Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Ann-Mary Engum

  Ann-Mary Engum

  Users


  • Points

   208

  • Content Count

   47883


 2. Egil Johannessen

  Egil Johannessen

  Users


  • Points

   197

  • Content Count

   7943


 3. Sven Hjortland

  Sven Hjortland

  Users


  • Points

   97

  • Content Count

   8403


 4. Grethe Flood

  Grethe Flood

  Users


  • Points

   61

  • Content Count

   15798Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/14/19 in Posts

 1. 4 points
  Frank Marton Pedersen

  Akershus slaveri og arbeidsanstalt

  Found this announcement in Den Norske Rigstidende 20.08.1846. I think this is our guy: https://www.nb.no/items/321dc272d6448326361502cd06f09424?page=3&searchText="johan martin gulbrandsen" The relevant legislation as per 1842: http://www.hist.uib.no/krim/1874/ A short summary: Johan Martin Gulbrandsen was charged with fraud/forgery (ref. Law of Criminality, Chapter 21, § 27 and § 29) and sentenced to 9 years in prison (hard labour) by the Court of Christiania. In addtion, the verdict was maintained by The Supreme Court (Høyesterett). For some reason the case was tried in two courts. The Supreme Court`s conclusion of maintaining the sentence from the city court is stated in the newspaper article. Johan Martin was also sentenced to pay all expenses related to the case and 12 speciedaler to the prosecutor.
 2. 4 points
  Hanne Johnsrud

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Fra Aftenposten 26.05.1923 (hvis dette er riktig Helga)
 3. 4 points
  Ann-Mary Engum

  Blir alle de som her hjelper Lars E. Øyane med bygdebøkene hans nevnt med gitt bidrag i bygdebøkene?

  "Blir alle de som her hjelper Lars E. Øyane med bygdebøkene hans nevnt med gitt bidrag i bygdebøkene?" Det er opp til hver enkelt hvor mye man vil hjelpe. Og Lars takker da alltid i gode ordelag for den hjelpen han får av folk på forumet. Synes ikke dette er noe problem i det hele tatt.
 4. 2 points
  Else B. Rustad

  Sogneprestens navn , hva er det ?

  Da står det sikkert S[teen] E[ilert] Berner....
 5. 2 points
  Anne-Lise Hansen

  Folketelling 1900 Bergen: Carl Bernhard Olai Knudsen

  Vil bare nevne at jeg har lagt inn korrekturmerknad på vielsen til Carl Bernhard Olai og Marie i 1904. Her har han fått neste brudgoms hustru og denne mannens fødselsår. Avskriverne har i farten hoppet over Marie og neste brudgom, som giftet seg samme dag. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000768626 Merknaden ser en ved å trykke Rapporter og der er det et rødt 1-tall: Korrektur: Carl Bernhard Olai Knudsen f. 1862 (ikke 1884) gifter seg 4/4-1904 med Anne Marie Johannesen og ikke Agnes Petrea Kvam. Sistnevnte gifter seg samme dag med Eivind Karsten Espedal f. 1884.
 6. 2 points
  Egil Johannessen

  Agnethe Bøvre fra Biri - Spørsmål om gardskjøp og om hvor det ble av henne og barna

  The U.S., Consular Reports of Marriages, 1910-1949 Name: Hanna Bovre Age: 33 Birth Year: abt 1893 Birth Place: Vardal, Norway Spouse's name: Morris G C Vaagenes Spouse's Age: 38 Spouse's Birth Year: abt 1888 Spouse's Birth Place: Manger, Bergen, Norway Marriage Date: 3 Sep 1926 Marriage Place: Town Hall, Tananarive, Madagascar Consular Location: Tananarive, Madagascar File Number: 133 Certificate in File: Yes
 7. 2 points
  Aslak Smedal

  Hjelp til å finne dødsfallet til Maren Andrea Album Holfeldt

  Tusen takk til dere alle samen
 8. 2 points
  Ragnhild K. Brænd

  Kristoffer Reitan

  Samme etternavn på far blir oppgitt ved Arvids vielse, men fornavnet er noe helt annet: https://www.digitalarkivet.no/kb10051105231058 Mvh Ragnhild Brænd
 9. 2 points
  Else B. Rustad

  Tyding av skiftedokument

  Litt korrektur: anmelthe Dødsfald = anmeldte Dødsfald en Registrerings = en Registerings avgangen Enke = afgangen Enke Sueinum Sueinumsen = Sveinum Sveinumsen befindende .....endigheder = befindende Omstændigheder Jacobine Bergitte Sueinumsdatter = Jacobine Bergithe Sveinumsdatter der oggar[?]= der opgav i .....skab = i Ægteskab har hart[?] = har havt 2 Suend Engebrith Sueinumsen = Svend Engeberth Sveinumsen sig i afrigte[?] = sig i afvigte af-rigt derfor = afreist derfra 3. Peder Gunerius Sueinumsen = Peder Gunerius Sveinumsen men skal nu vere[?] afrigt = men skal nu være afrejst
 10. 2 points
  Arne-Sten Christiansen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Det som har framkommet, er helt overveldende. Jeg er svært takknemlig. Jeg skulle bare ønske jeg hadde mer evne til å finne slike opplysninger selv. Nå har jeg kontaktet Helgas barnebarn, Jacks sønn via Messenger. Jeg er litt usikker på om jeg oppnår kontakt med en jeg ikke er venn med på FB. Venter spent på svar. Ser av FB-siden hans der det er mye offentlig at han var svært begeistret for farmoren Helga som en lang periode i oppveksten hans var den som hadde ansvaret for han dag moren var fraværende. Men moren kom på et tidspunkt tilbake. Han har også lagt ut bilder av både moren og Helga. Har ennå ikke sett noen omtale av Jack. Jeg må nevne at jeg har portretter av Helga som ung i Brooklyn og Jack som barn i Norge. Så holder jeg på med å samle trådene, og få oversikt over alt som til nå har framkommet. Jeg er fortsatt nysgjerrig på ekteskapet mellom Helga og August Gaffort. Kan det være mulig å finne vielsen? Dersom de i det hele tatt var gift. I 1910 står det at hun var gift og hadde vært gift i 3 år. Det betyr at hun ble gift i 1907, året før Jack ble født. Men hun og Jack har Hilton til etternavn. Det står ingen ting om Gaffort. Kan det tenkes at Helga var blitt gravid med han, men at det ikke var noe forhold. Så treffer hun mr. X Hilton, som godtar å gifte seg med henne som venter barn? Men denne Hilton vet vi ikke noe om annet enn at hun har fått navnet. Sendte en melding på Messenger til John V. Hilton i går ettermiddag. Foreløpig ikke noe svar. Er usikker på om det går an å sende slike meldinger ti en du ikke er venn med på FB? Ser jo ut til å ha gått ut. Han har mye offentlig på profilen sin, men siste gang 25.02 i år.
 11. 2 points
  Johan M Setsaas

  Riksråd Simon Thorgeirsson

  Kristen, Når det gjelder ridderen og riksråden Simon Torgersson, så er det alt pekt på Langekiehls artikkel i NST 33 (1991). Denne artikkelen innholder henvisning til annen aktuell litteratur, f. eks Hedem (1956): Hedem, A.E.: «Litt slektshistorie fra 1300-tallets Oslo», NST XV, 1956, s. 289–311. Utover dette, så er og Simon Torgeirsson behandlet hos Leistad (1997): Leistad, Geirr: Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid, i Skrift (Asker og Bærum historielag), 1997, s. 311-346 Her skriver Leistad bla. følgende: Nå nevnes det i tidsrommet ca. 1442-1445 en væpner som heter Ivar Flemming og som også fører Flemming-ættens våpenmerke (fig. 12). Ivars farsnavn er ukjent, men ellers vet man at hans morfar var væpneren Simon Torgeirsson som tilhørte en gammel Oslo-slekt og førte et virvelsnitt som våpenmerke. Simon Torgeirsson som er nevnt i tidsrommet 1364-1415, må å ha arvet eller på annen måte ervervet Fosnesgodset i Arnadals skipreide syd i Vestfold, og dette godset, med Fosnes som hovedgård, inngikk i Rosenkrantzgodset. Den eneste plausible forklaring på dette er at Bo Flemming var Ivar Flemmings arving, enten sønn, brorsønn eller brødrungssønn. Vi har imidlertid ingen kilder som gir oss muligheter for å slutte noe om slektskapsforholdet, men i de forsøk på å utrede slektens genealogi som foreligger, gjøres Bo Flemming til medlem av slektens danske gren og oldebarn av stamfaren Peter Flemming. Ivar Flemming skulle da helst være en sønnesønn av den samme Peter Flemming, og det kan jo forsåvidt passe både kronologisk og av andre årsaker. Videre skal man merke seg at Simon Torgeirssons mor etter alt å dømme het Margrete Tordsdatter, og man kan gjette på at Ivar Flemmings mor da het Margrete Simonsdatter. Samme navn, Margrete, benytter Bo Flemming på sitt eneste kjente barn, datteren Margrete som han hadde med Sigrid Erlendsdatter, og det er rimelig å tro at det dreier seg om en oppkalling i ætten. I alle fall viser eierskapet til Fosnesgodset at det må ha vært en nær forbindelse mellom Bo Flemming og Ivar Flemming. (Leistad, Geirr: Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid, i Skrift (Asker og Bærum historielag), 1997, s. 333). I tillegg, så har Langekiehl på nytt, i år, behandlet den samme Simon Torgersson: Langekiehl, Atle Steinar: To slektskretser fra søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser, NST bind 45, hefte 4 , (2019), s. 205-257. Her peker bla. Langekiehl på ridderen og riksråden Torgeir Simonsson som en mulig far til Simon Torgeirsson: SIMON TORGEIRSSON doterte et halvt markebol i Borregård til Tune kirke for sin og sin hustrus sjel.(note 281) Ser vi på slektsforholdene med utgangspunkt i den hypotesen om riksrådens ascendens som har stått uanfektet i snart hundre år, kan Simon ikke ha vært blant Havtore Jonssons etterkommere. Hans ektefelles slektsbakgrunn er imidlertid ukjent, og det gir en mulig forklaring både på Simons betydelige jordegods og at han ble riksråd.I denne forbindelse må det likevel nevnes at blant det jordegodset ridderen og riksråden TORGEIR SIMONSSON fikk gavebrev på av kong Håkon i 1319, var 12 øresbol i «Tuni».282 Både Simon Torgeirssons patronym og stedsnavnet «Tuni» leder tanken til Tune i Borgarsyssel. Herr Torgeir var blant de norske lendmenn og riddere som 26‒28. juni 1319 avla ed i forbindelse med avtalen mellom nordmenn og svensker om kongefellesskap.(note 283). Torgeir Simonsson var også en av de åtte menn som 20. april samme år under ed hadde lovet å overholde kong Håkons skipan om kongearv og riksstyre og om Norges konges råd. De lovet å være enige seg imellom til styrke for riket og dets rette arving og ikke la utenlandske menn få sysle eller annen myndighet over Norges konges tegner, hverken når kongen er umyndig eller når han blir myndig.(note 284) (Langekiehl, Atle Steinar: To slektskretser fra søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser, NST bind 45, hefte 4 , (2019) s. 237 f.) Primærkildene for opplysningene er selvsagt D.N. (Diplomatarium Norvegicum) og R.N. (Regesta Norvegica). Derimot er opplysningen om Kong Haakons gavebrev fra 1319 til Torgeir Simonsson fra et (i Norge) lite kjent diplom fra 1320, men som befinner seg i Sverige. Gavebrevet fra 1319 finnes vidimert ved et brev utstedt Tunsberg 9. april 1320, og som er registrert under SDHK, nr. 2909. SDHK (Svenskt diplomatariums huvudkartotek): https://sok.riksarkivet.se/SDHK
 12. 2 points
  #5 Dette får en jo til å lure på om de to tapte protokollene også ble brukt som rekvisitter, men at de led en verre skjebne enn å bli tegnet i. Og mens vi er inne på dette temaet - vi kan jo bare spekulere på hvor mange gamle papirer og protokoller som fortsatt finnes i privat eie.
 13. 2 points
  Dag T. Hoelseth

  Kgl bevilling til vielse uten tillysning

  Denne historikken er delvis feil. Bevillingskravet for søskenbarnekteskap ble opphevet i 1800. DTH
 14. 2 points
  The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969 Name: Karl Martinus Olson Baptism Age: 0 Record Type: Confirmation Birth Date: 19 Sep 1875 Baptism Date: 24 Oct 1875 Confirmation Date: 26 Mar 1893 Father: Tollef Olson Mother: Grete Olson Church Name: First Lutheran Church Church Location: Crary, North Dakota The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969 Name: Karl Martinus Olsen Baptism Age: 0 Record Type: Baptism Birth Date: 19 Sep 1875 Baptism Date: 24 Oct 1875 Baptism Place: Granite Falls, Minnesota, USA Father: Tollef Olsen Mother: Grethe Sophia Church Name: Our Savior's Lutheran Church Church Location: Sacred Heart, Minnesota The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969 Name: Karl M Nordhagen Gender: Male Record Type: Marriage Marriage Date: 15 Nov 1898 Marriage Place: Nelson, North Dakota, USA Spouse: Hannah Bue Church Name: Sheyenne Lutheran Church Location: Pekin, North Dakota
 15. 2 points
  The 1880 United States Federal Census Name: Tollef Olson Age: 43 Birth Date: Abt 1837 Birthplace: Norway Home in 1880: Emmett, Renville, Minnesota, USA Dwelling Number: 42 Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Self (Head) Marital status: Married Spouse's name: Grethe S. Olson Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Occupation: Blacksmith Household Members: Tollef Olson 43 Grethe S. Olson 35 Carine Olson 10 Peter G. Olson 8 Emma Olson 6 Charley Olson 5 Adolph Olson 2
 16. 2 points
  "The older woman on right is Gro. The one on the left is Grethe. One of the remaining is Josie and the other is Theoline (Tena). I don't know yet which is which, and I have not made a connection yet to Tena. I got the names from handwriting on the back of the picture."
 17. 2 points
  The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969 Name: Grete Sofie Nordhaugen Record Type: Burial Birth Place: Wisconsin, USA Death Date: 5 Dec 1899 Burial Date: 7 Dec 1899 Church Name: Trinity Lutheran Church Location: Cooperstown, North Dakota Griggs County Courier, Thursday, Dec 07, 1899 Cooperstown, ND, Page 5
 18. 2 points
  https://www.newspapers.com/clip/36039124/carl_nordhougen/
 19. 2 points
  Egil Johannessen

  Etterlysning Jørgen Hage Sørensen

  Til orientering:
 20. 2 points
  Egil Johannessen

  Etterlysning Jørgen Hage Sørensen

  Georg Kristian Sørensen Annotasjonsrulle - patent nr. 6438 - Vest-Agder fylke, Annotasjonsrulle nr. 7 (1898-1920), Protokollside, Side 434, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru10051007050435 Hovedrulle - patent nr. 5332 - Vest-Agder fylke, Hovedrulle nr. 9 (1900-1937), Protokollside, Side 395, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru10041007052432
 21. 2 points
  Renathe-Johanne Wågenes - DA

  Folketellingen 1920 - status

  Det er kanskje flere som lurer på hvordan det går med transkriberingen av 1920-folketellingen Det er mange som har meldt seg til å gjøre en innsats. Noen tar et herred og er fornøyd med dette, mens andre igjen tar flere herreder. Det gjøres en godt innsats av våre frivillige, men vi har plass til flere. Det er opprettet et lukket debattforum for de som jobber med transkriberingen 1920. Her kan man stille spørsmål og hjelpe hverandre med tekster osv. Pr i dag er vi litt over halvveis, men skal vi kommer i havn med å få alt transkribert og publisert til 1 desember 2020, trenger vi flere folk Akershus: 5 ferdig. 12 reservert. 14 ledig for transkribering Aust-Agder: 10 ferdig. 9 reservert. 17 ledig for transkribering. Arendal er startet opp, men her trenger vi flere folk for å få den ferdig Buskerud: 4 ferdig. 14 reservert. 10 ledig for transkribering Finnmark: 5 ferdig. 5 reservert. 13 ledig for transkribering Hedmark: 8 ferdig. 12 reservert. 11 ledig for transkribering Hordaland: 17 ferdig. 11 reservert. 25 ledig for transkribering. Bergen er ikke startet opp. For å få Bergen ferdig, trenger vi mange personer. Møre og Romsdal: 30 ferdig. 15 reservert. 21 ledig for transkribering Nordland: 8 ferdig. 25 reservert. 24 ledig for transkribering Nord-Trøndelag: 16 ferdig. 9 reservert. 21 ledig for transkribering Oppland: 1 ferdig. 27 reservert. 10 ledig for transkribering Oslo: Er startet opp, men her trengs det mange personer for å komme i havn Rogaland: 1 ferdig. 9 reservert. 39 ledig for transkribering Sogn og Fjordane: 15 ferdig. 10 reservert. 12 ledig for transkribering Sør-Trøndelag: 15 ferdig. 13 reservert. 23 ledig for transkribering. Trondheim er tatt noe på, men skal denne bli ferdig, trenger vi mange flere personer. Telemark: 6 ferdig. 15 reservert. 12 ledig for transkribering Troms: 2 ferdig. 14 reservert. 11 ledig for transkribering Vest-Agder: 15 ferdig. 13 reservert. 13 ledig for transkribering Vestfold: 11 ferdig. 15 reservert. Alt er enten reservert eller ferdig Østfold: 2 ferdig. 12 reservert. 19 ledig for transkribering Mer informasjon om dugnaden finner du her https://www.digitalarkivet.no/content/432/folketeljinga-1920 Vil du være med å få folketellingen ferdig før lanseringen, send en epost til digitalarkivet@arkivverket.no
 22. 1 point
  Ivar S. Ertesvåg

  Hva betyr dette ?

  "... men saasnart Morderen Booth blev middel til at ophøie Johnson paa Præsidentstolen,..." Her er det vel snakk om den første Johnson, altså Andrew Johnson, som vart president etter Lincoln (myrda av John Wilkes Booth). (det var også ein Johnson som følgde etter Kennedy, då han vart myrda) Anar vi ein konspirasjonsteori?
 23. 1 point
  Else B. Rustad

  Spørsmål rundt en forkortelse

  Det stemmer.
 24. 1 point
  Sofia Ljungdahl

  Söker efter Maria Kajsa född i Sillerud (SWE) 4/3-1845

  Tack för att försökte!
 25. 1 point
  Richard Johan Natvig

  Tyding av nekrolog av O. Smedal. Gotisk skrift

  Bestillingsmann https://www.naob.no/ordbok/bestillingsmann https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=bestillingsmand
 26. 1 point
  Kjell-Erik Hove

  Parry Ingolf Brusdal

  Takk for det.
 27. 1 point
  Inger Qvarnström

  Anna Oline Pedersdotter f.5 okt 1867 i Verdal

  Ok, uppmärksammade inte det. Tack ändå. Inger
 28. 1 point
  Egil Johannessen

  Anna Oline Pedersdotter f.5 okt 1867 i Verdal

  Vielse Peter Bergmann - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001394747 Nr. 52 - Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Klokkerbok nr. 602C17 (1919-1932), Viede 1931, Side 95, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060127030099 Kommunal FT 1934, Strinda - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01063301014938
 29. 1 point
  Else B. Rustad

  Tyding av noen få linjer fra et Amerikabrev fra 1866 skrevet på samtidsnorsk

  Følgende Omstendigheder
 30. 1 point
  Grete Singstad

  Slekt i Gloppen / Breim (Nordfjord) - Sogn og Fjordane

  Dette er kanskje kjent, men legger inn følgende funn fra Danske Kanselli - Kongebrev: Aksel Larsson Jordanger og Karen Olsdatter Sætre fra Gloppen var beslektet i 3. ledd, og fikk tillatelse til å gifte seg 6. feb. 1697. Danske kanselli, norske registre nr. 16 (1692-1697), Protokollside, Side 396a
 31. 1 point
  Frank Marton Pedersen

  Finne info om slekt New York - Helga Hansen fra Arendal

  Litt på sidelinjen dette, men... https://www.nb.no/items/7effdaa5a026287ba8481dbb332ee045?page=1&searchText="john hilton" Akershus Amtstidende 08.09.1923 Det kan ikke ha vært mange gutter i Oslo/Akershus som het John Hilton i 1923. Dette er nok vår gutt.
 32. 1 point
  Per H Skaug

  Langelandsgade, København 1905

  Dersom det ble en alimentasjonssak (farsskapssak), og den ble ført i København, så skulle den finnes i Københhavn overpresidiums AJ journaler- Jeg har lagt ved den for 1905, men det er ingen garanti for at saken ble ført i 1905 (den kunne bli ført senere), eller den kunne ikke blitt ført i det hele tatt. På side 19 og 20 er alle sakene for folk med navn som starter på L listet opp. Finner vi Frida, så kan vi se hvilket arkivnummer det, er og så slå det opp. Jeg så ingen som kunne passe ved første gjennomgang, men har ikke hatt tid til å se på det så nøye. Det kan også være at det kan være fornuftig å se på senere år. Når det er sagt, det er langtfra sikkert det er ført en alimantasjonssak, eller at den er ført i København. Men det er nok verdt å se igjennom her, og kanskje de par følgende år. Det kan jo også være at det ble ført noe i 1909 når datteren ble adoptert, men jeg vet ikke om det kunne bli ført en alimtasjossak på vegen av adoptivforeldrene. Side 19 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14812470#40935,6261247 Side 20 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14812470#40935,6261248
 33. 1 point
  Leif B. Mathiesen

  Joen Joensen og Cristanse Joensdatter (Jonsen/Jonsdatter)

  Det er en annen Jon Jonsen som også er dømt for blodskam. Til din info. http://zinow.no/tngfiles1010/getperson.php?personID=I7108&tree=tree1zinow https://leskjerv.no/aner/0002/1422.htm Men den masteroppgaven finnes den på nettet så andre kan lese?
 34. 1 point
  Hjarteleg takk til Egil for siste meldingi. Då ventar eg til neste uke, og kanskje får me eit svar! Ein ny kjempetakk for hjelpi!
 35. 1 point
  Hans Myhre

  Løst: Hjelp til å finne Børre Gulbrandsen, Ringsaker og familie i Amerika

  Jeg vet ikke hvorfor Kolbjørn spør etter utvandrede fra Ringsaker. Jeg kjenner til denn slekta i Trempeleau hvor Karen og Hans hadde 10 barn ov dattereen May 8 barnebarn og hennes datter Selma med 8 barn til......
 36. 1 point
  Carsten Schanche

  LØST - Hvem var Henry Thoresen som får en datter med Bergilot Nordby i Halden i 1917 ?

  Gravstøtten til musikkløytnanten https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4123107
 37. 1 point
  Bjarne Rosenstrøm

  Søker info om min oldefar John Friedemann Kristiansen

  Arbeiderbladet 30. april 1965:
 38. 1 point
  Bjarne Rosenstrøm

  Søker info om min oldefar John Friedemann Kristiansen

  Norsk lysningsblad for 7. desember 1922:
 39. 1 point
  Ann-Mary Engum

  død under overfarten til Kanada

  Name: Blostrup Rasmusen Gender: Male Christening Date: 21 May 1807 Christening Place: ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6C-CRS ---- Blostrup Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Blostrup Rasmusen Gender: Male Christening Date: 23 Jun 1793 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4PZ-Z2N ---- Anne Rasmusdatter Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Anne Rasmusdatter Gender: Female Christening Date: 28 Aug 1796 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH3B-BLK ---- Ole Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Ole Rasmusen Gender: Male Christening Date: 04 Mar 1798 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHH7-HJD ---- Marith Rasmusdatter Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Marith Rasmusdatter Gender: Female Christening Date: 23 Feb 1800 Christening Place: TYNSET, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH31-4MN ---- Simen Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Simen Rasmusen Gender: Male Christening Date: 25 Jul 1802 Christening Place: ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynnild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6C-SBZ ---- Anne Maria Rasmusen Norway Baptisms, 1634-1927 Name: Anne Maria Rasmusen Gender: Female Birth Date: 22 Dec 1809 Christening Date: 26 Dec 1809 Christening Place: , ALVDAL, HEDMARK, NORWAY Father's Name: Rasmus Blostrupsen Mother's Name: Brynild_ Olsdr https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4V7-Q6T
 40. 1 point
  Anne Tonby

  Josephine Lier/Lire - fødd i Noreg 13.12.1883 - utvandra 1905 til Everett, WA - kven var ho?

  Dåp nr 11 1884 i Aurskog SAO, Aurskog prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1878-1937, s. 52 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060314010569 emigrasjon i 1905 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000565762
 41. 1 point
  Ann-Mary Engum

  Anne Benjaminsdatter Grube

  http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=500362
 42. 1 point
  Gunnar Sigdestad

  Tyde pantebok Iver Ancher (1745- 1772)

  Berre eit par merknader: ...solgt og bebrevet... Jndreedning...
 43. 1 point
  Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Program til å søkje i excelfiler?

  Filtreringsfunksjonen i Excel gir deg nettopp disse mulighetene.
 44. 1 point
  Ok. Gjort nå.
 45. 1 point
  #6 Så tre av Petrus Noræus Fjellström og Agata Johansdotter Læstadia sine mange barn havnet i Norge. Anna (Annichen) f. 1685, gift med skipper Hans Larssen Wagnberg i Norge Maria f. 1692, gift skipper Christian Hanssen i Trondheim Sophia f. 1695, gift med fisker Jöns/Jens Hanssen i Norge Jeg er enig i at Maria er en god kandidat som skipstømmermann Hans Arntsens kone, hvis Hans var fra Sundby i Saltdalen. Kanskje ble hun gift andre gang med skipper Christian Hanssen i Trondheim, kanskje har hun blitt knyttet til feil mann? At barneflokkens mor Agata Læstadia døde 12. juni 1748 i Kalajoki i Uleåborgs län, Finland, stemmer i alle fall.
 46. 1 point
  Yngve Skog

  Opplysninger om arveoppgjør

  OK, da er visningsnavn endret
 47. 1 point
  Marie Kristine, 1880 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009772207 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/30 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036914001907 Ingeborg Alberta, 1881 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009773207 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/39 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002925 Sofie Pauline Amalie, 1883 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009774759 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/53 Død 1889: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001736161 Eliot Krog, 1884 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009775675 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/60 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002398 Hans Johan Martin, 1886 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009777674 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/78 Karlotte Ottine Emilie, 1887 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009778434 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/83 Død 1892: https://media.digitalarkivet.no/view/2600/90 Ole Sandberg, 1888 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009779879 https://media.digitalarkivet.no/view/6693/92 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002405 - antall oppholdssted: Minnesota. https://www.geni.com/people/Ole-Sandberg-Karlsen/6000000009395761742 Sofie Pauline Amalie, 1890 https://media.digitalarkivet.no/view/2601/14 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036915002406 F.t. 1891 for Meløy: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053159001565 https://www.geni.com/people/Sophie-Pauline-Amalie-Myrseth/6000000009243902674 Folktellingen 1900 for Meløy: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037520001950 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037520001843
 48. 1 point
  Aase R Sæther - Gloppen

  Stadz o.l. som etternavn på syttenhundretallet

  Ja, eg ser kronologiproblemet, men det kan vere greit å ha mannen liggande i margen likevel. Ei tilknyting til Bergen og eit forholdsvis sjeldant namn.
 49. 1 point
  Egil Johannessen

  Etterlysning Jørgen Hage Sørensen

  Sigridur's konfirmasjon, nr. 13 - Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 26 (1928-1940), Konfirmerte 1929, Side 16, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10411207040018
 50. 1 point
  Egil Johannessen

  Etterlysning Jørgen Hage Sørensen

  Forstår ikke helt hva du mener? Hvis du refererer til Jørgen, så var han døpt Jørgen Haga (ikke Hage) slik Ann-Mary viser til i post nr. 5
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.