Jump to content
Arkivverket

Kjempeutfordring/nøtt: Jørgen Pedersen frå Haugen (Urnes) i Hafslo (1729-1789) og dei «umogelege» borni hans i Bergen - flytte dei kan henda derifrå?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg vert etter kvart meir og meir fortvila over denne huslyden frå Hafslo som berre «forsvinn» etter dei kom til Bergen.  Dei har vore omskrivne fleire gongar før, sist i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/195903-j%C3%B8rgen-pedersen-fr%C3%A5-urnes-haugen-i-hafslo-1729-1789-og-huslyden-hans-i-bergen-kvar-vart-det-av-desse-borni-hans/?hl=%2Blars+%2Bj%C3%B8rgenson

 

Dette nye emnet er ei oppsummering av «status» so langt der alle kjende og sikre opplysningar skal vera med:

 

Manuskriptet mitt ser pr. i dag slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jørgen Pederson Haugen, opphavleg frå Kjos, vart døypt 2.10.1729 og gifte seg første gongen 13.6.1751 med Gjøri Hansdotter frå Plassen i Kinserdalen under Urnes.  Ho vart døypt 4.9.1729 og d. truleg på Børtnes kring 1770.  Jørgen gifte seg so att i Årdal 27.10.1776 med enkja Britha Rasmusdotter, opphavleg frå Hovland i Årdal.  Ho var dotter av husmann Rasmus Olson i Hola under Hovland og kona Metta Olsdotter

 

     ##### (opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Årdal 27.4.1738.  Ho gifte seg første gongen i Årdal 29.9.1768 med Lars Andersson frå Hovland i Årdal.  Han var son av husmann Anders Olson i Hola under Hovland, opphavleg frå Svalheim, og kona Martha Hermundsdotter frå Hola under Hovland og var f. i Årdal kring 1738.  Lars og Britha var plassfolk på Vollen under Hovland i Årdal der Lars d. alt 6.1.1769.  Jørgen og første kona Gjøri budde som plassfolk på Børtnes under Urnes, kan henda alt frå kring 1752, og dei budde nok der so lenge Gjøri levde.  Då Jørgen i 1776 gifte seg att, flytte han til Haugen, truleg til denne plassen som me har kalla Haugen 2, og her vart han og Britha buande til kring 1782.

Jørgen Pedersen og kona Bertha flytte kring 1782 til Bergen der Jørgen livnærte seg som dagarbeidar.  Dei busette seg i Knøsesmuget i Bergen, og derifrå vart Jørgen gravlagd 26.5.1789.  Bertha d. i Bergen 4.2.1804.

     Jørgen fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet og to frå det andre; dessutan hadde andre kona Britha ein son frå første ekteskapet sitt:

 1. Kari Jørgensdotter (1753-1821), vart gift med husmann Rasmus Andersson i Grøt under Nes i Sogndal (1757-1820), opphavleg husmannsson frå Løkjen under Kvam nedre (s.d.).

 2. Peder Jørgenson (1755-1845), vart husmann i Haugen 1 i Kinserdalen under Urnes.

 3. Anna Jørgensdotter (1758-1830), vart gift med gardbrukar Lars Knutson i Kvam øvre (1761-1836).

 4. Britha Jørgensdotter (1761-1779).

 5. Martha Jørgensdotter (1765-1783).

 6. Gunvor Jørgensdotter, døypt 14.8.1768,

Gunvor Jørgensdotter flytte kring 1782 med faren og stemori til Bergen og

 

##### (konf. DK 1785 – lagnaden hennar?)

 

 7. Johannes Larsson, son av Britha og første mann hennar, var f. i Årdal 14.4.1768,

Johannes Larssen (Hovland) flytte kring 1782 med mori og stefaren til Bergen og

 

##### (konf. DK 1787 – n. 1804 som dagarbeidar og sjauar i Bergen! – lagnaden hans?)

 

 8. Lars Jørgenson, døypt 27.7.1777,

Lars Jørgensen flytte òg kring 1782 med foreldri til Bergen og

 

##### (konf. NK 1792 – lagnaden hans?)

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peder Andreas Larsen frå

 

##### (Bergen?)

 

##### (dato og stad for fødsli hans? – kan det vera Peder Andreas Larsson Skarberg, fødd i Askvoll 1780 – matros undervegs til Nordland 1804!?)

 

Peder var matros, og han og Gurine budde i Bergen der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? - før 1815)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - etter 1815 - ei Gurine d. som legdelem i Bergen 23.12.1829, 59 år gamal, men eg tvilar på om det kan vera ho - ho er «for gamal» - her er Gurine og sonen i Bergen 1815: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=berg1815&gardpostnr=5078&merk=5078#ovre

 

Dei fekk ein son i lag:

a. Anfind Pederson Larsen, f. i Bergen 20.2.1807, vart konfirmert i Bergen i 1827

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein eller annan stad må borni i denne huslyden ha gjort av seg!  Dei flytte ikkje attende til indre Sogn, men kan dei ha busett seg i nærleiken av Bergen eller andre stader på kysten, nord eller sør for Bergen?  Nord-Noreg?  Namni Gunvor Jørgensdatter, Lars Jørgensen og Anfind (Pederson) Larsen burde vera so pass uvanlege at dei fell i augo om dei skulle dukka opp...?

 

Alle gode tips vert mottekne med òpne armar og ein kjempetakk av dimensjonar!

Link to post
Share on other sites

 Peder Andreas Larsen og Gurine Jørgensdotter

 

Vielsen i Nykirken:

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW4N-5LD

 

Dåp Gjøri (Gurine):

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWRV-S44

 

 

 

Har du sjekket ut denne Peder Andreas Larsen som oppholdt seg i Bergen 1805 - ca 22 år

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/215/pp00000000009181

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/215/pp00000000015361

 

Edited by Ivar Moe
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nytt interessant innlegg!

 

Det er nok fleire personar som kandiderer til Peder Andreas Larsen i Bergen, og denne unge mannen frå ytre Flø i Ulstein er so absolutt ein av dei!

 

Her er han i Ulstein i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058413000038

 

men dåpen hans kan eg ikkje finna...

 

Han bør forresten vera avliden ein eller annan gong før 1815, men ser ikkje ut til å vera registrert i Bergen...

 

Eg vil leggja ut eit eige tema om denne karen, so får me sjå om nokon kjenner han att...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har i kveld sete og søkt etter borni til Jørgen Pedersen, og eg er no komen over ein gut som eg tykkjer må vera ein god «kandidat» til sonen Lars Jørgenson:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058378000968

 

Denne tenestedrengen Lars Jørgenson på Mølster på Voss var 25 år gamal i 1801, og eg er ikkje i stabnd til å finna nokon Lars Jørgenson fødd på Voss mellom 1770 og 1785!  MEN, eg finn han heller ikkje gift på Voss!  So dersom han tente på Mølster, var det kan henda berre ein «mellomstopp»?

 

Kanskje nokon ser noko som eg har oversett?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites

Hei Lars

 

Fikk du med deg Inge Nygård sitt innlegg vedrørende Peder Andreas  Ytre Flø i Ulsteinvik ?

 

Der han viser til at Christian Ameln er nevnt i skifte etter Ole Pedersen Skeide, og at sønnen hans Reinert Ameln er forlover i bryllupet til Guri og Peder Andreas i 1806.

 

Det er vel gode indisier på at det er rett  Peder Andreas.

 

Får dessverre ikke lagt inn linker her jeg sitter nå

 

 

Vedrørende Johannes Larsen (Hovland) så er det registrert en avdød  Johannes Larsen -  Haugen i Hafslo 26.09 1814. Ca 46 år, altså født ca 1767

Edited by Ivar Moe
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nytt spennande innlegg!

 

For det første, Johannes Larsson Haugen (1769-1813) var strandsitjar i Haugen under Elvetun i Hafslo, og han var aldri i Bergen!

 

Men elles har du heilt rett; kommentaren til Inge om at Reinholdt Ameln var forlovar for Peder Andreas Larsson i Bergen i 1806 vart lagt inn som «redigert» etter at eg las den opphavlege meldingi hans, so denne kommentaren hadde eg heilt oversett!  Når eg no les vidare, er det heilt klart at denne «forlovarskapen» er eit svært solid argument for at det verkeleg VAR Peter Andreas Larsson frå Flø som stod brudgom i Nykyrkja i 1806.  Eg har no endra manuskriptet mitt deretter, samstundes som eg har lagt inn kommentaren om Lars Jørgenson sin mogelege bustad på Voss i 1801:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jørgen Pederson Haugen, opphavleg frå Kjos, vart døypt 2.10.1729 og gifte seg første gongen 13.6.1751 med Gjøri Hansdotter frå Plassen i Kinserdalen under Urnes.  Ho vart døypt 4.9.1729 og d. truleg på Børtnes kring 1770.  Jørgen gifte seg so att i Årdal 27.10.1776 med enkja Britha Rasmusdotter, opphavleg frå Hovland i Årdal.  Ho var dotter av husmann Rasmus Olson i Hola under Hovland og kona Metta Olsdotter

 

     ##### (opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Årdal 27.4.1738.  Ho gifte seg første gongen i Årdal 29.9.1768 med Lars Andersson frå Hovland i Årdal.  Han var son av husmann Anders Olson i Hola under Hovland, opphavleg frå Svalheim, og kona Martha Hermundsdotter frå Hola under Hovland og var f. i Årdal kring 1738.  Lars og Britha var plassfolk på Vollen under Hovland i Årdal der Lars d. alt 6.1.1769.  Jørgen og første kona Gjøri budde som plassfolk på Børtnes under Urnes, kan henda alt frå kring 1752, og dei budde nok der so lenge Gjøri levde.  Då Jørgen i 1776 gifte seg att, flytte han til Haugen, truleg til denne plassen som me har kalla Haugen 2, og her vart han og Britha buande til kring 1782.

Jørgen Pedersen og kona Bertha flytte kring 1782 til Bergen der Jørgen livnærte seg som dagarbeidar.  Dei busette seg i Knøsesmuget i Bergen, og derifrå vart Jørgen gravlagd 26.5.1789.  Bertha d. i Bergen 4.2.1804.

     Jørgen fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet og to frå det andre; dessutan hadde andre kona Britha ein son frå første ekteskapet sitt:

 1. Kari Jørgensdotter (1753-1821), vart gift med husmann Rasmus Andersson i Grøt under Nes i Sogndal (1757-1820), opphavleg husmannsson frå Løkjen under Kvam nedre (s.d.).

 2. Peder Jørgenson (1755-1845), vart husmann i Haugen 1 i Kinserdalen under Urnes.

 3. Anna Jørgensdotter (1758-1830), vart gift med gardbrukar Lars Knutson i Kvam øvre (1761-1836).

 4. Britha Jørgensdotter (1761-1779).

 5. Martha Jørgensdotter (1765-1783).

 6. Gunvor Jørgensdotter, døypt 14.8.1768,

Gunvor Jørgensdotter flytte kring 1782 med faren og stemori til Bergen og

 

##### (konf. DK 1785 – lagnaden hennar?)

 

 7. Johannes Larsson, son av Britha og første mann hennar, var f. i Årdal 14.4.1768,

Johannes Larssen (Hovland) flytte kring 1782 med mori og stefaren til Bergen og

 

##### (konf. DK 1787 – n. 1804 som dagarbeidar og sjauar i Bergen! – lagnaden hans?)

 

 8. Lars Jørgenson, døypt 27.7.1777,

Lars Jørgensen flytte òg kring 1782 med foreldri til Bergen og

 

##### (konf. NK 1792 – lagnaden hans? – kann henda tenestedreng 1801 på Mølster, Voss?)

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peter Andreas Larsen frå Flø ytre i Ulstein.  Peter var son av gardbrukar Lars Olson på Flø ytre, opphavleg frå Skeide, og kona Kari Johnsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Ulstein 25.1.1782.  Peter var matros, og han og Gurine budde i Bergen der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1815, truleg kring 1808?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1815 - kan henda d. som legdelem i Bergen 23.12.1829, 59 år gamal, men ho er vel helst litt for gamal…)

 

Dei fekk ein son i lag:

a. Anfind Peterson Larsen, f. i Bergen 20.2.1807, vart konfirmert i Bergen i 1827

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!  Kanskje finst det ei von om at nokon av desse kjem til rette?

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Etter at det er prova at Peter Andreas Larsson frå Flø ytre i Ulstein, sidan kjend som Peter Jørgendahl, IKKJE kan vera matrosen som i 1806 gifte seg i Nykyrkja i Bergen, samstundes som det òg er slått fast at matrosen heitte Peder Larsson og IKKJE Peder Andreas Larsson, må eg retta opp manuskriptet mitt for denne huslyden, som då skal sjå slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jørgen Pederson Haugen, opphavleg frå Kjos, vart døypt 2.10.1729 og gifte seg første gongen 13.6.1751 med Gjøri Hansdotter frå Plassen i Kinserdalen under Urnes.  Ho vart døypt 4.9.1729 og d. truleg på Børtnes kring 1770.  Jørgen gifte seg so att i Årdal 27.10.1776 med enkja Britha Rasmusdotter, opphavleg frå Hovland i Årdal.  Ho var dotter av husmann Rasmus Olson i Hola under Hovland og kona Metta Olsdotter

 

     ##### (opphavi deira?)

 

     og vart døypt i Årdal 27.4.1738.  Ho gifte seg første gongen i Årdal 29.9.1768 med Lars Andersson frå Hovland i Årdal.  Han var son av husmann Anders Olson i Hola under Hovland, opphavleg frå Svalheim, og kona Martha Hermundsdotter frå Hola under Hovland og var f. i Årdal kring 1738.  Lars og Britha var plassfolk på Vollen under Hovland i Årdal der Lars d. alt 6.1.1769.  Jørgen og første kona Gjøri budde som plassfolk på Børtnes under Urnes, kan henda alt frå kring 1752, og dei budde nok der so lenge Gjøri levde.  Då Jørgen i 1776 gifte seg att, flytte han til Haugen, truleg til denne plassen som me har kalla Haugen 2, og her vart han og Britha buande til kring 1782.

Jørgen Pedersen og kona Bertha flytte kring 1782 til Bergen der Jørgen livnærte seg som dagarbeidar.  Dei busette seg i Knøsesmuget i Bergen, og derifrå vart Jørgen gravlagd 26.5.1789.  Bertha d. i Bergen 4.2.1804.

     Jørgen fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet og to frå det andre; dessutan hadde andre kona Britha ein son frå første ekteskapet sitt:

 1. Kari Jørgensdotter (1753-1821), vart gift med husmann Rasmus Andersson i Grøt under Nes i Sogndal (1757-1820), opphavleg husmannsson frå Løkjen under Kvam nedre (s.d.).

 2. Peder Jørgenson (1755-1845), vart husmann i Haugen 1 i Kinserdalen under Urnes.

 3. Anna Jørgensdotter (1758-1830), vart gift med gardbrukar Lars Knutson i Kvam øvre (1761-1836).

 4. Britha Jørgensdotter (1761-1779).

 5. Martha Jørgensdotter (1765-1783).

 6. Gunvor Jørgensdotter, døypt 14.8.1768,

Gunvor Jørgensdotter flytte kring 1782 med faren og stemori til Bergen og

 

##### (konf. DK 1785 – lagnaden hennar?)

 

 7. Johannes Larsson, son av Britha og første mann hennar, var f. i Årdal 14.4.1768,

Johannes Larssen (Hovland) flytte kring 1782 med mori og stefaren til Bergen og

 

##### (konf. DK 1787 – n. 1804 som dagarbeidar og sjauar i Bergen! – lagnaden hans?)

 

 8. Lars Jørgenson, døypt 27.7.1777,

Lars Jørgensen flytte òg kring 1782 med foreldri til Bergen og

 

##### (konf. NK 1792 – lagnaden hans? – kann henda tenestedreng 1801 på Mølster, Voss?)

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peder Larsson frå

 

##### (opphavet hans? – fødsel etc.?)

 

Peder var matros, og han og Gurine budde i Bergen der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1815, truleg kring 1808?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1815 – kan henda d. som legdelem i Bergen 23.12.1829, 59 år gamal, men ho er vel helst litt for gamal…)

 

Dei fekk ein son i lag:

a. Anfind Pederson Larsen, f. i Bergen 20.2.1807, vart konfirmert i Bergen i 1827

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Det er då eit nytt stort «mysterium» kven denne matrosen Peder Larsson kan ha vore.  Dersom han var i Bergen i 1804/1805, finst det tre matrosar som KAN «høva»:

 

* Peer Andreas Larsen Scharberg, 24 år, fødd i Askvoll, matros på reise til Nordland

 

* Peer Larsen Haatoft, 42 år, fødd i Hamre, matros på reise til Nordland, men han er tydeleg gift med minst to søner!!

 

* Peder Nicolay Larsen, f. 1784, fødd i Bergen, losjerande matros

 

Kan det vera ein av desse??

 

Då Peder og Gurine døypte sonen Anfind i 1807, budde dei i 11. rode nr. 107, og eg ser at Peer Andreas Larsen Scharberg òg budde i 11. rode!  Eit spor?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Jeg har litt om foreldrene til Brita Rasmusdatter:

 

Rasmus Olsen har jeg ikke klart å finne opphavet til, men han er trolig identisk med den Rasmus Olsen som i 1716 giftet seg i Årdal med en Brite Hansdatter (1668*-1736). Det ser ikke ut til at de hadde noen barn. De bodde en tid på plassen Geithus under Ve. I 1737 giftet han seg med Mette Olsdatter og de bodde på Tolvsgård.

 

Mette Olsdatter kjenner jeg heller ikke opphavet til, men hun giftet seg i 1718 med Mathias Olsen (1679*-1723). Han var trolig fra Nordfjord og arbeidet ved Årdal kopperverk i en del år. På 1720-tallet bodde de på en plass som het "Ved Vannet". Med Mathias hadde Mette barna Kirsti (f. 1719) og Ole (f. 1720).

Link to post
Share on other sites

Lars !

 

Dersom Lasse Jørgensen døypt 27.7.1777 er på Voss v/ FT 1801, kan det væra same mann, Lars f. 1774 som døyr på Ringheim, Voss, og vært gravlagd 1.9.1811 ?

 

Eller kva ?

 

------

Eg er diverre ikkje i stand å forstå korleis eg kan kopiere ei lekkja når eg brukar I-padden min !

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut og Jon for nye interessante innlegg!

 

Det er vel so at både Rasmus Olson og Metta Olsdotter hadde vore gifte før på kvar sin kant, og dei budde truleg fleire stader.  Eg har identifisert dei i Hola under Hovland (1763?), men dei kan godt òg ha butt i Tolsgarden...  Opphavi deira vert nok ikkje so lett å finna...

 

Elles var det ei spennande oppdaging som du Jon har gjort med dette dødsfallet på Voss, Lars Jørgenson Ringheim, gravlagd på Voss 1.9.1811 - 37 år - https://media.digitalarkivet.no/view/11770/14

 

Eg kan ikkje sjå at han var fødd på Voss!  Eg freista nettopp sjå etter eit SKIFTE etter Lars på Voss i 1811, men kjem ikkje inn i basen i det gamle digitalarkivet!!  Hjå FamilySearch er det ikkje registrert born etter Lars Jørgensen fødde på Voss mellom 1800 og 1812!

 

Dette vert spennande...  Kven var Lars Jørgenson Ringheim som døydde på Voss i 1811?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips denne saki!

Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

I skifterettsprotokollen side 383b står det noe om Lars Jørgenson midt på siden.

SAB, Hardanger og Voss Sorenskriveri, 4/4A/4Ae/L0001: Skifterettsprotokoll for Voss, 1801-1819, s. 383b-384a
Edited by Leif B. Mathiesen
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif for interessant innlegg!

 

Eg les av nemnde skifteprotokoll at Lars Jørgenson Ringheim, som døydde 6.8.1811 var son av Jørgen Larsson Ringheim, som stod fram som einaste erving!

 

Eg ser ikkje noko meir til Jørgen i 1801, og framleis manglar me fødsli til sonen, men utsegni er sterk nok til å «ta livet av» teorien min om at Lars Jørgenson kunne vera son av Jørgen Pedersen i Bergen, so då er det «back to square #one».

 

Kvar i all verdi er det vorte av Lars Jørgenson fødd 1777?  Og det same spørsmåletr gjeld for (halv-)søsteri Gunvor Jørgensdotter fødd 1768?  Og søsteri Gjøri og son hennar for den saks skuld...  Ein eller annan stad MÅ dei jo vera!!

 

Eg takkar nok ein gong for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites

Kvar i all verda er det vorte av Lasse f. 1777, skriv du Lars.

 

Har du tenkt på at Mannskapslister f.eks frå Bergen er veeeldig lite digitaliserte. I Bokhylla, nr 219, ser du Mannskapsliter frå 1790, Bergen. Som du må bla i.

 

Herdla og Lindås (1749-77) er dei einaste søkbare før år 1800 her på Vestlandet.

----------

I eit syndagsforedrag på Bryggen Museum ang utv på 1700 talet, nevnte han Det Øst-Indiske kompani, som brukte 1.000.000 sjøfolk. 750.000 døydde. Hyra / Løna var høg, myyykje høgre enn i Norge. Dessutan var løna på forskot.

 

Det er ikkje utenkelig at folk du har avskrevet, Lars, MÅ VÆRA død, kan ha teke hyre på ein dansk/norsk båt. Eller ein utanlandsk båt.

Link to post
Share on other sites

Nå må du være grei Jon :)

 

Hadde ikke blitt mange bygdebøker om alle hadde vært så negative som du . Dessuten finnes skifter etc selv om folk døde på havet eller i fremmede land.

 

I tillegg bør du du merke deg at Lars ofte får svar på sine "gåter". 

 

Det er mye mer kunnskap her i forumet enn det du og jeg som amatører kan tenke oss.

 

Så vennligst kom frem med den positive siden din, den er nok der skal du se....

 

 

Mvh

Ivar

Link to post
Share on other sites

Sorry dersom innlegget mitt # 13 tolkast som negativt, Ivar !

 

Det var meint som ein nøktern innfo til Lars, om at langt i frå alt får ein tak i når ein sit heime m/ PC-en sin. Eller i mitt tilfelle I-padden.

 

-----

Best eg går å lallar før eg bidreg med noko meir negativt . . .

Link to post
Share on other sites

27.05.1791 trolover enkemann Anders Axelsen seg med ei Gunvor Jørgensdatter, og de gifter seg 14.08.1791. Problemet er vel at dette er vel for lang avstand fra Bergen til at dette kan være en kandidat for din Gunvor, Lars....!

 

Aust-Agder fylke, Risør, Dypvåg, Flosta, Søndeled i Risør, Holt, Ministerialbok nr. A 1 (1746-1815), Kronologisk liste 1791, Side 15 - se høyre side, begge innførslene står der:
Permanent bilde-ID: kb20070614630017
 
Anders bel gift første gang med Ingrid Kiddilsdatter 30.09.1781:
 
Aust-Agder fylke, Risør, Dypvåg, Flosta, Søndeled i Risør, Holt, Ministerialbok nr. A 1 (1746-1815), Fødte og døpte 1778-1780, Kronologisk liste 1780-1781, Side 5
Permanent bilde-ID: kb20070614630007
 
Ved folketellingen 1801 for Risør ser det ut som datteren fra første ekteskapet til Anders heter Ellen, mens datteren fra andre ekteskap må være oppkalt etter hans første kone Ingrid:
 
 
Gunvor Jørgensdatter er født 1766, altså to år eldre enn din Gunvor. 
 
Men jeg finner ei Gunvor, datter av Jørgen Knudsen, døpt i 1765. Vet ikke om dette er samme Gunvor som er gift med Anders, men jeg har en følelse av at vi likevel kan sjekke ut denne kandidaten:
 
Aust-Agder fylke, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Søndeled i Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), Kronologisk liste 1765, Side 152
Permanent bilde-ID: kb20070529360263
 
 
 
 
 
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon, Ivar og Grethe for nye spennande innlegg!

 

Tanken om at Lars Jørgensen KAN vera faren til sjøs utanlands eller vera flytt til utlandet har streifa meg, men eg trur det vert svært so vanskeleg å avsløra dette.  Eit enkelt søk etter vigde personar i Danmark 1795-1820 med namn Lars Jørgensen gjev hundrevis av «treff», men ingen av dei har tilnamn som kan «assosiera» med Bergen eller Sogn...

 

Når det gjeld Gunvor Jørgensdotter, har eg sett at dette namnet førekjem på Sørlandet, mellom anna i Bakke og i Søndeled, og eg har i eit tidlegare innlegg under eitt av «bakgrunnsemni» vore inne på nettopp spørsmålet om «Gunvor» kan vera flytt til ein av desse stadene.  Men sidan me finn Gunvor Jørgensdotter fødd både i Bakke og i Søndeled om lag på same tid, har eg slått ifrå meg tanken om at det kunne vera nokon av dei.

 

I Stavanger har me ei Gunvor Jørgensdotter som 5.7.1787 gifte seg i Domkyrkja med ein Hans Gunderson og som fekk ei dotter Bertha Margrethe døypt i Domkyrkja 24.2.1788...  Eg ser berre det eine barnet, og no vert eg svært i stuss!  Eg meinte eg hadde sjekka ut denne jenta før, men er ikkje i stand til å finna ho att!  Er eg på spor etter noko spennande??

 

Ikkje noki enkel sak dette, men eg takkar på ny for alle gode freistnader!  Som eg har sagt før; ein eller annan stad må dei jo ha gjort av seg...!!

Link to post
Share on other sites

Ser ut som Gunvor Jørgensdatter hadde en uekte datter til dåpen i Domkirken i Stavanger i 1784:

 

Ingebor Malena, faren: Knud Thordsen

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000001289932

 

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1784, Side 187, høyre side nr. 45: 
Permanent bilde-ID: kb20070104350415
 
Birthe Margareta, 1788, far: Hans Gundersen
 
Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1788, Side 207, høyre side, nr. 15:
Permanent bilde-ID: kb20070104350436
 
Her er vielsen:
 
Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Ministerialbok nr. A 6 (1783-1815), Viede 1787, Side 26
Permanent bilde-ID: kb20070625660375
 
Trolovelsen - venstre side, nr. 6:
 
Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Ministerialbok nr. A 6 (1783-1815), Viede 1787, Side 25
Permanent bilde-ID: kb20070625660374
 
 
 
 
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg om Gunvor Jørgensdotter i Stavanger.

 

Når eg les igjennom innlegget ditt og studerer dei to barnedåpane, so ser eg òg kvifor eg i si tid tvilte på om dette kunne vera «vår» Gunvor.  Mellom fadrane finn me mellom anna Inger og Ingeborg Jørgensdøtrer, og «vår» Gunvor hadde ingen søstrer med dei namni.  Dessutan var det «uekte» barnet hennar født so tidleg som i 1784, eitt år før «vår» Gunvor vart konfirmert i Bergen, so eg trur me kan utelukka jenta i Stavanger...

 

So då er me «back to square #1» endå ein gong...

 

Kvar i all verdi er det vorte av desse søskeni??

 

Kan dei vera hamna på «strilalandet» rett utanfor Bergen??

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.