Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Ann-Mary Engum

  Ann-Mary Engum

  Users


  • Points

   65

  • Content Count

   43,393


 2. Egil Johannessen

  Egil Johannessen

  Users


  • Points

   61

  • Content Count

   6,318


 3. Sven Hjortland

  Sven Hjortland

  Users


  • Points

   58

  • Content Count

   7,265


 4. Gisle Hersvik

  Gisle Hersvik

  Users


  • Points

   19

  • Content Count

   574Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/13/2019 in all areas

 1. 7 points
  Hjarteleg takk for alle hyggelege og sympatiske innlegg,, både om huslyden til Ole Larsson Rønne og Synneva Serine Danielsdotter. Når det gjeld utfordringane kring ole og Synneva, er dette tydleg vigsli deira i Krosskyrkja i Bergen: Name Ole Larsen Spouse's Name Synneve Sirene Danielsdr Event Date 24 Feb 1793 Event Place Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway men kven denne Ole var og kvar han hadde namnet sitt ifrå, er framleis eit mysterium! Eg finn ikkje huslyden att i FT1801... Elles har sikkert fleire av dykk registrert at eg frå tid til annan er innom Brukarforum, men so ofte er det ikkje. Etter å ha vore temmeleg langt nede i månadsskiftet januar-februar der dei næraste kring meg frykta det verste, arbeider eg meg sakte men sikkert attende til samfunnet. Helsa står i dag i forgrunnen, eg trenar musklane mine fleire timer kvar dag, men eg kjem i alle fall ikkje heim att før tidlegast i juni-juli... Elles ønskjer eg dykk alle ein God Påske og ei fin tid framover!
 2. 3 points
  Sven Hjortland

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Norsk Kunngjørelsestidende 6. august 1923
 3. 3 points
  Terje Hatvik

  hans nilsen søfteland 1864, hordaland

  Eg ikkje berre trur, men eg veit at Nils T. Gaupholm er _rett_ far. Men, som du ser så døydde Nils lenge før kona si, Marta, og ho gifta seg oppatt med ein kar frå Berge i Os. Med andre ord, sistnevnte er då naturligvis ein stefar og ikkje ein far. Konklusjon: lokale Bygdebøker og kyrkjebøker er rette, og Geni er (som vanleg) heilt på trynet 🙂 😄
 4. 3 points
  Jon Mamen

  Presten som fadder

  Jeg tror at du angir svaret selv. Begge deler kunne skje. Prestens familie er ofte å finne ved dåp av barn i husmannsfamilier som hører under prestegården. Her var det ofte vennskapelige forhold. Men her ser det ut som at det kristelige/sosiale ansvaret for at fattigfolk fikk faddere, har slått ut. Asbjørnsen og Moe har et eventyr som heter "Jomfru Maria som gudmor".
 5. 2 points
  Kenneth Bratland har i dag sendt meg ei melding som mellom anna referer til dette skiftet frå 1838: https://www.digitalarkivet.no/sk20081118630460 Eg tolkar desse opplysningane slik: Ole Larsson Rønne døydde på Fløyen i Skjold skipreie i 1838 og etterlet * dotteri Gjertrud Rønne, gift med Jens Sjøthun(?) * dotteri Lisbet Rønne, gift med skipper Ludvigsen - avlidi let etter seg fire eller fem born Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips. Elles lyt eg få be om òrsaking for lang «pause». Men etter at eg braut saman med helsekollaps for tre veker sidan, ligg eg på intensivavdelingi på sjukehuset i Murnau, og her vert eg nok liggjande ei tld… Men eg har Dykk alle i tankane og vonar forskingi der heime går vidare som ho skal...
 6. 2 points
  Egil Johannessen

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Det er ihvertfall ikke tvil om at det står faren i kirkebøkene og det kan bare tolkes som faren til barnet, Karl Boye.
 7. 2 points
  Ann-Mary Engum

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Nei,dette stemmer ikke. Du misforstår det som står. Mannen i Amerika er ikke underrettet. Det står "Faren underrettet". Altså Karl Boye. Mannen i Amerika var jo ikke barnet's far.
 8. 2 points
  Ann-Mary Engum

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Det samme står det i klokkerboken. Borgny Ulrikke Bakerst:"Faren underettet" Nr 92 https://media.digitalarkivet.no/view/5001/68
 9. 2 points
  Ann-Mary Engum

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Sånn for ordens skyld. Borgny Ulrikke. Uekte Dåp nr 104 https://media.digitalarkivet.no/view/77674/150 Det står ikke noe om at mannen i USA var underrettet. Det står at faren(altså barnet's far,Karl Boye) var underrettet.
 10. 2 points
  Ola Teige

  Joseph Hardi, slektsforskning i Frankrike/Belgia

  Boka i lenken (Historiske efterretninger om Værøy og Røst fra 1916) viser til denne dåpen i 1799: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 230-231 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670320 Det står ingenting som ligner "marechal" der. Dessuten er både dato og navn på kirken feil, så det er liten grunn til å legge særlig vekt på denne boka. Derimot, så nevnes dette ordet ved hans forlovelse. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0041: Ministerialbok nr. 601A09, 1784-1801, s. 63 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921640064 Da settes det sammen med at han er korporal. Så, det virker sannsynlig at han har vært soldat. Fyrstebispedømet Liége (byen og området rundt) ble okkupert og annektert av Frankrike i 1795. Etter Napoleons fall i 1814 kom området med i Det forente kongeriket Nederlandene før det i 1830 ble en del av Belgia, som byen er i dag. Så det er ikke usannsynlig at Hardi har kjempet som soldat i den franske revolusjonshæren eller i Napoleons hær, og så har funnet veien til Norge. Muligens som desertør.
 11. 2 points
  Egil Johannessen

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Oakland Tribune (Oakland, California) 29 Jun 1916, Thursday, Page 6
 12. 2 points
  Torbjørn Igelkjøn

  Folkemengdens bevegelse - klausular m.m.

  Takk for oppklarande svar. Eg nyttar høvet til å ynskje både deg og dei andre som jobbar med skanning, indeksering og publisering av kjelder ei god påske.
 13. 2 points
  Sven Hjortland

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Dåp nummer 5, nederst på siden https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122456#161482,27128217 Det er nok vielsesdato og sted som står nederst: 10. desember 1904 i Brooklyn
 14. 2 points
  Egil Johannessen

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Navn: Jørgen Lassen (M) Fars navn: Laurids Kristian Lassen Mors navn: Elisabeth Thomsen, 34 Aar Amt: Ribe Sogn: Jerne År: 1882 KIPnr: B3208 Løbenr: 2148 http://www.ddd.dda.dk/dddkiip/find_personkb.asp Alle oplysninger vedr. den valgte person Kilde: KB-1814-1891-DÅB Kildeside: 7 No 50 År 1882 Begivenhed Dåb Fødselsdato 18de September 1882 Kalenderdato Hjemmedato Kalenderdato Kirkedåb 20de Søndag efter Trinit. d. 22 Oktober 1882 Kalenderdato Navn Jørgen Lassen Status - Flerfødsel Faders navn Laurids Kristian Lassen Faders erhverv Kjøbmand Faders stednavn Esbjerg Moders navn Elisabeth Thomsen, 34 Aar Moders pigenavn Moders alder Moders erhverv Moders stednavn Esbjerg
 15. 2 points
  Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Ministerialbok Lyngen 1756-1785? Geni oppgir den som kilde, men finner ikke denne boken?

  For å finne skanna kirkebøker for Lyngen, anbefaler jeg å søke på Lyngen i prestegjeldsfeltet i søkeskjemaet for skanna kirkebøker: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?clerical_parishes[]=1938P
 16. 2 points
  Per Nermo

  Søren Steen gift 14.jan.1803 med Sara Blix von Hadeln

  . For de som måtte finne det interessant: Prokurator og Overbrannmester i Trondheim, Mons Lie (1757 Holtålen -1827 Tr.h.) er 4 x tipp-oldefar av stortingspresiden Olemic Thommesen (H) (f.1956, Lhmr.). .
 17. 2 points
  Svein O. Tislevoll

  Presten som fadder

  Det var visst litt vanlig at presten og pakter av prestegården, eller andre familiemedlemmer av disse, var faddere til nærmeste naboer, og kanskje andre i nærheten. Mine oldeforeldre bodde like ved prestegården i bygden der jeg bor, og til farmor (mine oldeforeldres datter) ser jeg at sognepresten var fadder i 1894, og en søster eller mor til sognepresten også, og til en av mine tanter, var det også en prest og pakter som var faddere. Dette var ikke en husmanns-familie, men var en ganske liten- til mellomstor gård, men jeg håper at presten ikke gjorde forskjell på folk som han kjente godt, og som kanskje var naboer, og stilte opp ved behov, eller hvis folk spurte om å ha han til fadder. Det var vel en god måte for presten å vise at han var rettferdig og bra. Han stilte vel også opp hvis det var problem med å få nok folk til det. Det kunne vel være ett problem, dersom en familie bodde langt fra sin slekt, eller mange i nabolaget, alt hadde vært faddere til veldig mange, og derfor ikke kunne ta på seg mer av slikt ansvar.
 18. 2 points
  Knut Inge Apesland

  Erik på Ausland i Søndeled

  Til Helge: 1. Antallet sønner etter Erik Olufsen Gryting / Ausland / Ljøstad er nok en del usikkerhet om. Fra bygdebøkene (Vegårshei i eldre tid og Dypvåg) under Ljøstad, er der oppført en sønn Peder i tillegg til Ola. Denne Peder er nok usikker, men i tillegg antar H. Tveiten i Vegårshei i eldre tid at det kan være en tredje sønn 2. Fordeling av Jordegodset etter Erik Olufsen Gryting / Ausland / Ljøstad: Det skal ha vært 5 1/2 huder til deling, dersom vi tar utg pkt i skattematrikkelen 1647. Dersom hver av de trolig fem døtre fikk 1/2 hud (til sammen 2 1/2 huder) og sønnene fikk 1 hud hver (til sammen 3 huder), bør det ha vært tre sønner. Men fordelingen av jordegodset kan jo ha vært noe annerledes, spes om antallet sønner og døtre i virkeligheten er annerledes enn det vi antar å ha oversikt over. En annen sak er at noe av jordegodset kan ha blitt avhendet før arveskiftet. Det er mye usikkerhet her. Dessverre.
 19. 2 points
  Per S. Nestande

  Kan noen finne brudens far i folketellinger f.eks

  Eg skjønar at det hadde vore fint og kvifor du spør Egill, men eg har ikkje lenker for dåpen til Astrid, jf. at. kyrkjebøkene er klausulert frå 1930. Eg er frå Vågå og informasjonen er basert på samtaler med folk og slektningar av familiene i grenda for rundt 20 år sidan da eg gjorde eit forsøk på å kartlegge alle heimar og personar som har budd i dette nabolaget. Flott om andre har primærkjelder å vider til, men mitt utgangspunkt for å svare var å unngå at debatten festa seg ved Iver Kveen (Haugen) fødd 1886. Generelt er hendingar frå 1930-taler er såpass nye at detaljane i diskusjonen om personar fødde da kanskje bør tas på i private fora. Når det gjeld mor til Astrid: Her er lenke til familien til Anna Antonsdotter i 1900: https://www.digitalarkivet.no/pf01037081001596 I 1910 bur Anna på Nordgard Viste saman med mora som er budeie der: https://www.digitalarkivet.no/pf01036428002813 Anna var fødd 28. mai 1899, døypt 23. juli i Vågå (nr. 29 av jentene): https://www.digitalarkivet.no/kb20060726070600 Anna er gravlagt i Vågå (merk avvik i fødselsdato på gravsteinen): http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4448244
 20. 2 points
  Per Nermo

  Dille-slekta på Røros

  . Basert på informasjon fra denne og andre Dille-debatter her på Arkivverket har jeg nedenfor forsøkt å sette opp en liste over etterslekt av Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter. Jeg er selvsagt takknemlig for kommentarer og korreksjoner. --- Ole Olsen Dille, f. 1668 i Oviken, Jämtland, Sverige ? (fra gården Dille, Oviken, Krokom kommun (nær Østersund)?), d. 1741 i Røros, ST. Han giftet seg med Agnes Pedersdatter, gift ca. 1695 i Røros, ST, f. 1669 (Sverige ?), d. 15 Apr 1736 (1731 ?) Røros, ST. I. Ole Olsen Dille, f. ca. 1695 (?) Røros, ST, d. 1737 i Røros, ST. Han giftet seg med Maren Haraldsd. Gullikstad, gift 25 Mai 1722 i Røros, ST, f. ca. 1700 (Marit) Røros, ST (datter av Harald Olsen Nordfjord og Guri (Goro) Lødensdatter), d. 1767 i Røros, ST. A. Guri Olsdatter Dille, f. ca. 1724 (Guren/Gjørri/Guro) Røros, ST ?, d. Okt 1785 (etter 1743, før 1801) Røros, ST ? (var fadder i Røros 24 Mars 1743), gravlagt 16 Okt 1785 i Røros, ST ? (60 år gammel). Hun giftet seg med (1) Peder Olsen Lang, gift 1748 i Røros, ST, f. ca. 1715 (?), d. ca. 1748 i Røros, ST ? Hun giftet seg med (2) Peder Torbersen, gift 1752 i Røros, ST, f. ca. 1718 (?) (83 år i 1801) (sønn av Torber Lassesen og Anne Pedersdatter Kielsberg), d. ca. Jan 1803 i Røros, ST, gravlagt 6 Feb 1803 i Røros, ST. B. Agnes Olsdatter Dille, f. ca. 1726 i Røros, ST, d. 1773 i Røros, ST, gravlagt 1773 i Røros, ST. Hun giftet seg med Iver Pedersen Schancke, gift 19 Feb 1751 i Røros, ST, f. 1725 i Røros, ST (sønn av Peder Pedersen Schancke og Maria Iversdatter), d. 1801 i Trondheim. 1. Peder Iversen Schancke, d. etter 1803. 2. Maren Iversdatter Schancke, d. etter 1803 i Trondheims-området ? 3. Maria Iversdatter Schancke, d. etter 1803. Hun giftet seg med Peder Jacobsen Bae, gift (før 1803). 4. Olava Iversdatter Schancke, f. 1758 i Røros, ST ?, d. 1836 i Røros, ST. Hun giftet seg med (1) Ole Pedersen Bock, gift 1786 i Røros, ST, f. 1761 (1760 ?) (Buch/Buk) Røros, ST ? (sønn av Peder Olsen Bock og Margrethe Pedersdatter), d. 1797 i Bukkvol(len), Røros, ST ? Hun giftet seg (usikkert !) med (2) Ole Wold (var Olava ev. g.m. Ole Wold før eller etter Ole Pedersen Buch ?) (dvs. ev. før 1786 el. etter 1803 ?). C. Ole Olsen Dille, f. ca. 1727 i Røros, ST, d. før 1803. 1. Olava Olsdatter Dille, f. ca. 1751 ('Lawa') (50 år i 1801). Hun giftet seg med (1) Anders Lund, gift ca. 1775 (?), f. ca. 1740, d. før 1789 i Trondheim ? Hun giftet seg med (2) Ole Sæter, gift ca. 1788 (?) (før 1801), f. ca. 1751 (50 år i 1801). a. Maren Andersdatter Lund, f. ca. 1781 (20 år i 1801). b. Hans Andersen Lund, f. ca. 1785 (16 år i 1801. c. Simonette Olsdatter Sæter, f. ca. 1789 (12 år i 1801). D. Harald Olsen Dille, f. ca. 1729 (71 år i 1801), d. etter 1803. Han giftet seg med Johanna Jonsdatter, gift ca. 1763 (?), f. ca. 1739 (62 år i 1801). 1. Johanna Haraldsdatter Dille, f. ca. 1774. Hun giftet seg med Hans Eriksen Tønset, gift ca. 1799, f. ca. 1779. 2. Ole Haraldsen Dille, f. ca. 1777. E. Johannes Olsen Dille, f. ca. 1731 , d. før 1801 (etter 1773) Røros ? Han giftet seg med Maren Ingebrigtsd., f. ca. 1743 (58 år i 1801), d. etter 1801 Røros ? 1. Ole Johannessen Dille, f. ca. 1769. 2. Malene Johannesdatter Dille, f. ca. 1773 (27 år i 1801, 30 år i 1803). Hun fikk barn med Peder, f. (ca.. 1770 ?) (Haugen ?) (usikkert etternavn). a. Ingeborg Anna Pedersdatter Haugen, f. ca. 1800 (f. u.e.) (1 år i 1801). F. Maren Olsdatter Dille, f. ca. 1733 (68 år i 1801), d. etter 1803. Hun giftet seg med John Stephensen, gift (før 1803), f. ca. 1733 (Steffensen). 1. Ole Johnsen, f. ca. 1780. G. Olava Olsdatter Dille, f. ca. 1736 , d. før 1803. Hun giftet seg med Ole Jonsen Tørres, gift ca. 1755 (?), f. ca. 1725 (?), d. før 1803 (?). 1. Lucia Olsdatter Tørres, f. ca. 1757 (?) (1801: Lusie, 44 år). Hun giftet seg med Christian Olsen Grusvold ? (noe usikkert etternavn), gift ca. 1785 (?) (før ca..1791), f. ca. 1754 (?). 2. Maren Olsdatter Tørres, f. ca. 1765 (før 1780 ?). Hun giftet seg med Ole P. Kielsberg, gift før 1803, f. ca. 1760 (?) (sønn av Peder Fastesen Kielsberg og Maritte Rasmusdatter ?) (meget usikre foreldre). 3. Jon Olsen Tørres, f. ca. 1765 (?). 4. Johanna Olsdatter Tørres, f. ca. 1770 (?). Hun giftet seg med Jon Andersen Selboe, gift før 1803, f. i (Selbu ?). 5. Olava Olsdatter Tørres, f. ca. 1774 (27 år i 1801) (29 år i 1803). II. Peder Olsen Dille, f. ca. 1698 i Røros, ST, d. 1778 i Røros, ST, gravlagt 22 Mar 1778 i Røros, ST. Han giftet seg med (1) Beritte Pedersd. Ryen, gift ca. 1728 (?) Røros, ST ?, f. ca. 1704 (ca. 1698 ?) (datter av Peder Jonsen Ryen og Maritte Christensd.), d. ca. Okt 1737 i Røros, ST, gravlagt 3 Okt 1737 i Røros, ST (33 år gammel). Han giftet seg med (2) Kirsten Knutsdatter, gift 15 Mai 1740 i Røros, ST ?, f. ca. 1704 (ca..1710 ?) (Kirsti) Røros, ST (datter av Knud Michelsen og Giertrud Pedersdatter), d. 1779 i Røros, ST, gravlagt 14 Mar 1779 i Røros, ST ('75 år gammel'). A. Marit Pedersdatter Dille, (datter av Peder Olsen Dille og Beritte Pedersd. Ryen) f. ca. 1731 (1733 ?) (ca..1722 ?) (Maritte) Røros, ST (usikker mor) ('79 år' i 1801 er antakelig for høyt), d. Okt 1818 i Røragen, gravlagt 4 Okt 1818 i Røros, ST ? ('87 år gammel'). Hun giftet seg med Johannes Hansen Sund Røragen, f. 1716, d. ca. 1791 (før 1801) Røragen. B. Peder Pedersdatter Dille, (sønn av Peder Olsen Dille og Beritte Pedersdatter Ryen) f. 1732. C. Agnes Pedersdatter Dille, (datter av Peder Olsen Dille og Beritte Pedersdatter Ryen) f. 1735 (Agnis). D. Beritte Pedersdatter Dille, (datter av Peder Olsen Dille og Kirsten Knutsdatter) f. 1741 i Røros, ST, d. 1741 i Røros, ST. E. Ole Pedersen Dille, (sønn av Peder Olsen Dille og Kirsten Knutsdatter) f. 20 Mar 1743 i Røros, ST, d. 1815 i Røros, ST ? Han giftet seg med Karen Abrahamsdatter Nyplassen, gift 1768 i Røros, ST, f. ca. 1745, d. 1832. 1. Ole Olsen Dille, f. Jan 1775 i Røros, ST, d. 20 Des 1854 i Skjærstulen, Skårvangen, Vågå, OP, gravlagt 1854 i Vågå, OP. Han giftet seg med Maria Paulsdatter Veisteneie, gift 19 Jul 1798 i Norderhov, BU, f. 1772 (Poulsdatter) Burudeie, Norderhov, BU ('Madam Dille') ('av fransk avstamning') (datter av Paul Jean Jeanson og Anne Olsdatter ?) (noe usikre foreldre), d. 31 Aug 1857 i Hølen, Vågå, OP. Maria: Faddere: Ola Xstensen, Engebret Jens, Andreas Svendsen, Pernille Bure, Else GulbrandsD. Wager. 2. Abraham Olsen Dille, f. 1775 i Røros, ST. III. Jon Olsen Dille, f. ca. 1700 (?) Røros, ST. Han giftet seg med Marit Olsdatter, gift 1731. IV. Gullaug Olsd. Dille, f. ca. 1710 (ca..1700 ?) (Gulloug/Gullov) Røros, ST ? (noe usikre foreldre), d. Jun 1765 i Røros, ST, gravlagt 23 Jun 1765 i Røros, ST. Hun giftet seg med Jørgen Haraldsen Gullikstad, gift 2 Jul 1733 i Røros, ST, f. ca. 1712 i Røros, ST (sønn av Harald Olsen Nordfjord og Goro Lødensdatter), d. 1743 i Røros, ST. V. Guri Olsdatter Dille, f. ca. 1711 (?) (før ca..1713) (Guren/Gjørri) Røros, ST ? ---
 21. 2 points
  Ann-Mary Engum

  Dødsårsak utelatt i kirkebok

  Synes det er veldig greit at det blir kommentert hva som står i kirkebøkene. Tror nok de som har kommentert nå er klar over at hun het Ally. Skrivefeil kan forekomme alle steder,både i kirkebøker og ved tellinger o.s.v...
 22. 1 point
  Grethe Flood

  Johannes Sevatsen Espegard, f. 1878

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGTQ-CB6Y https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-9QB2-L?i=775 Johames S Espegaard mentioned in the record of Johames S Espegaard and Birgit Kanpang Name Johames S Espegaard Event Type Marriage Event Date 31 Mar 1908 Event Place Nelson, North Dakota, United States Gender Male Age 30 Birth Year (Estimated) 1878 Spouse's Name Birgit Kanpang Spouse's Gender Female Spouse's Age 24 Spouse's Birth Year (Estimated) 1884
 23. 1 point
  Landminer (i Norge) var ikkje noko ein skreiv om i Bergens Tidende under krigen. Nokre få tilfelle finn ein i BT sine arkiv - det meste handlar om Russland.
 24. 1 point
  Egil Johannessen

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Jeg vil anta at selve skilsmissen gikk gjennom mot slutten av 1916 eller begynnelsen av 1917 - alternativt i juni 1917 avhengig av lovgivningen for separasjon i California på den tiden. Jørgen ble innvilget "interlocutory decree of divorce" (separasjon) i juni 1916 ( se post 101) - separasjonstiden varierte gjerne mellom 6-12 måneder i forskjellige stater. Han giftet seg igjen 4. august 1917 - så da var iallefall skilsmissen i orden.
 25. 1 point
  Ann-Mary Engum

  Tilbyr hjelp til å finne slekt i Danmark.

  Dåpen ligger på FS også,med lenke til kirkeboken. (Nr 50) https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8Y-3CFV
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.