Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Jeg finner verken Aase Olsdtr. eller Paul Jacobsen død i Kragerø. Det er databaser over de døde 1803 - 1813 og 1832 - 1852. Jeg har sjekket kirkebøkene 1801-1802 og 1814-1831. Derimot fant jeg at datteren Berthe ble gravlagt 11.09.1801. De fikk også en dødfødt sønn 10.06.1802. Da får jeg ta for meg kirkebøkene for Sannidal/Sannikedal i håp om å finne spor etter dem der.
 3. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Nederst på denne listen http://www.hist.uib.no/krim/ Her er det også linker til ny straffelov av 1902...
 4. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Til Hoelseth. Ikke så helt sikker på det. Til og med i dag brukes ii for 2. Var inne og kikket på word og på nummereringer, som skrives på forskjellige måter. i, ii, iii var en av dem.
 5. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Ja, her dreier det seg om løsaktighet. Av to onder, håper jeg virkelig det gjelder 2 og ikke 11 ... Han ble løslatt på prøve etter 5 år i Akershus landsfengsel (fengselet på Akershus festning).
 6. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Denne blir feil. Her blanda eg "Løsgjængeri" og "Løsagtighed" ... 😮
 7. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Nå skjønner jeg bedre hva Turid mente, altså "§ ii" (dvs. ikke noe *etter* paragrafen slik jeg misforstod). Uansett, det er ville være merkelig å skrive "ii" for "2", så jeg anser fortsatt § 11 som mest sannsynlig. Du bør kanskje finne dommen ... DTH
 8. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  #8. Hvor er den henvisningen fra? DTH
 9. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  her er utklippet litt tydeligere, og det betyr ikke en gjentagelse for det som står over. Jeg har sett denne skrivemåten i kirkebøker før, men husker ikke om det brukes for 2 eller 11
 10. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Kanskje dato i 1900 betyr noe...? https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1900-05-31-5 Dokumentet Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab. fra 31.mai.1900 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede lover: Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab. (LOV-1900-05-31-5)
 11. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Ser dog ikke ut til å ha endret seg, se her side 70-71 i konsolidert versjon publisert i 1896: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050608009 Kan hende det finnes en senere konsolidert versjon, du får søke litt i Bokhylla ... DTH
 12. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  #4. Henvisning til "anden Grad", kanskje? Er ikke sikker. Uansett så bør du søke frem en versjon av daværende straffelov som er senere i tid enn 1874-versjonen så du forsikrer deg om at ikke ordlyden er endret. DTH
 13. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Eg les det som 11, men det er mulig det står ii Trodde det som blir tolka som "prikk over i'en" var fra linja over. Alltid litt vanskelig med tolking av utsnitt...
 14. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  I klippet jeg la ved står det ii etter paragraf 18. Betyr det 2 eller 11, mon tro?
 15. Dag T. Hoelseth

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Skal vel da være daværende straffelov kapittel 18 § 11 (i dag har man heldigvis fortløpende paragrafer uavhengig av kapittelinndeling). DTH
 16. Åsbjørg Susort

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  ??? Her fra 1874...: http://www.hist.uib.no/krim/1874/
 17. Today
 18. Jeg har ikke lett opp kildene ennå, men "Christopher Kracherud" skal finnes i et dokument av 1647 (eide to huder), og "Olluf Kragerud/Kraggerudt" skal være nevnt i odelslistene 1615 og 1624. samt mantall- og skattelister fra 1625 (alt i følge Bygdebok for Ringsaker), så det kan sånn sett stemme godt at Christopher er deres far (og Marits mann), og den eldre Olluf igjen hans far (stemmer godt at eldste sønn av Chrisopher da er oppkalt etter farfar). Men alt dette er nytt for meg nå, jeg har ikke rukket å lete etter noen av disse andre dokumentene. Jeg antar at bygdeboken ville nevnt eksisterende tingbok, men vet jo aldri.
 19. Hans Myhre

  Ekstraskatten av 1762

  Hei Ole, ting ordner seg. Se på ektesdkapet 15.03.1898 Fåberg. Glem Veldre Bygdebok, de fant ikke datteren f. i Ringsaker derfor ble ekeskapet barnløst men Mari 3 r i 1801 er vel f, oppi der.
 20. Ann-Mary Engum

  bygdebok for austevoll

  Slettet
 21. Ole Bøe

  Ekstraskatten av 1762

  Ja, startet ut med MyHeritage. Ser selvsagt etter annet program å flytte basen til, men har ikke bestemt meg ennå. Er fullt klar over at MH er full av feil, men det påvirker ikke mitt tre heldigvis.
 22. Turid Fallet

  Strfl. 18 - Straffelov 18?

  Er det noen som vet hva slags forbrytelse denne fangen har begått? Utklippet er fra Oslos forbryteralbum ca. 1900.
 23. Ann-Mary Engum

  bygdebok for austevoll

  Er det Johannes Larsen Nova f. 1874-1975 du mener? https://www.nb.no/items/718e316de5449af002aadb1f77f3fe35?page=184&searchText=austevoll ---- Tellingsår: 1900 Kommune: Austevoll Kommunenummer: 1244 Navn på bosted: Noven Antall personer registrert på bostedet: 9. Trykk på for å se på tidslinjen for personen. Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Lars Krestoffersen hf g Gaardb. (bygselmd.) og værfttømmd 1846 Austevold SB Kari Johannesdatter hm g Gaardmandskone 1848 Austevold SB Johannes Larsen s ug Fisker og værfttømmermand. 1874 Austevold SB Lars Larsen s ug Sjømand 1881 Austevold SB Ingeborg Larsdatter d ug Datter 1888 Austevold SB Ole Bertin Larsen s ug Søn 1891 Austevold SB Absolon Larsen s ug Søn 1894 Austevold SB Olai Larsen hf g Fisker og værfttømmermand. 1872 Austevold SB Siri Askelsdatter hm g Fiskerkone 1866 Austevold SB http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1244&kenr=001&bnr=0046&lnr=00 ---- Tellingsår: 1910 Kommune: Austevoll Kommunenummer: 1244 Navn på bosted: Noven Antall personer registrert på bostedet: 12. Trykk på for å se på tidslinjen for personen. Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Johannes Lars. hf g Fisker og gaardbr 16.07.1874 t Ingeborg Ivarsd. hm g Fiskerkone 02.07.1878 t Laurits Johanness. s ug Søn 16.03.1909 t Gustava Johannesd. d ug Datter 07.10.1907 t Ivarda Johannesd. d ug Datter 07.07.1910 t Lars Kristopers. hf g Skibsbygger S 24.06.1894 t Kari Johannesd. hm g Skibsbyggerkone 15.05.1848 t Simon Lars. s ug Styrmand 24.11.1885 t Absalon Lars. s ug Hoteltjener 07.04.1894 t Ole Lars. s ug Hoteltjener 27.03.1891 t Ingeborg Larsd. d ug Paa husholdningss. 01.08.1891 t Ingeborg Johannesd. tj ug Tjenestepike 21.12.1893 Fitjar http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1244&kenr=001&bnr=0041&lnr=00 ---- Id Fnavn Enavn Pnavn Fdt Får Ddt Dår Bdato Bår Kj Merk F R Gnr Mtekst B Gravsted Kommune Korr 5828295 Johannes Noven 1607 1874 2111 1975 B 03 009 Selbjørn Austevoll https://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=5828295 Id Fnavn Enavn Fdt Får Ddt Dår Bdato Bår Kj Merk F R Gnr Mtekst B Gravsted Kommune Korr 5828296 Ingeborg Noven 0307 1878 2606 1969 B 03 010 Selbjørn Austevoll https://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=5828296 ----
 24. Per Eivind Pedersen

  Jon Nilsson Jomfruland, aner og etterkommere

  Hei Jarl B. Haagensen og Per Nermo. Dere har begge helt rett. Skjønner ikke helt hvordan jeg klarte å få til dette. Hadde jo selv notert Vrål Sveinsson som en tidligere ektemann til Gunhild Gullaugsdtr. takk for korreksjonen
 25. Ann-Mary Engum

  Peder Johannesen Mallasvik F.1736 foreldre ?

  Ser at det er oppgitt vielsesår 1781 på Marta Danielsdotter og Per Johannesson. Vielsen mellom Peder Johannesen Mallesvig og Marthe Danielsdr, på venstre side. https://media.digitalarkivet.no/view/11405/2
 26. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Om Arkivverket Riksarkivet - Regjeringskommisjonen 1807 - 1810 1. kontor/byrå

  Arkivkatalogen, som gir oversikt over arkivets innhold, finnes på Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/search?under=RA%2FEA-2871%2FDd Tilfeldigvis er én av arkiveskene i serien pakkesaker, nærmere bestemt nr. 11 om husdyr og fôr i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, skanna: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/69758 (NB: Det er i skrivende stund en feil med de 29 første bildene.) Øvrige esker kan bestilles til Riksarkivets lesesal.
 27. Igjen takk for flotte bidrag Grethe. Jeg noterer meg opplysningen i påvente av forhåpentligvis sikre bevis på at det er den rette Maren Maria som er funnet. Jeg prøver å finne dødsfallet til Paul Jacobsen og Aase Olsdtr. i håp om at der skal finnes et skifte som kan bekrefte eller avkrefte det.
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.