Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Anne-Lise Hansen

  Paz Andrra

  Paz Andrra. Estos son los foros de Archivos Nacionales y este es el foro de usuarios. En este foro nos ayudamos mutuamente con cuestiones de genealogía y archivo. ¿Tu publicación podría estar en el lugar equivocado? Si hay un mensaje para otro usuario del foro, utilice un mensaje privado. Presione el sobre en la parte superior de la página. (Traducido con Google translate)
 3. Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet som harf lege «i dvale» i to år. Eg står framleis «på staden kvil» når det gjeld lagnadane til Nils alias Nels W. Olson og brorsonen Ole Anderson Teigen/Kroken. Eg syner til innlegg #3 der siste status er attgjeven: ** Nils Olson, alias Nels W. Olson, fødd i Luster 28.6.1863, utvandra i 1887 og sist kjend som (ugift) «clerk» på «Norway Hotel» i Chippewa Falls, Chippewa Co., WI i 1920: https://www.ancestry.com/interactive/2469/15420274?pid=988560003&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D988560003%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx10150%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10150&_phstart=successSource&usePUBJs=true ** Ole Anderson, alias Ole A. Teigen eller Krogen, brorson hans, fødd i Hafslo 13.1.1876, utvandra i 1892, som etter kva som vert fortalt, skal ha vorte sjuk og døydde snart etter han kom til Amerika - dødsfallet hans er ikkje finne i Buffalo Co., WI der huslyden då budde...! Eg ville vorte svært so glad om nokon kunne hjelpa meg finna lagnadane til desse to gutane og takkar på ny for alle gode tips!
 4. Her er nettstedet til Lorna Reekie. Navn Reginald Raymond Reekie Fødsel 30. apr 1916 England Død juni 1988 Tunbridge/W, England Begravelse 17. juni 1988 Kent, England Medlemmer innen familien Foreldre Frederick William Reekie 1890 - 1945 Agnes Louise Reekie (born Marshall) Partner <Private> Reekie (born Lockwood) Søsken Hilda Kathleen Beck (born Reekie) 1913 - 1980 Ronald Allen Reekie 1923 - 1975 Victor Frederick Reekie 1928 - 1933 Robert Henry Reekie 1920 - 1996 Wilfred Douglas Reekie 1925 - 1982 John Valentine Reekie 1931 - 2007 Barn <Private> Reekie Kilde Reekie Web Site Oppdatert den 15. des 2017 (2 år og 5 måneder siden)373 profiler i ett slektstre9 bilder Se hele profilen på nettstedet Lorna Reekie Nettstedseier Kontakt Lorna
 5. Hjarteleg takk til Anne og Grethe for kjempefine innlegg om denne huslyden! Ingen tvil om at dette er «rett» Winifred, men eg ergrar meg stadig over dei unøyaktige opplysningane frå engelske registrer. Me manglar soleis nøyaktig dødsdato (og -stad) for både Winifred og Reginald, og likeins vigselsdatoen deira.... Kan det tenkjast desse datoane kan finnast i engelske avisoppslag? Nokon som har tilgong på slikt? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 6. Today
 7. Hjarteleg takk til Anne, Jostein og Kristian for nye gode innlegg! Eg er framleis veldig i stuss når det gjeld den verkelege fødestaden til Thor Sylvester Jensen, men sidan bustaden deira låg på Samnanger-sida av grensa, vil eg skriva Samnanger som fødestad. Dåpen hans fann tydelegvis stad i Kvam! Med omsyn til Hildur, kan det vel ikkje stå feil fødselsdato både i dødsannonsa og på gravstøtta... Berre so synd at kyrkjeboki for Fusa - fødde 1920 - ikkje ligg ute på Digitlarkivet... Kanskje me likevel skal sjå på problemet som løyst!? Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 8. Det er som du sier; litt merkelig at han er å finne bosatt med familien i 1920. Jeg regner med at du har søkt etter han i WW 1Draft Reg. ? Han burde finnes der.....
 9. Hjarteleg takk til Anne for kjappe og kjempefine innlegg! No fann eg òg vigsli til foreldri 25.11.1873: https://media.digitalarkivet.no/view/8910/335 Problemet er løyst, og eg er kjemøpenøgd!
 10. I 1488 solgte Tore og Helleik Vilhelmsønner og deres mor Gunhild Toresdatter 1 2/3 mmt. i samme gård (ytre Foss) til Gunsten Svendsen (AHÅ 62-63 nr. 41 side 22 av Per Seland). 1488 gjorde 4 lagrettemenn kjent at Tore og Herleik Willumsønner og mor deres, Gunnhild, hadde solgt 1 2/3 mannamatatal i Foss til Gunnstein Sveinsson [D.N.VI nr. 739 – VI nr. 617]. 16. aug. 1539 bygsler Bergulf på Dolholt i Landvik jord i Foss til Salve Gunnarson (gift med Åse Toresdatter) (side 18 samme kilde). a) Dreier dette seg om den samme jord og kan man da gå ut fra at Gunnstein Sveinson er en mulig far til Bergulv. b) Denne Gunnstein Sveinson har jeg sett at noen har satt han som en mulig sønn av presten i Holum, Svein Toreson: «I 1413 satt sognepresten i Holum, Svein Toresson, sammen med Tore Tjodgersson og Svein Torgillsson opp et brev om at de hadde vært i likferd på Foss til Torkel Jonsson». c) kan Gunnstein ha brødrene: Tore, Pål og Rolv? 15. sep. 1429 på Møll i Holum: Tore Sveinsson gir i sitt testamente 8 mmb i Hjorteland til årtiendehold for seg, kona Gudrun Salvesdotter og far sin Svein Toresson. 27. februar 1427 finner vi dette folket på Møll: DN VI, nr. 427: Jöns Niklissön, Prest i Mandal, og to Lagrettemænd kundgjöre, at Paal Sveinssön paa sine Forældres og sin Broders Vegne overdrog Gudrun Thorolfsdatter til Eiendom en Del af Gaarden Halleland i Holleims Sogn som Betaling for Indthjore i Landviks Sogn. Johan Tveite: Landvik, Inntjore side 191: «eldste vitnemålet om Inntjore i Landvik er et dokument fra 1427. Jens Niklisson og to lagrettemenn kunngjør at Paal Sveinsson på vegne av sine foreldre Svein Paalsson og Randi Sværesdotter og Rolv Sveinsson, bror sin, overdro Gudrun Torolvsdotter ni månadsmatsleige i Halleland i Holum som betaling for «Inthiorar» i Landvik og dessuten 1 ½ «morkguls i lauso» (markgull i løsøre?). d) Fra hvem kan Svein Toresson ha sin slekt? Mvh Per
 11. Leif B. Mathiesen

  NST's Are S. Gustavsen 50 år.

  Gratulere med dagen Arve. 💐🎂
 12. I «Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore» er utdrag av skiftet til Gjest Knutsen Skarpåsen fra 1736 nevnt. Der kommer følgende fram; «[…] Skiftet vart visstnok da avslutta i Trondrud og under skiftet vart det opplyst at «formedelst gårdens righet, hans slette vilkår og mange småe børn» hadde Gjest Knutsen lånt 144 rd. til 5 % rente av syskenbarnet sitt Ole Olsen Juvik i Tinn. Det var altso stor gjeld på garden.» Nore - Uvdal i forn og nye. D. 1 B. 1 : Gards- og ættesoge for Nore: https://www.nb.no/items/b88d1759daf32d37193bd45dbd390605?page=323&searchText="juvik tinn"~12 På bakgrunn av det som nevnes i bygdebok/skifte ønsker jeg å finne forbindelsen mellom Gjest Knutsen Skarpåsen og Ole Olsen Juvik. I Tinn finner vi han i følgende kilder; * 1718, Dåp, Bergit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 4 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330575 * 1719, Offentlig skiftemål, Ole Olsen Gjuvik: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 11 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330582 * 1720, Hjemmedåp (bekreftelse), Margit, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 14 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330585 * 1721, Dåp, Åsne, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 20 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330591 * 1722, Begravelse, Åstne (1/2), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 24 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330595 * 1724, Begravelse, G. (8 d), datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Anne Andresdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 36 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330607 * 1729, Forlovelse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 62 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330633 * 1729, Vielse, Ole [Olsen] Gjuvik og Øli Sigurdsdatter: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 63 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330634 * 1730, Sjeleregister, Ole Olsen Gjuvik (40), kone Øli Sigurdsdatter (24), døtre Gro Olsdatter (7), Helge[?] Olsdatter (9) og mor av Ole, Gunhild Hermansdatter (70) SAKO, Bratsberg Len og Amt, I/I34/L0342: Diverse manntall og fortegnelser, 1730 https://www.digitalarkivet.no/kb20060629080203 * 1730, Dåp, Herman, sønn av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 66 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330637 * 1732, Dåp, Gunhild, datter av Ole [Olsen] Gjuvik og [Øli Sigurdsdatter]: SAKO, Tinn kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1717-1734, s. 78 https://www.digitalarkivet.no/kb20061211330649 Både Ole Olsen Juvik og hans mor Gunhild Hermansdatter skal være fra Numedal, og bosette seg senere i Tinn, Telemark. Med hilsen F. Ceder-Johansen
 13. Foreldre i ft 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037077000374
 14. . Eg skjønar ikkje heilt kvifor dei stengjer grinda for utaskjærs IP-adresser ... (Hev dei ikkje høyrd om ‘Schengen-avtalen’ ?) .
 15. Dåp nr 1 1876 SAH, Dovre prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1854-1878, s. 164 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070129660252 emigrasjon 1901 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001053324
 16. Hildur sin dødsannonse i Bergens Tidende 8. mars 2005
 17. Dødsannonsen til Thor i Bergens Tidende 11. mai 2001
 18. http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-n-273-050.html
 19. Her er dåpen i Kvam - nr 16: SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 20. Det står at han er døpt Kvam dåp nr 16 1919 SAB, Kvam Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 4, 1917-1945, s. 10 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050726030848
 21. There is a probate record for Jøran Hølgesdtr. Laugen from 1725. https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20100224641201.jpg Here is the probate record: https://www.digitalarkivet.no/sk20090121370554
 22. Hjarteleg takk til Kyrre Martin for nye interessante innlegg! Denne barnedåpen i Samnanger var interessant i og med at guten vart døypt nesten eit år etter han var fødd, og han er innført utan nummer, noko som kan tyda at han ikkje er fødd i Samnanger! Kommunegrensa mellom Samnanger og Kvam går, so vidt eg hugsar, ein stad på Kvamskogen, men på kva side av kommunegrensa ligg dette hotellet som foreldri dreiv? Når det gjeld fødselsdatoen til Hildur, har eg òg observert datoen på gravstøtta, MEN son deira påstår ho var fødd 13.9.1920, so kva skal me tru? Kanskje kan vigsli deira finnast i Trondheim? Eg takkar på ny for framifrå bistand!
 23. Frå Amerika er denne utfordringi dukka opp: Thor Erlandson Skjelle utvandra til Amerika i 1901 (kjelde naturalization record), og han skal vera fødd i Gudbrandsdalen 11.10.1875 (kjelde WW1 draft). Er det mogeleg å identifisera det norske opphavet og foreldri hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Bjarne Rosenstrøm

  Magda Feie, druknet i Bergen 1918, Politirapport

  Inntil Arkivverket svarer så findes det iallefald omtale av Ole Feies bortgang i aviser fra samtiden: https://www.nb.no/search?q="ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 https://www.nb.no/search?q="vår kjære sønn og bror ole feie"&mediatype=aviser&sort=dateasc&fromDate=19270125&toDate=19270301 Express lørdag 29. januar 1927 Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler Side 2 omkommet tinsdag i Boulogne. i i Den omkomne var en 23-aarig ungdom herfrå Eggebønæs ved navn Ole Feie. Han Mev foirhyret med dampskibet ySandfria", som forleden avgik herfrå til Frankrike. Stormvarsel for
 25. Takk for hjelpen, og for opplysningen! Men da har jeg altså ikke funnet ham ...
 26. Første lenken: 7. Begraved Anne Cathrine Christopherdatter i frj Jord. Merk at dette ikke er 7. juni. Dette er nummerering. Andre lenken: 31. Christen Christensøn Skreders Lig
 27. Paz Andrea

  Paz Andrra

  Gratulerer med dagen osito polar, te acuerdas de mi ??
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.