Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

David (Jacobsen ?) Frich i Kjelvik, Porsanger i 1694 og hans aner

Recommended Posts

Leif Salicath

Min 6tip David Jacobsen Frich f. c1650 skal ha gitt et "smukt skab" til Kjelvik kirke i 1694, se Delgobe http://arkivverket.n...d/db/43508/769/.

 

Noen sider lenger ute har Delgobe funnet div. aner og søsken til ham, men jeg har problemer med å tyde skriften og trenger hjelp til det http://arkivverket.n...d/db/43508/773/. Jeg finner heller ikke en Jacob som far til nevnte David.

 

Håper på avklaring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Til høyre synes jeg det står Jacob Frich fra f.ca. 1690 fra Kjelvik, gift med Cathrine Willumsdatter.

 

Her døpes en David i NK = Nykirken i Bergen i 1711, sønn av Jacob Davidsen Frick og Cathrine Willumsdatter Kærmand:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=1672&personpostnr=13354&merk=13354#ovre

 

Jacob Davidsen Frich fra Kjelvik i Finnmark fikk borgerskap i Bergen i 1710:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=33&filnamn=borg1600&gardpostnr=5833&merk=5833#ovre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jacob Davidsen Frich c1680-1733 var gift med Cathrine Willumsdatter Leermouth 1673-1746, datter av Willumb Michelsen Leermouth fra Edinburgh. David 1711-1801 gift med Anna Margaretha de Rytter 1716-1761.

 

Mauritz Frich som er på omtrent samme alder som David Frich var gift med Anne Pedersdatter. Deres datter Else Sophie ble gift med sogneprest i Meldal, Thomas Johansen Hammond 1697-1736. Kan Mauritz og David være brødre ? Jeg tror begge kom fra København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
Leif Salicath

Takk for bidrag, Grete.

Du mangler tollbetjent Johan Daniel f. c1738 begr. 24.okt.1795 i St. Jørgens kirke, Bergen. Hann var gift med Anna Jonsdatter Dahl som dør i 1777. De ble gift i 1776 og fikk barnet Johan Daniel f. 2.mar.1777. Mangler gjør også Michael (kjøpmann) døpt 31.mar 1743 og dør 16.feb.1793 - da i Kr.sand hvor han ble gift i 1774 med Anne Cathrine Thomasdatter Wiborg 1757-1810.

 

Det var hele 3 stk. Catharina, ja. Nr. 2 begr. 28.sep.1749 og nr. 3 som levde opp dør 13.okt.1809 gift 18.des.1780 med organist Marcus Gothardt Ohl 1748-1817. Maren dør i 1751, 2 år gammel.

 

Jacob, cancelliråd, rådmann og borgermester i Bergen dør 28.jun.1829 gift 1778 med Anna Rebecca Geelmuyden de Gyldenkrantz.

1755-1826

 

Jan, skipper og borger død 1824 i Kristiansand gift i Kristiansand med Christina Maria von der Burg 1739-1807.

 

Job, skipper og stadsmegler død 7.sep.1824 i Bergen gift 1781 med Pauline Cathrine Meyer 1761-1807.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tilbake til Delgobes oversikt over "min" Frich-slekt ser jeg at Mauritz Frich skal ha vært gift med Anne Pedersdatter og Delgobe har notert eks. v. Westen ved henne. Prest og lappemisjonær Thomas von Westen 1682-1727 var gift med en Anne Pedersdatter. Mauritz skal ha giftet seg med enken Anne Pedersdatter og det må ha vært etter 1727 noe som er mulig da han døde i 1746.

 

Når Delgobe også knytter Galschiøth til henns navn så kommer jo både von Westen og Galschiøth visstnok fra Flensburg og kanskje Frich også. Lappemisjonæren er imidlertid født i Trondheim som sønn av apoteker Arnoldus von Westen 1643-1698.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Lenvik Museum har lagt ut både Lindenows Finnmarkskommisjonen av 1685og Henrich Adelaers Finnmark 1690. Der er både David og hans bror Jacob Jacobsen nevnt i flere sammenhenger, David nevnes blant annet som Sander Nielsens medhandlende. Bakerst i Adelaer er det et stort register som også dekker Lindenow. Sidetallene er fra Utne og Solbergs utgivelse i 1938 som dette er skannet fra. Verd å merke seg er at de ikke bruker navnet Frich e.l. I en slektstavle jeg har fått fra familien er dette løst ved at David er gift med en Marie Frich som skal være datter av Peter Frick og Mechtel Sophie von Angel, Han var kjøpmann i København. Marie blir da søster av Mouritz Frich og dermed tante til Else Sophie som giftet seg med Thomas J. Hammond i Meldal og Marie blir søster av Susanne som giftet seg med Hans Henningsen Smith, byfogd i Bergen. Jeg har ikke klart å få ekteskapet mellom David og Marie og ikke eksistensen av Marie dokumentert. Men det er en Marie Frich som døde på Tyske fattighus i Bergen i1722. Håper dette kan være av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Fantastisk funn, Helge Lars. Tusen takk.

 

Nå henger alt sammen og det er morsomt å få mere "kjøtt på bena" når det gjelder disse eldste ledd. Dette stemmer rimelig godt med Delgobe. Jeg må studere dette litt grundigere senere, men kjenner jo godt til Susanne (og Else Sophie). Jeg ser også i lenken til Finnmarka av Henrik Adeler at "David Jacobsen kiøbmand, med børn oc tienistefolk self 11de" på side 213 hvilket vel må bety at han hadde flere barn enn Jacob og Ingeborg.

 

Susanne Sophie er for øvrig hos Nermo benevnt Petersdatter Frich, så jeg er litt usikker på om hun kan være søster av Marie. Hun er mere trolig søster av Mauritz sin hustru Anne Pedersdatter. Hvis Susanne Sophie, Anne og Marie er søstre så het kanskje alle Frick/Frich ?

 

Er det mulig å få kopi av den omtalte slektstavle ?

 

Opplysningen om en Marie var død på Tyske fattighuse i Bergen i 1722 behøver ikke å være samme person og passer ihvertfall ikke med at hun er søster av Mouritz som vel var vintapper i Danmark. Han kan imidlertid ha vært gift tysk. I 1722 var ellers sønnen Jacob skipper og godt borgerlig gift i Bergen med Catharina Willumsdatter Leermouth. Han ville vel ikke latt moren dø på fattighuset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg har enda en "ukjent" Frich i Bergen, nemlig Anne Marie Pedersdatter Frich som begraves i 1821 nesten 80 år gammel. Jeg kjenner ingen Peder Frich som kan være faren, men Peder kan kanskje være en bror av Jacob Davidsen Frich (sønn av David Jacobsen). David Jacobsen må jo hatt flere barn iflg. det som fremgår i "Finnmarka" - se # 9 og # 10. http://digitalarkive...ilnamn=1301begr . Jeg finner ikke hennes dåp i Bergen eller noen Peder Davidsen/Frich der.

 

Anne Marie Pedersdatter Frich ble gift med møller Ole Pedersen Kaland og fikk 4 barn, se http://digitalarkive...lnamn=2doep1668

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Kjekt at opplysningene var nyttige. Denne Anne Marie har jeg også lurt på og er enig i at Marie på fattighuset antakelig ikke er vår Marie. Men der er stor flokk Frich/Frick i København og de hadde absolutt kontakt med Bergen/Vestlandet via handel og embetsstand så kanskje vi må se mer der? Slektstavla skal jeg se om jeg kan lage en kopi av og så må jeg få den oversendt på et vis, skal se hva jeg får til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg har forsøkt å gå i gjennom Delgobe på nytt og ser av flere brev at Marie Frich nevnes. Muligens er det flere ved det navn, men hun nevnes fattig så det gjør det kanskje mere aktuelt at det er hun som dør i Bergen i 1722. Jeg har litt problemer med skriften, men her er lenken http://arkivverket.n...ize=full&mode=0 se flere sider både foran og etter.

 

Ganske spennende er det å lese de mange brev og ikke minst når det refereres til flere opprinnelser til sagnet om at den eldste Frich skal ha vært gift med søster av "Skottefruen". Vanskelig å verifisere, selvsagt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Endelig, etter å ha lest masse brev hos Delgobe, finner jeg dette http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43508/842/?size=full&mode=0 hvor det ganske klart fremgår at David Jacobsen (Frich) sin enke het Maren Jensdatter og at det var 2 barn, nemlig som nevnt ovenfor Ingeborg og Jacob. Skiftet var 3-5. mars 1690 i Kjelvig.

 

Da David ihvertfall levde til etter 1707 så er det mulig at han giftet seg igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Dette var nyttig og gir grobunn for mange interessante tanker. Da forsvinner jo denne Marie som mor til barnene. Men de var bare 8-10 år da moren døde så det er meget mulig at David giftet seg igjen til Frichenavnet. Men da er barnene "ikke biologiske" Fricher. Navnet Frich er jo ikke nevnt i dette brevet hos Delgobe.

 

I følge anetavlen er David og Jacob ukjente navn i Frickeætten før disse to så det er lite sannsynlig at de er av denne ætten, i hvert fall denne eller slik som jeg har anetavle over. Men Frich var jo ett navn med betydning i København og Bergen på denne tiden så de kan ikke bare ha tatt det uten videre. Og Jacob og Ingeborg bruker Frich navnet og gifter seg bra i Bergen.

 

Og navnet Maren kommer jo igjen som barnebarn og oldebarn av Maren Jensdtr så hun er nok hevet over tvil.

 

Men hvis Marie er stemor til David og Ingeborg kan hun da ha blitt plassert på "hjem"? Hun "nød jo fri jord" og det var det ikke alle som gjorde.

 

Ellers er jo mange av opplysningene i dette brevet hos Delgobe bekreftet i de skriftene jeg nevnte i mitt første innlegg. Må nok jobbe mer med Delgobe og brevene fra P R Sollied jeg også(håper det er flere).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for bidrag, Grete.

Du mangler tollbetjent Johan Daniel f. c1738 begr. 24.okt.1795 i St. Jørgens kirke, Bergen. Han var gift med Anna Jonsdatter Dahl som dør i 1777. De ble gift i 1776 og fikk barnet Johan Daniel f. 2.mar.1777. .......

Jeg må korrigere meg selv. De var aldri gift og i dåpen i kb står det ganske klart "u" på den søkbare dåpsoversikten. Annes død har jeg heller ikke funnet og "1777" var nok bare en antagelse basert på at hans første hustru begraves 24. jan. 1776 og han gifter seg på nytt i 1778.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg forsøker å lage en tidoversikt over David Jacobsen Frich basert på opplysningene hos Delgobe mm., men først nevner jeg et dokument hos Delgobe side 788 http://arkivverket.n...d/db/43508/788/ hvor Peter Ravn Sollied nevner at han har støtt på David Jacobsen Frichs navn og mener det er bevist at han var en Frich.

 

I http://arkivverket.n...d/db/43508/793/ står det "David Jacobsøn Frich stod som fuldmægtig ved Kjelvig handel i handelsforbindelse med Iverholt, Maasø og Hjelsø og Stappen kirker, hvor han nevnes udtrykkelig som kirkeværge for Iverholt kirke." På siden etter nevnes han i 1688-1694 der. 16.7.1694 nevnes det at han som "den forrige regnskapsforvalter" har tatt regnskapsboken med seg til Bergen. Det må ha vært et kort opphold er for senere finnes han som handelsfullmektig i Vadsø, og med forbindelser til Kiberg kirke i nærliggende sogn. Samme sted nevnes at han ikke sees i Finnmark i 1685.

 

I 1685 nevnes Jacob Jacobsen (bror) som fullmektig for Jan Seehuusen som kom til handelen i 1684 etter tidl. fullmektig Berent Rogert/Rogge.

 

Her er en tidsoversikt http://arkivverket.n...d/db/43508/795/

 

Først var han i Vest-Finnmark fra 1676 til ca 1684 (konst. fogd på Vest-Finnmark 14/6 1679) se side 828.

Dernest i Bergen fra ca 1684 til ca 1687

I Vest-Finnmark fra 1688 til 1691. Kjelvig var under Vest-Telemark fogderi.

I Bergen deretter til ca 1695

I Vadsø deretter til sommeren 1707 (sist nevnt 17/6 1707 på tinget i Vadsø).

 

Nevnes må også Engell Frich og Zacharias Freck i Bergen. En av dem kan ha vært farfar til David Jacobsen Frich. http://http://arkivv...d/db/43508/816/

 

Det synes også som om Lassen har vært inne på en forbindelse til "Skottefruen" - se nederst og på neste side http://arkivverket.n...d/db/43508/829/

 

Her fremgår det at han var representant for Henrik Greve, Jacob Andersen Widing og Sander Nielsen på 1690-tallet http://arkivverket.n...d/db/43508/842/

 

Jacob Jacobsen var en bror og kjøpmann i Kjelvig som representant for Johan Seehuusen. http://http://arkivv...d/db/43508/843/

 

Men hvor ble David av etter 1707 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Da ser jeg to hypoteser.

 

Den første at DJ er en Frich. Da er utfordringen at vi får inn en Jacob/David navnerekke som ikke er kjent blant Frichene fra før. Det kan jo absolutt være flere familier med dette navnet, men disse Hans/Peter/Mouritz Frichene i København har jo god kontakt til vestlandet og nordnorge.

 

Den andre er at DJ giftet seg til navnet etter at Maren døde og tok navnet Frich for seg og sin familie, noe som i og for seg ikke er unaturlig. Skulle gjerne sett den familiebibelen som er nevnt i Delgobes papirer og som jeg har hørt danner grunnlaget for den slektstavlen jeg nevnte. Da har bruken av navnet Frich hos DJ først skjedd etter at han giftet seg på nytt, og med det boet han satt med etter Marens skifte var han nok et godt papir for en kjøpmannsfamilie. Men vi har bare slektstavlen som sier noe slikt.

 

Er det flere hypoteser?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Vi vet ikke når DJ ble født og mao. hvor gammel han var da Maren døde i 1690, men det er antatt at han ble født ca 1650, men han kan kanskje ha vært 10-15 år eldre. Med det store hushold som han hadde trengte han nok ikke en ny hustru for å ta seg av barna. At han "forsvinner" i 1707 kan tyde på at han da er gammel (minst 60 ?).

 

Det er ikke kjent noen andre barn etter DJ enn Jacob og Ingeborg og hvis DJ ble gift på nytt så ville nok evt. nye barn kommet seg til Bergen etterhvert. Imidlertid så er det jo nevnt at hans hushold innholdt 11 personer inkl. tjenere, men dette beviser ikke at det var flere barn.

 

Det er god oversikt over alle skifter i Finnmark og hvis DJ hadde dødd der ville vi funnet skiftet. Derfor må han ha forlatt Finnmark etter 1707, men hvor ble han av ? Hvis han bosatte seg i Bergen så ville vi sett spor etter ham der så da blir spørsmålet om han dro til Danmark eller Tyskland.

 

Delgobe nevner også at det kan finnes arkiver i Bergen etter de foran nevnte handelshus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Får se om jeg kan få tatt en tur på statsarkivet eller byarkivet for å se etter disse arkivene, har tenkt tanken. Jeg bor i Bergen, men skal jo passe jobben også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Lars

Statsarkivet i Bergen hadde ikke noe som kunne være til hjelp, men fikk litt opplysninger om det arbeidet som gjøres rund dokumentene etter Nordlands- og Finnmarkshandelen. Fant etter hvert hva som finnes i arkivene, men så langt jeg kunne se ikke noe som hjelper oss. Linkene fører til de søknader og prosjekter som er på nett, søknadene inneholder lister over de dokumenter som arkivene har, det meste er fra for sent på 1700 tallet til at det hjelper oss.

https://www.facebook.com/NHarkivene?fref=ts

http://www.uib.no/filearchive/manuskriptkatalogen-ms-1-2063.pdf

http://kulturradet.no/documents/10157/154219/Nominasjon+Nordlandshandelarkivene+p%C3%A5+Bryggen+1702%E2%80%931942.pdf

http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Norges-dokumentarv-Statsarkivet-i-Tromsoe

Kan det finnes noe i København?

På riksarkivet ligger det en del korrespondanse og slektspapirer etter en Sollied, det er forhåpentlig etter ovennevnte Peter Ravn Sollied, det er jo mulig det kan finnes noe der hvis noen har anledning til å undersøke. Det er jo rart at både opprinnelse og slutt på David Jacobsen skal være så umulig å finne ut av når vi vet så mye ellers. Og det er rart at det skal være så vrient å få dokumentert hvor navnet Frich kommer inn i bildet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sverre Frich jr.

Hei!

Jeg heter Sverre Frich jr. Og er direkte ane fra David Jacobsen.

Jeg har ikke vært aktiv med å søke på noen år, jeg har imidlertid meldt meg på My Heritage og fått lagt en god del inn der.

Jeg er imponert over hvor mye dere har klart å samle inn av ny informasjon. Jeg har heller ikke klart å oppspore Marie Frich

noe sted. jeg har vært innom de fleste av linkene som fremkommer fra korrespondansen og ser at det ved flere anledninger refereres til en Delgobe, hvem var han og hvor kommer alle opplyningene ifra?

Det er også referanse til en familiebibel, jeg har grunn ril å tro at det er den jeg har. På begynnelsen av bibelen er det det foretatt en rekke beskrivelser av begivenheter fra og med 1711. Dersom noen av dere er interessert skal jeg scanne disse og sende dem til dere.

Jeg håper virkelig at vi kan finne mer ut om familien.

Med vennlig hilsen

Sverre Frich jr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Hei Sverre

 

Jeg har også David Jacobsen og Marie Frich som aner og er veldig interessert alle opplysninger som kan bekrefte mere om dem og slekten før og etter.  Jeg har også gode data om Marie og hennes familie.  Dette kan jeg sende deg på mail da det ikke egner seg for å legge ut her. 

 

Jeg sender deg en pm med mailadressen min.  (Når du er innlogget på forumet går du til navnet ditt øverst i høyre hjørne og klikker og får opp "personlige meldinger" (pm).

 

Mvh

Leif

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.