Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. ? The California Birth Index, 1905-1995 - Lenke Ancestry Name: Robert W Ross Birth Date: 18 Jul 1962 Gender: Male Mother's Maiden Name: Korstad Birth County: Los Angeles The California Birth Index, 1905-1995 - Lenke Ancestry Name: David Byron Ross Birth Date: 17 Sep 1953 Gender: Male Mother's Maiden Name: Korstad Birth County: Los Angeles The California Birth Index, 1905-1995 - Lenke Ancestry Name: Gwendolyn Elaine Ross Birth Date: 31 Dec 1951 Gender: Female Mother's Maiden Name: Korstad Birth County: Los Angeles The California Birth Index, 1905-1995 - Lenke Ancestry Name: Dolores Rae Dear Birth Date: 13 Aug 1942 Gender: Female Mother's Maiden Name: Korstad Birth County: Solano
 3. Yesterday
 4. Thanks again Dags- I will try that.
 5. Steven F Nelson

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  Appreciate all the research help. S. Nelson
 6. Yngve Langmyhr

  Mina Pedersdatter f11.5.1841 Råde

  Ane Marie Johannesdtr. Johnstenhuset og Peer Nilsen Hougshavnen https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010968172
 7. Takk skal du ha, Espen. Jeg er enig med deg. Remi
 8. Hjarteleg takk til Egil for siste meldingi! Hilma «Helene» var gift første gongen med den før omskrivne Richard Hadley Dear, og opplysningane om han er so «nokolunde» i orden, bortsett ifrå dødsstaden hans. Dei viktigaste utfordringane i denne huslyden, utanom dei nøyaktige dødsstadane, gjeld første og fremst borni. Me veit at Hilma «Helene» hadde fire born i alt, og spørsmålet er kor mange av desse var frå kvart av ekteskapi...!? Ogso manglar me året for skilsmålet mellom Hilma «Helene» og Richard Hadley Dear? Kanskje finst det eit avisoppslag eller ei kunngjering om dette? Her er eit utdrag av manuskriptet for Hilma «Helene»: ~~~~~~~~~~~~~ Hilma, kjend som Helene Alfreda Korstad, f. i Beltrami Co., Minn. 26.2.1916, d. i Long Beach, Cal. 2.2.1998. Ho gifte seg første gongen i Long Beach, Cal. 29.12.1939 med Richard Hadley Dear, f. i San Francisco, Cal. 1.2.1920. Han d. ¤¤¤¤¤ (place of his death? – bur. Willits, Mendocino Co., CA!) 2.2.1999. Richard var marinegast («U.S. Navy fireman»), og han og Helene budde i Long Beach, Los Angeles Co., Cal., men vart skilde etter kort tid. ¤¤¤¤¤ (approximate year of their divorce?) Helene gifte seg so att i Los Angeles, Cal. 1.9.1946 med William Edward Ross. Han var f. i Yellowstone Co., Mont. 23.6.1920 og d. i Long Beach, Cal. 13.5.1988. William var byggmeister («building contractor»), og han og Helene budde levetidi ut i Long Beach, Los Angeles Co., Cal. Helene fekk fire born, eitt frå første ekteskapet og tre frå det andre. ¤¤¤¤¤ (to be verified? – one Dear-daughter born in Solano Co., CA Aug. 13, 1942) ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!
 9. Larry, I used the probate index cards. These cards have information about where the original probate records could be found. It is a well known problem that the burial records are incomplete and that even persons we from other sources know when died, are missing. One idea: The reference to her as Haslerud; is it possible that she actually died there, and then after her son had bought that farm in 1734? If she was born abt. 1655 - or perhaps somewhat later - she might have lived even into the 1740s.
 10. Karen Altewelt var gift med de 3, du nævner. Peder Jensen rådmand i Holbæk var gift med 1) Helle Thomasdtr og 2) Else Enevoldsdtr Brochmand (af Køge) - og 3) Karen Jørgensdtr Altewelt. Desværre har jeg ikke kunnet finde ud af, hvad Peder Christensen Bondes hustru hed andet end Margrethe (i kirkebog for Valsølille), men ingen dokumentation for, at denne hustru var en Thomasdtr - og dermed moder til Marie Pedersdtr.
 11. Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet som har lege «i dvale» sidan 2015, samstundes som eg med stor forseinking vil takka Vibeke for ei spennande melding om geografien i Sverige. Ikkje so enkelt å halda tunga «beint» med alle desse grenseendringane. Eg har meir enn nok(!) med å halda styr på alt dei finn på i Noreg med omsyn til grenser... Eg står framleis like fast når det gjeld å finna å finna desse vigselsstadane i Sverige (jmf. innlegg #29 over): * 11.8.1945 mellom Per Henry Valdemar Norén og Inga Adolfsson f. Kinserdal? * 7.11.1942 mellom Karl Birger «Birger» Berntsson og Orlaug Elisabet «Elisabeth» Adolfsson? * 2.4.1949 mellom Knut Sixten Melker «Melker» Mattsson og Marion Inger Adolfsson? Og dessutan yrki til desse karane: * Karl Adolfsson som døydde ved ein brann i Skee 21.7.1944? * Knut Sixten Melker «Ḿelker» Mattsson som døydde i Lundby ved Göteborg 4.11.1976? Eit nytt spørsmål kan vera dette: * Stig Hörman, fødd 1922, levde 2015 i Lysekil - lever han framleis? Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 12. Dag Thorsdalen

  Gjest K. Skarpåsen og Ole O. Juvik, 16-1700-tallet i Numedal

  Bare noen korte betraktninger i kveld: A) Alle Nore-bøkene og Uvdal-bøkene - unntatt registerbindet for Uvdal - er nå tilgjengelige som e-bøker på Nasjonalbibliotekt. Det samme gjelder alle bindene av Rollag Bygdebok. B) Jeg har sjekket ut de kjente Herbrand'ene og herbrandsbarna i Nore og Uvdal på 1600- og begynnelsen av 1700-tallet og fant intet som fanget min oppmerksomhet i denne saken ved noen av dem (derimot fant jeg at en av dem var gitt feil farsnavn). Jeg er derfor redd det er et blindspor som ikke fører noe sted. En tanke har dog slått meg: Kan Gunhild ha vært fra Kongsberg, evt. slektet derfra. Der fantes det nok flere Herman'er enn på bygdene i både Buskerud og Telemark til sammen. En kan da i tilfelle tenke seg at hun kan ha blitt sendt oppover i Numedal for å tjene, og så blitt værende. En annen mulighet er at hun var fra Hallingdal. Det er ikke langt derfra til Skarpåsen. Og i nabogrenda, Tunhovd, i Nore var det nesten mer halling- enn numedalsblod. C) Jeg har nå funnet ut at jeg i mitt forrige innlegg overså en tidligere Gjest i Nore. Han het Gjest Jørgensson og er nevnt på gården Borge i årene 1597-1604 der han hadde giftet seg med enken på gården, jfr. Nore II s. 536: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016031548032?page=11 Enkens navn er ikke kjent, og med mindre hennes første ektemann, Torstein (kanskje Halvorsson) var gift flere ganger, var hun trolig for gammel til å få flere barn i tiden rundt århundreskiftet. Men for alt jeg vet kan også Gjest ha vært gift flere ganger. Han er dermed en mulig far til Per Gjestsson Skarpåsen, som jeg i mangel av aldersopplysninger vil anslå at bør være født rundt århundrestiftet pluss/minus et tiår i hver retning. Det fremste argumentet mot at Gjest Jørgensson var Pers far, er at navnet Jørgen ikke er kjent i Pers etterslekt. Det fremste argumentet i motsatt retning er at Per Gjestsson synes å ha hatt litt med flere av de kjente barna etter Torstein Borge å gjøre på måter som kan tyde på at de hadde noe felles. Det fremste eksempelet er at Per i 1653 nevnes på gården Jeljorden i Nore som etterfølger etter en av Torstein Borges døtre og svigersønn, jfr. Nore IV s. 1957 https://www.nb.no/items/2c97879969f362b3230f45023653119e?page=263 Jeg må se nærmere på det før jeg evt. kan si om dette kan være av betydning eller ikke. Dette er forøvrig siste gang Per nevnes, og han må ha dødd ikke lenge etter. Her er det forresten også en forbindelse til Tinn siden en av Torstein Borges døtre ble gift med Olav Høljesson Øverbakke i Hovin. D) Det ser ut til at Ola Olsson Juvik hadde flere barn og hadde giftet seg tidligere enn det som fremkommer av ditt innlegg #1. I en av de andre trådene jeg tidligere har lenket til om samme mann, er det limt inn et utklipp som du må være innlogget for å se og som jeg derfor tar med her slik at alle kan se det: Det står der at det er hentet fra sjeleregisteret av 1730, men det kan ikke være tilfelle. Det må derimot være fra begynnelsen av 1720-årene, og i hvert fall ikke senere enn fra 1724. Med de opplysningene jeg kan kontrollere - alderen på døtrene Birgit og Margit - peker 1722 seg ut som det mest sannsynlige opphavsåret. Og med de opplysningene det inneholder, vil jeg gjette på at det er hentet fra eksaminasjonsprotokollen for matrikkelutkastet av 1723 og med opplysninger innhentet foregående år. Dette må da ses opp mot de delvis tilsvarende opplysningene i sjeleregisteret (i Odd Arne Hellebergs transkripsjon): Her er det flere ting å ta fatt i: a) Vi får bekreftet at Ola var fra Numedal. Vi får videre vite at han hadde "prestepass" eller attest derfra. Jeg vet at fra Flesberg, det andre prestegjeldet i Numedal, er det bevart et prestearkiv hvor mange av disse presteattestene er notert. Jeg vet ikke om samme er tilfelle med Rollag prestegjeld, men det kunne være verdt å undersøke. b) Alderen hans avviker litt fra oppgaven i 1730, og ser disse to kildene sammen, bør en vel kunne gå ut fra at han var født et av de første årene av 1690-tallet, uten at jeg ville ha spesifisert nærmere når kildene oppgir runde tall. c) Ola og Anne må ha giftet seg senest i 1714 mens Ola fortsatt var tidlig i 20-årene. Det kan også godt ha skjedd før da vi ikke vet om de også hadde flere barn som kan da dødd som små. d) Vi kjenner nå seks barn i hans ekteskap med Anne: 1. Helge, f. ca. 1714 2. Gro f. ca. 1716 3. Birgit døpt 1718 4. Margit, døpt 1720 5. Åsne, døpt 1721, gravlagt 1722 6. Gjest, gravlagt 1724 e) Her kjenner vi igjen navnene på de to eldste barna som i sjeleregisteret oppgis å være h.h.v. 9 og 7 år gamle. Spørsmålet blir da om de fortsatt levde i 1730 og de to neste da er uteglemt, eller om det har skjedd en forveksling der de to neste har fått de to eldstes navn. E) Jeg slekter selv fra Bondal, riktignok fra et av de andre brukene, slik at jeg ikke umiddlelbart ser noen forbindelse til Eli Sigurdsdatter. Men gitt fornavnet hennes anser jeg det som ganske sannsynlig da min ane som flyttet dit ca. 1643 hadde en farmor med samme fornavn. Og i Bondal var vel "alle i slekt med alle" selv om mange av forbindelsene ikke fremkommer i bygdeboka. Her er det fortsatt mye ugjort. Brukeren Ola Olsson tviler jeg på du kommer noen vei med, navnekombinasjonen er så vanlig at han kan ha vært hvem som helst, med mindre du kan finne noe som passer med denne saken i kirkebøkene for Hjartdal. De er ganske mangelfulle inntil 1714, så er det en lakune til 1716, da kvaliteten blir noe bedre, men fortsatt er det en del innførsler som åpenbart mangler. F) Det er en spennende tanke at faren hennes kan slekte fra Møsstrondi, og da fra Holvik (som er den eneste av gårdene der jeg har besøkt - på ski en gang i ungdommen). Selv kjenner jeg ikke Møsstrondis genealogi særlig godt da alle mine kjente aner på Tinn synes å ha holdt seg på nedsiden av Rjukanfossen når det gjelder bosted, selv om noen av dem også hadde eierinteresser i de nærmeste gårdene på oppsiden og dermed nok kan ha hatt skjulte forbindelser også videre den veien. Men da beveger vi oss fra 1600-tallet og bakover da veldig mye ligger i historiens skygge grunnet manglende kilder. Men for Tinn er det jo også mange personer og mye stoff som er godt kildebelagt fra 1600-tallet og bakover som ikke er omtalt i Tinn Soga. Hvis han derimot skulle være fra mer sentrale deler av Tinn, burde det være mulig å oppspore ham (også om han ikke er omtalt i Tinn Soga). Jeg arbeidet selv for noen måneder siden med slekt med annenhver generasjon i Vestfjorddalen og i Tuddal på 16/1700-tallet som viste seg å trolig være et blindspor for egen del. Likevel er det en illustrasjon på de tette båndene det var mellom Tuddal og Vestfjorddalen da den letteste veien utover fra Vestfjordalen gikk via Tuddal og ikke over den lunefulle Tinnsjøen. En digresjon til slutt: Her var det likevel en forbindelse til denne saken ved at en datter av den siste generasjonen i den slekten jeg undersøkte endte opp som nabo av et barnebarn av Gjest Knutsson Skarpmoen, og det milevidt fra både Tuddal, Tinn og Nore!
 13. . Av (bl.a.) din artikkel i Genealogen (1/2020) forstår jeg at Karen Jørgensdatter Altewelt var gift tre ganger, nemlig 1) i 1625 med Herman Hansen Høyer 2) i 1636 med Hans Robring 3) i 1651 med Peder Jensen (rådmann i Holbæk) ('en av Holbæk's rikeste kjøpmenn'). Jeg regner med at sistnevnte er den samme som den rådmann Peder Jensen som nevnes midt i 1. spalte på s. 8 i Genealogen, og hvis hustru Helle Thomasdatter skal ha vært moster til den Marie Pedersdatter som var første hustru til rådmann Christen Thomassen. Dette betyr i så fall altså at Peder Jensen (i tillegg til Karen Altewelt) var gift med en 'NN Thomasdatter' (søster av ovennevnte Helle) ? Kan du opplyse navnet på denne 'NN Thomasdatter' som altså var Maries' mor, og som dermed må ha vært gift med Peder Christensen Bonde i Valsølille ? .
 14. Hej Per Nermo Ad a) 'versificeret indskrift': Da jeg undersøgte Birgitte Christensdtr var jeg igennem kirkebogen for Tårnby, der er kendt for mange hollandske indvandrere. Jeg håbede at finde en Magnus Cornelisen, hvis navn indikerer en hollandsk tilknytning. Og Cornelis'er var der mange af – og også mange med Raagaard-navnet. Raagaard er dels en lokalitet i Tårnby og dels navnet på en gammel kendt Amager-familie, af hollandsk oprindelse. En forbindelse mellem Peder Lauridsen Raagaard eller eventuelle efterkommere og Birgitte Christensdtr er ikke lige til at se. Det hændte jo også – i mangel af egen begravelse – at en afdød fik tilladelse til at blive begravet i en anden familiegrav. En eventuel forbindelse er absolut værd at undersøge. Tak for et rigtig godt spørgsmål. I første fase har jeg især haft fokus på de overordnede relationer. Ad b) Ja, sådan opfatter jeg det. Michael Halling og jfr Birgitte Halling er begravet i familiegraven. (Forøvrigt fremgår det af kilderne til Tårnby Kirke, at Michael Halling har forsket i Amagers historie og kirker). Ad c) – Dette hænger sammen med mit første svar ad a). Det fremgår ikke klart, at 1. hustru Birgitte er begravet med den øvrige Halling familie. Jochum Halling, 2. hustru, Ole, Michael og jfr Birgitte synes at være i samme begravelse, cf Michael og Birgitte »siden samledes til sine Fædre«. Alt i alt en del uklarheder. Vh Janne T PS Meget interessant fandt jeg netop ud af i'Taarnby Kirke', at Jochum Hallings formand som degn var Morten Widsted/Wedsted søn af præsten Laurids Wedsted i Nakskov, hvilket giver en forbindelse til Wiel-slægten, idet Jørgen Jensen Wiel (broder til Mads Jensen Wiel på Strømsø) var gift med en Wedsted (Elisabeth Pedersdtr Wedsted borgmesterdatter fra Nakskov).
 15. . Da passer det jo adskillig bedre at Cathrine Larsdatter ('nå' Fräki) skal ha vært fadder for flere av barna til (sin søster) Eva Larsdatter (Fräki) og Peder Samuelsen. Tidligere i denne debatten er Peder Samuelsen angitt med bosted Strømfjordeidet (Nordkjosen, Nordreisa, Skjervøy), og ikke 'Langnæs' (ref. skiftet i 1811) ... .
 16. Dag- this is great. You have been extremely helpful. Can I ask how you got to that page? Did you use the search engine for probate records and enter her name or what? Just interested. Not sure I would be able have any shot of trying to decipher the handwriting. Second, I have reviewed the death records for Rollag from 1724 thru 1732 and I just could not find her. I found several Joran's but most were very young and none had the proper last name or appeared to be tied to the Laugje farm. Is it possible you could see if I missed it??? If it's an imposition I will understand. Again- thanks for all your help.
 17. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  Gladys is a little harder to track down. Gladys Nelson in the U.S. City Directories, 1822-1995 Name:Gladys Nelson Residence Year:1922 Street address:1716 Prospect Residence Place:La Crosse, Wisconsin, USA Occupation:Shoe Wkr Publication Title:La Crosse, Wisconsin, City Directory, 1922 or this one Gladys Nelson in the U.S. City Directories, 1822-1995 Name:Gladys Nelson Residence Year:1922 Street address:2228 Mormon Coulee rd Residence Place:La Crosse, Wisconsin, USA Occupation:Nurse Publication Title:La Crosse, Wisconsin, City Directory, 1922
 18. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  Gertrude J. Lawrence in the Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current Name:Gertrude J. Lawrence Gender:Female Death Age:83 Birth Date:14 Apr 1894 Birth Place:La Crosse Residence Place:910 Kayes St. Death Date:4 Aug 1977 Death Place:La Crosse Obituary Date:5 Aug 1977 Obituary Place:La Crosse, Wisconsin, United States of America Parents:Peter Nelson; Nettle Nelson Spouse:John Siblings:Mabel Yandt Nora Jarvis 1940 US Census in Iowa, no chidden. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K72M-F1B
 19. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  I see by the obit above the the sister has the married name of Gertrude Lawrence. Married to a John Lawrence and living in Iowa in this 1925 Iowa Census. Gertrade Lawrence in the Iowa, State Census Collection, 1836-1925 Name:Gertrade Lawrence [Gertrade Nelson] Age:31 Birth Year:abt 1894 Birth Place:Wisconsin Residence Date:1 Jan 1925 Residence Place:Dubuque Precinct 09, Dubuque, Iowa, USA Race:White Gender:Female Relation to Head:Wife Marital status:Married Spouse:John Lawrence Father:Peter Nelson Father Age:62 Father Birth Year:abt 1863 Father Birth Place:Norway Mother:Nettie Johnson Mother Age:51 Mother Birth Year:abt 1874 Mother Birth Place:Norway Parents' Marriage Place:Wisconsin Neighbors:View others on page Household Members: NameAge John Lawrence40 Gertrade Lawrence31
 20. Du skriver ikke noe om hennes 1. ekteskap - har du disse opplysningene? De (William E Ross og Helene A Ross) finnes i US City Dir - har du dette?
 21. Trude Nilsen

  Emilie Karoline Olsdatter sine foreldre

  Det var bra du tok den. Ble litt nysgjerrig veit du.... 😉
 22. Ivar S. Ertesvåg

  Emilie Karoline Olsdatter sine foreldre

  Kyrkjeboka, foreldre "Sømand, Ungkarl Ole Olsen fra Fredrikshald. gift Kone anne Chathrine Andersdatter ( Manden har henimod 4 Aar været fraværende, som desertert Sømand)" faddrar: "Ole %Andreassen% Eriksen, Andreas Eriksen, Lauritz Jensen, Johanne Olsdatter, Mathea Andreasdatter" merkn: "Hjemmedøbt af Klokker Johnsen"
 23. knut fasting

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Siden Magnus S. var soldat, kan det finnes militære registre ? Det ser jo ut som Magnus blir innkalt i Stockholm og blir sendt til Lappland i den pågående konflikten med Russland
 24. Ivar S. Ertesvåg

  Emilie Karoline Olsdatter sine foreldre

  Klipper, limer og justerer litt: "Emilie Caroline, Uægtebarn født den 11de Juni 1858, hjemmedøbt af Klokkeren M. Johnsen den 15de samme Maaned, og hjemmedåben stadfestet i Glemminge Kirke den 1ste August samme Aar. Moderen: Matros Johan Christian Mikaelsens kone Anne Cattrine Andersdatter i Forstaden, og an given barnefader: Ungkarl og Sømand Ole Olsen fra Fredrikshald."
 25. Anton Hagelee

  Peter Pederson Nelson wife Nettie and 8-9 Kids

  Here is some information on son Clifford E Nelson. Clifford E. Nelson in the Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current Name:Clifford E. Nelson Gender:Male Death Age:56 Birth Date:26 Jul 1909 Birth Place:Bottineau, N.D. Residence Place:910 Hayes St. Death Date:23 May 1966 Obituary Date:24 May 1966 Obituary Place:La Crosse, Wisconsin, United States of America Siblings:Gertrude Lawrence Nora Jarvis Ella Delaney Mabel Yandt Clifford Nelson in the U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Name:Clifford Nelson Birth Date:1909 Death Date:1966 Cemetery:Oak Grove Cemetery Burial or Cremation Place:La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, United States of America Has Bio?:N Here he is in 1940 US Census with his mother and two of his siblings. Clarence and Amanda. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K7NV-MFN No evidence that he has ever married.
 26. Trude Nilsen

  Emilie Karoline Olsdatter sine foreldre

  Jeg prøver meg på klokkerboken, med mulige feil og mangler da.... Emilie Caroline, Uægtebarn født den 11de Juni 1858, hjemmedøbt af - - - M. Johnsen den 15de samme Maaned, og hjemmedåben stadfestet i Glemminge kirke den 1de August samme Aar. Moderen: Matros Johan Christian Mikaelsens kone Anne Cattrine Andersdatter - - - - - - , og an given barnefader: Ungkarl og Sømand Ole Olsen fra Fredrikshald.
 27. Anton Hagelee

  Magnus Sandberg, f. 28. Desember 1757 i Sockholm

  Eric Sandberg in the Finland, Select Baptisms, 1657-1890 Name:Eric Sandberg Gender:Male Baptism Date:14 loka 1784 (14 Oct 1784) Baptism Place:Kemin Mlk,Lappi,Finland Father:Magnus Sandberg Mother:Elin FHL Film Number:55598
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.