Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Østensen

Margrete C. Datter Grøn sl: Oluf Nielsen - Borgerleiet Lille Selsøy i Rødøy - 1711

Recommended Posts

Lars Østensen

Hvilken Grøn-slekt stammer denne Margrete fra, hva var hennes farsnavn, og hvilke identifiserbare barn hadde hun med Ole Nilsen?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 3, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328660097.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20229&uid=ny&idx_side=-96

Margrete Grøn sal: Oluf Nielsens schiøde til Sander Olufsen

….Selger, schiøder og afhender et mit borgerlig handelsleie, beliggende herpaa Selsøen udj Rødøe fiering paa Helgeland til min kiere svoger velachtbare Sander Olufsen sampt hans hustru, min elskelige datter Anna Sophia Olufsdatter….

 

M.C.D.G = Margrete Christen/Christopher/Claus e.l. Datter Grøn

 

Jeg ser en Margrete Grøn nevnt i denne debatten som gift med en Ole Nilsen:

http://forum.arkivverket.no/topic/132278-46826-amund-jensen-stensland-i-roedoey-hans-aner/page-2

 

Hun er også nevnt i denne debatten (dog med feil farsnavn):

http://forum.arkivverket.no/topic/178437-margrethe-johansdatter-groen/

 

"Samtidig skriver Alan Hutchinson (i Disse tider - Disse skikker, s. 98 og s. 188) at Margrete Grøn var gift med kremmeren Ole Nilsen, som var svigerfar til Ole Arntsen Storch; sistnevnte var gift med Synnøve Olsdatter Grøn (dette ekteskapet omtales også av Wilhelmine Brandt i Slægten Benkestok). Hutchinson nevner bl.a. at i 1707 stevnet enken Margrete Grøn Ole Olsen Værangen for gjeld til sin avdøde mann."

 

Forfatter:
Varig lenke:

 

Ref. innlegg 2 i den debatten, med henvisning til en sekundærkilde. Opplysningen angående dødstidspunk som opplyses i sekundærkilden må være hentet fra Brodahl:

 

1712.

30/1 Berent Riberigs lidet

barn, jord.

6/2 Margrete sal.: Ole Nielsens,

jord og beg. klok.,

søn. Jens Olsen bet.

 

Skulle nå dette være korrekt identifikasjon av Margrete Grøns gravleggelse så kan man jo umiddelbart spørre om sønnen Jens Olsen i så fall var identisk med den Jens Olsen Grøn som er nevnt i NST19, hefte 1, side 41-49, i artikkelen: "Omkring en slekt Grøn"

 

Manntall1701:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=mt18001701&gardpostnr=223&personpostnr=890&merk=890#ovre

 

Trondheim før Cicignon, side 345:

"351. Olle Nielsen. Både denne og den følgende eiendom gikk begge under navnet Bonekamp gården. 1630-31 betalte Henrich Bonekamb skatt for sine to drenger Peder og Kjell, 1640-41 betalte Anne Henrich Bonekambs tiendesild, 1645 nevnes enken Bonekambs blant strandsitterne og i august 1653 ble hun begravd. Samtidig levde også Claus BoniekaIl, som 1621-22 ble bøtelagt for ulovlig salg (fotnote 1) og 1640-41 betalte Joen Simensen i Claus Bonekambs gård tiendesild. Hvem av dem som eide denne gård eller den følgende lar seg for tiden ikke avgjøre. Den her omhandlede gård synes ifølge rekkefølgen i ledingen 1660--62 dengang å eies av Karen sl: Niels Olsens. Den neste eier, nordlandshandler Olle Nielsen [storch med leiet Seløyvik?] ble ca. 1660 gift med Syneve Jensdatter Skanke, som han holdt skifte etter 29. april 1671. 11. september 1690 pantsetter han sin gård kalt Bonnkamgården, nest ved Steffen Steffensens gård (nr. 350 a) (fotnote 2). 18. februar 1675 kalles han også Ole Nielsen i Bonekampgården (fotnote 3). Også denne eiendom må nå være gått opp i Fjordgata nr. 7."

 

Fotnoter til 351. 1. Sigt. og Sagef.; 2. Panteb. nr. l a, s. 75; 3. Byt.

 

Panteb. nr. l a, s. 75:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650548.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-77

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650293.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20226&uid=ny&idx_side=-108

Her nevnes en Ole Nilsen nordlandshandler.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/5/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640196.jpg

...Ombudsmanden tiener Jon Mentzen hafde ladet stefne Margrete Grøn for hun hafuer tagen en oxe fra Hans i Sandvigen, som ombudsmanden var tilagt i betaling for hans resterende bøxel penger, Hans i Sandvigen var her i retten og tilstod at Margretes folck tog oxen med magt i fra sig, paa ? veigne var hindes søn Henrich Olsen sagde at Hans var skyldig sin moder, og derfor hafde de taget oxen...

 

Historien om at kona til Ole Arntsen Storch var en datter av Ole Nilsen/Margrete Grøn i Selsøy ser ut til å stemme:

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/70/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640261.jpg

....der kommer og Olle Arents: og spør efter it bref som Hr Niels hafde fra en mand i Trundh: til Olle Arents: wærfader Ole Niels liggende i Selsøen...

 

Skifte etter kona:

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (3A 0017), 1750-1750, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Konseptprotokoll. 1750 I. Skifte 1-26. Foliert. Kronologisk register i protokollen, alfabetisk register i eget bind.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24847/179/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223640483.jpg

 

Anno 1705 d 8 juni blef ordinarie bla bla paa Sundøen med Rødøe fiering almue....

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/113/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640304.jpg

I dag den 9 juni blef Liqvidation atter foretagen.....
...Ole Ols: Vasvigen blifuer skyldig til sl: Ole Nielsen Selsøens boe 15 Rdr deraf betaler hans aarlig penge 2 Rdr:...

 

Mao. var Ole Nilsen Selsøen død før denne dato.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/148/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640340.jpg

Anno 1706 d: 5 Juli blef sedvanlig midsommer og ledingsberg ting holden paa Vaage, med Meløe og Rødøs fieringers almue...

..Margrete Grøn sl: Ole Nielsens hafde ? stefned nu 3de gang for det udleg som hende og hendes sl: mand var tillagt efter Ole som wærmoder i ???øen, Ole blef paa raabt møtte iche...

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Skattemanntall 1710 Trondheim; under Helgeland "Encken Olle Nielsens med hendis søn Gregers Kaabberdal"

https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkatt1710

 

Gregers nevnt i dette skiftet

25/11 1711,  Henrich Erichsøn Walnum og senere i Nordland
avdøde h. Birgitte Christophersd. B.: Erich, Anders, Lars,
Ole, Agnes g. Niels Pedersen Stamnæs, Alstahaug i Helgeland,
Maren g. Hans Andersen Trhj., Anne g. Jacob Olsen Stamnæs,
Angernes i Alstahaug og Malene g. Gregers Kopperdal. Uferdig
bygård 220, kramgods nordpå, sølv 31, kontant 215, ialt 2415-677.
 
Samme nevnes i skatteliste for vår frue sogn i 1706 men da "Encken sl. Olle Kaaberdahls med sin søn Gregers Kaaberdahl"
Så om dette er riktige personer gjenstår vel å se.
 
Edited by Erlend E. Mæhlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 3 Det tror jeg neppe....

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 2 , 1693-1700, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28718/48/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640048.jpg

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/205/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640397.jpg

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 1
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620043.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18935&uid=ny&idx_side=-43
 

 

 Kobberdal; Dønna./1713
 Maren Greisdatter    K                    Hovedperson
 Greis Olsen          M                    Sønn; Greis Olsen nektet å utlevere det gods han hadde ervervet i felleskap med mora, og fikk derfor ingen arv utbetalt.
 Nils Olsen           M  Død               Sønn
 Maren Nilsdatter     K                    Barn av Nils
 Maren Olsdatter      K                    Datter
 Kirsten Olsdatter    K                    Datter
 Ane Olsdatter        K                    Datter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Vet ikke om jeg kan hjelpe deg, men du nevner en Jacob Olsen Stamnes som var gift med Anne(datter av Hendrich Eriksen Walnum ved skiftet etter han i 1711. Anne må være død mellom 1711 og 1714,

for jeg har at Jacob Olsen Stamnes var gift med Aasel Larsdatter Myklebostad før 1714(kirkebøkene starter på 1714). De hadde 10 barn sammen, men en skal jo ikke se bort fra at Anne kan ha vært

mor til noen av de eldste barna(har en Ane født før 1714, og Sønnøv er døpt 01.08.1715). Jeg har notert at han var i Angersnes ved barna døpt 1715 og 1716 sine dåper, men senere ved resten av

barnas dåper var han i Stamnes. Har lest litt i tingbøkene om Jacob, som ser ut til å ha vært en hissigpropp(dømt for å overfalle noen i 1719 og slagsmål i 1735). Har at Jacob var 18 år i 1701, og født

ca 1683. Det var skifte på han i Stamnes i Alstahaug i 1755. Dette var jo ikke direkte svar på spørsmålet ditt da

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

#4 Da var dette et sidespor. To enker etter Ole Nielsen med borgerleie på Helgeland på samme tid altså.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

http://chr4.dk/index.php/selsovik-handelssted

 

"lille Selsøvigen" var nok allerede på 1600 tallet borgersæde for udliggere fra Trondheim. Den første vi kender af disse er Olle Nielsen, som havde sit sæde her i 1701 og da var 72 år gammel. Sønnen Niels boede sammen med sine to smågutter hos faderen, og i huset var der 2 drenge fra Trondheim og en skrædder fra Snåsa. Det er mulig Olle Nielsen var far til trondheimsborgeren Arent Olsen Storch på Selnes, som døde i 1713. Dennes søn Ole Arentzen Storch blev senere trondheimsborger både på Selnes og Selsøyvik. Han var gift med Synneve Olsdatter Grøn fra en trondheimsborgerslægt. Som mange andre nordlandshandlere gik det ham dårligt under krigsårene. I 1720 hedder det at " at han har formedelst armod nedlagt al borgerlig brug og kan ikke svare nogen skat". Men han var fortsat bosat på gården og blev senere lensmand i Rødøy og Meløy sogn."

 

Presisjonen her er for å si det forsiktig meget dårlig. Jeg lurer på om teksten her kan være opphavet til myten om at Ole Nilsen var av slekten Storch. Ref # 1 og det som er sitert fra Trondheim før Cicignon....


# 7 Takk Anne Lise. Skiftet etter henne har jeg linket til i # 2. Jeg kunne ikke finne noe i dette skiftet som kunne kaste lys over Margrete Grøn og hennes barn, men her er det jo mulig at andre klarer å få mer ut av teksten så all hjelp mottas med takk. :)

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg burde jo ha sett lenken i innlegg 2 her. Har noen av de nevnte navn i mitt slektsprogram, og de er inngiftet med etterkommere av søsken av noen mine. Min forfar Lars Hansen som døde på Sleipnes i

1710 i Rødøy var bror av Herman Hansen Norum, og Hermans sønn Ole født ca 1686 var gift med Johanna Olsdatter Storck. Jeg hadde også hennes foreldre Synnøve Olsdatter og Ole Arntsen Storck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref. saken fra tingboka nevnt i innlegg # 1:

 

«Tingsvidner i forbindelse med arv kan være meget informative. 12. juni 1748 ble det opptatt et tingsvidne i Selsøyvik - jeg så det først i helgen -: Dette tror jeg vi må kunne regne som bevis på Storch/Schanche-sammenhengen!«derefter fremstod for Retten Procurator S: Jochum Frederich Regal i anledning af en nylig publiceret proclama, og indleverede et Skrifft af LilSelsøen dagdato, den han begiærede oplæst og acten tilført: hvornest han fremstillede de udi bemeldte Skrifft paaberaabte Vidner: Lentzmanden Ole Arentzen Storch og hans hustrue Synneve Ols:datter boende paa Gaarden Selsøen her udi Rødøe fierding: for dennem æedens forklaring af Lov-bogen blev oplæst og enhver i sær af dem for Meened advaret at vogte sig: hvorpaa Ole Arentzen Storch aflagde sin Corporlige æed med opragt finger paa Sandhed at vidne: og derefter giorde saadan forklaring: at Jens Pedersen Belsingen som var Trundheims Borger og gift med Maren N: hvis tilnafn de icke kan erindre, der og forlengst er døde, efterlod sig 4 Børn: sønnen den nu afdøde Borger Jens Jensen Schanche og 3de Døttere: Synneve Jens-datter, Siri Jens-datter og Karin Jens-datter alle fuldsøskende baade paa faderen og moderens Side, hvilke alle nu ere døde, og har efterladt sig følgende Børn: Ældste Søster til afdøde borger Jens Jensen Schanche, Synneve Jens-datter var gift med Ole Nielsen Rangsund; hvilke efterlod sig en Søn og 3 Døtter: Sønnen Nils Olsen, død eg efterladt sig 2de Børn: Thomas Nielsen Hiertøen udi Saltens fogderi og en datter Margrethe Nielsdatter, siges og at være i Salten, som begge skal være i live; Datteren til Synneve Jens-datter, Maren Ols:datter boende paa Haneland i Nummedalen er og død, men efterladt sig en Søn og 2de Døttrer der endnu skal leve, og opholde sig i Nummedalen; Adrian Andersen Haneland, Berrethe Anders-datter, og Synneve Anders-datter - den mellemste datter af Synneve Jens-datter, Karen Ols:datter som og ere død, men efterladt sig følgende 5 børn, der alle, undtagen en lever, hvoraf de 3de og for Retten nu ere til Stæde: Jacob Hansen boende paa Gaarden Sundøen her i Rødøe fierding, Niels Hansen sammesteds, og søsteren Synneve Hansdatter gift med Jens Joensen Fladøen og i Rødøe fierding; Jens Hansen boende paa Gaarden Storselsøen og i Rødøe fi: men var ej nu til stæde; Ole Hansen boende paa Gaarden Tiong, død for en 3 til 4 aar Siden, og har en eneste Søn efter sig: Hans Olsen som endnu lever; den 3de og yngste Datter, Ingeborg Olsdatter Strand, død og ingen levende livsarvinger efterladt sig -.Den anden søster af afdøde sl., Jens Jensen var Siri Jens-datter og fuldsøster til ham, som forlengst ere død, hun var først gift med Petter Hansen Leth, men hvor mange børn hun med ham hafede fleere end Hans Petersen Leth som boede paa Borgerleyet Hongsæth i Vægens fierding her paa Helgeland, som og ere død, men har paa Stædet efterladt sig een søn Peter Hansen og uden tvivl 2de Datter, som dog icke ..... er vidnet ubekiendt.- Efter denne hendes første Mands død blev hun anden gang gift med Joen Mentzen, men hvor mange Børn de hafde sammen, ere han icke biekiendt -.Den 3die Søster til afdøde Jens Jensen Schanche var Karen Jens-datter, hun blev gift med en bager udi Trundheim nafnlig Peder, hvilke begge for lengst skal være døde, men om de har efterladt sig børn, vides icke, dog har vidnet hørt sig af andre at de ingen skulde hafve, hvilket ere alt hvad han om Slægtskabet er bekiendt, og veed ej videre, hvorfor han af Retten blev dimmitered -.Derefter fromstod hans hustru Synneve Ols-datter, 70 aar gl, hun aflagde ligeledes sin Corporlige æed med opragt finger paa Sandhed at Vidne-: hendes udsigende og forklaring ere i alle maader overensstemmende med forrige Vidne, hendes Mands udsigende, kunde og en og anden anstændighed ved familien fastgive ..., hvorfor hendes forklaring ej ere igientages; og som hun ej videre allene meener vare bekiendt, absenterede hun sig for Retten. S: Regal derefter paa andførte arvingers vegne begjiærede under Tingsvidne af Retten beskrefet, hvad nu passerede, som herved bevilges -.»Så kan vi jo se hva som står i Roger de Robelin: «Skanke ätten», side 151.”

 

Det er jo krystallklart at Ole Arentzen Storch og Synneve olsdatter Grøn er vitner her av en årsak. Synneve Olsdatter Grøn er tilsynelatende oppkalt etter første kona til Ole Nilsen. I tingvitnet her kalles hennes far (?) for Ole Nilsen Rangsund. I mitt hode er dette samme mann som er 72 år i manntall 1701 og bosatt på borgerleiet Selsøyvig, men å finne kilder som kan bekrefte/avkrefte denne sammenhengen blir nok ikke enkelt....

 

Edit: Jeg ser nå at dette bekreftes indirekte av manntall 1701, der sønnen til Ole Nilsen, Nils Olsen på 36 år (ergo født ca 1665) bor på Lille Selsøyvig (sammen med faren), og har en sønn Thomas Nilsen på 7 år som må være lik Thomas Nilsen Hiertøen (jmf. tingsvitnet): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=mt18001701&gardpostnr=223&personpostnr=894&merk=894#ovre

 

Synneve Jensdatter, første kona til ON, er det skifte etter i 1671 i Trondheim. Det betyr at Margrete Grøn og ON giftet seg etter dette tidspunkt om teorien er korrekt.

 

Skifte 29/4 1671 , Oluf Nielsen på Bratøren. hans avdøde qv. Syneve

Jensd. B.: Maren 8. Karen 7, Ingeborg 3 og Niels 6 år, nto. 591 ,

men faren gir brorlodd 100 Rd. , stedmor.

 

Jeg antar at stedmor = Margrete Grøn

 

De som nevnes over i saken fra tingboka er lett gjenkjennelig i dette skiftet:

 

Skifte 7/3 1685. avdøde Jens Pedersen og avdøde h. Maren Hansd.'-';! B.:

student Jens .Jensen Sckanke i dette ekteskap og i Jens' første ekte

1) Siri Jensd Jon Mendtssens,

2) Maren, Peder Bager;,

3) avdøde Synneve Oluf Nielsens (barn Niels 19, Maren Anders Adriansens på Hombland i Namdal, Karen Hans Christensens i Helgeland, Ingeborg 18 hos Christen Andersen på Home - Herø?). Fosterbarn Peder Nielsen og Karen Christensd. 5470-7-406 samt løsøre og vel 4900 våger fisk. Jens fikk 2531 i morsarv, resten delt likt. Gull 28, sølv 367, bygård 180, grund i Jomfrugaten i Sanden, boder på Levanger, Gjeslingen m. v., Belsviken borgerleie i Namdal 200, Austefjord avlsgrd i Namdal med 15 kuer m. v., gårdparter, jekter, sjøredskap, korn, tømmer, bord og kramgods.

 

Det er flere andre skifter fra Trondheim som er relevant her, men jeg tar dem ikke med. Av disse skiftene er også klart at Ole Arentzen Storch og Synneve Olsdatters Grøns utsagn i saken ikke er til stole på når det gjelder navn og barn.

 

Likevel, så ser det ut som om enkelte elementer fra det som vitnes om i tingboka stemmer perfekt:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=mt18001701&gardpostnr=128&merk=128#ovre

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 5A (3A 0005), 1718-1721, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1718-1723 i to bind (A og B) A har folio 1-268. Register i 5B.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24835/152/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090220630516.jpg

 

Sundøen; Rødøy/1719
Hans Christensen     M                    Hovedperson
Karen Olsdatter      K                    Ektefelle

Sundøen; Rødøy/1755
Jacob Hansen         M                    Hovedperson
Kiersten             K                    Ektefelle
Andersdatter
Jens Hansen          M                    Bror.; Storselsøen.
Niels Hansen         M                    Bror.; Sundøen.
Ole Hansen           M  Død               Bror.; Nedre Tjong.
Hans Olsen           M                    Barn av Ole; Nedre Tjong.
Synneve Hansdatter   K  Død               Søster.
Ole Jensen           M                    Barn av Synneve; Flatøen.
Hans Jensen          M                    Barn av Synneve; Aag.
Jon Jensen           M                    Barn av Synneve; Flatøen.
Niels Jensen         M                    Barn av Synneve; Bergen.
Karen Jensdatter     K  Gift              Barn av Synneve; Anders Povelsen, Stensland
Margrethe Jensdatter K  Gift              Barn av Synneve; Christopher Amundsen, Myken
Barbara Jensdatter   K  Ugift             Barn av Synneve; Tj. Lars Riber, Gierøen.
Ane Jensdatter       K  Gift              Barn av Synneve; Ole Jensen, Reppen
Marithe Jensdatter   K  Gift              Barn av Synneve; Daniel Pedersen, Sør Gierøen
Berith Jensdatter    K  Død               Barn av Synneve
Jens Christophersen  M        3           Barn av Berit

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Vanskelig å finne noe om disse folka i Trondheim siden de tydeligvis ikke bodde der;

Fra kemnerregnskapet Vår Frue sogn i 1695:

Olle Nielsen Bratøren boendis i Nordland, foregiver at hand i forige aaringer iekun har været lagt for 1 1/2 eller 2 r (?) i det høyeste, og ieke heller kunde efter sin forue mere give, men beklager at Thomas Jensen af had og afvind har forvildet at hand for Ao 95 er paalagt 4 r (?) derpaa betalt 2 1/2 r. Resterer som hand formoder at forpkanaanis for 1 r 2ort

neste linje:

for grunden som Baards Anne paaboer -1 ort-   (sikker på om dette er eiendommen til Ole Nielsen, men det kan virke slik)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 11 Takker! Jo, det er nok vår Ole Nilsen. Passer også bra at det oppgis at han bor i Nordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1b, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620174.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18936&uid=ny&idx_side=-49

Ole Arntzen Storch til sin broder toldinspektør i Trondheim Peder Arntzen Storch...

Her er et eller annet som er merket O.A.S.St(?) S.O.D:G (Synneve Olsdatter Grøn).

 

Kanskje noen kjenner andre primærkilder der hun er benevnt Grøn?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Ja dette blir det jo vanskelig å finne bevis for. Nils Hansen Sundøen nevnes jo her, og om det kunne være av interesse har jeg han første gang gift med Karen Hermansdatter Norum født ca 1675, og

henne var det skifte på i 1732. Andre gang var han gift med Magli Christensdatter Mechlenborg(ca 1708-1784). Hun var søster av min forfar Hans Christensen Mechlenborg, så derfor har jeg disse

i mitt slektsprogram i utgangspunktet. Var skifte på Nils 11.08.1767. Karen Hermansdatter Norum har jeg jo også som etterkommer av bror av forfar, som jeg har skrevet om tidligere

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 15 Ja, det har du helt rett i...... :)

 

# 14 Ja, det har jeg også funnet ut, men takk uansett. :) Mye av dette er jo kjent fra før og finnes gode kilder på, men når det gjelder barn av Ole Nilsen og Margrete Grøn er det jo heller smått med kilder. Likeså når det gjelder hennes opphav. Hadde håpet at det var noen som hadde gravd i kildene for å finne spor av andre barn av ON og MG.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1b, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620262.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18936&uid=ny&idx_side=-137

I 1744 når Lars Hansen Schrøder får tillatelse til å drive handel på borgerleiet Lille Selsøyvik går det frem at borgerleiet har ligget øde i lang tid. Hvordan fikk han hånd om borgerleiet?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref # 1, Sander Olsen:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=59&filnamn=st18001711sko&gardpostnr=252&merk=252#ovre

Rødøe     Lil-Selsøen     Opsidder     Sander     Olsen     3

 

Hvor ble han og kona av montro?

 

Eneste Sander Olsen nevnt i manntall 1701 på Helgeland er Sander Olsen sønn 18 år på Qvitwær i Lurøy:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=mt18001701&gardpostnr=230&personpostnr=927&merk=927#ovre

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Brodahl kan hjelpe oss litt, det ble betalt for begravelsen til Sander Olsens barn 27/7-1722. Det må vel være samme kar, skal se senere om jeg finner han i noen av skattelistene om han flyttet til Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I Trondheim skattemanntall 1743 finns en Ole Sandersen los som # 448 i Vår Frue sogn.

 

I samme manntall nevnes en Elen Grøn (under # 177 i Vår Frue sogn). Hun har i hvert fall ikke jeg truffet på før i kilder......

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

? http://xml.arkivverket.no/diverse/pb16011746.pdf

 

SKJØTE 2. 8.1749 Trondhjem Pantebok 6, 124b
TIL :F1:Anders :P1:Knudsen FRA :F1:Ole :P1:Sandersen :E1:Grøn PÅ :T1:hans eiende og iboende hus.
1. eiendom: Kun bebyggelse Pris: 40 rd
Eiendommens geografi, gate / plass etc. : :N1:Geilen
Naboer: :F1:Pover <sic> :E1:Tømmermand :T3:på den østre og :F2:Gunder :E2:Tømmermand :T5:på den vestre side.
Grunneier: :T1:Madam :E1:Wessel.
Tidligere referanse®: :T1:Auksjonsskjøte av 21. august 1740 fra Marcus Busch.
Andre Impliserte: :T2:Vitterlighetsvitner: :F1:Jacob :P1:Petersen :T3:og :F2:Jens :P2:Th. :E2:Schaaning.
Dok nr: 589 Registrert av: B . Gundersen

 

SKJØTE 21. 8.1749 Trondhjem Pantebok 6, 126b
TIL :F1:Ole :P1:Landersen/Sandersen :E1:Lods FRA :F1:Ingeborre :P1:Jonasdatter PÅ :T1:hennes til dato eiende og iboende hus og grunn.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 110 rd
Område: Sanden
Naboer: :F1:Johannes :P1:Povelsen :T3:på den østre og :F2:Ole :E2:Stavne :T5:på den vestre side.
Andre Impliserte: :T1 :Lovverge: :F1:Henrich :E1:Kuhneman.
Dok nr: 601 Registrert av: B. Gundersen

 

OBLIGASJON 15.9.1749 Trondhjem Pantebok 6, 129b
TIL :T1:mag. :F1:Peter :E1:Høyer FRA :F1:Ole :P1:Sandersen :E1:Grøn PÅ :T1:90 rd, av :F1:Thomas :E1:Bredahls :T3:arvepenger, MED :T1:pant i hans gård og grunn.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse
Område: Sanden
Naboer: :F1:Johannes :P1:Povelsen :T3:på den østre og :F2:Ole :E2:Stavne :T5:på den vestre side.
Dok nr: 617 Registrert av: B. Gundersen

 

PROKLAMA TIL SKIFTEHOLD 21. 3.1759 Trondhjem Pantebok 6, 484b
EFTER :T1:avg. :F1:Ole :P1:Sandersen :E1:Laads. :T3:Dødsbohuset ligger i Sanden.
Dok nr: 2998 Registrert av: B. Gundersen

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 17 (3A 0020), 1758-1765, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register. Register bak i boken. Noen blad av registeret er løsnet og ligger løs i boken.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25095/96/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204350334.jpg

....enken Malena Nielsdatter afgl lods Ole Sandersens huus i Sanden....
1 søn og 1 datter, nemlig:
Sander Olsen gl: 18 aar tienende paa Stranden i Lexvigens præstegield
Margrethe Olsdatter værende i Lexen udi Ørelands præstegield gl: 33 aar

Det vises til en obligasjon i skiftet som er gjengitt, og der han undertegner som Ole Sandersen Grøn, så losen Ole Sandersen og Ole Sandersen Grøn er samme person.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1734, side 10.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660627.jpg

Datter Johanna døpt i 1734. Ingen kjente faddere.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1736, side 16.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660633.jpg

Datter Anne Cathrina i 1736. Ingen kjente faddere.

 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWM5-Y4D

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Ekteviede 1734, side 384.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-209
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670102.jpg

Samme som Ole Sandersen Hvitfelt som gifter seg med enken Malena Nielsdatter Bierch 14. januar 1734?

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1740, side 27.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660644.jpg

Datter Margrethe døpt i 1739. Ingen kjente faddere.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 6, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328660818.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20231&uid=ny&idx_side=-133

Her kalles han Ole Sandersen Grøn, laas (los)

 

Jeg får ikke barnas navn og alder til å stemme overens med de som det er dåp på i Trondheim. Meget mulig at det er et annet par med likelydende navn.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Det opplyses i skiftet at Ole Sandersen døde i Dublin for omtrent 3 måneder siden. Opplysningene ble gitt til Sr. Otto Beyer av skipper Phillip Gram. OS hadde reist her fra stædet som baadsmand forklarte enken.

 

Videre opplyses at Ole Sandersen hadde vært formynder for de 3 døttrene til Christopher Nielsen og Kiersten Diderichsdatter, Didericha, Elisabeth Maria og Kierstina Christophersdøttre.

 

Boet var fallitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Malena Nielsdatter Bierch var enke etter Jens Tostensen. Forlovere til Ole og Malena var Erich Grøn og Søfren Christensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 23 Ja, og det nevnes også en Christopher Sandersen i skiftet, men om han er beslektet eller ei klarer i hvert fall ikke jeg å lese. Formynderskapet du nevner var fra et skifte i 1755 (så vidt jeg husker). Mulig overformynderiprotokollen kan fortelle mer.... Kan det være sønnen til Jens Olsen Grøn, Erich som er forlover?

 

Overformynderiprotokollen:

post-1909-0-83371900-1416954704_thumb.jpg

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.