Jump to content
Arkivverket

[#47187] Sandbu i Vågå


Guest Anne Lise Johansen

Recommended Posts

Guest Anne Lise Johansen

Jeg har den ene slektsgreina mi tilbake til Sanbu i Vågå; Ivar Tjøstolvson Sandbu f. ca. 1375 g.m.X-Ivarsdtr.f.ca. 1390 Røssum, Kvam. Herfra trenger jeg hjelp bakover, da jeg mener disse stammer fra gamle Ivar Gjesling. Jeg har en slektstavle fra nettet, men her mangler noe da vedkommende har hoppet fra Tjøstolvson/Ivarsdtr. til en Sigurd Eldjarn Sandbu f. ca. 1230 g.m. X-Ivarsdtr.f. ca. 1225 Sandbu. De skal ha hatt en datter jeg ikke vet navnet på, men som var gift med Guttorm Tjøstolvson fra Hundorp. Kan noen som har seriøst greie på dette løse opp i denne floken for meg? Tore Vigerust f.eks.?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er mulig jeg kan hjelpe. Først vil jeg vise til de korte biografiene jeg har forfattet over folk i Lom og Vågå inntil ca 1360, LenkeHer er både Ivar gjesleng og Sjururd eldjarn kommet med. Jeg finner ikke slektskapet dem i mellom, selv et et slikt slektskap må ha eksistert. De neste eierne av Sandbu etter Sjugurd eldjarn, er Sjugurd Ellendsson og brorer Gunnar Ellendsson. Jeg har ikke funnet ut på hvilket måte disse to brødrene eventuelt er i slekt med Sjugurd eldjarn.Brukerrekken fra Gunnar Ellendsson frem til ca 1430 er utredd av Henning Sollied i artiklene om Sørum-ætten og Bolt i NST bind VII og VIII.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Jeg satt i hele gård kveld og lette på nettet, men dette blir aldri godt nok, for det er ikke kildeopplysninger. Men jeg fant noe som kunne være interessant. Hvis vi går ut fra det jeg har fra før; Ivar Tjøstolvson, Sandbu f. ca.1375 g.m.X-Ivarsdtr.Røssum, f.ca. 1390. Jeg finner altså følgende; Ivars far er Tjøstolv Ivarson, Sandbu, f. ca. 1350 g.m X-Guuttormsdtr. Hundorp. Tjøstolvs far er oppgitt til å være Ivar Gunnarson, Sandbu, f. ca. 1315 g.m. Synne(Synnøve) Guttormsdtr. f. ca. 1320. Videre er Synnes foreldre Guttorm Tjøstolvson, Hundorp, f. ca. 1280 og X-Sigurdsdtr. Sandbu, f. ca. 1280. Her kommer Sigurd Eldjarn inn for det er hennes far, som er gifte med X-Ivarsdtr. Sandbu. Dette skal være datter av Ivar Håvardsen Sandbu f. ca. 1200. Her er det ikke oppgitt noen mor. han skal være sønn av Håvard Iversen, Sandbu, f. ca. 1163. Her er heller ingen mor, men Håvard er sønnen til Ivar Gjesling f. ca. 1140.Ja, dette var hva jeg fant, men om det er riktig vet jeg ikke. Uansett skal jeg se på det du anbefalte,- det er interessant stoff uansett.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Jeg glemte å si at det ikke var eierne av Sandbu jeg er ute etter, men slektsrekka,- selv om dette kan være både og. Men når du nevner Sjugurd og Gunnar Ellendson, ser jeg på et annet kart at Ivar Tjøstelsons far er oppgitt til å være Tjøstolv Erlandson f. ca. 1310 (istedet for Tjøstel Ivarson) men da er han over 60 år når sønnen Ivar blir født og det er vel litt underlig selv om vi regner god feilmargin på årstall. Denne Tjøstolvs far er oppgitt til å være Erlend Sigurdson f. 1270. kan dette være Eldjarns sønn?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis personene i den såkalte ''slektsrekka'' ikke lar seg finne i de historiske kildene fra 12- 13- 14- og eller 1500-tallet er vel slektsrekka verdiløs ?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis man stammer fra slektene på Sandbu i Vågå, må det vel innebære at man stammer fra en av brødrene Amund eller Ivar Gunnarsson, kjent hhvis 1491-1514 og 1491-1509, død før 1515. For etterkommerne deres, se Per Bergs artikkel i NST om jordskiftet på Steig 1588, og deretter i E Hougens Ættesoge for Gudbrandsdalen I-III (Hougens bøker må ikke anvendes alene siden de inneholder feil som andre har korrigert).Brødrene Amund og Ivar Gunnarssons far og mor er helt ukjente, det eneste vi vet om dem er at mora ifølge et brev av 17/12 1497 var fra Vågå, og hennes mor igjen fra samme bygd.Så langt bakover kan altså dagens gudbrandsdøler føre sin slekt fra Sandbu i Vågå.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Hei ToreEn annen person med tilknytting til Sandbu i Vågå var en Vigleik Arneson, f. i ca. 1425. Er han også dokumentert eller går det lenger bakover?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

beklager, det var lagretetmannen Arne Vigleiksson 1497-1510, ikke noen Vigleik Arnesson. Arne Vigleikssons far er helt ukjent, - bortsett fra at han het Vigleik til fornavn.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Takk Tore!Engebret Hougen skal iallefall ha for at han også modererte seg med et skrint kjeldegrunnlag til å bekrefte rett farslinje bakover for en Vigleik. Arne Vigleiksson ble omtalt som Snerle. Som du sikkert forstår så forsøker jeg å finne ut om Torger Einangen og Iver Torgersen var etterkommere av Arne Vigleiksson. I et skifte ifra Solgjem i år 1736 fremgikk at Iver Hansens Solgjem i sitt andre ekteskap var gift med Marit Sivertsdtr(Barnløst). De ble gift i ca. 1715-1716. Marit Hadde brødrene Gulbrand Snerle og Thore Bjørnstad i Waage. Det hjelper ikke meg annet enn at det var visse bånd til Snerle og Biørnstad i Vågå. I odelsmanntallet i 1615 var det en Siver snerle som eide 2 huder i garden Snerle samtidig som Thorger Einangen eide 1 hud. Jeg har et håp om å finne info i et skifte ifra 12.1.1671 som ble avholdt på Solgjem etter Ivar Torgersen.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Jeg må på jobb innimellom, så jeg rekker ikke dere 'resere', men ja, Tore, jeg er enig i at slektsrekken er helt verdiløs når den ikke kan dokumenteres. Det er bl.a. derfor jeg lurer på hvor kildene til disse slektskartene på nettet kommer fra. Jeg har ihvertfall rukket å låne den litteraturen du har anbefalt og vil lese denne. Men jeg tror jeg har fått feil artikkel av Berg; da jeg kom hjem med 'Kvar vart det av Brattgodset' Den var forøvrig veldig interessan den også! Kunne du spesifisere hvilket bind riktig artikkel er i? Jeg bare nevner at utgangspunktet mitt for denne greina er Hans Poulsen Tolstad, f. 1695 og da spesielt kona Barbro Tordsdatter, Bjølstad f. 1702. Det er hennes gren bakover vi diskuterer. Men det er vekselvis både på far og mors-side bakover i leddene man havner på Sandbu. Det er vel et navn for slik 'blanda ætt ' bakover?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei, du finner et godt register til innholdet i NST på websiden til NSF, www.genealogi.noog om Tolstad-ætten er det en god artikkel av Thomle i tidsskriftet Bygd og Bonde fra 1920-tallet.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Nå har jeg lest det meste av det du har anbefalt og det har vært nyttig. Jeg ser jo hva de skriver om slektsrekka på Sandbu og at denne blir mer en teoretisk slektsrekke bl.a. basert på gamle arvelover etc. Men uansett skal du ha tusen takk for hjelpen.

Link to post
Share on other sites
  • 11 months later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Tore, (6): Kva med Gunnar Ivarsson som nevnes på Sør-Sandbu 16. juli 1478 (DN III 923) og 1. august 1483 (DN III 943) vedr. retten til Heimdalen? Amund Gunnarsson fikk 25/7 1514 (DN III nr. 1060) stadfestelse på denne retten. Vil det ikke her være rimelig å anta at vi har Amund og Ivar Gunnarssønners far?

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

23/3 1626 gjorde Knut Holbø, Ole Valle, Tore Sandbu, Guttorm Hammer, Anders Viste og Ole Øverøy, lagrettemenn i Vågå, vitterlig at de bedagede menn Iver og Stener Sandbu avga forklaringer til efterretning for deres efterkommere om deres odelsgårde, gården Sandbu. Det var oprindelig EN gård, der beregnedes til 10 huder innbefattet Heimdal fiskevann samt Skjedsvold. Den mann som allene eiet Sandbu (dvs. Sør-Sandbu) het Gunnar Iverson. Han efterlot to sønner, Amund og Iver Gunnarsønner, som skiftet i to gårder. Amund hadde en søn, Gunnar, som hadde en datter Gunhild, som var Steners mor. Iver Gunnarson hadde en datter Synnøve og hun var 'Iver Sandboes Moder som Endnu lever og besidder Sandboe'. Øy tingstue. (Avskrift av brev i Riksarkivet, referert av E. Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen bd. I s. 68).Dette må jo bety at Gunnar Ivarsson må kunne regnes som en stamfar her.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, Gunnar Ivarsson i Sør-Sandbu er stamfar, og hans far igjen, som het Ivar Tjøstolvsson (kjent fra 1427, d før 1441). Gunnars bror var Pål Ivarsson i Sør-Sandbu (kjent 1434-1449) og Sunniva Ivarsdotter (kjent 1465).

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

NB Ivar Tjøstolvsson opptrer stort sett i Fron, der også hans brødre, Gudmund og Arne Tjøstolvssønner opptrer, både Ivar og Gudmund må ha bodd i Fron. Arne opptrer en gang i Vågå, men først 1439, fem år etter at Pål Ivarsson første gang sees å ha bodd på Sør-Sandbu. Ingen av disse tre brødrene er etterkommer til de tidligere beboere av Sør-Sandbu, så langt vi kan se.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Greit - da var det altså litt mer å si om Amund og Ivar Gunnarssønners slekt bakover enn det du ga inntrykk av i (6), derfor mine innlegg her.Den Tjøstolv som var far til Ivar, Gudmund og Arne er vel da trolig helt ukjent, bortsett fra at han kanskje var fra Fron?Så kan man jo lure på hvordan Ivar (og visstnok Gudmund, iflg. Hougen) kom til Sundbu (Sandbu).

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Gudmund kan ikke ha bodd i Vågå, han nevnes som jeg skrev, kun i Fron. Fornavnet hans peker mot Romerike. Tjøstolv finner jeg ikke i Gudbrandsdalen, så jeg antar at han ikke var gudbrandsdøl. Det fantes for øvrig flere andre arvinger til Sandbu, enn disse tre Tjøstolvssønnene.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Kan ikke Tjøstolvssønnene, eller helst Ivar Tjøstolvsson, hvis det bare var han som noen sinne bodde på Sandbu, ha kommet til Sandbu på annen måte enn ved arv? Eller sies det noe sted at Ivar har arvet gården?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det spørsmålet er for meg ubesvarlig, siden jeg ikke kjenner til at han bodde på Sandbu. Jeg har ikke lyst til å bruke tid på å diskutere kontrafaktiske hypoteser.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

(20)'Det fantes for øvrig flere andre arvinger til Sandbu, enn disse tre Tjøstolvssønnene.'Jeg stilte spørsmålet ut fra dette utsagnet. Var Tjøstolvssønnene arvinger til Sandbu, eller var de det ikke?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Svein Arnolf (23) : Sandbu, som er en gård, kan ikke være arvelater. En arvelater må være et menneske. Man er ikke arving til en gård.Men det var sikkert heller ikke det du mente.Sunniva Ivarsdotter og Gunnar Ivarsson omtales 27/4 1465 som arvinger til hustru Jertrud Pålsdotter i Sandbu. Men hovedarvingen etter hustru Gjertrud ser ut til å være en Gunild Gudbrandsdotter. Hun solgte arven videre til en for meg ellers ukjent person Håkon Jonsson, som jeg imidlertid antar er en sønn av herr Jon Marteinsson (stjerne, Sørumætten). Brevet fra Gunild er skrevet på Bårstad i Vågå, en gård som senere inngår i fru Gjørvel Fadersdotters gods. Godsets gårder i Gudbrandsdalen stammer fra herr Alv Knutssons godskjøp, men også fra arv. Alv Knutsson er Jon Marteinssons datterdattersønn, og ville også være arving etter en slik Håkon Jonsson om han hadde tilhørt ætten.Det betyr at fru Gjørvels godssamling i Sandbu-gårdenes nærhet dels kan stamme fra dette salget som Gunild Gudbrandsdotter foretok.Det har ikke vært kjent hvordan den yngre Sandbu-ætten, med Pål, Gunnar og Sunniva, er i slekt med hustru Gjertrud, og nå må vi også ta hensyn til Gunild Gudbrandsdotter. En mulig sammenheng er at slektskapet Gjertrud og Pål og hans søsken, går via Tjøstolvssønnenes mor. Denne mora kunne f eks være en søster av Gunild Gudbrandsdotter. I såfall gjenstår det å finne en link mellom Gunild Gudbrandsdotter og hennes søster, og hustru Gjertrud.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Salgsbrevet fra Gunild står i regest i G Schønings reisebeskrivelse for Gudbrandsdalen; - Tapir-utgaven, under kap. Vågå.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.