Jump to content
Arkivverket

Gamla Forumet


Per Nilsson

Recommended Posts

Alle temaer og innlegg fra det gamle forumet er også tatt med her. De ligger i Arkiv http://forum.arkivverket.no/index.php?/forum/24-arkiv/ - det er arkiverte tema og det går ikke an å fortsette debatten på dem der.

 

For å fortsette en debatt fra det gamle forumet anbefaler vi at en benytter den samme tematittelen og gjerne tar med det gamle temanummeret i tittelen. I første innlegg vil det være lurt å inkludere en lenke til den gamle debatten, men pass da på å lenke til den nye lokaliseringen her på forumsidene og ikke til de gamle debattsidene ettersom de forsvinner i løpet av året.

Link to comment
Share on other sites

...men pass da på å lenke til den nye lokaliseringen her på forumsidene og ikke til de gamle debattsidene ettersom de forsvinner i løpet av året.

 

Hvorfor forsvinner de? Er dette nøye gjennomtenkt?

 

Husk på at det er blitt lagt ut mange lenker til det gamle debattforumet allerede. Kan ikke sidene med det gamle debattforumet fremdeles ligge som det gjør - de krever jo ingen oppdatering eller moderering fra Digitalarkivets side?

Link to comment
Share on other sites

Alle de gamle sidene til DA forsvinner etterhvert. Sålenge serveren for de gamle debattsidene er oppe og går, kommer sidene til å eksistere, men når serveren takker for seg, vil vi ikke videreføre disse sidene et annet sted.

Link to comment
Share on other sites

Det var veldig synd!

Her vil det bli en masse "døde lenker". Ser dere ingen annen løsning for å unngå dette?

Du skriver "når serveren takker for seg". Gjør den det av egen vilje - eller er det dere som styrer når dette skal skje?

 

Det er mulig jeg ikke har fulgt godt nok med i timen, men akkurat dette burde dere ha gjort brukerne oppmerksomme på på et langt tidligere tidspunkt.

Link to comment
Share on other sites

Det var veldig synd!

Her vil det bli en masse "døde lenker". Ser dere ingen annen løsning for å unngå dette?

Du skriver "når serveren takker for seg". Gjør den det av egen vilje - eller er det dere som styrer når dette skal skje?

 

Det er mulig jeg ikke har fulgt godt nok med i timen, men akkurat dette burde dere ha gjort brukerne oppmerksomme på på et langt tidligere tidspunkt.

 

Enig med Tore her!

 

Har i blant kikket inn i det gamle forumet og det ligger faktisk enda mange uløste genealogiske/historiske spørsmål der som det kanskje en vakker dag finnes en løsning på, og med dagens maskinvare burde det vel finnes en måte å arkivere det gamle forumet på?

 

Må si det er brutalt og trist hvis nesten 85000 temaer forsvinner med alt sitt innhold!

Link to comment
Share on other sites

Et annet problem er det som er som underoverskriften i Arkivet illustrerer; "Flere gamle lenker i forumet har vist seg vanskelig å få automatisk konvertert. Det jobbes med å forbedre dette.". Jeg kan ikke tenke meg det gamle forumet vil stenges før disse problemene er ordnet? Døde lenker kan alltids ordnes, men dersom data mangler eller er ugyldig i selve temaet så vil disse problemene aldri kunne ordnes etter at det gamle forumet forsvinner.

Link to comment
Share on other sites

Et annet problem er det som er som underoverskriften i Arkivet illustrerer; "Flere gamle lenker i forumet har vist seg vanskelig å få automatisk konvertert. Det jobbes med å forbedre dette.". Jeg kan ikke tenke meg det gamle forumet vil stenges før disse problemene er ordnet? Døde lenker kan alltids ordnes, men dersom data mangler eller er ugyldig i selve temaet så vil disse problemene aldri kunne ordnes etter at det gamle forumet forsvinner.

 

Ja, det ligger svært mye verdifullt materiale i det gamle forumet, som jo flere påpeker. Før dette forumet ugjenkallelig stenges og alt der forsvinner i sin originale form, bør man forvisse seg om at - så langt menneskelig og teknisk mulig - at materialet blir konvertert

 

Det gamle forumet bør også tas vare på som back up etter at serveren stenges, og lagres (inklusive både lenker og opplastede scanninger)

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes ærlig talt det er merkelig at de som er satt til å forvalte våre arkiver, ansatt i et offentlig organ der bevaring er grunntanken, ikke ser seg istand til å administrere bevaringen av sitt 'eget' arkivmateriale!

 

Det gamle arkivet er jo bare noen få megabyte i størrelse, det kan da ikke være forbundet med særlig store investeringer eller problemer å beholde det på noen dedikerte harddisker? Gjerne i sitt opprinnelige format, og om nødvendig, bare tilgjengelig fra sin egen nettadresse i arkivet. Bruk gamle maskiner med opensource software! Alle løsninger er bedre enn sletting.

 

Det gamle forumet var jo også etter min mening mye mere kompakt og oversiktlig, og mye lettere å jobbe med enn det nye, spesielt savner jeg den distriktsvise inndelingen hvor man kjapt kunne se nye emner/poster. For meg virker det som om administratorene heller ikke er vanlige brukere av forumet på samme måte som oss andre, og derfor bare ser forumet fra en administrativ side.

 

Det gamle forumet inneholder et vell av slektsinformasjon som vil gå tapt hvis det bare legges ned, spesielt er inspill og krysskoblinger mot andre slekter, samt korrigerng av feil i arkivene, et svært verdifullt materiale. Mye av det er innlegg fra personer som begynner å dra på årene, svært mange pensjonister er involvert i slektsforsking. Uansett hvor vi er i livet, vil vi jo alle dessverre falle fra etterhvert, og da sitter alle andre der uten de referansene til kilder og alle kunnskapene, som svært mange bare har i hodet.

 

Vennligst gjør om beslutningen om å legge ned det gamle forumet, evt. gjør det enkelt tilgjengelig i et åpent format så folk kan laste det ned, eller donér det til andre som kan videreføre det.

 

Mvh Olaf Larsen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes ærlig talt det er merkelig at de som er satt til å forvalte våre arkiver, ansatt i et offentlig organ der bevaring er grunntanken, ikke ser seg istand til å administrere bevaringen av sitt 'eget' arkivmateriale!

 

 

Alt ligger tilgjengelig her: http://forum.arkivverket.no/index.php?/forum/24-arkiv/

Konverteringen er ikke perfekt, men det er en annen diskusjon.

 

Det gamle forumet ligger såvidt jeg har forstått i en proprietær databaseløsning som omfatter hele det gamle digitalarkivet, og som det er knyttet lisenskostnader til. Derfor er det uansett bare et tidsspørsmål før det må legges ned.

Link to comment
Share on other sites

Jeg føler meg litt "skyldig" i å ha satt igang denne diskusjonen om det gamle debattforumet idet det var jeg som spurte om hvorfor det gamle debattforumet i sin opprinnelige form må forsvinne (jfr. mine innlegg over).

 

Før vi hisser oss altfor mye opp vil jeg derfor minne om at de gamle innleggene i det gamle forumet faktisk er tilgjengelige i menyvalget "Arkiv" her (lenke), og - enda bedre! - de er søkbare med søkefunksjonen oppe til høyre på siden. I det gamle forumet kunne vi søke bare på trådstarters navn og på ord i temaoverskriftene, så sånn sett er den nye versjonen bedre enn den gamle.

 

Min smule bekymring over at det gamle forumet forvinner slik det fremdeles ligger tilgjengelig, skyldes mer alle lenkene som er lagt til debatt-trådene der. Jeg har inntil nå konsekvent lenket til debatter i det gamle forumet i dets opprinnelige form, ikke til trådene slik de ligger i Arkiv her på den nye versjonen, og jeg vet at flere har gjort det samme. Disse lenkene vil vel nå lede ut i det store intet.

 

Og så skal jeg heller ikke stikke under stol at det nok er nostalgikeren i meg som sukker litt over at det gode gamle forumet i sin enkle og oversiktlige form blir borte for godt...

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes ærlig talt det er merkelig at de som er satt til å forvalte våre arkiver, ansatt i et offentlig organ der bevaring er grunntanken, ikke ser seg istand til å administrere bevaringen av sitt 'eget' arkivmateriale!

 

Det gamle arkivet er jo bare noen få megabyte i størrelse, det kan da ikke være forbundet med særlig store investeringer eller problemer å beholde det på noen dedikerte harddisker? Gjerne i sitt opprinnelige format, og om nødvendig, bare tilgjengelig fra sin egen nettadresse i arkivet. Bruk gamle maskiner med opensource software! Alle løsninger er bedre enn sletting.

 

Men det gamle forumet er ikke mulig å drifte med opensource. Det er tuftet på en databaseløsning som krever lisenser, og på tabeller, oppslag og rutiner som i sin tid er kodet av en ansatt i Arkivverket som et slags privat sideprosjekt, og er dermed ikke spesielt godt dokumentert og ikke lett å drifte for noen andre.

 

Det gamle forumet var jo også etter min mening mye mere kompakt og oversiktlig, og mye lettere å jobbe med enn det nye, spesielt savner jeg den distriktsvise inndelingen hvor man kjapt kunne se nye emner/poster.

 

Siden det var frivillig å bruke fylkesinndelingen i det gamle forumet, var det svært få som brukte det de siste 4-5 årene. Hvis jeg f.eks. gikk inn på Nordland var det noen få innlegg som var markert med Nordland, mens det i hovedforumet var mange flere som viste seg å omhandle slekt i Nordland.

 

For meg virker det som om administratorene heller ikke er vanlige brukere av forumet på samme måte som oss andre, og derfor bare ser forumet fra en administrativ side.

 

Tja, de er jo netopp det - administratorer. Men jeg antar de kan velge om de vil være logget på med en normal konto, som oss, eller som administratorer. Det hender da titt og ofte at ansatte i Arkivverket svarer i diverse tråder her, spesielt da om oppslag i kilder.

 

Det gamle forumet inneholder et vell av slektsinformasjon som vil gå tapt hvis det bare legges ned, spesielt er inspill og krysskoblinger mot andre slekter, samt korrigerng av feil i arkivene, et svært verdifullt materiale. Mye av det er innlegg fra personer som begynner å dra på årene, svært mange pensjonister er involvert i slektsforsking. Uansett hvor vi er i livet, vil vi jo alle dessverre falle fra etterhvert, og da sitter alle andre der uten de referansene til kilder og alle kunnskapene, som svært mange bare har i hodet.

 

Vennligst gjør om beslutningen om å legge ned det gamle forumet, evt. gjør det enkelt tilgjengelig i et åpent format så folk kan laste det ned, eller donér det til andre som kan videreføre det.

 

Mvh Olaf Larsen.

 

Som flere har nevnt, er alt fra det gamle forumet kopiert over til et egent forum her. Kopieringen er langt fra perfekt, det er problemer både med formateringen og med lenker. Men alt er søkbart. Dessuten er det greit å minne både meg selv og alle andre på å skrive hva man lenker til, ikke bare legge med en lenke. (Der har jeg syndet mange ganger selv!)

Link to comment
Share on other sites

Her er det flere som har gitt gode svar så jeg vil bare bekrefte det flere har påpekt og komme med historikken i saken.

 

Hele Digitalarkivet (unntatt skannet materiale) er basert på programkoden til Jan Oldervoll ved Universitetet i Bergen. Digitalarkivet startet som et samarbeid mellom Statsarkivet i Bergen og Historisk Institutt i Bergen (v/Jan Oldervoll). Etterhvert gikk prosjektet Digitalarkivet inn som en permanent tjeneste fra Arkivverket og vi fortsatte samarbeidet med Jan Oldervoll som programutvikler og lisenseier. Samtidig signaliserte Oldervoll at det var på tide å tenke på en tid etter ham. Det har altså lenge vært en plan om å fase ut programmene som gjør oss avhengige av Jan Oldervoll og dette har vi også passet på å nevne når det har vært naturlig.

 

I desember 2010 kom 1910-tellingen og da lanserte vi også starten på utfasingsperioden. Vi var da tydelig på at alt i Digitalarkivet ville bli flyttet over til nye løsninger. Debattforaene var nestemann ut 31. januar i fjor. De gamle trådene ble flyttet over til det nye debattforumet og inntil kontrakten med Jan Oldervoll går ut, vil de gamle debattsidene være tilgjengelige. Alle innleggene ligger på serveren, vi har også backup av disse, og de blir selvsagt ikke fjernet selv om programvaren forsvinner, men de vil ikke ha noen bruksverdi uten programvaren. Vi anbefaler i stedet at man venner seg til å ta i bruk det nye debattforumet og finne fram til de gamle trådene i forumet "Arkiv".

 

De siste endringer som også har skjedd er at korrektursystemet er slått av i påvente av at dataene skal flyttes over og ta i bruk det nye korrektursystemet (det som 1910-tellingen har). Gårdsbilder i 1900-tellingen er også slått av for der vil vi lage noe nytt og forhåpentligvis enda bedre.

 

Dataoverføringen som skulle skjedd før nyttår, ble utsatt. Nå håper vi å få det til i begynnelsen av året og når det er på plass vil de gamle sidene med søkbare data forsvinne. Deretter vil vi se på Bokhylla/Digitale bøker og ta i bruk et nytt system for dem slik at trykte bøker kan bli søkbare.

 

Det er i det hele tatt mye som skal skje nå framover og uansett hvor glad man er i det gamle, så vil ikke det leve videre så veldig mye lenger.

 

Versjonsoversikt, endringsplaner mm blir oppdatert her: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Omlegging

 

Vi setter stor pris på innspill og etterhvert som testserveren vår blir oppdatert med mer funksjonalitet og data, håper jeg så mange som mulig tester de nye løsningene våre og melder tilbake om kronkrete feil og forbedringsforslag: http://beta.digitalarkivet.arkivverket.no/

Link to comment
Share on other sites

Sidan eg kan lite om data og dataløysingar, så undrast eg i mi einfald på om det ikkje er mogleg å få nokre av dei mest interessante debattane i gamleforumet til å fungera i det nye, slik at ein kan halda fram debattane uten å lenka til det gamle, men slik at dei eldre innlegga låg i kronologisk rekkjefølge framom den nye?

Link to comment
Share on other sites

Sidan eg kan lite om data og dataløysingar, så undrast eg i mi einfald på om det ikkje er mogleg å få nokre av dei mest interessante debattane i gamleforumet til å fungera i det nye, slik at ein kan halda fram debattane uten å lenka til det gamle, men slik at dei eldre innlegga låg i kronologisk rekkjefølge framom den nye?

 

Det er av hensyn til brukerne vi ikke kan gjøre det. For å fortsette en debatt må debattantene være registrerte brukere. Vi kan ikke masseregistrere brukerne fra de gamle debatten inn i det nye.

Link to comment
Share on other sites

Det er av hensyn til brukerne vi ikke kan gjøre det. For å fortsette en debatt må debattantene være registrerte brukere. Vi kan ikke masseregistrere brukerne fra de gamle debatten inn i det nye.

 

 

Ville egentlig det være så ille da? De fleste deltakerne i det gamle forumet er vel også deltakere i det nye?

Link to comment
Share on other sites

Ville egentlig det være så ille da? De fleste deltakerne i det gamle forumet er vel også deltakere i det nye?

 

Det er bare til å se på alle diskusjonene om visningsnavn og se problematikken der ved en tvungen innmelding av alle debattanter fra det gamle forumet. Uten at vi skal starte enda en runde om visningsnavnet så er jo du selv et godt eksempel på dette. Du opptrådte med fullt navn i den gamle løsningen, her gjør du det ikke, vel vitende om at du bryter med ordensreglene. Hadde vi masseregistrert alle sammen, ville du stått med Finn Oldervik i visningsnavnet ditt og ikke i signaturen.

 

Det er dessuten ikke alle som har hatt et ønske om å bli med over i den nye debattløsningen, og deres ønsker skal respekteres.

Link to comment
Share on other sites

"Når forandringens vind blåser, kan man velge å bygge levegg - eller vindmølle"

 

 

Jeg er kjempefornøyd med det nye debattforumet. :D

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

"Når forandringens vind blåser, kan man velge å bygge levegg - eller vindmølle"

 

 

Jeg er kjempefornøyd med det nye debattforumet. :D

 

 

Så fint - det gleder meg å høre. Også var det et veldig godt sitat du hadde funnet fram!

Link to comment
Share on other sites

Så fint - det gleder meg å høre. Også var det et veldig godt sitat du hadde funnet fram!

 

I begynnelsen mener jeg det var en "liker" knapp som jeg og mange med meg ikke likte og som jeg fortsatt av ymse årsaker mener vi ikke bør ha.

Men noen ganger hadde den, som i Hanne Lines innlegg ovenfor, vært grei å ha likevel :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.