Jump to content
Arkivverket

Halvor (Rasmusen) Hofgaard


Anne M. Thoreløkken

Recommended Posts

Hei!

ldeinformasjon: Delgobe, Charles Antoine - samling, Dokumenter 18 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0018), 0-, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Hoch-Howert

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43514/125/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sa20110502630125.jpg

På side 125 i Delgobes samlinger finner jeg min tipp-tipp oldefar, Halvor Hofgaard, høker og borger av Fredrikshald. Jeg har lenge forsøkt å finne hans fødsel uten noe sikkert resultat. Her står han altså, ca. midt på siden, men akk....går det an knytte han til noen av de andre navnene utenom hans kone Grethe Jørgensdatter, og barna som står under...de har jeg alle sammen.

Det er masse overstrykninger, men er det noe som kan fortelle om noe om hans foreldre....?

 

Takknemlig for svar

 

Anne Marie Thoreløkken

Link to comment
Share on other sites

 

 

Hei!

ldeinformasjon: Delgobe, Charles Antoine - samling, Dokumenter 18 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0018), 0-, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Hoch-Howert

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...d/db/43514/125/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...10502630125.jpg

 

På side 125 i Delgobes samlinger finner jeg min tipp-tipp oldefar, Halvor Hofgaard, høker og borger av Fredrikshald. Jeg har lenge forsøkt å finne hans fødsel uten noe sikkert resultat. Her står han altså, ca. midt på siden, men akk....går det an knytte han til noen av de andre navnene utenom hans kone Grethe Jørgensdatter, og barna som står under...de har jeg alle sammen.

Det er masse overstrykninger, men er det noe som kan fortelle om noe om hans foreldre....?

 

Takknemlig for svar

 

Anne Marie Thoreløkken

 

 

Hei! Dette kan være et anegalleri for Halvor Hofgaard, og drister meg til et forsøk:

 

Øverst på venstre side står S..(fornavn?). Andersen(s) Hofgaard og bl.a. Gøteborg, som kan bety at han var fra Gøteborg. Årstallene under er det naturlig å anta er fødsels/- og dødsår. D.v.s. Andersen(s) Hofgaard f. 1619 d. 24/7-1671. Hans hustrus navn leser jeg som Christi(?) Pedersdt. d. 8/2-1669.

 

Under disse står det som trolig er deres sønn; Lauritz Hofgaard og årstallet 1641 som vel da er fødselsåret. Etter det blir det straks langt mer kronglete å se en linje. Her har Delgobe brukt både viskelær og overstrykinger - som får dette til å se ut som et puslespill med bitene spredt utover! Trenger derfor noe mer tid til å se nærmere på dette.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Hei! Dette kan være et anegalleri for Halvor Hofgaard, og drister meg til et forsøk:

 

Øverst på venstre side står S..(fornavn?). Andersen(s) Hofgaard og bl.a. Gøteborg, som kan bety at han var fra Gøteborg. Årstallene under er det naturlig å anta er fødsels/- og dødsår. D.v.s. Andersen(s) Hofgaard f. 1619 d. 24/7-1671. Hans hustrus navn leser jeg som Christi(?) Pedersdt. d. 8/2-1669.

 

Under disse står det som trolig er deres sønn; Lauritz Hofgaard og årstallet 1641 som vel da er fødselsåret. Etter det blir det straks langt mer kronglete å se en linje. Her har Delgobe brukt både viskelær og overstrykinger - som får dette til å se ut som et puslespill med bitene spredt utover! Trenger derfor noe mer tid til å se nærmere på dette.

Link to comment
Share on other sites

Hei Vidar! Tusen takk for ditt svar. En ting som jeg nok skulle ha opplyst om er at Halvor er født Rasmussen, og fikk navnet Hofgaard som voksen etter sin arbeidsgiver Amund Linnes Hofgaard, kjøpmann på Fredrikshald. Det er iallefall det som er skrevet, om han har noen annen tilknytning til Hofgaard-navnet vet jeg ikke, men jeg går ut at hans far het Rasmus. Det som står på denne siden er jo langt tilbake, så hvem vet..., men dette er vanskelig!

 

Mvh

 

Anne Marie

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Marie. Det som dog er sikkert er at han har hett Halvor Rasmussen hele sitt liv, og som sådan trolig kan gjenfinnes i offentlige dokument som skattelister, kirkebøker, skifteprotokoller osv. Mht. Hofgaard kan det jo forholde seg slik det er beskrevet - jeg har selv sett eksempel på at en person som har vært noe tid på en gård, faktisk har tatt med seg gårdsnavnet, som del av etternavnet, ved flytting. Dette var imidlertid navn fra et gårdsbruk. I dette tilfellet er det først og fremst to alternativer for hvordan han har fått navnet Hofgaard uten å være født til det:

 

1. Dersom det i fhv. Fredrikshald m/ omegn var en gård som hette Hofgaard, som han og hans arbeidsgiver (kjøpmannen) bodde på, gir det en i og for seg rimelig forklaring på Halvor Rasmussen Hofgaard.

 

2. Dersom Hofgaard navnet derimot var et etternavn denne kjøpmannen brukte uten at navnet hadde lokal stedlig forankring, virker det i utgangspunktet ikke naturlig at kjøpmannen ga en av sine ansatte sitt eget slektsnavn. En mulig forklaring kan da ha vært at denne ansatte var hans adoptivbarn eller kanskje fosterbarn. Er den muligheten undersøkt?

 

Er det på det rene at verken alternativ 1 eller 2 er aktuelle, virker det for meg mest logisk at Halvor Rasmussen har vært en Hofgaard fra før av. Sikkert svar på det får man imidlertid ikke med mindre det fremgår av dåpsregistrering, eller andre dokument.

 

Mvh.

Vidar

Link to comment
Share on other sites

Hei Vidar

 

I Halden-området er det ingen gård som heter Hofgaard. Kjøpman Amund Linnes Hofgaard ble født på Bragernes 2. okt. 1754. Han døde i Halden 1806 ugift. Min tipp-tipp oldefar er ikke tilgodesett i hans testamente. E.A Thomle har skrevet en bok om familien Hofgaard i Norge. Slik jeg forstår er dette ikke bare en familie.

Halvor står her som førstemann i "En norsk Slægt Hofgaard" . Thomle skriver at Halvor Rasmussøn "Hofgaard" i lang tid skal have været i Tjeneste hos Amund Linnes Hofgaard, hvis familienavn han skal have antaget. Familienavnet vårt ble fra da av Hofgaard, men det er riktig som du sier, ved Halvors død heter han Rasmussøn.

Jeg synes at jeg leser Munthe under overstrykninger på Delgobes side. Thomle skriver også om Mag. Rasmus Hofgaard, som er omtalt i H.Munthe, Efterretninger om Familien Munthe..men vet ikke om jeg har tydet det riktig...Kanskje skyldes overstrykningene også usikkerhet, og at det ikke har noe med Halvor å gjøre.

 

Den eneste jeg har funnet fødsel på er en Halvor Rasmusen, uækte født i Fredrikstad. Hans far er constabel Rasmus Halvorsøn og moren heter Maren Andersdatter. Disse vil jeg tro jeg ikke finner i Delgobes eller Lassens samlinger, slik som tilfellet er ved Halvor, som i Lassen-samlingen står som obscure Hofgaard.....

 

Igjen, dette er vanskelig.

 

Mvh

 

Anne Marie.

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Marie. Kom over en såkalt skifteforhandlingsprotokoll etter Halvor Rasmussen Hofgaard, hvor det bl.a. nevnes barna / arvingene som lever på det tidspunktet, samt en enke, Marie Engebrethsdt, og gårdsnavnet hennes som det er vanskelig å tyde (Oauiseberg?).

 

Ellers kan det kanskje være verdt å notere seg en opplysning vedr. eiendommen i Storgaten; hvor det synes å stå flg.: "den i stuen stående 3 etasjers ovn tilhører Odmund A. Hofgaard". Om det faktisk står Odmund / Osmund eller noe annet er det grunn til tvil om! En mildt sagt diffus håndskrift!

 

Forøvrg faddere ved dåpen til Maren Halvorsdt.:Anne Marie Johnsdt hustru til Svend Giertsen, Søren "i Byen"!, Berthe Pedersdt.ugift, Johanne Fridericha Jensdt. ugift, Jacob Bloch, Ole Enger og Faldt(?) Grenager.

 

Faddere ved dåpen til Andreas Halvorsen.: Gunild Tro...(?), piken Maren Svendsdt., Andreas Wood på Saugland el. Haugland(?), Andreas Grenager, Petter Erichsen(?). Denne penneknekten er jo nesten helt håpløs!!

 

Ellers var Halvor Rasmussen ved disse 2 barnedåpene bosatt på Bugsterud (Busterud?), og navnet er skrevet uten Hofgard.. Har ellers notert meg at ved Folketellingen 1801 var bosatt i Halden en annen Halvor Rasmussen som var 2 år eldre enn din Halvor, og som matcher alderen til den uægte sønnen til Rasmus Halvorsen i Fredrikstad bedre enn din Halvor - faktisk er den andre Halvor Rasmussen ut i fra folketellingen født nøyaktig samme år som den Fredrikstad døpte Halvor Rasmussen altså i 1769. Man må imidlertid som kjent ofte se registrert alder i gamle kirkebøker og tellinger med et rundt øyemål.

 

Det som kanskje står uprøvd er å finne skifteprotokoll for nevnte konstabel Rasmus Halvorsen...

 

Mvh.

Vidar

Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Marie. Kom over en såkalt skifteforhandlingsprotokoll etter Halvor Rasmussen Hofgaard, hvor det bl.a. nevnes barna / arvingene som lever på det tidspunktet, samt en enke, Marie Engebrethsdt, og gårdsnavnet hennes som det er vanskelig å tyde (Oauiseberg?).

 

Ellers kan det kanskje være verdt å notere seg en opplysning vedr. eiendommen i Storgaten; hvor det synes å stå flg.: "den i stuen stående 3 etasjers ovn tilhører Odmund A. Hofgaard". Om det faktisk står Odmund / Osmund eller noe annet er det grunn til tvil om! En mildt sagt diffus håndskrift!

 

Forøvrg faddere ved dåpen til Maren Halvorsdt.:Anne Marie Johnsdt hustru til Svend Giertsen, Søren "i Byen"!, Berthe Pedersdt.ugift, Johanne Fridericha Jensdt. ugift, Jacob Bloch, Ole Enger og Faldt(?) Grenager.

 

Faddere ved dåpen til Andreas Halvorsen.: Gunild Tro...(?), piken Maren Svendsdt., Andreas Wood på Saugland el. Haugland(?), Andreas Grenager, Petter Erichsen(?). Denne penneknekten er jo nesten helt håpløs!!

 

Ellers var Halvor Rasmussen ved disse 2 barnedåpene bosatt på Bugsterud (Busterud?), og navnet er skrevet uten Hofgard.. Har ellers notert meg at ved Folketellingen 1801 var bosatt i Halden en annen Halvor Rasmussen som var 2 år eldre enn din Halvor, og som matcher alderen til den uægte sønnen til Rasmus Halvorsen i Fredrikstad bedre enn din Halvor - faktisk er den andre Halvor Rasmussen ut i fra folketellingen født nøyaktig samme år som den Fredrikstad døpte Halvor Rasmussen altså i 1769. Man må imidlertid som kjent ofte se registrert alder i gamle kirkebøker og tellinger med et rundt øyemål.

 

Det som kanskje står uprøvd er å finne skifteprotokoll for nevnte konstabel Rasmus Halvorsen...

 

Mvh.

Vidar

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen Vidar.

 

Takk for mange tips og råd. At navnebroren fra folketellingen i 1801 matcher bedre den uekte fødte i Fredrikstad ga meg noe å tenke på ...... Takk for linken til skifteprotokollen, de er jo ofte vanskelige å lese, men skal prøve meg på det.

 

Derimot har jeg jo tenkt på oppkallingen av Halvors barn. Han har en datter som heter Maren, som jo kan tyde på at hans mor het Maren Andersdatter. Sønnen Andreas kan jo også være oppkalt etter Anders, men jeg skal heller ikke se bort fra at det var mange med disse navnene på den tiden.

 

Marie Engebrethsdatter er Halvors 2. hustru, men ikke min tipp-tipp. Det var den første hustruen, Grethe Jørgensdatter. Men jeg har gårdsnavnet Kvisler på Marie. Dette mener jeg er i Aremark ved Halden. Hun er imidlertid døpt i Strøms kirke i Odalen. I dette ekteskapet har jeg ikke registrert noen barn, men det er jo høyst sannsynlig at det var noen. Det var interessant med ovnen som tilhører Odmund (?) A. Hofgaard, kansje han er barn av dette ekteskapet. (?)

 

Jeg har funnet ekteskap mellom Maren Andersdatter og en Jørgen Pedersen. Jørgen Pedersen har en søster som heter Berte Pedersen.

 

En av fadderne til Halvors datter Maren heter Berte Pedersen. Hun jeg har funnet er født 28.02.1740, men det kan jo allikevel være mulig at hun er fadder til Halvors barn f. 1799, og altså søster til hans mulige stefar...

 

Jeg har tenkt at muligens har jeg funnet Halvors mor her...men av senere fødte barn, har jeg ikke sett noe om at hun også skal ha et uekte barn. Ikke sikkert det hadde stått heller, men hun må vel i tilfelle ha blitt "introduceret" i kirken også.

 

Man har lett for å rote seg bort, og kanskje har jeg gjort det her.

 

 

Mvh

 

Anne Marie

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

Hei,

Jeg vet ikke om jeg kan prøve på nytt i dette emnet...det gjelder Lassens og Delgobes samlinger.

 

URN:NBN:no-a1450-sa20110502630125.jpg

 

Fant aldri ut av dette ..men husket et navn,  Munthe.  Etter DNA test har jeg flere matcher med Munthe....  Av det som er strøket over på oversiden av Halvor leser jeg: Christine Knudsdatter og Rasmus Mortens....

 

Kan det være disse jeg fant ved å google:  

 

Christina Mortensen (født Knudsdatter)

Christina Mortensen (født Knudsdatter) giftet seg med Rasmus Mortensen.
De hadde en sønn: Rasmus Hoffgaard.
Christina avgikk med døden.
 
Her kom plutselig Hofgaard navnet inn i bildet.
 
Jeg har funnet dette på Fam.search som kanskje kan være dem....
 
 
Min tipp tipp oldefar Halvor Rasmusen er født ca. 1770 og dør i Halden i 1828.
 
Jeg tror det er mange her inne som har studert Thomles bok og familien Hofgaard i Norge, og lurte på om noen kanskje har støtt på denne grenen ?
 
Takknemlig for svar igjen
Anne Marie.  
 
 

 

Link to comment
Share on other sites

På 9.12.2012 den 12.19, Vidar Olsen skrev:

Kom over en såkalt skifteforhandlingsprotokoll etter Halvor Rasmussen Hofgaard, hvor det bl.a. nevnes barna / arvingene som lever på det tidspunktet, samt en enke, Marie Engebrethsdt, og gårdsnavnet hennes som det er vanskelig å tyde (Oauiseberg?).

 

Det står Qvisling som gårdsnavn.

Link to comment
Share on other sites

Først...dette ble vel postet på feil sted.....

 

men, det stemmer Else....Halvor Rasmusen Hofgaards 2. kone Marie Engebretsdatter var  datter av Gaardbruger Embret (Engebret)  Kvisler og Inger Arnesdatter. Døpt 15. jan. 1792  i Strøms kike, Sør-Odal, Hedmark fylke. 

Hun giftet seg med Halvor som var blitt enkemann 21. januar 1820 på Fredrikshald.  Etter Mandens død ble hun 2) gift på Fredrikshald 24. august 1832 med Høker Jens Simonsen, død på Fredrikshald  20. oktober 1853 (begr. 22. s.m.) 53 år gammel.

Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Anne Marie Thoreløkken skrev:

Først...dette ble vel postet på feil sted.....

 

 

Hva mener du med dette? Jeg svarte på et innlegg Vidar hadde?

Link to comment
Share on other sites

Nei, unnskyld det er vel bare meg som surrer....Jeg tenkte på mitt innlegg over ditt svar, at det kanskje skulle ha vært postet i Brukernes eget forum?  Det viktiste for meg er at det blir sett....

 

Anne Marie.  

Link to comment
Share on other sites

58 minutter siden, Anne Marie Thoreløkken skrev:

  Det viktiste for meg er at det blir sett....

 

- og det blir det når du poster på tydeforumet 😀

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

 

Hei igjen!

 

Jeg prøver å ta opp tråden fra ovennevnte skifteforhandlingsprotokoll, hvor en av arvingene kalles Osmund A. Hofgaard.

 

SAO, Halden byfogd, H/Hd/L0001b: Skifteforhandlingsprotokoll, 1826-1835, s. 523b-524a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081104620106

 

Jeg har prøvd å finne han uten resultat...men det er jo bare navnet jeg har ikke noe mer, men han overlever jo Halvor som døde i 1828, så det er jo noe.  Noen som kan hjelpe?

 

På forhånd takk

Anne Marie.  
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.