Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/18/24 in all areas

 1. Arkivverket - Kristian Hunskaar

  Sist publiserte frå Sogn og Fjordane (SF) dei 2 siste månadene

  Arkivverket har publisert 2975 kilder i Digitalarkivet i tidsrommet 12. april 2024 - 11. juni 2024: https://www.digitalarkivet.no/newest/?s=&format=scan&i[]=27&i[]=29&i[]=33&i[]=35&i[]=37&i[]=39&i[]=41&i[]=43&i[]=45&i[]=47&archive_key=&from=&to=&date_from=2024-04-12&date_to=2024-06-11 I tillegg har andre arkivsinstitusjoner publisert 516 kilder i samme tidsrom, slik at det totalt er publisert 3491 kilder: https://www.digitalarkivet.no/newest/?s=&format=scan&archive_key=&from=&to=&date_from=2024-04-12&date_to=2024-06-11 Av de 2975 kildene har kun 5, altså litt i underkant av 2 promille, relevans for Sogn og Fjordane. Men Sogn og Fjordane er ikke alene; det er bare 4 kilder med relevans for Østfold og 5 kilder med relevans for Akershus. Derimot er det 1350 kilder med relevans for Vestfold. Dette er tall som jevner seg ut over tid. Det store antallet kilder fra Vestfold skyldes f.eks. at Skatteetaten nettopp har avlevert arkivmateriale fra de tidligere folkeregisterkontorene i Vestfold, og at digitalisering er en del av avleveringsavtalen. Neste avlevering fra Skatteetaten vil omfatte arkivmateriale fra de tidligere folkeregisterkontorene i Østfold, så når vi kommer til september/oktober, vil det plutselig være Østfold som kommer godt ut i denne statistikken.
  5 points
 2. Olaf Larsen

  Imponerende lagringskapasitet

  Jeg er jo veldig imponert over at Arkivverket har arkivert alle mine uleste poster i løpet av de siste ca. 2,2 milliarder årene. Jeg får vel lese oftere... (2 191 780 021 år og 336 dager, hvis vi unntar skuddår)
  4 points
 3. Ole Arild Vesthagen

  Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

  Døpt 1. juli 1717 i Hedalen i Aurdal prestegjeld i Valdres: 1 UEgte barn fra Kirsten Hansd: som holder til paa Clemensrud, siger sig at Vere kommen fra Jefnagers Prestegield og udlegger barnefader Ifver Ols: af samme Gield, har ej noged pass med sig, barned kaldet E......... faddere Ole Storrustøen, Gulbrand Ols: Nærby, Gurj Clemensrud, Rønnoug Arnesd: Lie, Sigrj Torkelsd: Graaf. Er det forresten noen som klarer å tyde hva barnet het? Det må ha vært ei jente, siden det er to menn og tre kvinner som faddere. Aurdal prestekontor, SAH/PREST-126/H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. 1-3, 1692-1730, s. 517 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603900249
  4 points
 4. Ketil Firing Hanssen

  Rasmus Frackes etterkommere

  Ifølge Borre bygdebok var Halvor Pedersen på Reier fra 1707 og gift med Ragnhild Reiersdatter, datter av Reier Gjertsen og Anne Hansdatter. Det stemmer godt overens med at Ragnhild Reiersdatter dør på Gannestad i 1755, 85 år gammel. I kirkeboken har presten skrevet "om hende er at vide at hun har levet med sin Mand i Ægteskab 54 aar og at dette Ægteskab Descenderer 63 Siæle som er Børn, Børne-Børn og Børne-Børn Børn".
  3 points
 5. Per Morset

  Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

  KB Skedsmo, 2. s. e. H3K 1722: Ankom Morgenen tilig klocken 3 her til Prestegaarden fra Houg i Nittedahlen Lisbet Olsdatter fød i Grans Sogn paa Haland, holder nu til paa Houg hos Ole, med et Sped barn, som var fød der Dagen tilforn, Moderen til barnet er et ganske ungt Menniske, som kom fra byen og vilde gaa til Haland, udlegger til barnefader Lars Olsen Amunrud under Major Mathiesens Compagnie, barne Moderen er Helvig Ivers Datter, fød i Skeen, barnet blev Døbt Marithe, fad: Ragnild NorVollen, ovennte Lisbeth Olsdatter, Eener Saugmester. Skedsmo prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10033a/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1715-1727, s. 35 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061101040326
  3 points
 6. Kristian Hunskaar (privat)

  Hvem er foreldre til Niels Andersen født 1768 Nevlungen? Eller Trollsås? i Andebu/Kodal.

  Nils Andersen har vært gjenstand for diskusjon flere ganger tidligere: 2014: https://forum.arkivverket.no/topic/191333-gunnild-marie-christiansdatter-født-ca-1839-hvem-var-hennes-foreldre/ 2016: https://forum.arkivverket.no/topic/204447-hvor-ble-niels-andersen-døpt-gift-i-andebu-1805/ 2016-2017: https://forum.arkivverket.no/topic/204447-hvor-ble-niels-andersen-døpt-gift-i-andebu-1805/ Jeg har tidligere pekt ut tjenestedrengen Nils Andersen, 30 år, på Gåsholt i Hedrum i folketellinga 1801 som den mest framtredende kandidaten. Fødselsåret 1768, som er nevnt i åpningsinnlegget, er beregnet på grunnlag av opplysningen om at Nils Andersen var 60 år da han døde i 1828. Vi må ta høyde for at den aldersangivelsen bare er omtrentlig. I åpningsinnlegget kalles Nils Andersens kone Gunbjørg Maria Nilsdatter, men hennes rette farsnavn var Hansdatter. Hun var ikke født 1781 på Liverød i Kodal, slik det blir hevdet. Det kunne vært interessant å vite hva som er funnet om hennes foreldre og slekt. I en av de nevnte diskusjonene har jeg tatt til orde for at hun var (halv)søster av Ingeborg Hansdatter på Liverød, og jeg har lansert en dristig teori om at de begge var døtre av Hans Jansen på Enden under Nomme. I åpningsinnlegget står det at Tronka lå under Nordre Sem i Sandar, men Tronka lå under Nordre Trollsås i Kodal.
  3 points
 7. Espen Tjernshaugen

  Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

  Gamle, syke og vanføre utsatt av Kristiania fattigvesen 1887-1907. Merk at det er flere opplysninger i oppslagene enn det som er tatt med her, gjør oppslag for nøyaktige tidspunkt for hvor og når de ble utsatt og annet. Enkemann Ole Kristiansen f. 14/6-1820 i Gran, lamhet, s. 160 Enkemann Hans Halvorsen f. 1826 i Lunner, s. 356 Fisker Martin Nilsen (kammageren) f. 1831 i Gran, drikkfeldig – arbeidsudyktig – gikt m. m., s. 385 Skomaker Lars Jørgensen f. 1827 Jevnaker, alderdomssvakhet og drikkfeldighet – 1/1-1901 fullstendig arb.udyktig, s. 470 Enkemann veiarbeider Halvor Hansen f. 1835 i Gran, skrøpelig av helbred omtrent arbeidsudtktig, s. 502 Arb. Enkemann Ole Kristensen f. 1808 i Gran, s. 523 Enkemann skredder Edvard Andreas Hadel f. 1817 Jevnaker, stadig sengeliggende, s. 538 Fhv. matros ungkar Hans Johannesen f. 1842 Jevnaker, krøpling i den ene fot – åndssløv, s. 567 Ungkar Brede Johannesen f. 1874 i Gran, stiv i h. fot etter forbrenning – henfallen til drikk, s. 578 Ungkar bakersvenn Ole Ellingsen Solberg f. 1857 (1867?) i Lunner, sykelig og drikkfeldig – Smiskende og lei – 1/5-02 overst. beruset – 7/5-02 arrestert for beruselse på Grunerløkka politistasjon, s. 608 Arb. Ingvald Larsen f. 1823 Jevnaker, s. 614 Løsarbeier gift mann Ole Amundsen f. 1825 i Gran, en smule drikkfeldig – lider av brokk og bruker brokkbind, s. 622 Gråstensmurer Olai Gulbrandsen f. 1827 i Gran, brystsvak – alderdomssvakhet, s. 752 Fattigvesenet, OBA/A-20045/H/Hc/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-606, 1887-1907, s. 1 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ed60205724000001
  3 points
 8. Viet 18/10 1880 https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/92019700:61484?tid=&pid=&queryId=833a94e7-d8e8-48a1-8746-03e1c251b42e&_phsrc=lzM10582&_phstart=successSource
  3 points
 9. Vi noterer forslagene. Å søke på skifter står allerede på listen. Vi vil helst unngå å gjøre mindre endringer på søkesiden fordi vi ønsker å skrive om hele koden. Da er det en større jobb som må vente noe. Ellers kan jeg fortelle om annen utvikling: Vi regner med at krigsseilere fra andre verdenskrig kommer inn i databasen om kort tid. Antall lenkede personforekomster øker kraftig nå, over 7 mill. hittil i mai. Det er i hovedsak lenker til kirkebøker etter søk i Digitalarkivet på sjeldne fornavn (ofte dobbeltnavn), fødselsdato, kommune med utgangspunkt i 1920 folketellingen. Dette arbeidet fortsetter minst en måned til.
  3 points
 10. Per Morset

  Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

  Kongsberg 1743, 7. mars: Skifte etter Jens Sørensen fra Grinaker i Gran: Kongsberg byfogd, SAKO/A-84/H/Hb/L0005: Skifteprotokoll, 1741-1762, s. 217b-218a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081201330221
  3 points
 11. Dag T. Hoelseth

  Slektshistoriewiki

  Slektshistoriewiki er endelig tilbake! Slektshistoriewiki ble som kjent tatt ned 1. januar 2024 pga. sørverbytte og fordi det måtte gjennomføres en rekke oppdateringer (tekniske oppdateringer, ikke innholdsmessige). Dessverre har det tatt litt tid å få alt på plass igjen etter oppdateringene, bl.a. fordi ingen i NSF sitter med tilstrekkelig kompetanse på MediaWiki. Men nå tror jeg at Slektshistoriewiki er mer eller mindre friskmeldt. Dagens oppdateringer: https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Spesial:Siste_endringer?hidebots=1&limit=500&days=30&enhanced=1&urlversion=2 Så får vi ta mer etter hvert ... DTH
  3 points
 12. Per Morset

  Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

  Aker 1763, 20. februar: Bgr Hans Simensen fra Gran, død på Stensrud, 37 år. Aker 1774, 3. juli: Bgr Rønnoug, Torger Clausens fra Jevnaker, nå på Grønland, hans barn, 4 år. Aker 1834, 19. oktober: Bgr Kari Ellingsd. fra Jevnaker, død 13. oktober på Skjerveneie, 62 år. Aker 1834, 16. november: Bgr Ragnild Andersd., 52 år, født på Hadeland, død på Tømte i Nordmarka 13. november. Gjenlevende ektemann Erich Pedersen. Hakadal 1717, 3. pinsedag: Bgr Lars Nielsen fra Strygen paa Harestuskoven, 9 år 4 mndr. Nittedal 1775, 25. mars: Viet enkemann Hovel Christiansen fra Gran med enken Guri Pedersd. Skysæt-Eyer. Hakadal 1758, 12. februar: Viet Peder Tostensen fra Jevnaker og Mari Pedersd. Trehørningen. Hakadal 1760, 16. november: Viet Anders Erichsen Strygen og Anne Erichsd. Elnæs. Nittedal 1817, 26. oktober: Bgr Johan Nielsen, 2 år. Uægte Barn, tilhørende Malene Hansdotter Ødegaarden af Jevnager, som paa hendes Wandring til Christiania havde efterladt Barnet paa Slattums Eie, hvor det døde. Nittedal 1820, 14. juni: Bgr Ole Andersen, 1 1/2 år. Tilhørende en Pige, med Navn Else Marie Olsdotter fra Kongsberg, som agtede at gaae til Jevnager, hvor Barnefaderen efter Sigende opholdt sig.
  3 points
 13. i daglig Tale kaldet %Sørstr% [overstrøket med stiplet linje] Høvigstranden. Forretningen bestyres av lensmannen – de andre er oppnevnte, edfestete takstmenn. Målene er i alen. Al. Mvh
  2 points
 14. Even Stormoen

  Tydning av Ole Pedersen i botsfengselets karakter og fangebok

  Jeg mener Hans er medtiltalt. Jfr. side 2 linje 12. Mvh
  2 points
 15. Roy-Petter Askim

  Tydning av Ole Pedersen i botsfengselets karakter og fangebok

  Stortinget i 1848 vedtok 12. juli «Lov angaaende Bodsfængselet ved Christiania og om Anvendelse af Celler ved de øvrige Strafarbeidsanstalter». Den gjaldt i utgangspunktet bare for Botsfengselet i Christiania, og bestemte at fanger som ble dømt til straffer mellom 6 måneder og 6 år kunne settes i cellene i Botsfengselet, og at straffen da ble redusert til ⅔ av den opprinnelige. (Isolasjon i botsfengselet var således en tøffere straff enn straffearbeid på festningen.)
  2 points
 16. Inger Hohler

  Tydning av Ole Pedersen i botsfengselets karakter og fangebok

  'Toppet' kan kanskje ha betydningen hovmodig. Det står med spørsmålstegn etter i ODS. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=toppet Spørsmål 3 har jeg ikke funnet svaret på.
  2 points
 17. Inger Hohler

  Tydning av Ole Pedersen i botsfengselets karakter og fangebok

  22-14 refererer til Kriminallovens kapittel 22 § 14. Kapittel 22 handler om ulovlig bruk av annen manns eiendom. Paragraf 14 handler om den som bemektiger seg andres fødevarer som fortæres på stedet, eller brensel til en verdi under eller lik 12 skilling, uten å gjøre innbrudd. Det handler altså om en paragraf som ble laget for å dekke tilfeller hvor noen (formodentlig) tok noe av nød. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112127008?page=83
  2 points
 18. Trond Mølmen Tollefsrud

  Tydning av Ole Pedersen i botsfengselets karakter og fangebok

  Alternative forslag: 02 at udsætte. Kun anmeldt.. 03 Ved Løsladelsen mindst 14 D uden Tillægskost.
  2 points
 19. Ketil Firing Hanssen

  Rasmus Frackes etterkommere

  Teksten i Borre bygdebok er hentet fra Svendsen, Bastian - etterretninger om geistligheten i Akershus stift, SAO/PAO-0181/D/L0004: Etterretninger del 3. Men heller ikke der er kilder oppgitt.
  2 points
 20. Ola Teige

  Lårdal 1724/25: Hva heter kompaniet/kompanisjefen?

  Kaptein Christian Friderich Powisch var sjef for 1. Øvre Telemarkske kompani i 1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment. Jfr.: Riksarkivets bibliotek, RA/-, 1628-1818, s. 29 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru10071210040029 Med unntak av en rulle over mannskap fra regimentet som var ombord på flåten fra 1718, så finnes det ikke kompaniruller før fra 1718 i dette regimentet på DA. https://media.digitalarkivet.no/db/contents/51381?archive_key=&start_year=&end_year=&tags[0]=69&text=vester*
  2 points
 21. Trulovinga her: https://www.digitalarkivet.no/kb20061214310099 "Egelef" står det her.
  2 points
 22. Jon Sværen

  Sist publiserte frå Sogn og Fjordane (SF) dei 2 siste månadene

  Takk for svar, Kristian ! Ein blir berre så irrritrerande frustrert, aven og tæl ! 1. Innhold i Kyrkjebokji vært ikkje prioritert høgt nok, synest EG. 2. At EG og almugen skal få vita at Arkivverket har publiserte massevis av folkereg.matr som vært sperra for oss vanlig dødelige i åååårrevis, uansett om det er Vestfold, Østfold eller SF. Hadde hatt eit håp at du og dine ville dela materialet opp i: a) Åpent for alle. b) Sperra før 1 januar 2025. Håpar du vil bruka taleretten din for å få til ei endring der borte i Tigerstaden !
  2 points
 23. Jeg har tydet det til Dragon pga. Dec. og D : [den, ifm dato] og andre foruroligende D-er som ser uforskammet S-aktige ut. Men kan ta rykende feil . . . Mvh
  2 points
 24. Et forsøk: … blev Henrich Hansen Sejer ved Obriste Lieutenant Sievers Compagnie | Ægteviet trolovet til Pigen Kisti Pedersdaatter Den 15 Dec. fra Syndre Berger imod Caution af Brynild Berger og Anon Stenersen.
  2 points
 25. Ivar S. Ertesvåg

  Johannes, født 22. mars 1797 i Jevnaker

  Nokre innspel til: Innførsla 22. mars er "Onsdags Faste Prædken ved Lunder" - Det er altså dåpsdato, ikkje fødselsdato. Fødselsdato står ikkje, men dåpen skulle vere innan 8 dagar ifl. lova. Det er mest sannsynleg at barn og foreldre er frå Lunner (som var anneks til Jevnaker). Men hovudsoknet er også eit alternativ, sidan neste gudsteneste der var først ei veke seinare (sundag 26.3 var også i Lunner). Dersom vi les patronymet som "Ellensen", må vi helst lese gardsnamnet som "HællandsE." [E. for "Eie") Bokstavane er dei same. "Eklensen" og "HæklandsE." er eit alternativ (sett frå skriftbiletet), men eg held på "-ll-" for begge. Eg finn ingen (andre) k-ar å samanlikne med. I Lunner er det ein gard "Helgeland" (skriftform i matrikkelen 1886), med uttale "Hællan" og som finst i skrift som "Helleland" Det er eit mogeleg alternativ. Faddrane er ofte grannar, men eg er usikker på kor mykje det hjelper her: "Mutta", "Godli" og "Ryen" er gardar i Lunner, men har ikkje gardsnummer nær Helgland.
  2 points
 26. Espen Tjernshaugen

  Johannes, født 22. mars 1797 i Jevnaker

  "Ellensen" er riktig lest, Ellen er en variant av mannsnavnet Erland, brukt en del på Hadeland, Ringerike og der omkring. Gårdsnavnet ved Torger Johansens giftermål er Ulven. Er enig med Inger i at gårdnavnet ved dåpen i 1797 skal leses som "Hækland", og ettersom vi befinner oss i Lunner, hvor det så vidt jeg vet, kun er to gårder som har endingen -land, Hovland og Helgeland - så tipper jeg på at det er en forvanskning eller en lokal variant av sistnevnte, eller muligens begge deler.
  2 points
 27. Anne Tonby

  Hvordan finne rett person ? Gjør et siste forsøk før jeg gir opp....

  Når Bent konfirmeres i 1896 er bostedet Vienmarken se nr 27 Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0017: Ministerialbok nr. 17, 1889-1897, s. 145 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060424010402
  2 points
 28. Hvis du ser på den skanna personseddelen og ikke bare på transkripsjonen (som bare omfatter utvalgte felt), så ser du at han ikke var til stede, og at den som har gitt opplysningene, mente å vite at han var i Spania: https://www.digitalarkivet.no/fs10761825701656 Det er også skrevet "ja" på spørsmålet om han var fast bosatt i huset, men det er åpenbart tilføyd i ettertid, og kan bero på en misforståelse. Om han ikke var fast bosatt eller midlertidig til stede, skulle det riktignok heller ikke vært opprettet noen personseddel på ham, men det kan være misforståelser i flere ledd.
  2 points
 29. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/navnegransking/rygh_ng/rygh_visetekst.prl?s=n&Vise=Vise&KRYSS3766%40878=on
  2 points
 30. Ivar S. Ertesvåg

  Selvmord 1793. Ble det innført i kirkebøkene.

  I 1849 ville amtet teke stilling til om ho kunne gravleggast. Svaret på spørsmålet kan du sannsynlegvis finne i prestearkivet, i brev frå amtet til presten tidleg i oktober. Innkomne brev er truleg ordna i mapper for kvart år, så det er ikkje så vanskeleg å finne. Men du må altså på Statsarkivet i Oslo.
  2 points
 31. Arkivverket - Kristian Hunskaar

  Kilder til ekteskap i forbudte ledd?

  Ved søk i Digitalarkivet på emneord = "Forlovelse, lysning og ekteskap", kommune = Ål og sluttår = 1800, finner man denne interessante arkivenheten, som riktignok bare dekker tidsrommet 1731-1738: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?archive_key=&municipalities[]=0619&start_year=&end_year=1800&tags[]=114&text=
  2 points
 32. Espen Tjernshaugen

  Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu

  Gamle, syke og vanføre utsatt av Kristiania fattigvesen 1887-1907. Merk at det er flere opplysninger i oppslagene enn det som er tatt med her. Gjør oppslag for nøyaktige tidspunkt for utsettelse og annet. Malermester Thorvald Lundh f. 1849 i Vågå, uts. til Kråkstad og diakonisseanstalten, tæring arb.udyktig, besluttet utsatt 1892. Svigersønn agent Paulsen, s. 65 Christian Mørk f. 1824 i Fåberg, uts. til Høland, Eidsvold og Aurskog, drikkfeldig fordringsfull, besluttet utsatt 1899, s. 114 Enkemann skredder Andreas Andersen Bøe f. 1828 Fåberg, utsatt til Solberg i Skedsmo, ødelagt av drikk, bronkitt m. m., besluttet utsatt 1901, sønnen maler Carl Joh. Bøe, s. 126 Ungkar skomaker Peder Hansen f. 1817 Gulbrandsdalen, utsatt til Østre Aker, kronisk bronkitt – noe sinnsforvirret – stadig sengeliggende, besluttet utsatt 1879, s. 136 Ungkar Ivar Larsen f. 1824 i Nord-Fron, utsatt til Svindal og fl. adr. i Kristiania, «… færdg til at forgaa af Utøi, levet mere som Dyr end Menneske». Besluttet utsatt 1887, s. 174 Skredderarb. Nils Iversen f. 1834 Fåberg, utsatt til Østre Aker og Kristiania, ryggmargstæring – brysom å stelle med, besluttet utsatt 1889, s. 174 Stenpukker enkemann Amund Pedersen f. 1844 Vestre Gausdal, utsatt til Høland, kronisk lungeaffeksjon – fullst. arb.udyktig, besluttet utsatt 1898, s. 176 Skredder enkemann John Johnsen Tangen f. 1813 Gulbrandsdalen, utsatt til Nannestad og Maridalsveien, krøpling – 1892 stadig sengeliggende, besluttet utsatt 1876, s. 297 Pige Kari Eriksdatter f. 1819 Gulbrandsdalen, utsatt til Skedsmo og Strømmen, krøpling – svakelig – dødssyk 1/1-01, besluttet utsatt 1880, død ¼-01, s. 342 Elias Henriksens enke Sigrid f. 1827 Øyer, utsatt til div. steder i Øyer, alderdomssvakhet, utsatt 1/1-1901, s. 385 Gift mann arb. Lars Nilsen f. 1831 Fåberg, utsatt til sønnen Edvard Larsen i Mossegata 7, Smertu i Skiptvet og til svigersønnen Kristian Larsen i Mossegata 10., ryggmargssykdom med lammelse i bena, besluttet utsatt 1904 Enkemann Torger Johnsen f. 1826 i Øyer, utsatt til Nesodden – Høland – Skiptvet – Kristiania og Eidskog, organisk hjertefeil – 20/10-1900 arb.udyktig har kun en hånd, besluttet utsatt 1895, død 1/6-1905, s. 572 Fattigvesenet, OBA/A-20045/H/Hc/L0003: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-606, 1887-1907, s. 1 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ed60205724000001 Et tillegg på side 72: Ungkar Peder Olsen Stedberg f. 17/4-1817 i Fron.
  2 points
 33. Inger Hohler

  Sergiant Rostads kone dør

  Nr. 3 April samme side står avdøde bare som Glarmager Gröntvets Kone. Det kan være at når mannen hadde høy nok status (ansett borger, offiser, offentlig stilling) var det viktigere å fremheve statusen hennes enn navnet. Men i noen tilfeller kunne det være så enkelt at presten forsøkte å holde seg på én linje med mannens navn (og yrke), og dødsårsak.
  2 points
 34. Helge Simon Møll

  Sergiant Rostads kone dør

  Det var jo hyggelig vi leste det samme! HSM
  2 points
 35. Helge Simon Møll

  Sergiant Rostads kone dør

  Sergiant Rostads Kone, Barselseng. 20 [år]. [Jord Pris] 1 rd. Med hilsen HelgeSM.
  2 points
 36. Arkivverket - Kristian Hunskaar

  Aslaug Aas /Aass in the Treason Archive

  The Treason Archive (Landssvikarkivet) contains a file for every person and/or company investigated for treason. Some was acquitted and a large number of cases were dismissed. Thus, the fact that a person is part of The Treason Archive, doesn't necessarily mean that person was found guilty of treason. Also, there was a wide range of actions that could make someone found guilty of treason, so when it comes to sympathies, no conclusions should be drawn just because a certain persons name appears in the archive. As for Aslaug Aas, her case number is listed as hnr. 657. The h stands for "henlagt", i.e. her case was dismissed.
  2 points
 37. Hver gang det dukker om saker som omhandler Fæster-slekten på vestsiden av Langfjellene, oppdager jeg samtidig at det er noen huller som gjerne skulle ha vært fylt. Denne gangen gjelder det Elias Christopher Zachariasson Fæster 1747-1806, hans hustru Anne Marie Thode 1748- ? og deres barn. Elias var født i Borgund på Sunnmøre og døpt 16.11.1747 som sønn av Zacharias Hansson Fæster 1707-1755 og Anne Henningsdtr. Castberg 1705-1788. Elias giftet seg på Eid i Nordfjord 08.05.1779 med Anne Marie Thode. Hvem hun var datter av og når/hvor hun døde , trolig i Bergen, vet jeg ikke. Elias døde i Bergen 13.10.1806. Her er enken i 1815 i Bergen med noen av barna. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079014975 Sønnen Zacharias 1780-1815 var trolig ugift, jeg har i alle fall ikke funne noen vielse. Sønnen Hans Andreas Norenberg Fæster f. 1781. Her har jeg ikke noen opplysninger etter 1815, da var han ugift. Hvor og når døde han? Sønnen Ananias Castberg Fæster f. 1783. Her har jeg heller ingen opplysninger etter 1815, da var han ugift Hvor og når døde han? Sønnen Diederich Lyder Smith Fæster 1786-1819. Da var han ugift. Datteren Bergitte Marie Fæster 1790-1825, hun døde ugift. Det jeg mangler er altså opplysninger om Anne Mare Thode/Fæster, opphav og død. Samt opplysninger om skjebnen til sønnene Hans Andreas og Ananias. Da kan jeg besvare ett av spørsmålene selv. Anne Maria ble døpt i Bergen 13.06.1747 som datter av Johan Thode og Birgitta Maria Norenberg. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006045037 Og da kan jeg svare på når Anne Maria døde. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000651192
  2 points
 38. Hjertelig takk til Lars, Matthias og Egil som også knekket den nøtten.
  2 points
 39. Jørn Olsen

  Jon Rønningen i Hedrum

  Under Eidanger på Eidangerslekt har jeg tatt med de gamle Kveldegårdene som å dag ligger i Eidanger. Der var mye gifte mellom dem og Eidangerfolk. Dere finner dem nenvt under gårdene i Eidanger. Dere finner dere Jon Arnesen nede på listen her. Der det det en link til han, da jeg har registrert han under Oklungen. eidangerslekt.org/eidanger-bygdebok-ny/hedrum/ragnhildrod/ragnhildrod.htm eidangerslekt.org/eidanger-bygdebok-ny/oklungen/jon-arnesen-1736.htm Jeg ser dere har noe på han som jeg mangler. Dette skal jeg får med. Bare si i fra dersom der er noe feil hos meg. Lenge siden jeg satte opp dette. Det gjelder vel ikke her, men mente en noen mødre som var ukjente rundt disse gården. Den tiden det var vanskelig å kommer seg til Kvelde ser det ut til at de fikk bruke Eidanger kirke. Der er de jo bevart kirkebøker mye lenger bakover enn i Kvelde. Der dukket de opp. Jørn
  2 points
 40. Roy-Petter Askim

  tyding av merknader

  hun blev ...
  2 points
 41. Even Stormoen

  Paul Iversen Rostad, død 7.12.1848

  Et forsøk: Tirsdag 12te Decembr. Kl: 11 3/4 Fm.[formiddag] Kamininspecteur Paul Iversen Rostad, død 7de d. M. [denne måned] af Halsbetændelse, 71 Aar gl. i 6 Spd. jord. Fra Sverdfeierveiten. Skf [skifte] Attest modtaget. 1[?] Chor[?] igiennem Kirk[en?] o. v. [og videre] – Bæring 16s. Mvh
  2 points
 42. Arkivverket - Marianne Herfindal Johannessen

  Informasjon vedr. publisering av korrekturleste filer

  Det er mange som lurer på hvorfor det tar så lang tid å få republisert korrekturleste AMF-filer. Det har vært stopp i dette i flere måneder nå, noe flere av dere har merket. Grunnen er at de som publiserer holder på å gjøre seg ferdig med FT1920 for Oslo - (den eneste som gjenstår). Nå ser de slutten på dette arbeidet så det vil ikke ta lang tid før det igjen blir republisert korrekturleste AMF-filer. (Det ligger mange på vent).
  2 points
 43. Berit Knudsen

  Hvor er innholdet fra det det gamle Tydeforumet (2018)?

  Takker så mye igjen for innsatsen Ivar. Etter mye leting gjennom mine gamle lagrede dokumenter m.m. fant jeg utrolig nok innlegget. Det er fra 20. aug. 2018: "200 år gammel tysk brev, trenger hjelp.....". (Tydeforumet). Nå kan jeg endelig puste igjen.
  2 points
 44. Ivar S. Ertesvåg

  Hvor er innholdet fra det det gamle Tydeforumet (2018)?

  her: https://forum.arkivverket.no/topic/217901-tydehjelp-til-gammelt-tysk-brev/
  2 points
 45. Aase R Sæther - Gloppen

  Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!

  Ja det var sanneleg nokre spenstige forslag her!
  2 points
 46. Kjell Inge Tomren

  Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!

  Då har eg testa denne funksjonaliteten og klart å lenkje inn postar som har blitt transkribert på totalt uforståeleg vis: https://histreg.no/index.php/person/pf01058422002278 Jeg har dermed fått utvidet verktøykassen min. Tusen takk for dette innspillet.
  2 points
 47. Anders var trolig fra Vik. Anders Olsen Wiigøren og Sigrid Maarsd. Stølen ble forlovet ved Fjærland 28. juni 1761, forloverne var Hans Tofte og Thor Stølen. Men jeg finner ingen vielse i kirkeboka for Leikanger eller Vik. https://media.digitalarkivet.no/view/11566/59 Den 9. mai 1762 ble Sigrid Maarsd. Haugen introdusert ved Fjærland, uten at jeg finner noe barn døpt (heller ikke i Vik): https://media.digitalarkivet.no/view/11566/69 Det må være sønnen Ole som ble døpt våren 1762. Sigrid "Pedersdatter" som døde i Nauteskreda 1796, 74 år gammel må ha fått feil farsnavn i kirkeboka.
  2 points
 48. ikke 1761, men 1.1.1766 i Fjærland høyre side Sogn og Fjordane fylke, Leikanger, Fjærland (Mundal), Vangsnes, Tjugum, Fresvik, Feios (Rinde) i Leikanger, Ministerialbok nr. A 3 (1756-1770), Kronologisk liste 1766, Side 111 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070511620647 Det står kanskje Maansdatter
  2 points
 49. Nina Tiller

  Christianstad Sverige

  Erik midt på vestre side https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061282_00162#?c=&m=&s=&cv=161&xywh=-21%2C627%2C3281%2C3939
  2 points
 50. Grete Singstad

  Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu

  Fra Trondheim rådstueprotokoll 1725: Torsten Pedersen født i Øyer prestegjeld i Gudbrandsdalen, fikk borgerskap i Trondheim 1725 som sadelmaker. Dette er fra oppsummering av året, gjort 21. des., dato for når han fikk borgerskapet må derfor letes etter i protokollen. Trondheim magistrat, SAT/A-4372/A/Aa/L0013: Rådstueprotokoller, 1725-1738, s. 13 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090505350014
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.