Jump to content
Arkivverket

[#14044] Landfysikus ('distriktslege') Hans Møller (i Porsgrunn?) ca. 1780


Guest Per Nermo

Recommended Posts

Guest Per Nermo

I Finn C. Knudsen: 'Eidanger - Porsgrund', som er lagt ut på nettet av Porsgrunn Folkebibliotek, se Lenke (er dessverre ikke tilgjengelig akkurat nå), finnes tildels utførlige omtaler av bl.a. familene Flood, Rasch, Møller, Løvenskiold, Aall, mv.Her nevnes landfysikus Hans Møller, g. Eleonore Hedvig Rasch, med barna Marianne M.(1774-96, g. Niels Aall, 1669-1854) og Hans Eleonordus M.(1780-1860, g. Inger Aall 1774-1856), sistnevnte m. barna Hans Eleonardus f.1804, Simonine f.1810 og Marianne f.1812. Sistnevnte er nevnt som g.m. 'amtmand Aall'. Hvilken Aall er dette ? Er det en forveksling med hennes ovennevnte tante Marianne, g. Niels Aall, som såvidt jeg vet var proprietær på Ulefoss, stortingsmann (og muligens også amtmann ?) ?Det fantes (enda) en Hans Elenordus Møller f.1862 (g. Hedevig Carspasradatter Holter fra Gjerpen), sønn av Jacob Aall Møller og Malla Hall. Er denne Jacob sønn av ovennevnte Hans E. Møller f. 1804 og Amborg Laura Jacobsdatter Aall ?Førstnvente landfysikus Hans Møller var altså g.m. Eleonore Hedvig Rasch. Hvem var hennes foreldre ? (Var hun d. av rektor Jacob Rasch (1669-1737)i Christiania og Anna Deichmann (død 1754) ?).Men så Hans selv, hvor kom han fra, og hvem var hans foreldre ? Er han kanskje identisk med Johan Nielsen Møller (1736-96), g.m. Hedvig Eleonore Rasch f.1736 ? Kan han være sønnesønn av den Hans Møller (i Skien ?) som fikk døtrene Helvig (død 1712) og Gjørol (død 1769), g.m. brødrene Jørgen (død 1718) og Peder Pedersen Flood (1680-1727), hhv. kjøpmann i Skien og skipsbygger i Langesund ?Håper noen Grenlands-spesialister vil ta seg tid til å hjelpe meg med noen av disse spørsmålene.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Se tema 11836 og 7783. Sistnevnte Marthinius var dessverre ikke den samme som Amerikafareren, men jeg har sterke antakelser om at han også tilhører denne familien du her snakker om. Skulle du finne ham på din vei vil jeg gjerne høre fra deg.På Riksarkivet finnes det en liten bok fra Porsgrunn som bla. omtaler denne slekten. Du har kanskje sett den?

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Per Nermo

Jeg har endt opp med at landfysicus Hans Møller (1736-1796) i Skien (fra 1786 bos. i Aakre, Gjerpen) må være f. i Elbo, Vejle, Danmark, som s. av en Nils (Møller), en selveiende bonde i Stoustrup, Fredericia, som skal ha vært møller-sønn fra Nord-Jylland. Hvis dette er rett var Hans bror av Rasmus Nilsen Møller (1763-1842), biskop over Lolland, som igjen hadde en sønn Paul Martin Møller som ble professor i Christiania.Jeg har ikke funnet noen forbindelse til noen av 'Møller-barna' som ble født i Langesund i perioden ca.1670-1680. Faren deres skal muligens være en kaptein 'Hans Lazarij' (Møller ?) f. 1638, ev. en Hans Kristoffersen Møller døpt 1 Jan 1661. (de omtalte barna var Aleth, Helvig, Henrick, Karen og Gjørol Møller, alle f. i Langesund).

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Gunnar Arntzen

Ifølge Frederik Grøns artikkel om landfysikus Møller i Norsk biografisk leksikon, 1. utg., bd. 9, 1940, s. 562-563, var han født i Stoustrup (ikke Elbo) av foreldre gårdeier Niels Hansen Møller og 1. hustru Marie Eriksen. Han var Halvbror (ikke bror) av biskop Rasmus Møller.Mvh Jon Gunnar Arntzen hovedredaktør Norsk biografisk leksikon

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.