Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Ann-Mary Engum

  Släktingar troligen bodde de i Oslo

  Ann-Mary Engum Tellingskrets: 146 Storgd. Osterhausgd. Bosted by: 001a Tilbake til søkRapporter SkannetHBR Person: 279 Magnus Brynjulfsen. Første Forrige Neste Siste Vis tabell PERMANENT ID: pf01052721101623 Rolle: - Husholdningsnr: 000 Personnr: 279 Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: g Yrke: - Kjønn: m Alder: - Fødselsdato: 1829 Fødested: Sverige. Bostatus: - Sedvanlig bosted: Christiania Antatt oppholdssted: - Merknader: - Mer informasjon: Arbeidsledig: - Trossamfunn: - Sykdomstilstand: - Sykdomsvarighet: - Forsørgers livsstilling: - Slektsskap med ektemann: - Tilflyttet: - Adresse ved forrige telling: - Flyttet fra adresse: - Bygning for natteopphold: - Statsborgerskap: - Etnisitet / fars etnisitet: - Mors etnisitet: - Språk: - Etasje: - Skole: - Hjemstavnskommune: - Sted ved forrige telling: - Flyttet fra sted: - Beboere: 001 Johan Christian Fischer H.nr: 1 Alder/født: 1826 Fødested: Christiania. Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: g Yrke: - 002 Bertha Cathrine Sofie Amalie Fischer H.nr: 000 Alder/født: 1831 Fødested: Kristiania Bostatus: - Familiestilling: Hustru Sivilstand: g Yrke: - 003 Helga Christine Johanne Fischer H.nr: 000 Alder/født: 1856 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: ug Yrke: - 004 Ragna Maria Fischer H.nr: 000 Alder/født: 1858 Fødested: Kristiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: ug Yrke: - 005 Eivind Hjalmer Falk Fasting Fischer H.nr: 000 Alder/født: 1860 Fødested: Kristiania Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: ug Yrke: - 006 Carl Christian Fischer H.nr: 000 Alder/født: 1861 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: ug Yrke: - 007 Anne Mathilde Hansen H.nr: 000 Alder/født: 1870 Fødested: Barbo ved Arendal Bostatus: - Familiestilling: Tjenestetyende Sivilstand: ug Yrke: - 008 Hans Christian Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1847 Fødested: Nordre Land Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: g Yrke: - 009 Ingeborg Marie Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1857 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Hustru Sivilstand: g Yrke: - 010 Haren Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1879 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: - Yrke: - 011 Christine Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1880 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: - Yrke: - 012 Johannes. Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1882 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: - Yrke: - 013 Anton Bjerregaard Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1883 Fødested: Christiania. Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: - Yrke: - 014 Hans Christian Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1885 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: - Yrke: - 015 Marie Cathrine Endrerud H.nr: 000 Alder/født: 1887 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: - Yrke: - 016 Hulda Marie Abrahamsen H.nr: 000 Alder/født: 1871 Fødested: Røken Bostatus: - Familiestilling: Tjenestetyende Sivilstand: ug Yrke: - 017 Samuel Engebretsen H.nr: 000 Alder/født: 1833 Fødested: Troen pr Drøbak Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: g Yrke: - 018 Adolfine Henricke Christine Engebretsen H.nr: 000 Alder/født: 1842 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Hustru Sivilstand: g Yrke: - 019 Signe Marie Engebretsen H.nr: 000 Alder/født: 1868 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: ug Yrke: - 020 Cathinka Natalie Engebretsen H.nr: 000 Alder/født: 1870 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: ug Yrke: - 021 Sigurd Arthur Engebretsen H.nr: 000 Alder/født: 1872 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Søn Sivilstand: ug Yrke: - 022 Alfhild Henricke Engebretsin H.nr: 000 Alder/født: 1883 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Datter Sivilstand: - Yrke: - 023 Sevrine Evensen H.nr: 000 Alder/født: 1864 Fødested: Ringsaker Bostatus: - Familiestilling: Tjenestetyende Sivilstand: ug Yrke: - 024 Anders. Olsen Veflen H.nr: 000 Alder/født: 1865 Fødested: Vang, Hedemarken Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: ug Yrke: - 025 Kittel Helliksin Gautneb H.nr: 000 Alder/født: 1858 Fødested: Flesberg, Numedal Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: ug Yrke: - 026 Maren Ruud H.nr: 000 Alder/født: 1831 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Familiens overhode Sivilstand: e Yrke: - 027 Erik Simensen H.nr: 000 Alder/født: 1855 Fødested: Hodum Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 028 Julius Andreassen. H.nr: 000 Alder/født: 1840 Fødested: Vestre Aker. Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 029 Anders Olsen Guldberg H.nr: 000 Alder/født: 1853 Fødested: Stange Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: e-mand Yrke: - 030 Anton Cornelius Olsen H.nr: 000 Alder/født: 1846 Fødested: Chrania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 031 Carl Johan Johnsen H.nr: 000 Alder/født: 1821 Fødested: Chrania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 032 Christien Jørgensen H.nr: 000 Alder/født: 1847 Fødested: Sarpsborg Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 033 Hans Olaves Christoffersin H.nr: 000 Alder/født: 1848 Fødested: Østre Aker Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 034 Ole Gunerius Olsen Gaustad. H.nr: 000 Alder/født: 1847 Fødested: Eidskogen Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 035 Oscar Andersen. H.nr: 000 Alder/født: 1847 Fødested: Sverege. Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 036 Anders Tettersøn H.nr: 000 Alder/født: 1839 Fødested: Sverege Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 037 Hans Fredrik Johansen H.nr: 000 Alder/født: 1824 Fødested: Fredrikshald Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 038 Martin Nilsen H.nr: 000 Alder/født: 1837 Fødested: Kongsvinger Bostatus: - Familiestilling: Mangelsgaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 039 Job Syverssen H.nr: 000 Alder/født: 1847 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: g Yrke: - 040 Oluf Trondsen H.nr: 000 Alder/født: 1852 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: g Yrke: - 041 Hans Jacob Martinsen H.nr: 000 Alder/født: 1858 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 042 August Olsen H.nr: 000 Alder/født: 1866 Fødested: Sverige Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 043 Johan Petter Andersen Hejggen H.nr: 000 Alder/født: 1853 Fødested: Chranea Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 044 Arne Iversen Kardahl. H.nr: 000 Alder/født: 1864 Fødested: Hof i Solør Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 045 Jørgen Christoffersen. H.nr: 000 Alder/født: 1855 Fødested: Christiania Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 046 Ole Pedersen H.nr: 000 Alder/født: 1848 Fødested: Næs Hedemarken Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 047 Ole Petter Ovesen H.nr: 000 Alder/født: 1830 Fødested: Skedsmo Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 048 Christian Johannesen H.nr: 000 Alder/født: 1852 Fødested: Østre Aker. Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: e-mand Yrke: - 049 Adolf Kristian Andersen H.nr: 000 Alder/født: 1843 Fødested: Gaustal Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: ug Yrke: - 050 Severin Martinius Pettersen. H.nr: 000 Alder/født: 1851 Fødested: Aalesund. Bostatus: - Familiestilling: Mangels-gaardslem. Sivilstand: g Yrke: - Vis flere Kildeinformasjon: Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad Gå til full kildeinformasjon Fylke: Oslo Kommune (1947): Oslo Geografisk område: Kristiania komm. Startår: 1891 Sluttår: 1891 Tellingskrets: 146 Storgd. Osterhausgd. Bosted by: 001a Bydel: - Gårdens nr.: - BIDRAGSYTERE AMF - Ancestry, MyHeritage og FamilySearch ANSVARLIG AKTØR Riksarkivet Oppbevaringssted: Riksarkivet SKANNET VERSJON Vis innholdsside Vis første side FACEBOOK BLOGG FORUM Digitalarkivet er en tjeneste fra Arkivverket E-post: digitalarkivet@arkivverket.no Hjelpetelefon: 480 55 666 Postadresse: Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO Personvernerklæring https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721101623
 3. Ann-Mary Engum

  Släktingar troligen bodde de i Oslo

  Et godt råd; Legg et av navnene, samt fødested, i tematittelen, slik at den blir informativ.
 4. Odd Roar Aalborg

  Berit Jensdatter, gift med Didrik Olsen Galaaen

  Burde jo huske dette selv, men det har vært noen debatter gjennom årene, så jeg er ikke sikker på om det har vært flere ang. dette miljøet. Litt raskt navnesøk tyder ikke på at det er i den her viste at Didrik Galaaen blir gjort til svigersønn av Jens Stensen og Maren Iversdatter Prytz, men jeg antar at det er korrekt, siden det lenge har vært opplyst på en lukket nettside om slekten Prytz. Det var ikke jeg som fant ut av Didrik Galaaen, men jeg husker godt at en eller annen kom med den opplysningen. Noe av dette har også foregått i private eposter, så det er ikke sikkert at alt ligger på nettet. Det er minst 10 år siden dette ble diskutert, så å ha full oversikt over alle detaljene nå er ikke helt enkelt. I alle fall var mitt forslag på den tid at her aktuelle Jens Stensen muligens kunne ætte fra Sten Schauvogel i Innset, men det er ikke dokumentert. For å finne ut av slike slektsforhold kan det være lurt å sjekke fadderskap når barn blir døpt, da forutsatt at det er etter at kirkebok blir innført. Jeg har tidligere (privat) samarbeidet om slike lister i Kvikne, og av disse kan det utledes en god del slektsammenhenger i den bygden, bl.a. min egen avstamning fra Johan Iversen Prytz. Det er for enkelte tidsrom såpass lite arkivmateriale tilgjengelig i noen områder at det på annet vis kan være vanskelig å dokumentere antatte slektskap godt nok. For at fadderlister skal være til nytte bør barnets foreldre ha noe av sin slekt i nærheten, ellers blir det gjerne naboer og bekjente som mest opptrer i slik forbindelse, og det gir ikke noen info om slektskap.
 5. Torbjörn Reisdahl

  Släktingar troligen bodde de i Oslo

  Jag söker en familj troligen bodde de i Oslo men har svårt att hitta något om dem Magnus Bryngelsson född 1829-05-18 i Sunne Värmland Charlotta Berntsdotter född 1831-12-12 i Ödsmål Bohuslän Anna Maria född 1871-06-17 i Döderhult Småland Elin Elida född 1874-11-01 i Risinge Östergötland
 6. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012608581?fbclid=IwAR3joQ_aYQGM-ktqsdOJUD1-Gbwrdx0jIXSK0xGhvmXdoqvcJDtEXLTvlDY Hva jeg er sikker over er at min 7.ane heter Poul Jørgensen og er fra Toten område, født ca. 1750-1760. Så denne linken kan jo stemme. Han er gift med Anne.Nilsdatter Men det finnes også en annen alternativ fødselsdato- dvs. en annen Paul Jørgensen i området... enten i Nyklebyeie mars 1760 i Kroken eller født 25. juli 1751 i Østre Toten - mulig i Knappen Begge har Jørgen Poulsen og Ingeborg Olsdatter som foreldre Her er bryllupet til Poul (Paul) https://media.digitalarkivet.no/view/9313/45084/103 Hadde egentlig laget de på mitt tre intil jeg oppdaget at vi har en og samme Ingeborg Olsdatter på min farmors og sønnens fars linje. Dette ble starten på tvilen- er vi 6-menninger eller ikke i tillegg til . Derfor trenger jeg hjelp å revurdere hele treet. Men så har vi flere Ingeborg Olsdattere og flere Poul Jørgensens i område Han ene Poul var gift med Gunhild. Og den andre (?) Ingeborg var gift med Fredrik larsen Verslistuen. Disse ble nå plutselig gift med hverandre i annen ekteskap- som ikke kan stemme - på treet mitt og da har min sønn samme 8,nde bestemor og 7.nde bestemor... Tusen takk for alle tips 😉
 7. Jan Henrik Johansen

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 584/L0965: Ministerialbok nr. 584A05, 1857-1868, s. 101 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050615010104 Har funnet konfirmasjonen til Gusta Oldine i 1861,Øre Sogn i Tingvoll. Nr 53.
 8. Astrid Ryen

  Berit Jensdatter, gift med Didrik Olsen Galaaen

  Stemmer, Ann-Mary, det er denne debatten. Den er endeløst lang. Dermed har jeg Berit Jensdatters foreldre, og oppgir Odd Roar Aalborg som kilde!
 9. Ann-Mary Engum

  Berit Jensdatter, gift med Didrik Olsen Galaaen

  Har ikke lest alle innleggene, men er det denne debatten? Ser at Odd Roar Aalborg har deltatt i debatten.
 10. Per.H.Skaug

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Da er det ingen grunn for meg til å se igjennom, jeg så litt på den.
 11. Ann-Mary Engum

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Jeg gikk over tidligere i dag, men kan ha oversett henne.
 12. Today
 13. Per.H.Skaug

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Det ser ut som om en god del av konfirmasjonslistene er delvis bevart, så med litt flaks kan hun finnes der.
 14. Ann-Mary Engum

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Kirkebøkene for Kristiansund er brannskadet. https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?start_year=&end_year=&text=Kristiansund
 15. Ann-Mary Engum

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Sånn for ordens skyld; Borgerlig vielse 29 sept 1882. Hun meldte seg ut av Statskirken 26/9-82. GUSTA OLDINE SVENDSEN mentioned in the record of FREDRIK JULIUS JAKOBSEN Name: GUSTA OLDINE SVENDSEN Sex: Female Husband: FREDRIK JULIUS JAKOBSEN Other information in the record of FREDRIK JULIUS JAKOBSEN from Norway Marriages, 1660-1926 Event Type: Marriage Event Date: 29 Sep 1882 Event Place: Bergen, Hordaland, Norway Event Place (Original): Domkirken, Bergen, Hordaland, Norway Gender: Male Spouse's Gender: Female https://www.familysearch.org/search/record/results?givenname=Gusta oldine&surname=Svendsen&marriage_place=Norway&count=20&offset=0 Ministerialboken Nr 4 https://media.digitalarkivet.no/view/4557/219 Klokkerboken https://media.digitalarkivet.no/view/1959/217
 16. Hei Jeg har funnet bevillingen i Departements-Tidende, men leter fremdeles etter opplysninger om hvilket apotek han arbeidet ved i Christiania fra 1820 -1825. Mvh Carl
 17. Per.H.Skaug

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Har du funnet eller lett etter konfirmasjonen? Er kirkeboken også brent der?
 18. Jan Henrik Johansen

  Gunder Svendsen - Kristiansund

  Stor takk til Ann-Mary og Svein. Da er det godt mulig dette er korrekt Gunder Svendsen. Vet dere om det andre muligheter for å finne ut av dette sikkert på, dersom dåpen ikke finnes?
 19. Astrid Ryen

  Berit Jensdatter, gift med Didrik Olsen Galaaen

  Odd Roar, takk for svar. Jeg skal forsøke å finne den debatten du deltok i.
 20. Vidar Søstrand

  Info om firma

  Takk for tips. Nå er brukernavn redigert, takk for påminnelse også. Mvh Vidar Søstrand
 21. Frank Marton Pedersen

  Tydehjelp - Theodor Berge død i Kristiania 03.07.1918

  Takker! Interessant å se at det står "Ingen barn". Theodor Berge er oppført i kirkebøkene som far til minst tre barn med hustru Nilsfrida. Han hadde en sønn som levde ved dødsfallet i 1918
 22. Ann-Mary Engum

  Utskrift av dagbok oppføring fra 1972 i Tinn

  https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name
 23. Odd Roar Aalborg

  Berit Jensdatter, gift med Didrik Olsen Galaaen

  At Didrik Olsen Galaaen er svigersønn av Maren Iversdatter Prytz ble så vidt jeg husker fastslått i en nettdebatt (der jeg deltok) for en del år siden, men jeg husker ikke nå detaljene ang. dette. Opplysningen er nok bare avskrift på Geni og MyHeritage, der kilder ofte ikke er angitt. Problemet den gangen var å finne opphavet til Didriks svigerfar Jens Stensen, som jeg antok kunne ætte fra Innset. Vet ikke om noe mer er blitt klarlagt ang. dette.
 24. Richard Johan Natvig

  Tydehjelp - Theodor Berge død i Kristiania 03.07.1918

  "fsk"=fraskilt verkar som ei rimeleg tolking. Dødsfallsprotokollen bekrefter: "Afd var frakilt sin Hustru Nilsfrida." SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gac/L0009: Dødsfallsprotokoll, 1917-1919, s. 136 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090515350967
 25. Ann-Mary Engum

  stedsnamn i Saskatchewan, Canada

  Har så langt ikke funnet mere om denne familien.
 26. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Kommunikantprotokoller for Kongsberg etter 1766

  Den tråden gjaldt transkriberte / søkbare data. Protokollene etter 1766 er søkbare: https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=kongsberg&from=&to=&format=all&archive_key=&st[]=KOMM
 27. Kan man få tilsendt kopier av dagbokoppføringer fra Grunnboksblad?
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.