Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/15/21 in all areas

 1. Marianne Herfindal Johannessen - Arkivverket

  SF: Kinn MINI 1822-1840+1870

  Statsarkivet i Bergen har nå alle kirkebøkene for Kinn prestegjeld. De er ordnet og klargjort for skanning, og vil bli skannet når vi er kapasitet til det.
  4 points
 2. Datoen gjeld jordfestinga (embetshandlinga, kaste jord på osv.), og seier eigentleg ikkje så mykje om når dødsfalla var. Det var familie og grannar som tok seg av gravlegginga (kort tid etter dødsfallet). Dette kan ha gått fleire veker før dei tilkalla presten. Spesielt dersom den andre av parfolket låg for døden, kan det hende dei venta til begge var døde.
  3 points
 3. Ivar S. Ertesvåg

  En forespørsel om norsk-engelsk oversettelseshjelp

  SAH, Lom prestekontor, K/L0006: Ministerialbok nr. 6B, 1837-1863, s. 455 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070130630451 nr. 5/1849: d. 22. jan "Hmd Syver Nielsen 35 HofteE. Omkom i Sneskred"
  3 points
 4. Ivar S. Ertesvåg

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  It was cloudy. It is not clear whether it is raining. The relative humidity varies from 85 to close 100%, (at 100%, the "dry" and "wet" temperatures are equal; see e.g 11AM and 11 PM). This seems to indicate some showers. The important factor missing is wind...
  3 points
 5. Torbjørn Igelkjøn

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  Det står vel letskyet - partly cloudy. Neste side: Slud - sluther Sne - snow
  3 points
 6. Fant følgende i en pdf på Haderslev Bys Borgmestre - Tidsskrift.dk: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79105 "1628? sandsynligvis allerede 1626—1650 eller 1651. Johannes Tanck. Forekommer i Kancelliets Brevbøger 13. IX. 1628 og i Raadsprotokollen 1629—1639 (Acta C. XIX 5 Nr. 1 Statsarkiv Kiel) og sidst 1650 (Cod. 134 Raadstuearkiv); d. for 1652, i hvilket Aar Arvingerne betaler Skat, 1634 og 1635 er han forste, Thomsen anden Borgmester (Tingsvidne 8. III. 1634), (Sach, Herzogtum Schleswig III, S. 299) og 24. X. 1635, (Cod. 134, S. 273—275 Raadstuearkiv), 1640 er han første, Knudtsen anden Borgmester (Tingsvidne 7. X. 1640, Cod. 134, S. 237 -239). Betegnes som Borger 22. II. 1620 (Kancel131 liets Brevboger). Sandsynligvis Søn af Karsten og Anne T a n c k i Haderslev, hvis Arvinger 1605 forærer to Lyse¬ kroner til Frue Kirke i Haderslev (Zeitschrift osv. 20, S. 40). Christian T. betegnes i Johannes E. Schrøders Slægtebog. 1918, S. 7 som Borgmester, men uden Hjemmel. Gift med Magdalena, Datter af Provst Mag. Henricus Dinggreve i Haderslev. Om Sønnerne Heinrich og Christian jfr. Sach, Herzogtum Schleswig III, 1907, S. 301, A. I. 1629—1639. Nis Thomsen. I Raadsprotokollen 1629—1639" Her står det altså at Johannes sannsynligvis(!) var sønn av Karsten og Anne Tanck, de med lysekronene... Edit: Prøvde et reverse image search på bildet, men fikk bare noen geniposter om den andre Karsten. Edit 2: Legger også merke til at det står at det er arvingene som forærer lysekronene, så da er altså denne Karsten og hans Anne allerede døde i 1605, mens vår angivelig lever til 1650. Geir 🙂
  3 points
 7. Jon Sværen

  Ole Mathiasson i Stølsbotten

  Terje ! Iflg Ættabokji i Lavik, døyr Ole i 1785. Her er skifte etter han den 9 august 1785: https://www.digitalarkivet.no/sk20081125610123 Eller permanet: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081125610123.jpg Og Mathias er no 19 år, født ca 1766. Forfattaren av bygdebokji for Lavik har nok laga bygdabokji utan å ta hensyn kva som står i skifte. ——- Kor langt borte frå Prestegarden dåpen til Matias var, har EG ikkje kjennskap til.
  3 points
 8. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  skattelister skannede

  I stedet for Finn kilde vil jeg anbefale søkeskjemaet for skanna arkivmateriale, hvor treffene sorteres logisk etter arkivkatalogen: https://media.digitalarkivet.no/db/browse Skoskatten 1711 er en egen emneknagg: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=79&text= Andre relevante emneknagger: Lensregnskap: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=75&text= Stiftamtstueregnskap: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=76&text= Fogderegnskap: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=77&text= Eller "alt i ett" med Regnskap og skatt, men da får du også med mye annet: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=74&text=
  3 points
 9. Jeg har fått litt hjelp på Danske Slægtsforskere: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,176238.0.html Det kan se ut som dette er en av veldig få muligheter til å finne noe skriftlig om borgerne i Maribo på begynnelsen av 1600-tallet: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=&d=&e=&f=&g=&h=&ngid=772337&ngnid=772340&heid=1610342&henid=1610342&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed= Så bare å notere seg til neste tur med danskebåten 😁
  2 points
 10. Innlegg #8: Hjarteleg takk til Jon, Sven og Jostein for interessante og utfordrande innlegg! Diverre lyt eg nok skuffa dykk. Andrew og Susan Aspelund budde i «hin enden» av Vernon Co., WI - om lag 25 miles frå Utica township, Crawford Co., WI, og her følgjer ein biografi for denne Andrew Aspelund: ~~~~~~~~~~~~~~ Anders Olson, f. {i Hafslo} 16.7.1838, Andrew O. Aspelund utvandra til Amerika i 1862 og gifte seg første gongen i Vernon Co., Wis. 23.1.1866 med Susanna Jensdotter frå Eidsbakken under Eide i Luster, i Amerika kjend som Susanna Jenson. Ho var f. i Luster 3.1.1838, men utvandra til Amerika i 1862. Andrew og Susanna slo seg ned som farmarar i Christiana township, Vernon Co., Wis., men Susanna d. der alt 7.2.1868, og 10.1.1876 gifte Andrew seg att i Buffalo Co., Wis. med Susanna Monsdotter frå Gravi under Hauge i Luster, i Amerika kjend som Susan Monson. Ho var f. i Luster 17.12.1839 og utvandra til Amerika i 1871. Andrew og Susan farma først nokre år i Nelson township, Buffalo Co., Wis., men flytte i 1892 til ein farm i Naples township, Buffalo Co., Wis. Kort etter hundreårsskiftet flytte parfolket som pensjonistar til St. Paul, Ramsey Co., Minn. der Andrew d. 3.6.1905. Susan Aspelund vart buande ei tid hjå borni sine i St. Paul, Ramsey Co., Minn., men flytte sidan attende til Buffalo Co., Wis. og d. i Mondovi, Wis. 2.11.1939, nesten hundre år gamal. Andrew Aspelund fekk to søner, ein frå kvart ekteskap, men andre kona Susan hadde òg ei dotter før ho gifte seg: a. Ole Aspelund, f. i Vernon Co., Wis. 12.7.1866, d. i Plentywood, Mont. 5.5.1941. Ole gifte seg i Buffalo Co., Wis. 9.10.1887 med Monsena, kjend som Sena Barsness, dotter av husmannssonen Ole Andersson frå Hagen under Urnes (1822-1898). Ho var f. i Buffalo Co., Wis. 17.3.1867 og d. i Plentywood, Mont. 1.9.1925. Ole og Sena Aspelund farma først i Naples township, Buffalo Co., Wis. til dei i 1910 tok «homestead» nær Dooley, Sheridan Co., Mont. I 1920 flytte parfolket inn til Plentywood, Sheridan Co., Mont., og same året vart Ole vald til kommunedomar («County Assessor»). Frå 1926 arbeidde han so som rutebilførar («bus driver»). Han og Sena fekk åtte born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~ Men ein eller annan stad der ute gøymer nok «vår» Andrew og Susan seg. Kanskje har Susan opphavleg hatt namnet Synnøva? Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!
  2 points
 11. Inger Karin Haarbye

  Narvik 1920, merknad ved fødsel

  Tusen takk! Moren hadde flere barn utenfor ekteskap, med forskjellige fedre, så det var nok tvil om farskap.
  2 points
 12. Matthias Kolberg

  Narvik 1920, merknad ved fødsel

  Ved dom av 25/8-1921 er Harald Mathias Johannessen kun kjendt bidragspliktig til vedk. barn, ikke fastslått som far. Døpt 22/11-27
  2 points
 13. Elin Galtung Lihaug

  Narvik 1920, merknad ved fødsel

  Ja, jeg tror du har tolket det riktig. Ved dom av 25/8 1921 er Harald Mathias Johansen ... kjendt bidragspliktig til vedk. barn, ikke fastslått som far. Døpt 22/11-27
  2 points
 14. Anfinn Bernaas

  Tydehjelp

  Noko uklart, men kan sjå ut som at det i fyrste omgang er ført "Kobberslager Johannes ...... her ubekjent. Skal være fra Solør." Så er den rette barnefaren blitt kjent og "Ugk. Arne Ols. Skulstadberget" ført inn i ettertid. Leiermålet gjeld mora: "Hds." = Hendes
  2 points
 15. Ivar S. Ertesvåg

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  Det er vel ein viss tvil om forfaderen i 1876 hadde lest 1986-utgåva av noko leksikon... Denne protokollen er ein av fleire serier samla i arkivet. https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=+Lungegaardshospitalet&from=&to=&format=all&archive_key= Den eldste med observasjonar ført etter det same skjemaet er frå 1866 SAB, Lepraarkiver - Lungegaardshospitalet, E/Ea/L0004: Observasjoner, 1866-1868 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50003083900002 og frå innskrifta på tittelbladet framgår dei er "udførte i Bergenhus Fæstnings Hovedvagt". Her var det sikkert nokon kontinuerleg på vakt likevel, med lite å ta seg til. Då kunne dei gjere observasjonane. Men kanskje ikkje tenkje for mykje... Dei har trekt den nedre verdien frå den øvre heilt frå starten. Så trådstartar sin forfar har neppe "skuld" i feilen.
  2 points
 16. Ivar S. Ertesvåg

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  Eg trur Werner har rett. Det som er forvirrande er at dei i protokollen reknar ut differansen mellom måla (som må vere mm kvikksylv, mmHg); og i så fall var det eit djupt og kontinuerleg lågtrykk i Bergen på kring 635 mmHg (858 mbar). Det stemmer fint med myten om vêret i Bergen, - men kanskje ikkje med meteoro- og metrologien. Skalaen i skissa i boka Werner lenkjer til, går oppover og nedover; måla skal altså leggast saman. Dersom ein legg saman verdiane i protokollen, får vi om lag 750 mmHg (1013 mbar, 1 atm) - altså eit normalt trykk (med litt variasjon).
  2 points
 17. I den transkriberte kirkeboka jeg fant på www.nb.no er de oppført med samme dato - 2. juni. - slik jeg også leser det i selve kirkeboka, hvor det står 2. juni på Johannes og item = likeså på Kari:
  2 points
 18. Walt Lee

  En forespørsel om norsk-engelsk oversettelseshjelp

  Hallo! Jeg ble med på dette forumet for noen år siden, og siden har jeg vært veldig heldig som har fylt ut en gren av min norske familie. Jeg var i stand til å gjøre det ved hjelp av en nyfunnet fetter på dette forumet som vennlig ga et vell av familiedata for denne spesielle grenen av familien. Nå jobber jeg med en annen gren og trenger litt hjelp til å oversette norsk til engelsk. Jeg besøkte Norge for første gang med familiemedlemmer i juni-juli 2018 og hadde muligheten til å besøke Oslo, leide en bil og kjørte opp til og deretter turnerte Lom/ Bøverdal-området hvor mine forfedre emigrerte i 1866. Mens jeg var i Lom, kjøpte jeg Bygdabok 1, 2, 3 og 4 fra Lom Kommune -kontoret og har vært så heldig å følge min families forskjellige ekteskap og bevegelser frem og tilbake fra gård til gård gjennom generasjonene fra ca 1729 til jeg dro til Amerika i 1866. Jeg har nå så mye informasjon som jeg kan samle, og jeg prøver nå å sette sammen en familiehistorisk bok. Jeg er ikke sikker på om denne forespørselen er tillatt på dette forumet, så jeg beklager på forhånd hvis jeg bryter noen regler i dette forumet. Jeg ber om hjelp til å oversette en passasje i Bygdabok for Lom 4 på side #157. Gjelder det et familiemedlem, Nils Tostensson, som "døde i et skred på Hoftafonni" ?? Jeg har forsøkt å oversette hele passasjen fra norsk til engelsk med Google translate, men med lite hell. Jeg tror den første setningen oversetter til "To generasjoner gikk i et skred". Var dette Nils og faren hans som døde i skredet? Resten oversetter ikke godt i Google. Hele avsnittet på norsk er: “… To generasjonar gjekk i snøskred «Nils far hans Sjugurd Vollen var den fyr- ste som bygde på øvre Hofta- Vollen. Nils Volden gjekk til i Hoftafonni. Han og ein fra Hofta-Kroken hadde vori i fjellet og kom dragande med mose, da Hoftafonni losna og tok deim. Sjugurd Nilsson Vollen gjekk og til i snøskred. Dette gjekk soleis til: i gjelet åt Bøvra synnafor Vole stod det eit kvemhus. Ein vinter, som Sjugurd var der og mol halm til å blande i mjølet, losna snøskrida oppi Mjo, og der gjekk så Sjugurd til. » Dette står i eit skrive av Olav og Lars Hole i bygdebokarkivet. Sjå og stykke av Jo Turtumøygard i Årboka 1979 s. 160 og «Gamalt frå Lom» s. 100. Der går det fram at det var Styggedalsskreda som kom, og at Syver sprang frå kvema medan ho var i gang med malinga. Etterpa skal eigaren av kvema ha sagt om Syver: «Han måtte brennande stana kvema for han tok spranget, lell ... ” Jeg setter pris på all hjelp du kan gi for å oversette dette avsnittet. Vennlig hilsen, Walt Lee Calgary, Alberta Canada
  2 points
 19. Werner Kvalem Vesterås

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  Jeg leser Klart, Letskyet, Skyet, Klart, og Skyet, og masse "ditto" imellom. Klart = Clear Letskyet = Slightly overcast Skyet = overcast Når det gjelder Tørt (dry) og Vaadt (wet) under Thermometer, så betyr det at det er brukt to forskjellige termometer for å måle temperaturen: https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/p/psykrometer.html https://en.wikipedia.org/wiki/Psychrometrics
  2 points
 20. Eureka! Se nederst på høyre side her: https://media.digitalarkivet.no/view/40166/47 Det er bortimot ord for ord det samme som Arnesen skriver i sine bøker 1877/78. Og nederst: (af nogle, Prof. Machmann ... i 1859 tilhørende Optegnelser om Tanch og Ancher, af H Ancher (Hr Henrik Ancher til Ringsager?) Lassen var altså Arnesens kilde og Lassen hadde tilgang til et notat av en H. Ancher som i beste fall var Hans' oldebarn. Da lurer jeg på: hvorfra kommer Karsten Hansen og Hilleborg Hansdatter fra? Disse er jo ikke nevnt i Anchers notater.
  2 points
 21. https://www.nb.no/items/3c2a9f003654ab3b0a6ac70c824ae3d0?page=33&searchText=olstad https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022800004 Oppland fylke, Tretten, Øyer i Øyer, Ministerialbok nr. 3 (1784-1824), Kronologisk liste 1788, Side 38-39 - høyre side - kolonne "Sepulti" = begravelse: https://media.digitalarkivet.no/view/9272/19
  2 points
 22. 2 points
 23. Richard Johan Natvig

  Når og hvor dør Niels (Nils) Olsen f 13 august 1863 i Skiptvet?

  Nils Olsen i 1920-folketellinga, Tellinggskrets 15, husliste 8 = Bakkegt. 8 som ved dåpen til Ernst, som Carl fann; f. 13.08.1863 i "Skjetvet" (Skiptvedt), "separert etter bevilling": SAO, Folketelling 1920 for 0103 Fredrikstad kjøpstad, 1920, s. 37318 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/fs10761730002139 Neste person i tellinga (same hushald) er Julie som er "husholderske", ugift, "arbeider for Nils Olsen" https://www.digitalarkivet.no/fs10761730002127 Ernst er ikkje her, kanskje adoptert vekk.
  2 points
 24. Matthias Kolberg

  Systematisk feil i AMF-transkribert materiale

  I føljetongen «hårreisende eksempler på transkripsjoner fra AMF» tar vel denne kaka? Det viser seg at AMF har feilaktig koblet sammen 160 brudgommer fra transkripsjon av kirkeboka Vestre Fredrikstad fra 1894-1897 med 160 bruder fra Sagene i Kristiania 1911-1914, her representert ved søk etter brudene: https://www.digitalarkivet.no/search/99/365?forenamn=&etternamn=&kjonn=&rolle=brur&stilling_stand=&bustad=&fodestad=&fodselsaar=&fodselsdato=&alder=&aar=191*&vidato=&trdato=&sokn_kyrkje=&vistad=&lysning=&konfirm=&altergang=&vaksin=&tidl_gift=&ektesknr=&merknader= Brudene er å finne f.o.m. vielse nr 55 Sagene i 1911 SAO, Sagene prestekontor Kirkebøker, F/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1911-1920, s. 1 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061123340831 mens brudgommene er f.o.m vielse 20 i Vestre Fredrikstad 1894 SAO, Fredrikstad domkirkes prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1878-1907, s. 653 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060405010835
  2 points
 25. Siden jeg selv er en enkel sjel som synes det er bedre både å forklare og forstå med tegninger, og for at det ikke skal være noen som helst tvil, har jeg skissert mine to hypoteser: Hypotese 1: Mor til Hans er en Tanche. Hans bruker ikke familienavnet til mor, men barna tar det i bruk. Tanche-navnet "hopper over" et ledd. Hypotese 2: Denne er litt mer komplisert. Jeg har gått inn igjen og sett på det tilfellet jeg nevnte, og der er sønnen som tar familienavnet kalt opp etter morens første mann. Broren som ikke er kalt opp bruker ikke familienavnet. Jeg forutsetter derfor at om Karen og Nils i andre ekteskap skulle ta Tanche, burde de være kalt opp etter noen i Tanche-slekta. Karen Tanche gir seg selv, men Nils bør også være kalt opp etter noen i den slekta. Og da er det i så fall en person som ikke er nevnt i noen opptegnelser eller tradisjon. Men å bevise eller sannsynliggjøre dette - se det er en helt annen skål... Jeg er foreløpig bare fornøyd med at det ser ut som vi har greid å skille de to ættene og deres tradisjoner fra hverandre. (Og ja, jeg skriver Tanche og Tanke litt om hverandre - jeg har ikke et helt avklart forhold til det, rett og slett..)
  2 points
 26. Sorry.. 😉 Jeg tror nok Tanke-ne i Vefsn/på Helgeland var av Tanke-slekta. Alle barna til Hans Karstensen brukte jo det navnet. Men siden Hans ikke brukte det og hadde et helt annet våpen, er min hypotese at hans far ikke var en Tanke, og at Tanke-navnet enten kom fra hans mor eller fra hans første kone. Jeg har som sagt et eksempel i slekta på at en person fikk slektsnavnet fra hans mors første mann. Men jeg heller kanskje mer mot første hypotese - at Hans Karstensen var en Tanke på morssiden. Jeg har sett flere eksempel på at første generasjon "hoppet over" slektsnavnet når det kom fra mor, men at det ble plukket opp av barnebarn. Sist i Holk-slekta som har tatt mye av tida mi det siste halve året. Jeg er også helt åpen for at jeg tar feil - at Hans var sønn av en Karsten Tanke, men jeg er nå ganske overbevist om at det ikke er samme Karsten Tank som var far til Nils Karstensen Tank. Og jeg tror vi som stammer fra Hans kan glemme Haderslev og bør fokusere på Maribo, om det i det hele tatt er mulig å finne noe.
  2 points
 27. Helsike altså! Nå måtte jeg bytte profilbilde😅 Bra jobba👍
  2 points
 28. Richard Johan Natvig

  Søker hjelp til å finne foreldre til: Ragnhild Jørgensdatter. F .1757 (?) fra Lesja.

  Faddrar ved dåpen til sonen Christopher: Hans Erlands. Udgaard, Jacob Rønningen, Haagen Hanson Flagestad, Aagot Olson Gongstad, Ingeborg Præstegaarden. Omtr. midt på venstre side: SAH, Lesja prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1777-1819, s. 154-155 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470548
  2 points
 29. Matthias Kolberg

  Søker hjelp til å finne foreldre til: Ragnhild Jørgensdatter. F .1757 (?) fra Lesja.

  Bygdeboka (om gården Gongstad) har svært begrenset info om paret Men ved vielsen, nederst til venstre her, står det at hun er fra Præstegaarden SAH, Lesja prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1777-1819, s. 144-145 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470543
  2 points
 30. Det er det. Nr. 5 1898: SATØ, Tana sokneprestkontor, H/Ha/L0005kirke: Ministerialbok nr. 5, 1891-1903, s. 185 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050303020149 Mvh
  2 points
 31. Etter å ha studert signaturen i originaldokumentet sammen med "skriftlærde" i et annet forum, står det nok J P S Brandal - altså Jørgen PederSøn Brandal som man har vært inne på tidligere i denne tråden. Bokstaven P er skrevet ganske likt slik jeg lærte å skrive den som barn.
  2 points
 32. Richard Johan Natvig

  skattelister skannede

  ?
  2 points
 33. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Skifte fra Olden, Sogn og Fjordane 1781-1785

  Hvis du har klikket på "Innhold" og kommet hit (https://media.digitalarkivet.no/sk/contents/24236) må du klikke på sidetallene til høyre i innholdsfortegnelsen ("0b-1a"). Hvis du har fått ei helt blank side, kan det høres ut som om nettleseren din ikke har klart å laste ned sida. Da må du prøve igjen.
  2 points
 34. Elin Galtung Lihaug

  Bokstav på 1700-tallet: oë

  Ja - det er for at bokstavene skal leses hver for seg. Vi har det på fransk også - jf. Citroën. (Dette var ment som kommentar til Richard. Jeg vet ikke noe om uttalen.)
  2 points
 35. Ola Teige

  Herredsskriver Knud Engelbreth(sen)

  Kongebrevet 9.4. 1723 med utnevnelse til herredsskriver (I Danske kanselli, Jyske registre) er her: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273698,52246019. Dessverre er ikke innlegg (sakspapirer) bevart for dette året.
  1 point
 36. Matthias Kolberg

  Hva heter barnet? dåp i Modum 18/2-1720

  Det kunne være Aase, men trolig er det Aaste, som fadder nr 3
  1 point
 37. Elin Galtung Lihaug

  Narvik 1920, merknad ved fødsel

  og kun var det ordet jeg manglet
  1 point
 38. Johan I. Borgos

  Rasbioloi i Norge

  Les boka "Rasenes oppfinnelse" av Torgeir Skorgen (Spartacus forlag).
  1 point
 39. Torbjørn Igelkjøn

  1876 Bergen Meteorologiske Kilde

  1: Ja, det må det vel vere?
  1 point
 40. Walt Lee

  En forespørsel om norsk-engelsk oversettelseshjelp

  Hello Tom and Trond, Thank you for your assistance, it is much appreciated. I will be using your translations in my family's history book; they will bring to life the everyday lives and tragedies endured by our ancestors. Family history is so much more than simply the documentation of births, marriages, deaths and burials. Thanks again for your help. Sincerely, Walt Lee
  1 point
 41. Knut Selsjord

  Hvilke ruller for førstereisgutt er relevant?

  Utrolig bra! Antakelig spot on, må leite seinere i dag. Og det var mest sannsynlig Kristiania. Han kom til Horten først til marinen på Karljohansvern i 1907
  1 point
 42. Even Stormoen

  Tyding av dom

  Her har vært en lang leting etter de neste ‹kapitlene› som omsider ble funnet. SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, F/Fa/Fab/L0009: Tingbok - Sorenskriveriet, 1681, s. 67 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620537 Gir bare en sammenfatning: Vitneprovene er så langt fra ferdig. Nå vitner en rekke mennesker at Olaug skal ha bedt om hjelp til å skade Guttorm, og at hun har utttalt til flere at hun ikke er ved sine fulle fem og at hun er blitt forgjort av en ond kvinne og ville ha hjelp til et rituale for å bli kvitt trolldommen ved å Smette . . . Igjennem en houl traa. Hva nå det måtte være. Dette får hun hjelp til å foreta. Så blir Guttorm løslatt av fogden, delvis på grunn av at Almuen beklager seg over kostnadene ved å holde ham så lenge fanget, men også fordi saksøkeren selv (Olaugs bror Gaute) hadde fengslet ham uten å spørre fogden først (!). Endel av bygdens prominente bønder garanterer at Guttorm ikke skal bort Rømme. Hele Guttorms eiendom baade løst och fast blir også satt i pant på at han skal bli i bygden til han blir stevnet til tings neste gang. Og her er fortsettelsen 16 Januar 1682 (ny tingbok): SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0016: Tingbok, 1682, s. 14 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620573 Videre, et slags resymé: Fogden formeener at dend omkomne Olaug Halduorsdatter hafuer taget Sig Sielff aff Dage, og hennes etterlatte midler tilfaller Kongen. Broren Gaute må erstatte almuffuens dends bekostning som de haffuer givedt paa samme (Guttorm), baade som Vagt, Vnderholdning och Deslige. Retten mener allikevel at det er Guttorms dårlige behandling av Olaug som har drevet henne til selvmord. Alle vitnemålene sammenfattes og de gir Anledning til merchelig Mistanche / : Mens ingen fuldkommenhed : / Olougs blåmerker og det at hun ikke hadde fått vann i seg . . . gaar ofuer Vores Videnschab om det schall vere Naturen gived(?) at nogen leffuendis Creatur kand druchne udj vandet med mindre det maa inddriche vandet i Sig oc deraff opfyldis . . . . SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0016: Tingbok, 1682, s. 16 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620575 V. side, linje 22: . . . effter Saadanne forberørte omstendigheder och beschaffenhed Som denne Sag udj tuende Slige vigtige och (??) vansche- lige parter bestaar, Nemblig først det som er beuiseliggiort om Gutorm legtneses v-førlige, haarde och Slemme medfart imod for: Sin hustru i hendis leffuende liffue Huilched / : I Synderlighed effterdj det saaledis Imellum tuende Ægtepersoner passeret : / Vy som Enfoldige vnderdommere Ej fastt- vidst noget Egentlig eller endelig derud inden at Kiende eller Dømme huad Straff och Refselse derpaa bør følge; End mindre udj dend anden post om Mordet eller drabet udj Sig Sielff som udj Slig [ny side] v-fuldkommen beuiseliged / : Dog meerche- lige mistencheligheder : / forstaar som forind bemelt, Huorfor vi desvidere schiøn och paakiendelse for voris offuerdommer Welædle hr. Laugmand her finder, Der forinden vides Ey heller noged at Kiende effter fogdens paastand om Oloug Haldvors datters middele och formuffue effter hans protestation; ey heller det hand prætenderer hos gaute halvorsen for gutorms feng sell; Dog Imidlertid och till Slig paa kiendelse, Eragtes at Gutorm legtnes udj fengsell och forvaring bør for- bliffue effterdi hans hidtill fasste forløfft nings med Peder Midbøe, Ole pucherud och Gutorm ganrud paa Erich guluigs veigne deris forløffte for hant: opsagde och hant: nu Sidst her for Retten Igien fremschaffed - - - - - Gaute Halvorsen bad fogden at gutorm legt- nes igien maatte Settis i fengsell och forvaring med erbiudning om Gutorm schulle kiendis eller dømmes Sagesløs erbiuder hand Sig dertill och till des bekostning at Suare - - - - - Etter å ha lett side opp og ned videre kommer jeg plutselig over en sak hvor en skatt skal fordeles på flere gårder. SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0016: Tingbok, 1682, s. 60 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090610620619 V. side. Ser ut til å være 14.juni. Der listes opp hvem som møter for de forskjellige: Peder Midbøen, fredrich Sunsteby, Jacob tromall gutorm legtnæs, Siuer opstall. Sambtlig aff Halligdall møtte sambtlig tilstede och paa den afdøde gutorm legtnæsses veigne ??fougden Sr. Henrich Peters:. Her er altså ‹plutselig› Guttorm død?! Jeg må med andre ord ha ‹misset› en eventuell dom mellom sidene 16 og 60 i tingboken? Orker ikke repetere søket, i hvert fall ikke akkurat nå. Men hvis andre føler seg kallet er de hjertelig velkomne. 🙂 Mvh
  1 point
 43. Jeg var vel litt kjapp der, det gir ikke noe svar på det du spurte om
  1 point
 44. Richard Johan Natvig

  Når og hvor dør Niels (Nils) Olsen f 13 august 1863 i Skiptvet?

  Dersom ho oppgav mannen som død i 1910, og han var sprell levande, kan ho/dottera også ha gjort det i 1922, og han kan vera død lenge etter dette året. Og akkurat no ser eg at Carl fann dødsfallet hans i 1949!!
  1 point
 45. Torill Bente Rønning

  Ole Halvorsen Gaaskiølen og Kirsti Hansdatter Hvidsteen

  Du er rå! Alt ser helt riktig ut! Masse hjertlig takk for super hjelp! 😊
  1 point
 46. Grethe Flood

  Ole Mathiasson i Stølsbotten

  Jørgen Lassesen Kiønaas er nevnt i skiftet - som curator for Mathias? Finner dette på geni.com om Jørgen Lassesen - må eventuelt sjekkes: https://www.geni.com/people/Jørgen-Kiønaas/6000000016497746049
  1 point
 47. Richard Johan Natvig

  Søker hjelp til å finne foreldre til: Ragnhild Jørgensdatter. F .1757 (?) fra Lesja.

  Ved trulovinga (sida framfor vigsla) er oppgitt som Cautionister: Capitaine von Bøe og Klocker Wiborg, SAH, Lesja prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1777-1819, s. 142-143 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470542
  1 point
 48. Jostein Stokke

  Foreldre til Peder Olai Pedersen F:

  Her er nok Ingeborg i FT1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058386001877 Olmaas - er det Almås - som ligger i Åsane sogn - nå er Åsane en bydel i Bergen.
  1 point
 49. Grethe Flood

  Ole Mathiasson i Stølsbotten

  Askvoll bygdebok 2B https://www.nb.no/items/7d8e4ccc83e14931a7373a22667c8866?page=391&searchText="sør-folkestad" https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014030448006
  1 point
 50. Torill Bente Rønning

  Ole Halvorsen Gaaskjølen og Kirstie Hansdatter Hvidsteen

  Å takk! Skjønte ikke at jeg la det inn feil. Da skal jeg endre!
  1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.