Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Egil Johannessen

  Egil Johannessen

  Users


  • Points

   169

  • Content Count

   7973


 2. Ann-Mary Engum

  Ann-Mary Engum

  Users


  • Points

   165

  • Content Count

   47978


 3. Sven Hjortland

  Sven Hjortland

  Users


  • Points

   96

  • Content Count

   8463


 4. Richard Johan Natvig

  Richard Johan Natvig

  Users


  • Points

   39

  • Content Count

   1709Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/18/19 in all areas

 1. 4 points
  Torbjørn Igelkjøn

  Tips: Digitaliserte bøker på Nasjonalbiblioteket – bruk varig lenke

  Elles er vel ingenting permanent, sidan ein ikkje veit korleis internett ser ut om 10, 100 eller 1000 år. Det viktigaste er difor å notere tittel på boka og sidetalet, i tillegg til lenka.
 2. 4 points
  Frank Marton Pedersen

  Akershus slaveri og arbeidsanstalt

  Found this announcement in Den Norske Rigstidende 20.08.1846. I think this is our guy: https://www.nb.no/items/321dc272d6448326361502cd06f09424?page=3&searchText="johan martin gulbrandsen" The relevant legislation as per 1842: http://www.hist.uib.no/krim/1874/ A short summary: Johan Martin Gulbrandsen was charged with fraud/forgery (ref. Law of Criminality, Chapter 21, § 27 and § 29) and sentenced to 9 years in prison (hard labour) by the Court of Christiania. In addtion, the verdict was maintained by The Supreme Court (Høyesterett). For some reason the case was tried in two courts. The Supreme Court`s conclusion of maintaining the sentence from the city court is stated in the newspaper article. Johan Martin was also sentenced to pay all expenses related to the case and 12 speciedaler to the prosecutor.
 3. 4 points
  Hanne Johnsrud

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Fra Aftenposten 26.05.1923 (hvis dette er riktig Helga)
 4. 2 points
  Else B. Rustad

  Hva betyr dette ?

  Det står vel midlet??
 5. 2 points
  Else B. Rustad

  Sogneprestens navn , hva er det ?

  Da står det sikkert S[teen] E[ilert] Berner....
 6. 2 points
  Anne-Lise Hansen

  Folketelling 1900 Bergen: Carl Bernhard Olai Knudsen

  Vil bare nevne at jeg har lagt inn korrekturmerknad på vielsen til Carl Bernhard Olai og Marie i 1904. Her har han fått neste brudgoms hustru og denne mannens fødselsår. Avskriverne har i farten hoppet over Marie og neste brudgom, som giftet seg samme dag. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000768626 Merknaden ser en ved å trykke Rapporter og der er det et rødt 1-tall: Korrektur: Carl Bernhard Olai Knudsen f. 1862 (ikke 1884) gifter seg 4/4-1904 med Anne Marie Johannesen og ikke Agnes Petrea Kvam. Sistnevnte gifter seg samme dag med Eivind Karsten Espedal f. 1884.
 7. 2 points
  Egil Johannessen

  Agnethe Bøvre fra Biri - Spørsmål om gardskjøp og om hvor det ble av henne og barna

  The U.S., Consular Reports of Marriages, 1910-1949 Name: Hanna Bovre Age: 33 Birth Year: abt 1893 Birth Place: Vardal, Norway Spouse's name: Morris G C Vaagenes Spouse's Age: 38 Spouse's Birth Year: abt 1888 Spouse's Birth Place: Manger, Bergen, Norway Marriage Date: 3 Sep 1926 Marriage Place: Town Hall, Tananarive, Madagascar Consular Location: Tananarive, Madagascar File Number: 133 Certificate in File: Yes
 8. 2 points
  Aslak Smedal

  Hjelp til å finne dødsfallet til Maren Andrea Album Holfeldt

  Tusen takk til dere alle samen
 9. 2 points
  Ragnhild K. Brænd

  Kristoffer Reitan

  Samme etternavn på far blir oppgitt ved Arvids vielse, men fornavnet er noe helt annet: https://www.digitalarkivet.no/kb10051105231058 Mvh Ragnhild Brænd
 10. 2 points
  Else B. Rustad

  Tyding av skiftedokument

  Litt korrektur: anmelthe Dødsfald = anmeldte Dødsfald en Registrerings = en Registerings avgangen Enke = afgangen Enke Sueinum Sueinumsen = Sveinum Sveinumsen befindende .....endigheder = befindende Omstændigheder Jacobine Bergitte Sueinumsdatter = Jacobine Bergithe Sveinumsdatter der oggar[?]= der opgav i .....skab = i Ægteskab har hart[?] = har havt 2 Suend Engebrith Sueinumsen = Svend Engeberth Sveinumsen sig i afrigte[?] = sig i afvigte af-rigt derfor = afreist derfra 3. Peder Gunerius Sueinumsen = Peder Gunerius Sveinumsen men skal nu vere[?] afrigt = men skal nu være afrejst
 11. 2 points
  Arne-Sten Christiansen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Det som har framkommet, er helt overveldende. Jeg er svært takknemlig. Jeg skulle bare ønske jeg hadde mer evne til å finne slike opplysninger selv. Nå har jeg kontaktet Helgas barnebarn, Jacks sønn via Messenger. Jeg er litt usikker på om jeg oppnår kontakt med en jeg ikke er venn med på FB. Venter spent på svar. Ser av FB-siden hans der det er mye offentlig at han var svært begeistret for farmoren Helga som en lang periode i oppveksten hans var den som hadde ansvaret for han dag moren var fraværende. Men moren kom på et tidspunkt tilbake. Han har også lagt ut bilder av både moren og Helga. Har ennå ikke sett noen omtale av Jack. Jeg må nevne at jeg har portretter av Helga som ung i Brooklyn og Jack som barn i Norge. Så holder jeg på med å samle trådene, og få oversikt over alt som til nå har framkommet. Jeg er fortsatt nysgjerrig på ekteskapet mellom Helga og August Gaffort. Kan det være mulig å finne vielsen? Dersom de i det hele tatt var gift. I 1910 står det at hun var gift og hadde vært gift i 3 år. Det betyr at hun ble gift i 1907, året før Jack ble født. Men hun og Jack har Hilton til etternavn. Det står ingen ting om Gaffort. Kan det tenkes at Helga var blitt gravid med han, men at det ikke var noe forhold. Så treffer hun mr. X Hilton, som godtar å gifte seg med henne som venter barn? Men denne Hilton vet vi ikke noe om annet enn at hun har fått navnet. Sendte en melding på Messenger til John V. Hilton i går ettermiddag. Foreløpig ikke noe svar. Er usikker på om det går an å sende slike meldinger ti en du ikke er venn med på FB? Ser jo ut til å ha gått ut. Han har mye offentlig på profilen sin, men siste gang 25.02 i år.
 12. 2 points
  Johan M Setsaas

  Riksråd Simon Thorgeirsson

  Kristen, Når det gjelder ridderen og riksråden Simon Torgersson, så er det alt pekt på Langekiehls artikkel i NST 33 (1991). Denne artikkelen innholder henvisning til annen aktuell litteratur, f. eks Hedem (1956): Hedem, A.E.: «Litt slektshistorie fra 1300-tallets Oslo», NST XV, 1956, s. 289–311. Utover dette, så er og Simon Torgeirsson behandlet hos Leistad (1997): Leistad, Geirr: Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid, i Skrift (Asker og Bærum historielag), 1997, s. 311-346 Her skriver Leistad bla. følgende: Nå nevnes det i tidsrommet ca. 1442-1445 en væpner som heter Ivar Flemming og som også fører Flemming-ættens våpenmerke (fig. 12). Ivars farsnavn er ukjent, men ellers vet man at hans morfar var væpneren Simon Torgeirsson som tilhørte en gammel Oslo-slekt og førte et virvelsnitt som våpenmerke. Simon Torgeirsson som er nevnt i tidsrommet 1364-1415, må å ha arvet eller på annen måte ervervet Fosnesgodset i Arnadals skipreide syd i Vestfold, og dette godset, med Fosnes som hovedgård, inngikk i Rosenkrantzgodset. Den eneste plausible forklaring på dette er at Bo Flemming var Ivar Flemmings arving, enten sønn, brorsønn eller brødrungssønn. Vi har imidlertid ingen kilder som gir oss muligheter for å slutte noe om slektskapsforholdet, men i de forsøk på å utrede slektens genealogi som foreligger, gjøres Bo Flemming til medlem av slektens danske gren og oldebarn av stamfaren Peter Flemming. Ivar Flemming skulle da helst være en sønnesønn av den samme Peter Flemming, og det kan jo forsåvidt passe både kronologisk og av andre årsaker. Videre skal man merke seg at Simon Torgeirssons mor etter alt å dømme het Margrete Tordsdatter, og man kan gjette på at Ivar Flemmings mor da het Margrete Simonsdatter. Samme navn, Margrete, benytter Bo Flemming på sitt eneste kjente barn, datteren Margrete som han hadde med Sigrid Erlendsdatter, og det er rimelig å tro at det dreier seg om en oppkalling i ætten. I alle fall viser eierskapet til Fosnesgodset at det må ha vært en nær forbindelse mellom Bo Flemming og Ivar Flemming. (Leistad, Geirr: Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid, i Skrift (Asker og Bærum historielag), 1997, s. 333). I tillegg, så har Langekiehl på nytt, i år, behandlet den samme Simon Torgersson: Langekiehl, Atle Steinar: To slektskretser fra søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser, NST bind 45, hefte 4 , (2019), s. 205-257. Her peker bla. Langekiehl på ridderen og riksråden Torgeir Simonsson som en mulig far til Simon Torgeirsson: SIMON TORGEIRSSON doterte et halvt markebol i Borregård til Tune kirke for sin og sin hustrus sjel.(note 281) Ser vi på slektsforholdene med utgangspunkt i den hypotesen om riksrådens ascendens som har stått uanfektet i snart hundre år, kan Simon ikke ha vært blant Havtore Jonssons etterkommere. Hans ektefelles slektsbakgrunn er imidlertid ukjent, og det gir en mulig forklaring både på Simons betydelige jordegods og at han ble riksråd.I denne forbindelse må det likevel nevnes at blant det jordegodset ridderen og riksråden TORGEIR SIMONSSON fikk gavebrev på av kong Håkon i 1319, var 12 øresbol i «Tuni».282 Både Simon Torgeirssons patronym og stedsnavnet «Tuni» leder tanken til Tune i Borgarsyssel. Herr Torgeir var blant de norske lendmenn og riddere som 26‒28. juni 1319 avla ed i forbindelse med avtalen mellom nordmenn og svensker om kongefellesskap.(note 283). Torgeir Simonsson var også en av de åtte menn som 20. april samme år under ed hadde lovet å overholde kong Håkons skipan om kongearv og riksstyre og om Norges konges råd. De lovet å være enige seg imellom til styrke for riket og dets rette arving og ikke la utenlandske menn få sysle eller annen myndighet over Norges konges tegner, hverken når kongen er umyndig eller når han blir myndig.(note 284) (Langekiehl, Atle Steinar: To slektskretser fra søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser, NST bind 45, hefte 4 , (2019) s. 237 f.) Primærkildene for opplysningene er selvsagt D.N. (Diplomatarium Norvegicum) og R.N. (Regesta Norvegica). Derimot er opplysningen om Kong Haakons gavebrev fra 1319 til Torgeir Simonsson fra et (i Norge) lite kjent diplom fra 1320, men som befinner seg i Sverige. Gavebrevet fra 1319 finnes vidimert ved et brev utstedt Tunsberg 9. april 1320, og som er registrert under SDHK, nr. 2909. SDHK (Svenskt diplomatariums huvudkartotek): https://sok.riksarkivet.se/SDHK
 13. 2 points
  #5 Dette får en jo til å lure på om de to tapte protokollene også ble brukt som rekvisitter, men at de led en verre skjebne enn å bli tegnet i. Og mens vi er inne på dette temaet - vi kan jo bare spekulere på hvor mange gamle papirer og protokoller som fortsatt finnes i privat eie.
 14. 2 points
  Dag T. Hoelseth

  Kgl bevilling til vielse uten tillysning

  Denne historikken er delvis feil. Bevillingskravet for søskenbarnekteskap ble opphevet i 1800. DTH
 15. 1 point
  Egil Johannessen

  Anders Krogh Apenes 1815-1893 og hustru Charlotte Amalie 1825-

  Bergens Adressecontoirs Efterretninger, Hordaland, Bergen, 04.03.1867 - https://www.nb.no/items/394ddb21f22d06d1a8d1f4a280744986?page=5&searchText="lucie marie wingaard"
 16. 1 point
  Egil Johannessen

  Anders Krogh Apenes 1815-1893 og hustru Charlotte Amalie 1825-

  Bergens Adressecontoirs Efterretninger, Hordaland, Bergen, 23.05.1849 - https://www.nb.no/items/fc46d7fea91dd22fa93255aef15d2ccb?page=7&searchText="lucie marie wingaard"
 17. 1 point
  Dag T. Hoelseth

  En tilsynelatende enkel sak, men..

  Min kones inngifte grandonkel ... 🙂 DTH
 18. 1 point
  Ivar S. Ertesvåg

  Hva betyr dette ?

  "... men saasnart Morderen Booth blev middel til at ophøie Johnson paa Præsidentstolen,..." Her er det vel snakk om den første Johnson, altså Andrew Johnson, som vart president etter Lincoln (myrda av John Wilkes Booth). (det var også ein Johnson som følgde etter Kennedy, då han vart myrda) Anar vi ein konspirasjonsteori?
 19. 1 point
  Else B. Rustad

  Spørsmål rundt en forkortelse

  Det stemmer.
 20. 1 point
  Gaute Zøllner

  Hvor finnes Karen Nilsen f. 1883, Lødingen

  Takk for info om hans dødsfall/protokollen, Ann-Mary!
 21. 1 point
  Kjell-Erik Hove

  Parry Ingolf Brusdal

  Takk for det.
 22. 1 point
  Hun var oppført med divorced på dødsattesten (dårlig oppløsning på bildet)
 23. 1 point
  Egil Johannessen

  Anna Oline Pedersdotter f.5 okt 1867 i Verdal

  Vielse Peter Bergmann - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001394747 Nr. 52 - Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Klokkerbok nr. 602C17 (1919-1932), Viede 1931, Side 95, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060127030099 Kommunal FT 1934, Strinda - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01063301014938
 24. 1 point
  Else B. Rustad

  Tyding av noen få linjer fra et Amerikabrev fra 1866 skrevet på samtidsnorsk

  Følgende Omstendigheder
 25. 1 point
  Sven Hjortland

  JOHANNES ERIKSEN, født 20.11.1843 - Hva skjedde med ham?

  Denne er født 1833 i Sverige...
 26. 1 point
  Bjørn Ånonli

  Navn på hustru

  Tusen Takk for hjelpen
 27. 1 point
  Egil Johannessen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Fra GenealogyBank.com
 28. 1 point
  Knut Skorpen

  Lars Hansson Mo i Vefsn f. ca 1651, død 1734

  Mo var ein nøkkelgard, og folket derifrå hadde nøkkelroller i det gamle Vefsnsamfunnet. Dette må eg vende tilbake til når eg ein gong er ferdig med gardshistoria for Vefsn! Denne Valborg har eg merka meg før, ho var etterleverske i eit spesielt og rikt arveskifte på Hagforsen. Sjå s. 658 og 651/652 i den Vefsn-gardshistoria som omfattar gnr. 108. Dessvere kjente eg ikkje til at ho kunne ha tilknyting til Mo då eg skreiv særbind 8b. Skiftet ligg for øvrig her: https://www.digitalarkivet.no/sk20110401610118
 29. 1 point
  Arne-Sten Christiansen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Martin var Helgas og Bernts bror. Han døde av spanskesyken i Brooklyn i 1918.
 30. 1 point
  Eva Tomter

  Skrift

  På baksiden av et fotografi av en tysk soldat.
 31. 1 point
  Ann-Mary Engum

  Arkiv over registerte tatere i Norge 1800-1900-tallet

  Er det denne? Det står ingenting om at hun er adoptert. Ann-Mary Engum Tellingskrets: 004 Garder Bosted land: 0047 Kjærstad Tilbake til søkRapporter SkannetHBR Person: 005 Ragna Thorvaldsen Første Forrige Neste Siste Vis tabell PERMANENT ID: pf01036367003202 Rolle: - Husholdningsnr: 01 Personnr: 005 Familiestilling: Opfostringsbarn Sivilstand: ug Yrke: Bortsat til opfostring af Vestby Værgeraad Kjønn: k Alder: - Fødselsdato: 1899-04-05 Fødested: Vestby Bostatus: b Sedvanlig bosted: - Antatt oppholdssted: - Merknader: - Mer informasjon: Arbeidsledig: - Trossamfunn: s Sykdomstilstand: - Sykdomsvarighet: - Forsørgers livsstilling: - Slektsskap med ektemann: - Tilflyttet: - Adresse ved forrige telling: - Flyttet fra adresse: - Bygning for natteopphold: - Statsborgerskap: n Etnisitet / fars etnisitet: - Mors etnisitet: - Språk: - Etasje: - Skole: - Hjemstavnskommune: - Sted ved forrige telling: - Flyttet fra sted: - Beboere: 001 Hans Presterud H.nr: 01 Alder/født: 1874-03-28 Fødested: Vestby Bostatus: b Familiestilling: hf Sivilstand: ug Yrke: Gaardbruger 002 Hilda Presterud H.nr: 01 Alder/født: 1865-04-06 Fødested: Vestby Bostatus: b Familiestilling: Søster Sivilstand: ug Yrke: Husholderske 003 Thora Presterud H.nr: 01 Alder/født: 1871-03-30 Fødested: Vestby Bostatus: b Familiestilling: Søster Sivilstand: ug Yrke: Husholderske 004 Tilla Thorvaldsen H.nr: 01 Alder/født: 1848-12-26 Fødested: Kristainia Bostatus: b Familiestilling: tj Sivilstand: ug Yrke: Budeie 005 Ragna Thorvaldsen H.nr: 01 Alder/født: 1899-04-05 Fødested: Vestby Bostatus: b Familiestilling: Opfostringsbarn Sivilstand: ug Yrke: Bortsat til opfostring af Vestby Værgeraad Kildeinformasjon: Folketelling 1910 for 0211 Vestby herred Gå til kilde Fylke: Akershus Kommune (1947): Vestby Geografisk område: Vestby komm. Aker og Follo fogd. Startår: 1910 Sluttår: 1910 Tellingskrets: 004 Garder Bosted land: 0047 Kjærstad Matr.nr/Gnr: 88 Løpenr/Bnr: 1 ANSVARLIG AKTØR Riksarkivet Oppbevaringssted: Riksarkivet FACEBOOK BLOGG FORUM Digitalarkivet er en tjeneste fra Arkivverket E-post: digitalarkivet@arkivverket.no Hjelpetelefon: 480 55 666 Postadresse: Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO Personvernerklæring https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036367003202 ---- Ragna Johanne f 5 april 1899,døpt 11 juni 1899. Foreldre: Jernbanearb. Thorvald Emil Pettersen - 74,og Hustru Jenny Karoline Johansen,1865. Nr 10 https://media.digitalarkivet.no/view/5747/117 ---- Ann-Mary Engum Tellingskrets: 001 Bosted land: 0045 Lureklo Tilbake til søkRapporter SkannetHBR Person: 005 Ragna Johanne Pettersen Første Forrige Neste Siste Vis tabell PERMANENT ID: pf01037023000278 Rolle: - Husholdningsnr: 02 Personnr: 005 Familiestilling: D Sivilstand: ug Yrke: Datter Kjønn: k Alder: - Fødselsdato: 1898 Fødested: Vestby herred* Bostatus: b Sedvanlig bosted: - Antatt oppholdssted: - Merknader: - Mer informasjon: Arbeidsledig: - Trossamfunn: S Sykdomstilstand: - Sykdomsvarighet: - Forsørgers livsstilling: - Slektsskap med ektemann: - Tilflyttet: - Adresse ved forrige telling: - Flyttet fra adresse: - Bygning for natteopphold: - Statsborgerskap: N Etnisitet / fars etnisitet: - Mors etnisitet: - Språk: - Etasje: - Skole: - Hjemstavnskommune: - Sted ved forrige telling: - Flyttet fra sted: - Beboere: 001 Søren Marinius Lauritsen H.nr: 01 Alder/født: 1876 Fødested: Soon Ak Bostatus: b Familiestilling: Hf Sivilstand: g Yrke: Arbeider paa sagbrug 002 Fredrikke Lauritsen H.nr: 01 Alder/født: 1879 Fødested: Sverrige Bostatus: b Familiestilling: Hm Sivilstand: g Yrke: Arbeider-kone 003 Thorvald Emil Pettersen H.nr: 02 Alder/født: 1879 Fødested: Vestby herred* Bostatus: b Familiestilling: Hf Sivilstand: g Yrke: Sjømand - matros 004 Jenny Karoline Johansen H.nr: 02 Alder/født: 1866 Fødested: Vestby herred* Bostatus: b Familiestilling: Hm Sivilstand: g Yrke: Sjømands-kone 005 Ragna Johanne Pettersen H.nr: 02 Alder/født: 1898 Fødested: Vestby herred* Bostatus: b Familiestilling: D Sivilstand: ug Yrke: Datter 006 Ester Teodora Pettersen H.nr: 02 Alder/født: 1900-03-01 Fødested: Vestby herred* Bostatus: b Familiestilling: D Sivilstand: ug Yrke: Datter Kildeinformasjon: Folketelling 1900 for 0211 Vestby herred Gå til kilde Fylke: Akershus Kommune (1947): Vestby Geografisk område: Vestby komm. Aker og Follo fogd. Startår: 1900 Sluttår: 1900 Tellingskrets: 001 Bosted land: 0045 Lureklo Matr.nr/Gnr: Under 1 Løpenr/Bnr: 1 ANSVARLIG AKTØR Statsarkivet i Oslo Oppbevaringssted: Statsarkivet i Oslo SKANNET VERSJON Vis innholdsside Vis første side FACEBOOK BLOGG FORUM Digitalarkivet er en tjeneste fra Arkivverket E-post: digitalarkivet@arkivverket.no Hjelpetelefon: 480 55 666 Postadresse: Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO Personvernerklæring https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037023000278
 32. 1 point
  Frank Marton Pedersen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Litt på sidelinjen dette, men... https://www.nb.no/items/7effdaa5a026287ba8481dbb332ee045?page=1&searchText="john hilton" Akershus Amtstidende 08.09.1923 Det kan ikke ha vært mange gutter i Oslo/Akershus som het John Hilton i 1923. Dette er nok vår gutt.
 33. 1 point
  Astrid K. Halleraker

  Tyding av skifte i Fåberg 1776

  Siste oppdatering av meg. Nå må noen andre fylle ut og korrigere. linje 07 ... Mari Andersdtr linje 13 Jens Olssøn .... myndig. 2 Sønnen Arne Olssøn 23[?] aar gl 14 3. Sønnen Lars Olssøn 16 aar gl. 4. Datteren Mari Olsdtr ugift og 5. 15 Anne Olsdtr ...... 16 for den 5. ..... ..... ..... Skifftet Som ...... ...... formynder 17 for Mari, Arne Mitsøn[?] ted[?], for Anne Olsdtr .......... Hove 18 og for Sønnen Lars Olssøn den overordnede formynder 19 Arne Haslen[?], ...... for Arne Olssøn dasom ..... uden[?] linje 20 formynder Ole Hove .................................................. 21 .......... Arne Mit Jontod[?] ............
 34. 1 point
  Leif B. Mathiesen

  Joen Joensen og Cristanse Joensdatter (Jonsen/Jonsdatter)

  Det er en annen Jon Jonsen som også er dømt for blodskam. Til din info. http://zinow.no/tngfiles1010/getperson.php?personID=I7108&tree=tree1zinow https://leskjerv.no/aner/0002/1422.htm Men den masteroppgaven finnes den på nettet så andre kan lese?
 35. 1 point
  Hans Myhre

  Løst: Hjelp til å finne Børre Gulbrandsen, Ringsaker og familie i Amerika

  Jeg vet ikke hvorfor Kolbjørn spør etter utvandrede fra Ringsaker. Jeg kjenner til denn slekta i Trempeleau hvor Karen og Hans hadde 10 barn ov dattereen May 8 barnebarn og hennes datter Selma med 8 barn til......
 36. 1 point
  Carsten Schanche

  LØST - Hvem var Henry Thoresen som får en datter med Bergilot Nordby i Halden i 1917 ?

  Gravstøtten til musikkløytnanten https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4123107
 37. 1 point
  Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Kyrkjebok for Kinn 1689-1729 - Ufullstendig oppslag

  Det er mulig, men det vil innebære noen timers manuell jobb i databasetabellene. Den tida har jeg ikke til rådighet nå, så inntil videre forblir visninga som den er.
 38. 1 point
  Anne Tonby

  Frånskild??

  Ifølge et tre på Ancestry døde Carrie R Gates 1949 Tucson,Prima Arizona https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLJD-DY6 I census 1930 kalles Carries mor Sarah Dennison https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X9QR-724 August Rudd giftet seg 12/3 1917 i Michigan med Bertha Meier
 39. 1 point
  Ann-Mary Engum

  død under overfarten til Kanada

  Name: Blostrup Rasmusen Gender: Male Christening Date: 21 May 1807 Christening Place: ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6C-CRS ---- Blostrup Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Blostrup Rasmusen Gender: Male Christening Date: 23 Jun 1793 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4PZ-Z2N ---- Anne Rasmusdatter Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Anne Rasmusdatter Gender: Female Christening Date: 28 Aug 1796 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH3B-BLK ---- Ole Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Ole Rasmusen Gender: Male Christening Date: 04 Mar 1798 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHH7-HJD ---- Marith Rasmusdatter Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Marith Rasmusdatter Gender: Female Christening Date: 23 Feb 1800 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH31-4MN ---- Simen Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Simen Rasmusen Gender: Male Christening Date: 25 Jul 1802 Christening Place: ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6C-SBZ ---- Anne Maria Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Anne Maria Rasmusen Gender: Female Birth Date: 22 Dec 1809 Christening Date: 26 Dec 1809 Christening Place: , ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4V7-Q6T
 40. 1 point
  Ann-Mary Engum

  Anne Benjaminsdatter Grube

  http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=500362
 41. 1 point
  Bouppteckning etter Anna Greta Abrahamsdotter som er død i 1886: https://sok.riksarkivet.se/person?Namn=Anna+Greta+Abrahamsdotter&AvanceradSok=True&PageSize=20&FacettFilter=ort_facet%24Övriga+orter%3A|ort_facet%24Övriga+orter%2FGävleborgs+län%3A&FacettState=eGAPEA%3Ao|undefined%3Ac|HCnSOw%3Ac|&page=2&FacettLimits=eGAPEA%3A0&postid=Bouppteckningar_E97DC278-D413-4118-A0D8-8614070BB11F-5A9EB523-08F3-445C-85E7-8653FB13D5CA&tab=post#tab
 42. 1 point
  Else B. Rustad

  Tyde pantebok Iver Ancher (1745- 1772)

  Dette har du helt rett i, Gunnar. Øynene mine gikk vel i kryss (da også!)
 43. 1 point
  Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Side på feil plass i Bragernes Pantebok nr I 1(1688-1705)

  Etter et nærmere blikk på bildene tror jeg det kan være folio 97b og folio 109b som mangler, jf. oppdaterte sidetall fra folio 96b-97a og utover: https://www.digitalarkivet.no/tl20080111330101 Jeg får likevel ikke logikken til å gå helt opp, så nå setter jeg min lit til at en kollega på Kongsberg kan sammenholde disse mikrofilmbildene med den originale panteboka.
 44. 1 point
  #6 Så tre av Petrus Noræus Fjellström og Agata Johansdotter Læstadia sine mange barn havnet i Norge. Anna (Annichen) f. 1685, gift med skipper Hans Larssen Wagnberg i Norge Maria f. 1692, gift skipper Christian Hanssen i Trondheim Sophia f. 1695, gift med fisker Jöns/Jens Hanssen i Norge Jeg er enig i at Maria er en god kandidat som skipstømmermann Hans Arntsens kone, hvis Hans var fra Sundby i Saltdalen. Kanskje ble hun gift andre gang med skipper Christian Hanssen i Trondheim, kanskje har hun blitt knyttet til feil mann? At barneflokkens mor Agata Læstadia døde 12. juni 1748 i Kalajoki i Uleåborgs län, Finland, stemmer i alle fall.
 45. 1 point
  Yngve Skog

  Opplysninger om arveoppgjør

  OK, da er visningsnavn endret
 46. 1 point
  Else B. Rustad

  Romsdal skifteprotokoll 1832–40, tyding av tjenestested(?)

  1 Broderen Elling Pedersen saavidt vides Garnison ved Trondhiem
 47. 1 point
  Marie Kristine, 1880 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009772207 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/30 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036914001907 Ingeborg Alberta, 1881 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009773207 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/39 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002925 Sofie Pauline Amalie, 1883 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009774759 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/53 Død 1889: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001736161 Eliot Krog, 1884 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009775675 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/60 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002398 Hans Johan Martin, 1886 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009777674 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/78 Karlotte Ottine Emilie, 1887 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009778434 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/83 Død 1892: https://media.digitalarkivet.no/view/2600/90 Ole Sandberg, 1888 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009779879 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/92 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002405 - antall oppholdssted: Minnesota. https://www.geni.com/people/Ole-Sandberg-Karlsen/6000000009395761742 Sofie Pauline Amalie, 1890 https://media.digitalarkivet.no/view/2601/14 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002406 F.t. 1891 for Meløy: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053159001565 https://www.geni.com/people/Sophie-Pauline-Amalie-Myrseth/6000000009243902674 Folktellingen 1900 for Meløy: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037520001950 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037520001843
 48. 1 point
  Minnesota, North and South Dakota and Montana gazetteer and business directory
 49. 1 point
  Torbjørn Henrik Hillersøy

  LØYST! Er det mogleg å finne dåpen til Mary Hagen (frå Ålesund?) og når døydde ho?

  Mange takk, Ann-Mary!!! :-) Då er 1919 rett som fødselsår. Kanskje er den Mary Karlsen som dør i oktober 1973 rett person!
 50. 1 point
  Ann-Mary Engum

  LØYST! Er det mogleg å finne dåpen til Mary Hagen (frå Ålesund?) og når døydde ho?

  Angående ; "Han dør i 1959 (omtalt som sjåfør)" Her står han som kaptein. VG24.08.1959 Side: 12 ...1886. Fhv. sjukepleierske Borgny Aaby, f. 1890. Fru Cesilie Kristiansen, f. 1878. Kaptein Reinhardt Severin Karlsen, f. 1918. Sersjant Leif Rasmussen, f. 1920. Fru Laura Mathilde Aas, f. 1896. Anleggsarbeider Anton... Tilgang i norske bibliotek more_vert Nationen25.08.1959 Side: 9 ...1886. Fhv. sykepleierske Borgny Aaby, f. 1890. Fru Cesilie Kristiansen, f. 1878. Kaptein Reinhardt Severin Karlsen, f. 1918. Sersjant Leif Rasmussen, f. 1920. Fru Laura Mathilde Aas, f. 1896. Anleggsarbeider... Tilgang i norske bibliotek more_vert Morgenbladet24.08.1959 Side: 10 ...om sine egne servegames. Dessuten burde han ha sat- SISTE: TILBAKEKÅLT f. 1878. Kaptein Reinhardt Severin Karlsen, f. 1918. Sersjant Leif Rasmussen, KØBENHAVN, søndag. (AP): Brudeparet Rockefeller mellomlandet igår... Tilgang i norske bibliotek more_vert Dagbladet24.08.1959 Side: 12 ...plast og polaroide kameraer vakt stor oppmerksomhet. Fru Cesilie Kristiansen, f. 1878. Kaptein Reinhardt Severin Karlsen, f. 1918. Følgende saker foreligger til behandling i Oslo bystyres møte onsdag 26. august... Tilgang i norske bibliotek more_vert Arbeiderbladet22.08.1959 Side: 8 ...1886. Fhv. sykepleierske Borgny Aaby, f. 1890. Fru Cesilie Kristiansen, f. 1878. Kaptein Reinhardt Severin Karlsen, f. 1918. Sersjant Leif Rasmussen, f. 1920. Fru Laura Mathilde Aas, f. 1896. Anleggsarbeider... Tilgang for alle more_vert https://www.nb.no/search?q="Reinhardt severin Karlsen"&mediatype=aviser
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.