygrensen slik den gikk etter byutvidelsen i 1859. I 1878 var det en ny byutvidelse. Petrus menighet, opprettet 1880, dekket en god del av det området øst for byen som ble innlemmet i Christiania i 1878. Dette området hørte tidligere til Østre Aker herred og menighet. Det ser derfor ut til at Petrus menighet er skilt ut fra Østre Aker menighet. Menighetene Paulus og Petrus grenset til hverandre ved den gamle bygrensen fra 1859. Siden Petrus menighet ikke hadde egen kirke, delte den kirke med Paulus menighet noen år fram til slutten av 1892 da den nye Paulus kirke ble innviet. I 1897 ble grensene for Petrus menighet endret slik at Petrus kirke (tidligere Paulus, i dag Sofienberg) ble liggende innenfor menighetsgrensen.Før byutvidelsen i 1878 lå Stockholmgata i Østre Aker, den het da Henrik Wergelands Gade. Men den lå rett ved grensa til Christiania og Paulus menighet. Etter den nevnte byutvidelsen hørte Stockholmgata (som den het fra 1879) altså til Christiania og fra 1880 til Petrus menighet. Det gjorde den også etter endringen av menighetsgrensene i 1897.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Unnskyld! Jeg svarte i et travelt øieblikk, tydligvis uten å lese problemet ordentlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.