Gå til innhold
Arkivverket

All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres     

 1. Siste time
 2. Eg vil gjerne gjera ein ny freistnad på dette emnet. Me kan vel vera ganske so sikre på at Nils Halvorson og denne Inger, kona hans, må ha gift seg i København kort før dotteri deira vart fødd der i 1772, men so langt har det ikkje vore mogeleg å komma på spor etter denne vigsli! Gjennom arbeid med eit anna tema på lista til DIS-Danmark er eg vorten merksam på ei ny kjelde som eg aldri hadde høyrt gjete før, men som i hitt emnet gav BINGO: KOPULATIONSprotokollane for København som, sovidt eg forstår, inneheld ALLE VIGSLER i København, ogso dei som fann stad i kyrkjelyder der sjølve vigselsprotokollane er komne bort: http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11741 MEN, som me ser av denne sida, er desse prokollane tydeleg ikkje digitaliserte og soleis berre å nytta på Københavns Stadsarkiv!? Det hadde vore kjempeflott om desse protokollane, som òg skal innehalda register, kunne vore sjekka med omsyn til Nils Halvorson, men korleis gjer ein det? Eg takkar på ny for alle gode tips om denne kjempeutfordrande huslyden og vonar på «ljos i tunnelen»...
 3. Today
 4. Stine H Kvistad

  Georg Jensen og Anne Helene Pedersdatter?

  Jens Olaf bor hjemme i Glemminge 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037012008755
 5. Stine H Kvistad

  Georg Jensen og Anne Helene Pedersdatter?

  Broren Hans Kristian Jensen, 1886, (Hans Sinclair) utreist 1910. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001111680
 6. Stine H Kvistad

  Georg Jensen og Anne Helene Pedersdatter?

  Her er det vel snakk om et navnebytte. Dette er nok Jens Olaf Jensen, f 1884 i Glemmige. 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052688010266 Utreist 1910, bosatt Brooklyn http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=emikra1&gardpostnr=198611&merk=198611#ovre
 7. Egil Johannessen

  Georg Jensen og Anne Helene Pedersdatter?

  Ankomst 1913 New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924 - Lenke FS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJ96-1P5 Name: Georg Sinclar Event Type: Immigration Event Date: 11 Nov 1913 Event Place: Ellis Island, New York City, New York, United States Residence Place: Fredreksstad, Norway Gender: Male Age: 30 Marital Status: Married Nationality: Norway, Scandinavian Birth Year: 1883 Departure Port: Kristiania, Norway Ship Name: Bergensfjord Departure Contact Name: Oli Jensen Departure Contact Name Relationship: Father Arrival Contact Name: Hans Sinclar Arrival Contact Name Relationship: Brother Page Number: 114 Affiliate Line Number: 0004 New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924 Name: Helene Anna Sinclar Event Type: Immigration Event Date: 11 Nov 1913 Event Place: Ellis Island, New York City, New York, United States Residence Place: Fredreksstad, Norway Gender: Female Age: 28 Marital Status: Married Nationality: Norway, Scandinavian Birth Year: 1885 Departure Port: Kristiania, Norway Ship Name: Bergensfjord Departure Contact Name: Oli Jensen Departure Contact Name Relationship: Father In Law Arrival Contact Name: Hans Sinclar Arrival Contact Name Relationship: Brother In Law Page Number: 114 Affiliate Line Number: 0005
 8. Takk for dine svar / innlegg, Ann-Mary. Interessant å se islandske folketellinger der du har funnet Daniel Vigfússon både i FT 1835 og 1840. Det er nok den rette Daniel Vigfússon som jeg søker etter foreldrene til, du har funnet - det er rett alder og «Syssel» på han i begge folketellingene. Men foreldrene hans ser / finner jeg ikke, de er ikke med i noen av de to folketellingene så vidt jeg kan se. Er det mulig «å gå videre» inn i folketellingene for å finne foreldrene ? Det skal også bil spennende å søke i noen av søkebasene som du viser til i mange innlegg fra mars 2015.
 9. Torbjørn Steen-Karlsen

  Georg Jensen og Anne Helene Pedersdatter?

  De ankommer Ellis Island 29. oktober 1913 etter og ha vært på besøk i gamlelandet. De gifter seg altså en gang mellom 1. juli 1910 da hun emigrerer aleine og ugift til 29. oktober 1913 da de emigrere sammen og kalles gifte. Hans far kalles Ole Jensen og det står at siste residens er 498 Lahelle, Fredrikstad. Torbjørn.
 10. Eg vert heilt mållaus! Hjarteleg takk til Ivar og Grethe for nye spennande og interessante innlegg! Eg la i aftes inn følgjande to tema hjå DIS-Danmark: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,141042.0.html https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,141043.0.html og gjett om eg er nøgd når eg no ser på svari som er komne. For å ta den siste først, vert det i eitt av svari hjå DIS-Danmark synt til ein biografi over belgiske innvandrarar til København og der finn me mange opplysningar om Fleron-ætti. Mellom anna kjem det fram at Ane Sophie Fleron var fødd 1800 (ingen dato er oppgjeven i motsetnad til eldste bror frå 1799 og eldste søster frå 1802) av foreldri Henri Sernai (skal nok vera Servais) som 19.2.1797 gfte seg med Sophie Margrethe Negle. Og sjølv har eg no finne følgjande: Anne Sophie Schiøtt f. Fleron sitt dødsfall i Sakskøbing 26.10.1862: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894W-XHFL Henrik Erpecom Schiøtt sitt dødsfall i Sakskøbing 21.3.1870: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8948-H3DC Med dette er i grunnen Fleron-utfordringi på det næraste løyst. Det einaste eg tykkjer er litt underleg er at barnerekka til Henrik Erpecom Schiøtt og Ane Sophie godt kunne tillata fleire born, men dei fire me har, som alle er nemnde i FT1840, er òg dei einaste som FamilySearch syner som fødde til desse foreldri, alle fødde i Helsingør: * Heinrich August Georg, f. Helsingør 17.12.1823 - faren er nemnd furer * Maria Sophia Augusta, f. Helsingør 27.9.1829 - faren er nemnd fyrverker * Elisabeth Eleonora Caroline Georgine, f. Helsingør 13.2.1832 - eg fekk ikkje opp originalen... * Laura Henriette van der Burg, f. Helsingør 10.4.1833 - faren er nemnd fyrverker So til Rosenkilde! Judith Olsen refererer til ein eldre debatt hyjå DIS-Danmark frå 2008 om same emne, og der kjem det fram at Bolle Rosenkilde og Inger Marie Lystrup fekk ein son Niels Jacob som vart døypt i Vore Frelser i København 14.11.1784 «B: Niels Jacob F: Balle Rosenkilde - stud. Døbt: 14.11.1784 M: Inger Marie Lystrup Sogn: Vor Frelser KBog: 1-47-18 » og vigsli til Bolle og Inger fann stad i St. Nikolaj i København berre 2 1/2 veke før, 27.10.1784. Diverre er vigselsprotokollen for St. Nikolaj komen bort, men innleggsskrivaren Carsten Fischer syner til: KOPULATIONSprotokollane for København som, sovidt eg forstår, inneheld ALLE VIGSLER i København, ogso dei som fann stad i kyrkjelyder der sjølve vigselsprotokollane er komne bort: http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11741 MEN, som me ser av denne sida, er desse prokollane tydeleg ikkje digitaliserte og soleis berre å nytta på Københavns Stadsarkiv!? So er eg vorten merksam på ei ny utfordring i denne huslyden: Eg har oversett opplysningane som Grethe kom med i innlegg #14 om at Niels Jacob Rosenkilde, fødd i 1788, framleis levde i 1801. Han er ogso nemnd i skiftet etter Bolle frå 1800: «83 Bolle Rosenkilde, præst i Ellidshøj og Svenstrup.27.3.1800, fol.1-127. E: Anne Grube Heerfordt. LV: Jens Bloch Aagaard i Juelstrup præstegård, [præst i Årestrup, Buderup og Gravlev]. Første ægteskab med Inger Marie Lystrup, skifte 3.7.1799. B: 1) Niels Jacob Rosenkilde, født 7.9.1788 2) Sylvia Louise Rosenkilde, født 27.2.1792 3) Sylvester Rosenkilde, født 12.5.1793 4) Niels Bang Rosenkilde, født 20.8.1794 5) Børge Riisbrigh Rosenkilde, født 27.2.1797. FM: farbror Henrik Carl Rosenkilde i Ellidshøj. Afdøde døde 25.3.1800.» og i skiftet etter broren Børge frå 1811 kjem det fram at Niels Jacob, 23 år, på den tidi var HATTEMAKARSVEIN i Fredericia i lag med broren Sylvester: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=321436&sort=e Eg har forresten sjølv vore inne og sjekka kyrkjebøkene for Ellidshøj og kan berre slå fast at dei på den tidi (1790-åri) berre inneheld dåpsdatoar, men sidan alle borni til Bolle og Inger vart heimedøypte, kan me vel gå ut ifrå at desse dåpsdatoane ligg svært nær fødselsdatoane... Etter desse nye opplysningane sit me no att med følgjande hovudutfordringar: ** Detaljar om livet til premierløytnant Augustin Jacob Danquartson Paasche, opphav og bustad? ** Dødsfallet til Henrica Juditha Schiøtt, f. 1784 (før 1788)? ** Ein eventuell fødsels- eller dåpsdato for Ane Sophie Fleron i 1800? ** Dødsfallet til den første Niels Jacob Rosenkilde, f. 1784 (før 1787)? ** Hadde Bolle og Inger Marie fleire born som døydde i ung alder? ** Lagnaden til Niels Jacob Rosenkilde, fødd 1788 og hattemakarsvein i Fredericia i 1811? ** Og endeleg fleire detaljar om amtsfullmektig Hans Peder Olsen i Maribo, avliden mellom 1834 og 1840? Her følgjer so eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #32 over: ~~~~~~~~~~~~~~ 11. Anna Sølfestsdotter {Ottum}, døypt {i Luster} 14.4.1758, Anne Marie Lystrup gifte seg i København i Danmark 23.8.1782 med Abraham von Erpecom Henrikson Schiøtt frå Bergen. Han var son av skipper Henrik Magnusson Schiøtt og kona Juditha Abrahamsdotter von Erpecom og f. i Bergen 19.6.1753. Abraham Schiøtt var handelsmann og gjestgjevar på Nytappen i Sogndalsfjøra, Sogndal, og derifrå vart Anne Marie gravlagd 7.6.1796. Abraham gifte seg att i Sogndal 10.5.1799 med Engel Christine Augustinsdotter Paasche frå ##### (kvar var ho oppvaksi?) Ho var dotter av premierløytnant Augustin Jacob Danquartson Paasche i ##### (bustaden hans?) opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Barbara Cathrine Hermansdotter van der Burg frå Halden og vart døypt i Vang i Valdres 30.5.1773. Først på 1800‑talet flytte Abraham og Engel Christine Schiøtt attende til Bergen der Abraham heldt fram som handelsmann til han d. 21.11.1812. Engel Schiøtt d. i Bergen 19.1.1840. Dei budde visstnok i Knøsesmuget i Bergen. Abraham fekk i alt tolv born; av dei var tre born frå første ekteskapet: ##### (sjekka at dei ikkje hadde fleire born? - dei hadde «god tid» til det!) a. Henrica Juditha Abrahamsdotter Schiøtt, døypt i København 15.10.1784, ##### (lagnaden hennar?) b. Henrik Erpecom Abrahamson Schiøtt, f. i Bergen 11.2.1788, vart gravlagd frå Nytappen i Sogndal 5.12.1793. b. Henrik Erpecom Abrahamson Schiøtt, f. i Sogndal 18.5.1796, d. i Sakskøbing, Maribo amt i Danmark 21.3.1870. Henrik Schiøtt gifte seg i Helsingør, Frederiksborg amt på Sjælland i Danmark 4.8.1822 med Ane Sophie Servaisdotter Fleron frå Helsingør, f. i København kring 1800. ##### (fødsels- eller dåpsdato? – foreldri Henry Servais Fleron og Sophie Frederikke Negle) Ho d. i Sakskøbing i Danmark 26.10.1862. Henrik var ei tid fyrverkar i forsvaret, og han og Ane Sophie budde først i Helsingør, Frederiksborg amt på Sjælland, men flytte på 1830-talet til Nakskov, Maribo amt på Lolland og sidan vidare til Sakskøbing i Maribo amt på Lolland der Henrik var løytnant og tollforvaltar. Dei fekk fire born i lag. ##### (sjekka at dei ikkje hadde fleire? – inkl.: * Heinrich August Georg, f. Helsingør 17.12.1823 – n. 1840 furer * Maria Sophia Augusta, f. Helsingør 27.9.1829 – n. 1840 fyrverker * Elisabeth Eleonora Caroline Georgine, f. Helsingør 13.2.1832 – n. 1840 * Laura Henriette van der Burg, f. Helsingør 10.4.1833 – n. 1840) fyrverker 12. Inger Maria Sølfestsdotter {Ottum}, døypt {i Luster} 29.1.1760, Inger Marie Lystrup gifte seg i St. Nikolajkyrkja i København 27.10.1784 med Bolle Nielssen Rosenkilde frå Brøndum store på Jylland. Han var son av prost Niels Jacob Hansson Rosenkilde i Brøndum store og kona Elisabeth Dorothea Bollesdotter Mørch frå Gerding og var f. i Brøndum store 29.3.1762. Bolle var først skulehaldar, og han og Inger budde ei tid på Ammindrup i Helsinge, Frederiksborg amt på Sjælland, men vart i 1789 sokneprest til Svenstrup og Ellidshøj i Aalborg amt på Jylland, og han og Inger busette seg i Ellidshøj der Inger d. 23.2.1798. Bolle gifte seg att i Ellidshøj 23.8.1799 med Anne Grube Johannesdatter Heerfordt frå Ferslev i Aalborg amt på Jylland. Ho var dotter av sokneprest Johannes Jacobson Heerfordt til Ferslev, Dal og Volsted i Aalborg amt og busett i Ferslev, opphavleg frå Boeslunde i Sorø amt på Sjælland og kona Bodil Marie Stampe Jensdotter Clementin frå Nørtorp ##### (kvar er Nørtorp?) og f. i Ferslev 6.5.1771. So d. Bolle Rosenkilde sjølv i Ellidshøj alt 25.3.1800. Anne gifte seg sidan att med ein snikkar med namn Iver Thomsen, og dei flytte til Øster Hassing i Aalborg amt der ho d. 12.11.1847. Bolle fekk seks born, som alle var frå første ekteskapet: ##### (var det kan henda fleire born?) a. Niels Jacob Bolleson Rosenkilde, døypt i København 14.11.1784, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – døypt i Vor Frelser! – før 1787!) b. Niels Jacob Bolleson Rosenkilde, f. i Brøndum store 7.9.1788, ##### (hattemakarsvein i Fredericia 1811 – lagnaden hans?) c. Sylvia Lovise Birgitte Bollesdotter Rosenkilde, døypt i Ellidshøj 27.2.1792, d. som fullmektigenkje i Maribo 30.4.1857. Sylvia flytte i ung alder til København, men gifte seg i Maglebrænde i Maribo amt, Danmark 5.2.1819 med Hans Peder, kjend som Peder ##### (farsnamnet hans?) Olsen frå ##### (opphavet hans?) ##### (dato og stad for fødsli hans? – 1783/1784 ) ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1834/før 1840!) Peder var amtsfullmektig, medan Sylvia som enkje livnærte seg som syerske. Dei budde i Maribo, Maribo amt på Lolland og fekk seks born i lag. ##### (borni deira – inkl.: * Charlotte Marie, f. Maglebrænde 3.4.1819 – n. 1840 * Ida Marie, døypt Stubbekobing 24.8.1821 – n. 1840 * Jens Peter, døypt Maribo 27.8.1823 * Bollentine Rosenkilde, f. Maribo 29.4.1825 * Frederick Rosenkilde, f. Maribo 21.11.1827 – n. 1840 * Conradine Frederikke, f. Maribo 17.7.1830 – n. 1840/1850) d. Sylvester Bolleson Rosenkilde, døypt i Ellidshøj 12.5.1793, d. i Kolding 20.8.1837. Han gifte seg i Kolding 16.5.1818 med Ane Dorthea Rasmusdotter Johnsen frå Kolding, f. i Kolding 14.4.1795. Ho d. i Kolding 14.11.1866. Sylvester Rosenkilde var hattemakar, og han og Ane Dorte budde i Kolding, Jylland. Dei fekk seks born i lag. e. Niels Bang Bolleson Rosenkilde, døypt i Ellidshøj 20.8.1794, d. i Kolding på Jylland 28.5.1837. Han gifte seg i Kolding 26.10.1820 med Anne Margrethe, kjend som Ane Grete Jørgensdotter Waltersdorff frå Kolding, f. i Kolding 12.5.1796. Ho d. som enkje i Kolding 18.6.1869. Niels Rosenkilde var bokhandlar og krigssekretær i Kolding, og han og Ane Grete fekk sju born i lag. f. Børge Risbreck Bolleson Rosenkilde, døypt i Ellidshøj 27.2.1797, vart gravlagd som skreddardreng i Aalborg 29.7.1811. ~~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 11. Så det - med der er det INTET Marr. Lic./Cert. - hvilket jeg holdt på å redigere for å legge inn i post # 8 - NÅ lagt inn.
 12. Vielsen i 1912 er også lagt inn sammen med lenkene til Censusene i # 2.
 13. Giftet seg igjen i 1912. The North Dakota, Marriage Records, 1872-2017 Name: Gregorius Totland Gender: Male Marriage Age: 53 Birth Year: abt 1859 Marriage Date: 4 Dec 1912 Marriage Place: Pembina, North Dakota, USA Spouse: Annie M Knudson
 14. The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1826-1969 Name: Gregoraes P Totland Record Type: Burial Birth Place: Grafton Death Date: 13 Oct 1927 Burial Date: 15 Oct 1927 Church Name: Grafton Lutheran Church Location: Grafton, North Dakota Alder oppgitt til 69 år.
 15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK9C-KMBX
 16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MCDM-XZD
 17. https://www.ancestry.co.uk/boards/localities.northam.usa.states.minnesota.counties.kittson/135/mb.ashx
 18. https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Agregorius~ %2Bsurname%3Atotland~ %2Bbirth_year%3A1858-1860~&https://www.familysearch.org/search/hr/search=undefined
 19. Eg leitar etter opplysningar om når og kvar Gregorius Pederson Totland døydde. G.P. Totland var fødd i Davik 1859 gift i Davik 1879 med Ingeborg Antonette Noesdtr. Brobakke f. i Davik 1857 d. 03.10.1911 i USA og gravlagd i Skjeberg Cemetery, Robbin, Kittson Co, Minnesota, USA. Ved Census 1895, 1900 og 1910 budde dei i Teien township, Kittson Co, Minnesota, men eg finn ikkje Gregorius sin dødsdato eller kvar han er begravd på søk. Er det nokon andre som klarar å finne ut når og kvar Gregorius døydde og er gravlagd
 20. Åsbjørg Susort

  Poul Egon Kure født 1922, kender du ham eller hans familie?

  Finnes det en dødsannonse i en eller annen avis, vil det kanskje være nevnt barn.
 21. Ann-Mary Engum

  Poul Egon Kure født 1922, kender du ham eller hans familie?

  Se innlegg 2 i dette temaet. S
 22. Ingrid Danstrup

  Poul Egon Kure født 1922, kender du ham eller hans familie?

  Hvad gør jeg? Poul Egon Kure er min far, selv om jeg aldrig har mødt ham og først er blevet informeret om det primo marts i år. Jeg er 68 år, men kunne da godt tænke mig at vide, om jeg har halvsøskende i Norge eller i Sverige. Mvh Ingrid Danstrup ingrid@6541.dk
 23. Ann-Mary Engum

  Poul Egon Kure født 1922, kender du ham eller hans familie?

  Angående eventuelle barn; Det blir vel kanskje for nytt til at det kan diskuteres på åpent forum.
 24. 6 barn av ditt par. https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bbirth_place%3Aiceland~ %2Bfather_givenname%3Adaniel~ %2Bfather_surname%3Avigfusson~ %2Bmother_givenname%3Akristin~&https://www.familysearch.org/search/hr/search=undefined
 1. Last inn mer aktivitet
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.