Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Matthias Kolberg

  Matthias Kolberg

  Users


  • Points

   19

  • Content Count

   541


 2. Richard Johan Natvig

  Richard Johan Natvig

  Users


  • Points

   17

  • Content Count

   3625


 3. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   16

  • Content Count

   2833


 4. Anne-Lise Hansen

  Anne-Lise Hansen

  Users


  • Points

   15

  • Content Count

   15239


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/28/21 in all areas

 1. Geir Fjærli

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Fikk bare lyst til å rette en takk til forfatterne av min kanskje viktigste informasjonskilde, bygdebøkene. I mitt tilfelle i hovedsak for Nordmøre, Sør-Trøndelag og Hedmark. Jeg vet de ikke er primærkilder i ordets rette forstand, men for meg har de vært uvurderlige i å trekke de store slektslinjene. Jeg har nå 100 gårder lokalisert til digitaliserte bygdebøker, i tillegg er det 6 i bøker som ikke er digitalisert og 3 i bøker som er digitalisert, men for nye til å være allment tilgjengelig. Og dermed står jeg igjen med bare 5 gårder som ennå ikke er omtalt i en utgitt bygdebok. (Så kommer en
  9 points
 2. David Widerberg Howden

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Ja, ingen tvil om at bygdebokforfattere fortjener honnør for det store arbeidet de gjør for å systematisere gårdshistorikk og slekt i bygdene. Mye har blitt bedre med kvaliteten, men det handler også om at det har blitt enklere å få tilgang til kilder. For meg har bygdebøkene vært en uvurdelig inngangsport til kildenes verden. I egen forskning har det spesielt vært bygdebøker av Søren Arnesson, Bjørn Jonsson Dale, Terje Østro og Birger Kirkeby og synes disse generelt har holdt en høy kvalitet i sitt arbeid. Ellers kan jeg jo dele dette intervjuet med bygdebokforfatter Frode Myrheim: https://ww
  7 points
 3. Johan I. Borgos

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Siden ingen kolleger har takka deg, Geir, tar jeg sjansen og gjør det på alles vegne (med 14 bøker på samvittigheta har jeg en viss rett). Du gir også ei korrekt framstilling av hva bygdebøker er - og ikke er. Johan
  7 points
 4. Lars E. Øyane

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Innlegg #5: Dette med bygdebokskriving er i første omgang eit norsk «fenomén». Kvifor det er slik, har eg ikkje noki forklaring på. Det finst rett nok lokalhistoriske verk i mange land, eg har sett døme på dette i Amerika (County Histories) og i Tyskland (Gemeindegeschichten). Desse kan vera til stor nytte i forskingsarbeid, men diverre er kvaliteten svært varierande, og dei fleste av desse bøkene er reine «skrytealbum» der medlem av ulike familier har skrive om seg sjølv og sine. Me saknar soleis ei «sakleg» og «verdinøytral» analyse av folket som me norske bygdebokskrivarar i
  4 points
 5. Det stemmer vel ikkje heilt. Det vil ta noko meir tid... - men ikkje svært mykje mindre enn det vil ta å rette manglane i AMF-materialet. (I tillegg til mange feil, er det store manglar ved avskriftene - det er stort sett berre datoar og namn på hovudpersonane som er registrerte). Men den tyngste innvendinga er at ved å legge ut dette materialet fullt av feil, er at ikkje berre AMF-materialet er upålitande, men at det vil redusere tiltrua til/oppfatninga av kvaliteten på heile digitalarkivet. Blandar du 1 liter skitvatn med 9 liter reint vatn, får du 10 liter skitv
  4 points
 6. Frode Myrheim

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Takk for gode ord, Geir Frå 2007 hev eg vori bygdebokforfattar av gards- og ættesoga for Høland og Setskog. Eg er den tridje skrivande forfattaren, men det var Odd Ottesen som byrja med innsamling og som la mykje av kjeldegrunnlaget for bokverket. Prosjektet byrja i siste del av 1980-talet, men det var fyrst i 1999 at den fyrste boki kom. Til no er det komen i alt ni band, og det tiande bandet kjem innunder jol. Gards- og ættesoga, er som Lars E. Øyane skriv, noko særnorsk, og noko me verkeleg burde vera byrge av her i Norig. Men er me det? Nei, vil eg segja. Kor høg st
  3 points
 7. Arild Kompelien

  Dåp i Våler kirke i Hof, 3. pinsedag 1708

  Faren er Arne Killingrud. Fadderne er: Berger Holtekiølen, Østen Larsen Braskerud, Ingebor Amunrud.
  3 points
 8. Geir Fjærli

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Kan ikke redigere førstepost lenger. Talte opp nå, det er snakk om 42 ulike bøker/bind. Geir 🙂
  2 points
 9. Transkribert dåp til Søren Andreas. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010436642 Vielse til Johan Frederich https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002105121
  2 points
 10. Bergets Og så les eg Busch, altså .... Buschs og .... Bergets B[arn] For lesinga av siste bokstav i Busch som h og ikkje k, samanlikn med k'en i Berith, tredje linje nedanfrå på forrige side. Eg les namnet som Busck i dødsfallslista
  2 points
 11. Inger Petterson

  Tydehjelp+

  Tusen takk for hjelpen! :)
  2 points
 12. Inger Petterson

  Tydehjelp

  Tusen takk for hjelpen alle sammen! :)
  2 points
 13. Vil bare takke dere, Ulla og Matthias, for alt arbeid dere har lagt ned i spørsmålet mitt om slekt i Göteborg 🙂 mens jeg har fisket ørret og plukket multer på fjellet hele uka. Alt dere har funnet er gull verd. Nå har jeg vært hjemme noen dager. Jeg startet opp med den delen av slekten som kom fra Krokstad siden det er under én time fra der jeg bor i Halden. Krokstad har kirkebøker med dåp, vielser og begravelser helt tilbake fra 1688, så dette er artig å jobbe med 🙂 Etter vielsen bodde Hans Krogstorp og Gertru Hansdotter noen år på Hans' hjemgård Köttnekärr, men en gang mellom 1750 og 17
  2 points
 14. Arild Kompelien

  Niels Støbner/ Omestad og Kari Arnesdatter, Hof i Hedmark

  Ja, si det. Jeg sjekket skiftet og legger ved et notat. Jeg finner ikke sikker død på verken Nils eller Kari i Hof, et lite indisium på flytting? Kellingrud 1752 Død ved påsketider: SIRI BERGERSDAATTER Tidligere død mann: ARNE ELLEFSEN Barn: Ole Arnesen 32 år - i København, Ingeborg Arnesdaatter g.m. Ole Olsen Strette, Marte Arnesdaatter g.m. Jon Olsen på Winger, Kari Arnesdaatter - gift og bor ved Christiania, Siri Arnesdaatter g.m. Torkild Larsen - bor her på garden, Anne Arnesdaatter - død - etterlatt et slegfredbarn Arne Michelsøn 14 år, tjener
  2 points
 15. Anne-Lise Hansen

  Trenger hjelp med svensk dåp fra 1722

  Ved dødsfallet hennes, skrives navnet Gertrud. Registerpost Krokstad (O) Bohuslän SLD-kod: 143008_D1_33260 Kön: K Dödsdatum: 1763-12-26 Förnamn: Gertrud Efternamn: Hansdotter K förnamn: Gertrud K efternamn: Hansdotter Ålder: 42 år Adress: Vaglen
  2 points
 16. Takk til "Astrid" og "Torbjörn" for deres tid og meget god hjelp her 👍🧐 Er det mulig i ettertid og komme noe videre med nye friske öyner mon tro?🙄🤓 "Gisle Hersvik" har jo hatt oppe dette tema i 2005 :
  2 points
 17. Postane i AMF-databasane har lenke direkte til skanna side. Det er slik Digitalarkivet ynskjer at nye transkripsjonar skal bli laga, og dette er eit stort framsteg sidan det berre er eit museklikk som skal til for å sjekke originalen.
  2 points
 18. Anfinn Bernaas

  Ole Ingebretsen Lia fra Jondalen

  Elin har rett, og skrivemåten i protokollen er med to r-ar. Niri er eit vanleg namn i området.
  2 points
 19. Her er lenke direkte til gbgtomter. https://www.gbgtomter.se/Rote_2/2.140.pdf Når jeg ser på arveskiftet etter Michael og Brita Marie Nordström igjen, ser jeg at også Annica Carlbom er nevnt som formynder. Hun ble jo gift med Swen Carlbom i 1779, som nevnt ovenfor. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0108463_00072 Når jeg leser litt nærmere ser jeg det står 7de roten No8 På denne adressen finner jeg omtalt Michael og enken Brita Marie https://www.gbgtomter.se/Rote_7/7.8.pdf
  2 points
 20. Ivar S. Ertesvåg

  Dåpsdato 1806 i Tromsø?

  ok - du har rett - eg misforstod spørsmålet. Denne les eg som "Fl. Søndag" ; same l. som i "Hel. (3K:)"
  2 points
 21. Jan-Thore Solem

  Dåpsdato 1806 i Tromsø?

  Takk alle, jeg tror ikke vi kan konkludere med veldig stor sikkerhet, så jeg tenker jeg skriver "ca. mars 1806" (Da mener jeg vi er innenfor februar til april 🙂 )
  2 points
 22. Tyucker det står Kerstin el Kristin. Annika f 1757: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0040774_00044 Göteborgs Hospitalsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13185/C/1 (1732-1860), bildid: C0040774_00044, sida 69 Dom har även en Lena f 1755 sid 65, Peter f 1747 (död) sid 49, Brita Maija 1750 s 53 (död)
  2 points
 23. Elin Galtung Lihaug

  Ole Ingebretsen Lia fra Jondalen

  Jeg tror barnet het Nirri
  2 points
 24. KirstenOsa

  Hvor er Seselja Larsdatter født (23 feb. 1824)

  Tusen takk, nå har jeg funnet det 🙂
  2 points
 25. Richard Johan Natvig

  Hvor er Seselja Larsdatter født (23 feb. 1824)

  Det står Mandsager, = Mannsåker. (https://nn.wikipedia.org/wiki/Mannsåker)
  2 points
 26. Elin Galtung Lihaug

  Hvor er Seselja Larsdatter født (23 feb. 1824)

  Jeg mener det står Mandsager, og det heter nok Mannsåker nå https://nn.wikipedia.org/wiki/Mannsåker
  2 points
 27. Möjligen denna Brita Maija - far murgesäll Anders Torstensson o h Brita Persdotter på Hällan (eller Kullen?)? https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0040774_00040 Göteborgs Hospitalsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13185/C/1 (1732-1860), bildid: C0040774_00040, sida 61 Husförhörslängd verkar saknas. Kanske Mantalslängd kan ge fler uppgifter?
  2 points
 28. Det ser ut som det står «Pigan Brita Maia Hellberg från Härlanda». Härlanda er i dag, og var før 1528, en egen forsamling, men på 1700-tallet var det en del av Göteborgs Hospitalsförsaming etter en tid som Nylöse församling, hvis jeg forstår sognehistorikken rett. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nylöse_församling_(före_1627)
  2 points
 29. Carina Andréa Johansen

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Altså! For noen engler dere er! 😭 Kan ikke takke dere nok!
  2 points
 30. Lars Johannessen

  Løst: Dødsannonse i Sarpsborg Arbeiderblad 14.04.2021

  Denne er publisert på vareminnesider.no
  2 points
 31. Matthias Kolberg

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Viet i Bragernes 27.10.1895 SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fc/L0006: Ministerialbok nr. III 6, 1888-1899, s. 143 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060516030031 Merk at her heter bruden Anne Mathea Hagen(!?) Det er konfirmant nr 8 i 1887, datter av Kristian Hansen og Kristine Mathisen, født 1.11.1872 i Hyggen SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1880-1897, s. 161 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060913040130 Familien på Hagen i 1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/p
  2 points
 32. Matthias Kolberg

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Mathea død i 1951 https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/cfd46ce7-af58-4cb5-8f77-e22fe3731420 Anton død i 1946 https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/0968e5df-13ad-4452-a480-906b72393329
  2 points
 33. Grethe Flood

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Indre Smaalenenes Avis 31.10.1945: https://www.nb.no/items/e633dc52bde18e5367256ae66e14d614?page=3&searchText="anton aaslie" https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_indresmaalenenesavis_null_null_19451031_46_127_1
  2 points
 34. De fleste, dog ikke alle transkriberingene viser vel også til selve kilden, ofte kirkeboken. Legger man kirkeboken som kilde forblir ID der og ikke slettet. Man bør selvfølgelig angi kirkeboken som kilde og den ikke den transkriberte siden.
  2 points
 35. tom askerøi

  Ole Michelsen Leganger, Selje.

  Jeg så akkurat det samme, Allan og holdt på å skrive dette: Hvis han er i folketellingen 1875 så kan han vel ikke være død i 1867????? Dessuten synes jeg ikke det står enke (etter Ole Mikkelsen) under begravelsen til Brite Jakobsdatter. Synes heller det står "efter" (som i efterlevende?) og at hans død må søkes 1879 eller senere??
  1 point
 36. Richard Johan Natvig

  Rydningsseddel for Fagerli

  linje 3: .... som forhen [innskot over linja:] Tilstede const. Foged Sande(?). linje 20: 1 Do Hølade, Love, Stald Ud? Sjaaer og ... Ei sjå er ei form for uthus (nytt ord for meg).
  1 point
 37. Even Stormoen

  Trenger hjelp med svensk dåp fra 1722

  Barnet er nok Hierttrudt, ja. Men burde ikke konen hett Bärta fremfor Börta? Jfr. Dåpsbarnet Pähr øverst samme side. Mvh
  1 point
 38. Marianne Herfindal Johannessen - Arkivverket

  Tydehjelp

  1. Første ord på dåpsdato på nr. 18, jentebarn (Helga Johanna)? https://media.digitalarkivet.no/view/4343/10 Det første ordet leser jeg som Slutng. som må være ment som en forkortelse for slutningen - altså i slutten av aug. 1894 De andre spørsmålene er flott besvart av @Aase R Sæther - Gloppen og @Anne-Lise Hansen 🙂
  1 point
 39. Richard Johan Natvig

  Eit bryllaup og ei tragisk ulukke

  Det trur eg du har rett i!
  1 point
 40. Matthias Kolberg

  Hjelp til å finne konfirmasjon ca 1920 i Eidsvoll eller Ullensaker.

  I 1910 er Halvor Olafsen også ført opp som tjenende på Bjørke/Bjerke https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036388003465 Han holder auksjon på plassen Bjerkehagen i 1919. Kanskje han er på flyttefot?
  1 point
 41. Ellinor Elise Simensen

  Asbjørn Parelius Tønder født 21. mai 1907 i Flakstad, Lofoten, Nordland

  Tusen takk skal du ha Grethe. Han har jeg lett lenge etter. Han hadde vært onkelen til min mann, men mannen min har aldri hørt om han.
  1 point
 42. Hjertelig takk Even. Da er opplysningene jeg fikk feil og Anders og Anne var ikke foreldre til en av mine formødre.
  1 point
 43. Kan det være denne ? Da i sitt andre ekteskap https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058408002050
  1 point
 44. Michael inflyttar 1771 - näst längst ner på höger sida: C0040590_00045 Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/GLA/13180/B/1 (1762-1794), bildid: C0040590_00045, sida 76 och vigseln finns här: C0040774_00196 Göteborgs Hospitalsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13185/C/1 (1732-1860), bildid: C0040774_00196, sida 363
  1 point
 45. Grethe Flood

  Trenger litt datoer

  For ordens skyld: dette er Kari med ektemann og barn og foreldre i folketellingen 1801 for Haus - gården Dahle. Karis alder er oppgitt til 35 år, født (beregnet) 1766: 055 Ole Johannesen 09 38 - - Huusbonde Begge i 1ste ægteskab Selveyer bonde 056 Kari Johannesdatter 09 35 - - Begge i 1ste ægteskab Ligeledes - 057 Martha Olsdatter 09 10 -
  1 point
 46. Grethe Flood

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Jeg har heller ikke funnet vielsen i Røyken.
  1 point
 47. Grethe Flood

  Anton Martinsen (f. 1868) og Mathea Kristiansen (f. 1872) i Røyken.

  Fødselsdatoen til Mathea Martinsen Aasly i folketellingen 1910 er 01.11.1872 - det hender det er feil i folketellingen 1910, men fødselsdatoen her er svært nær den som er oppgitt ved dåpen til Karen Mathea i 1872: https://media.digitalarkivet.no/view/5901/30179/110 Ved dåpen til begge barna står Mathea med Kristiansen. Det er sikkert pikenavnet hennes, og ved dåpen du har funnet, står Christian Hansen som faren til Karen Mathea, og farsnavnet hennes er da i utgangspunktet Christians-/Kristiansdatter. Jeg mener å ha sett at dette kan bli omgjort til for eksempel Kristiansen i kilden
  1 point
 48. Werner Kvalem Vesterås

  Kan nokon hjelpe meg med å tolke eit stykke i ei pantebok frå 1925?

  Tror sjansen for å få hjelp blir større om du endrer brukernavnet ditt.
  1 point
 49. Fantastisk, Matthias, at du har orket å ta alle disse søkene for meg. Jeg sitter i ei hytte langt oppe på fjellet denne uka. Jeg har bare mobilen å "jobbe" med og nett som kommer og går. Her er det jo bare å klikke seg inn på alt du og Ulla har funnet og la seg fascinere. Kjempetakknemmelig!
  1 point
 50. Det har hjulpet meg mye når de er familier jeg kjenner til. Barnets navn kan være skrevet feil, foreldrenes navn etc, men veldig ofte er en av dem rett og jeg finner jeg match. Det er klart at når du leter etter en person, og du vet hva foreldrene heter, og foreldrene er helt andre så hopper du videre for det var tydelihgvis ikke det barnet du var på jakt etter. Jeg går veldig ofte inn på den skannede kirkeboken og sjekker, og ja kan finne at barnet er blitt skrevet opp med foreldrene som hører til barnet under. Nå skjønner jeg godt at i mange tilfeller blir det feil for prestene hadde strøke
  1 point
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.