Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Bjelke

[#14182] Fredrik Georg Liljebjelke og Kirsten Johansdatter , Kragerø??

Recommended Posts

Guest Inger Bjelke

Jeg søker opplysninger om Fredrik Lijebjelke som skal ha giftet seg med en Kirsten Johansdatter, den 24/12/1813 i Kragerø (i følge FamilySearch) Han er bror av Johan Liljebjelke som holdt til i Porsgrunn. Disse kom opprinnelig fra Sverige. Mulig det er Fredrik som går under navnet Garveren i Graaten i vår familie, da han gikk i garvelære hos en Hegnander rundt 1807 i Østfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

Dette er det eneste jeg finner ved et raskt søk i vårt Kragerømateriale:3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Aabøe

3*53a*1813*Kragerøe*24*12*1813*Friderik Georg*Liljebjelke*Garvermæster*Kirsten Johansdatter*Pige*Clausen*Skomager*M*Kildal*Snedker*MProblemer med å lime inn tekst her. Prøver på nytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Inger Bjelke, er du *helt sikker* på at Fredrik Liljebjelke kom fra Sverige, og hvis han gjorde det, vet du omtrent hvilket år han kom?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Tore Vigerust, Fredrik Georg Liljebjelke ble født 31/10/1782 i Trollhättan, døpt 1/11/1782 i Gardhem sokn. Jeg vet ikke sikkert om det er ham som omtales som Liliebielke på din side om Innvandrere i Fredrikstad by, men jeg har antatt det. Det kan jo stemme med opplysningene om at han var garvermester da han giftet seg. (Hvis nå det er samme person!) Jeg vet ingenting om denne personen annet enn at han er bror av min 'Bjelkestamfar' Johan Henrik Liljebjelke. Om han har det vært sagt at han kom til Norge i 1807 og gikk i gullsmedlære. I familien går det en historie om at Johan Henrik rømte til Norge sammen med en slektning. Antageligvis etter å ha desertert eller stukket av før de ble innkalt. Da Johan ville reise tilbake til Sverige ble han nektet innreise av grensevaktene.Inger Bjelke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Den Lillienbjelke som jeg har funnet i Fredrikstad, og som innvandret 1807, oppgir at han var født ca 1781 i Uddevalla, men det *kan* jo naturligvis være samme person som han i Kragerø. Desertering er en vanlig årsak til at unge svenske menn kom til Norge på denne tiden. Men: han er ikke innført i svenskemanntallet i Fredrikstad april 1808 (som også er på mitt websted). Da var han ikke i byen, men enten allerede flyttet til en annen norsk by eller returnert til hjemlandet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej, Enligt Elgenstiernas ättartavlor föddes en Fredrik Georg Lilliebielke 31/10 1782 i Trollhättan; garvargesäll; dömdes 1808 9/11 av Göta hovrätt från adelskapet och i brist av böter till 24 dagars fängelse vid vatten och bröd för delaktighet i stöld. Det finns en broder Johan Peter född 5/6 1793 i Vänersborg. Inga ytterligare uppgifter om de båda. Enligt ett uppslag på www.riddarhuset.se fortlever ätten. I den svenska telefonkatalogen finns två män med namnet. Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Inger Bjelke, Finner familjen Bjelke i 1865-års folketelling i Porsgrunn. Johan Hendrik Bjelke, Handlende, e[nkling], 78 [år gammal], [född i] Sverrige. Vilken är Din källa till att denne är belagd med namnet Liljebjelke? F ö vill jag till mitt tidigare inlägg tillägga; Det vore väl inte omöjligt att få fram domen i Göta hovrätt, och se om det där uppges var Fredrik Georg antas befinna sig. Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nå ser jeg at jeg har fått en god grunn til å gjennomgå Göta hovretts domsprotokoll for 1808. Der burde det være nevnt, hvorvidt den dømte hadde arbeidet i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej Tore, Ställde precis en fråga i Anbytarforum ang i vilken dombok man finner en sådan dom. Blir något osäker. Möjligen är svaret så enkelt att målet behandlades bland övriga 'vanliga' domar som överklagats i tingsrätterna ... Men, eftersom bouppteckningarna vad gäller adeln förvaras separat i Göta hovrätt, så kanske även den här typen av mål har sin speciella gång .. Vänligen, Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk, jeg forstår at det ikke er så enkelt. Riddarhusets arkiv burde også ha materiale som dokumenterer fradømmelsen av adelskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Til Olle Elm. Opplysningene om Johan Henrik Liljebjelke har jeg fått fra familiehold og fra Norsk Slektskalender bind III. Han er også omtalt i F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932. Han skal være sønn av Patric Rutger Liljebjelke (Født: 11 Sep 1746) og Märta Maria von Wulfscmidt. Han finns ikke med i Älgenstierna og finnes ikke igjen i kirkebøker i henhold Gunnar Ståhl 'Gärdhems socken 1788. Dopboken har inga uppgifter 1786-1792 (lucka enligt Nationella arkivdatabasen)'. I Norge får han en datter som han kaller Märta Maria. Hvis 'min' Johan Henrik, som var guldsmed, er den samme som vi finner på en av sidene til Vigerust; - 1808 Henrich Johan Lilliebielke föd i Uddevalla 19 / Guldsmeddreng hos Havarin/1 [aar] / godt, uconfirmeret, - ble han heller ikke konfirmert før han dro til Norge.Ble denne Johan Peter(1793) også dømt for å ha stjålet? Og sto det noe om hva som ble stjålet. En familiehistorie går nemlig ut på at Johan Henrik og NN (reisefølget til Norge) skulle ha blitt tatt for å ha stjålet brød og derfor stakk til Norge. Noen har også fundert på om Johan Henrik og Johan Peter er den samme uten at det synes å være sannsynlig utfra opplysningene i folketellingern fra 1865. (og navneulikheten, selvfølgelig.) Inger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nå klarner det litt. Den Johan Henrik Lilliebjelke som ifølge svenskemanntallet 1808 for Christiania, dette år var gullsmedlærling i Christiania, kom til Norge 1807 og var født ca 1789 i Uddevalla. Mens den Lilliebjelke som i 1807 var garver i Fredrikstad, var født ca 1781 i Uddevalla. Sikkert samme familie, men to ulike personer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da har vi to personer som dro fra Uddevalla til Norge i året 1807, den eldste dro til Fredrikstad, men er borte derfra våren 1808, og hans skjebne kjenner vi ennå ikke, mens den yngste dro til Christiania, og senere til Kragerø. Siden denne familien ikke står innført i Gustaf Elgenstiernas Svenska adelns ättetavlor, må vi nå gå utfra at denne Uddevalla-familien ikke var adelig. Så der røk nok Riddarhus-reisen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Gustaf Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 4 (1928), s. 672, forteller om slekten Lilliebjelke at Patrik Rutger hadde 5 barn, Adolf, Anna Marie, Gustaf Adolf, Fredrik Georg (se Olle Elm ovenfor) og Johan Peter, født i tiden 1771-1793. Ingen Johan Henrik!Norsk slektskalender III (Oslo 1979), kap. Bjelke, opplyser derimot på s. 11 at Johan Henrik Lilliebjelke (1788-1874) var sønn av samme ovenfornevnte Patrik. Kilder opplyses å være Gustaf Elgenstiernas nevnte verk bind 4 (!), Anreps svenska adelns ättartaflor bind II (sjekket, der står det intet!) samt en upublisert manus av en nordmann.Da jeg undersøkte dette forholdet etter henvendelse fra en slektsforsker i Skien i 1991, var mitt resultat at det ikke fantes bevis for at den norske slekt Bjelke (Johan Henrik Lilliebjelkes etterslekt) stammet fra den svenske adelsslekten Lilliebjelke. Konklusjonen står der fortsatt. Jeg regner med at det her dreier seg om et fabrikert 'bevis' eller 'opplysning' at Johan Henrik skulle være av adelsslekten, og, inntil det er underbygget at han var det, regner jeg fortsatt med at vi her står ovenfor en forfalskning i slektsforskningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Ja, det er der vi står i dag Tore. På siste slektstreff for Bjelkene ble det fremhevet at man måtte ta det som sto i Slektskalenderen med en stor! klype salt. Derfor håpet jeg at noen visste noe om den andre Liljebjelken som var garverlærling i Fredrikstad og som jeg regnet med var Fredrik Georg (og at de så stort på det med hvor de kom fra da det ikke er så langt fra Trollhättan til Uddevalla.)Men er kanskje Friderik Georg Liljebjelke, Garvermæster, som gifter seg i Kragerø i 1813, den samme som Olle nevner blir fratatt adelskapet i 1808 og som da står oppført som garvargesäll?? Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Inger, i ditt første innlegg bruker du navnet Fredrik Liljebjelke om han som inngikk ekteskap i Kragerø 1813 - med FamilySearch som kilde, mens du nå kaller ham for Friderik Georg Liljebjelke. Det første jeg ville råde deg til å gjøre, er å få fastslått med sikkerhet hvilken navneform som anvendes i kirkeboka. Brukes mellomnavnet Georg i kirkeboka, foreligger det et godt argument for at vi har å gjøre med den samme mannen som i 1808 ble fradømt adelsskapet ved Göta hovrett. Jeg kan tilføye at denne Fredrik L. i Krgerø øyensynlig ikke var kjent for (den anonyme) forfatteren av artikkelen i Norsk slektskalender III, 1979.Pr. 1991 hadde tydeligvis ingen i slekten i Norge besøkt Riddarhusets arkiv på Riddarholmen i Stockholm. Er situasjonen den samme idag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Jeg tror en var bortom før vårt slektstreff i 1995. Jeg var lite interessert i slekt dengang og hørte ikke så nøye etter hva som ble fortalt, men regner med at vedkommende ikke fant noen skriftlige kilder som kunne slå fast noen sammenheng med Liljebjelkene for Johan Henrik siden jeg erindrer at man måtte ta det som står i slektskalenderen for en klype salt. Jeg er i Stockholm en til to ganger i året så jeg får vel ta turen selv. Hva slags opplysninger man har basert seg på i utgangspunktet for å angi at J.H er avkom av Patric(Patrik) Rutger Liljebjelke og Märta Maria von Wulfscmidt vet jeg ingenting om. Kanskje passer det i forhold til fødselene at en Henrik Johan eller Johan Henrik født i 1788 kunne ha kommet i mellom;Adolf Carl 1771, Anna Marie 1775, Gustaf Adolf 1779, Fredrik Georg 1782, Johan Peter 1793.Eller sier det noe at Johan Henrik kaller sin førstefødte Märta Maria (noe som kunne ha vært etter 'moren'.) Dette blir jo bare spekulasjoner!! Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det som er nytt siden 1991 og 1995, er de kildefunnene jeg har publisert på mitt websted, senest i april i år, der begge to Lilliebjelke i hhvis 1807 og 1808 oppgir Uddevalla som fødested. Da må det jo være ekstra viktig å undersøke i kommunearkivet der. Blant annet skolearkivet (elevprotokoller etc.) bør jo fortelle om elevenes foreldre. Det er fullt mulig å få dette avklart ved en dagsreise tur-retur Uddevalla, til og med med offentlig kommunikasjon. Landsarkivet i Göteborg må jo også inneholde materiale, f eks kirkebøker, som kan gjennomgås.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Har tagit del av den intressanta diskussionen. Förutom vad som nämns är det väl fortfarande av intresse att se vad som står i domböckerna 1808 9/11 i Göta hovrätt. Möjligen är arkivet i Jönköping f n stängt p g a semester, men de brukar öppna i mitten av augusti. Länken till dem är [url="http://www.dom.se/gota/arkiv/>http://www.dom.se/gota/arkiv/ och den trevliga personalen svarar förmodligen på en förfrågan från Norge. E-post-adress finner man här

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Mitt navn er vel beryktet der også ! Ja, jeg skal skrive til ham, takk for tipset. hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Var en liten tur innom Landsarkivet i Gøteborg på lørdag. Der sjekket jeg navnet til 'Fredrik Georg ', født 31/10 1782 i Trollhättan i følge Elgenstierna. På mikrokortet av kirkeboken(Gärdhem) så det ut som det sto Fridric Górgen, mens på en dublett av boken jeg fikk låne sto det Fridrick Górjen. Videre var hans yngere bror som er gitt navnet 'Johan Peter' i Elgenstierna, oppført i kirkeboken (Vännersborg)som Jacob Peter på samme dåpsdato.Jeg prøvde selvfølgelig å finne 'min' Henrich Johan/Johan Henrik Lilliebielke men fant han ikke verken i kirkeboken fra Uddevalla (ingen Lilliebielker var registrert der i noen registre i aktuelle tidpunkt (1724-1835), Gärdhem eller Vännersborg. Riktignok hadde jeg litt dårlig tid slik at et mer nøyaktig letearbeid må til.Iner

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Paret som gifter seg i Kragerø 1813, Friderik Georg Liljebjelke og Kirsten Johansdatter, får en datter i 1815 (døpt 22.02.1815). Det ser ut som hun heter Marte Karine. Morens navn blir ved dåpen skrevet Kristine Johansdatter. Jeg finner ikke noen flere spor etter familien de nærmeste årene i kirkeboken for Kragerø (hvis jeg da ikke har oversett noe i farten). Kanskje familien flyttet på seg.Håper vel på at noen støter på denne familien et eller annet sted og kan gi meg et hint på hvor jeg skal lete videre. Inger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Hintet hvor paret fra Kagerø tok veien, fant jeg nettopp i en skrivebok jeg fikk fatt i etter min grandonkel. Han skriver om Fredrik Georg Lilliebielke (Liljebjelke); 'kom til Brevik 17/11-1818 fra Risør 36 aar gml. Var garvermester og opgav fødested Uddevalla.' Videre skriver han at FGL døde i Graaten ved Skien (ingen dato oppgitt). Alderen som oppgis her stemmer bra med at det kan være samme person som er omtalt i Elgenstierna - født 31/10-1782. Videre står det i boken at hans (evt.)far , Patric Rutger L., dør i Uddevalla 1820.Det skulle kanskje være mulig å følge denne familien i Risør, Brevik og Skienstraktene. Kanskje noen har tilgang på noen aktuelle kilder og kan hjelpe meg før jeg selv for unnagjort 'to do' listen min???Jeg fikk for litt siden tilsendt fra Göta hovrätts arkiv fotokopi av dommen fra 1809 der FGL ble fradømt adelskapet for medvirkning i innbrudd. Jeg har ikke klart å tyde hele dommen, og fra arkivet fikk jeg vite at det ikke sto noe om hvor FGL oppholdt seg eller bodde. Men innbruddet fant visst sted i Grums, Karlstad len.Om Johan Henrik Liljebjelke har min grandonkel skrevet følgende; 'Som ung ble han satt i guldsmedlære,- antagelig hos sin bror Gustav Adolf. Senere i 1805 innvandret han til Norge hvor han fortsatte sin læretid først i Moss og så i Christiania. Sitt svennebrev fikk han 19/10-1810 i Christiania.' Til disse opplysningen er det ikke knyttet noen kildehenvisninger, men til alle opplysninger om senere virke i Porsgrunn, bl.a. borgerbrev, er det oppgitt kilder.Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Siste undersøkelser i Landsarkivet,Gøteborg; Fredric Georg flytter til Uddevalla 18. des 1800 samme dag som sin bror Gustav Adolph.(Gustav Adolph flytter fra Uddevalla 10. mars 1809 sammen med sin kone An.Br. Rosengren.) Hans far Patric Rutger flytter i 1803 til Uddevalla sammen med sin yngste sønn Jacob Peter. Fredric Georg er ikke meldt flyttet ut fra Udevalla, men er ikke registrert i husförhörslängden verken i 1812 eller 1814. Der finner jeg bare Patric Rutger og Jacob Peter Liljebjelke. Patric Rutger dør i Udevalla 1820 så fattig og uten etterlatenskaper 'att efter dem i grund af, verkstält undersøkning ikke någon bouptekning varith att førätta.'Min tipptippoldefar Johan Henrik Liljebjelke finnes det ingen spor av på svensk side. Siden han var ukonfirmert i 1808 og gifter seg i Kristiansand 22 Okt 1811, må han ha blitt konfirmert i mellomtiden. (Det er vel fortidlig til at man kan finne antydning i kireboken til hvem som er hans far og hvor han ble født, men det er lov å håpe) Ville man foretatt en slik konfirmasjon i samme sokn som man ble gift og rett før vielsen?? Er det noen som har muligheten til å sjekke i kirkeboken for Kristiansand??mvh. Inger (som ikke får has på denne nøtten)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.