Jump to content
Arkivverket

[#31019] Ole Pedersen, f. 1800, Åndal i Møre og Romsdal


Guest Ørjan Larsen

Recommended Posts

Guest Ørjan Larsen

Hei !Er det noen som vet noe om foreldre, søsken og forfedre til denne mannen? Han utflyttet til Bindal i Nordland, og ble gift der, og døde i 1892i BindaL.Håper på svar.MVH Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

HeiÅndal i M/R? Nå er kanskje ikke jeg helt med, men jeg finner ikke stedet i 1800.Ikke finner jeg Ole i 1865 og 1875 i Bindal heller.Har du ingen flere opplysninger?Mvh Lars Ove

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Oles foreldre: Peder Paulsen Åndal, fra Åndal i Møre og Romsdal og kona Marit Jonsdatter Åndal. Han var utkommandert matros. Barn:Ole Pedersen, f. 1800, Åndal i Møre og Romsdal, d. 1892. Han er døpt i Aukra kirke, M og R. Gift 1831 med Maren Johanne Pedersdatter, f. 1805 i Skåren, Sømna.Bosted Skåren, Sømna.Beklager for mangelfulle opplysn. Håper dette hjelper. Åndal kan kanskje være Årdal, jeg aner ikke. Håper noe vet noe mere her om foreldrene.MVH Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

I Bygdebok for Fræna II (Johan Julnes)s 17:Peder Paulsen Åndal f. 1773 i Opland, d 9/7 1829 som skipstømmermann på Kirkelandet i Kristiansund, han blei gift 1. gong 2/2 1802 med p. Marit Jonsdt. Aandal f. ca 1860, d. i Kristiansund før 1811, dt. til Jon Olsen og Berit Olsdt. Aandal. Peder gifta seg oppatt 19/6 1811 med p. Guri Larsdt. Kleiven f. 5/2 1781, dt. til Lars Knutsen og Doret Pedersdt. Kleiven, Ekkilsøy, Averøy. Peder budde på Harøya til ca 1804. Deretter budde familien ei kort tid i Bud før dei flytta til Nordlandet i Kristiansund. Peder bygsla plassen (C under Harøya indre) den 11/12 1799.Born før ekteskapet: a)Marit f.1793. Mor Elen Skotnes. Peder budde da på Beøya.Born i 1. ekteskap: b)Berit Martha f 1802 på Harøy indre. c) Sivert f. 17/9 1807 i Kristiansund.Born i 2. ekteskap: d) Beret Dorthea f. 15/7 1811, d 3/10 1814 av slag. e) Johanna f. 12/7 1814, d. 19/10 1814 av 'udslett'.Som du ser er ikke Ole nevnt i bygdeboka. Forfatteren kan ha oversett Ole som er født før Peder og Marit gifter seg, eller du er feil foreldre til Ole. Har du opplysningene fra kirkeboka er det nok forfatteren som ikke har fått med seg Ole.Mvh Osvald

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Ole er døpt i Aukra kirke, har du mulighet for å sjekke det og hvem som står oppført som foreldre? Opplysningene har jeg fra Sømna Bygdebok. Dette står i boka: Ole Pedersen, f. 1800, døpt i Aukra kirke Møre og romsdal. Foreldre: Utkommandert matros Peder Paulsen Åndal og pike Marit Jonsdatter. Åndal Møre og Romsdal.Om ikke dette er foreldre, så er det rart at disse er oppført.Jeg vet ikke hva som er rett her, har ikke mulighet til å sjekke kirkebøker. Men håper noen kan hjelpe meg her.Takker alle som har svart på innlegget mitt.Hilsen fra Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Kirkeboka for Aukra (Akerø) 1785 - 1808 gir svar på ditt spørsmål, samt noen flere opplysninger.s. 174 for året 1800: '5 dom efter Paaske (11/5- min kom.) døbt i Agerøe kirke uægte drengebarn Ole - faderen Utkommendert Matros Peder Povels. Aandal, Moderen pigen Marit Jonsd. Aandal. Widnerne: Erik Olsøn Aandal, Elling Knuds. Aandal, Hans Torstens. Havaas, Berith Pedersd. Aandal, Anne Larsd. Aandal'Deretter står det: 'NB I følge denne ministerialBogs pag 76 og pag 115 og pag 172 og her, bliver dette her anførte faderens 4 Lejermaal.'Side 76 i samme kirkebok for året 1793:'Dca Palmarum ved Wogøe kirketjeneste 1. Døbt uægte b. n. Marit fader u.k. Peder Povelsen Bæøen, Mod. pige Elen Skotnes.faddre: Niels Jensen Bæøen, Asmund Nielsen ibid., Ole Arnesen Skarsbøe, Berete Jonsd. Bæøen, Birete Andersdt. Skaatnes.Side 115 i samme kirkebok for året 1796:'den 2den Paaskedag ved Wogøe kirketjeneste Døbt 2. uægte b. fad u.k. Peder Paavels. Bæøen, mod. pige Ingebor Pedersd. b: n. Pederfadd: Peder Anders. Hestad, Niels Jens. Bæøen, Jon Peders. Øgaard, Berete Knudsdt. Hestad, Taale Andersdt. Bæø Side 172 i samme kirkebok for året 1800:'Palmesøndag (6/4 - min kom.) døbt i Waagøe kirke uægte pigebarn Lisbeth, faderen opgivet at være ung karl Peder Povels. Aandal, moderen pigen Welmeke Sivertsd. MadbergVidner: Peder Peders. Helseth, Mads Povels. Helset, Peder Peders. ibid, Marit Erichsd. Helset, Elen Pedersdt. Helset.NB ifølge denne ministerialbogs pag 76 og pag 115 bliver dette her anført det 3die faderens lejermaal.'Ved ft. 1801 bor Velmike Sivertsd. 36 år på Helset sammen med dattera Lisbet Pedersdtr.Dette betyr at Peder var far til 2 barn som ble ført til dåpen med vel en måneds mellomrom i 1800.

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Hvis du har muligheter til å gå inn på DIStreff og søker på Jon (Olsen Vassenden) Åndal vil du finne besteforeldrene til Ole og slekt bakover. Men her må opplysningene sjekkes etter, men du har en starthjelp.

Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Gjennom Knut Reidar Sande er jeg blitt gjort oppmerksom på et skifte fra 1832 som gjør at den Marit Jonsdtr. fra Åndal som det her vises til, umulig kan være den samme som Johan Julnes nevner i bygdeboka s. 17.Den 22/7-1790, s. 38a i skiftepr. for Romsdal, er det skifte etter Berit (Berethe) Olsdtr. på Åndal. Enkemannen het Jon Olsen og de etterlot seg 5 barn:1. Marit Jonsdtr. 30 år.2. Sigrid Jonsdtr. 24 år.3. Gjertrud Jonsdtr. 21 år.4. Marit Jonsdtr. 17 år.5. Peder Jonsen 13 år.Ved folketellinga i 1801 var Jon Olsen 67 år, hans nye kone, Anne Larsdtr., var 40 år og deres 2 barn Anne på 6 år og Berit på 4 år bodde hos dem, sammen med Peder Jonsen på 23 år og Sigrid Jonsdtr. på 32 år, barn fra hans første ekteskap.Den 7/8-1832, s. 16b i skiftepr. for Romsdal, var det et skifte på Mordal etter avdøde Rasmus Andersen og hans kone Anne Jonsdtr. De var barnløse og hennes arvinger var:1. mora enka Anne Larsdtr. Mordal.2. fullsøstra Berit Jonsdtr. gift m. Jon Knutsen Haukåsfeten.3. halvbroren Peder Jonsen i Kristiansund, død og etterlot seg 7 barn i ekteskapet.4. halvsøstra Marit Jonsdtr. gift m. Ole Olsen Åndal.5. halvsøstra enka Gjertrud Jonsdtr. Viken i Vågøy (tinglag?).6. halvsøstra Marit Jonsdtr. gift m. Peder Pedersen i Kristiansund.7. halvsøstra Siri Jonsdtr. Malme, død, 2 barn: Megtil Pedersdtr. Hoem og Sissel Pedersdtr. gift m. Lars Timandsen Valle.Ut fra dette var begge Maritene i live i 1832.Det er fort å gå seg vill når navna er like og alderen delvis stemmer.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hvem er da foreldre til Ole??Takke for svar fra dere.Jeg blir forvirra her, he he.Var innom Dis-treff, men fant ingen Jon Olsen(vassenden) Åndal, kanskje noen kan forklare meg hvordan jeg søker?Hilsen Ørjan

Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Nå stemmer det. Marit ER fra Åndal!!I bygdeboka har Johan Julnes skrevet litt feil og tatt feil av 2 Pedere!!Det er enkemann Peder Jonsen fra Åndal, bror til Marit gift m. Peder Paulsen, som i 1811 ble gift med Guri Larsdtr. fra Kleiven på Ekkilsøya, se Averøy b. 4, s. 65. De bodde i Kristiansund. I Bygdeboka for Fræna står det at det var Peder Paulsen som ble gift med Guri Larsdtr., men det var det altså ikke. Det rette må derfor være at da Peder Paulsen døde i 1829 i Kristiansund, gifta Marit Jonsdtr. seg med Peder Pedersen og de fortsatte å bo i Kristiansund. Dette ifølge skiftet i 1832. Dette giftermålet må derfor finnes i kirkeboka for Kristiansund mellom 1829 og 1832 og bør ikke være så vanskelig å finne. Dessuten bør det være et skifte etter Peder Paulsen i 1829 i Kristiansund.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Sønnen Ole ble som du ser gift i Sømna, Nordland.Ønsker å vite når foreldre ble født og død, søsken og forfedre.....Jeg har ikke mulighet å få sjekket dette, håper noen kan hjelpe meg her. Her er barna til Ole Pedersen og Maren: 1.Petter Lyder, f. 1831 d. 1896, bosted Måsøy, Finnmark. 2.dødfødt jente 1834 3. Peder Mendres,f. 1836 d. 08.01.1920. 4. Edvard, f. 1839, bosted Skåren 5.Else Maria, f. 1839 d. 1893, bosted Henstein, Brønnøy 6.Johan, f. 1843, d. rett etter fødsel 7.Ments Johan, f. 1844 d. 1844, 14 dager Ole gift 2 gang 1845 med Inger Marie Olsdatter Malm, f. 1807, Malm øvre, Sømna, d. 1888. Barn:1.Karen Marie, f. 1847 d.1885, bosted Gimsen, Bindal. 2.Nils Johan, f. 1850 d. 1852Mvh Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut R Sande

Ørjan Larsen.Foreldra til din Ole Pedersen er Marit Jonsdtr frå garden Åndal, sør i Fræna, grensande til Molde. Faren var matros Peder Paulsen. Bygdebokskrivar meiner han var frå Oppland (sjømilitære rullar?) Paret gifta seg i 1802, og budde nokre år på garden Harø, men dei slo seg ned i Kristiansund. Peder Paulsen var f ca 1773 i Oppland, og døydde 9/7 1829 som skipstømmermann i Kristiansund N. Marit Jonsdtr var som i (8) og (11) dotter av Jon Olsen Åndal og kone Berit Olsdt (-1790)Marit var fødd ca 1772, og ho var i live i 1832.Søskena til din Ole Pedersen framgår av innlegga ovafor.Knut R Sande

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Dødsdatoen til Peder Paulsen er feil! I innlegg 6 siteres det fra bygdeboka for Fræna at faren til Ole dør i Kristiansund 9/7 1829. Det er Peder Jonsen Aandahl som dør denne dagen i Kristiansund. Han er skipstømmermann og var gift med Guri Larsdatter, slik som Jonny skriver i innlegg 13. Guri dør forøvrig i juni samme år. Det er skifte etter Guri Larsdatter Aandahl og Peder Jonsen Aandahl som de kalles, i Kristiansund skifteprotokoll 1824-1848, folio 132b og flere sider framover. Det er litt rart at Frænaboka mener at det er Peder Paulsen som dør. Han kalles for Peder JONSEN Aandahl ved sin egen død, ved konas død både i ministerialboka og i klokkerboka og også i skifteprotokollen.Peder og Guri bodde i matrikkelnr. 151, senere ble det Ramsays gate 1, på Kirkelandet. Vi har en arbeidshypotese om at Peder Jonsen og Guri Larsdtrs død i 1829 kan ha noe sammenheng med bybrannen på den tida. Den starta i Håla, og det er i nærheten. Kjøpmann Lars Petersen hadde gitt Peder Jonsen Aandahl en obligasjon, og han bodde i Håla. Både Peder Jonsen og Guri Larsdatter var i følge kirkeboka 49 år da de døde.I følge bygdeboka for Fræna sitert i innlegg 6 bodde foreldrene til Ole, Marit Jonsdtr og Peder Paulsen Åndal på Nordlandet. Det kan være lettere for oss å finne dem siden Nordlandet er Tors gebet, men da Tor drar på ferie på onsdag, har vi ikke mye tid å lete på. Kan hende at vi får tid til å lete på tirsdag. Hvis ikke, kan det gå noen uker før vi får sjekket opp det vi vil. Bl.a. har vi kopier av en god del sjøruller fra de to første tiårene av 1800-tallet nettopp fra Nordlandet. Står Peder Paulsen der, kan det være at vi finner hvor han kom i fra.Skal også lete i kirkebøkene for å se når Marit Jonsdtr gifter seg med Peder Pedersen, og når Peder Paulsen dør, og om det er skifte etter ham i Kristiansund. Det kan være vanskelig å finne dødsåret for Marit Jonsdatter hvis det ikke er skifte etter henne, og hun døde etter 1837. Kirkebøkene over døde i Kristiansund prestegjeld er brannskadd f.o.m. 1838. Men har hun eid hus, kan det stå noe i pantebøkene. Da kommer vi tilbake når vi har fått sjekket ut mer i kildene angående deres opphold i Kristiansund. Mvh Tore og Tor.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Takker for svar.Håper at datoerog år på Oles foreldre dukker opp og at søsken til ole dukker opp.Vil gjerne vite mest mulig om Oles slekt.Mvh Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Til Osvald.Kan du vær så snill å forklare meg hvordan jeg finner 'Jon (Olsen Vassenden) Åndal' på Distreff? ( som du nevnte i innlegg 9).Har leita en hel dag... Finner ingenting.Men prøver gjerne igjen...:-)Mvh Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei Osvald.Dette er det jeg fant på Dis-treff, men jeg kom ikke lenger bakover. Hvordan gjør man det?? oG hvem er Jon Olsen Vassenden Åndal ? Jeg blir bare forvirra av alle navnene.Hilsen fra Ørjan. Jon Olsen Vassenden Åndal Bud Møre og Romsdal 1750 Jon Olsen Vassenden Åndal Fræna Møre og Romsdal 1756-d.1800 Jon Pedersen Åndal Fræna Møre og Romsdal f.1797 Jon Olsen Vassenden Åndal Fræna Møre og Romsdal d.1800 Jon Olson Åndal Gjemnes Møre og Romsdal f.1678-d.1748 Familie z17392 Jon Anbjørnson Åndal Gjemnes Møre og Romsdal f.1766-d.1848 Familie z17392 Jon Anbjørnsen Derheim Åndal Gjemnes Møre og Romsdal f.1777-1801 Jon Andersen Åndal Gjemnes Møre og Romsdal f.1779-d.1779 Jon Anbjørnson Åndal Gjemnes Møre og Romsdal f.1822-d.1873 Familie z17392 Jon Olsen Vassenden Åndal Hustad Møre og Romsdal f.1734 Jon Olsen Vassenden Åndal Indre Fræna Møre og Romsdal 1791

Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Hei Ørjan! Jeg har vært bortreist noen dager, men ser at det ikke er/(har vært) lett å få oversikt over opphavet til din Ole. Jon Olsen er far til Marit Jonsdatter Åndal nevnt side 17 i bygdebok for Fræna, hun som i bygdeboken er gift med Peder Paulsen Åndal - og så vidt jeg kan se - de er fortsatt foreldre til din Ole.Jon Olsen Åndal fant jeg på DIStreff ved å slå opp på Fornavn: Jon og Etternavn: Åndal. Den første som kommer opp er Jon Olsen Vassenden Åndal.Hvis bidragsyteren Per Gjendem har lagt inn riktige opplysninger kommer du bakover i tid hvis du kan klatre i slektstreet (har bidratt med opplysninger selv) ved å trykke på familie. Dersom du ikke kan klatre, må du slå opp for hver foreldre ved å skrive inn navnet til personen på nytt på søkesiden. Ikke lett å forklare, og får du problemer send meg en mail: osrydjo@online.no

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi skulle svare innen kort tid, men dette havnet i bakleksa, og det er Tores feil, ikke Tors.Vi fant Peder Paulsen Åndal i sjørullene for Nordlandet i Kristiansund. Kilden er Hovedrullen, ca. 1808 (glemte å skrive av årstallet, men kan sjekke det hvis det er nødvendig), og Peder Paulss. Aandal har plass NN i rode 2. Fødested: Lessje i Guldbrdl.; Alder: 1771; Opholdssted: Csund; Halvbefaren: Ja; Søe Patent Anno 1804 30/6 / fra 1807 4/2Om han er givt: ja; Hvor mange Børn: 3 1808; Skibsfart: ja; Fiskerie: (feltet blankt); Har til Orlogs giort Søe Togter: 3 3.8.9; Er tienstdygtig: ja; Er i Farten: 1807 2/1 til Lofoden med N. Boe; det sto også flere reiser, men vi skrev bare av avreisedatoene: 1807 15/4, 1807 21/11; Merknader: hvortil fra Romsdals Amt 51/EDet siste betyr vel at han har stått i rullene ute i Fræna?! Hva 3.8.9 betyr skjønte vi ikke.I Gjemnesboka bind 4, side 350 står det littegrann om familien. Bl.a. litt om søsken og siden Jonny har bidratt, står det at søstra 'Ragnhild 1780-1849 g. 1815 Lars Ols. Bjerkeset, husm.folk på Øver-Bogen u. Lyngstad i Eide'.I Lesjaboka bind 1 side 344 står det om familien, og om Peder står det: Peder, 1770-?, iflg. mil.rulle 1805 var han på Hitra. ... Familien flytte til Tingvoll kring 1785 og 1791. Faren het Pål Påls. og mora Marit Eriksd og kom fra Oppå, Sør-Einbu i Lesjaboka, bind 1 side 333. Av et raskt søk, kan det se ut som de fleste anene til Peder finnes i bind 1 av Lesjaboka. Mvh Tore og Tor.

Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Flott jobba, kara!!Da datt også denne brikka på plass. Det var jeg som fant skiftet etter Sivert Paulsen som døde på Silset i Gjemnes den 31. mars 1807. Det ble holdt skifte etter ham den 31/7-1807, s. 159b i skifteprotokoll 1806-13 for Nordmøre. Her er mora og hans hel- og halvsøsken opprekna, deriblant broren Peder Paulsen som på skiftet var myndig. Dette løste ei gåte om opphavet til ei Ragnhild (Paulsdtr.) som har blitt fortalt i mange slektsledd her i Eide. Det var veldig artig å løse dette mysteriet!I slekta etter Ragnhild, altså søster til Peder Paulsen, går det ei fortelling om at ei enke fra dalå (her Lesja) begynte på turen nedover til kysten og satte bort barna etter hvert som hun fant folk som ville ta seg av dem. Dette må ha skjedd før 1790 for dette året gifta hun seg med Peder Knutsen, se Gjemnesboka b. 4, s. 350. Dødsfallet til hennes forrige mann har det ikke vært mulig å finne. Kanskje døde han på turen utover til kysten? I Sunndala??Søstera Ragnhild finner du nevnt i Gjemnesboka b. 3, s. 321.

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Guest Jan Peter Wiborg

Ett gammelt tema som jeg fant litt interessant.Noen som har navn på barna til Peder Jonsen Åndal (1780-1829) & Guri Larsdtr. Kleiven (1781-1829)?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.