Jump to content
Arkivverket

[#43830] Slekta til Berit Madsdatter Julset f.ca.1769 på Refshol i Fræna


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Det jeg mener å vite så langt er at hennes foreldre er Mads Knudsen Refshol f.ca.1709 på Jendem (Skjerpen) og Margrethe Lassesdatter f.ca.1731 på Haukebøen i Sunds Otting. Margrethe var hans andre kone.Mads Knudsen Refshols far mener jeg må være Knut Pedersen Skjerpen (Jendem) og muligens en datter av Mads Torsteinsen Remkald og Ane Rasmusdatter Jenset. Dette siste er ytterst usikkert.Margrethe Lassesdatter Haukebø f.ca 1731 sine foreldre er Lasse Andersen (kanskje f.på Rød i Sunds Otting?) bruker på Haukebøen og Margrethe Pedersdatter født på Haukebø (datter av Peder Larsen Haukebø).Er det noen som har mere informasjon om disse folka? Generellt er jeg svært interessert i slekter fra Fræna da min tippoldefar Ole Knudsen var født 1856 på en av Malmegårdene og jeg følgelig har endel slekt der å forske på. Jeg venter nå forresten spent på bygdebøker for området.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Ove Hattrem

Hei! Hvor har du det fra at Margrete Lassesdotter var datter av Lasse Andersson, og at Margrete Pedersdotter var datter av Peder Larsson på Haukabø?

Link to comment
Share on other sites

Guest Grethe Flood

Er det denne Berit du sikter til, gift med Knut Olsen? LenkeSer at paret har tre barn i 1801: Ole, Gunhild og Margret. I IGI finner jeg: Gunnild, døpt 30.9.1792, Ole,16.2.794, Mads, døpt 13.11.1796, Margrethe, døpt 20.1.1799 og Mads, døpt 8.11.1801. Kan dette være oppkalling etter besteforeldrene?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg har notert meg noen skifter som kan gi en viss pekepinn om slektskap.I 1761 er det skifte etter Peder Lassesen Haukebø. Enke er Gollaug Knudsdatter. Barn er Knut 5år, Karen 3år, Margrethe 7år, Beret 2år, Gollaug 14 dager. Formyndere Knut Knutsen Haukebø,Mads Knudsen Refshol,Mads Knudsen Eidskrem, Peder Knudsen Rakvog, Mads Knudsen Refshol. Laugverge for kona er Lars Rasmusen Haukebø. Det at Mads Knudsen er formynder her peker i retning av at han er svoger til Peder Lassesen fordi Mads sin kone er en Lassesdatter. Navnet Lasse var ikke så mye brukt i dette området ennå. Navnet Margrethe peker også mot slektskap. Når sant skal sies så var Mads Knudsen Refshol å finne som formynder i mange skifter rundt omkring, men her føler jeg meg sikker på at det er fordi han er svoger.Skifte 1765 etter Mads Jespersen Kringstad. Enke Siri Lassesdatter. Lagverge Lasse Andersen Haukebø (morfar?). Barn 1)Lasse Madsen 2år formynder morbror Anders (Lassesen) Jendem 2)Margrethe Madsdatter 5år formynder Hans Jespersen KringstadI 1742 er det skifte etter Lars Pedersen på Gauset. Enke er Sigri Jakobsdatter. Arvinger er mannens søskende: 1)Anne Pedersdatter Meek, for henne møtte Christopher Haukebøen 2)Marit Pedersdatter i Molde 3)Margrethe Pedersdatter Haukebø 4)Sophie Pedersdatter død 1 barn Knut Torseinsen Mordahl 5)Bereth Pedersdatter død 4barn Morten Olsen, Beret Olsdatter, Sophie Olsdatter, Anne Olsdatter formynder faderen Ole Mortensen ...ørset. Enkens broder er Jakob Jakobsen Klauset. Ellers er det i skiftet nevnt at manden har givet hus til Sophie Larsdatter som jeg vil anta er mannens tante.Skifte 1704 etter Gyri Larsdatter Opstad. Enkemann Arne Andersen. Barn: 1)Lars 2)Dorthe 3)Helga 4)Anne 5) Gyri) 6)yngste Anne. Formynder for Dorthe morbroren Peder Larsen HaukebøDet er lenge siden jeg har jobbet med slekta i Fræna så jeg er ikke lenger helt sikker på hvorfor jeg har dratt visse konklusjoner. Jeg føler meg ganske sikker på at Margrethe Lassesdatter er datter på Haukebø. Jeg husker ikke lengre hvorfor jeg har satt Peder Larsen Haukebø som far til Margrethe Pedersdatter Haukebø. Det er mulig det finnes skifte etter Peder Larsen slik at søskenflokken fra skiftet på Gaustad kan identifiseres der. Kanskje Lasse Andersen tok over bruket til 'svigerfaren' Peder Larsen. Ellers kan en jo merke seg bruken av navnene Margrethe og Sophie som kanskje peker mot en forbindelse utenfor den vanlige befolkningen i bygda? Haukebø ligger nær Molde kanskje er det fobindelse til familer der.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut R Sande

Det er arveskifte etter Mads Knudsen Refshoel i 1784. Enke er Margrethe Lassesdatter. 7 etterladte born blir nemnd: Knud Madsen Løset Mads Madsen Moen Lars(Lasse)Madsen Jertru Madsdatter gm Ole Bæøen Margrete Madsdtr gm Anders Kolberg Ane Madsdtr gm Anders Kolberg og Beret Madsdtr. Det står at det er born frå to ekteskap.Det er skifte etter Margrete Lassesdatter i 1814. Enkemann er Jon Nielsen Refshoel. Alle 7 born er nemnde, no som Margrete sin born! Var ho mor til alle? Beret Madsdatter Julset er no gift med Erik L JulsetKnut R Sande

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg lurer litt på om ikke kona til Nils Arnesen på Kringstad kan være en annen søster til Peder Larsen på Haukebø. Kringstad ligger ikke langt fra Haukebø. Det er to skifter som er verd å nevne:1) Skifte etter Arne Olsen Beøen i Vaagø otting (Fræna) 1704. Enke Ingelif Nilsdatter. Barn: a)Einer Arnesen i Molde b)Ole Arnesen c)Nils Arnesen Kringstad d)Ingeborg Arnesdatter e)Søgni Arnesdatter f)Marit Arnesdatter g)Ingeborg Arnesdatte h)Mari Arnesdatter2) Skifte etter Marit Larsdatter Kringstad 1726. Enkemann Nils Arnesen. Barn: a)Ingelif Nilsdatter b)Sophie Nilsdatter c)Marit Nilsdatter d)Ingeborg (Ingelif?) NilsdatterI det siste skiftet er tydeligvis første datter Ingelif oppkalt etter farmor. Da er det god mulighet, for at andre datter Sophie, er oppkalt etter sin mormor. Siden Kringstad er for nabo å regne til Haukebø, er det stor sannsynlighet for at navnet Sophie som figurerer på Haukebø har samme opprinnelse som på Kringstad.En har da muligens i allefall følgende søsken: Peder Larsen Haukebø, Marit Larsdatter Kringstad, Gyri Larsdtter Opstad og Sophie Larsdatter som er nevnt i skiftet etter Lars Pedersen Gauset 1742 (innlegg 4).Det er vel ikke bevist en forbindelse mellom Peder Larsen Haukebø og Margrethe Pedersdatter Haukebø så dette får bli en arbeidshypotese.Det som jeg ser for meg her er da at det sannsynlighvis må være mor til Peder Larsen Haukebø (m/søsken) som heter Sophie. Er det noen som kjenner til ett slikt ektepar i disse områdene? en Lars gm Sophie? Hvor er navnet Sophie ellers kjent.Til Knut R. Sande, det er skifte etter første kona til Mads Knudsen Refshol 1750. Hennes barn er Rasmus Johnsen med formynder Lars Ødegård og Gjertrud Johnsdatter med formynder Lars Malmedal. Formuen i boet var netto 452dlr, noe som i disse områdene var å betegne som ett rikt bo. Rasmus Johnsen, mener jeg å ha funnet igjen senere, som Rasmus Johnsen Vikene. Mads hadde altså ikke barn med sin første kone. På hvilken måte fremkommer det forresten at det er to kull barn i skiftet etter Mads Knudsen 1784.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knuden

I folketellinga 1801 er det på Sommernes ett ektepar (føderåd) Knut Kolbeintsen 70år og Sophie Lassesdatter 70år. Disse er foreldre til gårdbrukeren Ole Kndsen 37år gm Mari Pedersdatter 35år. Denne Sophie Lassesdatter ville jo ha passet svært godt inn som søster til Margrethe Lassesatter Refshol.Da står jeg med iallefall følgende mulige søsken på Haukebø: Peder Lassesen Haukebø, Anders Lassesen Jendem, Siri Lassesdatter Kringstad,Sophie Lassesdatter Sommernes f.ca. 1731, Margrethe Lassesdatter Refshol f.ca 1731.Her er Siri temmelig sikkert oppkalling av Lasse Andersens mor, som jeg har grunn til å tro heter Siri.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Ove Hattrem

Ad (4) --GAUSET: Skiftet fra 1742 gir verdifull informasjon! ''Ole Mortensen ...ørset'' er nok Ola Mortensson på Rørset (Otrøya), gift med Berit Pedersdotter.Ifølge ''Slekter på Mørekysten'' var de også foreldre til Anne Olsdotter (ca. 1733-ca. 1795), gift med Trond Knutsson i Rakvåg; men i og med at skiftet kun nevner én Anne, er det nok hun som døde ca. 1752 og var gift med Kolbein Knutsson på Ræstad (som senere også giftet seg med hennes søster, Berit).Det store spørsmålet er da hvem denne Peder var -- faren til søskenflokken i skiftet. I 1701 har Peder Larsson på Hole (Otrøya) en sønn Lars, 9 år. Ellers er det påfallende at Peder Larsson på Haukabø har en sønn Lars, født ca. 1692. (Døtre er som kjent ikke oppgitt i manntallet.)HAUKABØEN: I fjerde bind av Aukra bygdebok står på s. 296 at denne Peder Larsson trolig var gift annen gang med moren til neste bruker (Lasse Andersson).Kan Peder ha giftet seg med Lasses mor, som kom til gårds med sønnen Lasse, som så giftet seg med Peders datter Margrete? Var der juridiske eller moralske skrupler mot den slags?Ved skiftet etter Arne Andersson på Oppstad i 1709 er foruten Peder Larsson på Haukabø nevnt som formynder en Lars Larsson i Rakvåg.Jeg er selv etterkommer av både Beret Rørset og Guri Oppstad, og er naturligvis interessert i å finne ut hvor de kom fra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Tar med noen skifter hvor Lasse Andersen Haukebø er formynder:1) Skifte etter Eli Kristophersdatter Rød 1742. Enkemann Anders Andersen. Barn a)Anders Andersen (f.ca.1715?) b)Christopher Andersen formynder Ole Rasmusen Småge c)Anders Andersen dy formynder Ole Andersen Eikrem d)Siri Andersdatter formynder formynder faderen e)Marit Andersdatter formynder Lasse Andersen Haukebø f)Eli Andersdatter formynderen Morten Iversen Rø2) Skifte etter Marit Ingebrigtsdatter Eikrem 1740 (hun var datter av Ingebrigt Rasmusen og Ales Beinset på Otrøya ifølge bygdbok Aukra). Enkemann Ole Andersen. Barn: a)Ingebrigt Olsen formynder Jonas Pedersen Sandøen b)Amund Olsen formynder Hr Jakob Lund c)Anders Olsen formynder Lasse Andersen Haukebø d)Knut Olsen formynder Anders Andersen Rød e)Sigri Olsdatter f)Synef Olsdatter f.ca.1732, Marit Olsdatter f.ca.1739 formynder Trond Kristoffersen Eikrem. Jordegods 3voger i Eikrem. 3) Skifte etter Ole Andersen Eikrem 1752. Enke Gjertrud Nilsdatter. Barn av 1.ekteskap: a)Ingebrigt Olsen, Ole Arnesen Solem var tilstede for han. b)Amund Olsen Storholmen c)Anders Olsen 17år formynder Lasse Andersen Haukebøen d)Knut Andersen? 15år formynder Anders Andersen Rød e)Siri Olsdatter Ljøviken f)Synnøve 20år formynder Anders Eikrem g)Maret Olsdatter 13 år formynder Erik Jørgnsen Ljøvik. Barn av annet kull: a)Ole Olsen 10 år formynder Ole Andersen Hollingseter b)Nils Olsen 7år formynder Hans Friis c)Anne Olsdatter form Hans Friis.Netto formue i buet var 883 dlr 525 av disse var rede penger. Ole Andersen tok over bruket på Eikrem etter Lasse Andersen. Han er vel den samme Lasse Andersen som dukker opp på Haukebø rundt 1720. Bruket på Eikrem var på 3våger 2pd altså en rimelig stor gård. En arbeidshypotese må bli at Lasse Andersen Haukebø, Ole Andersen Eikrem og Anders Andersen Rød er brødre.Alle tre har også døtre med navnet Siri, noe som kan være oppkalling av deres mor. Deres far kan ha vært Anders Gudmundsen Rød f.ca.1636.Jeg tror Lasse Andersen er født midt på 1670 tallet. Anders Andersen Rød er f.ca.1692Skifte etter Christopher Helgesen Haukebøen 1755. Enke Mari Nilsdatter. Barn: a)Trond Christophersen (barn med første kone Mari Paulsdatter) død to barn 1)Cristopher Trondsen 10år formynder (stefar) Anders Andersen Eikrem (f.ca.1715 på Rød) 2)Ole Trondsen 7år formynder Paul Madsen Sporsem b)Helge Christophersdatter 23 år formynder Lasse Andersen Haukebø. Enkens verge Lars Rasmusen Haukebø.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Kjell Ove Hattrem

''Ole Andersen Hollingseter'' var også trolig sønn av Anders Andersson på Rød, i hans utenomekteskapelige forhold med Marit Pedersdotter fra Hole (Aukra bygdebok 4, s. 69; og 2, s. 94.)For øvrig var Helge i skiftet etter Kristoffer på Haukabø hans *sønn*, senere gift til Sør-Heggdal.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Knut R Sande

Lokalavisa melder i dag at siste band, Midsund III,av gards- og slektssoge for Midsund, er i sal. Vi kan håpe at det er opplysningar der som kan kaste lys over dette og tilgrensande tema.Knut R Sande

Link to comment
Share on other sites

Guest Osvald Rydjord

Til 8. Har nettopp etter forespørsel fått melding fra Johan Julnes at Anne Olsdatter, ca 1724-1794, datter til Ole Mortensen Rørset, var gift med Tron Knutsen Rakvåg. Det som stod bind I om at hun var gift med Kolbein Knutsen var feil, og rettingen hadde dessverre ikke kommet med i bind III.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Beklager når det gjelder innlegg 6. Jeg tror Mads Knudsen Refshols stesønn Rasmus Johnsen (sønn av Gjertrud Knudsdatter)dør, som barnløs på Gammelseter. Det er ett stort skifte etter han, hvor en får opplyst alle hans mor og farsøsken med etterkommere. Zakkarias Larsen Lindset er blant disse Rasmus. Skal se om jeg kan finne igjen skiftet i tilfelle noen skulle ha interesse av det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

1776 Skifte etter Rasmus Johnsen Gammelseter. Enke Berete Tostensdatter. Arvinger:Farbroderen Ole Hoem død en sønn Knut Olsen Hoem som også er død og har følgende barn: 1)Lars Knudsen myndig 2)Gjertrud Knudsdatter gm Ole Pedersen Hoem 3) Mektille Olsdatter ( skal vel være Knudsdatter?) gm Rasmus ØdegårdMorbroderen Ingebrigt Knudsen (Røsetremmen?) som har barna: 1) Knut Ingebrigtsen Røset 2) Ingebrigt Ingebrigtsen Sylteseter 3) Berete Ingebrigtsdatter gm Ole Reiersen Røset 4)Christi Ingebrigtsdatter gm Anders Sommernes 5) Elie Ingebrigtsdatter 36år formynder Ole Røset 6)Gjertrud Ingebrigtsdatter gm Arne Røset, 7) Mektille Ingebrigtsdatter 30år formynder Arne Røset.Farsøster Elie Malme (død) har barna: 1) Lars Nilsen Malme også død har barna a) Zakkarias Larsen Lindset b) Peder Larsen død men har to døtre i Bergen c) Nils Larsen Eskrem d) Ole Larsen 20år med curator Erik Hoel e) Lars Larsen 18år formynder John Myrbostad f) Knut Larsen 14år g) Anne Larsdatter gm Mads Helset h) Berethe Larsdatter 17år formynder Erik Hoel 2) Ingeborg Nilsdatter Myrbostad enke 3) Marithe Nilsdatter gm Lars Haukebøen 4) Gjertrud Nilsdatter enke 5) Guri Nilsdatter gm Anders SylteFarsøster Maret Beøen (død) har barna: 1) Kari Jetmundsdatter død med barna: a) Lars Olsen Holen b) Maret Olsdatter gm Hans Arnesen Hoem c) Gjertrud Olsdatter 20år formynder John Olsen Hoem 2) Ingeborg Jetmundsdatter enke etter Ole Beøen 3) Anne Jetmundsdatter død men har barna a) Anders Knudsen Aure b) John Knudsen 18år formynder Ole Bjartesen AureEr ikke sikker på hvilken gård Gammelseter dette er.Når det gjelder farbror og farsøstre vil jeg anta at dette er Ingebrigtsønn og Ingebrigdøttre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut R Sande

Apropos, Gammelseter, jfr tema 43640.Rasmus Jonsen var gift i Vikene mange år. Det er skifte etter Rasmus si kone Martha Christensdtr Vigene 10.1 1775. Paret hadde ikkje born, det er nemnd 2 fullsøsken og 3 halvsøsken til Martha. Det er neppe noko nytt her som kan opplyse hovudproblemstillinga.Knut R Sande

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.