Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/02/21 in all areas

 1. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Uvedkommende bruk av Arkivverket.

  Blitt stanset
  5 points
 2. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  AMF transkriberinger. Ble det ikke gjordt en kontroll før digitalisering?

  Hovedårsaken til at arbeidet er lagt opp som korrektur av AMF-dataene (og ikke ny transkribering) er at personpostene i AMF-dataene allerede er tildelt permanente IDer som folk nå lagrer som kildehenvisninger i sine slektsprogrammer. Også Historisk befolkningsregister baserer seg på disse IDene. Arbeidsgangen med å korrigere AMF-dataene sikrer at IDene blir med videre. Legger man til nye personer - f.eks. faddere eller personer som av ymse årsaker ikke er med i AMF-dataene - blir disse tildelt nye IDer. Skulle vi erstattet AMF-dataene med nye transkriberinger, ville det blitt et forferdelig arbeid med å matche personpostene i AMF-dataene mot personpostene i de nye transkriberingene, slik at IDene kunne videreføres. Alternativt måtte vi over tid forkastet alle IDene i AMF-dataene, etter hvert som AMF-dataene ble erstattet, noe som ville vært til ulempe for alle som lagrer permanente IDer som kildehenvisninger. Noen ganger vil det kunne være effektivt å korrigere AMF-dataene, mens andre ganger kunne det vært bedre å starte "fra scratch". Men terningene er på en måte kastet i denne sammenhengen.
  4 points
 3. Anne Hildrum

  AMF transkriberinger. Ble det ikke gjordt en kontroll før digitalisering?

  Du foreslår at andre deler sine erfaringer med AMF transkriberingene. Vi har sikkert alle sett masse feil i disse, men det fremkommer sjelden eller aldri hvor mye av det som også er rett eller rett nok til at vi finner fødsel, ekteskap og dødsfall vi aldri ellers ville funnet. For meg har dette vært en gullgruve. Enkelte ganger er feilene ganske forståelig andre ganger overhodet ikke. Mange mener at dette ikke burde vært lagt ut så dårslig som det er. Jeg er overhodet ikke enig i. Jeg har funnet utrolig mye etter at disse ble lagt ut, Det er vel litt drøyt å forvente at Digitalarkivet skal kontrollsjekke alle norske kirkebøker fra 1800 til 1920. Da hadde vi vel aldri fått noe som helst. Disse AMF transkriberingene er noe digitalarkivet har fått uten å betale for det, det er fritt å bruke det. Hvis man mener det er for dårlig får man bare la vær å bruke det, og vi som har mye nytte av det kan fortsette å bruke det Det høres nesten ut som om folk er utrolig kravstore. Jeg er derimot enig i at siden det er mulig å legge inn kommentarer om hva som er rett der du finner feil må bli liggende slik at andre kan ha glede av å se det som er riktig,
  4 points
 4. Olav A. Bonesmo

  Uvedkommende bruk av Arkivverket.

  Via Arkivverket har jeg blitt invitert til en samtale med lisajaster31, og et eller annet sier meg at det ikke er slektsrelaterte emner lisajaster31 ønsker å ta opp. Regner med at moderator sperrer denne og tilsvarende andre samtalepartnere på arkivverkets domener.
  4 points
 5. Anita Riise - Arkivverket

  Opplysninger om Foss-slekta i Bergen, og ein evt. kobling til Kinn pr.gj.

  Lampe baserte seg på brev han hadde mottatt frå prestar rundt ikring, m.a. basert på deira kallsbøker, og også eit eldre manuskript som var laga av kapellanen i Årstad. Desse opplysningane er ikkje heilt pålitelege! Ein kan prøve å finne ut meir ved f.eks å leite i geistlege skifter eller om ein finn noko nemnt i rettsaker. Dette vil uansett vere eit studium. Kanskje denne tråden kan vere interessant for deg, der er det også omtala ein Desiderius Foss: https://forum.arkivverket.no/topic/108335-22622-er-det-sammenheng-mellom-biskanders-foss-og-fossnavnet-i-kinn-sunnfjord/ Eg flyttar tråden til Brukarforum i tilfelle her er andre interesserte som har bidrag å kome med.
  3 points
 6. Frank Marton Pedersen

  Franz Zessach, f. 1876, bestyrer ved ullvarefabrikk i Sande pr. 1913

  Franz Zessach var i live i juni 1914: Drammens Tidende (Drammen : 1845-1960) (nb.no)
  3 points
 7. Ivar Ande

  Finnkongkeila i Finnmark

  Ja dette var jo helt utrulig. Euphrrosina var søster til min oldemor så denne historien har jeg , bortsett fra to ting viste ikke at Ole Olsen kom fra Luster at Paul reiste til Amerika har jeg sett skrevet men trodde det var en sammenblanding med sønnen som utvandret til Minnesota i 1907, da var det vel til han Paul reiste i 1930, dette må undersøkes, skal spre det noen i Aasrøm slekta som forsker på dette. Odd Helmer Handeland som jeg har god kontakt med, bistår han i skrivingen han holder på med, og som du kansje kjenner sier du er en meget presis bygdebokforfatter. Skal innlemme dine opplysninger i mitt slektstre. Er teksten du har lagt ut fra ei av dine bygdebøker ? Nu ble jeg mildt sagt overrasket ! Jeg kommer forøvrig fra Birkestrand i Tana. Min Kjeila side: https://nextylon.com/Finnkongkjeila/ Birkestrand, Tana: https://nextylon.com/TANA/ YouTube video Finnkongkeila prosjektet:
  3 points
 8. Matthias Kolberg

  Fire oversettelsesspørsmål fra norsk til engelsk (Bergen Newspapers 1902-1919)

  "Donderen deise meg" literally means "Thunder strike me", influenced by Dutch or German. It is an expletive, used here to express an element of surprise.
  3 points
 9. Leif B. Mathiesen

  AMF transkriberinger. Ble det ikke gjordt en kontroll før digitalisering?

  Det er vel en gjeng med mennesker som nå sitter å korrigere AMF-filene. (og det trenges flere.) AMF-filene er meget enkle. Bare det aller nødvendigste er transkribert. (og takk for det). Når vi korrigerer tilføyer vi også andre opplysningen. Så det blir nesten som å skrive filen på nytt.
  3 points
 10. Lars.O.Wangensteen

  Olavslundarkivet? Kilde i Hedmarksarkivet.

  Kanskje jeg skulle sett på dette prestearkivet fra Stange, hvis jeg får innsyn. Bokskanneren min står fortsatt på SAH
  3 points
 11. Otto Jørgensen

  AMF transkriberinger. Ble det ikke gjordt en kontroll før digitalisering?

  Jeg forstår at det ikke foretas oppdateringer av Transkriberte feil. Jeg forstår dette er et møysomt arbeid og at man må prioritere. Dog er det trist at de korrigeringen som mange nå har og som mange ønsker å legge inn ikke blir stående som merknader fremover inntil tiden tillater at disse feil blir puttet inn på sin rette plass i det feilaktige utførte arbeidet. Det vil jo tross alt være en hjelp for brukerne.
  3 points
 12. Richard Johan Natvig

  Tyding av et (lokalt) ord?

  "undaf" foreslår eg. Mange treff i nb.no. Betydning: Personen trakk seg unna/vekk frå vitnet, retning oppover. Listov, A.: ''Ordsamling fra den norske æsthetiske Literatur siden Aaret 1842''. Utg. Gyldendal. Kjøbenhavn. 1866.
  3 points
 13. David Widerberg Howden

  NSF skanner Christian Dag Spangens privatarkiv på Statsarkivet i Hamar

  Da er alle tre bind lastet opp og tilgjengelig på medlemssidene
  3 points
 14. Leif B. Mathiesen

  Tyde skrift i en tinglysning av min eiendom

  For å delta i debattene krever vi at alle opptrer med fullt navn. Det bidrar til å holde diskusjonene seriøse. Her får du vite hvordan du endrer visningsnavnet ditt. https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn
  3 points
 15. Gunnar Sigdestad

  Hjemmelsdokument Vestby 1864

  Linje 11: Eiendommen er tiltraadt og svares af samme... Linje 21: ... 40 Spd, der er hvad Linje 23: lig, altsaa Papiret... Enig i spørsmålsteikna...
  3 points
 16. Richard Johan Natvig

  Uvedkommende bruk av Arkivverket.

  Ved å klikka i boksen til venstre under brukarikonet, L i dette tilfellet, då kjem det opp ei søppelbøtte som du klikkar på.:
  3 points
 17. Ivar S. Ertesvåg

  Tyding av tittel på en ungkar fra Aal

  I merknaden (til den første innførsla) finn du ein A ("Anmeldt...") som passar godt med forbokstaven i "tittelen" her. A-en i tittelen er litt meir open, men elles likeins. Og så må eg tilstå eit tjuvtriks.... - eg kika i klokkarboka også. Der er "Arestant" litt tydelegare. SAKO, Nes kirkebøker, SAKO/A-236/G/Ga/L0001Klokkerbok nr. I 1, 1843-1872 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060130010644 (nest siste på sida) Det kan naturlegvis hende at klokkaren (også) misforstod presten.
  2 points
 18. Torbjørn Henrik Hillersøy

  Opplysninger om Foss-slekta i Bergen, og ein evt. kobling til Kinn pr.gj.

  Det har vore debattert på slektsforumet om Anders Nilsson Foss (f. ca 1613) som vart busett på øya Flora i Kinn pr.gj. kunne være soneson til biskop Anders Foss i Bergen (biskop frå 1583 til sin død i 1607), uten at det er kome fram til ein konklusjon. Om det er er rett må faren til Anders Foss på Flora då hatt namnet Nils Andersson Foss, og vere fødd omkring 1590. Iflg. Lampe hadde biskop Anders Foss 9 born med kona Marine Robbertsdtr, men berre 2 er nemnde i prestehistoria! Finnes det anna materiale som kan gi meir info om alle borna til biskopen? Som skrifter (kjelder?) nemner Lampe mellom anna "Epistola ad M. Desiderium Foss contra Saxonem Grammaticum" Kven var denne M. Desiderius Foss, og var han i slekt med biskopen? Kan denne skriften på nokon måte kaste lys over problemet? Mvh Torbjørn HIllersøy
  2 points
 19. Legger for ordens skyld inn f.t. 1801: https://www.danishfamilysearch.com/cid1395668 Census Year 1801 Name Henrich Benjamin Fester Gender Male Age 16 County Præstø Hundred Tybjerg Parish Næstved Købstad Placename Nestved Kiøbstæd Born date 1785 Born Place House Role Deres søn Marital Status Single Family No 338 Matr No Karrebeksminde Record No 1769 Source reference 283 No of Marriages When married Living Children Dead Children Address Matrikel No. of fam. in house Business Business place Business area When moved to area Last place Temp place Income Savings State Tax Area Tax Comments Dataentry Comments Household Rec. no. Name Sex Age Born Year Marital Status Information 1766 Jens Jørgen Fester Male 54 1747 Married Husbonde Strandtoldbetient 1767 Cathrine Elkiær Female 51 1750 Married Hans kone 1768 Juliane Wilhelmine Fester Female 20 1781 Single Deres datter 1769 Henrich Benjamin Fester Male 16 1785 Single Deres søn 1770 Mariane Elisabeth Fester Female 10 1791 Single Deres datter 1771 Inger Margrethe Elkiær Female 49 1752 Widow hans Broder Kone Enke efter Skibsassistent Fester 1772 Kirstine Dorthea Fester Female 12 1789 Single Dennes Datter 1773 Henriette Christine Fester Female 49 1752 Single hans Søster 1774 Ellen Hansdatter Female 24 1777 Single Tjenestepige
  2 points
 20. Torbjørn Igelkjøn

  Slekt Enehaug Yksnesbjør Ytre Holmedahl

  Det er altså slik at både familien til oldemor di og familien til oldefar din selde kvar sine gardar (på Haugland og på Einehaug), og flytta til kvar sin gard/husmannsplass som heitte høvesvis "Kalvegjerdet" og "Kalvegjerdshaugen". Det er litt av eit samantreff. Eg har bladd litt i Widerøe sine skråfoto frå rundt 1963, og kom over dette biletet frå Dale, retning Yksnebjør: https://www.nb.no/nbsok/nb/61da81b257055ed20911a427efc47ba5?index=58#0 Ein ser fjorden og litt av tettstaden Dale nederst. Så har ein Yksnebjør ovanfor. Det øverste tunet må vere hovudbruket på Einehaug. Så trur eg at ein skimtar nokre hus langt til høgre som må vere "Kalvegjerdshaugen". Eg har som nemnt aldri vore der. I følgje bygdeboka blei Kalvegjerdshaugen seinare sjølvstendig, og er identisk med Yksnebjør, br. nr. 12, "Solbakken", som ligg her: https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/4646/59/12/0?gardskartlayer=ar5kl7 Her ser ein då lengst til høgre hovudbruket på Einehaugane øverst og "Kalvegjerdshaugen"/"Solbakken" nedst. https://kart.gulesider.no/?c=61.364302,5.412211&z=15&l=aerial
  2 points
 21. Torbjørn Igelkjøn

  Slekt Enehaug Yksnesbjør Ytre Holmedahl

  Telemark flyselskap fotograferte området frå lufta i 1956. Her er br. nr. 7 "Kalvegjerdet" oppe til venstre. (Br. nr. 4 i framgrunnen): https://www.flyfotoarkivet.no/katalog/fylke/sogn_fjor/serie/2499/#/45 Her er br. nr. 6. (Garden ligg til høgre for br. nr. 4). https://www.flyfotoarkivet.no/katalog/fylke/sogn_fjor/serie/2499/#/46
  2 points
 22. Inge Nygård

  Söker information om familjen Halsö / Halsöen från Masfjorden Hordaland

  Giftermålet til Gjertrud Maria: https://www.digitalarkivet.no/kb20110302360688
  2 points
 23. Rolf Hestetræet

  Mors "etternamn"

  Ta med begge "Kristensen, f. Larsen» slik det står i kirkeboken så er du kildetro.
  2 points
 24. Ivar S. Ertesvåg

  Help requested with a Lurøy farm name, 1781

  Svinøya is also a farm (No 19 in Lurøy in the farm registry ("Matrikkel")), comprising the island with the same name and some surrounding islets.
  2 points
 25. Ivar S. Ertesvåg

  Help requested with a Lurøy farm name, 1781

  "Svinøen"
  2 points
 26. Her i bygdebok for Sand (sjå side 353): https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017081629008
  2 points
 27. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003637879
  2 points
 28. Gunnar Sigdestad

  tyding av navn

  Marcus, ja. k-en er utstroken og tilføyd ein c over.
  2 points
 29. Richard Johan Natvig

  Tyding av heimstadsforklaringer for Karl Johan Einarsen (Bergen 1883)

  OBS! Eg meinte å skriva det omvendte, det står "Byen" ikkje "Bergen"! Såg tabben takket vera Else 🙂
  2 points
 30. Else B. Rustad

  Tyding av heimstadsforklaringer for Karl Johan Einarsen (Bergen 1883)

  I sammenheng: Malersvend Carl Johan Einersen har forklaret at han er født den 29de Mai heri Byen af Forældre Snedkersvend Steffen Einersen og Hustru Caroline. Konfirmeret 15 Aar gammel i Domkirken af Præsten Greve. Han har stadig opholdt sig heri Byen, hvor han Vaaren 1875 indtraadte i Ægteskab med Pigen Larsine Karine Andersen og med henne har havt 4 Børn. I de sisdste Aar har han med Famelie boet hos Snedker Heldahl paa Eidemarken 1 1/2 Aar; hos Ole Andersen paa Bryggesporen 1 1/2 Aar; saa hos Maler Moss i Knøsesmuget 1 1/2 Aar til Paaske sidstleden; saa flyttede han til Rørlægger Hansens Hus paa Kaien, hvor han fremdeles bor. Bergens Poletikammer den 12 Juni 1883. T. C. Prahl
  2 points
 31. Lars E. Øyane

  Finnkongkeila i Finnmark

  Innlegg #8: Eg ser Finnkongkeila og finn dette i manuskriptet mitt for gnr. 183, Urnes i Hafslo (Luster): ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Olson (Urnes), f. {i Hafslo} 25.10.1841, Ole Olsen flytte med foreldri i 1861 til Målselv og sidan vidare til Tana der han 15.11.1868 gifte seg med Euphrosina, kjend som Sina Ulriksdotter Aaström frå Birkestrand i Tana. Ho var dotter av gardbrukar og fiskar Nils Ulrik, kjend som Ulrik Andersson Aaström på Fjelmastrand, Birkestrand i Tana, opphavleg frå Åmnäs i Lycksele, Västerbottens län i Sverige, og kona Helena Lovisa Fredriksdotter frå Manjaur i Lycksele, og f. i Lycksele, Västerbottens län i Sverige 24.10.1844, men budde mellom anna i Stensele i Västerbottens län og i Tärna ved Umeå i Västerbottens län, men flytte i 1860 med foreldri sine til Tana. Ole var fiskar, og han og Sina busette seg på Birkestrand i Tana, men Ole sette livet til i ein båt utanfor Sletnes i Tana alt 27.4.1869, og Sina gifte seg att i Tana 5.3.1876 med Paul Sigvard Berntson Sæther frå Trondheim. Han var son av fiskar og handelsmann Bernt Martinus Zachariasson Sæther i Trondheim og kona Helene Pettersdotter f. Wold, òg frå Trondheim, og f. på Ila i Trondheim 31.1.1852. Paul var òg fiskar, og han og Sina flytte kring 1878 som gardbrukarar til Finnkongkjeila i Gamvik der Paul livnærte seg som fiskeoppkjøpar, medan Sina so seint som i 1906, 62 år gamal, melde til handelsegisteret at ho då starta opp med landhandel, men i 1910 ser det ut til at verksemdi var redusert til kafédrift. Sina d. i Finnkongkjeila 24.1.1923, og i 1930 utvandra Paul som enkjemann til Amerika. Me finn han att under namnet Paul Sather der han busette seg hjå yngste sonen Alfred ved Sandy Lake i Shamrock township, Aitkin Co., Minn., men han d. på ein gamleheim i Brainerd, Minn. 21.7.1944. Sina fekk i alt sju born; av dei var ei dotter frå første ekteskapet med Ole Olson: ~~~~~~~~~~~~~~ Denne huslyden har etterkomarar i Amerika, men om nokon sit med bilete, veit eg ikkje. Vonar dette kan vera av interesse.
  2 points
 32. Ivar Ande

  Finnkongkeila i Finnmark

  Takker, skal undersøke saken, men kan være samme materiale som man finner her: https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5001-Historiske-foto/?q=Havnedirektoratet&txnm=5c5d39dfa20339d914ec53d8 Skal bestille en del dokumenter for gjennomsy på lesesalen NasjonalBiblioteket, Oslo, skal sjekke evt bestille fra de lenkene du viser til Alle små brikker i puslespillet er viktig, ikke enkelt å få frem materiale fra Finnmark, ikke bare hus som ble brent. Takker for iherdig søk, ja fint at andre og kan få innsikt, Folketellingene har vi alle av, leser og de skannede 🙂
  2 points
 33. David Widerberg Howden

  AMF transkriberinger. Ble det ikke gjordt en kontroll før digitalisering?

  Tror vi alle er enige om at mye av transkriberingene ikke holder mål, men helt ubrukelig er de allikevel ikke, jeg har iallfall funnet mye jeg ellers ikke ville funnet. Alternativet til Digitalarkivet var at AMF fikk sitte på disse transkripsjonene alene i sine databaser i årevis, det hadde forsåvidt vært greit for mange, men da kunne vi risikert at det ikke var enkel tilgang på disse uten abonnement hos kommersielle selskap. Det er vel i gang en ny transkripsjon av hver enkelt kirkebok, slik at rettelse av enkeltposter i AMF-materialet ikke kan prioriteres, men når arbeidet med nye transkripsjoner er over er jo uansett AMF-materialet overflødig. Dette er tross alt ikke transkribert på oppdrag fra Arkivverket, men noe de har fått.
  2 points
 34. Ja kjære @Anton Hagelee .....visste du ikke det ! 🙂 Tusen hjertelig takk Egil og Anton for flotte dokumenter og referanse kilder 🙂
  2 points
 35. Else B. Rustad

  Tyding Peder sin dåp, Vågå 1746

  Dette er en trolovelse. Viet: 5. april (uvisst hvilket år) Karl Peder Olssen, Pige Rannej Jensdatter. Caut: Ole Jydstuen, Endre Olsse
  2 points
 36. David Widerberg Howden

  NSF skanner Christian Dag Spangens privatarkiv på Statsarkivet i Hamar

  Da har jeg fått eposten med lenke, så skal jeg se om jeg rekker å få publisert materialet iløpet av kvelden/helga. Det komme jo litt an på formatet og om noe må beskjæres/rettes opp/splittes o.a.
  2 points
 37. Lars.O.Wangensteen

  NSF skanner Christian Dag Spangens privatarkiv på Statsarkivet i Hamar

  Da har jeg overført hele Hedmarksregisteret jeg skannet for mange år siden (1,8 GB og 1027 sider og ca 2000 kartotek-kort) til David.
  2 points
 38. David Widerberg Howden

  NSF skanner Christian Dag Spangens privatarkiv på Statsarkivet i Hamar

  Da har jeg fått snakket med Lars Ove, av en eller annen grunn har jeg ikke fått filene selv om de skal ha vært sendt til foreningen. Men skal få disse snart og da skal jeg få jobbet med å publisere de. Uansett nyttig for meg å få tilbakemelding når noe mangler..
  2 points
 39. Kjell Lauritzen

  Tyding av heimstadsforklaringer for Karl Johan Einarsen (Bergen 1883)

  Malersvend Carl Johan Einersen har forklaret, at han er født den 29de Mai 1854 heri Bergen af Forældre Snedkersvend Steffen Einersen og Hustru Caroline. Konfirmeret 15 Aar gammel i Domkirken af Præsten Greve. Han har stadig opholdt sig heri Bergen, hvor han Vaaren 1875 indtraadte i Ægteskab med Pigen Larsine Karine Andersen og med henne har han havt 4 Børn. I de sidste Aar har han med familie boet hos Snedker Heldahl paa Eidemarken 1 1/2 Aar, hos Ole Andersen paa Bryggespa- ren (?) 1 1/2 Aar, saa hos Maler Moss i Knøsesmuget 1 1/2 Aar til Paaske sidstleden, saa flyttede han til Rørlægger Hansens Hus paa Kaien, hvor han fremdeles bor. Bergens Politikammer den 12 Juni 1883 T.C. Prahl
  2 points
 40. Else B. Rustad

  Dokument datert Bergen 12. august 1766

  Det står vel 3de Juny og 15d July sidstl.?? at refferere; ikke ilde at optages. -
  2 points
 41. Richard Johan Natvig

  Dokument datert Bergen 12. august 1766

  Tredje: Deres Høygunstige Bønhørelse, Beder og tillige aller- ydmygst, om Deres Høy og Velædelheders Høygunstige Reso lution og Svar, paa vores ovenmældte underdanigst indgivne memorialer. Forblivende i øvrigt i ald tilbørlig Soumission Velædle og Velbyrdige Velædle, Ædle og Velviise Høygunstige Herrer Magistrat Bergen d. 12 Aug. 1766
  2 points
 42. Tanche er nevn i Våler Bygdebok side 488,489,547,548,580,581 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015041308001?page=0
  2 points
 43. B. 417 Marie Joseph (Cleveland) Germain. Le vingt trois Juillet mil huit cent quatre vingt treize, nous prêtre soussigné avons baptisé Marie Joseph (Cleveland) né le vingt de ce mois, fils légitime de Napoleon Germain, Journalier, et de …? Armand, de cette paroisse. Le parrain a eté Elazear Jalbert et la marraine a été Mary(?) Guindon, son épouse, de cette paroisse, lesquelles ont signes avec nous. Le pere a déclaré ne savoir signer. E. Jalbert 23.juli 1893 døypte vi, underskrivne prest, Marie Joseph (Cleveland), fødd den 20. i denne månaden, ektefødt son av Napoleon Germain, dagarbeidar (eller dagleigar), og ....? Armand, av dette prestegjeldet. Gudfar var Elazear Jalbert og gudmor var Mary(?) Guindon, kona hans, av dette prestegjeldet, som har signert saman med oss. Faren erklærte at han ikkje kunne signera. E. Jalbert
  2 points
 44. Her er et forsøk: Den tjue tredje juli tusen åtte hundre nittitre (1893), vi prest undertegnede har døpt Marie Joseph (Cleveland) født den 22 mars, sønn ekte av Napoleon Germain, journalier betyr daglig (?), og av Janna? Armand, fra dette prestegjeldet. Fadderen (mannlig) var Elizear? Jalbert og fadderen (kvinnelig) var Marie Guindon?, hans kone, fra dette prestegjeldet, hvilke har signert med oss. Faren har erklært at han ikke kunne signere (?). E. Jalbert
  2 points
 45. Ketil Rolland Hansen - DA

  Oppdatering av transkribert liste over viede , Oslo domkirke

  Metadata for kilden er nå rettet til 1787-1806, og lenking til skannet kirkebok er samtidig lagt til.
  2 points
 46. Bjarne Rosenstrøm

  Finn ikkje dødsfall og giftarmål

  Høyanger Avis, lørdag 17. mars 1934
  2 points
 47. Sølvi Løchen

  Hjelp til kommentarer i en vielse, 1756

  Det er sikkert riktig. Takk for god hjelp 🙂
  2 points
 48. Inger Petterson

  Tydehjelp

  Hei og takk for hjelpen!
  2 points
 49. knut fasting

  Spam

  Det er nok helller begynnelsen på et lureri...
  2 points
 50. Tore Trollsaas

  filtrering på födelseår när detta saknas

  Et par strøtanker i denne forbindelse:> Et slikt prinsipp ville vel ødelegge muligheten til å begrense søkeresultatene? Bør vel i så fall implementeres ved at man eksplisitt avmerker at man ønsker "List når årstall mangler". Kunne vært en del av utvidet feltsøk-avgrensning for årstallfelt (f.eks. "Hendelse") ... Å kunne sortere liste sigende/synkende på hvilket som helst resultatfelt, er absolutt en god idé, så den støttes 😉 Men i noen situasjoner kan det jo bli ganske forvirrende.
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.