Jump to content
Arkivverket

[#14111] Omstreifere


Guest Rune Hårstadsveen

Recommended Posts

Guest Rune Hårstadsveen

Har liten (ingen) erfaring når det gjelder å spore såkalte omstreifere. Har noen her som jeg ikke finner i DAs landsdekkende 1865-folketelling:1. Elias Fredriksen, født på Hitra (Sør-Trøndelag) eller Grimeli i Askvoll (Sogn & Fjordane)27.09.1855. Foreldrene skulle være omstreifer Fredrik Fredriksen og pike Johanne Johansdatter. Elias blir konfirmert i Vang i Valdres 1871, og blir gift i Søndre Land 11.04.1880. Elias nevnes sjøl som omstreifende. Han får en datter i Vang i 1882, men jeg finner ham ikke i ft. 1900.2. Hans kone, Clara Christina Johannesdatter, oppgis å være konfirmert i Vang i Valdres 1871, men jeg har ikke kunnet finne henne der. Hun skal ellers være født i Lycksele (?) i Sverige 1856, og faren var omstreifer Johan Fredriksen. Det er jo mulig at hun ikke er i Norge i 1865...Jeg vet at enkelte av dere 'der ute' har god greie på omstreiferslekter, så jeg håper noen kan hjelpe meg litt!Som alltid takknemlig for hjelp!

Link to post
Share on other sites
Guest Kai Gurrik Larsen

Jeg hjelper deg gjerne Rune hvis du bare hadde hatt litt mere info. jeg har å benytte meg av. Jeg sitter med tre bøker av Sundt som alle inneholder info. om personer som het Fredrik Fredriksen. Det som kan være litt vanskelig med disse slektene er at personene som regel ikke var gift og at de hadde flere enn en kone...! Dette er da noe jeg kommer en del borti, ikke at det er slik med alle.Jeg gjør oppmerksom på at jeg har drevet med omstreiferslekter i en lang tid og har derfor opparbeidet meg info. om en del omstreifer slekter...!(?).

Link to post
Share on other sites
Guest John Aalen

Hvis du går inn på sidene til FamilySearch og legger inn navnene til foreldrene til Elias, så kommer det opp noen søsken av Elias. Men du bør sjekke den infoen med kirkebøkene.Lykke til! Hilsen J.Aalen.

Link to post
Share on other sites
Guest Åse Killingrød

I FT 1900 finner jeg disse på garden Mohaug, Haflo Sogn og fj. Elias Fredriksen f 1855 på Hitterø, han er blikkenslager/messingsmed, og konen Klara Kristine Johannesdatter f 1856 i Lykksele. Johan Fredrik Eliassen f 1886 i Sande, Indre Holmedal Elias Eliassen f. 1891 N Aurdal Laurits Hartmann Eliassen f. 1894 n. Aurdal Wilhelmina Elvine Eliassen f 1898 N Aurdal Videre finne jeg på gården Brandmyr, Hafslo: Johanna Eliassen f.1892 Fredrikke Eliassen f. 1879 Klara Eliassen f. 1890 Dette er vel folka du leiter etter?mvh, Åse K.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Opplysningene om denne slekta har jeg fra Fantefortegnelsen av 1862:Person/familie 236: Fredrik Fredriksens far er nok Fredrik Persen. Fredrik hadde tilnavnet 'Næseløs-Fredrik'. Moren er Marthe Fredriksdatter (fra Tønsæt?). Johanne, jenta som ble mor til Elias, Kalles Johanne Johannesdatter Palm. Foreldre til Fredrik Persen er Kari 'Kari med kjæften' og Per Hesteskjærer. De ble boende på Nystuen på Namdals-eidet.Når det gjelder den andre familien, til Clara, har jeg nok for liten informasjon for å si noe mer. mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Åse Killingröd

Foreldrene til Johanne Johannesdatter Palm var Johan Vilhelm Palm og Marie Sofie Carlsdatter. Fredrik Fredriksen kaltes også for 'Svarte-Fredrik'. Jeg har en del fra Marie Sofie og bakover, om det er av interesse.mvh, Åse K.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Hjertelig takk for all hjelp! Dette var mer respons enn jeg hadde tørt å håpe på, men all takk og ære!Til Åse Killingröd: Jeg vil gjerne ha mer info om Marie Sofie og bakover! Du kan evt. sende det til meg privat: ruhaars@online.noM.v.h. Rune

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Følgende bare slår meg: man dumper jo av og til tilfeldig borti 'fanter', 'omstreifere' eller hva de nå omtales som, i kirkebøker og andre steder. Mens de som kanskje er på let etter dem, spredt som de er, har store problemer. Eilert Sundts fanteregistre er jo velkjent, men hadde det vært en idé å kunne ha et sted hvor slike funn kunne samles? Som vi kunne sende inn funn til? Eller finnes det allerede?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Per Håkon. Dessverre finnes det ikke noe slikt 'samlested' for disse menneskene som reiste så mye rundt og hadde korte registreringer i en kirkebok, eller i en folketelling i 'forbifarten'. Det er en voldsom stor oppgave å ta seg av. Jeg har tidligere satt meg tilgjengelig for de som tar seg bryet å registrere og leverer slikt stoff. Kan jo tenkes at jeg kan få LOR (Landsorganisasjonen for Romanifolket) som jeg selv er medlem av, til å ta jobben med å registrere dette i en base, lik de ulike 'Stray' registreringene man finner rundt om, blant annet hos Norsk Slektshistorisk Forening.Vet også at Arne Robertsen i Tønsberg også samler inn det han finner om omstreifere rundt om.

Link to post
Share on other sites
Guest Åse Killingröd

Jeg har i vinter tatt for meg alle som var registrerte som omsterifere, tater, fant og fantefondet,i FT 1801,1865,1875 og 1900. Det ble en hel del, og sikkert er det flere, men mange fikk seg en liten plass å være på om vinteren, og sto da som husmann uten jord. Men da må man kjenne dem ved navn, ellers kan det bli veldig feil. Jeg har gitt dette materialet til LOR, så det blir opp til dem hva de vil gjøre med det. Ellers så står jeg gjerne til tjeneste i dette forumet, om noen behøver det.mvh, Åse Killingröd

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Heisann, huslyden til Elias Fredriksen er i høgste grad av interesse ogso for meg og vil verta medtekne i Gards- og Ættesoga for Luster, band VIII, rimelegvis under garden Mo.Eg ser at dotteri Vilhelma Elvine Palm var fødd på garden Hillestad i Hafslo 14.3.1898, men finn ikkje førebels fleire opplysningar om denne huslyden i Hafslo.Ein detalj: 1900-teljingi oppplyser at Elias Fredriksen var fødd i Hidra, Lister og Mandal amt! Men her er det kanskje ei feiltolking...?Eg er elles interessert i nøyaktige fødselsdatoar for borni i denne huslyden og for mori Clara, i tillegg til opplysningar om kvar det vart av denne huslyden etter dei flytte frå Hafslo att. Kan nokon hjelpa meg?Elles vil eg nemna at fleire omstreifarhuslydar hadde vintertilhald i Luster gjennom 1700-talet og i alle fall ei tid utover 1800-talet, og eg er oppteken av at alle desse familiane vert medtekne i Gards- og Ættesoga vår! Eg har samla mykje opplysningar og har likeins oppmoda NLI om å ta temaet omstreifarar opp som seminartema, men har ikkje enno fått svar derifrå.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Til Terje Rehn Holm-Johnsen: nå vet jeg at jeg fører denne debatten litt på avveie, noe man ikke skal, men bare dette: jeg tenkte meg noe mindre pretensiøst. Av og til dumper en borti omstreifere (etc); hvis man da hadde et sted å legge slike tilfeldige funn, kunne det etterhvert kanskje bli en verdifull samling data? Siden du er inne i dette, kan du ikke starte med å opprette et diskusjonstema om muligheten her? (Og nå skal jeg ikke forstyrre denne tråden noe mere!)

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Til Per Håkon. Du har rett, vi er på god vei ut i en ny diskusjon. Jeg starter ingen ny diskusjon med dette temaet riktig enda. Mulig vil det skje noe i neste uke, vi får se når jeg får snakket med et par personer.Det er utrolig lett å komme på avveie i disse forumene.ha en fin dag!mvh Terje c-:

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Det er ingenting i veien for at en rekke av disse leilighetsfunnene kan passe godt inn i vår samling 'strays', jfr. en del av definisjonen på våre hjemmesider ([url="http://www.genealogi.no>http://www.genealogi.no):'Strays' er en engelsk betegnelse, som ikke kan oversettes med ett enkelt ord. Man kan kalle dem 'omstreifere', 'villfarne', 'forsvunne', 'bortrømte' eller 'leilighetsfunn'.Ennvidere: ''Strays' er enklest definert som personer, som i kilder finnes omtalt fjernt fra deres opprinnelsessted. F. eks. en nordmann som dør i Argentina, eller en hallingdøl som gifter seg på Helgeland.'Vi har imidlertid hittil ikke praktisert dette til fjernere enn 'utenfor det naturlige oppland'/nabosogn. Vi inntar strays fra inntil ca. 1865.Alle dataene vil senere bli gjort tilgjengelige i en søkbar database.Forøvrig finner du flere opplysninger om Farkeper (Per Hesteskjærer) og følget hans også i Winge, Harald (red.): 'Fantefortegnelsen 1845', Norsk Lokalhistorisk Institutt, Oslo 1992, s. 46-47 (nr. 605-620).Med beste hilsener Robert Chr. H. SkoglyRed., genealogi.no - Norsk Slektshistorisk Forenings hjemmesider (

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
Guest Lars E. Øyane

Eg syner til innlegget mitt (#11) under dette tema og vil gjerne på ny få etterlysa fleire opplysningar om huslyden til Elias Fredriksen og kona Clara. Eg er òg heilt ''blank'' når det gjeld foreldri til Clara!På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nina, eg seier meg lei for at eg ikkje ''kopla'' Clara med Palm-ætti, men no er det kome på plass! Hjarteleg takk!Men, kva yrke skal me setja på Fredrik Fredrikson (Hartman), og kvar hadde eigentleg han og kona Johanna (Palm) i hovudsak bustaden deira (vintertilhald)? I Vang i Valdres?Og so er eg framleis på ''jakt'' etter fleire opplysningar lagnaden til Elias og Clara? Kvar vart det av dei? Og borni deira?Hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Hei Lars.Litt mere om Fredrik og Johanne er lagt inn under Rosenberg nå.Jeg vet at Fredrik skar hester bl.a. p.g.a en artig historie som går.Men som ikke passer her.Under Palm har jeg sagt hvor du kan finne dem i telling 1900.Vi er nå inne på ei djup reisende slekt Lars.Så lenger fram,vil jeg ikke gå.Flere reiser den dag i dag.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Nina, for fleire opplysningar om Fredrik og Johanna.Eg er interessert i desse huslydene i den grad dei hadde opphald i eller tilknytting til Luster kommune. Eg har soleis vore i kontakt med mange av etterkomarane til Magnus Johannessen (Palm) og kona Maria Tøgersdotter. Soleis har eg ei etter måten god oversikt over den huslyden.Men om Elias og Clara veit eg ikkje noko etter 1900. Om du til dømes kjenner dato og stad for dødsfalli til Elias og Clara, ville eg setja stor pris å få vita det, og opplysningar om borni deira ville heller ikkje vera av vegen; dei må jo alle vera avlidne for mange år sidan...Om du vil senda meg opplysningane direkte, so har eg denne e-post-adressa: loya@online.noMed venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Kai S Gurrik Larsen

Jeg prøver å samle inn mest mulig opplysninger om denne familien. Vil noen være behjelpelig med informasjon så kan de sende meg en mail...kasaglar@online.noFår ofte spørsmål om forfedre, derfor prøver jeg å være tidlig ute, slik at jeg har en del når folk spør... Det er da etterkommere som ønsker opplysninger!Dette er forresten nær familie til meg. Jeg visste ikke at noen av Elias' etterkommere var ute på landeveien? Nå som sommeren har bynt tar jeg med meg maskinen min å prøver å samle opplysninger. Med en aktiv far og en aktiv mor på landeveien ligger opplyningene å venter på hver eneste camping....Håper på en mail eller to!

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.