Jump to content
Arkivverket

Ny programvare for skanna kirkebøker - OPPDATERT 6/12-2015


Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Recommended Posts

I dag 5. mars 2015 har vi gleden av å presentere våre nye visningsprogramvarer for skanna arkivmateriale, som er tilgjengelige på https://media.digitalarkivet.no/

 

Denne tråden er en informasjonstråd om programvaren for skanna kirkebøker. Denne versjonen av programvaren er en betaversjon. Tråden er sperret for innlegg fra andre enn administratorer. Vi ber om at spørsmål, feilmeldinger og andre tilbakemeldinger postes i Forum for betatesting.

 

Programvaren inneholder alle kirkebøker som er tilgjengelige i den gamle visningsprogramvaren, bortsett fra lysningsprotokoller (som vil komme senere) og borgerlige vigselsbøker (som vil bli flyttet til et annet visningsprogram). Imidlertid gjenstår det mye arbeid med å oppgradere metadataene for kirkebøkene, slik at de er tilpasset en nye programvaren. Derfor vil mange kirkebøker vises med "Ukjent arkiv" og uten soknetilhørighet. Det er i praksis bare for Vestfold at metadataene er oppgradert. Best bilde av det nye visningsprogrammet får man derfor ved å bruke kirkebøkene for Vestfold.

 

Av praktiske årsaker har vi valgt å skille de "utenlandske kirkebøker", blant annet kirkebøkene fra sjømannsmisjonen, ut i en egen inngang.

 

Søkefunksjonaliteten gir deg mulighet til å søke etter kirkebøker knyttet til fylker, arkiver og sokn. Man kan også velge kirkeboktype og listetype, man kan avgrense kronologisk og søke i fritekst. Den viktigste forskjellen fra den gamle programvaren, er at man kan gjøre flere valg i hvert utvalg (for eksempel flere sokn).

 

Når man gjennomfører et søk, kommer man til trefflista. Den viktigste forskjellen fra den gamle programvaren, er at man kan se hvilke listetyper´hver enkelt kirkebok inneholder. Listetypene er vist med forkortelser på to bokstaver, men hvis man holder musepekeren over, får man se listetypenes fulle navn. Listetypene er klikkbare og er en snarvei inn i listemodus.

 

Innholdssida vil formodentlig være gjenkjennelig for de fleste.

 

Fra trefflista eller innholdsfortegnelsen kommer man i selve bildevisninga. Kort om dette skjermbildet:

 • Øverst til høyre i det skanna bildet ligger en knapperad med forskjellig funksjonalitet. Med "øyet" til venstre kan den minimeres. Med piltastene kan man bla framover og bakover i kilden. Med pluss og minus kan man forstørre og forminske bildet som man ønsker (de gamle prosentvalgene er ikke videreført), og med krysset tilbakestiller man bildestørrelsen til utgangspunktet. Til høyre for krysset er det en knapp for fullskjermvisning. Helt til høyre finner man brukerinnstillinger som gjør at man kan huske bildestørrelse og bildeutsnitt når man blar, skjule oversiktskartet og vise "eksperimentell funksjonalitet". Visning av "eksperimentell funksjonalitet" innebærer to ekstra valg i knapperaden, nemlig rotasjon av bildet og invertering av fargene.
 • Nederst til høyre i det skanna bildet ligger oversiktskartet, som viser hvilket utsnitt av bildet man ser. Man kan flytte utsnittet ved å dra det rundt i oversiktskartet. Man kan også dra seg rundt i selve bildet.
 • Til venstre over bildet er det to bokser som viser henholdsvis sidetallet og bildenummeret til bildet som vises. Her kan man enkelt velge et annet sidetall eller et annet bildenummer ved å skrive i et av feltene og trykke enter på tastaturet. Det er en korresponderende boks til høyre over bildet som viser det totale antallet bilder i kilden. Over denne er det en knapp "nytt søk" som leder tilbake til startsida for skanna arkivmateriale.
 • Mellom boksen for bildenummeret og boksen for det totale antallet bilder er det en "slider" som gjør det mulig raskt å bla seg framover og bakover så mange bilder man måtte ønske. Slideren erstatter de mindre fleksible funksjonene for å bla 5 eller 20 sider ad gangen.
 • Over slideren finnes kildereferanse, ytterligere informasjon/merknader og lenker. Med hensyn til lenker er det litt annerledes enn tidligere. Valgene er permanent bilde-ID (bildets filnavn), permanent bildelenke (som før) og brukslenke for sidevisning (erstatter permanent sidelenke). De gamle permanente sidelenkene vil bli omdirigert. Fordelen med brukslenke for sidevisning er at vi kan endre rekkefølgen på bildene eller flytte bilder til andre kilder, uten at lenka endrer seg.
 • Sist i kildereferansen ligger listeinformasjonen i bokser. Ved å klikke på boksene, slik at de blir brunfarget, aktiveres listemodus.
 • Øverst til høyre er det lenker til arkivverket.no, digitalarkivet.no og Digitalarkivets forum, samt mulighet til å velge engelskspråklig versjon. Bak symbolet aller lengst til høyre ligger en hjelpmeny (over hurtigtaster), en tilbakemeldingsfunksjon (se nedenfor) og innloggingsmulighet (se nedenfor).

Tilbakemeldingsfunksjonen er tenkt brukt til meldinger om enkeltstående tekniske feil og enkeltstående feil i metadata osv. Spørsmål, ris og ros, og meldinger som flere brukere kan ha interesse av, bør postes i Forum for betatesting, som nevnt innledningsvis.

 

Man kan logge seg på (jf. den nevnte innloggingsmuligheten) med brukernavn og passord fra Digitalarkivets forum. For saksbehandlere i Arkivverket gir dette mulighet til å bruke sperrede bilder, men for vanlige brukere gir innlogging mulighet til å generere PDF-filer. Funksjonaliteten dukker opp som et ekstra valg i knapperaden. Man kan velge fritt hvilke bilder man vil ha med i en PDF; ett eller flere enkeltstående bilder og/eller et intervall av bilder. For pantebøker indeksert på dagboknummer kan man enkelt legge til alle bilder med samme dagboknummer. Programvaren for generering av PDF-filer er en separat programvare som foreløpig mangler mulighet for å splitte oppslag i to (tilsvarende PDF-2 i den gamle programvaren. Dette vil komme etter hvert.

 

Vi håper at våre brukere vil prøve ut den nye programvaren og gi oss tilbakemeldinger!

 

Den gamle programvaren vil ikke bli vedlikeholdt, og på sikt vil den bli fjernet. Det er imidlertid ikke aktuelt før den nye programvaren er 100 % ferdig og alt innhold er tilgjengelig med oppgraderte metadata i den nye programvaren.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Programvaren inneholder alle kirkebøker som er tilgjengelige i den gamle visningsprogramvaren, bortsett fra lysningsprotokoller (som vil komme senere) og borgerlige vigselsbøker (som vil bli flyttet til et annet visningsprogram). Imidlertid gjenstår det mye arbeid med å oppgradere metadataene for kirkebøkene, slik at de er tilpasset en nye programvaren. Derfor vil mange kirkebøker vises med "Ukjent arkiv" og uten soknetilhørighet. Det er i praksis bare for Vestfold at metadataene er oppgradert. Best bilde av det nye visningsprogrammet får man derfor ved å bruke kirkebøkene for Vestfold.

 

[...]

 

Søkefunksjonaliteten gir deg mulighet til å søke etter kirkebøker knyttet til fylker, arkiver og sokn. Man kan også velge kirkeboktype og listetype, man kan avgrense kronologisk og søke i fritekst. Den viktigste forskjellen fra den gamle programvaren, er at man kan gjøre flere valg i hvert utvalg (for eksempel flere sokn).

 

 

Jeg skal utdype litt om metadataarbeidet vi er i gang med:

 

I den gamle programvaren ble kirkebøkene registrert med og sortert etter geografi, dvs. prestegjeld og sokn. Sokn ble bare registrert i de tilfellene der kirkebøkene ikke dekker hele prestegjeld. Dette har dannet grunnlag for at kirkebøkene har blitt benevnt ”Askøy / Strudshavn” (Strushavn sokn i Askøy prestegjeld), ”Askøy / Askøy, Fjell” (Askøy sokn og Fjell sokn i Askøy prestegjeld) eller bare ”Askøy” (hele Askøy prestegjeld). Vår erfaring er at dette systemet i en del tilfeller har virket mot sin hensikt, ved at det har vært vanskelig for brukerne å finne fram. Dessuten har det, av ulike årsaker, ikke vært mulig å følge prinsippet konsekvent, og/eller vi har rett og slett registrert feil.

 

Vi gjør nå to grep. Det ene er å koble kirkebøkene til de arkivene de tilhører, for eksempel ”Seljord kirkebøker” eller ”Aremark prestekontor kirkebøker” (statsarkivene følger litt ulike prinsipper). Det gjør det mulig å sortere kirkebøkene etter sin arkivmessige orden, hvilket til sjuende og sist er det mest praktiske og oversiktlige.

 

Det andre grepet er å registrere sokn på alle kirkebøkene, også de som dekker hele prestegjeld. Kirkebøker som tidligere var registrert med kun ”Hedrum”, fordi de dekker hele Hedrum prestegjeld, registrerer vi nå med ”Hedrum sokn, Kvelde sokn, Hvarnes sokn”. Dette danner grunnlaget for et velfungerende soknesøk, som langt på vei vil gjøre den gode, gamle soknehistorikken overflødig. Hvis et sokn har skiftet prestegjeldstilhørighet og er representert med kirkebøker i flere arkiver, vil et søk på soknet gi treff på alle disse kirkebøkene, sortert innenfor hvert arkiv.

 

Det vil ta oss tid å gjennomføre disse to grepene. Mens dette arbeider pågår, vil kirkebøker som ikke er registrert med arkivtilhørighet, være sortert under ”Ukjent arkiv”. Disse vil man da ikke få treff på i arkivsøket. På samme måte er mange kirkebøker registrert uten sokn (tredje kolonne i trefflista er tom), og disse kirkebøkene får man derfor ikke treff på i soknesøket. I noen grad kan søk i fritekstfeltet hjelpe.

 

Vi er ferdige med metadataarbeidet for Vestfold, men for de øvrige fylkene er det store mangler. Dette er faktisk de viktigste årsakene til at vi sier at det er en betaversjon vi har gått ut med.

 

God helg! 

Link to comment
Share on other sites

I går ettermiddag ble det lagt en ei oppdatering av programvaren, og med dette skal vi ha fulgt opp de fleste av ønskene som har kommet så langt. Vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger!

 

Søk og treffliste

 

 • Antall treff pr side er økt fra 20 til 50.
 • Tooltip over listetypeforkortelsen viser nå også ytterårene for listetypen. Listetypens ytterår er ikke alltid samsvarende med kirkebokas ytterår.

 

Visningsprogram

 

 • Kildeinformasjonen til høyre for trefflista og under «i»-knappen er utvidet med fylke, arkivreferanse og lenke til Arkivportalen.
 • Arkivreferansen er sløyfet i kildereferansen.
 • Under brukerinnstillinger er det nå separate checkbokser for «husk zoom» og «husk posisjon».
 • Husk zoom ved zooming med nummertastene 1-4.
 • Reset zoom og posisjon med «0» i stedet for «Esc».
 • Hjelp-menyen er tatt ut av brukermenyen og har fått et eget punkt «?» i øvre høyre hjørne.
 • Søkekriterier lagres (knyttet til nettleserfane), slik at man kan gå tilbake til trefflista.
 • Piltastene kan benyttes til å panorere, uten at man trenger å klikke på bildet først.
 • «PageUp» og «PageDown» scroller én vindushøyde opp eller ned, i stedet for å scrolle helt opp eller ned.
 • På mobile enheter kan man skru av fullskjerm.
 • På mobile enheter plasseres verktøylinja riktig når enheten vris 90 grader.

 

PDF-hefte (utskriftsfunksjon)

 

 • Knappen for PDF-hefte vises i verktøylinja også hvis man ikke er innlogget.
 • Mulig å splitte bilder i to og fordele på to sider (tilsvarer gammel PDF-2).
 • Mulig å velge bort tittelside og innholdstabell fra PDF-heftet.
Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Vi har gjennom året arbeidet med å oppdatere våre metadata, slik at de er tilpasset den nye løsningen. Til orientering er vi nå stort sett ferdige med Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, men det gjenstår noen mindre justeringer, særlig for dissentermenigheter og for menighetene i Oslo. Vi arbeider videre med de øvrige fylkene.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.