Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Egil Johannessen

  Egil Johannessen

  Users


  • Points

   949

  • Content Count

   10396


 2. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   895

  • Content Count

   2980


 3. Richard Johan Natvig

  Richard Johan Natvig

  Users


  • Points

   816

  • Content Count

   3726


 4. Sven Hjortland

  Sven Hjortland

  Users


  • Points

   753

  • Content Count

   12608


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/20/20 in all areas

 1. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Det har de siste par dagene vært noen innlegg med utgangspunkt i en personkarakteristikk og deretter en metadiskusjon rundt dette. Digitalarkivet har mottatt en håndfull rapporter på dette, og etter overveielse har vi valgt å skjule innlegget med personkarakteristikken og også påfølgende innlegg som har sitert og kommentert dette. Det har vært hevdet at personkarakteristikken var ment som ironi. Det kan godt være, men personkarakteristikken har i alle fall blitt oppfattet ulikt. Vi oppfordrer til å unngå personkarakteristikker.
  19 points
 2. Kristian Hunskaar (privat)

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Som ikke-medlem har jeg skrevet 1230 innlegg i Slektsforum. Dette har stort sett vært svar på andres spørsmål; jeg har i svært liten grad stilt spørsmål selv. Jeg er vel da en av de som "har brukt utallige timer av sine liv til å hjelpe andre på slektsforumet helt gratis". Nå har jeg ikke mulighet til å skrive flere innlegg og svare på spørsmål om de områdene jeg kjenner godt. Men de svarene jeg allerede har avgitt, står der "til evig tid", fritt tilgjengelige for alle, meg selv inkludert. Det "gratisarbeidet" som jeg allerede har utført, har ikke tapt verdi, selv om je
  16 points
 3. Grete Singstad

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk Forening utfyller hverandre godt, og det er plass for begge foreninger. Som formann i NSF har jeg hatt møte med Anne Schultz og ser fram til videre møter og samarbeid. Et godt samarbeidsklima, hvor vi kan lære av hverandre, tror jeg er til det beste for slektsforskermiljøet i Norge.
  14 points
 4. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Informasjon om folketellingen 1920

  Nå er det rett før vi lanserer folketellingen 1920. Anbefaler at man leser våre nyhetssaker om dette https://www.digitalarkivet.no/content/862/informasjon-om-folketellingen-1920 https://www.digitalarkivet.no/content/865/status-for-folketellingen-1920
  13 points
 5. Geir Fjærli

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Fikk bare lyst til å rette en takk til forfatterne av min kanskje viktigste informasjonskilde, bygdebøkene. I mitt tilfelle i hovedsak for Nordmøre, Sør-Trøndelag og Hedmark. Jeg vet de ikke er primærkilder i ordets rette forstand, men for meg har de vært uvurderlige i å trekke de store slektslinjene. Jeg har nå 100 gårder lokalisert til digitaliserte bygdebøker, i tillegg er det 6 i bøker som ikke er digitalisert og 3 i bøker som er digitalisert, men for nye til å være allment tilgjengelig. Og dermed står jeg igjen med bare 5 gårder som ennå ikke er omtalt i en utgitt bygdebok. (Så kommer en
  11 points
 6. Torodd Kinn

  Patronymikon ender på -sen i Danmark og Norge, -son i Sverige og Island

  Språkendringar kan sjeldan forklarast i den forstand at noko måtte skje. Om ein er heldig, kan ein forstå korleis dei kunne skje. Patronyma er samansettingar, med eit mannsnamn som forledd og i dansk opphavleg -søn som etterledd. Hovudtrykket låg (og ligg) på forleddet, mens etterleddet har svakt trykk. Trykklette stavingar blir gjerne lydleg forenkla. Leddet -søn i dansk gjekk nok over til å bli uttalt -sn, slik det er i Jensen, Olsen osv. E-en er ikkje uttalt, men n-en ber stavinga. Dette -sn hadde altså same uttale som ein har i kassen (ingen e-lyd), hilsen
  11 points
 7. Hei alle kjende (og ukjende!) Medan dette emnet utviklar seg på ymse vis, finn eg det no turvande med ein ny kort helserapport! Sidan juli i fjor har det berre gått framover. Vekti mi er gått ned ytterlegare 20 kilo, og eg har nådd vekti som eg hadde for snart 30 år sidan! På grunn av eit fotsår som hadde vanskar med å gro, laut eg utsetja favorittsporten min, symjing, i lang tid, og so kom denne Coronaen som stengte symjebasseng over alt. Men eg var mange veker i Cannes i sommar og symte timevis kvar einaste dag i krystallblått Middelhav, og sidan har eg halde fram
  11 points
 8. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Dette dreier seg ikke om penger. Om det så bare hadde kostet 10 kr, så hadde jeg ikke giddet å være medlem. Det er snakk om prinsippet her Leif. La frivillige bidra med materiale til Gravminnedatabasen, helt gratis. Og la dyktige slektsforskere bidra med nyttig slektshistorisk materiale på Slektsforum, fortsatt helt gratis, for så å stramme inn tilgangen til dette også for de som gratis og frivillig har bidratt, det viser etter min mening mangel på respekt.
  10 points
 9. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg har aldri vært medlem av verken DIS eller Slekt og Data, så det finnes nok ikke innlegg i forumet jeg vil kreve eierskap av, men det er en kjent sak at jeg i snart en mannsalder ikke har likt foreningens arbeid. I saken om Gravminner har de brukt offentlig ansatte, og statlig lønnede til å gjøre en jobb, i tillegg til foreningens medlemmer som gratis har fotografert og registrert databasen. I tillegg har de fått statlig støtte for å utvikle databasen. Når det er gjort, så blir plutselig databasen en delvis betalingstjeneste som er mer utilgjengelig for ikke-medlemmer. Jeg
  10 points
 10. Oddgeir Fossli

  Takk for meg i denne omgang

  Jeg har vært ganske aktiv som hjelper på dette forumet nå i noen måneder. Det hele startet med en postering som var trigget av litt frustrasjon fra min side på hva jeg mener er den dårlige kvaliteten på AMF transkriberingen. Og siden oktober 2020 har det blitt noen innlegg. Det har vært en interessant og noen ganger lærerik prosess for min del med søk i uvante geografiske området i Norge. Interessant å observere responsen til de man hjelper. Noen med mange hundre innlegg på forumet sier ikke engang takk for den frivillige hjelpen de får, mens andre viser si
  9 points
 11. Niels Hegge

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg oppdaget i dag att den nye "plattformen" var på plass og jeg kan ikke lengre stille spørsmål, eller hjelpe andre som mangler informasjon som jeg har. Att man har valgt en løsning hvor det ikke går å logge seg inn om man ikke er medlem er nok med forhåpning om å få nye medlemmer, at det er vanskelig og dyrt, det kjøper jeg ikke! Så takk for meg Vennlig hilsen Niels Hegge
  9 points
 12. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Wel wel wel. Hva sitter jeg igjen med etter denne frivolne debatten her. At mange er skuffa. Og som jeg skrev før, er det så morro og lese ihuga S&D "tilhengeres" evige retorikk om at uansett hvor mange ganger man skriver sannheten så er det FAKE NEWS. Veldig i tiden. Hvis vi koker dette ned til essensen av hva vi diskuterer, og hva man mener har skjedd, og ikke minst hva som faktisk er sannheten, uansett hvor mange andre vridninger enkelte prøver og lansere. 1. S&Ds forum er stengt for alle andre enn medlemmer, noe som resulterer i færre personer som kan kommentere.
  9 points
 13. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Mange flotte kommentarer som gir et ganske godt bilde av hva de fleste mener om dette. Og Kristian Hunskaar har vel egentlig litt rett i at S&D medlemmer er de som taper mest. Jeg har drevet med denne hobbyen i 52 år og en av de viktigste regler jeg lærte rimelig fort, var at det og hjelpe hverandre er noe positivt, som i lengden faller tilbake på oss selv. Jeg har fått så utrolig mye god hjelp av nitidige maur som klarer og spa opp det mest utrulige, fra sørlandskommuner til det høye nord, og mange av disse problemene ville jeg aldri greid, hvis ikke medhjelpere i et åpent for
  9 points
 14. Berit Knudsen

  God Jul og godt nytt år til alle.

  Jeg ønsker alle brukere, og alle som arbeider i Digitalarkivet og Arkivverket for deres innsats en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. Takk for all hjelp i året som har gått. Hilsen Berit K.
  9 points
 15. Johan I. Borgos

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Siden ingen kolleger har takka deg, Geir, tar jeg sjansen og gjør det på alles vegne (med 14 bøker på samvittigheta har jeg en viss rett). Du gir også ei korrekt framstilling av hva bygdebøker er - og ikke er. Johan
  8 points
 16. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå kan man vel ikke sammenligne summen som blir brukt til å drifte store deler av arkivverket med å ha et gratis forum. Arkivverket har vel tatt over en del av tjenestene som bibliotekene hadde tidligere. Da svært mange bibliotek kjøpte inn mikrofilmer og mikrofilm-visere for å gi alle som ville dra nytten av historiske kilder et gratis tilbud på like linje med lån av bøker. Arkivverket har tatt på seg det samfunnsansvar med å gi slektsforskere et gratis forum for å hjelpe hverandre. Et gratis forum ja som mange tror, men tenkt på hvor mange spørsmål som normalt arkivverket måtte h
  8 points
 17. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Du kan da ikke sammenligne et fotball-forum med et forum som forsøker å hjelpe nybegynnere og andre med slektsforskning!?? Du blir vel ikke noe bedre fotballspiller ved å være medlem av en fanklubb av Liverpool? Poenget her er at det finnes utrolig mye fantastisk kompetanse blant slektsforskere som IKKE er medlem eller har vært medlem av Slekt og Data. Disse har til nå hjulpet kanskje tusenvis av medlemmer i Slekt og Data, men nå er det slutt. Men som jeg skrev tidligere; Hvis Slekt og Data ønsker å lukke seg inne i sin egen verden noe de er i ferd med å gjøre nå, så er det helt greit fo
  8 points
 18. Niels Hegge

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Forskjellen mellom fotballklubben og Slekt og Datas forum er hva vi har brukt det til. Når jeg meldte meg ut av foreningen så ble jeg "gjest" og kunne forsette med å be om hjelp og hjelpe andre. Jeg har aldri vært med i en fotballklubb, men jeg tror at sammenligningen halter 😉 . I det gamle forumet var det også en del som var forbeholdt medlemmer om jeg husker rett. Att man gjør det vanskelig, men ikke umulig, å søke på gravminner for kanskje få flere medlemmer er så dumt att jeg vet ikke hva jeg skall si mer om det.
  8 points
 19. Torbjørn Steen-Karlsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Er ikke hele denne tråden beviset på feil strategi, sviktende dømmekraft og en genealogisk kjempebommert hos Slekt og Data når slektsforskere fra grønne begynnere til de som har holdt på siden Metusalem gikk i knebukser, skriver disse uttalelsene. Jeg er heller ikke en person som har lagt igjen mitt hjerte hos S&D, selv om jeg faktisk var med på og stifte Vestfoldavdelingen. Det mest merkelige her er og lese kommentarene fra Ihuga S&D folk. De nekter og godta at ikkemedlemmer har fått et mindre tilbud og en genealogisk killevink fra et lag som sakte men sikkert
  8 points
 20. Lars E. Øyane

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Innlegg #23: Eg kan ikkje dy meg: Eg har i lengre tid tenkt på DIS-Forum som noko «si-rumpa». For nokre år sidan fekk eg hjelp der til å løysa eit par utfordringar, men gong etter gong opplevde eg at einskilde spørsmålsstillarar sendte dei same spørsmåli til Brukarforum som til DIS-forum, noko som ofte førte til «dobbeltarbeid»! Då er det mykje meir oversiktleg å jobba med EITT forum der alle spørsmåli vert stilte berre ein gong! Gratis brukarforum finn me mellom anna i Noreg, i Tyskland, i Nederland, i Belgia, i Luxembourg, og det tyske Ahnenforschung.net
  8 points
 21. Anita Holck

  Harald Hårfagre

  DN I, 621, 19/8-1409, Bergen, viser at Jon Marteinsson hadde barna Katarina, Ingeborg og Sigurd, og at deres mor var Agnes Sigurdsdatter (- sønnen Magnus må være død før 1409) Einar Endridssön, Gulathings og Bergens Lagmand, paadömmer en Arvesag mellem Hr. Alf Haraldssön og Hustru Sigrid Erlendsdatter om Arven efter hendes afdöde Mand Haakon Sigurdssön, som tildömmes Hr. Alf som Ombudsmand for Hr. Jon Martenssöns Börn Fru Katharina, Jomfru Ingeborg og Sigurd Jonssön. (jfr. No. 671. 677. 683.) «...fru Katrin jumfru Jngibiorgh oc Siugurder Jonsson oc oll sydzskin erfdo efter fador sin
  8 points
 22. Even Stormoen

  Takk for det gamle!

  Tenkte at et «takk for det gamle» kunne være på sin ‹Plads› ;-) Jeg kan forestille meg at det nok kan være enerverende for dere som virkelig kan lese ‹den glemte skriften›, at amatører – som meg selv – til stadighet ‹blander seg inn i› dette forumet, presentérer mangelfulle tydninger og derved gir dere en aldri så liten korrekturjobb i tillegg til å tyde den aktuelle teksten. Og vi (jeg) burde vel kanskje avstå fra å gjøre dét. (poste mangelfulle forsøk) Men «Samarbeid» og «Dugnad» er jo et par ‹rotnorske› begreper, så jeg har latt det stå til 😉
  8 points
 23. David Widerberg Howden

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Ja, ingen tvil om at bygdebokforfattere fortjener honnør for det store arbeidet de gjør for å systematisere gårdshistorikk og slekt i bygdene. Mye har blitt bedre med kvaliteten, men det handler også om at det har blitt enklere å få tilgang til kilder. For meg har bygdebøkene vært en uvurdelig inngangsport til kildenes verden. I egen forskning har det spesielt vært bygdebøker av Søren Arnesson, Bjørn Jonsson Dale, Terje Østro og Birger Kirkeby og synes disse generelt har holdt en høy kvalitet i sitt arbeid. Ellers kan jeg jo dele dette intervjuet med bygdebokforfatter Frode Myrheim: https://ww
  7 points
 24. Ronny R. Haugen

  Hvem er den tidligst fødte nordmann som er fotografisk avbildet?

  Vekker denne tråden til live igjen i håp om at nye lesere kan ha bidrag til lista over de tidligst fødte nordmenn som er fotografisk avbildet. Siste oppdaterte toppliste (født inntil 1780) er lagt inn her 1. april 2020 (se lenger opp i tråden). Jeg regner med det finnes flere bilder der ute som hører med på lista. En som ikke kommer inn på topplista fordi han ikke er identifsert, men som jeg regner med ville ha kommet med om han var det, er denne karen. Dette er et daguerreotypi som av Nasjonalbiblioteket er datert til 1845-1855, noe jeg kan si meg enig i. Mannen er altså dessverre
  7 points
 25. David Widerberg Howden

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå var innlegget over ment som en orientering og svar på de siste spørsmålene og kritikk av genealogi.no, men legger da heller det inn i eget innlegg. Det å drive nettsider er både krevende og kostbart, slik også Slekt og Data har orientert om (Selv er jeg også medlem bla. der). Det er ikke alt som er mulig å få til enkelt digitalt uten å skreddersy, slik at alle får den tilgangen man ønsker uten at det går ut over noe annet. Det er alltid en balansegang mellom hva som gjøres for å få medlemmer og hva som legges ut for besøkende. Nettsidene våres utsettes for stadig nye angrep og utviklingen m
  7 points
 26. Lars O. Wangensteen

  Politisert innhold

  Jeg tror ikke dette er riktig forum for å snakke varmt om Trump
  7 points
 27. Else B. Rustad

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Nå har jeg også sagt takk og farvel til Slekt og Data
  7 points
 28. Johan I. Borgos

  Navn og navn ...

  Andre tråder, bl.a. om slektstrær på Geni, har dreid seg om navn og hvordan de skal lastes inn i ulike programmer. Jeg har ingen patentløsning på problemet, men har litt erfaring etter å ha skrevet 14 bind ”gård og slekt” med om lag 120 tusen navn fra tidsrommet 1600 til 1950. Bøkene dekker bare kommuner i Vesterålen, men de har hatt stor innflytting fra Sør-Norge, så navnene er representative for et langt større område. I tillegg er dette historisk sett en to-etnisk region. Navnekulturen varierer langs flere akser: Tidsmessig, geografisk, sosialt og etnisk. Navneloven av 1923 skap
  7 points
 29. Lars E. Øyane

  Nyutgivelse av Bygdebøker Luster

  Innlegg #3: Eg har i mange år arbeidd med å retta og oppdatera dei første bandi av bygdebøkene for Luster, særleg band I-V. Den gongen desse bøkene vart skrivne, var dataalderen knapt komen til Noreg, og søkemotorar var det knapt nokon som hadde høyrt gjete. Det er eit ønskje om å publisera dei mange rettings- og oppdateringsfilene, men ei nyutgjeving av dei gamle bøkene er førebels ikkje aktuell. Meir truleg vil det komma ein digital versjon som kontinuerleg vert halde ved like. Korleis dette i so fall skal organiserast, vonar eg vil verta avklart i løpet av kort ti
  7 points
 30. Ivar S. Ertesvåg

  Harald Hårfagre

  Her er nokre rekneoppgåver/talleikar til... - kor stor del av kvar generasjon døydde utan å få etterkomarar? - kva har dei genetiske flaskehalsane (spesielt svartedauden, men generelt perioden 1350-1600) å seie for kor mange av dei som levde før 1350, har etterkomarar i dag? - kva føresetnader må til for at det er meir enn 50%/10%/5%/1% sannsynleg at Harald Hårfagre har etterkomarar i dag? (kva tyder "sannsynligheten er stor for at"?) Når det gjeld dokumentasjon... - så kjem vel den første utfordringa i spørsmålet om Harald Hårfagre er ein historisk person
  7 points
 31. Egil Johannessen

  Hva skjedde med Asta Landberg fra Kristiansand?

  Jeg finner en dame ved navn Asta Scott (Dec Nat) i 1914 i NY. Denne Asta oppga å være f. 22.2.1877 i Kristiansand (se bldevdlegg). The New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1943 Name: Asta Scott Declaration Age: 37 Record Type: Declaration Birth Date: 22 Feb 1877 Birth Place: Christiansand Norway Arrival Date: 6 Oct 1900 Arrival Place: New York, New York Declaration Date: 30 Oct 1914 Declaration Place: New York, USA Declaration Number: 29934 Videre oppga hun at hun hadde ankommet US
  7 points
 32. Winther Kaya

  Avansert personsøk - trunkeringstegn kan ikke lenger brukes?

  Håper Digitalarkivet tilbakestiller slik at vi igjen kan søke med trunkeringstegn som f.eks * inne i søkene. Eller som dere selv skriver: " * (asterisk) Asterisk er et trunkeringstegn. Det kan benyttes bak, foran, inni, eller foran og bak samtidig." Vet ikke hva som skjedde etter at layout ble endret der inne, men dette er bedrøvelig. Er ellers en stor fan av Arkivverket og Digitalarkivet, og kjempeglad for at dere fins. Er daglig bruker av søkfunksjonen, men skal dette med at man ikke får brukt trunkeringstegn i søk vedvare så gir jeg meg. Har ikke bruk for 10.000 treff. Vi ha til
  6 points
 33. Hvorfor er informasjonen om stengt rapportfunksjon som lå i lenken under fjernet? https://www.digitalarkivet.no/content/978/korrekturmeldinger-og-kommentarer-på-transkriberte-kirkebøker-fra-amf DA må gjerne, for all del, bruke verdifull arbeidstid på å svare en økende andel av publikum som spør om dette… Trodde det var til hjelp, at vi som vet grunnen til at rapportfunksjonen er stengt, kunne avlaste dere ved å svare… Det blir vanskeligere nå.
  6 points
 34. Lars O. Wangensteen

  Digitaliserte passprotokoller og passjournaler i perioden ca.1900-1975.

  Kanskje en litt ukjent men nyttig kilde for noen? https://www.genealogi.no/digitaliserte-passprotokoller-og-passjournaler-i-perioden-1900-1975/
  6 points
 35. David Widerberg Howden

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Slekt og Data og NSF er to foreninger som ikke er enkle å sammenligne, dels pga. økonomi og dels historikk. Begge foreninger har bidratt til at kilder har blitt tilgjengelig på digitalarkivet, der gjør først og fremst S&D en fantastisk jobb med å organisere transkripsjon av kilder og det er takket være en stor medlemsmasse over hele landet. NSF hadde en kort stund et eget forum, men da vi mistet tilgang til å administrere dette og det ikke fungerte som ønsket, la vi dette ned for noen år siden. Derfor bruker vi heller kapasiteten på noe annet enn å administrere et forum (me
  6 points
 36. Lars O. Wangensteen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Personlig synes jeg Slekt og Data har fått nok markedsføring i denne tråden, så jeg synes det var flott å få balansert dette litt.
  6 points
 37. Eli Reinholdtsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg gremmes også. Men over din holdning. Kan du se for deg at det kan handle om noe annet enn penger? Slik at det ikke er nødvendig å stemple andre som gjerrigknarker? Selv betaler jeg mitt medlemskap med glede. Jeg tenker begreper som "samfunnsansvar" og "dugnad". * Folk har levert inn bilder av gaver i den tro at de bidro til noe som var for alle, ikke som skulle lukkes inne av en organisasjon som skulle tjene penger på deres gratisarbeid. Forutsetningene har endret seg. * Gravminnebasen blir ikke noe lavterskeltilbud for folk som ikke (ennå!) er hektet
  6 points
 38. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  At vi mennesker har forskjellige meninger ser man i denne tråden, på Institutt for historiske studier ved NTNU, som har hatt en konflikt i mange år og den polariseringen som skjer rundt omkring blant annet i USA. For å summere opp denne tråden er vel kjernen at S&D har endret sine regler over tilgangen på forumet og Gravminner. Mange av oss mennesker liker ikke endringer og derfor reagerer mange på det. Det skaper engasjement og irritasjon hos mange. S&D har skapt vaner/forventninger og endret disse med sin endring av adgang og fått reaksjon på grunn av det. Denne saken er
  6 points
 39. Rune Nedrud

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Det er et godt poeng som SoD bør tenke litt på. Medlemmene av denne organisasjonen vil nå miste alle gode svar og bidrag fra mange ikke-medlemmer som tidligere har bidratt med gode svar til medlemmene i SoD. Det er det nå altså slutt på. Dermed er det kanskje også et spørsmål om hvor lang tid det går før alle spørsmålene i det lukkede forumet kommer hit til DA slik at medlemmene kan få svar også fra ikke-medlemmer. Det er faktisk temmelig mange som ikke er medlem av SoD men likevel er habile slektsforskere og dermed kan sitte med gode svar på vanskelige spørsmål.
  6 points
 40. Oddgeir Fossli

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Alle er ikke gratispassasjerer S&D har jo en stor medlemsmasse som betaler for medlemsblad, mulighet til å delta på medlemsmøter, foredrag, kurs og webinare etc. Her er det vel snakk om tilgangen til et forum som nå blir et internt forum for S&D og tilgangen på Gravminner-basen. Her er det vel ikke snakk bare om at alt slekt materiale skal være gratis, men mer på prinsipp og hvordan for eksempel Gravminner basen er bygd opp og tilgangen nå er endret og blir administrert. Hadde basen blitt bygd opp av medlemmer for medlemmer hadde vel oppfatningen av dette
  6 points
 41. Helge Bjerkevoll

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Så om ei nettavis finn ut at de går over til ei abonnementsløsning som krever innlogging kan du kreve alle dine innlegg fjernet? Nå er heller ikke omlegging av Slektsforum (som av datatekniske løsninger var nødvendig) gjort for å få inn mer penger. Å legge inn hundretusener av innlegg søkbare til et nytt fora har nok krevd en stor innsats av noen få datakyndige. Og når medlemsorganisasjonen Slekt og Data hadde gått over til en ny plattform var det klart at også et nytt slektsforum måtte ligge på samme plattform. For å ha full glede av dette forum (Digitalarkivets brukerforum
  6 points
 42. Ingmar Seth

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  I ei melding på det gamle Slektsforumet blir det opplyst at det jobbast med ein Gjestetilgang på det nye forumet. Så då er det eit håp om at dette vil ordne seg 🙂 Mvh Ingmar 😎
  6 points
 43. Vigdis Olsen

  Slekt og Data, Takk for meg, det var morssomt så lenge det varte.

  Jeg har fått mye hjelp via Slekt og data sitt forum og jeg har også gitt mye hjelp. Det var moro å være med! Dessverre har jeg ikke mulighet til å bli med når det kun blir betalingsløsning. Vi så det vel komme når de "ødela" søkemulighet på gravminnene. Der får jeg heller ikke bidratt med bilder lenger. Så Adjø til Slekt og Data fra meg også!😪
  6 points
 44. Bjørn Haaland

  Folketellingen for Kristiania og Aker 1923 - KraFt1923 - oppdatert

  Selv om de fleste nå vel er mest opptatt med folketellingen for 1920, skjer det også andre ting. De kommunale folketellingene for Kristiania og Aker er oppdatert - dessverre bare den midlertidige søketjenesten: http://www.disnorge.no/KraFt1923/Soke.php Søket er felles for begge kommunene. Basen består nå av 297.086 personer, hvorav 35.142 er fra Aker ( 54 % av Akers befolkning ) Kristiania er komplett.
  6 points
 45. Lars Løberg

  Harald Hårfagre

  Det er vel og bra med gamle avisartikler, men hva med litt faktasjekk og kildekritikk???
  6 points
 46. Ivar S. Ertesvåg

  Harald Hårfagre

  Dette er feil. Dvs. - det kan hende denne Rutherford har sagt det - men det har vi berre ein journalist sine ord for, og eg tvilar på at ho har oppfatta det rett. Det kan hende han har sagt noko slikt som at alle som levde her rundt 900-tallet – og som har levende etterkomarar i dag - er forfedre til alle som lever no. Det er noko heilt anna enn det journalisten referererer og det du utleiar av det. Det er enkelt å argumentere mot utsegna: - det har alltid vore ein del personar som veks opp, men som ikkje får etterkomarar. Desse er ikkje forfedre til nokon som helst
  6 points
 47. Aase R Sæther - Gloppen

  Slektstrær på Geni

  I følgje Bibelen er Jesus vår bror - så dette må no vere heilt på jordet 😄
  6 points
 48. David Widerberg Howden

  Til brukere av våre nettsider: www.genealogi.no

  Da kan jeg melde at våre nettsider er i drift igjen, mangler litt testing og noen installasjoner før alt er komplett. Inntil alt er på plass får vi ikke redigert eller publisert, men for brukere av nettsidene skal det meste fungere som normalt. Kan også nevne at det kommer noen nyheter og nytt innhold over nyttår og at vi jobber med ny design av forsiden og struktur for å bedre brukervennligheten og muligheten for å publisere bedre.
  6 points
 49. Astrid Ryen

  Tjenestedrenger i manntallet 1701 for Røros med angitt fødested

  Da Jan Oldervolds "system" brøt sammen, skrev jeg av dette med utgangspunkt i skannet versjon av manntallet 1701. Tjenestedrenger i manntallet for Røros 1701 med angitt fødested. Født i Jempteland: Ellias Larsen 32 år, tjenestekarl på Flechvig hos Sognepresten Jochum Angel. Olle Pedersen 40 år, tjenestekarl på Ryen hos Hendrich Pettersen (Stricher) Gastgeber. Steffen Joensen 20 år, tjenestekarl i Brekken hos Dirick Joensen 43 år. Just Larsen 40 år, tjenestekarl på Kojen hos Jochum Estensen 55 år. Bent Andersen 26 år, tjenestekarl hos Peder Halvorsen 56 år.
  6 points
 50. Frode Myrheim

  Takk til alle bygdebokforfattere

  Takk for gode ord, Geir Frå 2007 hev eg vori bygdebokforfattar av gards- og ættesoga for Høland og Setskog. Eg er den tridje skrivande forfattaren, men det var Odd Ottesen som byrja med innsamling og som la mykje av kjeldegrunnlaget for bokverket. Prosjektet byrja i siste del av 1980-talet, men det var fyrst i 1999 at den fyrste boki kom. Til no er det komen i alt ni band, og det tiande bandet kjem innunder jol. Gards- og ættesoga, er som Lars E. Øyane skriv, noko særnorsk, og noko me verkeleg burde vera byrge av her i Norig. Men er me det? Nei, vil eg segja. Kor høg st
  5 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.