Jump to content
Arkivverket

[#83879] Sjur Nilsson - Martha Hansdotter - Tyger A. Hansson - Hafslo til Bø, Vesterålen?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Eg har tilbragt ein del timer med å freista kartleggja denne ''samansette'' huslyden frå Hafslo i Sogn som hamna i Bø i Vesterålen. Ein del opplysningar fann eg for fleire år sidan då eg lånte dei gamle bygdebøkene for Bø, men mange detaljar er komne til i ettertid.No vonar eg på hjelp frå lokale krefter for å fylla ut i alle fall ein del av dei hòli som framleis finst i dette manuskriptet og takkar so mykje på førehand for hjelpi!PS: Særleg har eg fokus på dotteri Petra og første ekteskapået hennar, som eg ikkje finn noko om i kyhrkjebøkene for Bø eller Hadsel, og det same gjeld sonen Søren Tygersen, so er helt ukjend!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sjur Nilsson (Urnes/Kvalen), f. i Hafslo 15.5.1829, gifte seg i Hafslo 24.6.1851 med Martha Hansdotter frå Brunane under Leri i Luster, f. i Luster 25.2.1829. Sjur og Martha flytte i 1852 til Bø i Vesterålen der me finn dei att som plassfolk i Hesthagen under Føre. Sjur d. som husmann i Hesthagen 9.3.1856, og 26.9.1859 gifte Martha seg att i Bø med Tyger Andreas Hansson frå Gimstad i Bø. Han var son av gardbrukar og fiskar Hans Mikkelson på Gimstad og kona Randi Hansdotter fr?¤¤¤ (kva gard oppvaksi? – Nykvåg?)i Bø og f. i Bø 17.3.1835. Tyger og Martha var plassfolk p?¤¤¤ (ein plass - kva plass?)under Føre der Tyger d. 26.11.1877. Martha Hansdotter d. som enkje same staden 20.10.1888. Ho fekk i alt åtte born, tre frå første ekteskapet og fem frå det andre:a. Nils Sjurson (1851-1851), f. og d. i Hafslo.b. Hans Andreas Sjursen, f. i Bø 10.8.1853, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)1924. Hans gifte seg i Bø 16.9.1873 med Magdalena Marie Carlsdotter frå Føre i Bø, f. i Bø 17.4.1851. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)1926. Hans og Magdalena budde ei tid på Føre, men flytte sidan til Flaten, Vinje i Bø der Hans var gardbrukar og fiskar. Dei fekk ni born i lag.c. Anna Nicoline Sjursdotter, f. i Bø 20.6.1855, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Anna gifte seg i Hadsel 5.7.1882 med Ove Martin Olsen frå Varvik indre i Hadsel, f. i Hadsel 12.10.1853. Han d.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1882: fiskar Varvik i Hadsel)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)d. Johan Andreas Tygersen, f. i Bø 25.5.1861, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1900!)Johan gifte seg i Hadsel 15.7.1886 med Sofie Christiane Marie Olsdotter frå Varvik indre i Hadsel, f. i Hadsel 1.5.1856. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1900: fiskar og gardbrukar på Fleines Skogvold i Hadsel!)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – incl.: Torvald Tygersen, f. i Hadsel 1887 – n. 1900!)e. Pauline Marie Kristine Tygersdotter (1864-1950), vart gift med søskenbarnet John Andreas Pederson på Vinje i Bø (1860-1935), son av husmannsdotteri Bertha Hansdotter frå Brunane under Leri i Luster (1835-1886) (s.d.).f. Petra Maria Tygersdotter, f. i Bø 12.5.1866, d. på Bitterstad i Hadsel¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hennar?)Petra gifte seg første gongen¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hennar?)med enkjemannen Gabriel¤¤¤¤¤ (fleire namn?)Johnsen, f. på Ramberg i Bø¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? - budde visstnok på Ramberg i Bø!)og Petra gifte seg att i Hadsel 18.7.1890 med Hartvig Anton Johansen frå Bitterstad i Hadsel, f. i Hadsel 1.9.1858. Han d. på Bitterstad 18.9.1917.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – budde på Bitterstad i Hadsel! – 1890: fiskar Stokmarknes!)Petra fekk to døtrer, som båe var frå andre ekteskapet, men ho og Hartvig tok òg til seg tre fosterborn.g. Søren Kornelius Tygersen, f. i Bø 22.7.1870, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)Søren gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)med Ida Bergitte Nicolaisdotter frå Nyke i Bø, f. i Bø 25.9.1864. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – berre ein? Morten Sørensen, f. Bø 1889 – n. 1900 med mormori!)h. Jens Kornelius Harberg Tygersen, f. i Bø 11.12.1873, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – gravlagd Tafjord, Hadsel 28.9.1938!)1938. Jens gifte seg i Herdla 1.4.1894 med Martha Olsdotter frå Blom i Herdla, Manger, f. i Herdla 29.12.1866. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)Jens flytte i ung alder til Fana og arbeidde på vognfabrikken på Nesttun, men var sidan møbelsnikkarsvein i Bergen til han kring 1902 flytte attende til Vesterålen. Jens heldt fram som snikkar, og parfolket busette seg på Hadselsjøen i Hadsel¤¤¤¤¤ (budde der 1910 – sidan??)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – incl.:* Jenny, f. Herdla 1893 – n. 1900* Johanne, f. Bergen 11.8.1897 – n. 1910* Karl Theodor, f. Bergen 14.9.1899 – n. 1910* Anna, f. Bø 28.9.1903 – n. 1910* Isak, f. Hadsel 24.2.1907 – n. 1910* Kristen, f. Hadsel 3.4.1909 – n. 1910)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Tyger var husmann i Førevikran. Området Vikran er delt mellom to gårder, Fjærvoll og Føre, derav navnene Fjærvollvikran og Førevikran. Området ligger mellom nordenden av Fjærvollsanden og Førpollen. b: Hans Andreas d. 1924 på Vinje, Bø. Han eide bruket Flaten her (g.nr.19 br.nr.35) fra 1895. Magdalena var f. på Nakling, Bø og d. 1926 på Vinje.

Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Et barnebarn av Hans Sjursen, Hansine Magdalene, f. 1916, ble g. 1937 med Olav Kristian Ellingsen, f. 1909 i Vågen, Bø. Fra 1959 fyrvokter på Torungen fyr på Sørlandet. Mor hans, Hansine Larsine Hansdatter Baade er etterkommer av Knut Hansen Nordberg og Gjertrud Andersdatter Sudbye i Bergen

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Pål for fleire nyttige og spennande innlegg!Eg har òg blatt i kyrkjebøkene for Bø, men trudde ikkje Petra hadde gift seg i ein alder av berre 16 år og at ho vart enkje so kort tid etter! Difor leitte eg ikkje so langt attende...Veit du forresten kva for ein plass under Ramberg Gabriel budde på?Elles ser dei to største ''problemborni'' i denne huslyden no ut til å vera:* Søren Kornelius Tygersen, fødd 22.7.1870 - eg kan ikkje sjå noko som helst til han - ikkje noki vigsle med Ida Bergitte Nicolaisdotter Nyke og heller ikkje nokon dåp av Morten Sørenson! Kanskje Morten berre var ein son dei fekk utan å vera gifte? Kanskje Søren døydde på 1890-talet?* Anna Nicoline Sjursdotter, fødd 20.6.1855 - eg fann vigsli hennar i Hadsel med Ove Martin Olsen, og eg ser òg dei fekk ein son i lag: Olaf Jentoft, fødd i Hadsel 22.2.1883 ([url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15746&idx_id=15746&uid=ny&idx_side=-68>Lenke). Faren er då kalla Ove Olsen. Ingen fleire born innan utgongen av 1887, og ikkje noko å sjå til nokon av dei korkje i FT1900 eller i utvandringslistene til Amerika! Kan dei vera avlidne i ung alder, heile huslyden? Eg finn rett nok ei jente som konfirmant i Hadsel 1899 med namn Alma Sofie. Ho vert sagt vera dotter av OLE M. Olson og Anna M Sjursdotter og fødd på Leines i Hadsen 12.8.1884 og døypt 12.10.1884 (

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Pål for nye gode innlegg! Eg ser det står Eidsfjord som titel på kyrkjeboki der fleire av desse barnedåpane er innskrivne, og der finn me jo forklaringi på fleire av desse ''manglande'' borni...Det er tydeleg ein kjempefordel å vera lokalkjend...!Eg ser den siste dotteri til Ove og Anna Nikoline heitte opp etter mori, og ein kikk i dødsfallslistene i Eidsfjord gjev oss forklaringi: Mori døydde på Fleines 15.2.1890 (Lenke)! Eg finn ikkje noko dødsfall for Ove Olson, og eg finn han heller ikkje i FT1900. So kvar han vart av, er ikkje godt å seia...Søren Kornelius Tygersen var altso ugift i 1889, og hadde dei sidan vorte gifte, vil eg tru me hadde funne dei... So det er òg eit godt spørsmål kvar denne Søren er vorten av...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Her er vielsen til Ida i Nykirken i Bergen, men hun ble ikke gift med Søren, mannen var fra Årstad i Bergen: Lenke (Søsteren Jakobina ble også g. i Nykirken i 1896)

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Inge og Pål for nye spennande innlegg!Då kan me altso slå fast at Søren utvandra til Amerika utan å gifta seg med Ida. So er det å finna han att der borte... Kva vert Søren Kornelius Tygersen i Amerika??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.