Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#14146] Ane Olsdtr. Hennum i Lier (ca. 1762-1824) g.m. Ole Arnesen Nordal

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Har prøvd å finne Anes opphav, men det er ikke enkelt. Noen som har noen forslag?En Ane Olsdtr. Hennum er faktisk konfirmert i 1782, 16 år gammel, samme år som Anne gifter seg med Ole! (De giftet seg 20/12 1782, og da er Ane oppgitt å være fra Hennum) Det behøver selvfølgelig ikke være samme dame, men det er uansett ingen konfirmert med navnet Hennum fra 1778 og til da. Men Ane kunne ha tjent på Hennum, og konfirmert under et annet navn - det manger ikke på jenter som het Ane Olsdtr.Ane Olsdtr. Nordal var fadder (bar dåpsbarnet) for Andreas Andersen og Åse Olsdtr. Hennums barn Gunhild 3/7 1785, men hun synes ikke å være søster til Åse. Ane synes heller ikke å være fra Nordal, Hårberg, Rød eller Solstad.Jeg har lett etter døpte i Lier 1760-64. Da fant jeg disse personene:1) Anne dpt. 7/2 1762 av Ole Pedersen Lyngås-eie. Hun ble begravet 23/2 1766 på Kittelsrud-eie. Hun kan altså utelukkes.2) Anne dpt. 26/12 1762 av Ole Olsen Sandaker-eie. Hun døde også som barn, og kan følgelig utelukkes.3) Anne dpt. 9/10 1763, f. 30/9 av Ole Didriksen Hegg og kone Marie Larsdtr. (oppr. fra Renskog). Nordre Hegg var en plass under Frogner prestegård. Ole hadde tidligere vært gift med Anne Augustinusdtr. Egge d. 1759. Ingen barn. Han var gift 3. gang med Sofie Pedersdtr. I ekteskapet med Marie hadde han barna: Ole, Fredrik, Anne, Else, Marthe, Lars og Berthe. Det var skifte etter Marie Larsdtr. 22/7 1776, fol. 259b. Datteren Anne synes ikke å være død i Lier 1776 til ut i juni 1786. Det er flere ved navn Anne Olsdtr. gift i Lier, men ingen med bosted Hegg. Jeg har sett på døpte og faddere i Lier 1783-85. Jeg har ikke sett noen av disse folkene der da. Ingen av dem synes å bo på Hegg i 1801. Kanskje de flyttet ut av bygda? Denne Anne er altså en mulighet, men jeg skulle gjerne visst mer rundt denne familien.4) Anne dpt. 7/7 1764 av Ole Olsen Jensvold. Ole døde i 1787, og det var skifte etter ham på Jensvoll. Der gikk det frem at datteren Anne fortsatt var ugift. Hun kan altså også utelukkes.Vi bør også ha in mente at Ane faktisk kan være utenbygds fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Noen som vet hvor det ble av Anne Olsdatter, datter til Ole Didriksen Hegg, og gjerne også de andre søsknene hennes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Maya Lillemoen

Hei Svein ArnolfVi finner noen søsken av Anne her: Rasmus f.?? nov 1762, hjemmedøpt 11 nov 1762, K: Hjemmedøbte jeg Krejdal Ole Didriksen Hægs Aftenen tilforn fødde 12 uger for tilig fødde og syge Søn Rasmus i Forældrenes , Lars Nilsen Hellums kone og Marthe Lars Datter Renskougs Nærværelse og paasyn. Døde den 12te Novbr. om Aftenen - altså ingen faddere.Else f.16 mars 1766, døpt 22 mars 1766. Far: Ole Didriksen Hæg Båren av Jon Didriksen Ersruds Hustru Kari, Konen intr. 20/4-1766. Faddere: Kierstine Torgersdtr. Hæg, Clare Andersdtr. paa Bragerøen, Nils Mogensen paa Tangen, Claus Nilsen Hægsbroe, Elen Pedersen Ask.Marthe f. 22 mai 1768, døpt 29 mai 1766 i Frogner Båren av Christen Augustiniusen Renskougs hustru Ragne. Konen intr. 24/6-1768. Far: Ole Didriksen Hæg Faddere: Mari Svendsdtr. tjener på Soue, Ole Gundersen Ask, Peder Anstensen Soue.Berthe f.15 mars 1775, døpt 22 mars i Frogner. Båren av Aage Larsen Hægs H:Dorthea Far: Ole Didriksen Nordre Hæg Faddere: Maren Clausdtr.tjener på Frogner Prestg. Joen Rasmussen Rød, Peder Pedersen Holmen, Peder Christensen ReenskovLars f.23 des 1770, døpt 27 jan 1771 i Frogner. Båren av Jon Rasmussen Røds hustru Eli Far: Ole Didriksen Hæg Faddere: Mari Nilsdtr.værende hos Faderen, Anders Thorsen Hafskiold Eie, Peder Pedersen Hæg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for opplysningene. Det er mulig jeg uttrykte meg uklart, men det jeg lurer på er hvor det ble av denne søskenflokken etter 22/7 1776, da det var skifte etter deres mor, Marie Larsdatter. Ingen av dem synes å ha blitt værende på Hegg, jfr. mitt første innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Er litt usikker på hva du søker etter, men Anne og Ole er i alle fall her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Ser også ut til at Ole Didriksen døde i 1793 da det var skifte etter han. Dette ifølge bygdeboka for Lier på nett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Slik jeg leser det, var det Ole Didriksens stesønn Ole Olsen som det var skifte etter i 1793.Det jeg altså helt konkret lurer på er om Ole Didriksens datter Anne kunne være identisk med 'min' Anne Olsdatter som var gift med Ole Arnesen Nordal. Hun kom altså fra Hennum da hun giftet seg med Ole Arnesen i 1793, men synes ikke å være derfra. Derfor ville jeg gjerne ha visst hvor det ble av barneflokken til Ole Didriksen Hegg, deriblant Anne. Hvis hun skulle ha flyttet ut av bygda eller giftet seg med en annen mann enn Ole Arnesen Nordal, ville hun jo ikke være identisk med den damen jeg leter etter opphavet til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Maya Lillemoen

Hei igjen Finner to barn av din Anne og Ole Arnesen NordahlOline: f.24 juli, døpt 5 aug.1798 i Tranby Faddere: Kirsti Olsdtr. Merie, Anne Andersdtr. Nordahl, Hans Petersen Nordahl, Hans Arnesen Nordahl, Hans Nielsen FuglerudAndrine: f.9 sept.1801, døpt 20 sept. 1801 i Frogner. Faddere: Kirsti Olsdtr. Nordahl, Marthe Gulbrandsdtr.Clemetsdal, Henrich Nilss.Funesdal, Jacob Hansen Fuglerud, Hans Andersen Nordal.I begge disse finnes Kirsti Olsdtr. som fadder. Hun kan jo mulig være Annes søster.Har funnet en Ole Jonsen Opsal som har to barn ved navn Kisti og Anne Kisti f.27 juni 1762, døpt 2 juli 1762 i Sylling Anne døpt 24 sept. 1758 i SyllingFinner en Bernt f.18 des 1789, døpt 26 des 1789 i Tranby Foreldre: Ole Arnesen og Anne Olsdtr. Tallaxrud Her er det ingen Kirsti som fadder, så dette er mulig en annen familie, bare med samme navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hvis gårdregisteret og tilhørende gårds- og slektshistorie i Lier Historie er til å stole på er Anne Olsdatter og Ole Arnesen på Nordahl Hovedgård i FT1801 identiske med Anne Olsdatter og Ole Arnesen Tallaksrud. Iflg nevnte gårdshistorie overtok Ole Arnesen Tallaksrud bruk 1b under Nordal i 1791 og overdro det til sønnen Bernt i 1820.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ja, Ole Arnesen og Anne Olsdtr. var først på Tallaksrud. jeg vet om disse barna:1) Ole Olsen f. 22/7, dpt. 27/7 1783, Tallaksrud. Ant. død ung.2) Bernt Olsen f. 18/12, dpt. 26/12 1789, Tallaksrud.3) Anne Olsdtr. f. 17/4, dpt. 28/4 1793, Nordal. Gift 7/2 1811 med Anders Torstensen Skånarud av Torsrud (1782-1832). De bodde på Torsrud. Anne døde der i 1875.4) Oline Olsdtr. f. 24/7, dpt. 5/8 1798, Nordal. Fadd. bl.a. Kirsti Olsdtr. Merie(?)5) Andrine Olsdtr. f. 9/9, dpt. 20/9 1801, Nordal. Fadd. bl.a. Kirsti Olsdtr. Nordal (var det hun som var 41 år og gift med Lars Nilsen på Nordal, 46 år og bonde i 1801?)Ingen døpte mellom 1783 og 1789.Jeg har også merket meg denne Kirsti Olsdtr. som var fadder ved et par anledninger, men når det gjelder barna til Ole Jonsen Opsal, ser det ut til at Anne var g.m. tambur Peder Olsen Sørsdaleie, senere til Tamburhaugen og Kirsti var g.m. Bjørn Guttormsen Selvikeie, Hurum.Hvis da ikke denne Anne gjelder hun som var f. 1758? Gårdshistorien nevner ikke noen datter Anne Kisti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er trolig at denne fadderen Kirsti Olsdtr. var gift med Lars Nilsen Nordal, for han var 1795-99 på Meren. Bostedet til Kirsti i 1798, 'Merie', er vel Meren, går jeg ut fra. Lars Nilsen var fra Mørk, men gårdshistorien har intet forslag til hvor Kirsti var fra. Det kan kanskje være en idé å finne giftermålet til disse to og studere navnene på fadderne til barna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Iflg. FamilySearch giftet Lars Nilsen Mørk seg 26/1 1795 med Kirsti Olsdtr.Paret hadde 8 barn, hvor Anne Olsdtr. Nordal sees å være fadder 4 av gangene, hvorav en gang sammen med sønnen Bernt Olsen. En gang er også Ole Arnesen Nordal fadder. - På den annen side hadde Lars Nilsen to søstre, Anne og Oline, men de sees aldri å være faddere, så det spørs hvor mye man skal legge i dette at Anne Olsdtr. og Kirsti Olsdtr. er faddere for noen av hverandres barn. Riktignok er det vel Anne Olsdtr. Nordal som forekommer oftest som en og samme fadder, men de kan jo ha vært nære venner, i tillegg til at de var naboer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.