Jump to content
Arkivverket

Bli med på spørreundersøkelse for Digitalarkivet


Anette S. Clausen

Recommended Posts

Vi har laget en spørreundersøkelse for Digitalarkivet og vi håper så mange som mulig kan bli med i den undersøkelsen. Det tar ikke mange minuttene, men svarene vil være verdifulle for oss når vi nå tar fatt på arbeidet med nytt design for Digitalarkivets nettsider (mer om dette seinere).

 

Undersøkelsen "popper opp" når du går inn på søkesidene eller på sidene for det skannede materialet. 

 

Den blir liggende til og  med 31. januar.

 

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Link to comment
Share on other sites

Litt dumt når du bruker fleire maskiner (brett, heimemaskin, jobb), at undersøkinga "popper" opp på alle, sjølv om du er pålogga med eigen brukar og har svart på den første som kom.

Link to comment
Share on other sites

Ja vi beklager det, men det var sånn vi måtte gjøre det. Undersøkelsen baserer seg på cookies/info-kapsler og forholder seg ikke til om du er innlogget eller ei for den skal være helt anonym.

Klikker du nei takk, skal det ikke poppe opp igjen.

Link to comment
Share on other sites

Det var så lenge siden forrige spørreundersøkelse at det ble så mye vi måtte få avklart nå før vi endrer designet. Den neste undersøkelsen blir mer en oppfølging etter at designet er endret, så den blir kortere - jeg lover!

Link to comment
Share on other sites

Hei

Noen har meldt tilbake til oss at de gjerne skulle ha fullført spørreundersøkelsen, men av forskjellige grunner ikke fikk fullført. Siden spørreundersøkelsen er anonym går det dessverre ikke an å fortsette der du slapp, men må begynne på nytt. 

 

Vi kommer kun til å behandle besvarelsene som er fullført, dvs. at du har likket på Avslutt-knappen i undersøkelsen.

 

Her er en lenke til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=G21A7LP33NC1

 

Hvis du kommer på ting du ikke kom på da du gjennomførte spørreundersøkelsen er det bare å ta kontakt på en av våre kanaler.

 

Til slutt vil jeg få takke for alle de 2000! besvarelsene vi har fått hittil. Dette gir oss et fantastisk grunnlag for videre arbeid. Veldig mye positive tilbakemeldinger, veldig mye konstruktive tilbakemeldinger, og veldig mye berettiget kritikk.

 

På grunn av disse tilbakemeldingene har vi nå et flott grunnlag for å f.eks utarbeide en veldig god "Ofte stilte spørsmål" eller noe annet som forhåpentlig kan ta bort noen misforståelser.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Eg vonar at me skal sleppa fleire endringar i strukturen hjå Digitalarkivet!  Det tek so lang tid kvar gong noko verta endra, og ein må setja seg inn i alt på ny!  So, please, hald på det de har!!

 

Eg vil forresten gjerne få attgje ei «sur» melding eg fekk frå Amerika i kveld:

 

Under overskrifti «UF»

 

«Well, I try to access the address books of Oslo, etc....in english of course, I see a box asking something about a survey..not in english, but pa norsk....and so I decline and then it seems ‘da’ then will not give access, dah.....whats up in oslo??     Am I confused or what?    thank you and pardon me,  r.....»

Link to comment
Share on other sites

Beklager, men Digitalarkivet VIL bli endret! Nærmeste endring blir nytt, oppgradert forum, og en helt ny innloggingsløsning (skulle egentlig skrevet om det i bloggen nå).

 

Det er såpass mange utfordringer slik det er i dag at vi er nødt til å endre for å kunne utvikle det videre. Men vi skal gjøre det i flere omganger så det ikke blir en altfor stor overgang. Dagens digitalarkiv er faktisk svært dårlig (denne påstanden får stå for min personlige regning) i forhold til potensialet, hadde det ikke vært for dagens struktur og utforming. Brukergrensesnittet er så dårlig at det faktisk er til hinder for å utnytte mulighetene som ligger i søkemotoren. Vi skal få ut mer informasjon om dette i bloggen vår når tiden er inne for det.

 

Vi har mye kontakt med våre brukere gjennom henvendelser til Digitalarkivet (telefon og mail), og gjennom forumet. Dette er viktige kanaler, i tillegg til andre ulike arenaer. Men med spørreundersøkelsen har vi fått kontakt med helt andre brukergrupper, blant annet forskere, studenter og yrkersgrupper som vi vanligvis ikke har kontakt med. Spørreundersøkelsen er omfattende med mange spørsmål, men det gir oss uvurderlig verdi i forhold til å finne ut av hva de forskjellige brukergruppene er opptatt av. Hittil har 94% svart at det bruker Digitalarkivet til slektsgranskning. Det er noe vi vet. Men det er mange som vi ikke er i kontakt med via våre kanaler, og det er stort sett de resterende brukerne. Dette er første skritt til å få kartlagt deres behov og meninger. I løpet av de kommende årene vil vi nok se at de andre brukergruppene vil utgjøre en langt større prosent-andel ved at tilbudet vil utvides med mer materiale til interesse for andre brukergrupper. Derfor må Digitalarkivet utvikles videre, og det vli derfor bli endringer. Til det beste for alle brukergrupper, vel å merke. Slektsgransking er og vil være vår største brukergruppe.

 

Se følgende figur:

 

post-5254-0-21764000-1485419945_thumb.png

 

Av de brukerne som ikke driver med slektsgranskning, er eiendomssaker klart størst. Dette er en brukergruppe som har kommet til i løpet av det siste året som følge av ny løsning for skanna materiale. Jeg tenker det illustrerer mitt poeng at ved å utvikle Digitalarkiviet videre, så vil vi også dekke behov som vi ikke kan dekke med dagens utforming, innhold og funksjonalitet.

 

Etter at spørreundersøkelsen er ferdig, vil vi også redegjøre for resultatet i bloggen. Vi er nå oppe i 2650 svar (til sammenligning brukes ca1000 personer i de såkalte "partibarometrene").

 

Angående spørreundersøkelsen og tilbakemeldingen fra Amerika: Digitalarkivet finnes i norsk og engelsk språkdrakt. Hvis man velger engelsk vil man ikke få opp spørreundersøkelsen. Hvis du bruker norsk språk vil du få spørreundersøkelsen. Det er en spørreundersøkelse på norsk, som bare tilbys på den norske språkdrakten. Hvis du takker nei vil ikke spørreundersøkelsen vises noe mer, med mindre du har skrudd av cookies. Vi trenger cookies for å "huske" at du har takket nei.

 

Det blir ikke sperret tilgang til noe som følge av denne spørreundersøkelsen.

 

Forøvrig vil jeg oppfordre deg til å be vedkommende sende en epost til Digitalarkivet, så kan vi eventuelt hjelpe.

Link to comment
Share on other sites

Skanna tinglysingsdokument har vore tilgjengelege nokre år allereie, så å bruke Digitalarkivet til å undersøkje eigedomssaker er ikkje heilt nytt. Gammal grunnbok kom kanskje for eit års tid sidan, og vert såleis ei utviding av tenesta.

 

Eg hugsar å ha lese ein tråd der det var ein profesjonell brukar som klaga på at han ikkje fann att tinglysingsdokument som han meinte hadde vore i den gamle løysinga. Så det finst eksempel på at også profesjonelle brukarar vert forvirra av at ting tilsynelatande vert snudd opp ned på.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Ja, skanna tinglysingsdokumenter har vært tilgjengelig lenge, men eiendomsinngangen til panteregistrene har blitt betydelig utvida etter at vi fikk den nye løsningen, fordi den gamle løsningen ikke kunne håndtere problemstillingene. I praksis var dette ikke-eksisterende i den gamle løsningen.

 

Dette kan du lese om her: http://blogg.digitalarkivet.no/post/153031607755/panteregisterregister

Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld forumet lurer eg på om dette kjem til å bli totalt endra (dvs. heilt ny programvare), slik som sist? Eg håpar i så fall at ei eventuell konvertering av gamle innlegg vil gå meir knirkefritt enn sist, for den konverteringa var etter mi meining ikkje vellukka. Evt. lurer eg også på om gamleforumet til Oldervoll nokon gong vil komme opp att i si opprinnelege form med alle lenker og bilete intakte.

Link to comment
Share on other sites

Dette er kun en oppgradering av eksisterende forumløsning til en nyere versjon. Det er ikke snakk om noen konvertering eller bytte. Dette har vi gjort mange ganger uten problemer, og vi bruker leverandørens innebygde mekanisme for oppgradering.

 

Brukergrensesnittet i den nye versjonen er ganske likt det som er i denne versjonen, så det vil ikke bli noen stor overgang.

 

Gamleforumet til Oldervoll er overført til Arkiv-tråden. Hans forum vil aldri komme opp i sin opprinnelige form. Det er ikke prioritert å gjøre noe med lenker og bilder der.

Link to comment
Share on other sites

(...)

Dette har vi gjort mange ganger uten problemer, og vi bruker leverandørens innebygde mekanisme for oppgradering.

(...)

.

Uten problemer..?

 

Det kommer vel an på hvor en ser det fra? Det er fremdeles et problem at en ikke får svar av andre deltakere (inkludert de ansatte på Statsarkiverne) fordi varslingsinnstillingene ble nullet ut for svært mange brukere ved oppdateringen i februar og juni 2012.

 

Forumprogrammets hovedfunksjon er jo nettopp å sende melding om nye svar til deltakerne. Det er fremdeles en stor andel brukere som ikke abonnerer på emner de starter, eller deltar i og dermed oppfattes de som uhøflige av andre i tråden.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har skrevet et slikt innlegg:

 

 

Innstillingene om å abonnere på temaet og få epostvarsel om nye innlegg er 'nullet ut' ved en feil ved en forumprogramoppdatering,

så alle må stille inn dette på nytt selv:

 

Hvordan stille inn så en får varsel om nye innlegg og finner igjen innleggene senere (abonnere på emnet.

 

Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld forumet slik som det er no virkar det som at det største problemet er at det ofte tek ei "evigheit" frå ein postar eit innlegg til at ein får vite at det faktisk er lagt inn. Dette fører som kjent til at dei som ikkje er klar over dette trykkjer fleire gonger på knappen, slik at ein enten får fleire identiske trådar eller at teksten i eit svar er dobbelt eller tredobbelt opp. Er årsaka til denne tregheita identifisert, og kva vil evt. verte gjort for å løyse dette?

Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld forumet slik som det er no virkar det som at det største problemet er at det ofte tek ei "evigheit" frå ein postar eit innlegg til at ein får vite at det faktisk er lagt inn. Dette fører som kjent til at dei som ikkje er klar over dette trykkjer fleire gonger på knappen, slik at ein enten får fleire identiske trådar eller at teksten i eit svar er dobbelt eller tredobbelt opp. Er årsaka til denne tregheita identifisert, og kva vil evt. verte gjort for å løyse dette?

 

Ja, det er dette som er hovedårsaken til at vi oppgraderer forumet, i tillegg til at eksisterende versjon ikke vil bli vedlikeholdt av leverandøren.

Link to comment
Share on other sites

Da har vi avsluttet spørreundersøkelsen. Fantastisk respons selv om spørreskjemaet er ganske omfattende. Ca. halvparten har holdt ut til helt til slutt, og vi har totalt sett fått 5079 svar fra dere som har fullført! Dette gir uvurderlig kunnskap.

 

Så tusen takk til alle som har svart.

 

Vi har et ønske om å presentere resultatet i bloggen etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.