Jump to content
Arkivverket

Borgerbrev i Skien


Bjarne Rosenstrøm

Recommended Posts

Et lite utvalg bilder av ukjente slekt  Hei

 

Fasinerende bilder! Det er jo tragisk at ingen har navn, for det ligger mye glemt historie der. Bildet du viser til kan jo ligne, men som du sier så blir det gjetting. Ser du på bildet av det gamle ekteparet (mannen med flotthatt), så kan denne personen derimot ligne på mannen jeg legger ved. Dette er et bilde jeg selv har liggende, og jeg har funnet en referanse til Johannes Skredsholdt, men dette er ikke kvalitetssikret. Ser du noen likhet eller andre bilder som kan ligne med dette? Er usikker på hvor gammel Anne Karin ble, hvis vi gjetter at det er konen som er på bildet.

 

 

Hilsen

Knut

 

post-7058-0-16811800-1424504825_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Albumene: post-5217-0-83285800-1424514102_thumb.jpg post-5217-0-82867100-1424514103_thumb.jpg

 

post-5217-0-38337100-1424514104_thumb.jpg

 

De ble tatt vare på via min oldemor Maren Skredsholdt g. Rosenstrøm, det kan nok derfor også være blandet inn billeder ifra Rosenstrømfamilien, men uten navn kommer man jo ikke så langt allikevel. 

 

post-5217-0-31903000-1424514385_thumb.jpg Oldemor: Maren Sofie Skredsholdt (1880-1952), datter til Hans Bernhard Skredsholdt (1856-1885) & Kirsten Marie f. Pedersen (1856-1950).

 

Her er Kirsten (til høyre) sammen med sin søster Karen Pedersen i 1933: På hyllen bak dem ser man flere gamle familiebilleder, hvorav noen er i albumene mine, så at det er snakk om slekt er det ingen tvil om, men navn er det verre med.

 

post-5217-0-52148100-1424514861_thumb.jpg

Edited by Bjarne Rosenstrøm
Link to post
Share on other sites

Albumene: 

De ble tatt vare på via min oldemor Maren Skredsholdt g. Rosenstrøm, det kan nok derfor også være blandet inn billeder ifra Rosenstrømfamilien, men uten navn kommer man jo ikke så langt allikevel. 

 

Oldemor: Maren Sofie Skredsholdt (1880-1952), datter til Hans Bernhard Skredsholdt (1856-1885) & Kirsten Marie f. Pedersen (1856-1950).

 

Her er Kirsten (til høyre) sammen med sin søster Karen Pedersen i 1933: På hyllen bak dem ser man flere gamle familiebilleder, hvorav noen er i albumene mine, så at det er snakk om slekt er det ingen tvil om, men navn er det verre med.

 

 

Hei igjen

Det er virkelig en familieskatt du har der! Bare frustrerende at verdien rent slektsmessig er borte uten navn. Legger ved en kopi av begge våre bilder sammen. Og kall meg en krakk hvis ikke dette er samme person. Det er særlig øynene som skiller seg ut. Disse finner vi igjen i Christian Skresholdt og gjerne også hos mitt søskenbarn. Du kan jo dømme selv.

post-7058-0-98334600-1424544659_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Om det ikke er samme person, så kan det jo også være to brødre? Men at de er i slekt mener jeg vi kan hevde uten den ringeste tvil.

Link to post
Share on other sites

Din bestefar viste altså at slekten kom ifra Skredshol gård på Ringsaker:

 

"Johannes gift med Karine. De kom fra gården Skrishoel på Hedemarken og drev gårdsbruk i Porsgrunn. 4 barn; 3 gutter og 1 jente."

 

I min familiegren var den vissheten borte. Ifølge min far fikk han høre som liten at familien kom fra en gård som het Skredsholdt og som lå i Telemark. En gård jeg aldri klarte å finne! !

 

Her er forøvrig oversettelsen av borgerbrevet til Arne Hansen Skredsholdt fra 1812 (fikk hjelpe her på forumet til å "oversette" det:

 

Aar 1812 den 7d October mødte for Magistraten

paa Scheen Raadstue Arne Hansen Skresholdt nu Boesiddende

her i Byen og her holder Dug og Disk, som anviiste saasom:  1: Een paa behørig

Stemplet Papiir under 12te Junii 1811 af Enken efter afdøde Mester Skoemager

Lars Lindstad paa Kongsberg Comparenten meddeelet attest, der fandtes be-

kræftet af 2de Borgere og Mester Skoemagere der paa Stædet, om at han nemlig

Comparenten der har udstaaet sine Lære Aar som Dræng udi 5 Aar. . 2 Et ham

af Magistraten paa Kongsberg meddeelt Borger Brev som Skoemager Mester

dat: 4d Maii 1809. – 3: Forrige Justitz Raad og Borgermester Bentsens

Jndvilgning af 16d Jans: sidst, hvorved han Comparenten nemlig autoriseret til

at udøve Skomager Professionen her i Byen og derpaa efter indleveret Mester-

Stykke i sin tiid at vinde Borgerskab. – og 4 Denne Byes Representan-

teres Bevidnelse om at Comparenten er een Duelig Arbeider hvorpaa især her

haves Mangel med Anbefaling paa denne Profession at vinde Borger Rett. –

J hvilken Anleedning fornævnte Arne Hansen Skresholdt var begierende

at vinde Borgerskab som Skoemager Mester til denne Bye og Juridiction –

efterdie det foregaaende var Magistraten bekiendt at han den 5te næst forhen

har foreviist Mester Stykke og saaleedes \at være/ antagen og udi Laugs Protocollen

som Mester indskreven. -  Paa Grund af det saaleedes anviiste, og hvad

ellers iøvrigt var Magistraten bekient, fantes herimod intet hinderligt,

hvorfor han og nu under Corporlig Eed efter Loven bevidnede allerunderdanigst

Troeskab mod Hans Mayts Kongen og Arve Successores, Hørighed mod Øvrigheden

Retskaffenhed mod Med Borgere, efterlevelse af de Kongelige Anordninger

samt at han ialt vil forholde sig som een troe og Ærekiær undersaatt; Hvorfor

og velbemeldte Arne Hansen Skresholdt erkiendes som een retmæsig

Borger til denne Bye og underliggende Juridiction, for sig der som Skoemager

Mester paa ald Lovtilladelig Maade at ernære. -  Dette Borger Brev

bliver at udstæde under Raadstue Skriverens Haand og Byens Segl. –

Hei

 

Jeg har litt problemer med å oversette det første borgerbrevet fra 1809, har du forsøk dette. Og hvorfor utstedes det 2 borgerbrev, ett i 1809 og ett i 1812?

 

Vennlig hilsen

 

Knut Berg

Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Hei

 

Jeg har litt problemer med å oversette det første borgerbrevet fra 1809, har du forsøk dette. Og hvorfor utstedes det 2 borgerbrev, ett i 1809 og ett i 1812?

 

Vennlig hilsen

 

Knut Berg

Jeg har ikke forsøkt å få det oversatt, selv klarer jeg det ikke, men det er jo mulig å bruke brukerforumet her på Digitalverket. Hovedindholdet er jo det som Stian Høiset oppsummerer i en av de første postene:

 

"Hadde attest av 12/6 1811 fra enken etter avd. skomakermester Lars Lindstad på Kongsberg om 5 års læretid. Borgerbrev som skomakermester på Kongsberg 4/5 1809."

 

Borgerbrevet fra 1809 gjelder kun på Kongsberg, mens det fra 1812 er ustedt for Skien by. Hver by var den gangen en egen lovkrets hva gjaldt reguleringer av håndverksyrkene.

 

M.v.h. Bjarne

Link to post
Share on other sites

Jeg har ikke forsøkt å få det oversatt, selv klarer jeg det ikke, men det er jo mulig å bruke brukerforumet her på Digitalverket. Hovedindholdet er jo det som Stian Høiset oppsummerer i en av de første postene:

 

"Hadde attest av 12/6 1811 fra enken etter avd. skomakermester Lars Lindstad på Kongsberg om 5 års læretid. Borgerbrev som skomakermester på Kongsberg 4/5 1809."

 

Borgerbrevet fra 1809 gjelder kun på Kongsberg, mens det fra 1812 er ustedt for Skien by. Hver by var den gangen en egen lovkrets hva gjaldt reguleringer av håndverksyrkene.

 

M.v.h. Bjarne

Takker

 

Her er oversettelsen:

 

 

Første delen gjelder borgerskap for kjøpmann Søren Hiardemaal, så det er ikke med her:

 

"Den 4d May 1809 Var Magistraten forsamlet paa det kongelige Amthus til hvilken Tid...osv.

....Derefter blev Arne Skresholt fød udi Ringsager Præstegiæld, samt Lars Norholm fød i Christiania fremkaldet da den første var bevilget Borgerskab som Skoemager og den anden som Stolemager her udi Bergstaden. - Begge disse aflagde nu den i Loven befalede Borgereed. - ....?... A. Riegels"

 

Når det gjelder hans sønn Johannes finner jeg ingen dato/år for når han døde. FInner ingen kilder på dette. Fikk derimot et dokument som viser kjøpe av et småbruk i Solum prestegj. i 1853 samt en del andre oppføringer. Jeg ser ikke helt sammenhengen i dokumentet men det avsluttes med "13. Skjøte fra samtlige arvinger efter Johannes Arnesen Skredsholdt......." Men årtallene står litt hulter til bulter så jeg ser som sagt ikke helt gangen i det. Han kjøpte dette småbruket etter at han solgte huset i Storgaden 138 i sentrum i Porsgrunn.

 

 

Solum:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080103330911.jpg

 

Har du noen konkrete opplysninger om Johannes? Mulig du ikke har konsentrert deg så mye om han siden det ikke er i rett linje.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Berg

Edited by Knut Berg
Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Takker

 

Her er oversettelsen:

 

 

Første delen gjelder borgerskap for kjøpmann Søren Hiardemaal, så det er ikke med her:

 

"Den 4d May 1809 Var Magistraten forsamlet paa det kongelige Amthus til hvilken Tid...osv.

....Derefter blev Arne Skresholt fød udi Ringsager Præstegiæld, samt Lars Norholm fød i Christiania fremkaldet da den første var bevilget Borgerskab som Skoemager og den anden som Stolemager her udi Bergstaden. - Begge disse aflagde nu den i Loven befalede Borgereed. - ....?... A. Riegels"

 

Når det gjelder hans sønn Johannes finner jeg ingen dato/år for når han døde. FInner ingen kilder på dette. Fikk derimot et dokument som viser kjøpe av et småbruk i Solum prestegj. i 1853 samt en del andre oppføringer. Jeg ser ikke helt sammenhengen i dokumentet men det avsluttes med "13. Skjøte fra samtlige arvinger efter Johannes Arnesen Skredsholdt......." Men årtallene står litt hulter til bulter så jeg ser som sagt ikke helt gangen i det. Han kjøpte dette småbruket etter at han solgte huset i Storgaden 138 i sentrum i Porsgrunn.

 

 

Solum:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080103330911.jpg

 

Har du noen konkrete opplysninger om Johannes? Mulig du ikke har konsentrert deg så mye om han siden det ikke er i rett linje.

 

Vennlig hilsen

 

Knut Berg

Noe konkret omkring Johannes har jeg ikke, dessverre. Jeg viste han var skomaker som sin far og at han eide et hus i Porsgrund:

 

http://www.eidangerslekt.org/porsgrunn-slekt/porsgrunn-1801/johan-widenauer-1749.htm 

«Bernt Weidenauer og Christian Schancke, g. m, Henricha Weidenauer gjør vitterlig:» Som arvinger efter maler Johan Weidenauers nu døde enke, Inger Sophie Weidenauer, skjøder vi til skomager Johannes Skredsholdt L.matr.no. 23».

 

Men utover dette er min kunnskap begrenset til det som allerede har kommet frem i vore innlegg.

 

Når jeg søker efter gravstener tilhørende Skredsholdt i Skien/Porsgrunn kommer disse som jeg ikke kjenner opp:

 

post-5217-0-38482900-1424804677_thumb.jpg

 

Ved søk i digitalarkivet for døde i Solum finner jeg det som sandsynligvis er barn av Johannes:

 

post-5217-0-60912600-1424805027_thumb.jpg

 

Og dette er vel hans kone:

 

post-5217-0-46025100-1424805053_thumb.jpg

 

Men Johannes finner jeg ikke. Men konen er jo bemerket som enke ved sin bortgang, så han er iallefall død på det tidspunktet. Han er i live ved folketellingen i 1865:

 

post-5217-0-91570200-1424807052_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Noe konkret omkring Johannes har jeg ikke, dessverre. Jeg viste han var skomaker som sin far og at han eide et hus i Porsgrund:

 

http://www.eidangerslekt.org/porsgrunn-slekt/porsgrunn-1801/johan-widenauer-1749.htm 

«Bernt Weidenauer og Christian Schancke, g. m, Henricha Weidenauer gjør vitterlig:» Som arvinger efter maler Johan Weidenauers nu døde enke, Inger Sophie Weidenauer, skjøder vi til skomager Johannes Skredsholdt L.matr.no. 23».

 

Men utover dette er min kunnskap begrenset til det som allerede har kommet frem i vore innlegg.

 

Når jeg søker efter gravstener tilhørende Skredsholdt i Skien/Porsgrunn kommer disse som jeg ikke kjenner opp:

 

attachicon.gifgraver.JPG

 

Ved søk i digitalarkivet for døde i Solum finner jeg det som sandsynligvis er barn av Johannes:

 

attachicon.gifbarn.JPG

 

Og dette er vel hans kone:

 

attachicon.gifkone.JPG

 

Men Johannes finner jeg ikke. Men konen er jo bemerket som enke ved sin bortgang, så han er iallefall død på det tidspunktet. Han er i live ved folketellingen i 1865:

 

attachicon.gif1865.JPG

 

 

Arkivverket i Kongsberg kunne heller ikke finne Johannes sitt dødsår, så jeg få legge det litt til siden. De født forresten et tvillingpar som døde samme dag som fødselen.

Men denne 2. konen til Arne Hansen Skredsholdt - Malene Johannesdatter Liedemarch er det  vankelig å finne foreldre til. Hun gifter seg med Arne i 1812, men i kirkeboken er det ingen opplyusninger om andre personer. Det er opptil flere Malene Johannesdatter som er i Kongsberg, så det kan jo bli ren gjetting. Har du funnet noen sikre kilder til hvem hennes foreldre er? og når hun ble født?

 

Hilsen

Knut

 

post-7058-0-79989000-1425596327_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Bjarne Rosenstrøm

Arkivverket i Kongsberg kunne heller ikke finne Johannes sitt dødsår, så jeg få legge det litt til siden. De født forresten et tvillingpar som døde samme dag som fødselen.

Men denne 2. konen til Arne Hansen Skredsholdt - Malene Johannesdatter Liedemarch er det  vankelig å finne foreldre til. Hun gifter seg med Arne i 1812, men i kirkeboken er det ingen opplyusninger om andre personer. Det er opptil flere Malene Johannesdatter som er i Kongsberg, så det kan jo bli ren gjetting. Har du funnet noen sikre kilder til hvem hennes foreldre er? og når hun ble født?

 

Hilsen

Knut

 

attachicon.gifarne hansen og Malene johannesdatter kirkebok.jpg

 

Nei, egentlig ikke. Når jeg leter litt rundt ikveld/inat kommer dette frem:

 

 

Her er konfirmasjonen hennes i 1803: Kan dog ikke finne den scannede kirkeboken på digitalarkivet.

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000038719

 

Vet ikke om dette kan være foreldrene hennes i forbindelse med dåpen til en søster?

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/en-gb/kb/dp/person/pd00000006300426

 

 

Har ellers gått igjennem alle døpte i Kongsberg for årene 1787, 1788, 1789 og 1790 uten å finne henne.

Edited by Bjarne Rosenstrøm
Link to post
Share on other sites

Nei, egentlig ikke. Når jeg leter litt rundt ikveld/inat kommer dette frem:

 

 

Her er konfirmasjonen hennes i 1803: Kan dog ikke finne den scannede kirkeboken på digitalarkivet.

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000038719

 

Vet ikke om dette kan være foreldrene hennes i forbindelse med dåpen til en søster?

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/en-gb/kb/dp/person/pd00000006300426

 

 

Har ellers gått igjennem alle døpte i Kongsberg for årene 1787, 1788, 1789 og 1790 uten å finne henne.

 

Hei

 

Takk for svar. Jeg har også snust på disse linkene, og mye stemmer jo, men siden man ikke kan være sikker så kan man ikke skrive det inn i tavla. Muligens det plutselig dukker opp noen flere tråder. Ser forresten at posten vår er den mest populære her, så det kan jo kanskje være noen andre der ute som vet mer om dette emnet.

 

Hilsen

 

Knut

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.