Jump to content
Arkivverket

Enkene i manntallet for Røros 1701 har fødselsår 1646!


Astrid Ryen

Recommended Posts

Det gjelder 1701-manntallet for Røros transkribert av Knut Bryn. Det er 20 enker i manntallet 1701 som er NN med merknad hvem de er enke etter. Men noe fødselsår eller alder har de ikke.

 

Et utvalg her:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000590321

 

Dette bør rettes opp snarest mulig, det kan jo villede dem som ikke kjenner manntallet så godt som jeg gjør.

 

Noen får menn i manntallet mangler alder, dette er anført ved min ane Oluf Poulsen, men fødselsår er 1646 også for ham:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000590320

Edited by Astrid Ryen
Link to comment
Share on other sites

Dette er isåfall noe som Knut Bryn som eier av dataene må fikse. Vi har ikke rettigheter til å endre på transkriberinger i dataene vi har mottatt fra gjester i Digitalpensjonatet.

 

Knut Bryn er aktiv i forumet og du kan f.eks. sende ham en PM http://forum.arkivverket.no/user/1207-knut-bryn/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dette er isåfall noe som Knut Bryn som eier av dataene må fikse. Vi har ikke rettigheter til å endre på transkriberinger i dataene vi har mottatt fra gjester i Digitalpensjonatet.

 

Knut Bryn er aktiv i forumet og du kan f.eks. sende ham en PM http://forum.arkivverket.no/user/1207-knut-bryn/

 

Takk for svaret. Jeg har nå sendt PM til Knut Bryn med lenke til dette temaet og mitt andre tema.

Link to comment
Share on other sites

Tilsvarende har jeg funnet i Manntall for Salten 1701.

 

Det som er underlig er at hverken de originale dokumentene eller den gamle databasen sier noe om alder eller fødselsår. Da blir jo spørsmålet, hvorfor dukker det opp et fødselsår i nye DA?

 

Her er eksemplet fra Salten:

Original: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38464/116/

Gamle DA: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=30&filnamn=mt17011853&gardpostnr=44&personpostnr=73&merk=73#ovre

Nye DA: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000657110

 

 

Det hadde vært fint Anette om du kunne bekrefte at året/tallet 1646 faktisk eksisterte i den gamle databasen(e).

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg har funnet forklaringen på dette. Dette kommer av at i gamle Digitalarkivet hadde et årstallspenn på personer som ikke hadde fødselsåropplynsinger, dette ble ikke vist, men bruk ved det globale søket for å ikke få treff som lå langt utenfor perioden.  Hvis en kilde var fra 1701, måtte persoenn være født mellom 1591 og 1701 (det er tatt litt ekstra i for å være helt sikker). I nye Digitalarkivet bruker vi ikke en slik perioden, vi lager i stedet et fødselsår med stjerne bak, og disse som hadde slike spenn får middelverdien, altså i detet tilfellet 1646.

 

Det har vært litt frem og tilbake om dette er en fornuftig strategi. Under flyttingen av gamle filer til nye Digitalarkivet ble fødselsår beregnet slik i en periode, men vi gjør det ikke slik nå med nye filer eller filer som blir konvertert på nytt. Det er jo fordi dette er nokså forvirrende. Vi kommer ikke til å rette dette i de filene som er lagt ut, det er rett og slett mye arbeid i forhold til alt annet som skulle vært gjort. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for svaret, det gir en god forklaring på hvorfor det har blitt som det har blitt.

 

Vi kommer ikke til å rette dette i de filene som er lagt ut, det er rett og slett mye arbeid i forhold til alt annet som skulle vært gjort. 

 

Misforstår jeg, eller kommer dere faktisk ikke til å rette feilen? Det trenger ikke være en prioritet, men å unnlate å rette kjente feil er jo veldig ødeleggende, og ikke minst demotiverende for de som har lagt mye arbeid i transkriberingen.

 

Håper på en klargjøring av utsagnet :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg uttrykte meg nok litt uklart. Vi kommer ikke til å rette dette på kort sikt, og det er mulig det blir stående slik på lang sikt også. Det finnes IKKE noen egentlig fødelsår i kilden, men man på grunnlag av kildens datering si noe om at disse personene må være født i en periode. Alternativet til å ha fødselsåret 1646* er å ikke ha noe som helst her slik opplegget vårt er nå.

 

Problemstillingen gjelder jo mange flere enn disse enkene, det gjelder at vi prøver å sette ett beregnet fødselsår med * bak for å angi at dette er beregnet for så mange som mulig, det gjør det mulig å søke litt mer treffsikkert. Problemet er jo at man kan bli forledet til å tro at dette årstallet er mer nøyaktig enn det er. Vi skal se nærmere på dette, men inntil vi har konkludert blir det stående slik det er nå.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk, det var mye mer klargjørende :)

 

Bruken av * er jo kjent gjennom spesielt folketellingsdata, hvor man har hatt et rimelig grunnlag for å kunne gjette seg til et etternavn. Det å gjette seg til et omtrentlig fødselsår uten et rimelig grunnlag er etter min oppfatning veldig feil.

 

Et ønske fra meg (jeg antar flere vil stille seg bak), er at transkriberte data må være så "rene" som mulig, uten gjetninger om hva man kan fylle ut i tillegg. Baserer man gjetningen på andre data utenfor den gjeldende kilden, så bør det være en eksplisitt merknad om på hvilket grunnlag og hvordan man har beregnet innholdet.

 

Grunnregelen må være: dersom kilden ikke gir noe grunnlag for beregning eller angivelse av data skal felter ikke fylles ut.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

Hei. Dette gjør meg litt nysgjerrig. Det som virker forvirrende for noen kan lett være til hjelp for andre. I grunnlagsfilene (XML filer), som danner utgangspunktet for databasen som brukes på Digitalarkivet, gjøres det i mange tilfeller en beregning av fødselsåret basert på oppgitt alder dersom en har et rimelig sikkert hendelsesår. Da anmerkes det i fødselsårelementet at grunnlaget for dette fødselsåret er alder på personen, altså et beregnet år. Et slikt beregnet år kan være svært nyttig for mange, når en søker på personer, spesielt om en har en formening om omtrent når vedkommende kan være født. I trefflisten angis altså dette med en "*" bak fødselsåret. Hele hensikten er å prøve å gi bedre muligheter for å finne rette person når en søker.

 

Noen andre varianter kan sikkert finnes innimellom, men ovennevnte er hovedregelen.

 

Det en da kanskje kan diskutere er om det er en god nok merking for å fortelle at dette er et beregnet årstall.

 

Mvh Bent

Link to comment
Share on other sites

Bra du involverer deg i dette Bent!

 

Det er helt riktig som du sier, at når det finnes et grunnlag i den originale kilden, så kan det angis et beregnet fødselsår i transkriberingen. Dette er de fleste inneforstått med, og jeg tror dette er noe DA godt kan fortsette med. Jeg tror generelt sett at eksisterende løsning er grei nok (med bruk av * som antyder en beregning basert på andre data i samme kilde).

 

Dette dreier seg om et annet problem, nemlig at DA har produsert et fiktivt fødselsår som ikke er en beregning basert på andre data i samme kilde. Med andre ord så inneholder den originale kilden ingen data som kan gi grunnlag for å beregne et omtrentlig fødselsår. Når man ikke har noe reelt grunnlag for å beregne fødselsår, hvem er det da som skal ha en formening om hvilket omtrentlig fødselsår som er riktig å skrive inn og presentere i trefflister?

 

Ut fra dette, så blir et av spørsmålene: er dagens løsning avhengig av bruk av slike fiktive fødselsår?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.