Jump to content
Arkivverket

[#32645] Båtforlis med mannskap i fra Spania f. år 1847 i Alstahaug/Stamnes?


Guest Ailin Benjaminsen

Recommended Posts

Guest Grethe Flood

Her er litt info om hvor du kan finne opplysninger om skipsforlis - hentet fra Arkivverkets nettsiderEr du ute etter skip som har sunket langs norskekysten, kan du finne informasjon i Magistratens arkiver i statsarkivene. Rådstueattestene inneholder attester med bl.a. informasjon om havari, forlis eller kapring. Disse attestene er bygget på notarialforklaring eller et sjørettsforhør, som kan finnes i notarial- eller ekstraretts-(sjøretts-)protokollene.Sank skipet i utenlandsk farvann kan du finne skipsmappen med sjøforklaring i Handelsdepartementets Sjøfartskontor. Statistisk Sentralbyrå har i sin 'Diverseserie' noen protokoller med informasjon om skip som sank i perioden 1876-1893. Ble skipet senket i forbindelse med for eksempel 1. verdenskrig, kan biblioteket finne 'Sjøforklaringer over Norske skibes Krigsforlis 1914-1918' utgitt ved Sjøfartskontoret. Sank skipet under 2. verdenskrig har man to kilder: For forlis i norsk farvann finnes skipsmappen i Statens krigskaskoforsikrings arkiver. Skjedde forliset i utenlandsk farvann har Nortraship en egen serie med skipsforlis.Norsk Sjøfartsmuseum har gitt ut sjøforklaringene fra 2. verdenskrig i bokform. De finnes i tillegg som søkbar database på Norsk Sjøfartsmuseums web.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Øystein Lillegaard

Jeg vet ikke om forliset du sikter til kan være samme forlis som fant sted utenfor gården min far kom fra? Utenfor gården er det ett skjær der skipet gikk på grunn. Det gikk ett sagn om at skipet var Spansk, men i følge undersøkelser publisert i Helgelands blad så mener jeg å huske at skipet ikke var Spansk allikevel. Artikkelen mener jeg ble publisert en gang på nittenåttitallet. I alle fall så gikk det ett rykte at båten var spansk og mange i området nedstammet fra mannskap fra skipet. På en av gårdene i området er det en stein som kalles 'daumannns-steinen' og i følge sagnet ble en av skipets mannskaper funnet død der. Forliset fant sted utenfor der hvor 'Lillegaarden' lå- ca 3 kilometer syd for Sandnessjøen. Kan det være samme forlis?

Link to comment
Share on other sites

Guest Sondre Seljeli

Interessante ting ting du kommer med der, Øystein Lillegaard. Det har i alle år vært hevdet at mange kystkommuner hadde besøk av 'i land-drevete' sjømenn som besvangret lokale kvinner. Slike sagn har gått langs hele kysten fra Nordkapp til Lindesnes. Spesielt har spanjoler (Den forvillede delen av den spanske armada) og italienere vært 'populære syndebukker'. Det er vel bare på Røst at man finner bevist at italienske sjømenn faktisk strandet, så det skulle være spennede å høre om andre lignende ting som faktisk kan finnes i gamle dokumenter.Mvh, Sondre Seljeli

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Ailin Benjaminsen

Hei Øystein!Jeg vet ikke om det har sunket noe skip, men i følge min bestemor som er født i Leirfjorden sier hun at hun har hørt at det skal ha sunket et skip med mannskap som kom i fra Spania. Disse kom seg ikke hjem igjen, og ble værende rundt omkring på Helgeland. Hun er imidlertid usikker på om dette er sant, og det er vel kanskje slik Sondre Seljeli sier det, at slike sagn har eksistert langs hele kysten. Om det ligger noe i dette, så må det skipet hun tenker på ha synket før år 1847, siden jeg har funnet hennes fofredre født i Norge til da. Hvor er gården din far kommer i fra da?

Link to comment
Share on other sites

Guest Øystein Lillegaard

Som tidligere nevnt så lå gården min far var fra- ca 3 km syd for Sandnessjøen, den lå den gang min slekt hadde den- helt nede ved sjøen, gården lå i Stamnes, Alstahaug. Dersom du ønsker å undersøke saken nærmere kan du prøve å finne artikkelen om skipet i Helgelands Blad, jeg har sett artikkelen, men det er så lenge siden at jeg ikke tør å gjengi noe fra den, eller anslå mer nøyaktig når den var skrevet. Det er også godt mulig at det var flere artikler i avisen om forliset og saken rundt forliset. Jeg mener at 'sagnet' du nevner, stemmer ganske godt overens med 'sagnet' som det ble snakket om i nærområdet til skipsforliset.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.