Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Anne-Lise Hansen

  Anne-Lise Hansen

  Users


  • Points

   59

  • Content Count

   15468


 2. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   53

  • Content Count

   2980


 3. Ivar S. Ertesvåg

  Ivar S. Ertesvåg

  Users


  • Points

   49

  • Content Count

   5039


 4. Aase R Sæther - Gloppen

  Aase R Sæther - Gloppen

  Users


  • Points

   46

  • Content Count

   4929


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/20/21 in all areas

 1. Aase R Sæther - Gloppen

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Ja, kyrkjebokavskriftene vrimlar av feil. Men eg må tilstå at eg er så rart samanskrudd at eg faktisk tykkjer det er eit ekstra krydder i kvardagen. Når alt etter kvart er så gjennom-registrert at vi slekts-leitarar ikkje har særleg utfordringar lenger, så gjer det seg i grunnen med nokre spenstige rebusar å løyse på vegen... Og originalen ligg berre eit par klikk unna, så det er ikkje så vanskeleg å sjekke sjølv.
  5 points
 2. Eg har pusla litt med Glad-familien i Nordfjord siste dagane, og funne ut at svært mange (td på Geni) har gitt Nils Tonning feil kone. Det vil seie, namnet er rett, men det verserer fleire forslag til kven ho er. 1. Anne Poveldtr Glad (ca 1677-1757) er sett opp mange stader, utan at ein då tek inn over seg at Nils får barn i 1753, på eit tidspunkt då denne Anne Glad er godt over 70 år - så henne avviser vi straks. 2. Anne Susanne Hansdtr Glad, f.1713, dotter til Hans Povelson Glad og syskenbarnet Anne Abrahamsdtr Glad, er også brukt av fleire - men feilen her er at ho i skifte
  4 points
 3. Grete Singstad

  Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu

  Lillhärdal, Jämtland, anno 1694: «Julii copulerades Reÿer Gulichsson ifrån Norige och Gullbrandsdalen med Giörlo Gunnarsdåtter i Kÿrkiobÿn» «Dn 12 Augusti föddes Reÿer Gulichssons och Giörlo Gunnarsdåtters Son i Kÿrkiobÿn och döptes [….] Gulich» https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00018 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00019
  3 points
 4. Laila Sandbæk

  Jens Hellemand feldbereder i København 1720-1755 - hevder at stamtavlen må endres

  Jens Hellemand, feldbereder, 1720-1755 I København 1893 utgav A. Hellemann Cand. Polyt. en bok kallet «GENEALOGISKE OG PERSONALHISTORISKE MEDDELELSER». Genealogiske og personalhistoriske meddelelser (slaegtsbibliotek.dk) Boken handler om hans forskning på sin slekts stamtavle, som starter med Jens Hellemann. Denne Jens er en feldbereder og sies å være fra Norge. A. Hellemann er en dyktig slektsforsker og går grundig til verks for å finne Jens sine aner i Norge. Hellemann er et slektsnavn i Bergen og det er derfor naturlig å undersøke om det her finnes noen kilder. Hele fem sogneprester og
  3 points
 5. @Benedicte Hauge Kulø Hei Benedicte! Det er en liten stund siden “sommerheten” og din siste post så jeg vet ikke om du har funnet noe mer selv i mellomtiden, men jeg poster et lite sammendrag først og så kan du selv se på klippene og lenkene jeg har vedlagt. Jeg ser fra tråden din at du bruker Ancestry så jeg har også lagt ved lenker derfra. Gurianna tok navnet Anna Strøm (Anne/Annie Strom) da hun reiste til USA. Hun forlot Kristiansund 14. oktober 1896 og ankom NY 28. oktober s.å. Hun er nr. 190 i passasjerlista ved ankomst. Navnet hennes var oppført som Anna Stra
  3 points
 6. Ivar S. Ertesvåg

  Kva er "syning" ?

  syning = panel http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=syning#ariadne=[[|443604|,0,|syning|]]
  3 points
 7. Det är nästan helt säkert att det är rätt person du har hittat Inger Karin. Jag hittade Calle idag i en svensk-amerikansk kyrkbok i Rock Island Illinois. Där står det att han var född i Tanum 4:e maj 1833 och emigrerade till USA 1868. Det står också att han flyttade vidare till Moline, Illinois 1881. När han flyttade 1881 var han ogift. Så det var inte så konstigt att han inte kunde hittas i Norge, han var ju i USA istället. Tack alla som har hjälp till och letat efter Calle! Mvh Ann-Sofie Hillerström
  3 points
 8. Og vel i Hallingdal. Goffa min va handelskar synger Hellbillies.
  3 points
 9. Anita Riise - Arkivverket

  SF, Innvik Prgj. - Døde 1846 -manglande side(r)?

  Har bladd (kjapt) igjennom A4 I og A4 II, men kunne ikkje sjå at der var forsettelse på dødsfallslista, så eg vil anta at Kristians sin teori om bortkomne lappar stemmer.
  3 points
 10. Medes Hammond-Norden

  William Hammond Trondheim

  Hi to everyone! I promised to give you an update as soon as I have any news: Friday I finally received the Mail from the German Herold. They accepted all my proofs for my ancestors back to William Hammond 1635-1719, Suffolk, who was the father of “my” William, who moved from England to Trondheim in 1687. Now we are officially allowed to carry the coat for arms. I wanted to say thank you again.. it was a great pleasure to “meet” you and to get your support. Without this forum I would have given up!!! Best regards to all of you and one day I’ll co
  3 points
 11. Aase R Sæther - Gloppen

  Fjerde leiermål i 1887 - konsekvenser?

  Her ei svært informativ og interessant side. https://digitaltmuseum.no/011085440181/fengslende-fortellinger
  3 points
 12. Vi kan vel koste på oss teksten fra formynderprotokollen: Formynder, Maren Grill, Sahl: Hans Glads, har under forvaltning sin Datter Ane Hansdatter Glads arvemidler, dog under hendes Svoger Sign. Erich Pedersen Hestevigs obagte og tilsiun, saa lenge hun sidder Enke, alt eftter Skifttebrev af Dato =9Decembr: 1727: Capital ….. =186 rdl. Udj Aaret =1733: blef denne pige giftt med Niels Pederssen Toning paa Bryggen, og som hun baade er Moderens eneste Barn, tillmed er Enkemoderen i fullig med dennem, saa kand hannem skee des bedre fornøyelse for hendes Midler, 1736: den 5 Marty: t
  3 points
 13. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Det er, som du sikkert ser - sitatfelt for innlegget ditt. Eg tok vekk det du hadde skrive der. Endringa i innlegget var at eg la til dei tre siste linjene kort tid etter. Ok, du betalar ikkje for å få helsedata frå prøva du sender inn. Men er det noko som hindrar selskapet i å utforske dette for eigne interesser? Brukarvilkåra gjeld for all bruk, også "kun for å granske slekta". Det viktige er at brukaren leverer frå seg genetisk materiale, og gjev selskapet tilnærma grenselaus rett til å bruke dette. (sjå sitata ovanfor). Dersom dette ikkje er godt nok, er
  3 points
 14. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Dette er vel på grensa til ein konspirasjonsteori. Iallfall er fleire av dei vanlege kriteria oppfyllte. Det er vel grenser for kva ein kan prøve å møte med sakleg informasjon - men vi kan starte med å peike på at - det var Forbrukarrådet som reiste saka. Datatilsynet er det forvaltningsorganet som så skal følgje opp saka. - folk flest kan finne slekta si utan DNA-testar - DNA-testar kopla med slektsdata er eit "fantastisk verkty" for firma som vil utnytte naive menneske som delar kodene sine.
  3 points
 15. Richard Johan Natvig

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  blaaviolet usikker, men kan det stå masse? Næsen
  3 points
 16. Even Stormoen

  Tyding av pasientjournal for spedalsk pasient

  01 Alder, Sygdomshistorie og Tilstand ved Optagelsen 02 14 Aar gammel. Ansigtsfarven blaavidet. I Panden og paa Arcus supercitionum et Par smaa 03 Tuberkler, paa det høire Kind et Par større flade og paa Underlæben henimod den høire 04 Mundvig en lignende. Overalt i Ansigtet føles Infiltrations magt(?) under Huden. 05 Halsen temmelig tyk, Stemmen noget snøvlende. Paa Armene en brunlig 06 Hudfarve, smaa Tuberkler oog Infiltrationer, især paa Underarmene. Hænderne no- 07 get hovne med en glindsende slap Hud. Paa Laarene saavel som paa Læggene fore- 08 kommer te
  3 points
 17. Even Stormoen

  Tolkning av yrke

  På det siste bildet står det Høvler og bundskjærer v Tøndefabrik. Så ‹bunnen› tilhører vel muligens en tønne. Mvh
  3 points
 18. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Alternativet er jo at transkripsjonane ikkje er tilgjengeleg hos Digitalarkivet, og at ein må bruke AMF sine eigne sider for å kunne søkje i dei same transkripsjonane. Ein ville vel då ha måtta vente nokre tiår til før det var mogeleg å søkje i desse kyrkjebøkene hos Digitalarkivet. Eg meiner dessutan at det går raskare å rette i dei filene som ein får tilsendt frå Digitalarkivet enn å nyregistrere kyrkjebøkene. Mykje av dei data som ligg der er trass alt rett, og det medfører mindre skriving enn om ein skulle gjere det frå grunnen av.
  2 points
 19. Even Stormoen

  Tyding av gammel skifte, 1758

  Oioi, nå ble jeg en smule engstelig – men jeg kan forsøke. Garanterer overhodet ikke at det blir vellykket. Men hvo intet vover osv. 😉 Litt sen aften akkurat nå, men i morgen er jo atter en dag 🙂 Mvh
  2 points
 20. OBS! jf "Opholdssted": "Stovner i Ager", og så: "men efter Forlangende begravet i Skedsmoe..."
  2 points
 21. Jostein Stokke

  Roald Andreassen født 15.12.1919 var ombord på Panserskipet Norge

  Det var helst mora som het Borghild: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000034937942 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000034937942
  2 points
 22. Trond Pedersen

  tyding av navn

  Aasine?
  2 points
 23. Richard Johan Natvig

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Ikkje slett i det heile tatt, men eg les H, ikkje IF, og får det bekrefta i klokkarboka der eg les Hendrich. Resten er vanskeleg lesbart også i klokkarboka, men kan det vera Remmen? H(endrich) Remmen. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 539/L0535: Klokkerbok nr. 539C01, 1818-1842, s. 360-361 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620126
  2 points
 24. Det står litt om Enok og Rasmine på s. 283 i denne; Nordfjordingernes historie i Amerika av Pastor og professor Lars Monsson Gimmestad - https://solvberg.org/bok/nordfjordingernes_historie_i_amerika.pdf I tillegg er det skrevet en egen bok om dem og deres familie - Enok Loftnes and Rasmina Johnson Family - https://www.amazon.com/-/es/Gregory-R-Loftness/dp/1987417887?language=en_US "Enok G. Loftness came to the USA with his Norwegian parents in 1872 to start a new life. At twenty years old, Enok had experienced the dangers of life working at sea and chose to join his par
  2 points
 25. Kari Sandberg

  Niels Kristian Evald Jensen

  Dødsannonse for Evald Jensen død i Moss 28.4.1992. https://www.nb.no/items/11b422f54896785f36aa143654d167a4?page=19&searchText="Evald jensen"
  2 points
 26. Ove Gunnar Jacobsen

  Niels Kristian Evald Jensen

  Død i Moss 1992-04-28 https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000002589010
  2 points
 27. Matthias Kolberg

  Dødsfallprotokoll, Ringsaker 1845

  Ingen viktig detalj, men skriveren har markert med tall at ordrekkefølgen endres etter at «desuden» erstattet «ellers»: .., desuden nød han hjelp...osv..
  2 points
 28. Even Stormoen

  Dødsfallprotokoll, Ringsaker 1845

  Forsøksvis: ‹Tittel›: Omvankende. Merknad: Arvinger vides ei, desuden han nød %ellers% Hjelp af nogle Mænd han havde %været hos% opfostret som Huuslærer Mvh
  2 points
 29. Takk til Jostein Stokke for gode svar. Det burde eg funne ut sjølv, eg sjekka på Dis og dette dødsregisteret til FHI på Digitalarkivet, men det var nok det at eg ikkje sjekka DIS i Bergen berre i Flora (Kinn) sidan dei budde der før.
  2 points
 30. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Hvor komplett er den transkriberte folketellingen 1900?

  Det er et område i Kristiania 1900 som ikke er blitt transkribert. Vi vet om dette, og har som mål å få dette registrert etter hvert.
  2 points
 31. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Odelslister for Hof sogn i Vestfold 1620-25

  Skattelistene og jordebøkene fra denne tida er gjerne inndelt i skipreider. Hof tilhørte Råbygge skipreide.
  2 points
 32. I Elverum er Godfarsvea kjent som navn på et bosted i Horndalen (nevnt første gang 1780).
  2 points
 33. Torbjørn Igelkjøn

  Hva var hennes navn? FLORØ/KINN/SOGN OG FJORDANE

  Eg har fått ei melding på Facebook med løysing på spørsmålet som var utgangspunktet for denne tråden. Sender @Elisabeth Sande ein PM.
  2 points
 34. Odd Nordstoga (Vinje) synger: Ein farfar i livet skull' alle ha Ein goffa å springe ned til Som alltid har lyst på ein kaffikopp Og til å kaste bort tid på ein liten kropp Ja, ein farfar i livet skull' alle ha vh Jarleif
  2 points
 35. Matthias Kolberg

  Viede 1777, hvilken militær tittel?

  Jeg tror HaandverksLieutn. kan være riktig. Det står videre at han er ved «det Norske Artillerie Chor(ps)» I denne oversikten over artillerikorpset fra 1769 er Peter Friderich ikke med, så vidt jeg kan se, men en Otto Philip v. Roth har tittelen «Premier og Haandtværker Lieutnant» RA, Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium, E/Eh/L0002: Norske artilleribrigade, 1769-1810, s. 11 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20111111650011
  2 points
 36. Grete Singstad

  Ankomst i Finland i sommeren 1947

  De fleste havner registrerer anløp av skip, og jeg vil tro at havnen i Nykarleby (Kokkola) har dette i sitt register (hvis han kom direkte hit). Kanskje kan du få hjelp via denne nettsiden: Nykarlebyvyer Majoritetsspråket i Nykarleby er svensk, så du kan skrive på norsk. Legger ved noen andre nyttige lenker: Slektshistoriewiki: Slektsforskning i Finland Finske aviser: DIGI - Nationalbibliotekets digitala samlingar Lykke til!
  2 points
 37. Åsbjørg Susort

  Hjelp til transkripsjon av dåp 1772

  Stemme nok med "Faddere" ja 🙂 Christian 5s Norske Lov 2–5–5: De skal være Vidnisbyrd og Faddere til Daaben, som ere ærlige og uberygtede Folk; Dog maa dertil ej fleere bedis, end fem af Mands og Qvindis Personer tilsammen.
  2 points
 38. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Folketellingen 1920 for Oppegård

  Hei Det har dukket opp et problem i forbindelse med publiseringen den siste måneden. Personene er publisert, men lar seg ikke søkes fram. Vi jobber med saken.
  2 points
 39. Elin Galtung Lihaug

  Hjelp med skiftebrev frå 1848

  edsv.[oren] Fuldmægtig læst på Arvetomten
  2 points
 40. Egil Johannessen

  info om Aase og Ludvig Wang

  Det er nok tvilsomt. Her er lenke til "draftet" - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K872-LWT Hvis du ser på skannet original side 2 så ser du at datoen var 12. september 1918. WW 1 endte 11. november 1918. 12.9.1918 var den 3. registreringen for menn mellom 18 og 45 år. Du kan lese mer om World War I Draft Registration Cards her - https://www.archives.gov/research/military/ww1/draft-registration
  2 points
 41. Takk for supplerande opplysningar; desse folka er såpass perifere for meg at eg ikkje har sett meg inn i alt. Han er altså blitt sunnmøring på eit forholdsvis seint tidspunkt.
  2 points
 42. Ivar S. Ertesvåg

  Søker hjelp med "oversettelse" av setning fra Bygdebok.

  vel møtt i forumet! Først, då du registrerte deg aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn her. Den regelen er det fint om du følgjer. Du har funne ei litt knotete formulering.... - og eg kan ikkje garantere at 1) eg forstår alt rett, eller 2) at eg får til å forklare alt like klart. Når det er sagt, - Hersleb og Ebbe og Heinrich har arva egedomar etter foreldra. - Heinrich er død, og Hersleb og Ebbe har arva hans del. - det er tydelegvis fleire eigedomar - det kan verke som om brødrene har arva alle eigedomane i fellesskap (om lag som "ide
  2 points
 43. Igjen har Ivar Moe gitt oss ein feil fødselsdag - Ragnvald 14. desember 1899 -nr 8 SAB, Lindås Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 3, 1886-1914, s. 55 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050826010586
  2 points
 44. Kristian Hunskaar (privat)

  Hva betyr det at det står 'börnepenge' i en gård?

  Det kan i praksis ha vært slik at barn - kanskje Reimands egne - ved arveoppgjør har arvet en andel i gården, taksert til 316 rd. Reimand "eier" da gården, men må på et eller annet tidspunkt løse ut disse barna med 316 rd.
  2 points
 45. Anne Tonby

  Lovise Marie Olafsen, født Kristiania, antatt år 1863-1865, død Stavanger 1914

  Caroline Christensdt får en sønn Carl jacob i 1872 Vest-Agder fylke, Tveit i Tveit, Ministerialbok nr. A 6 (1872-1886), Fødte og døpte 1873, Side 6 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060102030426 Han dør i Kristiansand i 1880. Morens navn er da Caroline Glad Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 16B (1880-1890), Døde og begravede 1880, Side 423 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060105010409
  2 points
 46. Even Stormoen

  Søker hjelp til å tyde skannet skjøte fra 1914

  Hjertelig takk for nok en ‹øyeåpner›, Gunnar. 🙂 Mvh
  2 points
 47. Even Stormoen

  Søker hjelp til å tyde skannet skjøte fra 1914

  Forsøk med ‹hull›: 01 Skjøte 02 Undertegnede enke og 5 børn efter Lauritz 03 Sæther og Johannes Petersen Eiternes gjør herved 04 vitterligt at ha solgt, hvorfor vi herved sælger, 05 skjøter og overdrar til Nils Henrik Theodor Sæther 06 gaarden Eiternes, gno 35, brno 2, av skyld 0.83 07 mark i Gresvig(?) herred for en omforent kjøpe- 08 sum av 1000 Kroner, som avgjøres slik: 09 Kjøperen overtar den paa eiendommen hvilende 10 Gjeld med Kr. 528.50, Kr. 200.00 regnes som løn 11 til Kjøperen for 7 aars(?) tjeneste, Kr. 100.00 betales
  2 points
 48. Anne-Lise Hansen

  Daniel Larsson (1796-) fra Sillerud i Varmland Sverige

  Nei, ikke nå lenger. Sverige har gjort søking på Riksarkivet gratis. https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen https://sok.riksarkivet.se/digitala-arkiv https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar
  2 points
 49. Richard Johan Natvig

  Tolkning av yrke

  Det står Bundskjærer, kanskje den som skar ut botnene til i dette tilfellet tønner: Den blå skrifta på første bilde: Tøndefabr[ik], det samme på det neste bildet. . Om Lisleby Fabrik, fleire treff i Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/search?q="Lisleby fabrik"
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.