Gå til innhold
Arkivverket

All aktivitet

Denne strømmen auto-oppdateres     

 1. Siste time
 2. Ann-Mary Engum

  Vilhelm Brakstad (f. 1881) og Malena Rasmusdatter (f 1876)

  https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036700000378
 3. Today
 4. Er det nokon som klarar å hjelpa meg å spora opp desse to? Eg veit kor tid dei vart fødde og eg veit kven etterkommarane deira er. Han er frå Brakstad i Meland og ho står oppført som fødd i Manger prestegjeld. Men kven er foreldra og besteforeldra? Og kor tid gifta dei seg? Det næraste eg kjem Malena i nokre kyrkjebøker er https://media.digitalarkivet.no/view/7041/109959/50, men eg er svært usikker på om dette er rett person.
 5. I går
 6. The Canadian Passenger Lists, 1865-1935 Name: Lars J Güldskjaagerne Arrival date: Jul 1868 Arrival Port: Canada Vessel: Nornen
 7. Dette er ein huslyd som eg første gongen jobba med på 1980-talet, men som eg måtte gje opp den gongen grunna stor spreiing og manglande tilgong på kjelder. No ser det ut til å vera betre med kjeldetilgongen, men eg står likevel «bom fast» på delar av denne huslyden - kan henda òg på grunn av at eine stesonen visstnok enda opp som metodist? Eg vonar på lite vetta bistand i Brukarforum og syner gjerne fram noverande status av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~ Christen Østenson {Sandvig}, døypt {i Luster} 27.2.1785, Christen Østensen, som stundom òg nytta ættenamnet Bolstad, flytte til Bergen og gifte seg i Krosskyrkja 13.7.1834 med enkja Ingeborg Marie Baltzersdotter f. Ruud, opphavleg frå Kongsberg. Ho var dotter av sjømann Johan Baltzer, kjend som Baltzer Pederson Ruud på Kongsberg, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona ##### (namn og opphav? – Maren Olsdotter? - gifte Kongsberg 20.3.1790?) og vart døypt på Kongsberg 16.5.1795. Ingeborg gifte seg første gongen i Domkyrkja i Bergen 27.6.1824 med Bottolf Baardson frå Nes i Sogndal, i Bergen kjend som Bottolf Næss. Han var son av innerst Baard Erikson på Nes, opphavleg frå ##### (opphavet hans? – kalla Sæbø av Vik ved vigsli i Sogndal, men truleg døypt i Borlaugviki under ytre Borlaug i Leikanger 3.10.1765!?) og andre kona Kari Bottolfsdotter frå ##### (opphavet hennar? – kan henda døypt Haugen, Kaupanger 27.1.1773!?) og vart døypt i Sogndal 18.1.1801. Bottolf var snikkarsvein, og han og Ingeborg budde i Bergen, men Bottolf vart spedalsk og flytte i 1827 inn på St. Jørgen hospital der han d. 25.9.1830. Christen Østensen var dagarbeidar, og han og Ingeborg budde fleire stader i Bergen, for det meste i Krosskyrkjesokni, mellom anna i Bredenbechsmuget der Christen d. 10.7.1840. Ingeborg flytte sidan til Bæversmuget der ho d. som enkje 23.3.1864. Ingeborg fekk i alt fire born, eitt frå første ekteskapet og tre frå det andre: ##### (sjekka at alle er medkomne? – ho vart 1864 etterlevd av ein myndig son!) a. Bertel Olai Bottolfson Næss, f. i Bergen 25.7.1824, d. som torghandlar i Bergen 31.7.1907. Han gifte seg første gongen i Ibestad 13.10.1846 med Ingeborg Cathrine Jeremiasdotter ##### (opphavet hennar? - fødd Ibestad kring 1821? – p: Jeremias Pederson) ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1891 – finn ikkje Bergen!) Bertel gifte seg so att ##### (dato og stad for andre vigsli hans? – før 1900 – fnn ikkje Bergen – metodistar??) med Oline ##### (fødd Opdal i Sør-Trøndelag! 1847 – 1907: «Oline f. Imland» https://media.digitalarkivet.no/view/27890/135?indexing= ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!) ##### (yrke og bustad? – 1850-åri gardbrukarar på Skildnesplads i Ibestad! – 1865: arbeidsmann i melhandel Bergen 8-8 – 1875: handelsbetjent Bergen 22-97a – 1885: arb. Klaus Frimannsgate Bergen – 1891: lausarbeidar Nøstegaten i Bergen – 1900: lausarbeidar Tydskesmuget i Bergen - borgarskap Bergen (handel) 18.5.1866 – oppsagt 4.9.1868 – var dei metodistar?) ##### (talet på søner og døtrer? – tre born levde att i 1907! – inkl.: * Ingeborg Cathrine, f. Ibestad 26.4.1846, d. kort etter * Christine Marie, f. Ibestad 31.5.1847 * Bendikt Nicolai, f. Ibestad 30.9.1849 – n. 1865/1891 i Bergen – gift og fire born! * Iver Martin, f. Ibestad 23.5.1851 * Johan Andreas, f. Ibestad 10.7.1854 – n. 1865 * Ingeborg Sophie, f. Ibestad 22.3.1857 * Oline Sofie, f. Ibestad 3.10.1859 – n. 1865 * Jeremine Eleonora, f. Ibestad 5.2.1862 – n. 1865/1875) b. Andreas Johan Christensen, f. i Bergen 29.3.1835, d. på ein gamleheim i Kalfarveien i Bergen 17.7.1924. Han gifte seg i Domkyrkja i Bergen 17.5.1860 med Cathrine Eleonora Jørgensdotter Jørgensen frå Bergen, f. i Bergen 14.6.1835. Ho d. i Bergern 22.5.1911. Andreas Christensen dreiv melforretning, og han og Cathrine budde frå kring 1864 på Østre Muralmenning i Bergen. Dei fekk ti born i lag. ##### (sjekka at alle er medkomne: * Johan Cato, f. DK, Bergen 10.8.1861 – n. 1891 (ug. kontorist ved melforretning) * Ingeborg Margrethe, f. DK, Bergen 14.9.1863 * Ragnar, f. DK, Bergen 1.8.1865 – n. 191 (ug. styrmann) * Marie, f. DK, Bergen 27.2.1867 * Agnes Eleonora, f. DK, Bergen 6.3.1869 * Agnes Eleonora, f. DK, Bergen 23.6.1870 – n. 1891 * Hildegard, f. DK, Bergen 4.2.1873 – n. 1891 * Cathrine, f. DK, Bergen 6.4.1876 – n. 1891 * Andreas Johan, f. DK, Bergen 7.5.1878, d. i Bergen 14.12.1881 * Artur, f. DK, Bergen 17.2.1880) c. Marie Christine Christensen, f. i Bergen 26.2.1837, d. i Bergen 7.5.1838. d. Johan Christian Christensen, f. i Bergen 3.3.1840, d. i Bergen 8.3.1841. ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Lars J.?? Guldskjæggerud ankom Quebec 6 juli 1868. http://www.norwayheritage.com/udvandret.asp?type=passengerlist&ps=37557&jo=1349
 9. Anne Lise Lorentzen

  Kopi av skifte attest

  Hei Hvor skal jeg henvende meg for å få ut skifteattest etter min bestefar som døde i 1981, Tromsø kommune Anne Lise
 10. Ole Gjeldt var en av Ringsakers store sønner, meget rik, og aktet og husket fordi han ved testamente gav garden Søndre Fuglseng eller Fulsen, og sin store formue til et legat til beste for kommunen. Sogneprest Reinert Svendsen gav i 1939 ut et festskrift i anledning legatets 50-års jubileum. I 1989 kom det et opptrykk, med et tillegg Del II, for årene 1939-89, av Per Granberg. Svendsen skriver litt om moren Berte Jørgensdatter. Hun kom som tjenestejente til Fuglseng i 1813, og fikk altså i 1820 sønnen Ole utenfor ekteskap med gardbrukeren der, enkemann major Andreas Gieldt 1763-1838. Ole ble født 21.5 1820 og døpt 24.6. (nr 494). Han ble lyst i kull og kjønn i 1824. Faren døde i 1838 og Ole tok da over garden. Berte levde hele sitt liv på garden til hun døde i 1861, og ble tatt godt vare på av sønnen. Dette skriver Svendsen. På side 54-55 i festskriftet nevner han litt om hennes slekt. Berte var født utenfor ekteskap av foreldrene ungkar Jørgen Larsen Svendhaug og Marte Hansdatter SamsalE, og døpt 17.12 1797 Lenke. Svendsen skiver at hennes navn er Marte Christiansdatter, og at hun er av Handingmann-slekt, men dette er feil og har vært kjent som feil lenge. Men vet man noe mer om faren Jørgen Larsen? Jeg har ikke funnet at det er skrevet noe om ham. Tannlege Spangen, eller andre, har kanskje studert dette nærmere. De følgende lenker går alle til Ringsaker. Marte Hansdtrs foreldre tror jeg er Hans Enersen Samsal f ca. 1733 d SkappelE lenke 8.3 1796, 63 år 1 mnd, trol 17.9, gm 28.10 1762 Ingeborg Torstensdtr Enger f ca. 1739; muligens b FuglsengE 8.12 1816, 64 år!, enke og innerst lenke (men alderen stemmer ikke). Begge kan være tjenestefolk ved vielsen. Jeg har funnet to barn: 1 Maria Hansdtr dp StenbergE 5.6 1763 lenke gm SkappelE 8.4 1785 lenke soldat Nils Larsen KjosE f ca. 1755, FT 1801 HM KjosE i 1801, hun 36 år, han 45 år. lenke De føres i folketellinga rett foran hennes mor enka Ingeborg Torstensdtr og hennes datterbarn Berte Jørgensdtr. Jeg vet ikke så mye mer sikkert om dette ekteparet. De hadde en dødfødt sønn i 1786 og en sønn Hans Nilsen dp KjosE 6.4 1787, 14 år i 1801. 2 Marte Hansdtr dp SkappelE 22.3 1767. lenke Når og hvor døde Marte? Hun fikk to barn, begge jenter, og begge født utenfor ekteskap, og begge kom til Fuglseng. 2a - Ingeborg Olsdtr dpu SchappelEie 29.9 1793 lenke "Marte Hansdtr SchappelEiers uægte pigebarn avlet med gevorben jæger/fanebærer Ole Jonasen Hjelmstad" (han hadde barn utenfor ekteskap i alt 3 ganger) Ved FT 1801 føres hun og moren Marte hos Jens Friis på Mæhlum. Lenke til FT De er tjenestefolk og står etter hverandre, men det står ikke at hun er datter av Marte. Ingeborg trolig konfirmert fra SkappelE i 1807; gift 22 år tjener fra FuglsengE 21.9 1814 med tjener soldat Erik Johannessen Fuglseng 27 år; han f i Medlien 1787. De ble husmannsfolk i Sveen under Fuglseng, med mange barn. lenke til vielse. Familien Erik og Ingeborg er grei. 2b - Berte Jørgensdtr dp SamsalE 14.1 1797. se lenke over. "Marte Hansdtr SamsalEiers uægte pigebarn avlet med Jørgen Larsen Svendhoug" Dette er trolig offentlig skrifte: lenke Ved FT 1801 bor Ingeborg Torstensd i et KjosE, hos sin eldste datter Maria Hansdtr gm Nils Larsen; Hun føres som 62 år, enke og innerst, og bor der med sin datterdatter Berte Jørgensdtr som er 4 år; anmerkning for henne "betales av fattigkassen". Ingeborgs datter Maria med familie føres rett før henne i FT, se lenke over Berte Jørgensdatter hadde et barn utenfor ekteskap i FuglsengE i 1817 med Anders Nilsen Fuglseng. Barnet var dødfødt. Så blir hun mor til Ole Andreas Emanuel i 1820. Hennes halvsøster Ingeborg og mannen fra Sveen under Fuglseng er blant fadderne. [Disse to jentene er SIKKERT halvsøstre. En av Ingeborgs sønner, Andreas Eriksen f 1822, kom til Vestgård i Storelvedal, og da Ole Gjeldt døde i 1880, lurte familien der oppe på om det kanskje kunne komme noen arv etter det rike «halvsøskenbarnet». Men det gjorde det ikke. Dette fortalte min mormor, som var Andreas Eriksens barnebarn] Så til Jørgen Larsen. Han nevnes som fadder to ganger fra Svendhaug, i 1793 og 1794, før han blir far derfra i 1797. Men før dette, og seinere? Det er en håndfull personer i Ringsaker som har navnet Jørgen Larsen på slutten av 1700-tallet, og jeg har i noen grad forsøkt å følge opp alle, men uten godt «napp» Så kom jeg over et skifte på Fuglseng fra 1846 etter en Lars Jørgensen som døde der som ugift tjenestedreng den 26.3 1846, 40 år. Husbonden Ole Gjeldt var da 25 år, og arvet alt etter Lars, etter Lars sin vilje. Lenke til dødsfallet. Lenke til lensmannsprotokollen. Skiftekort: No. Hedm. Skpr. 10 fol 46a, fol 92a. Registrering av Lars Jørgensens bo 4.4 1846. Den eneste Lars Jørgensen jeg har funnet som passer i alder ble født på AfsetE i 1806, av foreldre Jørgen Larsen og Kari Johansdtr. De ble viet i 1799, han fra AfsetE og hun fra Svendhoug, lenke til vielsen og ved FT 1801 er de husmannsfolk på Nedre Afset. Der er brorsønnen Jørgen Mikkelsen med familie bonde, og Jørgens mor Kari Madsdtr er enke. Lenke til FT Sønnen Lars Jørgensens dåp i 1806 og konfirmasjon fra AfsetE i 1821 Husmannskone Kari Johannesdtr Nedre AfsetE f ca. 1767, d SteensE 22.3 1824, b 28.3, 75 år; av Vattersot lenke Jørgen Larsen AfsetE døde på Svenskerud 2.5 1826, b. 9.5, 70 år. Hængt sig selv, men vanvittig siden hans Kones Død. lenke Denne Jørgen Larsen var nok gardmannssønn på Afset, og døpt 20.4 1760 lenke av foreldre Lars Jørgensen Afset ca. 1722-1798 og Berte Olsd (fra Amli?) ca. 1726-1800, som ble viet 16.11 1759. Begge foreldrene døde på AfsetE. Jeg har funnet to sønner til født på AfsetE: Ole Larsen dp 10.2 1765 og Hans Larsen dp 22.3 1767. Hvor ble det av disse? Flere barn? Familien synes å være borte fra Ringsaker etter 1767, men tilbake rundt 1790. Lars Jørgensens (1722-98) eldre bror Mikkel Jørgensen var gardbruker på Nedre Afset. Det ser ut som om samme slekt satt på Nedre Afset i flere generasjoner på 1700-tallet, og jeg regner med at mange kan mye mer om familien her. Men er det noen holdepunkter for at denne Jørgen Larsen f 1760 kan være Berte Jørgensdatters far? Og var det evt. derfor at Ole Gjeldt arvet sønnen Lars Jørgensen i 1846? Lars Jørgensen som døde i 1846 var i så fall Oles "halvonkel". Hvorfor forbigås Jørgen Larsen i stillhet? Var det fordi dattera Berte var et uekte barn og/eller evt. fordi Jørgen Larsen ble vanvittig og hengte seg? Eller er det andre kandidater for Jørgen Larsen Svendhoug? Hjertelig takk til dem som har transkribert kirkebøkene for Ringsaker! Det er en glede å kunne søke så omfattende etter person- og gardsnavn, også på faddere, forlovere osv. Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund (PS - jeg har forsøkt meg på å lage lenker i dag. Jeg ber om unnskyldning hvis det har blitt feil.)
 11. Odd Annar

  Hvor er Rasmus Bæverdal i 1801 ?

  Løfter denne opp igjen 🙂
 12. Supert! Da spørs det bare om Lars holdt kontakt med hjemlandet slik at Marthe og familien kanskje oppsøkte ham da de var framme i Amerika. Forutsatt at det er riktig Lars jeg har funnet da.
 13. Hjarteleg takk til Jon for siste innlegget. Det høyrest ut som om du ikkje har sett følgjande tema der eg tok opp til drøfting ganske særskilt lagnaden til Tora Arnesdotter på Herdlevær: https://forum.arkivverket.no/topic/223930-oppslag-i-bygdebok-herdlaøygarden-garden-herdlevær-1770-talet/ Om du kan finna kjeldemateriale som kan utvida kunnskapen vår om Tora Arnesdotter på Herdlevær, ville eg vorte svært so glad!
 14. Richard Johan Natvig

  Fotograf J. S. Sanne - hvor virket han?

  Du kan sjå etter Sanne i Susanne Bonges Eldre norske fotografer (eg har ikkje sjølv tilgang til boka frå der eg er no ...) Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112808029
 15. Fant ankomst i Amerika 1 nov 1881. Se # 6.
 16. Kent Jacobsen

  Anne Marie Hansen f.1920 Larvik

  Sånn...nå er jeg endelig hjemme...har vært på reisefot i hele dag, og ikke fått sett hva det er dere har sent!:-) Satt oppe seint igår og sorterte alt jeg hadde fått av dere til da....er redd det blir en ny sein kveld:-) Utrolig hva dere finner, og jeg kan ikke annet enn å takke....det er utrolig morsomt og lærerikt:-) Mvh Kent
 17. Susan Hartley

  Dødsmelding Johan Lyder Steen 1937

  I am looking for any information regarding my step great grandfather Lyder Johan Steen. He was born in Bergen 1845. He retired as a sea captain in 1910. His daughter Klara Josopine Stein married my paternal Grandfather CharlesThompson 1917 in Bradford West Yorkshire England. Charles was a widower with one daughter named Olga (my mother) who often spoke about her visits to Norway as a child. Charles was killed in November 1918 in France and Klara remarried Frank Bailey in 1922 they had no children. She died in 1953.
 18. Jøss, her kom det som erter ut av en sekk med hull i! Tusen takk for disse opplysningene, Ann-Mary!
 19. Om Lars Jensen sine søsken: Utflytterlister for Furnes i Vang (H) 1855-1907 År Nr. Dato Førenamn Etternamn Gard Alder Reisemål 247 1865 5 15.06.1865 Pike Marie Jensdatter Guldskjæggerud 25 år Ringsaker http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=FURNUTFL&gardpostnr=247&merk=247#ovre ---- Utflytterlister for Furnes i Vang (H) 1855-1907 År Nr. Dato Stand Førenamn Etternamn Gard Alder Reisemål 358 1869 17 08.07.1869 Andreas Jensen Guldskjæggerud 22.09.1842 Ringsaker - konf. 05.10.1856 - Foreldre: Jens Andersen og Randi Johannesdatter http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=FURNUTFL&gardpostnr=358&merk=358#ovre ---- Utflytterlister for Furnes i Vang (H) 1855-1907 År Nr. Dato Førenamn Etternamn Gard Alder Reisemål 465 1874 6 24.08.1874 Marthe Jensdatter Guldskjæggerud 23 år Ringsaker http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=FURNUTFL&gardpostnr=465&merk=465#ovre ---- 1865-telling for 0414 Vang Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift 35 1 19 5te Furnæs Vang Guldskjegrud søndre, Guldskjegrud, Guldskjegrud lille, Bækkelien 12b, 12c, 12d, 12e 2 Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Rug Bygg Blandkorn Erter Poteter 240 13 1 Johannes Jens. Huusfader Gaardbruger og Selveier g 30 m Ringsaker Prgj. 1 2 6 2/8 1/2 2 1/2 1/2 4 1/2 241 14 Ingeborg Olsd. hans Kone g 30 k Vangs Prgj. 242 15 Johanne Jensd. deres Datter ug 4 k Vangs Prgj. 243 16 Ole Jens. deres Søn ug 2 m Vangs Prgj. 244 17 Marthe Jensd. Brugerens Søster ug 15 k Vangs Prgj. 245 18 Andreas Jens. Logerende Skomagerlærling ug 24 m Vangs Prgj. 246 19 1 Thomas Pauls. Huusmand med Jord g 58 m Vangs Prgj. 247 20 Siri Olsd. hans Kone g 57 k Vangs Prgj. 248 21 Thore Thomas. deres Søn ug 23 m Vangs Prgj. 249 22 Syverinde Thomasd. deres Datter ug 18 k Vangs Prgj. 250 23 Martinus Thomas. deres Søn ug 15 m Vangs Prgj. 251 24 Karen Pedersd. deres Pleiedatter ug 7 k Vangs Prgj. 252 25 Theodor Lars. deres Pleiesøn ug 3 m Vangs Prgj. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f60414&gardpostnr=35&personpostnr=244&merk=244#ovre ---- Mathias Olsen mentioned in the record of Mathias Olsen and Marthe Jensdr Name Mathias Olsen Birth Date 1855 Age 19 Spouse's Name Marthe Jensdr Spouse's Birth Date 1851 Spouse's Age 23 Event Date 23 Oct 1874 Event Place Ringsaker, Hedmark, Norway Father's Name Ole Torgersen Spouse's Father's Name Jens Andersen https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7RX-NSF SAH, Ringsaker prestekontor, L/La/L0008: Klokkerbok nr. 8, 1870-1878, s. 366 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070512990687 ---- Ole Mathiassen Norway Baptisms, 1634-1927 birth: 13 February 1875 christening: 18 April 1875 Ringsaker, Hedmark, Norway residence: 1875 Hedmark, Norway father: Mathias Olsen mother: Marthe Jensdr Nr 40 SAH, Ringsaker prestekontor, K/Ka/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1870-1878, s. 49 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070119320394 ---- Mathias Olesen Norway Baptisms, 1634-1927 birth: 20 September 1855 christening: 28 October 1855 Hedmark, Norway residence: 1855 Hedmark, Norway father: Ole Torgersen mother: Maria Hansdr Kirkebøker, 1734-1933 Author: Den Norske kirke. Ringsaker prestegjeld (Hedmark) Nr 145 SAH, Ringsaker prestekontor, K/Ka/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1850-1860, s. 44 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070119310051 ---- Mathias i 1865. 1865-telling for 0412 Ringsaker Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift 1380 5 112 Skarpsno og Lehn Ringsaker Hovedsogn Ringsaker Skolterud 1 Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Stort kveg Får Rug Bygg Blandkorn Erter Poteter 8042 4 1 Ole Torgers. Hsf Husmad m Jord g 33 m Ringsaker 1 6 1/8 1/8 1 1/8 1 1/2 8043 5 Maria Hansd. Kone g 33 k Ringsaker 8044 6 Matheas Ols. Søn ug 11 m Ringsaker 8045 7 Bergite Olsd. Datter ug 8 k Ringsaker 8046 8 Tilda Olsd. Datter ug 6 k Ringsaker 8047 9 Hellene Olsd. Datter ug 3 k Ringsaker http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f60412&gardpostnr=1380&personpostnr=8042&merk=8042#ovre ---- Marthe Jensdatter og Matias Olsen i 1875. 1875-telling for 0412 Ringsaker Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr 273 3 Ringsaker 80 Høiby 64f Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Kyr Sauer Blandkorn Erter Poteter 1737 1 1 Mateas Johannesen m hf g Potetmaaler ved Brummunddalens Brenderi, Gaardb. og Selveier 1845 Ringsaker b 2 6 2 1/8 2 1738 2 Elisabet Andersdatter k Kone g 1847 Ringsaker b 1739 3 Randine Mateasdatter k d 1874 Ringsaker b 1740 4 Syverine Mateasdatter k Tjenestepige ug Barnepige 1858 Ringsaker b 1741 5 1 Mateas Olsen m hf g Potetheiser ved Brummunddalens Brenderi 1855 Ringsaker b 1742 6 Marte Jensdatter k Kone g 1851 Ringsaker b 1743 7 Ole Mateasen m s 1875 Ringsaker b http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f70412&gardpostnr=273&personpostnr=1742&merk=1742#ovre ---- Mathias og Marthe dro til West Salem.(Finner West Salem i LaCrosse,Wisconsin.West Salem finnes også i Polk,Oregon.) Emigranter fra Oslo 1867-1930 gammel Hamn Nr. År Mnd. Dag Førenamn Etternamn Kjønn Stand Yrke Fødd år Alder Bustad Reisemål Merknad Utlending Frakt Linje 57995 Oslo 8628A 1881 Okt. 14 Mathias Olsen m G Arb. 27 Furnæs West Salem 1067 Norge Betalt Domino 57996 Oslo 8628B 1881 Okt. 14 Marthe Olsen f G 31 Furnæs West Salem 1068 Norge Betalt Domino 57997 Oslo 8628C 1881 Okt. 14 Ole Olsen m u Søn 6 Furnæs West Salem 1069 Norge Betalt Domino http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIOSLO&gardpostnr=57995&merk=57995#ovre ---- Ankomst Boston,Massachusets 1 nov 1881. Mathias Olson Massachusetts, Index to Boston Passenger Lists Name Mathias Olson Event Type Immigration Event Date 1881 Event Place Boston, Suffolk, Massachusetts, United States Gender Male Age 27 Birth Year (Estimated) 1854 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV51-PB6H Ankom Boston 1 nov 1881. View the original document. ---- Martha Jansdotter Massachusetts, Index to Boston Passenger Lists Name Martha Jansdotter Event Type Immigration Event Date 1881 Event Place Boston, Suffolk, Massachusetts, United States Gender Female Age 31 Birth Year (Estimated) 1850 Birthplace Norway Ship Name Malta https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV51-D4YG Ankom 1 nov 1881. View the original document. ---- Ole Mathiasen Massachusetts, Index to Boston Passenger Lists Name Ole Mathiasen Event Type Immigration Event Date 1881 Event Place Boston, Suffolk, Massachusetts, United States Gender Male Age 6 Birth Year (Estimated) 1875 Birthplace Norway Ship Name Malta https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV51-JF5B Ankom 1 nov 1881. View the original document. ---- Kanskje det går an å finne Lars Jensen via søsteren Marthe?
 20. Øystein Djuv-Stiansen

  Fotograf J. S. Sanne - hvor virket han?

  Jeg har et gammelt bilde i slekten som jeg forsøker å plassere. Jeg har noen alternativer på hvilken familie det kan være, men er usikker og må jobbe ut fra den lille informasjonen jeg har. På siden av bildet står det "J. S. SANNE - FOTOGRAF". Er det noen som kjenner til hvor fotograf J. S. Sanne virket? Jeg har en mistanke om at det er på Sørlandet et sted, enten Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad etc.
 21. Nei, har bare funnet det jeg tror er denne Marthe som tjenestepike på Gaasekværns bruk i 1875: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0414&kenr=001&bnr=0037c&lnr=00 Leter fremdeles etter evnt. vielse her i Norge, og utvandringen enten singel eller m/fam.
 22. Datteren Ales Antonsen i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038224000723 FT1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052265003889 FT1891 (Rabben): https://media.digitalarkivet.no/view/52959/3502?indexing= FT1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037298002673 FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036662003065 Hun døde 15.5.1913: https://media.digitalarkivet.no/view/2153/210 Skåneviksoga. B. 3 : Gardar og ætter Sævareid-Skånevik
 23. Du har kontroll på datteren Marthe f 15.3.1851, og hennes ektemann Matias Nybu etter at de kom til Amerika?
 24. Ann-Mary Engum

  Tore Johnsen Nåvik

  Spørsmålet hører hjemme på tydeforumet. Tyding av skannede kilder Legg ved lenken. Side 256. SAT, Stjør- og Verdal sorenskriveri, 2/2C/L0011: Pantebok nr. E-1, 1812-1816, s. 256 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080226681022
 25. Hans-Petter Taraldsvik

  Tore Johnsen Nåvik

  Min Tipptippoldefar Thore Joensen Naavik kom til Øystre Berg i Stjørdal. Denne gården måtte han tydeligvis forlate. Er de t noen som kan tyde hva som står på denne siden: Pantebok nr. E-1, 1812-1816, s. 256 Thore johnsen Jeg vet veldig mye om etterkommere, men ikke når han forlot Øystre Berg eller når hans kone tipptippoldemor Ane Marthe Tørrisdatter døde. Thore Johnsen endte sine dager på Håve i 1850 Mvh Hans-Petter
 1. Last inn mer aktivitet
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.