Jump to content
Arkivverket

[#17555] Jørgen Panter og Anne Jensdotter Bloch på Gjerde, Nordfjordeid


Guest Martin Aarskog

Recommended Posts

Guest Martin Aarskog

Borgeren Jørgen Panter bodde på Gjerde, Nordfjordeid fra 1642 til han døde ca 1657, og var gift med Anne Jensd. Bloch. Etter bygdeboka var Anne datter av borgeren Jens Bloch på Tonning i Stryn. I en artikkel i Norsk Slekthistorisk Tidsskrift VIII, side 226 ff, skriver imdlertid K. Bloch at Anne var datter av Jens Jensson Bloch, sogneprest i Vik i Sogn fra 1618, og som døde i Bergen 1622. Jørgen Panter hadde en datter Anne, gift med Peder Mikkelson Berge (1646-1723) i Høydalen, Austefjorden i Volda. Det er stor etterslekt etter disse på Søre-Sunnmøre. En sønn Jørgen Jørgenson Panter ble lensmann i Volda men er uten etterslekt.Kjenner noen til hva som er riktig med hensyn til foreldrene til Anne Jensd. Bloch ? Og, kjenner noen til hvem som er foreldrene til Jørgen Panter på Gjerde i Eid ?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Mange mistydingar kunne ha vore unngått dersom Jakob Aaland i si tid hadde skreve namnet til borgaren Jens på Togning rett. Han heitte nemlig JENS BLACK (variantar: Blak, Blach) og ikkje Bloch.Jens Black ser ut til å ha budd i Bergen seinast 1607-08 (sakefall), men budde på Hella i Ålesund seinast 1614-15 (krona si jordebok) og til og med 1616-17. Sidan budde han i Stryn.Aaland har utstyrt denne Jens med minst tre døtre Anne (ei gift med Garbrant Corneliussen, ei med presten Hans Schreuder og ei med Jørgen Panter). Det rette må vere at kona til Garbrant Corneliusen, Anne Jensdt (c1587-1675), var datter av Jens Pedersen i Vik i Stryn og at Jørgen Panter på Gjerde var gift med Anne Jensdt, datter av Jens Black. Denne Anne Jensdt var neppe fødd før kring 1610. At presten Jens Bloch hadde ei datter som var gift med Jørgen Panter, må vere ein spekulasjon fra Kristian Bloch si side.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ingen årsak. Svært mange folk stammar fra Jørgen Panter og Anne. Det er merkelig at ingen har undra seg over kor Jørgen var fra; ein har vel rekna med at han var ein ''danske''. Av ein eller annan grunn har eg notert at han heitte Jørgen Jørgensen Panter (slik som sonen i Volda), og bare 2 borgarar med dette namnet kan høve, nemlig ein JJ fra Bogense på Fyn (1643) og ein JJ fra traktene ved Aberdeen (1632). I dette siste tilfellet er det altså tale om ein George Georgeson.Kunne han vere skotsk? Eg søkte litt på nettet og fant ein familie Panter fra Skottland. Følg denne lenka og sjå slektsvåpenet:Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Den som vil ha meir dokumentasjon på skrivemåten BLACK for etternamnet til borgaren Jens på Togning i Stryn, kan no slå opp på tema 17570 her.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Bjørn, du skriver i innlegg nr. 2 'Jens Pedersen i Vik i Stryn '. Sogneprest i Vik i Sogn (1618-1622) het visstnok Jens Jensen Bloch. Er det han du mener ?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Nei, Jens Pedersen i Vik i Stryn er ein heilt annan mann enn presten Jens Bloch i Vik i Sogn, som er ein heilt annan stad. Jens Pedersen var ein mektig mann, som hadde tilnamnet 'knabemaag', rimeligvis for di han var svigerson til jordeigaren Anders Torgilsson på Ytre Eide i Stryn.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Takk, Bjørn ! Hadde s.pr. i Vik i Sogn (1618-22) Jens Jensen Bloch en datter Anne, og kjennes ev. hennes ektefelle ? Og Jens Pedersen i Vik, Stryn het altså ikke Bloch ? (Hva var hans kones fornavn ?)

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Presten i Vik i Sogn 1618-22, Jens Jenssen Bloch, er ikkje oppført med ektefelle og barn i Lampe. Det står nesten ingen ting om fyren. For min del trur eg at Kristian Bloch rett og slett har funne namnet ''Anne Jensdt Bloch'' hos Aaland, og så rekna ho som datter av presten. Den ''Anne Jensdatter Block'' som var førstekona til magister Hans Samuelsen Schreuder (c1597-1647), sokneprest ved Domkirken i Bergen, kan derimot godt ha vore datter av hr Jens i Vik, Sogn.Kristian Bloch arbeida med opphavet til Bloch-slekta si like til det siste, men han kom ikkje lenger tilbake enn ein fut i Nord Norge, så vidt eg huskar.Jens Pedersen i Vik kan ha vore fødd kring 1540, og kona heitte Marit/Margrete Andersdatter.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Martin Det ser ud til at Jörgen Panter ejede hus i Bergen, for i verditakster 1645 for Bergen nr 1055 står: 'Jørgenn Pannters hus som Hennrich Magers jboer 700 dlr I Cortt Pills smug NK', mens han ikke findes i Koppsakttelisten for samme år

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Martin Aarskog

Takk Lars for innleggene. Interessant at Jørgen Panter eide hus i Bergen. I henhold til Jakob Aaland kom han til Nordfjordeid 1642 og han har vel da leiet ut huset i Bergen. At Jørgen Panter kan komme fra Skottland er selvsagt mulig. Jeg tror likevel mer på Danmark som opphavsland.Takk også til de andre som har bidratt.Martin Aarskog

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.