Jump to content
Arkivverket

Ole Simonsen Major 1678-1741 på Kongsberg


Leif Salicath

Recommended Posts

Ole Simonsen Major dukket opp i forbindelse med familien Docha på Kongsberg og nå får jeg plutselig også "napp" når jeg går igjennom E. A. Thomles "Familien Hofgaard" hos wangensteen.net, se lenke. Der nevnes det at han ble gift 2.sep.1710 lenke i Kongsberg med Karen Pedersdatter Hofgaard ca 1671-1728, datter av skredder Peder Christensen Hofgaard 1638-1697. Ole begraves i Kongsberg 7.nov.1741, se lenke.

 

Jeg har fra tidligere at han 25.okt.1729 lenke ble gift med Marthe Olufsdatter.

 

I første ekteskap skal han ha hatt sønnen Simon Olsen gift 12.jun.1731 lenke med Kirsten Pedersdatter som fikk barna Ole Simonsen f.1732 (?) og Jørgen Simonsen døpt 9.jan.1733 lenke .

 

I andre ekteskap skal Ole Simonsen Major sønnen Simon Olsen Major født 9.des.1730 lenke -1755 gift 5.feb.1760 lenke med Anne Margrethe Christensdatter Docha 1741-1775 (datter av Christen Halvorsen Docha 1710-1763 og Dille Poulusdatter Voigtlender -før 1743) som får sønnen Ole Simonsen Docha/Major i 1762. Ole Simonsen Major 1678-1741 får også sønnen Peder Olsen Major i 9.jul.1732 lenke.

 

Jeg er litt redd for at jeg har gått vill i de mange Simon og Ole så noe kan være feil. Det jeg ikke klarer å finne ut av, er hvor kommer navnet Major fra. Han var ingen offiser så vidt jeg vet.

 

I skiftet etter Ole Simonssøn som refereres fra i "Familien Hofgaard" nevnes det 2 sønner.

Link to comment
Share on other sites

Takk for svarene, Berit.

Jeg burde selv nevnt den gamle tråden, men den kom aldri til løsningen. Lassen (og Delgobe) er jo blitt tilgjengelig på nettet siden sist, men jeg tror neppe den nevnte Dr. Majoragius kan kobles til Ole Simonsen, dessverre. Fornavn og årstall stemmer dårlig.

 

Men det er vel mulig at navnet Major kan være et stedsnavn knyttet til Majoragius. Det er verdt å studere nærmere.

 

Eller er det så enkelt at familien har "tatt" navnet fordi det var et kjent navn (fra Majoragius) ? Det å "ta" kjente navn var jo ganske vanlig på begynnelsen av 1700-tallet.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje dette kan gi en forklaring på Major http://www.dokpro.uio.no/perl/navnegransking/rygh_ng/rygh_visetekst.prl?s=n&Vise=Vise&KRYSS98939%4022545=on

 

To Tobias P.ble gift på Kongsberg. Ungk. Tobias Petersen gift 16/3 1782, og den andre ungk. og understiger Tobias Pedersen Hausdorphsen? 5/6 1788.

 

Ved vielsen til førstemann så står gårdsnavnet Tronhuus, muligens etter brudens navn. Jeg mener, om jeg ikke husker helt feil, at Tronhus også er nevnt i forbindelse med Ole Simensen.

 

Majorpladsen var Hedenstad, Sandsvær.

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som Majorplassen har fått navnet sitt for sent til at det kan ha noe med slektsnavnet Major å gjøre.

 

Fra Gater og navn i Kongsberg:

 

"Majorplassen har fått navn etter major Carl Fredrik Dietrichs som i sin tid bodde der. Han var major på vartpenger, og døde på Kongsberg 23. april 1829, 77 år gammel. Vartpenger var en gasje som ble utbetalt til en som gikk ut av sitt tjenesteforhold før han fikk pensjon.

Major Dietrichs var gift med Bente Georgine Fleischer. Hun døde på Kongsberg 25. januar 1834, 59 år gammel. De hadde 7 barn."

 

 

Tobias Pedersen Major, som ble konfirmert i 1777 (innlegg 6) er vel helst sønn av Peter (Peder) Olsen Major, f. 1732.

Link to comment
Share on other sites

Major er litt av en nøtt.

 

Jeg kom til å tenke på en tittel som jeg var borte i for noen år siden, men som jeg dessverre ikke klarer å gjenfinne. Det var en "halvmilitær" benevnelse som jeg håper noen klarer å identifisere. Det var noe i retning av "...... des arms" og var så vidt jeg husker en slags vaktmester eller håndtverker relatert til det militære. Var det en slags major ?

Link to comment
Share on other sites

Major er litt av en nøtt.

 

Jeg kom til å tenke på en tittel som jeg var borte i for noen år siden, men som jeg dessverre ikke klarer å gjenfinne. Det var en "halvmilitær" benevnelse som jeg håper noen klarer å identifisere. Det var noe i retning av "...... des arms" og var så vidt jeg husker en slags vaktmester eller håndtverker relatert til det militære. Var det en slags major ?

 

Capitain des Armes?

Link to comment
Share on other sites

Capitain des armes - lokalhistoriewiki.no (lenke):

 

Capitaine des armes var høgste underoffisersgrad ved infanterikompania i Hæren fram til graden vart avskaffa i 1747 og erstatta med kommandersersjant. Nemninga er fransk og kan omsetjast med den som har ansvaret for våpentenesta ved kompaniet (stell, vedlikehald og lagring), kanskje òg opplæring i bruken saman med dei andre underoffiserane.

 

Da graden vart avskaffa var det iflg. Odlaug s. 157 for å finansiere oppsettinga av landvernet.

 

Graden ser ikkje ut til å ha vore i bruk ved dei nasjonale (utskrivne) avdelingane før inn på 1700-talet, kanskje innført i samband med Store nordiske krig. Men ved dei gevorbne (verva) avdelingane ser den ut til å ha vore brukt i alle fall frå kring 1660.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet det var endel totninger som kom til Kongsberg. Kan slektsnavnet Major være en forvanskning av gårdsnavnet Majer på Østre Toten? Ifølge Rygh er dette gårdsnavnet også blitt skrevet Maiior (1595) og Mayor (1616).

 

Fornavnene Ole/Ola og Simen/Simon lukter vel dessuten mer av norsk (gjerne totensk) bondestand enn av de kondisjonerte klasser.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet det var endel totninger som kom til Kongsberg. Kan slektsnavnet Major være en forvanskning av gårdsnavnet Majer på Østre Toten? Ifølge Rygh er dette gårdsnavnet også blitt skrevet Maiior (1595) og Mayor (1616).

 

Fornavnene Ole/Ola og Simen/Simon lukter vel dessuten mer av norsk (gjerne totensk) bondestand enn av de kondisjonerte klasser.

 

Kan skrive under på at totninger flyttet til Kongsbergområdet - stammer fra en slik familie selv - og tanken om Majer er god. Men på Majer satt i 1666 Ole Torkildsen 63 år med sønnen Torkild Olsen 11 år http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35503/21/

Det er heller ikke funnet noen Simensen begravet i tilknytning til Majer fra 1695-. Det er likevel ikke utenkelig at noen kan ha tatt med seg navnet hvis vedkommende var i tjeneste der el.l. før han flyttet.

Link to comment
Share on other sites

Kan skrive under på at totninger flyttet til Kongsbergområdet - stammer fra en slik familie selv - og tanken om Majer er god. Men på Majer satt i 1666 Ole Torkildsen 63 år med sønnen Torkild Olsen 11 år http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35503/21/

Det er heller ikke funnet noen Simensen begravet i tilknytning til Majer fra 1695-. Det er likevel ikke utenkelig at noen kan ha tatt med seg navnet hvis vedkommende var i tjeneste der el.l. før han flyttet.

Interessant !

 

Jeg minner om at skomakeren oftest kalles Ole Simensen (ikke Simonsen) og jeg ser at en rekke Simensen/Simensdtr. er nevnt på Tislegaards grund (i Kongsberg). Er Tislegaard eieren av større områder eller er det et konkret sted ?

Link to comment
Share on other sites

Men på Majer satt i 1666 Ole Torkildsen 63 år med sønnen Torkild Olsen 11 år http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35503/21/

 

Det ble skiftet etter Olle Torkildsen Majer, Toten 10. feb. 1669. Han var gift med Marette Joensdatter.

 

Barn:


 •  
 • Anders Huemb
 • Torkel
 • Ragnild Ouren
 • Mari Askimb
 • Marthe
 • Anne
 • Mari

I boet befantes etterskrevne odelsgods som den sl. mand var eiende og odelsbaaren til i Fjørkenstad 13 1/2 lispund, og i et england i Kolbu 1 fjerding m/b.

 

Kilde: Gjøvik og Toten Slektshistorielag - Skifter - fra Toten, Vardal og Biri 1657 -1669.

Link to comment
Share on other sites

Det ble skiftet etter Olle Torkildsen Majer, Toten 10. feb. 1669. Han var gift med Marette Joensdatter.

 

Barn:


 •  
 • Anders Huemb
 • Torkel
 • Ragnild Ouren
 • Mari Askimb
 • Marthe
 • Anne
 • Mari

I boet befantes etterskrevne odelsgods som den sl. mand var eiende og odelsbaaren til i Fjørkenstad 13 1/2 lispund, og i et england i Kolbu 1 fjerding m/b.

 

Kilde: Gjøvik og Toten Slektshistorielag - Skifter - fra Toten, Vardal og Biri 1657 -1669.

 

Ole Torkildsen Majer og Marit Jonsdatter er aner av meg, og jeg ser av mine notater at det heller ikke er nevnt noen Simen/Simon som inngiftet med døtrene deres.

Link to comment
Share on other sites

På den andre bergstaden i landet, Røros, har man hatt slektsnavn av typen Commandant, Corporal og Grenader (Grantør). Hvorfor denne type militære betegnelser navn var i bruk som slektsnavn nettopp i gruvebyen Røros, vet jeg ikke sikkert - kan de ha de sin opprinnelse i tiden for Den Store Nordiske Krig og svenskenes felttog mot Trøndelag og Røros-området?

 

Det var mange rørosinger som kom til Kongsberg, og selv om jeg aldri har sett navnet Major på Røros, kan det kanskje likevel ha vært en rørosing med dette navnet som er kommet til Kongsberg?

Link to comment
Share on other sites

Har sett igjennom eksaminasjonsmantall Kongsberg Sølvverk 1732 og ingen er nevnt med navnet Major. Finner en Ole Simensen blandt borgere i Kongsberg 56 år, men han driver øeltapperie født i Roschild, bodd 25 år i Kongsberg. Det er ingen Ole Simensen nevnt blandt de 20 skomakerne som er på Kongsberg i 1732

Link to comment
Share on other sites

Har sett igjennom eksaminasjonsmantall Kongsberg Sølvverk 1732 og ingen er nevnt med navnet Major. Finner en Ole Simensen blandt borgere i Kongsberg 56 år, men han driver øeltapperie født i Roschild, bodd 25 år i Kongsberg. Det er ingen Ole Simensen nevnt blandt de 20 skomakerne som er på Kongsberg i 1732

Jeg ser ikke bort fra at det kan ha vært to Ole Simonsen i Kongsberg på samme tid, men ved Peders dåp i 1732 skriver presten "Ole Majors sønn Peder" og fadderne er stort sett de samme som ved Simons dåp to år tidligere. Fadderne er:

Simons: Madem. Wildhagen, Madem.(?) Svabe, cancelliraad Rudinger, Mons.(?) Svabe, Mons. Wildhagen

Peders: Madem. Heberg, Madem. Wildhagen, Johannes Ziener, Hans Eilersen, Ingebret Svang.

 

Jeg har på følelsen at fadderne hører til det høyere skikt i Kongsberg. Johannes Ziener -1740 var sønn av Adam Ziener 1664-1732 som var bergmester.

 

At Ole Simonsen var skomaker fremgår bl.a. i "Familien Hofgaard", se lenke i #1, og det samme i skiftet i 1741, se lenke i #2. Ved begravelsen lenke er han 64 år og enkemann. Opplysninger om de to sønnene ved dåp og i skifte mm. gjør det ganske sikkert at dette er en og samme Ole Simonsen som vi opererer med her og at han kalles Major.

 

Det er ellers grunn til å tro at Peder er død før 1775 da han ikke nevnes når det skiftes etter broren og hans ektefelle mht. brorens sønn Ole (som verge).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.