Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av Høyesterettsdom av 1840 mot Jacob Eliassen og Elen Margrethe Gundersdatter

Recommended Posts

Morten Aasberg

Har kjørt meg fast på denne, og lurer på om noen kan komme med innspill i forhold til tydingen av denne Høyesterettsdommen. Her følger mitt ikke alt for kvalifiserte forsøk på å tyde dokumentet, som finnes på nett her:

 

 

Kildeinformasjon: Høyesterett, Voteringsprotokoll (RA/S-1002/E/Eb/L0058), 1840-1840, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Voteringsprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/63003/25/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10081304183026.jpg

 

Forslag til tyding så langt:

 

Side 1

 

01. 19de Februar 1840

02. Lno. 55

Adv. Stang, Actor

03. mod

04. 1) Jacob Eliassen og 2 Elen Margrethe Gundersdatter

05. No. 1 Assesor Juel

06. Nedenes og Raabygdelaugets Amts Ordre (..). No 1 og hans foregivne

07. kone No 2 tiltaledes for Qwaksalveri og Betleri. Af Underretten (…)

08. (Innfelte ord): til Straf

09. da herunder (….) (Qwaksal….), men for Betleri dømtes

 

Side 2

 

01. efter 5te Mai 86. Af URætten (…) da faldt paa samme Maade. Desuden

02. samsvarer, og efter (….). af 20de Juuli 1802 cf Placat af 5te Novbr 1739

03. (……) (……..) maa og være grundlag med (………..) og Lov Bet-

04. (…….) (…….) (….) da (…..) vare tiltalte med (Tugthuus…) (…..)

05. Bestæmmelser om. (………..) ere (……….) for Kjøbenhamn og kunne

06. saaledes ei komme i Betragtning, (……..) jeg finder at Sagen

07. forsaavidt (……..) nu (………) og som (……….), hvoraf følger, at

08. (……..) (……) derunder er (………). Hvad (Qvacsalv……)

09. angaaer antager jeg i (…….) til (…….) paastand – denne

10. at Sagen efter (…………) §6 maa afvises fra Tiltalen.- Paa deres

11. Omvandren gjennom Danmark, Sverrig og Norge kom de saaledes

12. i Decembr 38, hvor de af  (…….) blev (………) gjennom (…..)

13. (……..), Thelemarken til Stavanger. Da bleve (……….) uden

14. Pas (……..) anholdte i Omblie, (………..) (….) (……..) (…) (…….)-

15. (…….), at deres Barn saavel som (…) (..) (……..). Han siger sig at

16. være Kobberslager og at have agtet sig gjennom Stavanger (…….)

17. til Bergen for (…..) at reise til deres Hjem Vardøehuus.-

18. (……….) at de i Omblie (……) (……….) (……) (…..) (…….) og

19. (…….) Mad, (….) konen (……) egentlig at lave (…) at den mad

20. (……..) (…….) (…….). De sige sig nu(….) (……….)

21. Arbeide, men (….) ei (…….) (…) (…..) søgt saadant. Efter (…)

22. af 5te Mai 1786 Cap. V § 10 om at (……….) til Tugthussarb., ere

23. med (….) (………) (….) af 24de Juni 1789 § 2. (…..).- Ingen Benaad-

24. ning.

25. Thi concluderes

26. Forsaavidt det paastaaede Qwaksalveri angaaer, afviises Sagen som angaaende

27. nu til konen (….) (…………) (…..). Forøvrigt bør (………………)

28. Dom ved Magt at stande. (….) in solidium 15 Spd.-

29. No. 2 Bjerregaard det (……….) (….) (….).

30. – 3 Lange: Jeg har med foregaaende (………..) (…….), at Sagen som (…)-

31. (……..), (….) i (………) Staf af (………) Arbeide (…..) -

32. (…….), bør (………) i (………). Da Rætten (……….)

33. (……)  (…….) med (………..), saa skal jeg nu (……..) ei

34. (……..) (….) (………). (…….) ei at da (……..) (…….) (…….)

 

Side 3

 

01. for Betleri forsaavidt de samme forhold (……..), der heri kunde

02. mene hun (…..) truedes til den. (………) bestaar i at

03. konen (…..) har bedet om Mad deels om Mælk, og deels om (…)

04. (…..) (…) Anleding til (………) er ei  (…….) (..) (…..)

05. været Betleri. Naar (…….ningen) taler om Betlerie,

06. antager ei at Koen sagde til de

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

post-1981-0-70662100-1416042914_thumb.jpg

post-1981-0-02409900-1416042918_thumb.jpg

post-1981-0-49699200-1416042920_thumb.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Legger inn noen forslag i blått, utydete og usikre i rødt. Om du har saken fra underretten vil innholdet der antagelig være til ytterligere hjelp for finne et sted eller stedsnavn.

 

Side 1

 

01. 19de Februar 1840

02. Lno. 55

Adv. Stang, Actor

03. mod

04. 1) Jacob Eliassen og 2 Elen Margrethe Gundersdatter

05. No. 1 Assessor Juel

06. Ved Nedenæs og Raabygdelaugets Amts Ordre ere No 1 og hans foregivne

07. kone No 2 tiltalte for Qvaksalverie og Betlerie. Af Underretten ere

08. de frifundne for Qvaksalveriet, men for Betlerie dømte \til Straf/

 

Side 2

 

01. efter 5te Mai 86. Af URætten ere de fældt paa samme Maade. Defensor

02. formener, at efter (….). af 20de Marts1802 cf Placat af  5te Novbr 1739

03. skulde Qvaksalveriet være paatalt  efte ved Politieret og \for/ Bet-

04. leriet mener han de skulde være tiltalte ved Tugthuusret. (…..)

05. Bestæmmelser om Politieret ere specielle for Kjøbenhamn og kunne

06. saaledes ei komme i Betragtning, hvorimod jeg finder at Sagens

07. forsaavidt riktig er behandlet som Justitssag, hvoraf følger, at

08. Betleriet riktig derunder er inddraget. Hvad Qvacsalveriet

09. angaaer antager jeg i Henhold til (…..) Høiesterets-Domme

10. \vil/ \Sagen/ efter HRetslovens §6 blive afviset fra HRet.-  Paa deres

11. Omvandren gjennom Dannemarch, Sverrig og Norge kom de til Valders

12.(..) i Decembr 38, hvor de af  Fogden blev forpasset gjennom Grev-

13. skaberne, Tellemarken til Stavanger. Da bleve imidlertid  uden

14. (...) (……..) anholdte i Omlie, angivende som (……..) til (…….)-

15. (…….), at deres Barn havde faaet Kopper. Han siger sig at

16. være Kobberslager og at have agtet sig gjennem Stavanger tilsøes

17. til Bergen for derfra at reise til deres Hjem Vardøehuus.-

18. Det er oplyst, at de i Omlie paa forskjellige Gaarde have bedet om og

19. faaet Mad, idet konen synes egentlig at have været der mod

20. Mandens Samtykke  bedende. De sige sig ei senere kunnet faae

21. Arbeide, men det er ei oplyst at de have søgt saadant. Efter Ress

22. af 5te Mai 1786 Cap. V § 10 om de Hjemfalder til Tugthussarb., naar

23. med Ress. sammenholder Resc af  24de Juni 1789 § 2. (lit. a).- Ingen Benaad-

24. ning.

25. Thi concluderes

26. Forsaavidt det paastaaede Qvaksalveri angaaer, afviises Sagen som angaaende

27. en til Høiesteret (…………) Mulkt. Iøvrigt bør Stiftsoverrettens

28. Dom ved Magt at stande. I Sal. in solidium 15 Spd.-

29. No. 2 Bjerregaard: det  Vesentlige som Juel.

30. – 3 Lange: Jeg har ved foregaaende Leiligheder ytret, at Sagen som ad-

31. varende, hvor i gjentagelse Straf af offentlige Arbeide kan an -

32. vendes, bør paakjendes i (Realiteten). Da Retten imidlertid

33. vel vil blive ved (………..), saa skal jeg ei videre in

34. (……..) min Mening. Finder vi at de Angjeld. kunne straffes

 

Side 3

 

01. for Betleri forsaavidt de have forladt (……..), da de ei kunde

02. være for strengt bunden til den. Betleriet bestaar i at

03. Konen deels har bedet om Mad deels om Melk, og det som nær-

04. mest gav Anleding til Paagribelse er ei  beviist at have

05. været Betlerie. Naar Lovgivningen taler om Betlerie,

06. antages ei at kunne sigte til de deslige Handlinger som

07. de her omhandlede, især da der tillades Reisende at lade sine

08. Heste bede paa Stubben. Frifindelse for videre Tiltale.

09. 4 Larsen. Hvad Qvaksalveriet angaaer gives Grund af Præjudice .

10. Saa som Ass. Juel. Det ansees som en strafbar Handling, at

11. de uden berættig Nødvendighed  have forladt den dem an-

12. viste Stubbe, \hvilket i Tugthuusanordningerne straffes som betlerie/. I Resultatet som Ass. Juel

13. ligesom og forøvrigt.

14. 5 (....sen) som Juel

15. 6 (....) som Juel

16. 7 (Holst) anseer deslige omvandrende Personer for saa fattige

17. at der burde have været anstillede nærmere Oplysninger

18. om deres foregaaende Vandel og om Grunden til den lange

19. Tid de benyttede til deres Reise. I Resultatet som Ass.

20. Juel, og antager at de Ang. have betlet, idet de ei engang sees

21. at have havt Fabricate til Salg.

22. Just Bull. (……..) at de Angjeld. efter Lovens Ord maa fældes

23. for Betlerie, men antager, da intet Uskikkeligt forresten

24. er dem overført, at de bør anbefales han til 3 Dages simpelt

25. Fængsel og No 2 til 8 Dages Vand og Brød.

26. Larsen bad tilført, at han ei villet yttre sig om, hvorvidt

27. Qvaksalveriet bør paatales ved Politieret. See Høiesterets-

28. Dom af 16de Juni 1836

29. Sverdrup

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Aasberg

Hei, Espen

 

Om det hadde vært en Nobelpris å tildele for uvurderlig hjelp til tyding av 'uleselige' dokumenter, så hadde en velbegrunnet nominasjon vært i posten fra undertegnede til Nobelinstituttet i dette nu. Nok en gang tusen takk for at du deler din fantastiske kompetanse på dette feltet. Riksarkivet blir kontaktet så snart solen renner i morgen.

 

Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.