Gå til innhold
Arkivverket

Toppliste

 1. Ann-Mary Engum

  Ann-Mary Engum

  Brukere


  • Poeng

   167

  • Innholdsteller

   39 038


 2. Anne-Lise Hansen

  Anne-Lise Hansen

  Brukere


  • Poeng

   92

  • Innholdsteller

   11 347


 3. Grethe Flood

  Grethe Flood

  Brukere


  • Poeng

   58

  • Innholdsteller

   13 486


 4. Sven Hjortland

  Sven Hjortland

  Brukere


  • Poeng

   47

  • Innholdsteller

   6 604Populært Innhold

Showing content with the highest reputation since 17. nov. 2018 fra alle applikasjoner

 1. 4 Poeng
  Lars.O.Wangensteen

  Fra Polititidende 1890. Frekt tyveri fra lensmannskontoret i Ullensaker

  Jeg sitter og arbeider med et stort prosjekt, og da kom jeg over denne hendelsen. Les nr 5 under B (anholdte personer)
 2. 4 Poeng
  Hjarteleg takk til Jon for attendemelding! Eg fryktar nok for at du kan ha rett med omsyn til folks lyst til å vera med på dugnadsinnsats av dette slaget, men det kjem vel òg litt an på interessen. For fleire år sidan prøvde eg å setja i gong ein dugnad for registrering av gravferder i Lærdal fram til 1752, og eg sat mange timer med avskriving og registrering av kyrkjebøker, men eg fekk ingen med meg på den dugnaden! So eg forstår skepsisen din, Jon! Eg vil tru at mange av dei som verkeleg er interesserte i utvandringsforsking sikkert godt kan tenkja seg å delta, men for meg ville det klart vera ein stor fordel om ein større organisasjon stod for denne dugnaden. Som du veit, bur eg i Tyskland, og eg har dessutan helsemessige innskrenkingar som gjer det vanskeleg for meg å administrera protokollar etc. herifrå. Difor er alle protokollane samla i Hallingdal, so dei skal vera lett tilgjengelege. Eg trur me skal venta litt og sjå kva som skjer vidare. Kanskje kjem det brått ei løysing på bordet som alle kan nyta godt av... Men skulle dette ikkje skje, er det jo ikkje verre enn at eg får syta for å henta protokollane til Tyskland og gjera grunnarbeidet (databaseoppdateringi) sjølv, for er opplysningane først inntasta, er det jo so mykje enklare... Men dette vil ikkje skje før bygdebøkene for Luster er ferdige. Og eg kan forsikra deg om at noki hengekøye med solbrillar vert ikkje kjøpte på denne kanten so lenge eg er i stand til å bruka hovudet til noko vettugt! Eg kan fortelja deg, Jon, at sidan eg tok til med ættegransking for 50 år sidan har eg aldri hatt høve til å kjeda meg! Uansett, eg er den fødde optimist, og eg vonar framleis på positive attendemeldingar!
 3. 3 Poeng
  Lars.O.Wangensteen

  Fra Polititidende 1890. Frekt tyveri fra lensmannskontoret i Ullensaker

  Ja der er du inne på noe. Jeg vet ikke egentlig, men det kan jeg forsøke å finne ut av. Det er også stilt spørsmål om moren til Ludvig. Var hun egentlig tater? Og hva med faren? Jeg skal møte barnebarnet til Ludvigs bror i morgen
 4. 3 Poeng
  Bernt-André Lien

  Familie som bodde på Haugsneset i OS i 1972

  Kan Bekrefte at den amerikanske grenen fra Torstein T. Lien som reiste over er både funnet og i full dialog 🙂
 5. 3 Poeng
  Lars.O.Wangensteen

  Fra Polititidende 1890. Frekt tyveri fra lensmannskontoret i Ullensaker

  Dette er egentlig en del av en litt tragisk, men ikke spesiell hendelse når det gjelder de reisendes, eller de på fantestien, sin historie som jeg har blitt mer og mer fasinert av. Jeg har i løpet av det siste året arbeidet med dette, og jeg er ikke ferdig. Nye ting oppdages hver dag
 6. 3 Poeng
  Lars Holden

  Historisk befolkningsregister

  Når vi i historisk befolkningsregister setter sammen informasjon om samme personen fra flere kilder, blir noen transkriberingsfeil tydeligere. Samtidig er det mindre farlig fordi man fra alle kildene til sammen kan se hva som er riktig. Det er også mulig for bidragsytere å redigere navn, fødested og –tid og dødssted og –tid. I tillegg kan bidragsytere bruke merknadsfeltet. Hvis det i den transkriberte kilden står alder i feltet for fødselsår eller tilsvarende feil bruk av felt eller formater, kan det gi meningsløse verdier i befolkningsregisteret. Vi forsøker å håndtere fleste mulig slike feil i programmet, men mye må rettes opp manuelt av brukere. Feil i transkriberingen kan meldes til Arkivverket via rapporteringsfeltet i øvre høyre hjørne i visningen av en personforekomst i Digitalarkivet. Arkivverket er avhengig av at brukere melder fra om slike feil.
 7. 3 Poeng
  Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Hvor finner man vielser som ikke finnes i kirkebøker?

  Navnet merkes gult når søket på navnet er en del av URLen: https://www.nb.no/items/c38e0ce02fbde1b1c37079a7208deda6?page=1&searchText="Leif Julian Larsen" Du må ta bort den delen av URLen som definerer søket: https://www.nb.no/items/c38e0ce02fbde1b1c37079a7208deda6?page=1
 8. 3 Poeng
  Olaf Larsen

  Link til gamle digitalarkivet

  I tilfelle du mister lenkene gjen: Hvis du går inn på forsiden til digitalarkivet, finner du en meny øverst til høyre. Hvis du i menyen velger Om Digitalarkivet, og på den siden du kommer til, blar litt nedover og velger Nyttige Lenker, så finner du bl.a. en lenke til Digitalarkivet - gamle nettsider (GDA).
 9. 3 Poeng
  Ann-Mary Engum

  Sigurd Arnold Olsen, født Søndeled 5.9.1900

  Så innviklet som denne saken er så burde det temaet fra slektsforum helt klart vært lagt inn i innlegg 1. 🙂 Til trådstarter vil jeg si; Det er ikke av vrangvilje vi etterspør ting. Intet kommer seilende på en fjøl! Det krever mange ganger leting i både den ene og annen retning før man finner svaret på det man leter etter. 🙂
 10. 3 Poeng
  Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Folketelling 1920

  Hei. Det som skal transkriberes er: Personseddel nr, Herred, Tellingskrets nr. Hus- og husholdningsliste nr. Gårdsnr, Bruksnr. Fullt navn, kjønn, fødselsdato/år, fødested, stilling/stand, levevei (yrke), stilling i husholdningen. De første feltene består stort sett av tall. En del andre felter er understrekningfelt, f.eks kjønn og stilling i husholdningen. Men alt dette blir beskrevet når vi nå snart åpner dugnaden.
 11. 2 Poeng
  Hadde alle namna i skifta vore transkriberte hadde det nok dukka opp ein del interessante skifte som ein elles ofte berre finn ved reine tilfeldigheiter. Av og til er det rekna opp syskenborn osv., og slike skifte kan kaste lys over slektsforhold som elles ville vere utanfor rekkevidde.
 12. 2 Poeng
  Kona til Jørgen het Ragnhild Olsdatter jmf. Fjaler-boka, og det stemmer med skiftet etter ham. "Kalstad. L.nr. 256 og 257. Br.nr. 3. Gamal skyld: 2 pd. 4 m. 3 dal. og 2 sk. Ny skyld: 3,78 m. På dette bruket sat Jørgen Markvardson i tida 1701-1738. Han var g. m. Ragnilde Olsdtr. Der var skifte etter Jørgen Markvardson 1742, og borna deira var: Ivar Jørgenson, bonde på Indre Heggheim 1717-1746. Markvar Jørgenson, budde på Markhus, Hyllestad, bonde på Markhus. Lasse Jørgenson, bonde Bjordal 1728-1772. Gregorius Jørgenson, budde på Sørebakke. Knut Jørgenson, bonde Kalstad. Gunnar Jørgenson, budde på Igelkjøn, seinare bonde Gallefoss 1743-1774. Borni Jørgensdtr., g. m. Hans Endreson Langeland, bonde Langeland. Maritha Jørgensdtr g. m. Lars Olson Kusæl, bonde Kusæl." 24. mai 1742 ble det holdt skifte etter Jørgen Markvardsen Kalstad i mellom enken Ragnhild Olsdatter og deres tilsammen avlede barn, 6 sønner og 2 døtre: 1. Iver Jørgensen boende på Indre Heggheim 2. Markvard Jørgensen boende på gården Markhus i Askevold skibreide og Hyllestad sogn 3. Lasse Jørgensen boende på gården Biordhalen 4. Gregorius Jørgensen boende på gården Søer.... 5. Knud Jørgensen boende på gården Kalstad 6. Gunder Jørgensen boende på gården Jakeltun(?) i ? sogn 7. Borni Jørgensdatter gift med Hans Endresen Langeland i Gudahls sogn 8. Marithe Jørgensdatter gift med Lars Olsen ? i Dahle sogn
 13. 2 Poeng
  Om dere ser på forordet i bøkene om Norske Kongebrev (som ligger på nb.no) står det følgende: FORORD Danske Kansellis korrespondanse med Norge er et meget stort materiale som finnes i Riksarkivet i følgende serier: 1. Norske registre, protokollserie med kopier av åpne brev eller kunngjøringer. 2. Norske tegnelser, protokollserie med kopier av befalinger til embetsverket. 3. Norske åpne brev, pakkeserie med konsepter til åpne brev. 4. Norske missiver, pakkeserie med konsepter til befalinger til embetsverket. 5. Norske innlegg, pakkeserie med innkomne brev, ordnet etter kongebrevets dato. Formålet med serien Norske kongebrev (NKB) er å gjøre dette store materiale lettere tilgjengelig. Serien består av sammendrag (regester) av hvert enkelt kongebrev med tilhørende søknader, memorialer o.l. NKB ligger lett tilgjengelig på nb.no: Utgivelsen har hittil skjedd slik: Bd.I 1660-1670, utg. i seks hefter Univ.forl. 1962-1967 Bd.11 1670-1680, utg. i fem hefter Univ.forl. 1968-1974 Bd.111 1681-1685, utg. i fire hefter Univ.torl. 1977-1985 Bd.IV 1686-1689, utg. i ett bind NLI, Oslo 1989 Bd.V 1690-1694, utg. i ett bind NLI, Oslo 1992 (Rygg, 1993) Bd.VI 1695-1699, utg. i ett bind NLI, Oslo 1993 Bd.VII 1699-1703, denne utgave NLI, Oslo 1995
 14. 2 Poeng
  "Enkjemannen, Ivar Jørgenson, fekk 1743 kongebrev med løyve til å gifta seg med trimenningen sin, Ingeborg Olsdtr. Steinset." Dette kongebrevet skulle jeg gjerne sett i original. Står det virkelig at Ivar var tremenning av Ingeborg Olsdatter? Det er påfallende at mor til Ingeborg var en Johannesdatter og at første kona til denne Ivar også var en Johannesdatter. Det skulle ikke tilfeldigvis være slik at første kona hans og andre kona var beslektet, og at det var derfor de trenge tillatelse til giftemål?
 15. 2 Poeng
  Halvor Vestby

  Sigurd Arnold Olsen, født Søndeled 5.9.1900

  Jeg ser forresten at dere har funnet ett par interessante ting, giftemål og gravminner som jeg må kikke nøyere på. Takk for det! Mvh
 16. 2 Poeng
  Halvor Vestby

  Sigurd Arnold Olsen, født Søndeled 5.9.1900

  Fornærmet og fornærmet fru Blom! Det var nok mer en følelse av å ikke kjenne kodene, og det kan føles litt ekkelt dessverre. Slekta av All Ting er nok nå stort sett på plass bortsett fra Sigurd Arnoldt som jeg som sagt har fram til 1937. Skulle noen kommer over noe er jeg som vanlig takknemlig. Mvh
 17. 2 Poeng
  Anne-Lise Hansen

  Ole Halvorsen og Elen Johnsdatter som flyttet fra Tune til Christiania 13. juni1823

  Det ville vært fint å finne et skifte etter Halvor Pedersen Ridderhuus fra 1808.
 18. 2 Poeng
  Kari Sandberg

  Søker opplysninger Agnes Bendixen, datter nr. 2 med dette navnet.

  Legger inn lenke til DIS. Ser det kjøres parallelt. http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=150397&start=0
 19. 2 Poeng
  Adele Marie Moe

  "Krigsseiler" Håkon Ingvald Kjølsund f.22/4-1902 Borge

  Aha, da skal jeg gjøre det... TUSEN TAKK Her er konfirmasjonen til Henri - SAO, Borge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1909-1929, s. 61 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10111707271063
 20. 2 Poeng
  Kirsti Niemelä

  Pehr Lucass. Qvick b. 2.1.1824 Kaakamo Finland

  Many Thanks ANN Mary Engum and Sven Hjortland Kirsti
 21. 2 Poeng
  Ragnhild K. Brænd

  Finner ikke dødsdato på Nils og Johanne (Vassli)Johansen

 22. 2 Poeng
  Linda Wathne

  Dødsfall på egen fødselsdag - norske eksempler?

  Jeg tok et søk på Gravminner, på en vilkårlig dato, 0505, for både født og død , og fikk opp 51 personer. Antar man kan teste seg gjennom alle datoer, så er det kanskje mange flere enn man tror som dør på fødselsdagen sin. Mvh Linda
 23. 2 Poeng
  Ivar Moe

  Norske sjøfolk - Link til engelsk base - seint 1800 - tidlig 1900

  Crew List Index Project http://www.crewlist.org.uk/ Mvh Ivar
 24. 2 Poeng
  Hjarteleg takk til Renathe-Johanne og Torbjørn for nye innlegg! E-post er send vedrørande den amerikanske 1880-teljingi. Elles er tydeleg prestegjeldi i Sogn mellom dei som let venta på seg i 1875-teljingi, ogso hjå RHD. Det er mykje arbeid å bla seg igjennom til dømes Luster... Ein ny kjempetakk for innspel. Eg gler meg til endeleg å få «styr» på 1880-taljingi frå USA!
 25. 2 Poeng
  I telling 1885 står hun som Oliane Hansdater. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f80102&gardpostnr=365&personpostnr=2303&merk=2303#ovre
Denne topplisten er satt til Oslo/GMT+01:00
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.