Jump to content
Arkivverket

[#16080] Register over skifte i Drammen by 1682-1818


Guest Ketil Firing Hanssen

Recommended Posts

Guest Ketil Firing Hanssen

I den nye databasen over skifter i Drammen har det blitt en feil i utleggingen. Opplysningene om skiftet (første linje) hører ikke sammen med listen over personer.Eks.:LenkeDødsdato er 40 år etter skiftet.

Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Grunna feil i konverteringsprogrammet skjedde det ei forskyving mellom dei to nivåa i databasen. Denne feilen var ikkje mogleg å retta før konverteringsprogrammet er ordna. Me har difor mellombels i staden lagt databasen ut på eitt nivå.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Er det mulig å få endret tittelen på denne databasen slik at den blir mer presis? Drammen ble jo som kjent først en sammenslått by på 1800-tallet, og det er viktig, mener ihvertfall jeg, at bynavnene Bragernes og Strømsø anvendes i kildeutgaver (som her i DA/DP) så lenge byene hadde disse navnene.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Nils Johan Stoa

Det er riktig at Drammen tidligere besto av jurisdiksjonenene Strømsø (sør for elva) og Bragernes (nord for elva). Ikke alle vet det. Nettopp derfor har vi kalt databasen 'Skifteregister for Drammen' - en betegnelse som umiddelbart gir mening for alle. I de enkelte innførsler og i dokumentasjonen vil det framgå hvilke skiftforretninger som gjaldt Strømsø og hvilke som gjaldt Bragernes.For øvrig ble Drammen benyttet som fellesbenevnelse på de to bydelene lenge før de formelt ble slått sammen.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk for svaret. Jeg kan av kildedokumentasjonen på DA se hvilke protokoller som tilhører Bragernes og hvilke som tilhører Strømsø, så det burde rekke. Jeg har også stor forståelse av at stedsnavnene forenkles, slik at Bragernes by og Strømsø by blir Drammen, i likhet med at Christiania blir Oslo eller Akershus.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
Guest Ketil Firing Hanssen

Det er fremdeles noe merkelig med denne databasen. Noen av skifteforretningene har flere postnummer (f. eks. Forretning 37, Postnr. 36, 321, 7892). Innholdet i de forskjellige postnumrene er forskjellig (forskjellige personer).

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.