Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjartan Brastad

[#28859] Kristiane Samundsdatter Kvammen, Ørsta

Recommended Posts

Guest Kjartan Brastad

Kristiane Samundsdatter Kvammen (født ca 1785, død 1845) giftet seg 1820 med Ola Jetmundson Liadal, Ørsta på Sunnmøre. Kvammen kan tyde på opphav på Hareid, men navnet finnes også andre steder. Jeg har lett i aktuelle kirkebøker, folketellinger og bygdebøker men har ikke foreløpig vært i stand til å finne ut hvor hun kom fra. Er det noen som har opplysninger som kan lede til opphavet til Kristiane?Hilsen Kjartan B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Då eg skreiv Ørstingar I (1995) fann eg ikkje ut kor Kristiane kom fra, men no har eg funne ho i ft 1801, som tenar på garden Botn i Ulstein, ikkje så langt fra Kvammen i Hareid, så det er mest sannsynlig at ho hadde namn etter Kvammen: LenkeFaren, Samund, kan likevel ikkje vere ført under Kvammen i gards- og ættesoga for Hareid, for då ville eg ha opplyst om dette i Ørstingar I, så spørsmålet står der enno. (Ingen Sa-, Sæ- eller Semund i Hareid og Ulstein 1801.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Tusen takk for opplysningene. Dette ser ut til å være riktig Kristiane. Jeg finner også en Christiane Salmonsdtr på samme alder i Solevåg og dette kunne jo også ha vært en mulig kandidat. Det ubesvarte spørsmålet nå er hvem foreldrene til Kristiane var. Kan hun ha brukt Kvammen som navn fordi hun hadde tjent der, eller betyr bruken av dette navnet at hun var fra Kvammen? Hvis det første er riktig er det jo noen passe gamle Samunder på Sunnmøre som kunne vært faren. Jeg kan ikke se at navnene på barna til Kristiane er til noen hjelp for å komme videre på det sporet. Alternativet er at en Samund på Kvammen er borte i 1801. Noen slik Samund har jeg ikke funnet opplysninger om hittil og han og familien burde vel ha vært nevnt i den aktuelle bygdeboka for området.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg fann heller ingen Samund under Kvammen - i bygdeboka - men han kan jo ha budd der likevel. No er namnet Samund på Sunnmøre mest bare brukt i sokna Ørsta og Hjørundfjord, så det kan hende at Samund var ørsting eller hjørundfjording.Og sjølvsagt: Kvammen kan ho vere blitt kalt fordi ho tente der, dette var vanlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Til (2) og (4): Å nytte ordet 'vanleg' om namnet Samund skal ein vel vere litt varsam med... Rett nok trur eg det det dobbelt så mange av dei i Ørsta sokn som i Strinda sokn (Trondheim) - 2 mot 1... ;-) Men etter at gamle Samund Nordang døydde i 1999 (89 år, trur eg - eiga klasse i gateløpa han deltok i!) er det vel ingen Samund att i Hjørundfjorden.Mellom skattytarane i 1603 var det 18 i alt på Sunnmøre; 3 i Hjørundfjord sokn, 1 i Ørsta sokn og 2 i Hareid sokn....I 1801-teljinga finn eg 2 Samund i Ulstein prestegjeld, på Barstad (76 år) og på Holstad ('Olstad') (21 år) og 1 Salmund (Hatløy, 1 år). Vidare finn eg 8 Samundsdtr/-sen og 2 Salmundsd./s. For alderen sin del kan dei fleste av dei vere eldre sysken til Kristiane (16 år).Som Bjørn - og sikkert Kjartan - veit, er det ingen kyrkjebøker for Ulstein prg. (m. Hareid sokn) frå denne tida. Kjennskap til barn og til lausare busetnad (plassemenn, husmenn, m.m.) er svakare og meir tilfeldig enn i andre sokn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Samund er jo langt fra noe vanlig navn på Sunnmøre. Likevel er det ca 10 Samund i FT 1801 og noen med andre varianter av navnet som kunne være mulige fedre. Jeg ser forøvrig i en annen del av slekta at Samund, Salmund og Samuel brukes om samme person (Borgund, 1700-tallet) og det kan jo derfor hende at gruppa over mulige fedre til Kristiane er enda litt større.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Samund/Sæmund og Solmund er heilt ulike namn. Trass i likskapane mellom namna, som jo er der, har eg enno til godes å sjå at ein Samund/Sæmund er blitt forveksla med ein Solmund i samtidig kilder. At dei er blitt forveksla av folk i vår tid, er ei anna sak.At Samund/Sæmund er blitt til t.d Simon eller Samuel, eller Solmund til t.d Salomon, her eg heller ikkje sett anna enn som påstandar. Derimot kan det godt hende at ein Samund har fått eit barnebarn oppkalt etter seg som Samuel.Derfor: Du er på jakt etter ein Samund/Sæmund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har eit forslag til kven Kristiane kan vere datter av:I Borgund 1785 ekta soldaten Samund Jonson (1753-) fra Indre Åm i Ørsta Marte Margrete Nilsdt Hessa (1760-), datter av Nils Clausson Hessa (av ætta Janecken) og Guri Ingebrigtsdt Åse.Dette ekteparet blir så borte fra Borgund fram til 1797, då Samund er oppført som innerst i Ålesund, og fører datra Anna til dåps i Borgund kirke.Både Samund og Marte Margrete bur i Ålesund 1801.I tida 1785-97 budde dette paret ikkje i Borgund (korkje sonen Anders 1801:10 eller datra Johanne 1801:6 er døypte i Borgund). 1802 flytta familien til Sulebakk, då i Hareid sokn. Kanskje hadde dei budd i dette soknet før 1797, som husmannsfolk på t.d Kvammen? Svaret ligg eventuelt i skiftebøkene; disse finst på mikrofilm. Lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.