Jump to content
Arkivverket

Thurmand i Tønsberg og i Arendal


Per Holte Rosenkilde

Recommended Posts

Per, Grete,

 

I artikkelen «Den genealogiske fantasifiguren Laurits Kristoffersson Marstrand i Tønsberg og hans angivelige barn» (NST, XLII, s.122) har Kristian Hunskaar en omtale av hvordan Anders Turmann passer inn.

 

Hunskaar har funnet ham med jordegods i 1643-1646, som innen 1647 er overtatt av «Augde, Sal: Anderβ Turmands». Hunskaar viser så hvordan denne Augde har patronymet Lauritsdotter og at hun i en kilde fra 1672 kaller Ambrosius Ambjørnsson for hennes brorsønn. Ergo har den godeste borgemester Anders Turmann på 1640-tallet vært gift med Auge Lauritsdotter, en datter av Else og Laurits (Marstrand).

 

Hunskaar har ikke tatt for seg barna til Anders og Augde, og i artikklen vil han ikke ta stilling til de tre (ugifte) døtrene som er nevnt i koppskatten 1645 også er døtre av Augde. Ved å tas med i koppskatten er de alle over 15 år, og følgelig født cirka 1630 eller tidligere.

 

Det vil således kunne være fruktbart å kartlegge alle av Anders Turmanns barn. Hvor tidlig kan han for eksempel ha blitt gift med Augde? Etter jordegodset å dømme var Anders Turmann endel av Marstand-kretsen allerede i 1635: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/8821/8/

 

Dette året er han anført mellom Ambjørn Lauritsson og Isak Lauritsson med følgende jordegods:

 

«Anders Thurmand

 

Quillesougen J Wigenn

Edtsteenn                   iiij tdr Kornn

 

Queldsougen

Quille                          vij schind

 

Er j schippd ix liβ pund j biβ: pund tunge

Der Aff er schattet

            Pending j dlr ix β»

 

Kan vi så finne en eldre tilknyting enn 1635?

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Link to comment
Share on other sites

Da må jeg få ile til med en aldri så liten korreksjon, slik at vi ikke havner på avveie.

 

Allerede i 1625 skattet Anders Turmann av Eisten i Kville i Båhuslen, men denne parten kan han ikke ha fått fra Marstrand-kretsen i det Else Marstrand fortsatt selv skattet av sitt jordegods dette år (siste år hun er oppført): http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/8666/5/?size=full&mode=0

 

Dermed kan det være at godset i Kvelde også er separat fra godset han senere overtar fra sin svigerfamilie på vegne av sin ektefelle. Her må det flere undersøkelser til.

 

Mvh Are

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan passe å avslutte med å sette inn opplysninger fra Stattholderskabets odelsjordebøker vedrørende Tønsberg: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39897/205/

 

Det var vel helst her jeg hadde kommet over opplysningen om at Anders og Laurits var brødre. Den som ønsker kan jo titte litt nærmere på ortografien og håndskriftstilen til Laurits. Den minner mye om en stil jeg har funnet i flere dokumenter fra 1570- og 1580-tallet. Om jeg har tolket rett, så anvender han i tillegg en dobbelt-t («tt») som forbokstav i slektsnavnet, et særmerke vi kjenner fra tidlig-gotikk (se ulike brev fra tidlig 1500 trykt i DN):

 

«15 | Anders turmand

            Panntteguodz

                        Queldz βogenn, udi Wigenn

            Edsteen                      iiij tønder Korn

                        Regnitt for ij schippund j fjringh

            det bekender ieg paa min

            broder s uene | Laures tturman

                                   [Æ]gen hann»

Link to comment
Share on other sites

Per, Grete,

 

Idet jeg sa at det kan passe å avslutte, så mente jeg igrunn mine innlegg den dagen, ikke hele debattråden.

 

Noen flere som har innspill til de nye kildeopplysningene eller noen som vil bidra med en foreløpig sammenfatning av hvor langt vi er kommet?

 

Kanskje tråstarter har noen synspunkter så langt?

 

Mvh Are

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg rotet det litt til i det siste innlegget mitt, jeg glemte å ta med kona til Jost Wulf i Fredrikstad. Hun het Elchen (også skrevet Elken noen ganger). Patronymet er så vidt jeg vet ukjent. Navnet er sjeldent på Sørlandet, så jeg ser det som relevant at i alle fall et par av Laurits Lauritzen Thurmands barnebarn ble oppkalt etter det vi nå vet var hans kone.

 

Denne debatten har vist at Lauriiz kan ha tilhørt denne familien, men ikke at han må ha tilhørt den. Det ser heller ikke ut til at de som har lagt ut den Geni-oppføringen jeg refererte til i mitt første innlegg har funnet noe belegg for det. Når man vet at Arendal i den perioden hadde betydelig innflytting blant annet fra Danmark, må konklusjonen være at hans opphav fortsatt må betraktes som ukjent. Jeg foreslår derfor at vi avslutter debatten i alle fall for hans vedkommende.

 

Samtidig blir det slutten på min aktive deltagelse på dette forumet. Jeg har endelig innsett at det er for avansert for meg.

 

Mvh

Per

Link to comment
Share on other sites

Hei Per

 

Jeg håper du vil fortsette her på forumet! Du har dratt i gang flere interessante debatter hvor nye funn har blitt avdekket – og jeg liker innfallsvinkelen og stilen din! Akkurat denne debatten beveger seg inn i en tid der de fleste av oss strever. For få år siden klarte jeg ikke å lese håndskrift fra 1600-tallet eller finne fram i kilder fra denne tiden. Nå går det bedre, jeg har investert tid og lært mye av andre, men jeg har fortsatt mye å lære om 1600-tallets normer og regler. Men uansett kompetanse og innsikt bør og må det være plass for alle typer slektsforskere, vi må godta at vi er forskjellige, det er det som gjør forumet spennende og fargerikt. Og det beste med forumet er at vi kan lære av hverandre og gjøre hverandre gode.

 

Når det gjelder opplysninger om Thurmann tror jeg nok man kan komme på sporet av flere spennende opplysninger, men det krever innsats og tid. Mange små puslespillbiter kan føre til at man ser hele bildet. Det er derfor jeg har gjort et forsøk på å kartlegge barna til Jacob, Jochum og Thale – kanskje kan det finnes spor i etterslekten om slektskap til Lauritz Lauritzen Thurmann også? Personlig mener jeg det er god sjanse for at han hører til i søskenflokken.

 

Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å bidra med, men kanskje kommer andre på banen med en ny brikke som kan føre til framdrift. I forumet er vi avhengig av hverandre for å løse nøtter, alle små og store bidrag er viktige, og jo flere som deltar jo mer morsomt er det.

 

Derfor, Per, håper jeg at du fortsetter å tenke høyt, spørre og delta i debatter. Forumet blir fattigere uten slike som deg.

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har selv interesse av Johan Poulsen Riis siden jeg tror han er bror av Jacob – se Krigskommisær og fogd Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatters barn - siste halvdel av 1600-tallet

Har derfor kikket litt nærmere på Laurits Lauritsen Thurmann, Elchen Jacobsdatter og Johan Poulsen Riis.

 

I 1683 finner jeg Johan Poulsen og hans hustru (Elchen) med følgende hjemmeboende barn:

 1. Katarina
 2. Anders
 3. Daniel, mindreårig
 4. Agnete, mindreårig
 5. Hans, mindreårig

Konsumpsjon og folkeskatt, Aust-Agder fylke, Nedenes fogderi, Fogderegnskap 1683

 

At Katarina var Johan Riis’ sin datter fra et tidligere ekteskap kommer fram i 1685 da han betaler skatt for seg selv, sin hustru og Catharina Johansdatter og Daniel Lauritzen, som nå må ha blitt over 12 år (eller var aldresgrensen 15 år?). Anders ser dermed ut til å være utflyttet.

Konsumpsjon og folkeskatt 1685, Aust-Agder fylke, Nedenes fogderi, Fogderegnskap, 1684-1689

 

 

Brødrene Anders og Daniel finner vi igjen i Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820:

 • 1693 eller før: «Daniel Larsen Thurmand, skipper. Mt. 1701 30 år, bodde da på Sandstø, Tromø. G. 1 m. Aase Nielsd., 2 m. Marie Jacobsd. I 1722 bodde enken Marie Jacobsd. I Barbu, hun hadde en liten næring med brennevinsdestillering.»
 • 1694: «Anders Larsen Turmand, kjøpmannskap»

I manntall 1701 er Daniel Larsen Thurmand helt riktig i sitt 30. år, er skipper i Arendal og borger til Kristiansand. Han er oppført med sønnen Lauritz Danielsen på 2 år.

 

I skiftet etter Daniel i 1722 på Barbo kommer det fram at han hadde vært gift to ganger; 1. Aase Nielsdatter, 2. Maria Jacobsdatter.

Barn i 1. ekteskap:

 • Elchen Danielsdatter, 24 år. Hun bodde etter morens død hos faren i 6 år, fra 1702 til 1708, og siden hos sin salige farbror Jacob Thurmann i 7 ½ år.

Barn i 2. ekteskap:

 • Hans Danielsen Turmand, 11 år
 • Jacob Danielsen Turmand, 10 år
 • Oluf Danielsen Turmand, 7 år

Aust-Agder fylke, Arendal by, Skifteprotokoll 1, 1709-1726

 

 

Vi kan dermed si at Laurits Lauritsen Thurmann og Elchen Jacobsdatter i alle fall hadde følgende barn:

 1. Jacob, flyttet hjemmefra før 1683
 2. Anders, flyttet hjemmefra ca 1684
 3. Daniel, født ca 1672
 4. Agnete
 5. Hans
Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#32

Tar med at i boet etter Daniel Larsen Thurmand i 1722 nevnes skilderier, bl.a. «Den Sl. Mands Daniel Tuurmands, og hans 3de Brødris Skillerier» (s. 275b). Dette passer godt med funnet av brødrene Jacob, Anders og Hans.

Link to comment
Share on other sites

Vi kan dermed si at Laurits Lauritsen Thurmann og Elchen Jacobsdatter i alle fall hadde følgende barn:

 1. Jacob, flyttet hjemmefra før 1683
 2. Anders, flyttet hjemmefra ca 1684
 3. Daniel, født ca 1672
 4. Agnete
 5. Hans

 

Boka Arendals geistlighed : dens genealogi og personalhistorie  fra 1897 har med kun tre (fire) barn av Laurits Lauritsen Thurmann og Elchen Jacobsdatter Wolf (s.22-23): Anders, Daniel og Agnete. Her står det at Jacob bodde i Skien og var gift med Anne Iversdatter, datter av lagmann Iver Hansen og Maren Clausdatter. Hun ble gravlagt i Skien 17. okt. 1716, 36 år gammel – «Mad Sl. Turmans». Litt lenger ned på siden finner vi hennes mors begravelse 22. des. «Frue Berg Raad Mechelborgs», hun ble 59 år.

 

Den 12 jan. 1717 ble skiftet etter «Weledle og Welbyrdige nu sal. Frue Bergraads» Maren Clausdatter åpnet i Skien, datter av lagmann i Skien Claus Andersen. Hun hadde vært gift to ganger; 1. g. med lagmann Iver Hansen og 2. g. med bergråd Niels Olufsen Mechlenburg. Fra første ekteskap hadde hun Pernille, gift med rådmann Thomas Sommer og yngstedattera Anne, som var gift med Jacob Thurmann. Både døtre og svigersønner var død før henne.

 

Anne og Jacob etterlot seg sønnen Iver Nicolai Thurmann. Verge for gutten var farbror Daniel Thurmann i Arendal. Iver Nicolai arvet hele 2289 rdl, 2 ort, 17 skilling etter sin mormor, i tillegg til hennes «gangklæder» verdsatt til 31 rdl og 3 ort.

Telemark fylke, Skien by, Skifteprotokoll, 1713-1722

 

Iver Nicolai Jacobsen Thurmann ble prest og virket først i Bø og Heddal før han endte opp som sogneprest i Toksværd på Sjælland.

 Wiberg Præstehistorie, Toksværd, Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

 

Han ble gravlagt der 15. okt. 1781, 65 år gammel. Wiberg mener han var født i Sauherad, men der finner jeg han ikke. Trolig ble han født i Skien, hvor kirkebøker mangler 1680-1715. I tingboka for Bamble 1708 kalles faren for «Monsieur Jacob Turmann i Scheen», se Furuvald, Gamle Gjepen.

 

Jeg finner Jacob Thurmann første gang i kildene i Gjerpen 4. juni 1686 hvor han var fadder for sogneprest Ole Frantzen Flor og Anne Nielsdatter sin datter Maren, og i 1702 var hans kone fadder, så de var gift før det. Søker man etter forskjellige varianter av navnet Thurmann på sidene Solumslekt og Gamle Gjerpen finner man dem som faddere mange ganger.

 

Fra Manntal 1712: Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund;

«In Summa Her wed Underdannigst Kortelig Befattet Scheens Bye og Districtes

Herlighed og Negotie. Hwor udj Bestaar.

.

De Graduerede, og de som Boe paa deris egne Gaarde uden Byen, og icke har Borgerskab, Hvilcke forhen er Specificerede

er udj alt Eiende for Byen..................................Sauger 27.2/3

2de qverne møller

5 Laxefiskerier, hvor af de 3de til Byens indwaanere er bortforpagted, og de Tvende til lige med Giemsøe Closter, forpagted til Jacob Tuurmand. […]»

 

Jacob var proviantforvalter på Gjemsø kloster, som var slekten Adelers eie. En sak fra tingboka viser at han var på Gjemsø kloster allerede i 1695 – se Solumslekt.

 

----

 

I boka Arendals Geistlighet står følgende i en fotnote: «I 1715 indsamledes collect i Arendal for «Anna salig Hans Thurmanns» - denne har uden tvivl ogsaa været en søn af Lauritz Lauritzen Thurmann.»

Dette vet vi nå er helt riktig. Har enn så lenge ikke funnet flere spor etter Hans, ei heller bror Anders.

 

Tar til slutt også med en annen note: «Johan Riis var Broder af Jacob Povelsen Riis, der var foged i Mandals lehn 1666-79 […]»

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

I boka Arendals Geistlighet står følgende i en fotnote: «I 1715 indsamledes collect i Arendal for «Anna salig Hans Thurmanns» - denne har uden tvivl ogsaa været en søn af Lauritz Lauritzen Thurmann.»

Dette vet vi nå er helt riktig. Har enn så lenge ikke funnet flere spor etter Hans, ei heller bror Anders.

 

Hans Thurmanns enke Anna kan være én av disse:

 

Arendalls Kleiv och Næs, som ellers kaldis Bendictsklejven och Langsævnæsset:

 • Anne Jensdatter.                )
 • Anne Terchelsdatter          )
 • Anne Olsdatter                  ) fattige Encher och inderster.
 • Anne Jacobsdatter            )

Manntall over Arendal kirkesogn 22. august 1715, av sogneprest Peder Brinch

 

Link to comment
Share on other sites

Legger inn en liten tilleggsopplysning om Daniel Lauritsen Thurmann fra siden Sound Toll Registers

 

Her ser vi at «Daniel Laurssen Thurmand» fra København var skipsfører på ei skute som fraktet last fra Liepaja i Latvia til Dunkerque i Frankrike i 1694. Mao holdt Daniel til i København på denne tiden, for det bør være samme mann.

 

Lenke direkte til siden

+ til primærkilden

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Idag hadde Lillesandsposten en 2-siders artikkel om Jacob Justssøn Ulv (Wolf/Wulf).  Bl.a. nevnes at hans gamle almanakk finnes bevart på KUBEN i Arendal.  Artikkelen inneholder bilder av hans gamle hus i Lillesand satt opp i 1633.  Man går ut fra at Jacob var 2. kjente innbygger i Lillesand (den gang Sanden). Jacob ble gift med Agnete datter av sognepresten i Vestre Moland Lauritz Nilssøn. Hun ble senere gift med Børge Trulssøn.

Link to comment
Share on other sites

Dersom det er til det minste hjelp, kan vi utelukke Anne Jacobsdatter Bendiksklev som Thurmands hustru.  Hun var en av mine formødre og enke etter Simon Olsen. Anne døde 25. juni 1717.

Link to comment
Share on other sites

Supplerer #37.

 

Huset til Jacob Justssøn Wulf ble dessverre revet på 1950-tallet og hvor var riksantikvaren? Det var nesten 100 år eldre enn nest-eldste hus i Lillesand.  I filmen Marianne på Sykehus fra 50-tallet sees også Jacobs hus. (Marianne hadde fått et fiskeben i halsen ......).

 

Det er litt interessant lokalhistorisk at Kristian 4. grunnla Kristiansand i 1641, altså nesten 10 år senere enn Jacob flyttet tll Sanden (Lillesand).  Det spekuleres på om Sanden fra det tidspunkt ble kalt Lillesand og i manntallet i 1664 skrives det Lille Sanden (9 menn og gutter over 12 år).

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

 

Den 12 jan. 1717 ble skiftet etter «Weledle og Welbyrdige nu sal. Frue Bergraads» Maren Clausdatter åpnet i Skien, datter av lagmann i Skien Claus Andersen. Hun hadde vært gift to ganger; 1. g. med lagmann Iver Hansen og 2. g. med bergråd Niels Olufsen Mechlenburg. Fra første ekteskap hadde hun Pernille, gift med rådmann Thomas Sommer og yngstedattera Anne, som var gift med Jacob Thurmann. Både døtre og svigersønner var død før henne.

 

 

Til info for andre som måtte lese denne tråden så nevner jeg at Maren Clausdatter og Iver Hansen hadde 5 barn - ikke bare Pernille og Anne.

 

Pernille Iversdatter døpt 21.aug.1673 begr. 10.apr.1698

Hans Iversen døpt 8.nov.1674 begr. 14.jan.1675

Anne Iversdatter døpt 12.des.1675 begr. 4.feb. 1676

Dorthe Iversdatter døpt 11.apr.1679 - død etter 1693 *)

Anne Iversdatter f. c1680 begr. 17.okt.1716  (kb mangler fra 1680)

 

Alle datoer fra kb for Skien.

 

*) Kilde Finne-Grønn: Skiensfamilier med jordegods i Hardanger.

Link to comment
Share on other sites

 

Vi kan dermed si at Laurits Lauritsen Thurmann og Elchen Jacobsdatter i alle fall hadde følgende barn:
 1. Jacob, flyttet hjemmefra før 1683
 2. Anders, flyttet hjemmefra ca 1684
 3. Daniel, født ca 1672
 4. Agnete
 5. Hans

 

Agnete Lauritzdatter Thurmann f. c1672 begr. 20.des.1759 i Arendal 87 år gml. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-351, gift med kontrollør Andreas Mathiassen Bøeg f. c1660 i Danmark begr. 20.apr.1722 i Arendal.

 

Daniel Lauritzen Thurmann og Maria Jacobsdatter vies 12.des.1708 i Arendal http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-281

 

Daniel Lauritzen Thurmann og Maria Jacobsdatters sønn Hans døpt 16.nov.1709 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-48

 

Daniel Lauritzen Thurmann og Maria Jacobsdatters sønn Jacob døpt 27.jan.1712 i Arendal http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-54

 

Link to comment
Share on other sites

Per, Grete, Leif,

 

For relativt kort tid siden kom jeg over en interessant referanse til Thurman i Tjølling i en matrikkel fra 1660-tallet. Dette er kanskje kjent allerede?

 

Mvh Are

 

(fol. 60b-61a) 

 

Wiig

 

Som forige SognePræst Sl. Hr. Jachob Thurmands Effterladte Enche Kahren Erichs Daatter lader bruge, och Huis efftr KongL: Maytst Naadigste forordning Aff Dato Aggershuus dend = 29 Augustj Ao: 1648: saasom Andre PræsteEncher for Schatt och anden besuæring frj niuder -- Schylder med Vnderliggende Anpart udj Wigβ Øe - 8 Pd: Smør, Saaer -- 11 tdr: ich Træer -- 5 tdr Auffler -- 65 Læs Høe, føeder -- 12 Kiør -- 6 Vngnøed -- 8 Søuffuer och -- 2 Hester Schouff ey Videre endtil Jldebrand och Gierdefang, Rødningsland indtet som tienligt er, Har Homlehauge --

 

[etc]

 

Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, stykke 21 (RA/EA-4070/N/Nb/Nba/L0021), 1667-1667, oppb: Riksarkivet.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39091/74/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma20100429630477.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Agnete Lauritzdatter Thurmann og Andreas Mathiassen Bøeg får sønnen Mathias døpt 2.jul.1704 https://media.digitalarkivet.no/view/9399/45414/2

 

Datteren Elchen døpes 26.feb.1707 https://media.digitalarkivet.no/view/9399/45414/9

 

Datteren Anne Margrethe døpes 31.okt.1708 https://media.digitalarkivet.no/view/9399/45414/13

 

Sønnen Anders døpes 6.mar.1710 https://media.digitalarkivet.no/view/9399/45414/17

 

Datteren Karen døpes 8.jun.1714 https://media.digitalarkivet.no/view/9399/45414/27

 

Mons. Thurmanns enke begr. i Fjære 29.mai 1771 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9458&idx_id=9458&uid=ny&idx_side=-12

87? år gml. Delgobe mener dette er Maria Jacobsdatter, dvs. Daniels enke.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

 • 7 years later...

Jeg våger meg på å ta opp denne gamle tråden fordi jeg har både nye opplysninger og nye spørsmål angående slekten Thurmann.

 

Kirkeregnskapet for Vår Frue kirke finnes bevart fra 1637, og inneholder blant annet opplysninger om begravelser der det ble betalt for jord og klokkeringing. For perioden fram til første kirkebok starter (1637-1688) er det innført opplysninger om mer enn 600 begravelser.

 

Augde Sal. Anders Turmands begraves i den Nordre kirke (St. Laurentii) i 1675, og det betales 3 ort til Vår Frue kirke for ringing med klokkene der. @Kristian Hunskaar (privat) har i NST XLII side 123 redegjort for at hun nevnes i skattelistene fram til 1678.

 

Anders Thurmanns begravelse er ikke ført opp i regnskapet, men det må skyldes en lakune for treårsperioden fra Phillipi Jacobi 1646. Derimot begraves Anders Tuurmandz barn 2. juli 1657. Siden det ikke står salige Anders Thurmand, er det en mulighet for at det er et barnebarn som begraves, og at barnefaren er han som senere oppføres som tollbetjent i Holmestrand.

 

Anders Thurmanns nevø Jochum Thurmann begraver et barn 6. august 1662. Tidligere i denne debatten er det gjort rede for fire barn av Jochum av @Grete Singstad. Det kan der legges til at datteren Anne begraves fra St. Laurentii kirke i Tønsberg 21. oktober 1735, 66 år gammel.

 

Lauridtz Tuurmand begraves i Nordre kirke 28. juli 1656. Dette må være den Laurits/Lars Thurmann som @Are S. Gustavsen har vist er bror til Anders Thurmann, og altså far til Jochum Thurmann.

 

I 1654 begraves Maren Laurids Turmands. Dette er konsistent med opplysningene i boka Familien Thurmann : samlet efter vedkommendes egne opgaver og authentiske dokumenter (Jørgen B. Thurmann, 1866), der Lars Jacobsen Thurmann, gift med Maren Mortensdatter Zinger, utpekes til stamfaren til slekten Thurmann i Tønsberg og far til Jacob og Jochum Thurmann. En Morten Singer nevnes for øvrig i skattelister og tollister i Tønsberg fra ca. 1612 til 1633.

 

Jeg har ikke funnet dokumentert at Anders og Laurits Thurmann var Jacobsønner. Det ser ut til at senere litteratur bare viser til boka fra 1866. Men det er interessant at Gurrj Jacob Turmands begraves i Vår Frue kirkegård 26. februar 1645.

 

Spørsmålene blir da i første rekke om det kan dokumenteres at Anders og Laurits Thurmann var sønn av en Jacob Thurmann, og om  Laurits' hustru Maren var datter av Morten Singer.

Edited by Ketil Firing Hanssen
ferdistilt
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om det har interesse eller det allerede er kjent stoff, Men en Roelof Thurmann fra Arendal gifter seg i Amsterdam i 1746.

 

Og her er en liste med andre Thurman i Amsterdam. Mulig noen er i familie med Roelof ?

Roelof Thurman  Vader 25-08-1747 Amsterdam DTB Dopen
Roelof Thurman  Bruidegom 21-04-1746 Amsterdam Ondertrouwregister
Bernard Thurman  Schipper 29-11-1725 Amsterdam Averijgrossen
Nicolaes Thurman  Geregistreerde 10-12-1668 Amsterdam Notariële archieven
Hans Daniel Thurman  Geregistreerde 19-05-1736 Amsterdam Notariële archieven
Hans Daniel Thurman  Geregistreerde 19-05-1736 Amsterdam Notariële archieven
Roeloff Daniel Thurman  Geregistreerde 01-05-1755 Amsterdam Notariële archieven
Roeloff Daniel Thurman  Geregistreerde 15-09-1753 Amsterdam Notariële archieven  

 

image.png.3dc478bdf73618f73a4ec5a1f8be5b74.png

 

Indexen (archief.amsterdam)

 

Mvh

Ivar

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dette kan kanskje også være av interesse. De fleste av disse personene skal være fra Arendal

 

Notariële archieven met Maria Jacobs

Geregistreerde

Maria Jacobs

diversen

; Positie op scan: scan: NOTQ00055000244; positie: 3218, 2357, 619, 94

Geregistreerde

Johan Marselius

diversen

; Positie op scan: scan: NOTQ00055000244; positie: 4481, 1179, 511, 90

Geregistreerde

Anders Nielsen Tule

diversen

; Positie op scan: scan: NOTQ00055000244; positie: 4679, 2365, 354, 67

Geregistreerde

Daniel Turman

diversen

; Positie op scan: scan: NOTQ00055000244; positie: 3601, 1772, 705, 101

Geregistreerde

Ole Danielsen Turman

diversen

; Positie op scan: scan: NOTQ00055000244; positie: 3186, 871, 1230, 99

Gebeurtenis

Machtiging

Datum

02-10-1742

 

Orginalen finnes her

Bronnen en archieven voor stamboomonderzoek (wiewaswie.nl)

Edited by Ivar Moe
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Falch og Thurman fra Arendal

 

Orginal :   Indexen (archief.amsterdam)

Del av orginalen

image.thumb.png.ed9bf7455c53632b9f1266c137aee7d4.png

 

 

Bijzonderheden:
Notaris: Benjamin Phaff Locatieomschrijving: Arendahl Locatieomschrijving: Westindien Onderwerpsomschrijving: Schip de Catherina Galeij; Maandgelden een nagelaten goederen van overleden bootsmansmaat Taal: nederlands https://archief.amsterdam/archief/5075/10205

 • Geregistreerde 
  Abraham Falch
   

  Diversen:
  Positie op scan: scan: NOTB00008000137; positie: 3943, 772, 645, 127

 • Geregistreerde 
  Hans Daniel Thurman
   

  Diversen:
  Positie op scan: scan: NOTB00008000137; positie: 4232, 2166, 544, 133

 • Geregistreerde 
  Hans Daniel Thurman
   

  Diversen:
  Positie op scan: scan: NOTB00008000137; positie: 3900, 1072, 685, 138

 • Geregistreerde 
  Jan Erasmus Laasbije
   

  Diversen:
  Positie op scan: scan: NOTB00008000137; positie: 4530, 1555, 276, 151

 • Geregistreerde 
  Cornelis Jonker
   

  Diversen:
  Positie op scan: scan: NOTB00008000137; positie: 3258, 1305, 597, 149

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.