Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/22/22 in all areas

 1. Truls Songstad

  Årstall i søkefunksjon ute av drift?

  Du må trykke på og velge hendelsesdato:
  4 points
 2. Lars Løberg II

  Eit par Benkestokk-spørsmål -

  Wilhelmine Brandts bok "Slægten Benkestokk" fra 1904 er fortsatt en grunnbok om slekta. Ellers er seminarrapporten fra Benkestokk-seminaret fra 1999 den beste innføringa, hvor det både gis historiografi og publiseres ny forskning. Det er publisert en del også etter den tid, heriblant Bjarne Hollunds artikkelserie i Genealogen 2020-21, men videre pålitelig er dette ikke, jamfør dine "må ha vore"-ismer.
  3 points
 3. Kjell Lauritzen

  Botsfengselet - Niliandus Elsefedor Nilsen i 1885 - tyding av fangebok

  Men det er jo mer på neste side! 1 Forældrene opholder sig her i Byen Arups gade 8 hvor han er Seilmager. 2 En broder Ingar Johannes som er 23 Aar og tilsøs som Styrmand. Ingen 3 af Slegten straffet. Angjeldende var hjemme hos Forældrene indtil han for 3 4 Aar siden blev gift. For 14 (?) Aar siden flyttede Forældrene hid fra Tønsberg. Angj 5 dende i 10 Aar tilsøs, et Aar som Skibsfører.Konen bor Grøn- 6 landsleret 33, men skal flytte til hans Forældre. Efter endt Straf..... han.... 7 ...... Styrmand paa "Comerce", Andersen (?) Skibsfører. Denne fører Skuden 8 nu...............................Fartøiet, flytter Angjeldende over til England, hvor 9 han har Familie fra Konens side. (Jeg gir meg der, men det er mer på siden!)
  2 points
 4. "gift til Gerang-er boende paa Marager" - det er ikkje så langt, berre til grannebygda: Maråk i Geiranger . https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=11&lat=6908085.20&lon=92530.35&sok=Maråk&markerLat=6909839.456201297&markerLon=93809.88362660358&p=searchOptionsPanel
  2 points
 5. Her er originalen det første skiftekortet er avskrift fra. Sorenskriverier i Gudbrandsdalen, SAH/TING-036/J/Ja/Jaa/L0003: Skifteprotokoll - Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, s. 181b-182a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720350 Berthe Olufsdtr er nevnt på nest siste linje, høyre side. Jeg synes det står gift til ..vangen boende på Merager. Det siste er kanskje Meråker i Trøndelag
  2 points
 6. Alf Strand

  Leonard Olson Hovland f. i Askvoll, til USA 1902. Kan vi finne spor etter han?

  Tusen takk for gode innspel til Egil, Jostein og Anton. No har eg fått på plass dei opplysningane eg trong om Leonard og hans etterkommarar. Mvh Alf
  2 points
 7. Konfirmant nr 47 her. Far ukjent .. Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, SAT/A-1458/712/L0101: Ministerialbok nr. 712A02, 1901-1916, s. 101 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050330050768
  2 points
 8. Skudd helt i blinde Nr. 14 Bergen fylke, St. Jakob i St. Jakob, Ministerialbok nr. C 1 (1917-1951), Viede 1919, Side 9 https://media.digitalarkivet.no/view/44069/34
  2 points
 9. Egil Johannessen

  Leonard Olson Hovland f. i Askvoll, til USA 1902. Kan vi finne spor etter han?

  Leonard Johannes brukte etternavnet Mathison i USA. Fornavn; stort sett bare John. Hos FS finner du et familietre hvor f. datoen er feil, så også på Find A Grave (noen har nok koblet ham med en annen) - https://www.familysearch.org/tree/person/details/LTPW-NBT FAG - https://www.findagrave.com/memorial/119024512/john-leonard-mathison Her finner du også informasjon om kona og barna. Han giftet seg i 1911 og der fremkommer foreldrenes navn - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:F3S1-1M2?from=lynx1UIV8& Dødsattesten hans - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKNR-66F4
  2 points
 10. Gunnar Sigdestad

  Botsfengselet - Niliandus Elsefedor Nilsen i 1885 - tyding av fangebok

  Ser ut som vi stussar på dei same orda! Linje 3: Christiane Holm Linje 14: medens Aadnesen[Andresen]...Briggen laa under Fortøining[?] Linje 18: ahnede han Uraad... Linje 19: ...begik sit Falsum Linje 20: ...vilde han senere have indfriet... Linje 26: Andresen har ikke vedgaaet?
  2 points
 11. Even Stormoen

  Botsfengselet - Niliandus Elsefedor Nilsen i 1885 - tyding av fangebok

  Jeg har sett på det – lenge 😉 Tar gjerne dette som ‹dugnad›, Gunnar. Det har vi gjort før . . . 🙂 Vel – Forsøk på første (venstre) side: 01 Niliandus Elisedor Nilsen 02 er efter egen Forklaring født i Stavanger 1859 den 28 Mai af 03 Forældrene Skibsfører Johan Christian Nilsen og Hustru Christiane Holen(?)[Holm?]. Confirmeret i Tønsberg 1884. 05 Gift med Andrea Andersen. Intet Barn. Skibsfører. Hjemsted Christiania. 06 Ved Christiania Byrets Dom af 2 October 1885 07 er han for Overtredelse af 26(?)-27 og 28 ilagt Strafarbeid i 9 Maaneder. 08 Han er sat under Tiltale for falskelig at have udferdiget 09 en Skrivelse til Den Norske Creditbank af 12 Sept d. A. og undertegnet T. C. Kloed(?) tilligemed tvende 10 Vexler, lydende paa Kr. 609.60, 568.30 og paategned O. Thorbjørnsen som Trassent, T. T. 11 Aadnesen[Andersen?] som Acceptant(?) og T.C. Kloed(?) som Endossent. Sidstafvigte Vaar kjøbte 13 han sammen med T. T. Aadnesen Briggen «Comerce». De eiede hver sin Halvpart. Angjeld. som Fører og 14 (??) Aadnesen som Styrmand. Briggen blev(?) (??) Fortøiet(?) 16 Sept d. A. i Drammen og var befragtet gjennem 15 Mæglerfirmaet T. C. Kloed; Angjeldende er gift med en Halvsøster af dette Firmas Chef. Han har 16 erkjendt, at han 12 Sept skrev det falske Brev og de medfølgende Vexler og sendte en Gut, som han 17 traf i Byen, ind i Creditbanken med dem. Da Guten kort efter kom ud igjen ledsaget af en Herre, 18 stansede han Herved(?) EDIT: Anede han Uraad og gik sin Vei. Han siger at han egentlig ikke var i Pengenød, men at han 3 19 Kvarters tid før han begik sit Falskneri skabede(?) Planen(?) dertil, idet han ved Hjelp av de erhvervede 20 Penge kunde slippe at søge Forskud paa Fragten. Vexlerne vilde han selv have indføret(?). EDIT: indfriet. Thor- 21 bjørnsen, hvis Navn han skrev som Vexlernes Trassent, er en Skibsfører i Drøbak. Han siger, at han 22 efter Avtale havde Lov til at skrive Aadnesens Navn paa Vexlen, vedk. Skibet, men de andre Navne 23 havde han ikke Tilladelse til at skrive. Paa Brevet havde han klistret T.C. Kloeds Firmamærke, 24 som han havde klippet ud af et Brev, modtaget fra samme. Chefen for Firmaet har forklaret, 25 at Angld. ikke kunde have nogen Grund til at troe, at han vilde erkjende sig Navnet paa Vexlen. Torbjørn 26 sen er bortreist, Aadnesen har ikke erkjendt(?) et saadant Forhold(?) som Angld. har paastaaet existerer(?) 27 mellem dem. 28 Den 8 October 1885 indkom han i Fængslet paa 8 29 Maaneder Mvh
  2 points
 12. Ivar S. Ertesvåg

  Tyding vielse 1746

  Eg kan ikkje latin... Men frå ordboka kan det sjå ut til at presten har dekning for bruken: https://www.nb.no/items/c34c985c23c4e7583cf0af1b8c526612?page=731 Om "widow", n. på engelsk skriv Oxfo English Dictionary "Etymology: Cognate with Old Frisian widwe, wēdwe (West Frisian widdo), Old Dutch widowa (Middle Dutch, Dutch weduwe), Old Saxon widowa (Middle Low German wedewe, weduwe), Old High German wituwa (Middle High German witewe, German Witwe), Gothic widuwō, < the same Indo-European base as Sanskrit vidhavā, Avestan viδauuā-, classical Latin vidua widow, Old Irish fedb, Welsh gweddw, Old Church Slavonic vŭdova, (rare) vĭdova, Old Prussian widdewū, all feminine nouns in sense ‘widow’, and also ancient Greek ἠίθεος unmarried youth (usually with reference to men), corresponding to an adjective reflected by classical Latin viduus deprived of or lacking a spouse, deprived of or lacking (a thing), Russian vdovyj, Welsh gweddw widowed, unmarried, orphaned); further etymology uncertain."
  2 points
 13. Lars Johannessen

  Det å søke i dødsannonser

  Notis i Arbeiderbladet 19. november 1969 https://www.nb.no/items/55b5266df9b13c57a2f58c9ebe5435d3?page=15&searchText="harry walter"
  2 points
 14. Dag T. Hoelseth

  Det å søke i dødsannonser

  Harry W.A. Berntsen giftet seg i 1969, så det er vel sannsynlig at denne Allan er den som er født året etter med morens pikenavn som etternavn (nevnes ikke her, men lett å finne ved lysningene). Vi snakker om en etter alt å dømme levende person som i 2001, 2007, 2008 og 2009 var bosatt utenlands, øvrige år i Bergen. Så vi bør kanskje ikke diskutere ham videre her. DTH Oppdatering: Det kan godt hende at min antagelse over ikke stemmer, all den tid A. ikke opptrer i hun jeg trodde var morens dødsannonse i 2017 ...
  2 points
 15. Geir A. Myrestrand

  Det å søke i dødsannonser

  Ved søk på Nasjonalbiblioteket på Nettbiblioteket bør man lære søkefunksjonene man har tilgjengelig. Dette finner man på siden Søketips i Nettbiblioteket. Spesielt nyttig er nærhetssøk når man ikke vet om eventuelle mellomnavn som en person kan ha. Eksempel: Søk etter "Gudmund Olsen" kan gi null resultater, mens "Gudmund Olsen"~4 kan gi flere resultater hvis f.eks. personen man leter etter viser seg å hete Gudmund Erik Olsen.
  2 points
 16. Geir A. Myrestrand

  Det å søke i dødsannonser

  Siden dette ikke er nevnt her, vil anbefale et raskt søk her først: Søk i dødsfall (døde 1951 - 2014) Når man så har offisielt navn og dødsdato, så er det ofte enklere å finne treff på Nasjonalbiblioteket og på Våre Minnesider. PS! Dette forutsetter at man treffer innenfor årene som dekkes av kildene....
  2 points
 17. Lars Johannessen

  Det å søke i dødsannonser

  https://jolstad.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_ads.php?order_id=2558719&set_site_id=75&cat=ads&sign=1ab10549cca917e62095efed98e22509 Her er dødsannonsen til Harry fra vareminnesider.no . Allan er nevnt der. Her kan du finne dødsannonser fra nyere tid (ca de 10 siste årene). For søk i nasjonalbibliotekets aviser er det viktig å bruke hermetegn helt først og helt sist, for å få treff på hele teksten. Søk på "Allan Berntsen" gir 14 treff https://www.nb.no/search?q="allan berntsen"&mediatype=aviser
  2 points
 18. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Hva Står Det Under 72. Næss I Ekstraskatten 1762 I Hedrum?

  Løve = Lauve For kuriositetens skyld kan jeg nevne at jeg bor der, og at kausjonisten Knut Knutsen var min 3xtipp-oldefar.
  2 points
 19. Tok et søk i avisarkivet til Nasjonalbiblioteket og fant et eiendomskjøp foretatt av Reidar Torvanger i 1928, men om det er det du er ute efter skal være usagt: https://www.nb.no/search?q="reidar torvanger"~3&mediatype=aviser&fromDate=19281001&toDate=19281031
  2 points
 20. Carl Nilsen

  Ragna Avadal f 8.12.1924

  Ragnas foreldres grav: https://slektogdata.no/gravminner/grav/af8d0f6e-a1fa-4b2b-aae3-d08a5058bcf7
  2 points
 21. Carl Nilsen

  Ragna Avadal f 8.12.1924

  Hennes første mann gifter seg på nytt i 1952? skilsmisse?
  2 points
 22. Carl Nilsen

  Ragna Avadal f 8.12.1924

  Her er farens dødsfall: https://www.nb.no/items/57d484bbfc41cc700f264ad561b478fa?page=1&searchText="ingvald johnsrud"
  2 points
 23. Grethe Flood

  Ragna Avadal f 8.12.1924

  Der ser jeg at Carl har kommet meg i forkjøpet med Strømsodd i 1957.
  2 points
 24. Hanne Johnsrud

  Skjult dødsannonse?

  Fra Arbeiderbladet 8. februar 1978 (side 2)
  2 points
 25. Dag T. Hoelseth

  Skjult dødsannonse?

  Det kan jo hende at ulykken ble omtalt i media, men at navnet ikke ble offentliggjort. Du må bruke fantasien og søke med forskjellige begreper (bilulykke, dødsulykke, bildrap osv., osv.) i dagene etter dødsfallet. Alternativt søke på kun "Thorleif Braathen"~1 - da får du både ev. omtaler med og uten fornavn nr. 2. DTH
  2 points
 26. Egil Johannessen

  Skjult dødsannonse?

  Han het vel Ragnvald og ikke Ragnar - Arbeiderbladet, fredag 10. februar 1978 - https://www.nb.no/items/a64acff49526d194a34acf69cc0b8b38?page=23&searchText="thorleif ragnvald"
  2 points
 27. Roy-Petter Askim

  Sporløst forsvunnet oldemor

  Norsk Lysningsblad 06.12.1952: Arnesen, Karl, arbeidsformann, og Lilly Berntsen, f. Gundersen, begge Joh. Svendsens gate 11, Oslo. Byfogden i Oslo.
  2 points
 28. Gunnar Sigdestad

  Transkribering av en håndskrevet tysk søknad fra 1851

  Eg er samd, Herrn Kohlberg 🙂 Det er retta. (Y) Irren ist Menschlich...
  2 points
 29. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Hva Står Det Under 72. Næss I Ekstraskatten 1762 I Hedrum?

  Transkripsjonen som @Matthias Kolberg viser til, er utarbeidet av undertegnede for mange år siden, og jeg vil gjøre oppmerksom på et forhold som er verdt å merke seg: Dere legger kanskje merke til at transkripsjonen har flere opplysninger enn det som står på oppslaget som @Birger Carlsen lenket til, så som f.eks. farsnavnet til Søren Helgesens tjenestepike Marte, farsnavnet til husmannen Rasmus Ambjørnsens kone Signe og farsnavnet til husmannen Rasmus Ambjørnsens tjenestepike Karen? Det er fordi transkripsjonen baserer seg på manntallet som begynner på bilde 337: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/46131 Dette er manntallet som soknepresten i Hedrum satte opp, og som han sendte inn til sine overordnede i grevskapet. I grevskapets forvaltning ble det så - på bakgrunn av manntallene til de lokale sokneprestene - utarbeidet et felles hovedmanntall for hele grevskapet, og det er dette som begynner på bilde 15, og som Birger Carlsen har lenket til. Dette felles hovedmanntallet har ikke med alle detaljer fra sokneprestenes manntall, og de kan også inneholde avskriftsfeil. Det felles hovedmanntallet er følgelig ikke en førstehåndskilde. Førstehåndskildene, som bør være våre foretrukne kilder som forskere, er manntallene som de lokale sokneprestene satte opp. Dette er naturligvis lett å overse, og den gangen jeg utarbeidet transkripsjonen, var det en "aha-opplevelse" for meg, da sammenhengen gikk opp for meg.
  2 points
 30. Gunnar Sigdestad

  Transkribering av en håndskrevet tysk søknad fra 1851

  An Einen hohen Senat der Königlchen Akademie der Künste. Einen hohen Senat, bitte ich, so inständig wie möglich, mich an den musika- lichen Cursus der Singak- ademie theilnehmen zu lassen. Ich bin 23 Jahr alt, der Sohn des verstorbenen Schlosser- meister Gellein, habe eine Reise von Jahren hindurch, einen guten Schulunterricht empfangen, bin zuletzt Schüler des Gymnasie zum grauen Kloster gewesen, und habe dort den Unter- richt bis Terciæ mitan- gehört. Schon von früher Kindheit an, war es mein sehnlichster Wünsch, Musiker zu werden, aber durch die Mittellassigkeit meines seeligen Vaters, konnte mir keine Gelegenheit geboten werden, mich zu bilden. Durch den Unter- richt des Musik-Direktors Bach endlich, ist es mir ge- lungen einige Arbeiten dem hohen Senat vorzulegen. Diese meine Arbeiten, empfeh- le ich einem hohen Senat, und bitte denselben dringend, sie mit milder Nachsicht zu beurtheilen, damit mir die Gelegenheit wer- de, mich (durch den Unterricht, der in der Sing-Akademie ertheilt wird) zur grösseren Vollkommenheit zu schwiegen. Mit vollkommenster hochach- tung, verbleibe ich Euerem hohen Senat ganz ergebenster Ottokar Gellein Carlsbad No. 12
  2 points
 31. Renate Hagen

  Årstall i søkefunksjon ute av drift?

  Et lite tips til. Noen hendelser er lagt inn med andre format enn årstall, eller ingen hendelsesforløpet i det hele tatt. Disse kommer ordinært på bakerste side når du sorterer etter hendelsesdato.
  2 points
 32. Anne-Lise Hansen

  Hva Står Det I Bård Olsens Vielse i 1747?

  Ja, det er lettere å se tofte enn titte..
  2 points
 33. Even Stormoen

  Hva Står Det I Bård Olsens Vielse i 1747?

  Inspirert av funnet ditt, Anne Lise, kikket jeg også på andre kausjonister. Finner flere Giorgen [lille Borge, Pinnerud(?), Ødegaard, Skiellee(?) Kuurød(?)] bare på de to sidene i lenken. Så jeg er ganske så sikker på at det er fornavnet til ‹vår› kausjonist nr. 2. Kan etternavnet være titte et-eller-annet? Titterud? [gård(er) i Rakkestad] Og nr. 1 må være Holstad, som du sa. Godt plassert i Borge. 🙂 Mvh EDIT: Kan Giorgen hete tofteb[erg]?
  2 points
 34. Gunnar Sigdestad

  Hjelp til å tyde rosemalte bokstaver

  C O S (mannsnamnet) C N D (kvinnenamnet) Ø (etternamnet, eller gardsnamnet)
  2 points
 35. Ivar Steen-Johnsen

  Hjelp til å tyde rosemalte bokstaver

  Bokstav 1 og 4 er temmelig like, og jeg tror det må være C.
  2 points
 36. Knut Bratteberg

  Skibsfører Jørgen Gjeruldsen Nævisdals død til sjøs ca. 1880

  Hei, interessant at dere diskuterer Jørgen Gjeruldsen som var bror til min oldefar Kittel Gjeruldsen. Jeg holder på å skrive litt om familien min på Nævisdal men har foreløpig ikke kommet nærmere enn dere når det gjelder Jørgen. Det kan jo være at han ligger begravet i Cobh (Queenstown) men jeg har ikke funnet noe i arkivene der. Ellers var det jo mange nordmenn som oppholdt seg i Queenstown. Jeg har skrevet en bok om skipsfartsdynastiet i Dypvåg som er tilsalgs hos Ex-Libris i Tvedestrand hvor jeg berører litt av dette.... Ellers når det gjelder Jørgen, Han ble oppkalt etter bror av sin morfar, Jørgen Gusdal f 1779. Han ble benevnt som sjømann i 1865 og som styrmand i 1875.Da han giftet seg 21. mai 1878 med Anne Tellefsen Reiersøl f 1853, var han benevnt som skipsfører. Jørgen og Anne måtte ha såkalt Kongebrev som var datert 13. mai 1878 for å kunne gifte seg. Sannsynligvis var dette på grunn av at skulle reise til sjøs og at lysningstiden ikke kunne overholdes. Broren Kittel, min oldefar, var forlover for Jørgen. Jørgens bror Anders, giftet seg jo senere med enken. Jørgen og Anne fikk sønnen Gjeruld som ble født 16. februar 1879 på Reiersølmoen. Jørgen har da tittel av skipsfører. Det er mulig at Jørgen var hjemme da sønnen ble født og deretter døpt 16. mars, og at han så reiste ut som skipsfører, men dette er usikkert da vi ser at han er skipsfører for «Flid» i mars 1879. Av faddere finner vi blant annet tanten Berthe Olsdatter, gift med Kittel som også var fadder sammen med sin bror Anders Gjeruldsen. Anders skulle ni år senere bli stefar for Gjeruld. Svigerfar til Jørgen, Tellef Jensen Reiersølmoen, blir i folketellingen i 1875 benevnt som «skibsreder», så han eide helt sikkert skipsparter i tillegg til å drive gården. Han døde i 1880. Det er jo mulig at svigerfaren eide parter i de skutene som Jørgen seilte på. Far til Jørgen, Gjeruld Knudsen, eide også en rekke skipsparter. Jørgen seilte etter sigende på briggen «Sif» bygget i 1865 for A. & F. Smith i Tvedestrand. og han seilte også på seilskutene «Gøethe», skonnerten «Triton» bygget 1846 for M.H.Smith, Tvedestrand som solgte skuta i 1871, barken «Himalaya» bygget i 1840 og eiet fra 1860 til 1881 av O.P.Ugland m.fl., Arendal og «Kepha» bygget i 1875 i Vikkilen, Grimstad for Sam. Eyde i Arendal som eide skuta til 1887 da den ble solgt til Lillesand. Hvis noen har noe om denne familien så hører jeg gjerne! mvh Knut T Bratteberg, Grimstad brattebe@online.no
  2 points
 37. Leif B. Mathiesen

  Faddere ved Lauritz sin dåp 12.05.1850 i Romedal

  En liten korreksjon Jens Johannesen Fiærstad og Kone, Ingvald J. Granberg Andrea Hansdt. Gaustadeie Børre Johannesen ibd.
  2 points
 38. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Finn kilde

  Hei Vi er kjent med problemstillingen som oppstod tirsdag kveld Saken er meldt videre til utviklere på Digitalarkivet
  2 points
 39. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Hvorfor får jeg ikke opp gårdsnummer 78 i Eid??

  Det er skarp konkurranse om feilsøking! Jeg har identifisert hvilken databasetabell som må oppdateres og lagt inn sak til databaseadministratorene.
  2 points
 40. Torbjørn Igelkjøn

  Hvorfor får jeg ikke opp gårdsnummer 78 i Eid??

  Eg prøvde å bla i den eine protokollen, og søkte deretter på løpenummeret som eg fann i staden for gardsnummeret. Det viser seg at gnr. 78 er registrert som gnr. 49, og lista som kjem opp ved søk på gnr. 49 viser at det er dobbelt opp med bruk: https://media.digitalarkivet.no/tl/preg/search?municipalities[]=1443&gnr=49&bnr=&matrnr=&lnr=&other_no=&name= Så her er det feil ja. Redigert: @Kristian Hunskaar (Arkivverket) kom meg akkurat i forkjøpet.
  2 points
 41. Even Stormoen

  Hva betyr ordet "indførselsbok?"

  Det tror jeg òg. I ‹min tid› på skolen (ikke sjømannns-) hadde vi kladdebok og innføringsbok. I den siste skulle det, som navnet tilsier, føres inn – dvs skrives pent og feilfritt det man på forhånd hadde kladdet. Mvh
  2 points
 42. Are S. Gustavsen

  Eiker: Hvor bodde Regert da han døde?

  Even, Om det skal være helt bokstavrett så vil det bli "schodtzelven". Altså ligaturen "sch" og den på samme måte relativt vanlige kombinasjonen "dtz". Betydningen er den samme, nemlig Skotselven eller snarere Skotselva (med tjukk l) om den lokale uttalen legges til grunn. Nå heter det vel bare Skotselv i ubestemt form i alle offisielle sammenhenger: https://no.wikipedia.org/wiki/Skotselv Altså det ikke helt ukjente "tettstedet" på Øvre Eiker som bla. har huset Hassel Jernverk, og i nyere tid har fostret en stortingspresident: https://no.wikipedia.org/wiki/Masud_Gharahkhani Mvh Are
  2 points
 43. Matthias Kolberg

  Sporløst forsvunnet oldemor

  Thorleif Ragnvald ble fenglslet i 1925/1926 ser det ut til https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000003949449
  1 point
 44. Even Stormoen

  Min oldefars fangeprotokoll

  Denne ‹bi-tråden› er tatt videre i Tydeforumet. Silje, – jeg beklager å ha bidratt tii en avsporing. Selv om emnet forsåvidt er det samme, er spørsmålet et annet. Mvh
  1 point
 45. Andre gang til Ove Colwick (Kjølvik) in the Geneanet Community Trees Index Name:Ove Colwick (Kjølvik) Gender:M (Male) Birth Date:27 mars 1825 (27 Mar 1825) Birth Place:Kjølvik, Jelsa, Rogaland, Norvège (Norway) Death Date:12 juil. 1895 (12 Jul 1895) Death Place:Our Saviour Luth. Cem, Norse, Bosque Co, Texas, USA Spouse:Johane Margete MarvickMathea Eriksson Child:Jennie Belle ColwickMarthe Christina ColwickThomas Theodore Colwick https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/7166791719:62476 https://gw.geneanet.org/trondesin65?n=colwick+kjolvik&oc=&p=ove
  1 point
 46. Mathea var gift to ganger? Lars Knudsen Bredsæt? L. K Breiseth in the Geneanet Community Trees Index Name:L. K Breiseth Gender:M (Male) Birth Date:7 avr. 1865 (7 Apr 1865) Death Date:24 avr. 1899 (24 Apr 1899) Death Place:Our Saviour Luth. Cem, Norse, Bosque Co, Texas, USA Spouse:Mathea Eriksson https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/7166791657:62476 https://gw.geneanet.org/trondesin65?n=breiseth&oc=&p=l.+k.
  1 point
 47. Grethe Flood

  Hva er dødsårsak?

  Slagtilfælde?
  1 point
 48. Ole christian Torstrup

  Lauritz Torstrup fra Danmark, død i Norge

  Beklager at jeg ikke fikk med dåp, har tidligere fumnet vigsel i Fredriksberg. Tipset var fra en dansk slektsforsker.
  1 point
 49. Torodd Kinn

  Øllegaard-namnet i indre Sogn - kjenner nokon opphavet til dette namnet?

  Eg legg inn det førsteutgåva av Norsk personnamnleksikon skriv om namnet; eg skriv ut dei spesielle forkortingane. Dette svarar jo ikkje på ditt spørsmål, Lars, men det kan gjerne vere av interesse. Øllegård, femininum, dansk namn, truleg av gamalhøgtysk Odalgart, samansett av Odal- 'arvegods' og -gart 'gjerde, vern' (svarar til > -gjerd). Kjent i Sør-Trøndelag sidan 1500-talet (dansk innflyttar). Ein del nytta i Hordaland, Sogn og Fjordane og særleg Nord-Noreg (m.a. Ibestad) frå 1700-talet til ca. 1930. Har tapt seg mykje i vårt hundreår [1900-talet]. I Hordaland og Sogn og Fjordane har det tradisjonelt òg forma Ølgård.
  1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.