Jump to content
Arkivverket

Ordensregler for debattene / Discussion forum rules

Arkivverket - Anette Skogseth Clausen

[Scroll down for English]

 

Før du deltar i debattene, må du kjenne til personvernerklæringen for Arkivverket, og spesielt det som går på deltakelse i debattforane:

 

Ordensregler for debattforaene

 1. Du må registrere deg før du deltar i diskusjonene. Oppgi fullt navn og korrekt e-postadresse. Her finner du veiledningen for hvordan du oppretter en konto: https://www.digitalarkivet.no/content/1528/bli-medlem-av-arkivverkets-debattforum 
  • Vi oppfordrer alle til å bruke fornavn og etternavn som visningsnavn. Husk å oppdatere e-postadressen hvis du får nye. Hvis ikke kan du få problemer med å få endret passord i fremtiden. 
 2. Hold deg til en diskusjon til hvert emne. Hvis noen av debattantene ønsker å diskutere et sideemne, så må de opprette et nytt emne.
 3. Så langt som det er mulig, skal du svare på samme språk som debattstarter. Hvis du er usikker på dine språkferdigheter, kan du sende innlegget inn på norsk og be om at noen andre oversetter. Dansk og svensk er unntatt herfra.
 4. Alle har fritt innsyn i diskusjonene og du må derfor være forsiktig med hva du skriver om levende personer og deg selv. Du skal ikke legge ut opplysninger om levende eller døde personer som kan såre, krenke eller skade noen.
 5. Du kan fritt sitere fra andre diskusjoner. Når du siterer, skal du markere tydelig at det er et sitat og oppgi navn på forfatteren og lenke/referanse til emnet sitatet er hentet fra.
 6. Det skal være en høflig og sivilisert tone mellom debattantene. Du må regne med at den som stiller spørsmålet mener det seriøst og svare deretter.

 

Moderatorer har rett til å flytte emner mellom foraene slik vi mener er best. Moderatorer kan også ta bort eller stenge innlegg og diskusjonstråder som blir ansett som upassende.

 

Debattanter som ikke overholder ordensreglene eller på annen måte ødelegger for andre debattanter, kan bli utestengt.

 

Vi presiserer følgende forhold i tilknytning til personvern og synlighet på internett:

 • Hverken Google eller andre søkemotorer indekserer den offentlige profilinformasjonen for hver enkelt bruker. Profilinformasjonen er derfor ikke søkbar på Internett, med unntak av navnet ditt, jf. øverste avsnitt.
 • Den offentlige profilinformasjonen for hver enkelt bruker er kun tilgjengelig for medlemmer.
 • E-postadresser er ikke indeksert. Det er kun systemet for diskusjonsforaene, samt administrator, som har tilgang til e-postadressene. Hver enkelt bruker har tilgang til sin personlige e-postadresse.
 • Hverken medlemmer eller gjester kan se andres e-postadresse, men avsenders e-postadresse vil være synlig hos mottakeren i en eventuell e-post sendt gjennom systemet for diskusjonsforaene.
 • Medlemmer kan ikke sende e-post til andre medlemmer oftere enn 1 gang pr. 15. minutt og maksimalt 10 ganger i døgnet. Masseutsendelse til flere brukere samtidig er ikke mulig for andre enn administrator.
 • Administrator har mulighet til å spore alle e-poster sendt fra systemet slik at vi kan fange opp misbruk.
 • Alle innlegg vil bli søkbare på Internett. Derfor oppfordrer vi dere til å følge ordensreglene for debattene.
 • Det er mulig å redigere egne innlegg i 24 timer. Behov for redigering i innlegg eldre enn 24 timer må rettes til moderatorene via vårt kontaktskjema: https://www.arkivverket.no/tjenester/henvendelser-til-digitalarkivet

---------------------------------------------------------

 

Before participating in the discussion forums, you must agree to the National Archives’ Privacy policy, particularly the section pertaining to discussion forum participation.

 

Discussion forum rules

 1. You must register a user account before you can participate in discussions. Here you will find instructions on how to create an account: https://www.digitalarkivet.no/en/content/147/register-a-user-in-the-the-national-archives- 
  • We encourage everyone to use their first and last names as display names. Remember to update your email address if you should change it.
 2. Please keep discussions on-topic. To discuss related, but off-topic subjects, please create a new topic.
 3. To the extent it is possible, answer a discussion in the same language as the discussion creator. If you are unsure of your ability to answer concisely in Norwegian, you can submit your answer in English and ask another user to translate.
 4. Anyone can view the content of discussions, therefore exercise caution when discussing individuals or yourself. You may not openly disclose information about individuals, living or deceased, which may cause harm to said individuals or their descendants/relatives.
 5. You may freely quote from other discussions. When you quote, please mark this clearly, providing the name of the author and a link/reference to the topic whence the quote was taken.
 6. A polite and civilised tone should be maintained at all times. Assume that all questions are serious, and expect a corresponding response.

 

The moderators maintain the right to move topics to the correct forum, when they feel this is appropriate. The moderators may also remove or close posts and discussions that are deemed inappropriate.

 

Participants who do not comply with the Discussion Forum Rules, or behave in such a way that is disruptive to other users, may have their user accounts suspended.

 

Clarification of the subjects pertaining to privacy and search engine visibility:

 • Neither Google, nor other search engines, index the public profile information for each individual user. Profile information is therefore not searchable on the Internet, with the exception of your full name, ref: first paragraph of privacy policy.
 • The public profile information for each individual user is only available for other registered users.
 • E-mail addresses are not indexed and therefore not searchable. Only the discussion forum system and administrators have access to these addresses. Each individual user has access to their own personal email address.
 • Neither members, nor guests, can see other members’ email addresses. However, the email address of a sender will be visible to the recipient, if the email is sent through the discussion forum system.
 • Members cannot send emails to one another at a frequency of more than once every 15 mins and not more than 10 times per day. Mass email functions are only available to administrators.
 • The administrator has the possibility of tracking all emails sent from the discussion forum system for the purposes of detecting rule violations or other misuse of the system.
 • All posts are searchable on the Internet, thus we encourage users to adhere to the discussion forum rules at all times.
 • It is possible to edit your own posts for a period of 24 hours. If you need to edit a post beyond this deadline, you should contact a moderator via our contact form: https://www.arkivverket.no/tjenester/henvendelser-til-digitalarkivet

 

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.