Jump to content
Arkivverket

Arkivverkets debattforum/The National Archives debate forum

Anette S. Clausen

Velkommen til Arkivverkets forum. Her gir vi råd og veiledning på enkle spørsmål som ikke krever oppslag i arkiver eller annen saksbehandling. Debattforumene "Brukernes eget forum" og "Hjelp til skrifttyding" betjenes ikke av Arkivverket.

 

Det er vårt mål at alle spørsmål skal bli besvart enten av oss, eller av våre brukere. Brukerne er velkomne til å svare i samtlige fora der de ser at de har noe å bidra med! 

 

Vi svarer når vi har anledning innenfor normal arbeidstid. For spørsmål som krever oppslag i arkivkilder eller saksbehandling, viser vi til vår nettside.

https://www.arkivverket.no/tjenester

 

Kontaktinformasjon for Arkivverket

 

English

 

Welcome to the National Archives forum. Here you will be given advice and guidance on simple questions that do not acquire looking up in archives or other case management. The debate forums “Users own forum” and “Interpretation of scanned sources” are not operated by the National Archives. 

Our aim is that all questions get answered either by us or one of our users. Users are welcome to reply in all forums where they see that they have something to contribute! 
 
We respond when we have an opportunity within normal working hours. For questions that require looking up in archival sources or case management, we refer to our website. 
https://www.arkivverket.no/tjenester 
 

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.