Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Inge Nygård

  Jørgen Jørgenson Flo sine forfedre

  Eg trur du må ha tolka bygdeboka for Stryn feil, Jørgen-bruket er vel bruk nr. 6 på Øvre-Flo. Jørgen Olsen og kona Christi Lassesdtr. heldt skifte medan dei var live i 1783. Skiftet nemner m.a. sonen "Jørgen Jørgensen gift og boende paa gaarden Lille Fyllingen paa Sundmør": https://www.digitalarkivet.no/sk20081201630274 Jørgen Olsen er vel ein son frå Helga Jørgensdtr. sitt første ekteskap med Ole Salvesen.
 3. Åsbjørg Susort

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Ancestry har kobla henne på forrige familie. Tror det skal være Meggie... Name: Philhicia Magee [Philhicia Meggie] Birth Date: abt 1841 Household Relation: housekeeper Gender: Female Age: 29 Marital status: unmarried (Single) Household number: 6 Cenus Year: 1870 Religion: Anglican/Episcopalian/English Church/Protestant Occupation: housekeeper Birthplace: St. Croix Location: Frederiksted Address: Queen St. 57 Property Owner: Hill, A. C. Mrs. Document Date: 1870, October Document Reference: Rigsarkivet, St. Croix Census 1870 Household Members: Name Age Jane Crosby 50 George Henry 15 Philhicia Magee 29
 4. Bjarne Rosenstrøm

  Jurist og politiker Christian Krohg (1777-1828) Ektenskap

  Om du har fått svar iløbet av disse årene siden du startet emnet vet jeg ikke, men i mindeskriftet utgitt ved hans død i 1828 så står det at han giftet seg i 1800. ""Her havde han fundet sit Livs Ledsagerinde, og var allerede, fra Aaret 1800 af, forenet i et lykkeligt Ægteskab med den Elskede, som nu begræder hans Død." Se vedlagte bilde:
 5. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Transkribert versjon fra dansk demografisk database http://www.ddd.dda.dk/asp/vi_husstand.asp Her fins altså en Philicia Neggie (?) som da er mor til Emma - ikke Lucyen som Isaac senere er gift med. Vedlagt klipp fra originalfil, dårlig kvalitet på scan, så ikke lett å lese. Household for: 57, Frederiksted Queens Street, Queens Street, W. A. C. Hill , 1870 Name: Sex: Occupation: Age: Philhicia Neggie F House keeper 29 Isaac Nathan M ?? 30 Henry Nathan M Their son 7 Ginie Nathan F Their daughter 3 Clara Nathan F Their daughter 4 month
 6. Jørgen Jørgenson Flo vart fødd i 1743 på Flo i Stryn. Han gifte seg med Berte Larsdatter Lille-Fylling, f. 1749. Dei fekk sonen Jørgen, f. 1778 i Kassneset, Lille Fylling, gift med Marte Knudsdatter Indre Ekroll, ny brukar på Jørngarden, død 1853, og døtrene: Ragnhild, døypt 29.03. 1772, død på Leite, Stette i 1838; Kristine, døypt 27.05. 1775; og Christi, døypt 24.05. 1781 Kona til Jørgen var dotter til Lars Olson Ulvestad Lille-Fylling. Han kom først til Kassneset, Lille-Fylling. Det fortelst at han saman med to brør vandra ut frå Jørntunet på Flo. Den eine slo seg ned i Eidsvika i Tennfjord, den andre på Krogset på Grytastranda. Om korleis Jørgen kom til Ekroll fortel tradisjonen slik: Han var i eit julelag saman med husbonden frå Jørngaren, bruket hadde nok ikkje det namnet den gongen. Jørgen gramma seg for at jorda i Kassneset var så steinut og tungvint å arbeide med. Mannen på Ekroll let ille over at der fanst lite eller ingen skog hos han, men jorda på bruket sitt tykte han godt om. Såleis vart dei vel tiltalte av fordelane på kvarandre sine bruk, og dermed vart dei samde om å byte gardar. Marte Knudsdatter døde i 1783, og i 1784 gifte Jørgen seg oppatt med Kari Larsdatter Store-Fylling. Med henne fekk han dottera Berethe, døypt 29.08. 1784.. Jørgen brukte 1 våg i 1802 og sådde 3 tønner havre, 1/2 tønne blandkorn og hausta 6 foll. Garden fora 10 kyr, 20 småkveg og 1 hest. Garden mangla skog og brenneved og hadde dårleg sommarhamn i heimegjerda utmark, men det var betre på setra. Kornavlinga var årviss. Fem vaksne arbeidsfolk budde på bruket. I 1808 fora dei på bruket 1 hest, 5 kyr, 3 ungdyr, 12 sauer og 10 geiter. Jørgen døde i 1814. Når Kari, andre kona hans døde er uvisst. Dette er avskrift frå Bygdeboka for Skodje s. 670 - 671. Jørgen Jørgenson Flo kom så vidt eg forstår frå Jørgengarden på Nedre Flo i Oppstryn. Han tok over bygselen av Jørngarden på Indre Ekroll i Skodje rundt 1800. Kan Jørgen vere son til Store-Jørgen på Nedre Flo, som døde i 1795. Eg har prøvd å finne skiftet etter han, men forgjeves. Tanken var at i eit skifte ville det vere opplysningar om slekta. I Nordfjord fraa gamle dagar til no Del 2.3.1 side 182 er det eit oversyn over brukarane på Jørgengarden, Nedre Flo, men det som står der er svært knapt og vanskeleg å finne ut av. Er Store-Jørgen på Jørgengarden, død 1795, 85 år gammal, brukar på garden i 1745, far til Jørgen Jørgensen Ekroll? Etter Nordfjordboka var Store-Jørgen son til Jørgen Lasseson Bolstad og kona hans, Helga Jørgensdatter Bolstad, enkja etter Ola, førre brukaren på Jørgengarden på Nedre Flo. Han vart skoten på Bolstad i 1726. Eller er det snakk om ei anna enkje med same namnet? For under Bolstad s. 195 er det sagt at Hugleik Øysteinson Flo er gift med enkja etter den drepne Ola Salveson. Er Jørgen Lasseson Flo den same som er nemnd som brukar på Benediktbruket i 1674, og som flytte til Bolstad? Under Bolstad, Jobruket er nemnd Jørgen Lasseson Nedre Flo, brukar 1680, gift med ei Anne Klausdatter. Desse er vel den same personen. Men den Jørgen Lasseson Bolstad som er brukar på Jørgenbruket, Nedre Flo i 1730, som er gift med enkja Helga og har ein son Ola busett på Fosnes, må vel vere ein annan Jørgen Lasseson enn den før nemnde? Kan han vere ein soneson? Og kven er dei to brørne til Jørgen Jørgenson Flo på Indre Ekroll vere? Eg finn dei ikkje på Krokset og i Eidsvika i Vatne. Ein Knut Knutson Vollset, gift med Brite, dotter til Rasmus Rasmusson Flo på Larsbruket på Flo, flytte til Krokset i 1837, men han var inngift på Flo og hadde ingenting med Jørngarden å gjere. Kven kan desse to vere?
 7. Today
 8. Kathe Røed

  Med Beta til Hawaii

  Hei igjen Prøver her også. En dame skrev til meg på Facebook om det var jeg som hadde denne tråden. Jeg fikk dessverre ikke med meg navnet hennes før mld ble borte. Men ja, det helt riktig og du må gjerne kontakte meg på e-mail kathetoveroed@hotmail.com Mvh Kathe T. Røed
 9. Grethe Flood

  Gulltransporten i 1940 - relevante kilder?

  Hvis du søker på "gulltransporten" på Arkivporten, http://www.arkivportalen.no/, får du treff i ulike arkiver.
 10. Viannay

  • Viannay
  •   
  • Torbjørn Pihl

  I am French, I read your conversation. I am very interested because I am a descendant of the Flinthough family , of  Johannes Flintoe's sister : Sara.

  Happy to share information

  Martine

   

 11. Baard Vidar Pettersen

  Sakefallsliste fra Helgeland 1629

  Aha! Er det en x? Jeg har brukt boken "Den glemte skriften" som oppslagsverk, og visste det var 10, men trodde altså det var et ettall, men med streken litt høyere enn 1/2. X gir jo mer mening. Hvis du ser øverst på høyre side her: https://media.digitalarkivet.no/view/77124/335?indexing= ser du Olleff Thueraa. Der er det samme tilnærmet 2-tall i T'en, riktignok ikke så utpreget. Og stackell. Er det rett og slett en nedsettende betegnelse? Han er en stakkar?
 12. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  At least Emma remained consistent - she was still Episcopalian in 1901 (see inlegg # 158).
 13. Ragnhild K. Brænd

  • Ragnhild K. Brænd
  •   
  • Knut Skorpen

  Arne Schjølberg f. 1901 har en datter som er født i Vefsn. https://www.digitalarkivet.no/bv10511802052022

   

  Hun var fortsatt i live i 2016.

   

  Mvh Ragnhild Brænd

 14. Christian Venneslan

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Det visste jeg ikke. Takk for informasjon. Blir nyttig å ta det med seg videre. Christian
 15. Richard Johan Natvig

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Eg sjekka om det var meir enn ei kyrkjebok for Rikshospitalets prestekontor for den aktuelle perioden, og det var det, ministerialbok og dåpsbok. Og når du allereie hadde funne datoen var det kjapt gjort å slå opp. I andre tilfelle finst det ministerialbok (prestens protokoll) og klokkarbok, og det lønner seg ofte å sjekka begge sjølv om sistnemnte i prinsippet skal vera avskrift av prestens bok. Om ikkje anna fordi klokkaren kan ha skrive tydelegare enn presten, eller omvendt.
 16. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  1870 - fra Ancestry, men fins vel original i det danske arkivet også Name:Isaac Nathan Birth Date:abt 1840 Gender:Male Age:30Marital status:unmarried (Single) Household number:6 Cenus Year:1870 Religion:Lutheran/Danish Occupation:Fisher Birthplace:St. Croix Location:Frederiksted Address:Queen St. 57 Property Owner:Hill, A. C. Mrs. Document Date:1870, October Document Reference:Rigsarkivet, St. Croix Census 1870 Household Members: Name Age Isaac Nathan 30 Henry Nathan 7 Emma Nathan 3 Clara Nathan
 17. Anne M. Berge

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Er det litt merkelig at far, mor og datter tilhører tre (!) forskjellige kirker? Far er Lutheran, mor Roman Catholic og Emma Episcopal. Kan det fortelle oss mer?
 18. Olav Rugholm

  Hjelp til å tyde

  Tusen takk
 19. Elin Galtung Lihaug

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  # 156 Anita Holck skrev: Household for: Nr. 51 , Frederiksted Kings Street, Kings Street, Elizabeth Heaky , 1880 Nam: Sex Age Isaac Nathan M 40 Lucyan Nathan F 32 Emma Nathan F 13 Her er den håndskrevne versjonen: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17318995#216121,40874037
 20. http://www.solhellingadata.no/Rune/Slekt/html/fam/fam09713.html
 21. Christian Venneslan

  Hjelp til å tyde stilling/yrke

  Ja, der står det, som du sa, Oppasser. Supert. Forstår ikke helt hvordan du fant den siden, men tusen takk! Christian
 22. ??? Ole Jacob, døpt 1819 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003138977 Marthe ble konfirmert i 1823 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000816802 Oppland fylke, Vardal, Hunn i Vardal, Ministerialbok nr. 4 (1814-1831), Konfirmerte 1821-1823, Side 247 Permanent bilde-ID: kb20070603710702 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603710702 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603710702.jpg Neste konfirmasjon jeg finner, er sønnen Ole Jacob i 1834 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001242737 Da ser det ut som det var disse to barna i ekteskapet mellom Harald og Kari.
 23. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  So now we have demonstrated that the Fredrikstad connection is in fact with Fredriksted in the Danish West Indies, where Durek's mother's father's father's mother was born.
 24. Anita Holck

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  http://www.ddd.dda.dk/soeg_stcroix.asp
 25. Åsbjørg Susort

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Lurte på L. her. Grunnen til at Edward var på barnehjem 1905? Emma L Brinn in the New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948 Name: Emma L Brinn Age: 33 Birth Year: abt 1869 Death Date: 18 Mar 1902 Death Place: Manhattan, New York, USA Certificate Number: 8784
 26. Carl-Henry Geschwind

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  This would give middle names: John Isaah (either Isaiah or Isaak) Brinn and Emma Louisa Nathan. Emma L. Brinn, born abt. 1869, died 18 Mar 1902 in New York City: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=9131&h=1544486&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=ZbA7&_phstart=successSource
 27. Anita Holck

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Household for: Nr. 51 , Frederiksted Kings Street, Kings Street, Elizabeth Heaky , 1880 Name: Sex: Occupation: Age: Isaac Nathan M 40 Lucyan Nathan F 32 Emma Nathan F 13
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.