Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Vidar Larsen

[#14150] Lagverge

Recommended Posts

Guest Vidar Larsen

Having recently search through skifter for Hedrum I came across the following statementEnkens lagverge ble Lars Olsen Omsland. http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/ I can understand that an umyndig child needs verge, but a widow, or has lag here anything to do with lagretten? Also who is likely to act as lagverge, a brother of the widow (who in this case was Maren Olsdatter Roppestad)? Please note I do read Norwegian . Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Lag=log=lov. Lovleg verge skulle vera ei grei omsetjing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Dette: 'I registeret støter en på begreper som verge, formynder, myndig, umyndig, kurator og lagverge, som trenger en forklaring. Ved en forordning av 1619 ble myndighetsalderen hevet fra 20 til 25 år, og denne bestemmelsen ble stående ved lag inntil lov av 27.mars 1869 senket myndighetsalderen til 21 år. Som følge av den høyere myndighetsalderen fra 1619 ble de umyndige delt inn i to grupper. Gruppen mellom 18 og 25 år ble kalt for mindreårige, men de ble regnet for personlig myndige. En kurator skulle føre tilsyn med den mindreåriges formue. Foruten barn og mindreårige, ble kvinner fra 1604 regnet for umyndige. Bestemmelsen ble opphevet i 1863 for ugifte kvinner, for gifte kvinner i 1888. Også sinnssyke var umyndige, og andre, f.eks. gamle, kunne umyndiggjøres. Alle umyndige skulle ha verge eller formynder. Verger for enker ble vanligvis kalt lagverge, den etter loven påbudte verge.'- er hentet herfra: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Så langt jeg har erfart, er det ofte nære slektninger som er lagverger. Men ikke alltid; noen ganger står det f.eks. at ei enke har fått sin 'stuegranne' (nabo) til lagverge. Konklusjonen blir at vi ikke kan være sikre på slektskap så sant det ikke står 'enken fikk sin bror ...... til lagverge' eller lignende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Thanks everyone, what a speedy response, the coffee did not even get time to go cold.As I understand it your innlegg Ketil, even young, healthy and sane, married women required a verge (the skifte in question is in the early 1720s). Is this so?I hope that this is not a case of stuegranne, Kristian, although according to my map, there is not too great a distance between Omsland and Roppestad (just a bit of Farris water), even if they were in different sogn. I have no information on Maren's parents. Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Vidar: Ja, jeg leser informasjonen slik at alle kvinner, uansett alder, ekteskapelig status og åndsevner, var umyndige i tidsrommet fra 1604 (da kom Christian IV's lov) til henholdsvis 1863 (ugifte) og 1888 (gifte - da kom den første loven om ektefellers formuesforhold). Men jeg har ikke inngående kunnskap om dette.Det stedet jeg la inn lenke til har også en engelsk ordliste, se jeg nå. Der oversettes 'lagverge' med 'a widow's trustee'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Hei Vidar!Stuegranne må antakeligvis tolkes som at partene bodde på samme gård. På denne tiden lå husene på de forskjellige brukene på en gård ofte i ei klynge. Stuegrannen er altså grannen (naboen) i stua ved siden av. Kanskje bodde de til og med i samme stue?Jeg har sett på det aktuelle tilfellet, og det er vanskelig å si noe sikkert bare på grunnlag av skiftet. Det er i alle fall ikke snakk om at Lars og Maren er 'stuegranner'. Men det er ikke usannsynlig at Lars Olsen Omsland er bror av Maren Olsdatter på Roppestad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Ketil and Kristian.. Thanks for further clarification. There is now a possibility that I may find the parents of Maren Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.