Jump to content
Arkivverket

[#18701] Aner i Norge - Kruuse - kan de findes ?


Guest Sarah Kruuse Lund

Recommended Posts

Guest Sarah Kruuse Lund

Hej alle slægtsforskere i Norge. Jeg søger mine aner, som skulle komme fra Norge. Jeg ved, at Norge er stort, men har desværre ingen oplysninger om, hvor i Norge de er født. Et sted i optegnelserne er jeg stødt på: formodentlig fra området omkring Bergen.Det drejer sig om Oluf Hansen Kruuse/Olav Kruuse, han er født ca. 1623. I usikre optegnelser står, at han i 1677 skulle være kommet til Korsør (Danmark) med sin 7-årige søn Hans (Hans Olufsen/Olsen Kruuse f. ca. 1670). Han var gift med Maren Hansdatter og foruden Hans havde/fik de også en søn Jacob.Denne Oluf/Olav har haft en far eller en bror med navnet Hans Kruuse; som står opført i Korsør sakttelister alerede fra 1661.Jeg ved at det er svært at finde noget brugtbart med så få oplysninger, men hvis nogle af jer skulle støde på et navn og/eller årstal der kunne ligne, så tænk på mig.Mange venlige hilsner - og glædelig jul fra Sarah Kruuse Lund - Danmark

Link to post
Share on other sites
Guest Sarah Kruuse Lund

Jeg glemte blot at sige, at jeg også meget gerne tager imod forslag til at kunne arbejde videre. Jeg er ret ukendt med, hvordan samlingerne, kirkebøger, søgemuligheder mm. fungerer i Norge. Så alle gode forslag modtages. Mvh. Sarah Kruuse Lund

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Erik Andal

Hvis du trykker på lenkene øverst her: 1801, 1865, 1975 og 1900, kommer du til folketellingene de årene, jeg prøvde å søke på Kruuse i folketelling 1801, og fant 16 stykker.mvh.Kjell-Erik Andal

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Skrolsvik

Jeg vet ikke om dette er de du er på jakt etter.Hans Ottesen Kruse d.jan 1667 eiet Frelsøy i Nærøy.Gift med Lutzia Olufsdatter. Tre barn notert.Ane f.18/12-1633 gift 1:Henrik Pedersen Munch d.1669 Evenes.2:Mads Olufsen Humble f.1633 d.1721 Evenes res kap til Ofoten. Ole død 1682 ? ift Kirsten Larsdatter. skifte i Trondheim 3/11-1682.notert 5 barn.Lauritz f.1667,Jochum f.1668,Lutzia f.1666,Ingeborg f.1669, Wibeche f.1674. Tredje barn er Maren gift m. Jens Pedersen (Sckanke). Ole Hansen Kruse kan ha giftet seg opp igjen . Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Sarah Kruuse Lund

Hej Tak for jeres svar. Jeg er ikke sikker på, at det er nogen af dem, men jeg gemmer selvfølgelig jeres indlæg og vender tilbage til dem, hvis nogle af mine oplysninger begynder at ligne. Jeg har se folketællingerne fra 1801 og op efter, men disse aner kom angiveligt fra Norge til Danmark allerede i 1600-tallet og startede her en stor slægt, som breder sig.Jeg kan her komme med de oplysninger jeg har, som historien indtil videre er stykket sammen:Hans Kruuse Skipper, begravet 20 august 1701 En kilde oplyser, at Hans Kruuse er den første sporede forfader til Korsørslægten Kruuse, hans navn forekommer i Korsørs skattelister fra 1661, 1663 og 1665, det angives at han i disse år boede i 4’fjerding af Korsør og at han betalte henholdsvis 1½, 3 og 2 skilling i skat. En sammenligning mellem de forskellige borgeres skat dengang viser, at han var én af byens mindste skatteydere. Det har ikke været muligt at finde hvem Hans Kruuse var gift med, og den eneste af Hans Kruuses børn, der kendes er Oluf Hansen Kruuse. Ud fra disse oplysninger har Hans Kruuse altså befundet sig i Korsør siden 1661. Men hvis det er tilfældet og det samtidig skal være tilfældet, at han er far til Oluf Hansen Kruuse (Olav Kruuse), så får vi problemer, når vi nu læser nedenstående oplysninger:Oluf Hansen Kruuse . ca. 1623 – 1709 Første udsagn om Oluf Hansen Kruuse er, at han er søn af Hans Kruuse død i 1701. Oluf er født i 1623, fødested ukendt (ja, vi ved jo ikke hvornår Hans Kruuse er kommet til Danmark, blot, at han i hvert fald var i Korsør i 1661), så den oplysning er indtil videre god nok. Oluf er død i Korsør i 1709 og han fik borgerskab som skipper i Korsør i 1677. Han er viet til Maren Hansdatter f. 1645, død i Korsør 1705, begravet samme sted d. 20. juli. Hendes forældre kendes ikke. Oplysninger og beviser for, hvad denne mand har bedrevet er mangelfulde. Han skal have været fisker og sømand og han formodes at have deltaget i slaget på Kolberger Heide i 1644. Her mødtes den danske og svenske hovedflåde på Kolberger Heide. Den danske Kong Christian d. 4. deltager ombord på orlogsskibet ”TREFOLDIGHEDEN” og mister det ene øje. Kampen ender med en dansk sejr og den svenske flåde spærres inde i Kiel fjord. Oluf har været gift med Maren Hansdatter (f. ca. 1645 - død 26. jan. 1693, Korsør) og sammen fik de sønnerne Hans Ollufsen (Olsen) Kruuse f. 1670. og Jacob Ollufsøn Kruuse. Om der har været flere børn vides ikke. Andet udsagn drejer sig nu om Olav Kruuse. Han kom ifølge Korsør borgerskabsprotokol til Korsør fra Norge i 1677 og søgte og fik samme år borgerskab som skipper. Han medbragte ved sin ankomst til byen sin 7-årige søn Hans. Om hans hustru findes ingen oplysninger. Olav Kruuse var født i 1623 og døde i Korsør i 1709, han blev begravet d. 26. august.Min tanke går indtil videre på, for det første, at Olav Kruuse og Oluf Hansen Kruuse er en og samme person – det kan der vist ikke være den store tvivl om – for det andet tror jeg fortsat ikke, at Hans Kruuse er far til Oluf/Olav, men derimod, at Hans Kruuse og Olav Kruuse er brødre, som sikkert nok er kommet til Korsør – dog ikke på samme tidspunkt. Men vi skal jo tage højde for de noget usikre oplysninger. Hvis Olav er kommet til Korsør i 1677 og er født i 1623, er han på ankomsttidspunktet 54 år gammel og medbringer sig en 7-årig søn, Hans. Olav kan for den sags skyld godt have haft en bror, Hans Kruuse, som jo står opført i Korsørs skatteliste i 1661 – 16 år tidligere. Man kan digte mange historier ud fra disse oplysninger – måske er Olav Kruuse (den sidst ankomne til Korsør) den ældste bror – han har måske som tidligere nævnt, deltaget i Slaget på Kolberger Heide i 1644 – i en alder af 21 år. Han kan godt have en såvel lidt ældre som lidt yngre bror, Hans Kruuse, som er kommet til Korsør før ham – vi ved jo på nuværende tidspunkt ikke hvornår denne Hans Kruuse er født. Men vi ved dog at Olav Kruuse fik to sønner med Maren Hansdatter nemlig Hans Olufsen (Olavsen) Kruuse og Jacob Olufsen (Olavsen) Kruuse. Hvornår Jacob er født vides ikke, første gang han træffes er d. 14. juli 1697, hvor han i Korsør Kirke er fadder for Jørgen Krords søn, der blev døbt Jacob. Anden gang han træffes, er da hans datter den 26. marts 1721 blev begravet i Korsør 30 år gammel, hun omtales ikke ved navn i kirkebogen.Hans Ollufsøn Kruuse. Ca. 1670 – 1734 Hans Ollufsøn Kruuse blev født ca. 1670, som søn af Olav Kruuse og Maren Hansdatter. Hans var ”Seilings Mand”, hvilket betyder sømand eller matros. Han bliver den 25. marts 1695 i Skt. Povls Kirke, Korsør, trolovet med Anna Pedersdatter ( ? – 28. feb.1729). ”Trolovede den 25. Martii, Hans Ollufsøn Kruuse og Anna Pedersdatter. Viede Dominica (søndag) 24 Trinitatis (6/11. ) Anna dør d. 28.feb. 1729 og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke i Korsør. De nåede at få følgende børn: 1: Maren Hansdatter Kruuse, født d.28.aug.1696, døbt i Skt. Povls Kirke i Korsør d. 21. august 1697: ”At Hans Olufssøn Kruuses Datter kaldet Marry. Hendes Faddere vare: Hans Ollufsøn Skøtte, Oluf Bruunssøn og Maren Rasmusdatter. Jens Arendtsens Hustru bar Barnet og Skipper Anders Christensens Hustru gik hos hende.” Død i 1765, begravet d. 7. januar i Korsør. 2: Peder Hansen Kruuse ( * 04.dec.1697), viet i november 1721 til Kirsten Andersdatter, død d. 9. september 1739. Herefter gift med Maren Hemmingsdatter. 3: Karen Hansdatter Kruuse f. 1699, d. 1784. gift m. Christian Humble, der var politibetjent. F. 1705 og d. 21.apr. 1775. Karen dør 19.feb. 1784, 85 år gammel 4: Marie Hansdatter Kruuse – f. 1700, døbt 12. marts. Gift m. Poul Jensen 5: Oluf Hansen Kruse f. 1701, død. 1760. Viet i 1726 til Else Marie Christensdatter f. 1693, d. 1781. 6: Anna Kirstine Kruuse f. 1704 7: Casper Hansen Kruuse, f. 1712, d. 1762. Han var skrædder og i året 1754 er han Constabel i borgervæbningen. 8: Erich Hansen Kruuse, f. 1714 døbt i Skt. Povls Kirke d. 28. feb. 1714 9: Chresten Hansen Kruuse f. 1717, sømand 10: Susanne Hansdatter Kruuse viet d. 9. oktober 1761 til møller Claus Christophersen. Susanne Hansdatter kan være af Hans Olufsen Kruuses andet ægteskab med Anna Andersdatter. 11: Povel Hansen Kruuse, viet d. 2. juni 1724 til Maren Hansdatter datter af Hans Ollesen.Efter Anna Pedersdatters død gifter Hans sig allerede 1½ måned efter i Skt. Povls Kirke, Korsør, den 18.apr. 1729 med Anna Andersdatter iflg. Dette notat i kirkebogen: ”At Hans Olssen Kruuse og Anna Andersdatter skikkelig og uden al Fare og Fortræd kand baade Trolofves og Ægtevies, og at de ikkepaa andre Steder har indgaaet Ægteskabsløfter med nogen anden, herfor Caverer de tvende undertegnede og holder Præsten fri for ald Tiltale udi denne Ægteskabs Sag. Peder Hansen Kruuse Olle Hansen Kruuse Corsøer den 18. april 1729.Det var åbenbart Hans’ to sønner Peder og ”Olluf”, der var forlovere. Hans dør d. 4. juli 1734 og bliver begravet fra Skt. Povls KirkeSønnen Peder var skipper og blev d. 13.maj 1722 i Skt. Povls Kirke trolovet og den 1.nov.1722 gift med Keristen Andersdatter. Vi kender ikke deres eventuelle børn. – Keristen dør d. 2. marts.1739, og Peder gifter sig igen 7 måneder efter d. 9.okt.1739 i Skt. Povls Kirke i Korsør med Maren Hemmingsdatter (*1707): ”At Peder Hansen Kruuse og Maren Hemmingsdatter uden al Fare og Fortræd kand baade Troloves og Ægtevies, og at de ikke paa andre Steder har indgaaet Ægteskabsløfter med nogen anden, herfor Caverer de tvende undertegnede og holder Præsten fri for ald Tilyale udi denne Ægteskabssag. Corsoer, d. 27. April 1739 Olle Kruuse Copulerede, den 9. Oktober 1739.”Peder dør i Korsør d. 30.03.1765: ”Peder Kruuse, Skipper, 70 Aar”, og Maren dør samme sted d. 12.08.1785: ”Peder Kruuses, Skipper, Enke Maren, 78 Aar”. Peder og Maren fik følgende børn:1: Hans Pedersøn Kruuse, døbt d. 11.jan.1743 i Skt. Povls Kirke i Korsør, død d. 16.aug.1765, 22 år gammel. 2: Niels Pedersøn Kruuse, døbt den 19.aug.1746 i Skt. Povls Kirke, Korsør. ”Den 19. August blev Peder Kruuse Skibmands Søn Niels døbt, baaren til Daaben af Hans Kruuse Matros’ Hustru Eleonora. Introduktion Dom. 15 post Trinitatis”. Niels dør allerede d. 27.nov. 1746, kun 3 mdr. gammel. 3: Niels Pedersøn Kruuse, døbt d. 19.nov.1747 i Skt. Povls Kirke. Det vat skik at navngive efter døde børn. 4: Maria Elisabeth Pedersdatter Kruuse, døbt i Skt. Povls Kirke d. 30.marts 1752.Oluf Hansen Kruuse. 1701-1760 Oluf blev født1701, og var søn af Hans Olufsen Kruuse, der var ”Seilings Mand” dvs. matros eller sømand, og hustru Anna Pedersdatter. Jeg har ikke kunnet finde Oles dåb, men i et skifte d. 1.dec.1734 efter hans far, Hans, angives sidstenævntes 7 børn og arvinger, hvoriblandt vi finder Ole. Han var sandsynligvis den ældste af de 7 børn, der alle var døbt i Skt. Povls Kirke i Korsør. Oluf Hansen Kruuse, Marry Hansdatter Kruuse ((*28.aug.1696), Peder Hansen Kruuse (*04.dec.1697, død 30.marts.1765), Casper Hansen Kruuse, Maren Hansdatter Kruuse, Karen Hansdatter Kruuse og Erich Hansen Kruuse (/28.feb.1714). Her vil jeg indskyde af følgende del af historien findes i to versioner – her kommer den første: Olufs første kone var Malene, (* 11.jan.1686. Hun dør d. 11.marts.1720 og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke i Korsør. : ”Malene, Oluf Kruuses Kone, gl. 37 Aar 2 Maaneder”. Christen Olsen Kruuse f. ca. 1717, død efter 1787, skulle være søn af Oluf Hansen Kruuse og Malene – men her er der en del tvivl, som forklares nærmere i anden version af denne historie. Efter Malenes død bliver Ole i Skt. Povls Kirke, Korsør trolovet med: Else Maria Christensdatter (1693-1781). Iflg. Kirkebogen: ”At Oluf Hansen Kruuse og Else Maria Christensdatter skikkeligen og uden Fare og Fortræd baade kand trolofves og til hinanden ægtevies og at de ikke andre Steder med nogen anden have indgaaet Ægteskabsløfte, herfor caverer vi tvende underskrefne og holder Præsten, som dem baade trolofver og copulerer, fri for al Tiltale i alle optænkelige Maader i denne Ægteskabssag. Corsoøer, d. 21. August1726.” Underskrevet af Hans HK Kruuse og Hans Andersen B….. Præsten har skrevet Hans Kruuses underskrift, og imellem de 2 ord, er der med blokbogstaver skrevet ”HK”, hvilket sikkert er skrevet af Hans Kruuse selv, der nok ikke kunne skrive. Denne Hans Kruuse er sikkert Olufs far.Else Maria dør d. 4.juli.1781 og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke: ”Oluf Kruuses Enke, Else Maria Christensdatter, 88 Aar”.En anden version af historien bygger på følgende oplysninger: Kirkebogen siger: 1721 Fredagen den 9 Oct. Blev Olaf Tercildsøn og Else Marie Christensdatter trolofvede og caverer vi underskrefne Dannemænd at holde Præsten svarsløs og fri for ald ulempe. Hans Andersen. Mads Andersøn Bang. Viede Fastelafns Søndag. (Hans var Elese Maries stedfar!). Dette kan meget vel være Else Maries første ægteskab inden hun bliver viet til Oluf Hansen Kruuse. 1722: 17. Sept. Ole Torgilsøns søn døbt og christnet Christen. Baaret af Hans Bruunsøns hustru og Albert Luxis hustru stod hos hende. Nu er Christen som tidligere omtalt ikke længere søn af Oluf Hansen Kruuse og Malene – men derimod søn af Else Maria Christensdatter og Ole Tercilsøn……. Så er Ole/Olaf død, jeg vil tro til søs på et orlogsskib. Der findes et skifte efter ham, dateret 1723 31 Oct. Her kaldes han Ole Torchilsen Kiellevig, og at han efterlader sig enken Else Maria og en søn Christen på 2 år. De havde et hus i Mølleberggade, og han havde til gode 17 Rdl. 10 Sk. ”for gjorde tjenester på H.KGL. Majestæts orlogsflåde”. Navnet Kiellevig får mig til at tro, at han var nordmand…..Else Maria giftede sig igen, og denne gang med en Kruuse (dette virker sandsynligt nok, i forhold til første udgave af historien – men om hvis sønnen Christen var, er der altså tvivl.)1726 At Oluf Hansen Kruuse og Else Maria Christensdatter christeligen og uden ald fahre og fortræd baade kan trolofves og til hinanden ægtevies og at de iche på andre steder med nogen anden har indgået ægteskabsløfte derfor caverer vi tvende underskrefne og holder præsten fri for ald tiltale i alle optænkelige måder i denne ægteskabssag. Corsoer 21. Aug. 1726. Underskrevet af Hans Kruuse og Hans Andersøn Bruusøn. Også denne oplysning om indgået ægteskab mellem Ole Hansen Kruuse og Else Maria Christensdatter virke troværdig nok – og datoer for ægteskabet stemmer overens i begge udgaver af historien.Oluf Kruuse og Else Maria fik en række børn sammen, der selvfølgelig alle fik Kruusenavnet, men Christen, der jo var stedsøn fik også Kruuse-navnet. Christen Olsen (Tolladsen) Kruuse! Havde hus i Snukkerupgade. Dette kan dokumenteres gennem div. skifter. Det er noget af et puslespil, men har sin betydning, fordi der findes mindst to med navnet Christen Kruuse, der gifter sig og får efterkommere i næsten samme tidsrum. Der findes skifter efter både Oluf Hansen Kruuse (1761 i s.k. registreringsprotokol) han omkom i Nordsøen i en voldsom storm – og efter Else Marie Christensdatter. 1781. 1: Christen Olsen Kruuse, skipper, født i Korsør i 1721, viet i 1741 til Maren Rasmusdatter, efter hendes dødi 1770 giftede han sig med Vibeke Andersdatter der var født i 1739, død i 1806. Christen døde i 1789 og blev begravet d. 23. januar. 2: Hans Olsen Kruuse * 17.okt.1732 og død 09.juni.1783. 3: Ole Olsen Kruuse født i Korsør i 1722, død samme sted i 1788 og begravet d. 20. maj 64 år gammel, han var skipper. 4: Marie Elisabeth Kruuse, født i Korsør i 1729, død d. 24. maj 1782 samme sted begravet. 29. maj, 53 år gammel 5: Inger Olsdatter Kruuse, formodentlig født i Korsør. Viet d. 20. januar 1755 til Niels Pedersen i Korsør Kirke. 6: Anne Olsdatter Kruuse. Viet d. 16. september 1757 til Mads Pedersen af Korsør. 7: Anne Marie Olufsdatter Kruuse Døbt i Skt. Povls Kirke 27.aug.1730, og hun havde sin farfar Hans Ollufsøn Kruuse som ”Testes”, fadder. Viet d. 14. oktober 1767 i Korsør til Peter Petersen Polax.Hans Olsen Kruuse 1732-1787. Hans blev døbt i Skt. Povls Kirke i Korsør d. 17.okt..1732, som søn af Oluf Hansen Kruuse og Else Maria Christensdatter. ”17.okt. 1732 blef Oluf Kruuses Søn, Hans, døbt, baarn af Arent Jensens Hustru, hos hende gik Skipper Jes Hansens Hustru. Testes: Hohannes Skomager, Erich Hansen Kruuse, Eleonora Hansdatter”. Hans var skibsmand og senere havnefoged. Hans kone var Marie Elisabeth Gunnarsdatter Sprogøe (1729-1782).Hun var datter af Gunder Olsen Sprogøe og Anna Olsdatter. Hans dør i Korsør d. 9.juni.1783 ”52 Aar gammel” og blev begravet fra Skt. Povls Kirke d. 13.juni.1753.Hans og Marie Elisabeth fik følgende børn, alle døbt og begravet fra Skt. Povls Kirke i Korsør: 1: Ole Hansen Kruuse, * 10.okt. 1753, død 21.dec. 1819 2: Elisabeth Maria Hansdatter Kruuse * 16.maj.1756 d. 1760, 4 år gammel 3: Anna Sophia Hansdatter Kruuse *25.marts.1759, død 07.juli.1763, 4 år gammel 4: Else Maria Hansdatter Kruuse *1761, død 26.marts.1768, 7 år gammel 5: Gunder Hansen Kruuse * 01.jan.1764, død 21.marts.1820. Viet i 1784 med Maren Jørgensdatter f. 1762 d. 1844. 6: Anders Hansen Kruuse *28.okt.1766, død 07.maj.1813. Viet i 1796 med Anne Cathrine Ellingsdatter f. 1768. 7: Peder Hansen Kruuse * 04.sep.1768, død 05.maj.1830 8: Ane Maria Hansdatter Kruuse *14.feb.1771 9: Anne Sophie Hansdatter Kruuse, *15.feb.1776 10: Marie Elisabeth Kruuse død 29.maj.1782 – moderen død samme år.1: Ole Hansen Kruuse blev døbt den 10. oktober 1753 i Skt. Povls Kirke, Korsør. ”Hans Cruuses Søn Ole døbt. Peder Cruuses Kone bar ham og Hans Lindefors’ Kone gik for, Testes Peder Wæver, Adam Jørgensen og Niels Hannibal”. Ole var skipper og blev den 8.okt.1777 i Skt. Povls Kirke, Korsør viet til Kirsten Christensdatter f. 1753.. Ifølge Folketælling 1. juli 1787, bind 29, Korsør, bor Ole som 125. familie i Snukkerupgade 98: Ole Hansen Kruuse, 34, Husbond, Færgeløbsskipper Kirsten Christensdatter, 35, hans Kone, begge i 1. Ægteskab, Hans Olsen Kruuse, 8, hans børn Sidse Olsdatter Kruuse, 7 ” Christen Olsen Kruuse , 6 ” Marie Elisabeth Olsdatter Kruuse, 2 ” Kirsten dør i 1789 og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke d. 30.jan.1789. Ole og Kirsten fik følgende børn: A: Hans Olsen Kruuse, *1778, død 16.nov.1840 i Korsør ”62 Aar gammel”. Han var skipper. B: Sidsel Olsdatter Kruuse * 1780 i Korsør C: Christen Olsen Kruuse, *1781, død 20.maj.1789 i Korsør, 8 år gammel. D: Marie Elisabeth Olsdatter Kruuse, døbt 24.sep.1785 i Skt. Povls Kirke i KorsørOle gifter sig 2. gang d. 30.0juni1790 i Skt. Povls Kirke i Korsør med Ane Pedersdatter, *1766 i Torpe på Fyn. De fik følgende børn: E: Peder Olsen Kruse, * august 1793, død 25.10. samme år. F: Maren Kirstine Olsdatter Kruuse, * oktober 1794, død 13.11. samme år G: Erich Olsen Kruuse, døbt 19.juli.1791 i Skt. Povls Kirke, Korsør. Ole Hansen Kruuse dør d. 21.dec. 1819, 66 år gammel, og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke i Korsør d. 27.dec.1819.5: Gunder Hansen Kruuse blev døbt i Skt. Povls Kirke d. 1.jan.1764 og var færgemand og havnefoged. Han blev gift med Maren Jørgensdatter Winckler *1762 i Skalkendrup datter af Jørgen Carstensen Winckler i Skalkendrup, Langtved, Fyn, , og ifølge folketælling 1787, bind 29, Korsør bor de i Algade 102: Gunder Kruuse 24, havnefoged Maren Jørgensdatter, 25, begge 1. ægteskab Marie Lisbeth Gundersdatter, 2 Peder Hansen Kruuse, 19, hans broder Anders Kruuse, 20, ditto broder Karen Christensdatter, tjenestepige 16. Gunder dør d. 21.marts.1820 og bliver begravet d. 28.marts.1820 fra Skt. Povls Kirke. Maren dør 8.feb.1844 og bliver begravet fra Skt. Povls Kirke d. 15.feb.1844. De fik følgende børn, der alle blev døbt i Skt. Povls Kirke i Korsør: A: Marie Elisabeth Gundersdatter Kruuse, * 7 jan.1785 B: Karen Gundersdatter Kruuse, *26.nov.1787 C: Hans Gundersen Kruuse, *16.jan.1790 E: Christian Gundersen Kruuse, *1797 F: Henrich Gundersen Kruuse, *1799 G: Barbara Kirstine Gundersdatter Kruuse, *9.feb.1795 H: Niels Gundersen Kruuse, *12.feb.1802.6: Anders Hansen Kruuse blev døbt d. 28.okt 1766 i Skt. Povls Kirk. Han var først matros, derefter skibsmand og til sidst skipper. Den 2.maj.1790 blev han i Skt. Povls Kirke viet til Elisabeth Christensdatter. Anders døde i Korsør d. 7.maj.1813. – De fik følgende børn: A: Hans Andersen Kruuse, *5.nov.1813, død 8.marts.1791, 16 uger gammel B: Hans Andersen Kruuse, 8.dec.1792, matros C: Christen Andersen Kruuse, *6.juni.1794, død 21.juli., samme år D: Kirsten Andersdatter Kruse, * okt. 1794, død 12.dec, samme år.Tak - hvis nogen tog sig tid til at læse dette meget meget lange indlæg.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Hei.Til Terjes innlegg kan sies at skjebnen til de fem barna til Ole og Kirsten er å finne i Sømna bygdebok bind 1 under gården Skåren (Vennesund borgerleie).De holdt til på Sømna og i Velfjorden, bortsett fra Jokum som er å finne som innerst på Dolstad i Vefsn i 1701.Hilsen Tor M

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.