Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Dag Torgersen

[#14064] Peder Torgersen Rønnei og Siri Torbjørnsdatter i Luster Sogn og Fj.

Recommended Posts

Guest Dag Torgersen

Hei! Etter litt leting har jeg funnet disse mine to tippoldeforeldre. Er det noen som har informasjon om deres foreldre eventuelt barn? Er også taknemelig for andre opplysninger om denne slekten. De opplysningene jeg har er følgene:Torger Pedersen var født på Rønnei i Luster 4.11.1842 og var sønn av Peder Torgersen Rønnei og Siri Torbjørnsdatter. Peder var født på gården Leirdalen og døpt i Jostedal krk. 10.1.1802. Han hadde først et lite bruk under Kalhagen i Gaupne, men flyttet ca. 1834 til bruket Steinkjelen under Rønnei der han døde 10.6.1850. Siri var fra Marifjøra og døpt i Hafslo 14.9.1800. Hun døde på Rønnei 5.6.1867. (Kilde: Lars Øyane: 'Gards- og ættesoge for Luster kommune, bind IV)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Du finner litt mer om opphavet til Peder Torgersen i bygdeboka som du allerede har sett i. I omtalen av plassen Tverrteigen under Leirdalen (side 996) står det:'Halvor Torbjørnson Leirdal, frå Årstu under Dale, vart døypt 1.12.1777 og d. som husmann i Leirdalen 9.7.1833. Han gifte seg i Luster 22.11.1812 med Gunnhild Rasmusdotter frå ein plass under Myklemyr i Jostedalen. Ho vart døypt i Jostedalen 27.l.1773 og d. som husmannskone i Leirdalen 6.4.1838. Gunnhild budde i Leirdalen alt kring 1800, men var då innerst i Leirdalen (bnr. 4). Men kring 1818 fekk Halvor og Gunnhild rydda seg ein ny plass under Leirdalen (bnr. 1), og det var nok plassen i Tverrteigen som og har vore kalla Halvorsplassen. dei då busette seg på. Her var dei buande levetidi ut. Gunnhild hadde to born frå før [1. og 2. nedenfor], medan ho og Halvor fekk tre born i lag:1. Ingeborg Andersdotter (1798-1869), dotter av Gunnhild Rasmusdotter og gardbrukar Anders Jørgensen på Haugen (1769-1807), vart gift første gongen med gardbrukar Tollef Einerson på Råum (1763-1824) og sidan attgift med husmann Ole Torgersen i Hagen under Sandviki (l805-1856).2. Peder Torgersen (1802-1850), son av Gunnhild og husmann Torger Iverson i Haugen l under Leirdalen (1785-1865), vart sjølv husmann i Steinkjedlen under Rønnei.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Therese Brennesvik

I databasen over døpte i Hafslo oppgies Siris foreldre å være Torbiørn Ellingsen og Johanna. Ellers er det tre barn født årene før som kan være Siris søsken: Christi 1785.06.05 f far: Torbiørn Ellingsen Mor: Johanna PaulsdElling 1787.12.23 m far: Torbiørn Ellingsen mor: Johanna Povelsd merknad: døbt i NæsGiertrud 1792.12.10 f far: Torbiørn Ellingsen Mor: Johanna PovelsdMulig at Johanna Povelsdatter tilsvarer denne damen født i Hafslo: Johanna 1756.02.15 f e far: Povel Smed

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Dag, om eg skal døma etter namnet ditt, vil eg gissa på at du må vera etterkomar etter Peder Odin Torgersen (1881-1968), fiskar, busett på Eide i Bø i Vesterålen?Den gongen eg arbeidde med band IV av bygdebøkene for Luster, fann eg ikkje dødsdatoane for dei tre yngre søskeni til Peder Odin:* Thea Elina Torgersen, fødd i Bø 23.1.1885* Karl Jentoft Torgersen, fødd i Bø 29.6.1888* Ragnvald Johan Torgersen, fødd i Bø 10.11.1893Eg er vorten fortald at dei alle døydde i ein eller annan epidemi, truleg difteri. Kan du stadfesta dette? Kan du gje med dødsdatoane deira?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Torgersen

Takk for hjelp og informasjon!! Joda jeg er etterkommer etter Peder Odin Torgersen Han var min bestefar!De andre søskene hans hadde jeg ikke hørt om før nå!Så dette må jeg prøve og få sjekket opp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.