Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Ivar S. Ertesvåg

  Ivar S. Ertesvåg

  Users


  • Points

   61

  • Content Count

   5057


 2. Grethe Flood

  Grethe Flood

  Users


  • Points

   56

  • Content Count

   21075


 3. Aase R Sæther - Gloppen

  Aase R Sæther - Gloppen

  Users


  • Points

   55

  • Content Count

   4936


 4. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   46

  • Content Count

   2996


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/25/21 in all areas

 1. Aase R Sæther - Gloppen

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Ja, kyrkjebokavskriftene vrimlar av feil. Men eg må tilstå at eg er så rart samanskrudd at eg faktisk tykkjer det er eit ekstra krydder i kvardagen. Når alt etter kvart er så gjennom-registrert at vi slekts-leitarar ikkje har særleg utfordringar lenger, så gjer det seg i grunnen med nokre spenstige rebusar å løyse på vegen... Og originalen ligg berre eit par klikk unna, så det er ikkje så vanskeleg å sjekke sjølv.
  8 points
 2. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Transkriberingene som er utført av norske kirkebøker + noen folketellinger, som er gjort av det vi kaller AMF, er et samarbeid mellom Ancestry, MyHeritage og Familyserach. Alle de samme transkriberingene vil bli publisert på alle disse 3 aktørene sine hjemmesider + Digitalarkivet. Dvs er det transkribert feilt, så er det samme feilen på alle nettsidene. Så er det slik at Digitalarkivet og Familysearch allerede hadde mange transkriberinger. Disse vil selvsagt ikke bli erstattet med nye transkriberinger fra AMF. Arkivverket har ikke solgt eller betalt noe som helt
  5 points
 3. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Hei, På dette forumet bruker vi fullt navn. Jeg skal svare når du har endret visningsnavnet ditt: https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn Mvh Elin Galtung Lihaug
  4 points
 4. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Det kjem vel an på kor mykje eg og du er villige til å bla opp av skattepengane våre. Kor viktig er slektsdatabasar i Digitalarkivet samanlikna med skule, eldreomsorg, samferdsle osv. Mykje av materialet i Digitalarkivet har ein ting til felles med Familysearch, nemleg at det er utført av frivillige. Slutt og klag, og gjer heller ein innsats med å transkribere nye kyrkjebøker eller meld deg på korrekturdugnaden av AMF-databasane! 🙂
  4 points
 5. Eg har pusla litt med Glad-familien i Nordfjord siste dagane, og funne ut at svært mange (td på Geni) har gitt Nils Tonning feil kone. Det vil seie, namnet er rett, men det verserer fleire forslag til kven ho er. 1. Anne Poveldtr Glad (ca 1677-1757) er sett opp mange stader, utan at ein då tek inn over seg at Nils får barn i 1753, på eit tidspunkt då denne Anne Glad er godt over 70 år - så henne avviser vi straks. 2. Anne Susanne Hansdtr Glad, f.1713, dotter til Hans Povelson Glad og syskenbarnet Anne Abrahamsdtr Glad, er også brukt av fleire - men feilen her er at ho i skifte
  4 points
 6. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Alternativet er jo at transkripsjonane ikkje er tilgjengeleg hos Digitalarkivet, og at ein må bruke AMF sine eigne sider for å kunne søkje i dei same transkripsjonane. Ein ville vel då ha måtta vente nokre tiår til før det var mogeleg å søkje i desse kyrkjebøkene hos Digitalarkivet. Eg meiner dessutan at det går raskare å rette i dei filene som ein får tilsendt frå Digitalarkivet enn å nyregistrere kyrkjebøkene. Mykje av dei data som ligg der er trass alt rett, og det medfører mindre skriving enn om ein skulle gjere det frå grunnen av.
  3 points
 7. Grete Singstad

  Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu

  Lillhärdal, Jämtland, anno 1694: «Julii copulerades Reÿer Gulichsson ifrån Norige och Gullbrandsdalen med Giörlo Gunnarsdåtter i Kÿrkiobÿn» «Dn 12 Augusti föddes Reÿer Gulichssons och Giörlo Gunnarsdåtters Son i Kÿrkiobÿn och döptes [….] Gulich» https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00018 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00019
  3 points
 8. Laila Sandbæk

  Jens Hellemand feldbereder i København 1720-1755 - hevder at stamtavlen må endres

  Jens Hellemand, feldbereder, 1720-1755 I København 1893 utgav A. Hellemann Cand. Polyt. en bok kallet «GENEALOGISKE OG PERSONALHISTORISKE MEDDELELSER». Genealogiske og personalhistoriske meddelelser (slaegtsbibliotek.dk) Boken handler om hans forskning på sin slekts stamtavle, som starter med Jens Hellemann. Denne Jens er en feldbereder og sies å være fra Norge. A. Hellemann er en dyktig slektsforsker og går grundig til verks for å finne Jens sine aner i Norge. Hellemann er et slektsnavn i Bergen og det er derfor naturlig å undersøke om det her finnes noen kilder. Hele fem sogneprester og
  3 points
 9. @Benedicte Hauge Kulø Hei Benedicte! Det er en liten stund siden “sommerheten” og din siste post så jeg vet ikke om du har funnet noe mer selv i mellomtiden, men jeg poster et lite sammendrag først og så kan du selv se på klippene og lenkene jeg har vedlagt. Jeg ser fra tråden din at du bruker Ancestry så jeg har også lagt ved lenker derfra. Gurianna tok navnet Anna Strøm (Anne/Annie Strom) da hun reiste til USA. Hun forlot Kristiansund 14. oktober 1896 og ankom NY 28. oktober s.å. Hun er nr. 190 i passasjerlista ved ankomst. Navnet hennes var oppført som Anna Stra
  3 points
 10. Ivar S. Ertesvåg

  Kva er "syning" ?

  syning = panel http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=syning#ariadne=[[|443604|,0,|syning|]]
  3 points
 11. Det är nästan helt säkert att det är rätt person du har hittat Inger Karin. Jag hittade Calle idag i en svensk-amerikansk kyrkbok i Rock Island Illinois. Där står det att han var född i Tanum 4:e maj 1833 och emigrerade till USA 1868. Det står också att han flyttade vidare till Moline, Illinois 1881. När han flyttade 1881 var han ogift. Så det var inte så konstigt att han inte kunde hittas i Norge, han var ju i USA istället. Tack alla som har hjälp till och letat efter Calle! Mvh Ann-Sofie Hillerström
  3 points
 12. Og vel i Hallingdal. Goffa min va handelskar synger Hellbillies.
  3 points
 13. Anita Riise - Arkivverket

  SF, Innvik Prgj. - Døde 1846 -manglande side(r)?

  Har bladd (kjapt) igjennom A4 I og A4 II, men kunne ikkje sjå at der var forsettelse på dødsfallslista, så eg vil anta at Kristians sin teori om bortkomne lappar stemmer.
  3 points
 14. Medes Hammond-Norden

  William Hammond Trondheim

  Hi to everyone! I promised to give you an update as soon as I have any news: Friday I finally received the Mail from the German Herold. They accepted all my proofs for my ancestors back to William Hammond 1635-1719, Suffolk, who was the father of “my” William, who moved from England to Trondheim in 1687. Now we are officially allowed to carry the coat for arms. I wanted to say thank you again.. it was a great pleasure to “meet” you and to get your support. Without this forum I would have given up!!! Best regards to all of you and one day I’ll co
  3 points
 15. Aase R Sæther - Gloppen

  Fjerde leiermål i 1887 - konsekvenser?

  Her ei svært informativ og interessant side. https://digitaltmuseum.no/011085440181/fengslende-fortellinger
  3 points
 16. Vi kan vel koste på oss teksten fra formynderprotokollen: Formynder, Maren Grill, Sahl: Hans Glads, har under forvaltning sin Datter Ane Hansdatter Glads arvemidler, dog under hendes Svoger Sign. Erich Pedersen Hestevigs obagte og tilsiun, saa lenge hun sidder Enke, alt eftter Skifttebrev af Dato =9Decembr: 1727: Capital ….. =186 rdl. Udj Aaret =1733: blef denne pige giftt med Niels Pederssen Toning paa Bryggen, og som hun baade er Moderens eneste Barn, tillmed er Enkemoderen i fullig med dennem, saa kand hannem skee des bedre fornøyelse for hendes Midler, 1736: den 5 Marty: t
  3 points
 17. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Det er, som du sikkert ser - sitatfelt for innlegget ditt. Eg tok vekk det du hadde skrive der. Endringa i innlegget var at eg la til dei tre siste linjene kort tid etter. Ok, du betalar ikkje for å få helsedata frå prøva du sender inn. Men er det noko som hindrar selskapet i å utforske dette for eigne interesser? Brukarvilkåra gjeld for all bruk, også "kun for å granske slekta". Det viktige er at brukaren leverer frå seg genetisk materiale, og gjev selskapet tilnærma grenselaus rett til å bruke dette. (sjå sitata ovanfor). Dersom dette ikkje er godt nok, er
  3 points
 18. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Dette er vel på grensa til ein konspirasjonsteori. Iallfall er fleire av dei vanlege kriteria oppfyllte. Det er vel grenser for kva ein kan prøve å møte med sakleg informasjon - men vi kan starte med å peike på at - det var Forbrukarrådet som reiste saka. Datatilsynet er det forvaltningsorganet som så skal følgje opp saka. - folk flest kan finne slekta si utan DNA-testar - DNA-testar kopla med slektsdata er eit "fantastisk verkty" for firma som vil utnytte naive menneske som delar kodene sine.
  3 points
 19. Rune Bergesen

  Døde er tatt med i FT 1801 - hva med de andre folktellingene?

  1/2-1801
  2 points
 20. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Kva yrke hadde ein studios ?

  Studiosus: https://snl.no/studiosus
  2 points
 21. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Folketellingen 1870 er som det nevnes her: skannet av AMF, transkribert av AMF og korrekturlest av frivillige på dugnad. Siden det her kun var snakk om noen få steder (da dette er en by-telling) så valgte Digitalarkivet å få den korrekturlest før vi publiserte den. Noen unntak er det. Noen av 1870-tellingene er transkribert her i Norge. Men uten samarbeidet hadde nok den ikke blitt transkribert med det første nei.
  2 points
 22. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Det er ofte ein fordel å registrere i excel e.l., då blir det ein søkbar database med mogelegheit for publisering i Digitalarkivet.
  2 points
 23. Leif Johannessen

  Help requested with a marriage record - place names

  Willum Olsen and Malena Jansdatter married in Saltdal in 1747: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 847/L0662: Ministerialbok nr. 847A02, 1735-1749, s. 115 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071119650015 Willum Olsen heir in a probate in 1762, living in "Tromsen": SAT, Salten sorenskriveri, 3/3A/L0014: Skifteprotokoll 8a, 1762-1767, s. 139b-140a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090226680398 I think you should place such a question in "Brukernes eget forum".
  2 points
 24. Grethe Flood

  Harald Olsson Vågen (Kårstad?)

  For ordens skyld: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000620756 Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Skifteprotokoll nr. A 18 (1828-1836), Skifteprotokollside, Side 449b-450a https://media.digitalarkivet.no/view/24208/452 Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal), Ministerialbok nr. A 6 (1835-1884), Døde og begravede 1836, Side 316 https://media.digitalarkivet.no/view/1982/370 Enkemann Harald Olsen giftet seg 6.01.1820 med Johanne Brusesdatter: Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal)
  2 points
 25. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Løst!!! Uklar forkortelse fra Bygdebok

  Se også 1886-matrikkelen: https://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=1744&gnr=6
  2 points
 26. Håvard Moe

  Løst!!! Uklar forkortelse fra Bygdebok

  Ved matrikuleringa i 1838 fikk alle gardar eit løpenummer for kvart tinglag, ofte forkorta til l.nr. Dette vart erstatta av dagens ordning med gards- og bruksnummer i den nye matrikkelen i 1886. I samanheng med m.a. skattlegging av eigedom vart kvar eigedom verdisatt i det som kalles skyld (landskyld), og i 1838-matrikkelen var dette i eininga skylddaler (der 1 daler = 5 ort = 120 skilling). Ein skylddaler skulle svare til ein verdi på eigedomen på 400 speciedaler. I dette tilfellet er nok skylda 3 ort 17 skilling. Sjå m.a. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Matrikkel
  2 points
 27. Johan I. Borgos

  Etnisiteten som forvant

  I en tidligere tråd (DNA og etnisitet) spør jeg hvordan DNA-firmaene finner informasjon om etnisitet i innsendte prøver. MyHeritage (MH) har moderert løftene noe, men sier fortsatt: DNA avslører din unike arv – de etniske gruppene og geografiske regioner du kommer fra. FT-DNA (FD) lover ingen etniske opplysninger, men sier: DNA-resultater er en pålitelig kilde mer primær enn de skriftlige kildene – DNA lyver ikke. Mer primær enn de skriftlige kildene? Inger Erlandsdtr blei ifølge Hadsel kirkebok døpt 12.08.1694, far Erland Nilssen – kan en DNA-test bli ”mer primær” enn denne innfør
  2 points
 28. Anita Aamo

  Etnisiteten som forvant

  Spørsmålet er vel ikke hvorvidt vi som enkeltindivider synes det er greit eller ikke, men om det i realiteten faktisk er mulig å skille samer og finner/kvener fra hverandre i slike autosomale dna-tester? Om det spørsmålet må nok andre mer kyndige personer uttale seg! I alle fall innbiller jeg meg at en test som undersøker en persons mt-dna kan gi en klarere bilde av en persons eventuelle opphav, ettersom svært mange samiske kvinner tilhører undergrupper av haplogruppe V og U, og at disse blir knyttet opp mot samer hos diverse selskaper.
  2 points
 29. Richard Johan Natvig

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Ikkje slett i det heile tatt, men eg les H, ikkje IF, og får det bekrefta i klokkarboka der eg les Hendrich. Resten er vanskeleg lesbart også i klokkarboka, men kan det vera Remmen? H(endrich) Remmen. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 539/L0535: Klokkerbok nr. 539C01, 1818-1842, s. 360-361 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620126
  2 points
 30. Even Stormoen

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Slett forsøk: Klokker Niels Nerem og Gaard bruger IF(?) Ren??m. Mvh
  2 points
 31. Else B. Rustad

  Tyde en velding liten skrift

  De heter nok Flindrum, eller hva synes du Even??
  2 points
 32. Ove Gunnar Jacobsen

  Niels Kristian Evald Jensen

  Død i Moss 1992-04-28 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000002589010
  2 points
 33. Kristian Aune

  Wilhelm Nils Lauritsen (1911 - 1995)

  Bergens Tidende 7. desember 1995:
  2 points
 34. Even Stormoen

  Dødsfallprotokoll, Ringsaker 1845

  Forsøksvis: ‹Tittel›: Omvankende. Merknad: Arvinger vides ei, desuden han nød %ellers% Hjelp af nogle Mænd han havde %været hos% opfostret som Huuslærer Mvh
  2 points
 35. Takk til Jostein Stokke for gode svar. Det burde eg funne ut sjølv, eg sjekka på Dis og dette dødsregisteret til FHI på Digitalarkivet, men det var nok det at eg ikkje sjekka DIS i Bergen berre i Flora (Kinn) sidan dei budde der før.
  2 points
 36. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Hvor komplett er den transkriberte folketellingen 1900?

  Det er et område i Kristiania 1900 som ikke er blitt transkribert. Vi vet om dette, og har som mål å få dette registrert etter hvert.
  2 points
 37. Egil Johannessen

  Slektning emigrerte til Amerika (New York) i 1923.

  The Brooklyn Citizen (Brooklyn, New York) 02 Apr 1943, Friday, Page 3 The Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, New York) 02 Apr 1943, Friday, Page 5
  2 points
 38. Og det kom jeg frem til også, sånn sirka samtidig 😉 M.a.o – enig! 🙂 Mvh
  2 points
 39. Jeg vil takke Matthias, Ivar og Egil for alle de verdifulle opplysningene som her er gitt meg. Jeg hadde ingen aning om at Thordis andre ekteskap også endte med skilsmisse. Ser også at Martin Peter Østergaard døde 7 juli 1966. Nå skal jeg forsøke å få tak i dødsannonsene til Thordis og hennes siste ektemann, for å se hvem som står som nærmeste pårørende.
  2 points
 40. Ragnhild K. Brænd

  Ludvig Martin Lauritsen 1918 - ?

  Dåp, nr. 5: https://www.digitalarkivet.no/kb20060612070307
  2 points
 41. Disse punktene eller SNP som de kalles på fagspråk kan inngå ett gen, men hele gener er meg bekjent ikke kartlagt med vanlig autosomal testing. Noen selskap tester mest mulig på helse relaterte ting som 23andMe. Andre selskap ( FamilytreeDNA/Myheritage og Ancestry?) har bevisst holdt seg til færrest mulig slike, men de som antas å ha mer slektsmessig betydning. FamilytreeDNA eies av Gene by Gene og utfører tesing for både Myheritage og FamilytreeDNA. (NB Myheritage sin helse DNA selges ikke lenger i Norge). Ulike verdier på SNP'er kan si noe om helse, men i svært få tilfeller gir de deg
  2 points
 42. Leif B. Mathiesen

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene. https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/forbrukerradet-rapporterer-inn-myheritage-for-ulovlige-vilkar https://e24.no/naeringsliv/i/G30lqx/datatilsynet-krever-svar-fra-myheritage-risikerer-millionbot?
  2 points
 43. Anne-Grethe Syvertsen

  Ministerialbok for Skoger prestegjeld 1862-1872

  Tusen takk for god informasjon Renate 🙂 Vi tar saken opp på neste møte, og forhører oss om kapasiteten vi har blant våre medlemmer 🙂 Mvh Anne-Grethe, Slekt og Data Sande 🙂
  2 points
 44. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Folketellingen 1920 for Oppegård

  Hei Det har dukket opp et problem i forbindelse med publiseringen den siste måneden. Personene er publisert, men lar seg ikke søkes fram. Vi jobber med saken.
  2 points
 45. Elin Galtung Lihaug

  Hjelp med skiftebrev frå 1848

  edsv.[oren] Fuldmægtig læst på Arvetomten
  2 points
 46. Åsbjørg Susort

  tyding av forskjellige ting

  "udgaar" "anført i sit(?) Hjem(?)"
  2 points
 47. Ivar skal vel ikke ha all skyld her, fødselsdatoene er hentet fra folketellingen i 1910, og denne er kjent for å ha mye feil i oppgitte fødselsdatoer. Så fødselsdatoene i denne tellingen må tas med en stor spiseskje med salt
  2 points
 48. Igjen har Ivar Moe gitt oss ein feil fødselsdag - Ragnvald 14. desember 1899 -nr 8 SAB, Lindås Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 3, 1886-1914, s. 55 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050826010586
  2 points
 49. Jeg har heldigvis rett kone til Nils. Eneste forskjellen er at jeg har notert mora som Maren og ikke Malene. Men det kan skyldes en feil avskrift. Se vielsen 14.06.1714 i Davik. https://media.digitalarkivet.no/view/8749/42655/3
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.