Jump to content
Arkivverket

Leaderboard

 1. Ivar S. Ertesvåg

  Ivar S. Ertesvåg

  Users


  • Points

   60

  • Content Count

   5055


 2. Grethe Flood

  Grethe Flood

  Users


  • Points

   55

  • Content Count

   21070


 3. Aase R Sæther - Gloppen

  Aase R Sæther - Gloppen

  Users


  • Points

   55

  • Content Count

   4936


 4. Even Stormoen

  Even Stormoen

  Users


  • Points

   47

  • Content Count

   2987


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/24/21 in Posts

 1. Aase R Sæther - Gloppen

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Ja, kyrkjebokavskriftene vrimlar av feil. Men eg må tilstå at eg er så rart samanskrudd at eg faktisk tykkjer det er eit ekstra krydder i kvardagen. Når alt etter kvart er så gjennom-registrert at vi slekts-leitarar ikkje har særleg utfordringar lenger, så gjer det seg i grunnen med nokre spenstige rebusar å løyse på vegen... Og originalen ligg berre eit par klikk unna, så det er ikkje så vanskeleg å sjekke sjølv.
  8 points
 2. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Transkriberingene som er utført av norske kirkebøker + noen folketellinger, som er gjort av det vi kaller AMF, er et samarbeid mellom Ancestry, MyHeritage og Familyserach. Alle de samme transkriberingene vil bli publisert på alle disse 3 aktørene sine hjemmesider + Digitalarkivet. Dvs er det transkribert feilt, så er det samme feilen på alle nettsidene. Så er det slik at Digitalarkivet og Familysearch allerede hadde mange transkriberinger. Disse vil selvsagt ikke bli erstattet med nye transkriberinger fra AMF. Arkivverket har ikke solgt eller betalt noe som helt
  5 points
 3. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Hei, På dette forumet bruker vi fullt navn. Jeg skal svare når du har endret visningsnavnet ditt: https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn Mvh Elin Galtung Lihaug
  4 points
 4. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Det kjem vel an på kor mykje eg og du er villige til å bla opp av skattepengane våre. Kor viktig er slektsdatabasar i Digitalarkivet samanlikna med skule, eldreomsorg, samferdsle osv. Mykje av materialet i Digitalarkivet har ein ting til felles med Familysearch, nemleg at det er utført av frivillige. Slutt og klag, og gjer heller ein innsats med å transkribere nye kyrkjebøker eller meld deg på korrekturdugnaden av AMF-databasane! 🙂
  4 points
 5. Eg har pusla litt med Glad-familien i Nordfjord siste dagane, og funne ut at svært mange (td på Geni) har gitt Nils Tonning feil kone. Det vil seie, namnet er rett, men det verserer fleire forslag til kven ho er. 1. Anne Poveldtr Glad (ca 1677-1757) er sett opp mange stader, utan at ein då tek inn over seg at Nils får barn i 1753, på eit tidspunkt då denne Anne Glad er godt over 70 år - så henne avviser vi straks. 2. Anne Susanne Hansdtr Glad, f.1713, dotter til Hans Povelson Glad og syskenbarnet Anne Abrahamsdtr Glad, er også brukt av fleire - men feilen her er at ho i skifte
  4 points
 6. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Alternativet er jo at transkripsjonane ikkje er tilgjengeleg hos Digitalarkivet, og at ein må bruke AMF sine eigne sider for å kunne søkje i dei same transkripsjonane. Ein ville vel då ha måtta vente nokre tiår til før det var mogeleg å søkje i desse kyrkjebøkene hos Digitalarkivet. Eg meiner dessutan at det går raskare å rette i dei filene som ein får tilsendt frå Digitalarkivet enn å nyregistrere kyrkjebøkene. Mykje av dei data som ligg der er trass alt rett, og det medfører mindre skriving enn om ein skulle gjere det frå grunnen av.
  3 points
 7. Grete Singstad

  Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu

  Lillhärdal, Jämtland, anno 1694: «Julii copulerades Reÿer Gulichsson ifrån Norige och Gullbrandsdalen med Giörlo Gunnarsdåtter i Kÿrkiobÿn» «Dn 12 Augusti föddes Reÿer Gulichssons och Giörlo Gunnarsdåtters Son i Kÿrkiobÿn och döptes [….] Gulich» https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00018 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035805_00019
  3 points
 8. Laila Sandbæk

  Jens Hellemand feldbereder i København 1720-1755 - hevder at stamtavlen må endres

  Jens Hellemand, feldbereder, 1720-1755 I København 1893 utgav A. Hellemann Cand. Polyt. en bok kallet «GENEALOGISKE OG PERSONALHISTORISKE MEDDELELSER». Genealogiske og personalhistoriske meddelelser (slaegtsbibliotek.dk) Boken handler om hans forskning på sin slekts stamtavle, som starter med Jens Hellemann. Denne Jens er en feldbereder og sies å være fra Norge. A. Hellemann er en dyktig slektsforsker og går grundig til verks for å finne Jens sine aner i Norge. Hellemann er et slektsnavn i Bergen og det er derfor naturlig å undersøke om det her finnes noen kilder. Hele fem sogneprester og
  3 points
 9. @Benedicte Hauge Kulø Hei Benedicte! Det er en liten stund siden “sommerheten” og din siste post så jeg vet ikke om du har funnet noe mer selv i mellomtiden, men jeg poster et lite sammendrag først og så kan du selv se på klippene og lenkene jeg har vedlagt. Jeg ser fra tråden din at du bruker Ancestry så jeg har også lagt ved lenker derfra. Gurianna tok navnet Anna Strøm (Anne/Annie Strom) da hun reiste til USA. Hun forlot Kristiansund 14. oktober 1896 og ankom NY 28. oktober s.å. Hun er nr. 190 i passasjerlista ved ankomst. Navnet hennes var oppført som Anna Stra
  3 points
 10. Ivar S. Ertesvåg

  Kva er "syning" ?

  syning = panel http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=syning#ariadne=[[|443604|,0,|syning|]]
  3 points
 11. Det är nästan helt säkert att det är rätt person du har hittat Inger Karin. Jag hittade Calle idag i en svensk-amerikansk kyrkbok i Rock Island Illinois. Där står det att han var född i Tanum 4:e maj 1833 och emigrerade till USA 1868. Det står också att han flyttade vidare till Moline, Illinois 1881. När han flyttade 1881 var han ogift. Så det var inte så konstigt att han inte kunde hittas i Norge, han var ju i USA istället. Tack alla som har hjälp till och letat efter Calle! Mvh Ann-Sofie Hillerström
  3 points
 12. Og vel i Hallingdal. Goffa min va handelskar synger Hellbillies.
  3 points
 13. Anita Riise - Arkivverket

  SF, Innvik Prgj. - Døde 1846 -manglande side(r)?

  Har bladd (kjapt) igjennom A4 I og A4 II, men kunne ikkje sjå at der var forsettelse på dødsfallslista, så eg vil anta at Kristians sin teori om bortkomne lappar stemmer.
  3 points
 14. Medes Hammond-Norden

  William Hammond Trondheim

  Hi to everyone! I promised to give you an update as soon as I have any news: Friday I finally received the Mail from the German Herold. They accepted all my proofs for my ancestors back to William Hammond 1635-1719, Suffolk, who was the father of “my” William, who moved from England to Trondheim in 1687. Now we are officially allowed to carry the coat for arms. I wanted to say thank you again.. it was a great pleasure to “meet” you and to get your support. Without this forum I would have given up!!! Best regards to all of you and one day I’ll co
  3 points
 15. Aase R Sæther - Gloppen

  Fjerde leiermål i 1887 - konsekvenser?

  Her ei svært informativ og interessant side. https://digitaltmuseum.no/011085440181/fengslende-fortellinger
  3 points
 16. Vi kan vel koste på oss teksten fra formynderprotokollen: Formynder, Maren Grill, Sahl: Hans Glads, har under forvaltning sin Datter Ane Hansdatter Glads arvemidler, dog under hendes Svoger Sign. Erich Pedersen Hestevigs obagte og tilsiun, saa lenge hun sidder Enke, alt eftter Skifttebrev af Dato =9Decembr: 1727: Capital ….. =186 rdl. Udj Aaret =1733: blef denne pige giftt med Niels Pederssen Toning paa Bryggen, og som hun baade er Moderens eneste Barn, tillmed er Enkemoderen i fullig med dennem, saa kand hannem skee des bedre fornøyelse for hendes Midler, 1736: den 5 Marty: t
  3 points
 17. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Det er, som du sikkert ser - sitatfelt for innlegget ditt. Eg tok vekk det du hadde skrive der. Endringa i innlegget var at eg la til dei tre siste linjene kort tid etter. Ok, du betalar ikkje for å få helsedata frå prøva du sender inn. Men er det noko som hindrar selskapet i å utforske dette for eigne interesser? Brukarvilkåra gjeld for all bruk, også "kun for å granske slekta". Det viktige er at brukaren leverer frå seg genetisk materiale, og gjev selskapet tilnærma grenselaus rett til å bruke dette. (sjå sitata ovanfor). Dersom dette ikkje er godt nok, er
  3 points
 18. Ivar S. Ertesvåg

  Datatilsynet mener at MyHeritage tar seg ulovelige store friheter med DNA-testene.

  Dette er vel på grensa til ein konspirasjonsteori. Iallfall er fleire av dei vanlege kriteria oppfyllte. Det er vel grenser for kva ein kan prøve å møte med sakleg informasjon - men vi kan starte med å peike på at - det var Forbrukarrådet som reiste saka. Datatilsynet er det forvaltningsorganet som så skal følgje opp saka. - folk flest kan finne slekta si utan DNA-testar - DNA-testar kopla med slektsdata er eit "fantastisk verkty" for firma som vil utnytte naive menneske som delar kodene sine.
  3 points
 19. Aase R Sæther - Gloppen

  Tydehjelp

  - i bedsteforældrenes nærværelse.
  2 points
 20. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Kva yrke hadde ein studios ?

  Studiosus: https://snl.no/studiosus
  2 points
 21. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Folketellingen 1870 er som det nevnes her: skannet av AMF, transkribert av AMF og korrekturlest av frivillige på dugnad. Siden det her kun var snakk om noen få steder (da dette er en by-telling) så valgte Digitalarkivet å få den korrekturlest før vi publiserte den. Noen unntak er det. Noen av 1870-tellingene er transkribert her i Norge. Men uten samarbeidet hadde nok den ikke blitt transkribert med det første nei.
  2 points
 22. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Det er ofte ein fordel å registrere i excel e.l., då blir det ein søkbar database med mogelegheit for publisering i Digitalarkivet.
  2 points
 23. Torbjørn Igelkjøn

  Dei nye kyrkjebøkene i Digitalarkivet - det vrimler jo av feil!?

  Dette meiner eg er tull. Ein transkripsjon er aldri eit bevis. Også gode transkripsjonar inneheld feil. Ein bør difor alltid sjekke skanna kjelde.
  2 points
 24. i den første: "Gullzrød, Engebret paaboer, schylder ufj alt 5 1/2 .... " den andre: "Engbret Gullsruud, ..." Det er ikkje andre personopplysningar om burkaren i nokon av protokollane.
  2 points
 25. Richard Johan Natvig

  Tyding av gammel skifte, 1758

  ? 206 – 1 liden tine og 1 liden Kiste '-'-4 207 – 1 Kar 1 tønde og 2 gl Saaer tils for '-'-12
  2 points
 26. Leif Johannessen

  Help requested with a marriage record - place names

  Willum Olsen and Malena Jansdatter married in Saltdal in 1747: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 847/L0662: Ministerialbok nr. 847A02, 1735-1749, s. 115 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071119650015 Willum Olsen heir in a probate in 1762, living in "Tromsen": SAT, Salten sorenskriveri, 3/3A/L0014: Skifteprotokoll 8a, 1762-1767, s. 139b-140a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090226680398 I think you should place such a question in "Brukernes eget forum".
  2 points
 27. MINI . . . Hans Død forvoldtes derved, at han kjørte Sand af en udhulet Sandhaug, som derpaa styrted ned over ham og opgravedes livløs og meget [noget?] beskadiget. Mvh
  2 points
 28. Grethe Flood

  Harald Olsson Vågen (Kårstad?)

  For ordens skyld: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000620756 Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Skifteprotokoll nr. A 18 (1828-1836), Skifteprotokollside, Side 449b-450a https://media.digitalarkivet.no/view/24208/452 Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal), Ministerialbok nr. A 6 (1835-1884), Døde og begravede 1836, Side 316 https://media.digitalarkivet.no/view/1982/370 Enkemann Harald Olsen giftet seg 6.01.1820 med Johanne Brusesdatter: Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal)
  2 points
 29. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Løst!!! Uklar forkortelse fra Bygdebok

  Se også 1886-matrikkelen: https://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=1744&gnr=6
  2 points
 30. Håvard Moe

  Løst!!! Uklar forkortelse fra Bygdebok

  Ved matrikuleringa i 1838 fikk alle gardar eit løpenummer for kvart tinglag, ofte forkorta til l.nr. Dette vart erstatta av dagens ordning med gards- og bruksnummer i den nye matrikkelen i 1886. I samanheng med m.a. skattlegging av eigedom vart kvar eigedom verdisatt i det som kalles skyld (landskyld), og i 1838-matrikkelen var dette i eininga skylddaler (der 1 daler = 5 ort = 120 skilling). Ein skylddaler skulle svare til ein verdi på eigedomen på 400 speciedaler. I dette tilfellet er nok skylda 3 ort 17 skilling. Sjå m.a. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Matrikkel
  2 points
 31. Trond Pedersen

  tyding av navn

  Aasine?
  2 points
 32. Even Stormoen

  Hjelp til tyding av tekst fra 1800 tallet

  Vel, jeg har erfart at ikke alle føtter passer alle hoser . . . 😉 Mao. at det er flere som sliter med skjønnskriften vi vokste opp med. Og selv om det kan virke ubegripelig, er det reellt. Derfor et forsøk: 01 26. Thl. forlig. Grans forligelses kommissjon gjør vit- 02 terligt: Aar 1884 – otteti fire – den 13de november 03 afholdtes efter forlangende af Kristen Monsen Bjone og 04 Mons M. Bjone åstedskommissjon i Kristen M. Bjones 05 hus til behandling av udsat sag no 1 i sidtstafholdte 06 forligelseskommissjon for Grans Thinglag og betjentes a
  2 points
 33. Richard Johan Natvig

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Ikkje slett i det heile tatt, men eg les H, ikkje IF, og får det bekrefta i klokkarboka der eg les Hendrich. Resten er vanskeleg lesbart også i klokkarboka, men kan det vera Remmen? H(endrich) Remmen. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 539/L0535: Klokkerbok nr. 539C01, 1818-1842, s. 360-361 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620126
  2 points
 34. Even Stormoen

  Tyding av vielse i Vestnes 1830

  Slett forsøk: Klokker Niels Nerem og Gaard bruger IF(?) Ren??m. Mvh
  2 points
 35. Per Otto E Asak

  Olsen sisters, California

  Siden jeg var trådstarter takker jeg for innsatsen. Sjøl med en del uavklarte svar er det litt Bergensblod i skuespillerne og norsk sjømannsslekt.
  2 points
 36. Anne-Lise Hansen

  Hjemmedåp ved Rotvold asyl 1879: Vidner?

  frk. Richter og Vogterske Ingeborg Anna? Her er frk. Richter i 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052377009682
  2 points
 37. Gunnar Sigdestad

  Et par forkortelser(?)

  Eg meiner der må stå "sted", dvs. "at der ikke finder noget fællesskab sted.." Ser ein nøgnare på skrifta, ser ein tydeleg skilnad mellom r og s i slutten av eit ord.
  2 points
 38. Else B. Rustad

  Tyde en velding liten skrift

  De heter nok Flindrum, eller hva synes du Even??
  2 points
 39. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Hvor komplett er den transkriberte folketellingen 1900?

  Det er et område i Kristiania 1900 som ikke er blitt transkribert. Vi vet om dette, og har som mål å få dette registrert etter hvert.
  2 points
 40. Torbjørn Igelkjøn

  Hva var hennes navn? FLORØ/KINN/SOGN OG FJORDANE

  Eg har fått ei melding på Facebook med løysing på spørsmålet som var utgangspunktet for denne tråden. Sender @Elisabeth Sande ein PM.
  2 points
 41. Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

  Folketellingen 1920 for Oppegård

  Hei Det har dukket opp et problem i forbindelse med publiseringen den siste måneden. Personene er publisert, men lar seg ikke søkes fram. Vi jobber med saken.
  2 points
 42. Egil Johannessen

  info om Aase og Ludvig Wang

  Det er nok tvilsomt. Her er lenke til "draftet" - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K872-LWT Hvis du ser på skannet original side 2 så ser du at datoen var 12. september 1918. WW 1 endte 11. november 1918. 12.9.1918 var den 3. registreringen for menn mellom 18 og 45 år. Du kan lese mer om World War I Draft Registration Cards her - https://www.archives.gov/research/military/ww1/draft-registration
  2 points
 43. Gisle Hersvik

  Olsen sisters, California

  Ref. https://www.seventeen.com/fashion/celeb-fashion/news/a6104/olsen-twins-launch-olsenboye-clothing-line-at-jcpenney/ "...Olsenboye, the Olsen's Norwegian ancestral name..." Men det er ikkje så lett å sjå at Olsen-Boye eller berre Boye er er brukt noko særlig.
  2 points
 44. Ola Teige

  Dåp 4 februar 1720 - Jens - Aker sogn

  Slottskirken var sognekirke for alle soldater og andre tilknyttet det militære, med deres familier, i Christiania. Der tror jeg du har det. Krist kirkegård var den militære kirkegården, tilknyttet Akershus. Den ligger der fremdeles på Hammersborg, ganske bortgjemt mellom den svenske kaken og gamle Deichmanske bibliotek. Jens Hellemann sr. døde nok av sykdom. I august 1719 var det uansett våpenhvile, som vart frem til endelig fred ble sluttet sommeren 1720. Da er en vei fremover å finne ut hvilke avdelinger som lå i garnison på Akershus på dette tidspunktet. Det krev
  2 points
 45. Anton Hagelee

  Holmbergs in Lappfjard, Finland

  Useful stuff, Jerome will need to learn how to use these sites to add good records to his Family Trees. Also some useful info from Familysearch. https://www.familysearch.org/wiki/en/Lapväärtti_Parish,_Vaasa,_Finland_Genealogy Lapväärtti is a Parish in Vaasa County Finland https://www.familysearch.org/wiki/en/Vaasa_County,_Finland_Genealogy Finland https://www.familysearch.org/wiki/en/Finland_Genealogy
  2 points
 46. Ivar skal vel ikke ha all skyld her, fødselsdatoene er hentet fra folketellingen i 1910, og denne er kjent for å ha mye feil i oppgitte fødselsdatoer. Så fødselsdatoene i denne tellingen må tas med en stor spiseskje med salt
  2 points
 47. Jeg har heldigvis rett kone til Nils. Eneste forskjellen er at jeg har notert mora som Maren og ikke Malene. Men det kan skyldes en feil avskrift. Se vielsen 14.06.1714 i Davik. https://media.digitalarkivet.no/view/8749/42655/3
  2 points
 48. Wenche Hervig

  Hva betyr det at det står 'börnepenge' i en gård?

  Sannsynligvis er det arvemidler tilhørende umyndige som var utlånt mot pant i gården Med vennlig hilsen Wenche Dorothea
  2 points
 49. Anne Tonby

  Lovise Marie Olafsen, født Kristiania, antatt år 1863-1865, død Stavanger 1914

  Caroline Christensdt får en sønn Carl jacob i 1872 Vest-Agder fylke, Tveit i Tveit, Ministerialbok nr. A 6 (1872-1886), Fødte og døpte 1873, Side 6 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060102030426 Han dør i Kristiansand i 1880. Morens navn er da Caroline Glad Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 16B (1880-1890), Døde og begravede 1880, Side 423 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060105010409
  2 points
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.