Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#14033] Til USA 1886 Anders Gustavsen - How to find Anders/Andrew?

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

Hei!Et av mange slektshistoriske problem jeg har slitt med i åresvis er hvor det ble av Anders Gustavsen. Anders var min tippoldefars, Martin Gustavsen (f. 1866), eldre bror, født på Gran på Hadeland 27. august 1863, som sønn av Gustaf Johannesson (f. Gillberga i Värmland 1831) og Else Karine Andersdatter (f. 1838 Skrukkelien i Hurdal).Anders ble konfirmert 16. juni 1678 på Gran. Samme år flyttet Gustaf og Else Karine med sine 6 sønner til Jevnaker, hvor familen fant arbeide ved Hadelands glassverk. Flyttingen ble først meldt 8 år senere, da Anders var tilbake hos presten i Gran 25. april 1886 for å få attest. Denne gangen for å flytte til USA. For mange år siden fant jeg en Anders Gustavsen i Christiania Politikammers emigrantprotokoll 1886, men denne var gift med Maren Kirstine Andersdatter. Og siden Anders ikke var oppført som gift i forbindelse med flyttemeldingen fra Gran (Jevnaker) 1886, var og er jeg fortsatt usikker på om jeg har funnet riktig Anders Gustavsen i emigrantprotokollen.Et spor jeg har hatt å gå etter er at min tippoldefar Martin Gustavsen 13. mai 1887 reiste til USA, i første omgang med 'Rollo' fra Christiania. Destinasjon oppgitt var Kindred i Nord Dakota. Kindred ligger svært nær byen Fargo, og om jeg ikke husker helt feil, så ligger Kindred i Cass County. Min teori har vært at Martin reiste for å besøke sin nylig utvandrede bror. Martin returnerte til uansett til Norge innen 1890, og jeg vet at han brevvekslet med Anders Gustavsen til et stykke inn på 1900-tallet. I tillegg var det kontakt mellom Anders og en yngre bror Gudbrand (f. 1870) omkring 1914/1915 (Dette jfr muntlig opplysning fra Gudbrands nå avdøde datter Ester i samtale 4. juli 1988).Jeg har nylig forsøkt meg på endel søk via betalingstjenesten Genealogy.com. Der har jeg forsøkt å finne Anders i Census 1900 og Census 1910, som jo er de aktuelle indekserte folketellingene, men jeg synes på mange måter at indekseringen er gjort for dårlig. Blandt annet kunne det fra tilbyders side (genealogy.com) ha vært ekstrahert langt flere nyttige opplysniger fra Census 1900, for å avhjelpe søkeprosessen.Jeg har forsøkt å søke på flere varianter av Anders Gustavsen, med fornavn som Anders, Andrew, Andru, Ander, Andres, etc; og på ulike varianter av etternavnet, så som Gustavsen/Gustavson, Gustafson.Den hittil beste kandidaten jeg har funnet er en Andrew Gustafson, som både ved Census 1900 og Census 1910 holdt til i Walsh County, ND, i 1900 i 2 Ward Grafton Township. Dog er denne i 1900 oppført å være fødr i Sverige, men i 1910 i Norge. I 1900 skal han være født i september 1863, i 1910 er han oppført som 46 år gammel. I tillegg er det i 1910 oppført at denne Andrew skal være imigrert til USA 1868, i 1900 er året oppgitt å være 1874. Men alt i alt har jeg ingen god mavefølelse for denne kandidaten ennå.Er det noen som forslag til nye vinklinger for nye søk, hvor jeg kan bli sikrere på at jeg er på rett vei?mv Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen
LenkeEr dette han som var gift, for det står det ikke noe om her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Nye vinklinger må være at han kanskje tok som nytt etternavn gårds- eller stedsnavnet der han kom fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Er det en tilfeldighet, eller er denne Gudbjørg fra Hole (Jevnaker) i følge med Anders? Se post 5306 Lenke (Kilde: Digitalarkivet: Migrants from Gran 1825-1900 and Jevnaker 1837-1901). Kan ikke se at hun står oppført sammen med ham i emigrantprotokollen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Bil. til Martin var forhåndsbetalt. Sikkert av hans bror Anders. Kjenner du til noen andre av brødrene eller søsken av mor/far som emigrerte? Kan det være noen kobling til Kristofersen's fra Jevnaker som også dro til Kindred? Det finnes ingen andre fra Jevnaker i denne databasen som dro akkurat dit. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det fantes forresten ganske mange fra Gran som dro til akkurat Kindred. En del av disse dro rundt den tiden som Martin reiste. Kanskje Anders bosatte seg i nærheten av gamle kjente. Se 'Emigranter over Kristiania 1871-1930'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Da jeg selv har lette etter slekt på Hadeland for en del år siden mener jeg å ha lest i en bok en liste med navn på emigranter og hvor de reiste. Om det var Hadelandsbøkene eller bøker om Lunder og Gran husker jeg ikke. Jeg kommer desverre ikke til Arkivet på noen dager så jeg kan få sjekket dette selv. Kanskje det er noen andre her som vet noe om dette, eller har enkel tilgang til disse bøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Den 20. oktober 1887 er det en fyr ved navn Andres GUstavsen som leverer sin første sending med papirer for å bli statsborger. Dette skjer i Cass County! Gustavsen, Andres Norway October 20, 1887 1st Cass D-8 370Tror vel faktisk at jeg hadde bestilt disse papirene...LenkeLaila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Takk for innsatsen Berit, Nina og Laila. Dette med min dato for presteattesten (25. april), må jo være feil, da jeg også har vært i kilden som opplyser dette før. Gitt at det er 8. april, at utflyttingen meldes, må den Anders Gustavsen Berit fant i emigrantprotkollen være den riktige, da den stemmer med alder, opphavssted, og nærhet til innførselen om utflytting hos presten i Gran 8. april. Dette med den Gudbjørg fra samme sted som også er på flyttefot 8. april tror jeg kan være mer tilfeldig.Laila: Jeg klikket på en av de som kunne sende meg kopier av 'Naturalization records', dvs den i Bismarck, den øverste, men det ble ikke gitt noen opplysning om hvordan man skulle kunn betale de $ 5 det var snakk om. Er dette noe du har erfaring med?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

De sender med regning, og du betaler.Nå kommer det gjerne med noen bankgebyrer av en annen verden, slik at det kan lønne seg å høre om du får betale med Visa/MC når du skriver bestillingen din!Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Laila:Det var det jeg fryktet. Jeg har allerede stilt spørsmålet om VISA ved min bestilling, men jeg får vel antagelig ikke noe svar før tidligst på mandag.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Are, send meg en privat mail med din mail-adresse... Laila Lnormann@c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!E-post er avsendt. Jeg vil også tillegge at jeg har funnet to stykker Andrew via Land Patent Search mht Nord Dakota. Dette er Andrew Gustafson som 16. oktober 1911 fikk patent på jord i Bowman County, og den Andrew E. Gustofson som 12. oktober 1891 fikk patent i Wells County. Det er allikevel for tidlig å si om noen av disse kan være aktuelle.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Are, har dere kommet noe nærmere? Du kjennner vel til alle brødrene, Anders 1864, Martin 1867, Gudbrand 1870, Laurits 1873 og Brede 1876 og at Laurits reiste til Danmark i 1891.Skal se om jeg finner kirkebøker fra Cass co.ND. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hans:Ja, jeg kjenner alle 6 brødre og deres søster, tilsammen syv søsken. Dette er Carl Johan, f. 1860, Anders f. 1863, Martin f. 1866, Gubrand, f. 1870, Laurits f. 1873, Brede f. 1876 og Emme Marthe Marie f. 1879. Alle sønnene var født på Gran (flere på Moger-eie), mens datteren var født på Jevnaker, dit familien flyttet 1878. Carl Johan var født utenfor ekteskap, da Gustaf og Else Karine først giftet seg 14. januar 1862.Jeg har tidligere etterlyst flere av brødrene til min tippoldefar Martin Gustavsen i Gjallarhorn nr. 20 (s. 376, spørsmål 188), og derigjennom kommet i kontakt med en etterkommer etter Carl Johan.Det er riktig at Gudbrand og Laurits reiste til Danmark i 1891, kort tid etter faren Gustaf døde. Min far og jeg har funnet dem igjen i Finnland midt på 1890-tallet (jeg tror dette var i årene 1893-95, men må sjekke dette nærmere). Gudbrand må ha returnert til Norge innen 1896-97, da hans første barn ble født i Drammen på den tiden. Hva som skjedde med Laurits er ennå ikke kjent. Det er sagt om ham, at han skal ha dødd ugift på Drammens glassverk som ung.Hvor er det forøvrig at du har dine opplysninger om denne slektskretsen fra?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Are, glemte at det kunne være flere ja, Emma Marthe Marie f.9/2 Bjellumseie dpt.4/4 1879 Jevnaker. Hvor jeg innsikt i denne familien fra?Kirkebøkene, og jeg er fra Hadeland. Du tror ikke at Laurits ble i Danmark da? Har du kommet noe nærmere Anders i USA?Reisemålet var New York så vidt jeg husker men han havnet vel i ND kanskje siden Martin var der en tur. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hans:Når det gjelder etterslekten etter Gustaf, så har jeg kontroll på etterkommerne til sønnene Martin og Gudbrand, som begge slo seg ned i Drammen. Jeg har i tillegg funnet mye av etterslekten til Emma, samt litt fram mot 1900 på Carl Johan. Det er altså de tre brødrene Anders, Laurits og Brede som utgjør store hull. Anders og Laurits har jeg noen spor etter, men når det gjelder Brede har jeg ingenting annet enn at han var født 8. mars 1876, og at han arbeidet ved Hadelands glassverk fra 1886 til 1894 (Opplyst av Arne I. Brorson på Jevnaker i brev 1988). Da jeg verken har funnet Laurits eller Brede i 1900-tellingen, lurer jeg på om de begge kan ha vært i utlandet dette år.Tilbake til Anders, som dette egentlig handler om: Jeg har bestilt kopi av 'Naturalization records' for den Anders Gustavsen som søkte i 1887, men her har jeg ikke fått noe svar ennå. Jeg er fortsatt sterk i troen på at han skal kunne gjenfinnes i Nord Dakota. Nina var da også inne på ovenfor, at mange fra Hadeland/Jevnaker fant veien til Nord Dakota på den tiden han utvandret, så inntil videre søker jeg i den retningen.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hans:Jeg kom på en ting som kanskje du kan hjelpe meg med. Ved folketellingen 1900 bodde enken Karine Gustavsen i et hus i Næsbakkken på Jevnaker. Det er opplyst at hun var understøttet av Hadelands glassverk. Fødselsåret er feilaktig oppgitt til 1836 [skal være 1838]. I samme husstand bodde hennes ugifte datter Emma, og hennes dattersønn Bjarne, født 30. august 1898. Også i samme hustand bodde Heyman David (eller omvendt) Behrsøn, f. 1863 i Rusland. Han er oppgitt å være handelsreisende i manufaktur, og ble rubrisert som Unitarist (trossamfunn). Så ved 1900 var altså mannen død (Gustaf) og alle 6 sønner ut av rede.Om du har tilgang til de aktuelle kirkebøkene. Hvem er oppført som far til Bjarne? Hva med fadderne (nær familie?)? Ellers mangler jeg årstall for når Karine døde, samt for Emmas senere ekteskap med skredderen Ernst Karlstrøm (de hadde barn født i perioden 1902-1920). Jeg er forøvrig usikker på denne unitaristiske russiske maufakturhandleren med det jødisk klingende navnet. Mulig var han kun en leieboer, familiestillingen er oppgitt å være 'el.', hva nå enn det betyr.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Fra 'Avkortingar nytta i teljinga' (link på inngangssiden til tellingen)fl - losjerende, hørende til familien (ikke nødvendigvis slektning!)el - enslig losjerende (dvs med eget kosthold)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Are, far til Bjarne f.30/8 dpt.23/10-1898 er: Karl Nilssen fra Kongsberg, f. 1878. Lokomotivpudser.Faddere:Inger Kristofersdatter Næsbakken, Karl Olsen Næsbakken, Valborg A. Begrseie, Johan G. Nøklebyeeie og Kristian Johansen Nøklebyeie. Har ikke gifte Jevnaker 1901-1907 her akkurat nå. Har to kirkebøker fra Kindred, Cass Co. ND her men ikke spor av Anders Gustavsen i dem. Trenger mer konkret å gå på. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Marius og Ketil:Takk for henvisninger til og faktiske forklaringer på nevnte forkortinger.Hans:Det var flott å få navnet på Bjarnes far.Dette med Bjarnes faddere er også svært interessant. Bak Johan G. Nøklebyeie og Kristian Johansen skjuler det seg slekt. Den 40 år gamle Johan Gustavsen bodde med sin familie på Nøklebyjordet ved folketellingen 1900. Eldste sønn boende hjemme var da den 18 år gamle sønnen Kristian Johansen. Sistnevnte skiftet senere etternavn til Gustavsen og flyttet til Slemmestad, hvor han døde 12. desember 1960.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.