Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. I ft 1920 oppgis fødselsdatoen til 27/5 1881 Når Marie Halvorsdatters mor dør i 1928 oppgis det at hun bor i Canada Nissedal lensmannskontor, SAKO/A-565/H/Ha/L0002: Dødsfallsprotokoll, 1924-1944 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10081212055023 Ole K Ness født 27/5 1881 død 16/2 1955 i Canada https://www.findagrave.com/memorial/233789275/ole-k.-ness?_gl=1*p8y7bm*_gcl_au*MTY4Mjc3OTY5NC4xNzE1NDQyMTMx*_ga*NjIzNTM2MjczLjE2MDY5MDEzNTc.*_ga_4QT8FMEX30*ZDQxYmQyMjAtZDlkNC00ZDM5LThjNzUtYzcwNjlhOWY4NmI2LjcwOS4xLjE3MTY5MjMxMjEuNTguMC4w*_ga_LMK6K2LSJH*ZDQxYmQyMjAtZDlkNC00ZDM5LThjNzUtYzcwNjlhOWY4NmI2LjM0Mi4xLjE3MTY5MjMxMjEuMC4wLjA.
 3. Dag T. Hoelseth

  Anna Jacobsdatter (Giewert), Bragernes, 1700-tallet

  Steen-Karlsen, Torbjørn. «Bragernes skifteprotokoll 2: 1696–1710 med fortsettelse i neste film», Gjallarhorn nr. 50, august 2012, s. 98–106 (tidligere publisert i Gjallarhorn nr. 25, pinsen 2000, s. 219ff), står det omtalt et skifte fra 1706 etter Anne Davidsdatter, enke etter salig Jørgen Gefvert (Gjæver) på Bragernes. Det var registrert 8 barn, hvorav nr. 3 Jacob Giefvert var død og enken gift om igjen med Jacob Pedersen Skredder. Her kommer vel Anne/Anna Jacobsdatter inn som datter av nr. 3. Det er flere skifter i avskriften knyttet til denne slekten, så det fremkommer blant annet at nr. 3 Jacob Jørgensen var baker, jf. s. 99 (skifte etter faren Jørgen). Uansett, jeg må jo først kunne sannsynliggjøre at Anne Jacobsdatter nevnt i sønnen Peders dåp og begravelse samt skriftemål er den samme som er omtalt i Thomles bok. Hvorfor har han kunnet fastslå at slektsnavnet er Giewert (Gevert, Gefvert, Gjæver osv.)? Trenger ikke annet enn navn på hennes foreldre og ev. fødsels- og dødsdato/dåps- og begravelsesdato og om hun noen gang ble gift osv. DTH
 4. Bodil Janice Toft

  Klyngetunet på Toft, Myking sokn

  Tenkte å finne mer ut av gamle dager og om de som bodde på gardene på Toft, Myking sokn, fra det gamle klyngetunet der.
 5. Takk igjen for god hjelp. Det er sannelig ikke lett å holde styr på folk når de stadig dukker opp i ulike kilder med forskjellig navn. Det var jo dessverre ikke mye å hente i bygdeboka heller. Jeg får lete videre i håp om å finne ut hvor det ble av dem.
 6. Familien i 1865, Olava kalles her Oline https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038312007051 Og i bygdeboka, men her er Karoline glemt, side 352 https://www.nb.no/items/7d0bca5bf2c75efbd2e3669a9729f41c?page=355
 7. Ole Knutsen var født 20.5.1881 i Vegårshei. Han vokste opp på en av Nes-gårdene, der foreldrene Knut Andersen og Liv Jensdtr var leilendinger. I 1910 giftet han seg i Nissedal med Marie Halvorsdtr, f. 1886. Ekteparet bodde under folketellingene i 1910 og 1920 i Haugsjåsund, siste år sammen med sin datter Lovise, f. 1914. Så vidt jeg kan forstå er det Ole som ankommer Ellis Island 10. 7. 1923 med Stavangerfjord. Han er snekker, og skal til broren? Guttorm Knudsen i Hoboken, New Jersey. Han er registrert som Olav Knutsen Naes på passasjerlista. Kone (og datter) er igjen i Norge. Jeg finner verken han eller kone/datter i US Census 1930... a. Er det noen som kan finne ut mer om Ole sitt opphold i USA? b. Eller eventuelt videre livsløp i Norge?
 8. Jeg ser at samme paret døper en sønn Kristian Peter i 1857, bosatt på Titteren, så da er det nok rett. Da får jeg se om jeg kan finne dette paret i 1865.
 9. Springerbak leser jeg
 10. Today
 11. Det er delvis svært svak fotografering ... Under dåpsdatoen står ".... Dolm" - eg får ikkje tak på det første. Foreldra meiner eg er "Hm Johannes Knudsen Titteren, Olava Steensdt." Titra er på Frøya, men ifl. soknehistorikken var Frøya del av Hitra (Dolm) prestegjeld til 1876, så då kan det vere rett likevel.
 12. Takk Matthias. Jeg fikk det i alle fall ikke til å stemme med Karen Jensdtr.
 13. Jeg mener det står Titteren og Olava Svensdr
 14. Hva er Olafs fødested? https://media.digitalarkivet.no/view/4737/25334/42
 15. Sølvi Løchen

  Svend i Tukthuset? Oslo domkirke, 1779

  Takk for godt forslag. Men på neste side er det 3 eksempler på G i begynnelsen av ordet, og der synes jeg at G er noe forskjellig fra dette
 16. Ingeborg Caroline ble født 26.08 og døpt 28.11.1852. Far er Johannes Knutsen, men jeg har problemer med stedsnavn og navnet på mor. I transkripsjonen er hun oppført som Karen Jensdtr., men jeg får ikke det til å stemme. Se dåp nr. 195. https://media.digitalarkivet.no/view/2376/22
 17. Hovedbygningen på Skedsmo gamle prestegard (Huseby) brant i 1830, og prestearkivet (inkl. noen kirkebøker) gikk tapt. Se bind 3 av bygdeboka for Skedsmo, side 1307: https://www.nb.no/items/6caa9c2b732935f451122dfb2f708a55?page=599 Heldigvis var flere kirkebøker oppbevart i kirka og ble derfor ikke berørt av brannen, men bøker med døpte 1760-1814 må ha brent.
 18. Ivar S. Ertesvåg

  Svend i Tukthuset? Oslo domkirke, 1779

  "Garversv. i Tugth." ? Om han var innsett eller tilsett er vel litt uklart...
 19. Jackie K Marler

  Aslaug Aas /Aass in the Treason Archive

  Many thanks!
 20. Hei. I folketellinga i Skien i 1920 ser det ut til at ein eller annan offentleg "teljeperson" har sitte med "raudpenn" anten rett etter oppteljinga eller i ettertid. Nokon som veit kvifor? Og dei to lenkene under høyrer til slekta mi. Desse to hushaldningane budde saman (mor, dotter og barnebarn), men kven hadde kva av husrom osb.? Nokon som klarer forstå kva som er retta og til kva? https://www.digitalarkivet.no/fs10171711101805 https://www.digitalarkivet.no/fs10171711101803 På forhand takk. Beste helsing, Aron Spangelid
 21. Ole christian Torstrup

  jagt Søblomsten

  Sivert Christian Sivertsen finner jeg her i sjøfartsrullen (nr 928). 3/3-1874 mønstret han da første gang på Søblomsten. Flere mønstringer senere finner vi forliset omtalt her ogå med dato 4/4-1878. Sivert Christian Sivertsen, født 23/7-1827: Folketelling 1865 Skipper Folketelling 1875 Skipper, Nedre Strandgate Død 8/6-1881 Antar da at han overtok eierskapet i 1874, selv om jeg ikke finner noe om handelen. Jeg er ikke klart å lokalisere S. Svendsen i ruller. Noen som klarer den? En mulig kandidat er her fra folketellingen 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038196007743
 22. Oslo domkirke, døde og begravede, 20.05.1779. Johan Preuss var i Tukthuset, men hvilket yrket? Jeg leser ordet som "?versv. i Tugth." Sv. kan være forkortelse for svend. Den første bokstaven kan være Y. https://www.digitalarkivet.no/kb20061005010558
 23. Nederst på høyre side her leser vi at Elias Andersen på Klinkenberg selger en tom til Johannes Pollestad. Det fortsetter øverst på neste side. Er det noen her som har mulighet til å tyde det så vil jeg sette stor pris på det 🙂 https://media.digitalarkivet.no/view/23515/455 vh Bente Borgen
 24. Mange takk igjen Matthias. Det er vel ganske klart etter hvert at det bare var Georg Fredrik som hadde en sønn etter seg og at han er den eneste gjenlevende etterkommeren etter Hans Antonius Hansen og Maggie (Magda) Elfrida. Georg Fredrik og Lucie ble gift 23.11.1944, trolig i Sverige i følge Statsarkivet i Bergen. De flyttet til Norge i 1950/51 og Georg Fredrik dro til sjøs. Den 11.06.1951 mønstret han av D/S Apollo i Baltimore og en måned senere tok han toget til New York. Det var siste spor av ham inntil han døde på Manhatten i 1959. Jeg må vel lete blant søsknene deres for evt å finne slektninger til Georg Fredriks sønn.
 25. De to søstrene er eneste etterkommere i dødsannonsen til mor Magda også. Fra Aftenposten:
 26. Inger Hohler

  Sergiant Rostads kone dør

  Nr. 3 April samme side står avdøde bare som Glarmager Gröntvets Kone. Det kan være at når mannen hadde høy nok status (ansett borger, offiser, offentlig stilling) var det viktigere å fremheve statusen hennes enn navnet. Men i noen tilfeller kunne det være så enkelt at presten forsøkte å holde seg på én linje med mannens navn (og yrke), og dødsårsak.
 27. Det finnes ikke flere kirkebøker fra Skedsmo m/ Lørenskog, enn de du finner i Digitalarkivet: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?archives[]=no-a1450-02000000000267 Som du ser, er nummereringa av kirkebøkene kontinuerlig, hvilket indikerer at alt er digitalisert (fram til første del av 1900-tallet).
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.