Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. Annie Janson in the Pennsylvania, U.S., County Marriage Records, 1845-1963 Name:Annie Janson Age:24 Birth Date:14 Nov 1865 Marriage Date:3 Mar 1890 Marriage Place:Allegheny, Pennsylvania, USA Spouse:Olaf Topp Certificate Number:20084
 3. Anna Janson Topp in the U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current Name:Anna Janson Topp Birth Date:14 Nov 1865 Birth Place:Norway Death Date:7 Dec 1911 Death Place:Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States of America Cemetery:Homewood Cemetery Burial or Cremation Place:Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States of America Has Bio?:N Children:Howard Alfred Topp https://www.findagrave.com/memorial/91091481/anna-janson-topp
 4. RA, Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, E/Ea/L0516: Bergenhusiske regiment, 1660-1712, s. 397 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20111110720397 Merkelig at han ikke er nevnt hos Hirsch eller hos Ovenstad.
 5. Anna Christine Elisabeth Jansen, datter av instrumentmaker Mads Jansen i Trondheim og Julie Augusta Flengstad har jeg funnet med dåp, i FT 1865, 1875, FT 1885, og ved konfirmasjon i 1882. Etter FT 1885 har jeg ikke funnet gode kilder. Hennes mor døde i 1894, og da var det bare sønnen Alfred som var igjen i Norge. Hennes bror Johannes 'John' Arnold Jansen hadde emigrert til Amerika. Han var ingeniør og døde i Pittsburgh. Den yngste broren hadde dødd som barn, og Alfred skrev i dødsannonsen på vegne av bror og søster i Amerika )og seg selv) https://www.nb.no/items/babf684efed673c50f2932f5f0ae290
 6. Today
 7. Innlegg #11: Eg ønskjer i kveld å henta fram att denne kuempeutfordreingi som har lege «i dvale» i over 4 år! I Innlegg #4 over nemner Jon ein Erik Johnson som i 1772 gifte seg med Torborg Olsdotter Finden. Eg veit ikkje om han tenkjer på same mann, som eg finn i FT1801 på Vangsnes i dåverande Leikanger (Balestrand), då i andre ekteskap med ei Mari Olsdotter? Alderen høver i alle fall godt! https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058393001865 Veit nokon kven denne Erik Johnson kan ha vore? Eg har reinskrive manuskriptet for denne husly
 8. Yesterday
 9. Takker og bukker! Jeg leter etter en Abel Lemmichen som omtales slik i 1719; "Ditto som forbemelt fremkom for retten forrige Capitain des armes Abell Lemmechen, og offentlig forklarede, at saa som hand forleden aar effter hans afgangene sahl: Broder Hans Pedersen Lemmechens effterlatte ......." Mistenker at hans grad er overdrevet siden han tydeligvis ikke finns.
 10. Her er noen Anton Olai´er født i Norge i 1866, et par av dem Olsen. https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&lt[]=dp&firstname=albert+olai&lastname=&birth_year_from=1866&birth_year_to=1866&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=
 11. Ivar Steen-Johnsen

  Hva slags sykdom døde morfar av

  Hjertestans ifølge denne
 12. Albert Olson in the U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969 Name:Albert Olson Gender:Male Record Type:Marriage Birth Place:Norge Marriage Date:30 Dec 1898 Marriage Place:Madison, Minnesota, USA Spouse:Mattie Hendrickson Church Name:Loken Lutheran Church Church Location:Parle County, Minnesota https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc=Whg4&_phstart=successSource&usePUBJs=true&indiv=1&dbid=60722&_C000000F-n=Marriage&_C000000F-n_x=1&_F20ED074=loken*&_F20ED074_x=1&
 13. Arne-Sten Christiansen

  Hva slags sykdom døde morfar av

  https://www.digitalarkivet.no/kb20061123340409 Nr. 16 Emil Anton Berg. Jeg tror at "Apoplexie Cerbri" er hjerneslag, men her står noe mer. Står det "Paralysis cordis"? Og i så fall hva er beste ord på norsk? Hjertelammelse? Er det noe som skjer samtidig, hjerneslag og hjertelammelse?
 14. Solveig Rønne

  Anton Martin Antonsen, født i Bergen 29.04.1862

  Tusen takk for spennende svar. Det kan godt være at han har reist til Amerika, for et annet svar viser at hans tante , Else Pauline Antonisen bor der. Hun har emigrert i 1881 ser det ut til.... Spennende at han har utdannet seg til bokbinder når han er registrert i Arendal i 1884. Også takk til Grethe for all informasjon. Beklager feil i overskrift for disse to emnene. Det skyldes at jeg gjorde en feil som jeg ikke klarte å rette opp, og det ble liggende på en litt uforståelig måte.....
 15. Han hadde uten tvil en datter, og hennes arv vil stå under formynderskap hos noen om far er død. Vi ser ingenting til Hans i 1675, hvorfor? Trolig død. Hvor er Karen Hansdatter sin arv etter faren (om han nå var død)? Hos Peder eller hos Birgitte Mogensdatter eller noen andre? Karen Hansdatters eierskap til disse gårdspartene dukker ikke opp før etter at moren til hennes far er død.
 16. Torbjørn Steen-Karlsen

  Hvem eide i Åsbø, Gjerstad, før 1624?

  Gunder Vevstad het ikke Torbjørnsen. Han nevnes aldri med farsnavn.
 17. Torbjørn Steen-Karlsen

  Hvem eide i Åsbø, Gjerstad, før 1624?

  Torbjørn Halvorsen Mo og Torbjørn Halvorsen Åsbø bruker identiske bumerker, men aldri i samme kilde, så dette må være samme person, nevnt på to gårder. Dette er ikke uvant i gamle regnskap. Og det må være Gunhil som er en Borgarsdatter. Det eldste du har om Kittil og Torbjørn er spennende. Der er du nok inne på noe. Torbjørn.
 18. Heller du nå til at han ikke har hatt arvinger etter seg? Om han hadde en datter Karen, burde vel hun ha arvet faren. Og døde han tidlig burde jo noen ta vare på den arven for henne.
 19. Tusen takk for alle spennende svar. Det ser ut som om det er Else som er emigrert til Amerika. Da har kanskje broren Berent Andreas også reist dit? Nevøen i Bergen, Ole Johan Antonisen var over i Amerika på en kortere tur, og også hans sønner og datter. De ville alle til New Yorkområdet, men kom tilbake til Bergen. Kan jo også være at den andre nevøen i Bergen, Anton Martin Antonisen, er reist til Amerika. Jeg ser at siste livstegn her er i Arendal. Angående feil i overskrift et sted kom det seg av at jeg skrev noe feil, og ikke fikk til å slette overskrift eller innlegg
 20. Berit Frank Pagh

  Olai Ovenstads militærbiografi på nett. Begrenset adgang.

  Hej, Langt de fleste officerer, som nævnes i Ovenstads bog, findes også i J.C.W. Hirsch' "Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814". Disse håndskrevne bøger er nu lagt ud på Danske Slægtsforskeres online bibliotek. Her er en liste over, hvad der indtil nu er lagt ud: Alle online | Slægtsforskernes Bibliotek (slaegtsbibliotek.dk) På arkivalieronline.dk - under Militær og forsvar -findes de samme oplysninger som registerkort. Hilsen, Berit Pagh.
 21. Skjøte av 21. juli 1739 fra Hans Torsen på Septon i Fluberg til Ole Larsen Jørstad i Fåberg på 1/6 av Lands Kiærker og Indkomster. SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, H/Hb/L0006: Pantebok nr. 6, 1736-1748, s. 190-191 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070205310103
 22. Angående odelskattelisten er det mest påfallende at Hans Hansen Lemmichen ikke er nevnt en eneste gang. De gårdene som var ren odel og ikke pantegods ville vært mest attraktiv når arven skulle utdeles. Hvorfor er ikke Hans Lemmichen nevnt i 1675? Jeg gjetter på at han døde før faren og i hvert fall lenge før moren. Han har trolig ikke levd lenge etter 1664. Peder Hansen Lemmichen er oppført med dobbel så mye som broren. Verger han for en part, eller er noe av dette gods han har fått med kona?
 23. Dette er ei utordring som eg har hatt liggjande sidan førre hundreåret. Kanskje det no er på tide å finna ut av dette? FT1900 syner Albert Olson, fødd i Noreg desember 1866, snikkar, utvandra 1888 og busett i Madison, Lac qui parle Co., MN (eg fekk ikkje denne fram hjå FamilySearch...): https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7602/images/4120288_00857?usePUB=true&_phsrc=Nzx24170&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=26626419 Dødsfallsprotokollen frå Ness Lutheran church, Madison, MN syner at Albert Olai Olson døydde 28.7.1907, 32 år gamal, f
 24. 18120206 Larsdotter, Anna Maria Hustru Holmåkra Tomasgård Död 21/10 1865. Kyrkobokförd i Od (Älvsborgs län, Västergötland). Född 6/2 1812 i Hov (Älvsborgs län, Västergötland). Gift kvinna (22/3 1833). Anm: Kallas Anna Maja -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: Östra Gäsene, Herrljunga kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Hov (Älvsborgs län) Källor: DB, FB, HFL, SCB (sida: 20) Post-ID: SDB7_12575802
 25. 18091213 Johansson, Anders Holmåkra Tomasgård Död 12/12 1889. Kyrkobokförd i Od (Älvsborgs län, Västergötland). Född 13/12 1809 i Od (Älvsborgs län, Västergötland). Änkling (21/10 1865). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: Östra Gäsene, Herrljunga kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Od (Älvsborgs län) Källor: DB, HFL (sida: 171) Post-ID: SDB7_12576262
 26. Ivar S. Ertesvåg

  Berit Pedersdatter Foss ca 1760-1806, hvem er hennes foreldre?

  året får 1760 må vel verte 1759? Det er i "Sognedalen" "18 p: Trin: Jon ... Peder Solums D. Brit. Sp: Knud Stafrum, Eli Sueen"
 27. Disse to var brødre: Utskrift fra EmiWeb/Emigranter registrert i svenske kirkebøker Fornavn: Lars August Utflyttingsdato: 1870-00-00 Etternavn: Andersson Utflyttingssted: Tomasgården, Holmåkra Fødselsdato: 1844-09-02 Utflyttingssogn: Od Gårdsnavn: Utflyttingslän: Älvsborg Født sted: To
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.