Jump to content
Arkivverket

SETRE DRANGEDAL (HOLLA/SOLUM/BAMBLE)


Ole Petter Eriksen

Recommended Posts

Ole Petter Eriksen

 

 Jeg vet ikke ennå hvordan dette henger i hop med «Ole Schiellau», men i forbindelse med en diskusjon på Solumslektsforum om opphavet til en Gunder Jonsen har jeg funnet et spor til Skjellaug i Lunde. Se Solumslekt: Jon Simonsen, som dør i 1756 på Ødegården under Fjeld i Kilebygda, Solum. Han kalles ved begravelsen for «Jon Simensøn Schilla». Jeg har nå funnet fram til at han kom fra Skjellaug i Lunde, hvor i hvert fall sønnen Gunnul er døpt 6. mai 1731. Denne gutten har i Solum alltid blitt kalt Gunder, men det er vel ikke noe tvil om at det er samme person.

 

I Lunde-soga side 39 (referert for meg av Ole Bjørn Darrud) står det:

 

«Søren Jesperson Aasland kjøpte nedre Skjella i 1743 av Jon Simonson, som var gift med ei dotter av ovannemnde Johannes Hvaala [gm Ingebjørg, halvsyster hans Olav]. Av Jons born er nemnt Olav, Gunnulv og Gunhild. Dei fråskreiv seg seinare odelsretten til garden.»

 

Dette viser helt utvetydig at familien har flyttet fra Lunde til Kilebygda, selv om jeg ikke får det til å rime at Anne Ellingsdatter skal være ei datter av Johannes Våle.

 

Mange takk for din tilbakemelding, som jeg har lest med stor interesse.

Takker ogsaa for opplysningen, vedrorende Soren Jespersen (oppkjop av Nedre Skjella I 1743 (registrerte kun flytting).

 

Jeg er enig I at dette maa vaere snakk om samme familien (Gunnul/Gunder), med sosken.

 

Jeg er dog meget usikker paa opphavet til Ole Schiellau, samt Jon Simonsen og hans kone Anne Ellingsdatter.

 

Litt mer informasjon vedrorende broren til Hans Taraldsen (Simen), 2 brukere paa Setre I Drangedal.

 

Simen Taraldsen + 3 Adv. 1703 side h.side 65 aar og 26 uker  ( gift med Liv (Ansteensdatter?) gift 2 1710 med Erich Hansen Side 34 h.side? Bosted Love., Drangedal.

 

Flere kirkeboknotater, daap (Simen Taraldsen Setre og Liv (Ansteensdatter?), Ole 3 P EP. 1698 side 3 h.side + Jan. 1704 h.side

6 aar og 2 dager. Daap 7 tr.1704 Salige Simen Taraldsen Setre og LIv uten navn, v. side + 1 Adv 1710 Gunnild 6 aar, 21 uker

 

Daap 3 Tr. 1701 Johannes side 9 venstre side, vokser opp (ingen + registrert.).

Jeg finner mao ikke daapen til Jon Simonsen I Drangedal, kan dog ha vaert fodt  paa Setre 1 halvdel av 1697, de andre Simon I Drangedal foreligger skifter, eller er for unge. .

 

Jeg beklager at jeg ikke kan gi de nodvendige resultater, vedrorende opphavet til ekteparet Jon og Anne, tviler meget sterkt paa at Anne Ellingsdatter ca.1692 har sitt opphav I Drangedal.

 

Geografisk passer dette godt. Iht. mine forfedre av denne slekten finner jeg GjerstadKilebygda og Drangedal/Bamble.Lunde.

Det var noe "berg- og dalbane", men resultatet endte godt med oppkjop av 2 gaardsbruk I Bamble paa 1800-tallet.

Jeg har ogsaa blitt tildelt familie-bibelen, med gamle dokumenter fodt/dod/flytting/oppkjop av eiendommer mm (selvsagt sjekket dette, men stemmer 100%). Dog uten kontroll over, hvor det ble av sosken (med dems barn, fodt paa 1700-tallet).

 

Hjertelig takk for ditt innlegg.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Edited by Ole Petter Eriksen
Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Ole Petter, takk for innspill.

 

Ole Bjørn Darrud har nå oppklart opphavet til Anne Ellingsdatter og hvorfor hun i Lunde-soga omtales som datter av Johannes Våle. Jeg tar ikke alle detaljene her, men viser til to dokumenter.

 

1. Skifte etter Elling Kittilsen på «Echen i Lunde» (Nigard Eikja) i 1713: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25646/246/

Her er nevnt enka Ingeborg Olsdatter, og deres eneste barn Anne Ellingsdatter.

 

2. Tingbok for Nedre Telemark 1729: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30447/190/

Her opptrer «Johannes Nedre Hvalens hustru Ingebor Olsdaatter tillige med hendes Daatters Mand Joen Simensen Schielloug». Til tross for at det uttrykkelig står at hennes datter er gift med Jon Simonsen Skjellaug, har altså Olav Stranna feilaktig konkludert med at hun også må være datter av Johannes Våle.

 

Det burde nå være klarlagt at den samme Ingeborg Olsdatter har vært gift to ganger, først med Elling Kittilsen Eika, deretter med Johannes Våle.

 

Her kommer det nok mer detaljer etter hvert. Jeg vil også vise til diskusjonen på Solumslektsforum (se lenke i #25) som trolig vil være mer oppdatert.

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Hei igjen Leif

 

Jeg onsker med dette aa gi en liten tilbakemelding.

 

1. Jeg setter meget stor pris paa ditt nettsted og ditt dugnadsarbeid, hvor kvaliteten er 1 prioritet (noe man ikke kan si om diverse store selskaper).

 

2. Jeg vil ogsaa gratulere Ole Bjorn Darrud, for hans granskning (kfr. emnet). Meget bra.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Forbindelsen til Ole Skjellaug er klar nok - Ingeborg Olsdatter er hans datter.

 

Ole Olsen Skjellaug (trolig født rundt 1630, antatt død mellom 1721 og 1726) var gift to ganger, den første gangen med ei Kari Evensdatter, annen gang med ei Mari Evensdatter. De var muligens søstre.

 

Skifte etter Kari Evensdatter 6. mars 1689: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25641/11

 

Karij Efvensdatter død, enkemannen Ole Olsen Skjellaug og den avdødes barn fra 2 ekteskap: 1. Gunild [Kittilsdatter] «hafvende Wetle Olsen?» og 2. Dordj Kittilsdatter gift med Lars Wraalstad i Tørredahl. Med gjenlevende enkemann: 3. Aslou [Olsdatter] gift med Lars Eichen, 4. Ingebohr [Olsdatter] ugift. (Se også fortsettelse av skiftet, samme protokoll side 23a)

 

Skifte etter Mari Evensdatter 5. juli 1721: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25647/177

 

Mari Evensdatter død, enkemannen «den gamle og svage» Ole Olsen Schiella og den salige kvinnes sønn (fra et tidligere ekteskap) Ole Olsen som bor her på gården med sin stefar. Den gamle Ole Olsen oppgir sitt bo, og deler av gården tilfaller hans to døtre Aslaug og Ingeborg. «Og som bmd. Ole Olsen Skiella haver udkaaret sig hos sin Datter Ingebor Olsdatter paa Gaarden Hvalen til sin Døds Dag at forblive, saa belovede hans anden Datter Asloug Olsdatter sin Søster for sin del, derfor i alle maader at fornøye.»

 

Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Forbindelsen til Ole Skjellaug er klar nok - Ingeborg Olsdatter er hans datter.

 

Ole Olsen Skjellaug (trolig født rundt 1630, antatt død mellom 1721 og 1726) var gift to ganger, den første gangen med ei Kari Evensdatter, annen gang med ei Mari Evensdatter. De var muligens søstre.

 

Skifte etter Kari Evensdatter 6. mars 1689: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25641/11

 

Karij Efvensdatter død, enkemannen Ole Olsen Skjellaug og den avdødes barn fra 2 ekteskap: 1. Gunild [Kittilsdatter] «hafvende Wetle Olsen?» og 2. Dordj Kittilsdatter gift med Lars Wraalstad i Tørredahl. Med gjenlevende enkemann: 3. Aslou [Olsdatter] gift med Lars Eichen, 4. Ingebohr [Olsdatter] ugift. (Se også fortsettelse av skiftet, samme protokoll side 23a)

 

Skifte etter Mari Evensdatter 5. juli 1721: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25647/177

 

Mari Evensdatter død, enkemannen «den gamle og svage» Ole Olsen Schiella og den salige kvinnes sønn (fra et tidligere ekteskap) Ole Olsen som bor her på gården med sin stefar. Den gamle Ole Olsen oppgir sitt bo, og deler av gården tilfaller hans to døtre Aslaug og Ingeborg. «Og som bmd. Ole Olsen Skiella haver udkaaret sig hos sin Datter Ingebor Olsdatter paa Gaarden Hvalen til sin Døds Dag at forblive, saa belovede hans anden Datter Asloug Olsdatter sin Søster for sin del, derfor i alle maader at fornøye.»

 

Iht. de 2 skiftene, var Ole Olsen Skjellaug gift 2 ganger, begge med enker Kari Evensdatter gift 1 med Kittil.

Barn av ekteskapet med Ole Olsen Skjellaug Aslaug og Ingeborg.

Ekteskap 2 med enken Mari Evensdatter gift 1 med Ole. Ingen barn av  ekteskap nr 2 (Ole Olsen Skjellaug).

 

Jeg takker igjen for dine opplysninger medl lenker. Jeg har naa fordypet meg I Gjerstad, men kommer  tilbake til emnet .

Takker igjen for dine lenker (min svakhet paa dette omraadet), med klargjorende informasjon vedrorende Ole Olsen sine barn.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

.

 

Edited by Ole Petter Eriksen
Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Forbindelsen til Ole Skjellaug er klar nok - Ingeborg Olsdatter er hans datter.

 

Ole Olsen Skjellaug (trolig født rundt 1630, antatt død mellom 1721 og 1726) var gift to ganger, den første gangen med ei Kari Evensdatter, annen gang med ei Mari Evensdatter. De var muligens søstre.

 

Skifte etter Kari Evensdatter 6. mars 1689: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25641/11

 

Karij Efvensdatter død, enkemannen Ole Olsen Skjellaug og den avdødes barn fra 2 ekteskap: 1. Gunild [Kittilsdatter] «hafvende Wetle Olsen?» og 2. Dordj Kittilsdatter gift med Lars Wraalstad i Tørredahl. Med gjenlevende enkemann: 3. Aslou [Olsdatter] gift med Lars Eichen, 4. Ingebohr [Olsdatter] ugift. (Se også fortsettelse av skiftet, samme protokoll side 23a)

 

Skifte etter Mari Evensdatter 5. juli 1721: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25647/177

 

Mari Evensdatter død, enkemannen «den gamle og svage» Ole Olsen Schiella og den salige kvinnes sønn (fra et tidligere ekteskap) Ole Olsen som bor her på gården med sin stefar. Den gamle Ole Olsen oppgir sitt bo, og deler av gården tilfaller hans to døtre Aslaug og Ingeborg. «Og som bmd. Ole Olsen Skiella haver udkaaret sig hos sin Datter Ingebor Olsdatter paa Gaarden Hvalen til sin Døds Dag at forblive, saa belovede hans anden Datter Asloug Olsdatter sin Søster for sin del, derfor i alle maader at fornøye.»

 

Hei igjen

 

Meget spennende emne, klarte ikke helt aa legge dette til side.

 

Jeg sjekket ut Olav Sannes sin bygdebok, vedrorende Lars Anundsen Vraalstad (samt Lauvstad). Han belyser ikke hans kone, kun 2 barn Kittil og Anund.

Jeg legger derfor ut skifte etter ekteparet Lars Anundsen og Dorte (Dordi) Kittilsdatter Vraalstad.

Bamble sorenskriveri, Protokoll 3B, del 1, side 197B, datert 17/3-1735.

 

Tilbake til Even far til Kari og Mari, ikke kommet I maal (tviler meget sterkt paa Drangedal, hvor ogsaa navnet fremkommer med sitt opphav I Telemark, Tveit, Follese og ikke minst Dale).

Jeg tar derfor med noen utelukkelser (med tanke paa aa bergrense/smale soket).

Ovre Telemark Vestfjellske Sorenskriveri (dette vedrorer Even Tovsen skiftet 1670, hans kone 1691, et avkom uten barn hvor samtlige sosken fremkommer.

Protokoll 1 side 37A og Protokoll 4 side 82A.

 

Det er ikke mange aktuelle personer ved navn Even, I Telemark I denne tidsperioden.

Ole Olsen Skjellaug sine 2 barn, samt dems ekteskap har dere avklart (men hvem var han, samt Even sitt opphav?)

 

Jeg kommer til aa granske de personer som er nevnt I emnet, med jevne mellomrom (fint med noen avbrekk fra andre aner, som er utfordrende-les "time-out").

 

Takker saa meget for ditt informative innlegg.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

 

Edited by Ole Petter Eriksen
Link to post
Share on other sites
Ole Petter Eriksen

Forbindelsen til Ole Skjellaug er klar nok - Ingeborg Olsdatter er hans datter.

 

Ole Olsen Skjellaug (trolig født rundt 1630, antatt død mellom 1721 og 1726) var gift to ganger, den første gangen med ei Kari Evensdatter, annen gang med ei Mari Evensdatter. De var muligens søstre.

 

Skifte etter Kari Evensdatter 6. mars 1689: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25641/11

 

Karij Efvensdatter død, enkemannen Ole Olsen Skjellaug og den avdødes barn fra 2 ekteskap: 1. Gunild [Kittilsdatter] «hafvende Wetle Olsen?» og 2. Dordj Kittilsdatter gift med Lars Wraalstad i Tørredahl. Med gjenlevende enkemann: 3. Aslou [Olsdatter] gift med Lars Eichen, 4. Ingebohr [Olsdatter] ugift. (Se også fortsettelse av skiftet, samme protokoll side 23a)

 

Skifte etter Mari Evensdatter 5. juli 1721: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25647/177

 

Mari Evensdatter død, enkemannen «den gamle og svage» Ole Olsen Schiella og den salige kvinnes sønn (fra et tidligere ekteskap) Ole Olsen som bor her på gården med sin stefar. Den gamle Ole Olsen oppgir sitt bo, og deler av gården tilfaller hans to døtre Aslaug og Ingeborg. «Og som bmd. Ole Olsen Skiella haver udkaaret sig hos sin Datter Ingebor Olsdatter paa Gaarden Hvalen til sin Døds Dag at forblive, saa belovede hans anden Datter Asloug Olsdatter sin Søster for sin del, derfor i alle maader at fornøye.»

Hei igjen Leif

 

Jeg ble noe ivrig (I mine 2 siste innlegg) vedrorende personer som var omtalt (les avkom av Kittil, samt denne Even).

Dette ble noe utenfor emnet.

 

Vedrorende Skjellaug og Aaseland I Lunde (faddere), er det mulig at Jon, Johannes og Kari (Simonsen) er sosken.

Jeg har saa langt ikke brukt saa meget tid paa Simen Taraldsen Setre gift med Liv, og bror av Hans Taraldsen Setre (samt Ole Taraldsen, og soster Sissel Taraldsdatter).

Min prioritet vedrorende emnet, var Hans Taraldsen og hustru, med dems barn (paa bakgrunn av feil I mange ane-tavler, samt Olav Sannes sin bygdebok med feil).

 

Jeg kommer til aa folge med videre (Skjellaug og Aaseland).

Avslutningsvis, meget usikker paa om sosken av Hans Taraldsen (Ole, Simen og Sissel), med dems etterslekt bor belyses I dette emnet. Meget omfattende, og burde muligens opprette nye emner (vedrroende de nevnte personer).

Jeg kommer ogsaa til aa granske mer, vedrorende Simen Taraldsen (men alderen vedrorende Johannes stemmer ikke).

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

 

Edited by Ole Petter Eriksen
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Ole Petter Eriksen

Mange takk for din tilbakemelding, som jeg har lest med stor interesse.

Takker ogsaa for opplysningen, vedrorende Soren Jespersen (oppkjop av Nedre Skjella I 1743 (registrerte kun flytting).

 

Jeg er enig I at dette maa vaere snakk om samme familien (Gunnul/Gunder), med sosken.

 

Jeg er dog meget usikker paa opphavet til Ole Schiellau, samt Jon Simonsen og hans kone Anne Ellingsdatter.

 

Litt mer informasjon vedrorende broren til Hans Taraldsen (Simen), 2 brukere paa Setre I Drangedal.

 

Simen Taraldsen + 3 Adv. 1703 side h.side 65 aar og 26 uker  ( gift med Liv (Ansteensdatter?) gift 2 1710 med Erich Hansen Side 34 h.side? Bosted Love., Drangedal.

 

Flere kirkeboknotater, daap (Simen Taraldsen Setre og Liv (Ansteensdatter?), Ole 3 P EP. 1698 side 3 h.side + Jan. 1704 h.side

6 aar og 2 dager. Daap 7 tr.1704 Salige Simen Taraldsen Setre og LIv uten navn, v. side + 1 Adv 1710 Gunnild 6 aar, 21 uker

 

Daap 3 Tr. 1701 Johannes side 9 venstre side, vokser opp (ingen + registrert.).

Jeg finner mao ikke daapen til Jon Simonsen I Drangedal, kan dog ha vaert fodt  paa Setre 1 halvdel av 1697, de andre Simon I Drangedal foreligger skifter, eller er for unge. .

 

Jeg beklager at jeg ikke kan gi de nodvendige resultater, vedrorende opphavet til ekteparet Jon og Anne, tviler meget sterkt paa at Anne Ellingsdatter ca.1692 har sitt opphav I Drangedal.

 

Geografisk passer dette godt. Iht. mine forfedre av denne slekten finner jeg GjerstadKilebygda og Drangedal/Bamble.Lunde.

Det var noe "berg- og dalbane", men resultatet endte godt med oppkjop av 2 gaardsbruk I Bamble paa 1800-tallet.

Jeg har ogsaa blitt tildelt familie-bibelen, med gamle dokumenter fodt/dod/flytting/oppkjop av eiendommer mm (selvsagt sjekket dette, men stemmer 100%). Dog uten kontroll over, hvor det ble av sosken (med dems barn, fodt paa 1700-tallet).

 

Hjertelig takk for ditt innlegg.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Hei igjen Leif

 

Aarsaken til min skepsis vedrorende Jon- og Johannes Simensen, er tidligere nevnt.

Jeg regnet dog med et svar av noen, vedrorende enken? til Simen Taraldsen (og se innlegget gift 1710 med Erich Hansen Love).

Jeg finner Liv Andsteensdatter som fadder tom 1709 til Lie/Lensegrav personer (hun uteblir fullstendig deretter).

 

Dette var aarsaken til mine ???. Ved begravelsen til Erich Hansen Love og hans hustru Liv Andsteensdatter, staar det I mini.bok 1: dode 10 Tr.1751 Erich Hansen Love 72 aar og hans hustru Liv Andsteensdatter 88 aar, gift I 52 aar, 6 barn tilsammen.

Jeg finner ingen barn av dette ekteparet, samt at jeg er meget skeptisk vedrorende dette (se alder og giftemaal). Jeg sjekket ogsaa mini bok 2, samme alder (dog uten informasjon vedrorende barn og giftemaal).

 

Vedrorende Johannes Simensen fodt 1701 finner jeg dog en som er av interesse, gift I Kragero 11/4-1724 med Inger Christensdatter. De flytter noe senere til Sannidal, hvor Johannes dor juni 1747, 46 aar.

I saa maate vil jeg nevne Simen Torgiersen (sonn av Torgier Simensen og Mari/Maren Pedersdatter Sannidal). Simen opptrer 1 gang I Kragero som fadder ca 1730 til Johannes Simensen). Han blir gift 2 ganger I Kragero, flytter til Sannidal og videre til Drangedal.

Simen Torgiersen blir gift 3 I Sannidal, hustruer av ekteskap 2 og 3 dor I Drangedal Kummeloen/Egenes Y. Vefall.

 

Jeg kommer til aa oppdatere mitt innlegg, vedrorende Svennum I Sannidal (usikker paa tidspunkt).

Du vil ogsaa finne noe her av interesse Lars Halvoren Kil (Rorholt) I Bamble.

 

Jeg anser mao ikke Jon- og Johannes Simensen I Lunde, som sonner av Simen Taraldsen Setre (men gjennom familierelasjoner-Rasmus Hansen sin hustru).

Sporsmaalet gjenstaar, hvem var foreldrene til Jon og Johannes Simensen I Lunde? Akk ja, men dog meget spennende.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Leif Biberg Kristensen
21 minutes ago, Ole Bjørn Darrud said:

Hei,

 

jeg legger til en kilde som bekrefter på at Rasmus Hansen Sætre var gift med Marte Torsdatter fra Bø prestegjeld (han fikk i alle fall fikk lov å gifte seg med henne ...).

De var beslektet i 3. ledd og fikk ekteskapsbevilgning.

https://media.digitalarkivet.no/da20120914630130

 

Mvh

Ole Bjørn

Fantastisk. Da kan vi nok anse Rasmus Hansens formodede ekteskap med Berte Hansdatter som endelig motbevist.

 

Jeg ser at paret også får oppreisning for begangent leiermål i forbudne ledd, og etter som skrivelsen er datert 1716 er det vel ikke urimelig å anta at resultatet av leiermålet er vår venn Erik Rasmussen født ca. 1714. Burde ikke dette leiermålet være belyst i en rettskilde?

Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Her har vi dessverre en lakune akkurat i det aktuelle tidsrommet.

 

Bamble sorenskriveri, tingbok nr. 6, 1709-1714

Bamble sorenskriveri, tingbok nr. 7, 1719-1722

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Tore Granly

Hvis dette leiermålet er registrert i Bø så er det vel Nedre telemark tingbok som gjelder, og den eksisterer

Link to post
Share on other sites
Ole Bjørn Darrud

Hei,

kilden til leeirmålet er ikke kirkeboka i Bø - den finnes ikke i 1716 - det er et brev/ekteskapsbevilging i det danske kanselli.

Rasmus Hansen er ikke omtalt i tingbok for nedre Telemark (Bø og Holla tingsteder) i denne perioden.

Hans Setre er omtalt blant annet som vitne i en drapssak i 1718. Han oppgir da alderen sin til 70 år. Hans datter Kari på 16 år var også stevnet som vitne i denne drapssaken på Ova i Lunde.

Mvh

Ole Bjørn

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

For ordens skyld vil jeg nevne at Solumslekt er nedlagt, og jeg holder på å bygge opp deler av slektsdatabasen igjen på WikiTree. Her er lenke til Marte Torsdatter og drøftingen av henne og ekteskapet med Rasmus Hansen (nå på engelsk).

Link to post
Share on other sites
Tore Granly

Leif, jeg bruker wikitree opplysningene dine. 

 

Ole BJørn, takk for denne avklaringa og tilleggsinfoen. Kirkebok sier 65 når Hans dør i 1724.

 

Beslektet i 3. ledd, da er det snakk om tremenning, ikke sant?

 

Edited by Tore Granly
Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Ja Tore, jeg har skjønt at du har funnet fram til WikiTree. Jeg synes allikevel det er greit å opplyse om hvor dette kan finnes for andre som kikker innom denne tråden.

 

Beslektede i tredje ledd er nok tremenninger, etter hva jeg har fått med meg.

Link to post
Share on other sites
Tore Granly

Jeg rakk ikke å endre til tremenning før du hadde svart, men det var det jeg hadde i tankene. Takk skal du ha;-)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.