Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Nermo

[#14043] Thomas Thorsen på Sund i Leirfjord ca.1690

Recommended Posts

Guest Per Nermo

Thomas Thorsen Sund i Leirfjord kan se ut til å ha vært gift to ganger. Hans sønn Thor gifter seg ca. 1715 med Karen Nielsdatter Tanche, hvis far Niels Hansen Tanche skal ha g. seg påny etter 1686 etter sin 1. kone (Kjersten Hansdatter Leth)'s død, med 'enkefru Thomas Sund', som vel da er mor til Karen (og Bereth). (Thor og Karen blir dermed stesøsken, uten noen felles foreldre).Thomas ser altså ut til å ha dødd fra sin 2. kone ('enkefru Thomas Sund'). Hva disses mulige to konene til Thomas Torsen Sund het har jeg ingen formening om, og jeg vet heller ikke navnet på hans mor. Faren het Tor Thommesen.Er det noen som kan supplere med facts her, ev. kommentere ovenstående noe vidløftige hypotese ?Det har vært antydet at Niels Hansen Tanche på Sund er identisk med Nils Hansen (Tanche) på Kvam/Quam, Inderøy, NT. Faren skal være sorenskriver i Hedemark og Østerdal, Hans Carstensen Tanche (1604-1676) som var g.m. Elisabeth Thomasdatter fra Oslo og bodde på Kluge i Vang, HE. Disse skal riktignok ha hatt en annen sønn med samme navn (Niels Hansen Tanche) som i 1679 ble kapellan på Toten og senere (1687) sogneprest i Hoff, Solør (død der 1718). Noen som vet noe om dette ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Hei!Jeg skal ta det som jeg har på Thomas på Sund. Så får du kommenter og har du andre utspill her så er jeg veldig intressert.Nå går jeg ut fra Alstahaug kanikgjeld s. 101 Gården Sund (ligger i Leirfjord komune i dag. Det skal ha vert to bruk.bruk a) Tomas 1560-1595,deretter Thomas dy. 1596-1645,så enken 1646- 1652 (dette må jo være enken etter Tomas dy).deretter Tomas Tomassøn 1655- 1679 som jeg går ut fra er sønn av forrige bruker.Så Nils Hansen Tanche som ble gift med enken etter Thomas Tomassøn, Kiersten Ellingsdatter som skal være født på Toft i Brønnøy.Mantallet 1666 er Tomis (Thomas) 40 år oppsitter på Sund med sønnene Anders 10 år, Jon 4 år, Elling 1 år.Thomas sønn Thor Thomassen f. ca 1677 skifte er 1739. Han overtok på Sund og ble gift med Karen Nilsdatter Tanche så de var faktisk stesøsken.Karen Nilsdatter Tanche d. ca 1749 på Sund g. med Thor Thomassen de hadde 9.barnKarens foreldre: Hans Nilsen Tanche f. 1640 på Inderøy. g.m. Kjersten Hansdatter Leth f. ca 1647 Trondheim d. ca 1688 på Skei på Dønna Hans Nilsen Tanche var jordforpakter på Skei på Dønna. Han giftet seg 2.gang med Kiersten Ellingsdatter.besteforeldre: Hans Carsten Tanche f. ca 1604 Maribo Låland i Danmark. d. 1676 på Vang Hedemarken. han kom som håndskriver og regimentssekretarius til Statholder i Norge Hr. Kristoffer Urne, slotsherre på Akershus slott. Han ble beskikket til sorenskriver over Hedemarken 1632, et embete som han hadde i 32 år. Han var 1.gang gift med Karen Hansdatter Jenssen, 5 barn. 2. gang Lisbeth Thomasdatter (som skal være datter av Thomas Laugesen og Margrethe Olufsdatter/Olsdatter). De fikk bare sønnen Nils som havnet på SundOldeforeldre: Karsten Hansen Tanche f. 1585. d. 1650 på Maribo, Låland. Han var rådmann og handelsmann. Han skal ha vært den første borgermester i Hardselv. g.m Hilleborg HansdatterDette er nedskrevet før jeg forsto hvor viktig kilder er. Og jeg har ikke følt meg kompetent enda til å begynne å kontrolere om dette er rett. Og jeg holder mest på med mine egen slekt så min manns tar jeg bare når det dukker opp noe og det kontrolerer jeg så langt det går, men dette har jeg ikke hatt noen mulighet å kontrolere. Og ikke er jeg den rette til å svare på dette spørsmålet heller, det er sikkert noen som vet og kan mer.Hilsen Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Nei dette er noe som ikke stemmer her kom med utspill. Thomas som er nevnt 1666 er kanskje gift med enken?????Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg begynner 'bakerst': Sorenskriver i Hedemark, Hans Carstensen Tanche (1604-1676) ble g. 2. gang den 20 Feb 1647 med Elisabeth Thomasdatter. Deres sønn Niels (vel f. rundt 1650) ble personell-kapellan på Toten i 1679 og sogneprest i Hof i Solør fra 1687. Han havnet altså ikke på Sund i Leirfjorden. Barna i 1. ekteskap er såvidt jeg vet født på Kluge i Vang, Hedmark. Jeg kjenner bare 2 av de 5, nemlig Hilleborg og Christopher. Hva het de andre tre, og hvem ble de gift med ?Så hvem han ha vært far til Nils Hansen Tanke/Tanche f. (på Inderøy ?) rundt 1640, bosatt på Kvam, Inderøy (1684) og senere Skei, Dønna og Sund, Leirfjorden ?Og hvis Kirsten Hansdatter Leth døde ca.1686 (skifte på Skei 1688) så kan han vel neppe ha vært g.m. Kirsten Ellingsdatter etter dette ? Kirsten skal vel være mor til barna til Thomas Sund som er nevnt i 1666 ? (Jeg mente forøvrig det var Thomas som g. seg med Kirsten Leth etter sin 1. kones død).Jeg har sett enda en (tidligere ?) kone til Thomas Sund, nemlig en Christine Andersdatter. Navnet på den 10 år gamle sønnen Anders i 1666 kunde kan kanskje underbygge dette.Det skal visstnok ha vært en jekteskipper Thomas Hansson på Sund i 1666. Er dette 'vår' Thomas eller en annen ?Det stemmer vel da 'fremdeles' at Thomas' sønn Thor g. seg med sin 'stesøster' Karen Nielsdatter Tanche, som såvidt jeg vet er d. av Kirsten Hansdatter Leth og Niels Hansen Tanke/Tanche.Hva het brukerne på den andre Sund-gården i denne perioden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Hei!1666 er det en enke som er den andre brukereren på Sund. Hva hennes mann het vet jeg ikke.Samtidig med Thor Thomassen skal det være en Rasmus, jeg husker ikke farsnavnet.Hans Carstensen Tanche var 1.gang gift med Karen Hansdatter Jenssen, med Karen hadde han barna:1).Christopher, sogneprest til Land på Hadeland,2). Nils, sogneprest til Hoff i Solør3). Karen, gift med Bo Hansen sogneprest til Ringsaker.4). Helleboe g.m. Lie Alex-Broch? Foged i Verdalen.Hans Charstense Tanche var 2.g.g.m. som sagt før Lisbeth/Elisabeth Thomasdatter de hadde sønnen Nils som havnet på Sund.Det er referert til et brev fra Svein Edvardsen i Våre Forfedre (det er en slektsforsker som har tatt kontakt med han). Han skriver:'Jo oppsettet du har av Tanche slekten er riktig, det som er avglemt er at Hans Carstensen på Vang også hadde en sønn Nils i sitt andre ekteskap, han dro til Dønna. Jeg har snakket med Kåre Hasselberg og han kunne fortelle at det er mange som har problemer med denne biten av Tanche-slekten, men det er det faktiske forhold'.Hilsen Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Hei!Jeg har funnet hvem som bodde på det andre bruket på Sund.Bruk b) 1. Nils 1610-1643,2. Søren Nilsen, 1645-15613. Hans 1663-16794. Anders Rasmussen 1680- 1708, det var han som var samtidig som Thor Thomassen på bruk a)Dette er fra Alstahaug Kanikgjeld s. 101Solvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Hei!Jeg så ikke alle spørsmålene dine i inlegg 4. I de opplysningene jeg har døde Kiersten Hansdatter Leth på Skei på Dønna skifte var som du sier 1688 og var da gift med Nils Hansen Tanche.Thomas på Sund er beskrevet som Hansen, Jonsen, Thomasen og mange flere. mest etter hvilken teorier folk har. Og han skal ha vert Jekteskipper.Hvor har du sett navnet på 1.kona til Thomas på Sund, jeg har aldri sett noe annet en Kiersten Ellingsdatter.Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 6): Jeg skulle gjerne sett dokumentasjon på barna til Hans Carstensen Tanche på Vang, Hedmark, 'sortert' på ekteskap. Det er flere forhold som gjør at jeg har innsigelser mot plasseringen av Karen og begge Niels'er :- Karen's datter Marie Cathrine fikk barn (med Bo Hansen Aurelian) rundt 1708-1715, og hun er vel da helst f. rundt 1680-1685, noe som gjør ca. ca. 1650-55 mer passende som f.år på Karen. I så fall hører hun hjemme i Hans Tanche's 2. ekteskap (inngått i 1647 med Elisabeth Thomasdatter), og hun er da oppkalt etter kona i 1. ekteskap (inngått i 1632 med Karen Hansdatter JESSEN, død 1643), slik skikken var.- Christopher (1641-1718) (g. Ingeborg Christophersdatter von Tach) hører utvilsomt hjemme i 1. ekteskap.- Hilleborg (g. Liv Alexandersen Borch !) 'passer' også godt inn i 1. ekteskap, blant de yngste (moren døde altså i 1643), siden hun får sitt første barn ca. 1663.- Niels ble personell-kapellan på Toten i 1679, og hvis dette var hans første kall var han antakelig født rundt 1654, og hører dermed hjemme i 2. ekteskap.- Niels som endte sine dager etter 1688 i Nordland hører, hvis han er født ca. 1640, hjemme i 1. ekteskap.Jeg ville altså mao. helst ha byttet om på Niels'ene, samt plassert Karen i 2. ekteskap.Jeg har dessverre ikke notert kilden til informasjonen om at Thomas Sund (ca.1626-ca.1685) skulle ha vært g.m. en Christine Andersdatter. Men sønnen Anders kunne jo tyde på det. Dessuten er jo Anders hele 6 år eldre enn Jon ...Er det 'sikkert' at Thoams Sund ikke giftet seg pånytt etter at Kirsten Ellingsdatter døde ? Når døde hun egentlig ?Det fantes en Niels Carstensen Tank (f. rundt 1655?, død 1732) som drev handelsvirksomhet i Hølen i Vestby, Akershus. Noen som kjenner hans herkomst ? (Han hadde barna Jens, Maren, Johannes og Carsten, født i Halden rundt 1685).Er det korrekt at det fantes en Carsten Tank/Tanche som skal ha vært borgermester i Trondheim (rundt 1650-1680 ?) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Til siste spørsmål i forrige innlegg:Vi finner ingen Carsten Tanche i listen over borgermesterne i Trondheim i perioden 1554-1922.(Kilde: Trondheim byleksikon)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnhild Thoresen

jeg prøver å skrive selv om debatten ble avsluttet i 2005. Tanche slekten er omtalt i heftet'Jekteskipperen Thomas på Sund i Leirfjord' Dette heftet kan kjøpes. Hilsen en Tanche etterkommer i Herøy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg kunne tenke meg å bestille heftet 'Jekteskipperen Thomas på Sund i Leirfjord', til Per Nermo, Simensbråtveien 16 B, 1182 Oslo, epost nermo(a)online.no. Kunne du hjelpe meg med å formidle dette, Arnhild ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arnhild thoresen

Jeg har et hefte,som du kan få kjøpe. sender deg en e-post

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Tusen takk for positiv innstilling. Jeg har idag fått heftet tilsendt i posten av forfatteren. Et meget imponerende stykke arbeid, er mitt førsteinntrykk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjersti Wilmann

Hei! Jeg prøver meg på et innlegg her selv om jeg ser det er en stund siden det ble skrevet noe her. Karen Nielsdatter Tanche er min 5. tippoldemor og det kunne vært artig å visst om du kom noe videre med hennes aner, evt ektefellens aner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ja, den som hadde klart å lese dette !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg reknar med at du har sett at eg la inn same meldinga i tema 19997.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jess. Vi får håpe at Finn og Astrid og andre 'lesekyndige' vil klare å lese (samt gjengi) dette åpenbart svært interessante innholdet !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.