Jump to content
Arkivverket

Nytt felles forum for Arkivverket fra 1. november 2017

This announcement is no longer active

Anette S. Clausen

Fra og med 1. november får Arkivverket en kanal på forumet: Spør Arkivverket.

 

Tidligere har Riksarkivet og de ulike statsarkivene hatt hvert sitt nettforum for spørsmål fra brukere. Disse blir slått sammen til ett forum.

I forumet gir vi svar på spørsmål om arkivene våre. Arkivverket oppbevarer statens arkiver i tillegg til mange arkiver fra private aktører. Spørsmål og svar fra de gamle forumene vil ligge tilgjengelige og søkbare i det nye forumet.

Når får du svar?

Arkivverket svarer løpende på spørsmål i forumet. 

Forumet leses av Arkivverket hver virkedag, men det er lov for andre å komme med kommentarer og opplysninger til spørsmål som er stilt.

Hva får du hjelp til?

Gjennom Spør Arkivverket kan du få hjelp til selvhjelp for å finne fram til arkivmateriale. Du kan få råd om hvilke arkiver som kan være aktuelle for deg. Vi kan veilede deg i bruk av Digitalarkivet. I tillegg kan du få tips om hvordan du kan stille best mulig forberedt før et besøk på en av våre lesesaler.

Digitalarkivet har egne sider med teknisk hjelp til å bruke tjenesten. Ellers anbefaler vi brukernes eget forum for hjelp til slektsforespørsler.

Arkivverket har lagt ut en stor mengde digitalisert materiale på Digitalarkivet. Her kan du selv gå inn og undersøke historiske kilder. Størsteparten av materialet vi oppbevarer er likevel ikke digitalisert, og for mange vil det være nødvendig å oppsøke en av lesesalene våre. På Arkivportalen.no finner du kataloger (innholdsfortegnelser) for de aller fleste arkivene vi forvalter samt mulighet til å bestille arkivsaker til bruk på lesesalene.

Hva får du ikke hjelp til i forumet?

I forumet svarer vi ikke på spørsmål som krever oppslag i arkivmateriale. Du kan bruke et av bestillingsskjemaene på nettsiden for å få hjelp til oppslag i en lett identifiserbar kilde som ikke er digitalisert. Vi prioriterer slike henvendelser i tråd med tjenestepolitikken vår. For øvrig må du oppsøke én av våre lesesaler for å få tilgang til opplysninger fra arkiver som ikke er digitalisert.

Trenger du dokumentasjon på personlige rettigheter, finner du egne bestillingsskjemaer for dette. 

Dersom du vil søke om innsyn i taushetsbelagt materiale, må du søke om dette via bestillingsskjema.

Hvordan kan du ellers få informasjon fra arkivene?

På Arkivverkets nettsider finner du veiledninger for å finne frem til informasjon om ulike temaer, for eksempel:

 

Du kan også besøke Brukernes eget forum på Digitalarkivet. Der kan du få hjelp til spørsmål om kilder på Digitalarkivet eller i andre arkiver.

Leter du etter slekt kan frivillige organisasjoner eller lokale slektshistorielag dessuten være behjelpelige. 

Fra Arkivverket kan du få veiledning på telefon ved å ringe oss på 480 55 666 mandag-fredag kl. 12.00-14.30. Arkivverket har lesesaler ni ulike steder i Norge, og ved lesesalene kan du få mer informasjon om å finne fram i arkivene. 

Hvorfor gjør Arkivverket endringer i debattforumet?

I tråd med Arkivverkets strategi vil vi legge til rette for enhetlige og effektive løsninger som sikrer likebehandling av alle som benytter våre tjenester.

Det gjør vi blant annet gjennom å fremme selvbetjening ved å gjøre kilder tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Leter du etter slekt- eller eiendomsopplysninger, vil du svært ofte være i stand til selv å finne frem til det du trenger ved hjelp av våre digitale løsninger.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.