Jump to content
Arkivverket

Torkild (1722) og Christen (1725) Antoniussøner - frå Fortun i Luster til Lom - huslydane deira?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Det er ei stor etterslekt i Luster etter Antonius Wincke i Christiania.  Ein av etterkomarane hans var Antonius Pederson Fortun (1686-1749).  Han var gift og fekk heile ti born.  Fleire av desse flytte til Lom, og i dette emnet vil eg ta for meg dei to sønene Torkild (fødd 1722), som gifte seg til Bakkeberg i Lom, og Christen (fødd 1725), som ei tid budde på Sveinhaugen under Sveine i Lom, men som sidan ser ut til å «forsvinna»!

 

Dei fleste av desse opplysningane vart samla på 1980-talet, men eg vil vona og tru at fleire detaljar kan finnast i dag, kan henda med hjelp av bygdebøkene for Lom?

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Torkild Antoniusson, f. i Luster kring 1722,

Torkild Antoniusson flytte i ung alder til Lom der han 22.10.1750 gifte seg med enkja Ingrid Olsdotter, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

 

Ingrid gifte seg første gongen i Lom 28.10.1738 med Rasmus Olson frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

Han var son av

 

 

##### (foreldri hans?)

 

 

og f.

 

 

##### (fødestaden hans?)

 

 

kring 1709.  Rasmus og Ingrid var gardbrukarar på Bakkeberg i Lom, og derifrå vart Rasmus gravlagd 25.10.1742.  Torkild tok over som gardbrukar på Bakkeberg då han i 1750 gifte seg med enkja, og dei vart buande på garden levetidi ut.  Ingrid vart gravlagd frå Bakkeberg

 

 

##### (gravferdsdato? – juni 1772?)

 

 

medan Torkild vart gravlagd same staden 14.4.1790.  Ingrid fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre:

a. Ole Rasmusson, døypt i Lom 15.2.1738,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

b. Marit Rasmusdotter, døypt i Lom 14.2.1740, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Ho gifte seg i Lom 2.11.1765 med Sevald Jacobson frå

 

     ##### (opphavet hans? – Storøygarden i Lom?)

 

     døypt i Lom 13.10.1740.  Men Sevald sette livet til på Sognefjellet då han i januar 1773 i lag med seks andre gudbrandsdøler var på veg til Luster for å henta mat på grunn av hungersnaud og kom ut for uvær. 

 

     ##### (yrke og bustad? – budde på Bakkeberg i Lom og sidan på Steinteigen!?)

 

     Dei fekk visstnok tre søner i lag,

 

     ##### (sjekka dette? – Ole 1768 og Rasmus 1770)

 

     mellom anna denne sonen:

- Jacob Sevaldson (1766-1829), vart husmann på Nedreengi under Talle i Luster (s.d.).

 

c. Brit Torkildsdotter, døypt i Lom 15.3.1750, vart gravlagd frå Bakkeberg

 

 

     ##### (gravferdsdatoen hennar?)

 

 

     1787.  Ho gifte seg i Lom 9.1.1773 med Nils Paulson frå

 

 

     ##### (opphavet hans? – Ladingen??)

 

 

     døypt i Lom 16.7.1747.  Han vart gravlagd frå Bakkeberg

 

 

     ##### (gravferdsdatoen hans? – 1804!?)

 

 

     Som enkjemann gifte Nils seg 2.11.1789 att i Lom med Sigrid Ellefsdotter frå Prestøygarden i Lom,

 

 

     ##### (sjekka opphavet? – døypt på Moe!)

 

 

     døypt i Lom 30.6.1748.  Ho vart gravlagd frå Bakkeberg 29.6.1811.  Nils Paulson tok over som gardbrukar på Bakkeberg i Lom og fekk i alt

 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – fire eller fem?)

 

 

     som alle var frå første ekteskapet med Brit.

d. Ingrid Torkildsdotter (1752‑1828), vart gift med gardbrukar Hans Johnson på Storøygarden i Lom (1755‑1820), ein son av gardbrukar John Hansson på Åkerjordet, Runningen i Lom (1711‑1785), opphavleg gardbrukarson frå Leri i Luster (s.d.).

c. Cathrina Torkildsdotter, døypt i Lom 19.5.1755,

 

 

     ##### (1801 ugift tenestejente på Bakkeberg – lagnaden hennar?)

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

Christen Antoniusson, f. i Luster kring 1725,

Christen Antoniusson reiste òg i ung alder til Lom der han 11.8.1755 gifte seg med Anna Rasmusdotter frå Gaukstad i Lom.  Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

 

Christen og Anna slo seg ned som plassfolk på Sveinhaugen under Sveine i Lom,

 

 

##### (budde der i 1762 – seinare lagnad??)

 

 

##### (dødsfalli deira?)

 

 

Dei fekk minst ein son i lag:

 

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

 

a. Antonius Christenson, døypt i Lom 31.8.1755,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!  Særleg lagnaden til Christen Antoniusson står «høgt i kurs»!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites

Hei Lars!

 

Jeg fant denne tråden på Slektsforum - her er det noen navn som er direkte sammenfallende med folkene dine:

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=128103

 

F.t. 1801 for Stranda:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058417000864

 

Enkemannen Christen Antoniussen ble iflg innlegget i slektsforum gift på nytt i Stranda. Det står at kona Anne Rasmusdatter døde på gården Ytterdale i Norddal og sønnene deres var Antonius, Rasmus og Peder. Så dette må da være dine folk! 

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000002551038

 

Møre og Romsdal fylke, Stranda, Stordal i Stranda, Ministerialbok nr. 520A01 (1759-1801), Viede 1773-1774, Side 212-213
Permanent bilde-ID: kb20070830660244
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070830660244
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20070830660244.jpg 
Kan dette være enken etter Christen i f.t. 1801?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058417000850

 

Er det forresten samme Christen Antoniussen som har vært på ferde her i Lom i 1754??

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/307/ps00000000004002

 

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 2 (1749-1801), Offentlige skriftemål (publice absolverede) 1752-1758, Side 514-515
Permanent bilde-ID: kb20070603500153
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603500153
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603500153.jpg
 

Kan dette være broren til Antonius - Rasmus Christensen - i Stranda i 1801?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058417001564

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Ingrid vart gravlagd frå Bakkeberg

 

##### (gravferdsdato? – juni 1772?)

 

medan Torkild vart gravlagd same staden 14.4.1790.  Ingrid fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre.

 

??????

Hedmark, Oppland fylke, Gudbrandsdal, Mellom-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal, Skiftekort (1658-1900), Skifteprotokollside, Side 441
Permanent bilde-ID: sk11216091900441
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk11216091900441
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk11216091900441.jpg 

Hedmark, Oppland fylke, Gudbrandsdal, Mellom-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal, Skiftekort (1658-1900), Skifteprotokollside, Side 439
Permanent bilde-ID: sk11216091900439
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk11216091900439
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk11216091900439.jpg
 

Hedmark, Oppland fylke, Gudbrandsdal, Mellom-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal, Skiftekort (1658-1900), Skifteprotokollside, Side 449
Permanent bilde-ID: sk11216091900449
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk11216091900449
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-sk11216091900449.jpg 
 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye imponerande innlegg!  Jamen santen fann du Christen Antoniusson og lagnaden hans!  Respekt!  Og fleire nye fine detaljar frå Lom om Bakkeberg-ætti!

 

Eg har no greve litt på eigi hand i denne ætti på Sunnmøre og har fyllt nokre hòl, men fleire står att.  Eg reknar med at bygdeboki for Stranda kan ha ein del svar, eller kanskje vedkommande som har forfatta innleggi hjå DIS-Noreg?  Eg ville leggja inn ein kommentar, men feḱk ikkje det til...

 

Derimot følgjer her eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #1 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Avsnittet om Christen Antoniusson er oppdatert etter nye opplysningar mellom anna frå Grethe!

 

Torkild Antoniusson, f. i Luster kring 1722,

Torkild Antoniusson flytte i ung alder til Lom der han 22.10.1750 gifte seg med enkja Ingrid Olsdotter, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

 

Ingrid gifte seg første gongen i Lom 28.10.1738 med Rasmus Olson frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

Han var son av

 

 

##### (foreldri hans?)

 

 

og f.

 

 

##### (fødestaden hans?)

 

 

kring 1709.  Rasmus og Ingrid var gardbrukarar på Bakkeberg i Lom, og derifrå vart Rasmus gravlagd 25.10.1742.  Torkild tok over som gardbrukar på Bakkeberg då han i 1750 gifte seg med enkja, og dei vart buande på garden levetidi ut.  Ingrid d. på Bakkeberg sommaren 1772, medan Torkild vart gravlagd same staden 14.4.1790.  Ingrid fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre:

a. Ole Rasmusson, døypt i Lom 15.2.1738,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

b. Marit Rasmusdotter, døypt i Lom 14.2.1740, d.

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

 

     Ho gifte seg i Lom 2.11.1765 med Sevald Jacobson frå

 

 

     ##### (opphavet hans? – Storøygarden i Lom?)

 

 

     døypt i Lom 13.10.1740.  Men Sevald sette livet til på Sognefjellet då han i januar 1773 i lag med seks andre gudbrandsdøler var på veg til Luster for å henta mat på grunn av hungersnaud og kom ut for uvær. 

 

 

     ##### (yrke og bustad? – budde på Bakkeberg i Lom og sidan på Steinteigen!?)

 

 

     Dei fekk visstnok tre søner i lag,

 

 

     ##### (sjekka dette? – Ole 1768 og Rasmus 1770)

 

 

     mellom anna denne sonen:

- Jacob Sevaldson (1766-1829), vart husmann på Nedreengi under Talle i Luster (s.d.).

c. Brit Torkildsdotter, døypt i Lom 15.3.1750, d. på Bakkeberg sommaren 1787.  Ho gifte seg i Lom 9.1.1773 med Nils Paulson frå

 

 

     ##### (opphavet hans? – Ladingen??)

 

 

     døypt i Lom 16.7.1747.  Han d. på Bakkeberg våren 1804.  Som enkjemann gifte Nils seg 2.11.1789 att i Lom med Sigrid Ellefsdotter frå Prestøygarden i Lom,

 

 

     ##### (sjekka opphavet? – døypt på Moe!)

 

 

     døypt i Lom 30.6.1748.  Ho vart gravlagd frå Bakkeberg 29.6.1811.  Nils Paulson tok over som gardbrukar på Bakkeberg i Lom og fekk i alt fem born, som alle var frå første ekteskapet med Brit, men andre kona Sigrid hadde òg ei dotter frå før.

d. Ingrid Torkildsdotter (1752‑1828), vart gift med gardbrukar Hans Johnson på Storøygarden i Lom (1755‑1820), ein son av gardbrukar John Hansson på Åkerjordet, Runningen i Lom (1711‑1785), opphavleg gardbrukarson frå Leri i Luster (s.d.).

c. Cathrina Torkildsdotter, døypt i Lom 19.5.1755,

 

 

     ##### (1801 ugift tenestejente på Bakkeberg – lagnaden hennar?)

 

 

~~~~~~~~~~

 

Christen Antoniusson, f. i Luster kring 1725,

Christen Antoniusson reiste òg i ung alder til Lom der han 11.8.1755 gifte seg første gongen med Anna Rasmusdotter frå Gaukstad i Lom.  Ho var dotter av

 

##### (foreldri hennar?)

 

og f.

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

Christen var smed, og Anna var ei tid plassfolk på Sveinhaugen under Sveine i Lom,

 

##### (bustadar i Lom? – 1763 på Gaukstad!)

 

men flytte i 1772 til Ytterdale i Norddalen, Stranda der Anna d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – hausten 1773!)

 

Christen gifte seg 24.6.1774 att i Stranda med Elsa Ingebrigtsdotter frå

 

##### (opphavet hennar? – Kalhuussæter?)

 

Ho var dotter av

 

##### (foreldri hennar?)

 

og f.

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1729?)

 

##### (yrke og bustad for Christen og Elsa?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet til Christen? – før 1801)

 

medan Elsa d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1801 då ho var væverske og budde som huskone under Slyngstad

       prestegard i Stranda!

 

Christen fekk tre søner, som alle var frå første ekteskapet:

 

##### (fleire born som døydde unge? – kan henda var det 2x Rasmus? – oppl.?)

 

a. Antonius Christenson, døypt i Lom 31.8.1755, d. som husmann under Slyngstad øvre i Stranda 9.1.1831.  Antonius gifte seg i Norddalen, Stranda 26.6.1796 med Pernille Pedersdotter frå Hellesylt, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1766?)

 

     Ho d. som kårenkje på Slyngstad 2.1.1837.  Antonius og Pernille var husmannsfolk på Antoniusplassen under Slyngstad øvre i Stranda og fekk fem døtrer i lag.

b. Rasmus Christenson, døypt i Lom

 

     ##### (1759? – Byre 26.12.1758 eller Risem 19.10.1760?)

 

     vart gravlagd frå Røset i Stordalen, Stranda 29.10.1802.  Rasmus gifte seg i Norddalen, Stranda 26.6.1796 med Guri Halkjeldsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1773?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar – e. 1825!)

 

     Guri gifte seg 15.1.1804 att i Stordalen, Stranda med Peder Størkerson frå Jøsevollsæter i Stranda, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – 1775?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Rasmus og Peder var båe husmenn på Røsetkleivi

 

     ##### (eller Røsetøyen?)

 

     under Røset i Stordalen, Stranda, ein etter hin, og Guri fekk i alt fem born; av dei var to frå første ekteskapet med Rasmus Christenson.

c. Peder Christenson, døypt i Lom 21.8.1763, vart gravlagd frå Graven i Stranda 20.5.1810.  Han gifte seg i Stranda 18.7.1802 med Anna Nilsdotter frå Graven i Stranda, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

     1758.  Ho d. som kårkone på Graven 11.7.1821.  Som enkje gifte ho seg 4.6.1811 att i Stranda med enkjemannen Rafael Martinus Ingebrigtson, opphavleg frå Kaldhussæter i Stranda, døypt i Stranda 25.5.1777.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – finn ikkje i 1841!)

 

     1841.  Både Peder og Rafael tok over, ein etter hin, som gardbrukarar etter foreldri hennar på Graven i Liabygda i Stranda, men Anna fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg på ny for framifrå bistand og vonar på fleire detaljar...

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye spennande opplysningar om huslyden til Christen Antoniusson.

 

Eg har no oppdatert manuskriptet i innlegg #5 ovanfor der eg òg har teke med nokre andre detaljar som eg har finne, dels på FamilySedarch og dels i kyrkjebokavskriftene for Stranda som ligg i Digitalarkivet.  Men eg har vanskar med å finna dei einskilde datoane, so anten er kyrkjebøkene mangelfulle, eller eg har leitt på feil stad...

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden og kan liksom ikkje heilt komma over at Christen Antoniusson endeleg er komen til rette!

Link to post
Share on other sites

 

Da Rasmus Olsen giftet seg med Ingrid, står det at han var soldat. Jeg ser at tre av fadderne på sønnen Ole kommer fra Galde. Men det behøver ikke å ha noe å si....! Her er lenke til enda et eldre tema, men uten at opphavet til Ingrid kommer for en dag:

 

 

Rasmus Olsen Bakkeberg var 33 år da han ble gravlagt 25.10.1742 - f. (beregnet) 1709:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000422172

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for dei siste innleggi i denne debatten.

 

Som du òg seier, so mykje nytt kjem ikkje fram i dei gamle debattane, og «kjernespørsmåli» om opphavi til Rasmus Olson og Ingrid Olsdotter, paret som hadde Bakkeberg-garden kring 1740, står vel framleis ganske so «opne».

 

Elles ser eg i fleire innlegg at Torkild Antoniusson vert sagt vera avliden i 1772, men det stemmer jo ikkje!  Torkild er jo ikkje gravlagd før i 1790!  Og ser ein nærare på skiftet frå 1772

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25159/461?indexing=

 

so ser ein at det vart halde «Opgivelsesskifte» hjå Torkild og Guri(!) Bakkeberg, d.v.s. dei båe var i live på den tidi, og det går fram av kyrkjeboki at ogso Ingrid Olsdotter Bakkeberg vart gravlagd i 1790 (Torkild 14.4. og Ingrid 18.7.)!  Ho var 76 år, d.v.s. fødd kring 1714.

 

Kan henda vart dette «Opgivelsesskiftet» halde på grunn av delingi av garden?  Marit Rasmusdotter med mann Sevald Jacobson hadde jo, so vidt eg skjønnar, ein del av garden, medan Brit Torkildsdotter med mann Nils Paulson fekk ein annan del!?

 

Kva seier bygdeboki om dette?  Kanskje bygdeboki, i tillegg til opplysningar om opphavi til Rasmus Olson og Ingrid Olsdotter, òg her meir om dei to svigersønene, Sevald Jacobson og Nils Paulson (opphavi deira?) og kvar det vart av Ole Rasmusson, Marit Rasmusdotter og Cathrine Torkildsdotter?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Per S. Nestande

Bygdaboka for Lom, band 2 har ein del informasjon om Christen (Kristen) og Anne, inkludert ei dotter som du ikkje har med Lars:

Kristen fekk med Marit Olsdotter, jf. lenka Grethe Flood viste til om offentleg skriftemål i 1754 i innlegg 2 ovanfor, sonen:

Ola f.1752 d.1801, g.1789 m. Marit Rasmusdotter f.1769 i Vesløygarden d.1830 i Brenna (Dotter til Rasmus Jonsson truleg frå  Sygard Kvamme og Margrete Larsdotter frå Nedre Hjeltar i Skjåk), dei budde ulike plassar, sist på Kvernstugu under Ofigsbø, i 1801 er Ola oppført som jordlaus husmann og betlar. 4 barn.

Dåpen til Ola i 1752 (ca mai 1752, datoen er litt uklar):

https://media.digitalarkivet.no/kb2007060349065

Kristen vart så gift 1755 med Anne Rasmusdotter var f.ca. 1730 på  Nedre Haugen som var husmannsplass under Øverli i Lom. Faren var Rasmus Syverson. Namnet til mora er ikkje oppgjeve. På skifte etter broren i 1783 er det opplyst at Anne var død på Stranda på Sunnmøre.

Giftemålet til Christen og Anne i 1755:

https://media.digitalarkivet.no/kb2007060350012

Bygdaboka (band 2 side 153-154) skriv at Kristen og Anne fyrst var husmenn i Byre, deretter budde dei på Gaukstad og så kom dei truleg til plassen Brenna i Lia i Lom sist i 1760-åra. Kristen selde Brenna i 1772. Dei hadde fire barn i Lom:

Anton f.1755

 

 (eg fann ikkje denne dåpen i farten)

Rasmus dpt.26.12.1758 (frå Byre)

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603490669

Kristense dpt.14.6..1761 (frå Graffer):

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603490673

Per dpt.21.8.1763 (frå Gaukstad)

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603490676

 

Med helsing

Per

Link to post
Share on other sites
Per S. Nestande

Bygdaboka for Lom (spesielt band 4) har ein del informasjon om dei fem barna Ingrid Olsdotter på Bakkeberg hadde med Rasmus Olsson og Torkjell Antoniusson, Merk at Nils Pålsson døydde i 1815 og ikkje i 1804 som du har:

1. Ola Rasmusson dpt.15.2.1738 d.1802 i Slålii, g.1786 m. enka Katrine Hansdotter f.1753 på Flå  d.1824 på Runningen (Dotter til Hans Persson, fødd på og brukar på Flå, og Rønnaug Eiriksdotter fødd på Nordgard Stamstad). Dei hadde 2 barn. Ho var tidlegare g.1777 m. Ola Johannesson f.1747, Nistugu Slålii d.ca. 1784 (Son til Johannes Johnannesson og Åse Olsdotter) og hadde 3 barn med han. Både Ola J og Ola R var brukarar i Nistugu Slålii

 

 

 

2. Marit Rasmusdotter dpt.14.2.1740, d.1813, g.2.11.1765 m. Sevald Jakobsson, fødd på Storøygarden, dpt.13.10.1740, omkom på Sognefjellet januar 1773. Truleg son til Jakob Sevaldsson som truleg var frå Brenna. Dei er fyrst nemnde som husmenn under Bakkeberg, så på heimstaden hans og frå 1770 på Steinteigen under Uppigard Sulheim. Dei hadde 3 barn (Jakob, Ingrid og Rasmus). Marit vart g.2.g. før 1801 m. enkemann Per Syversson f.1734 i Vesløygarden d.1809 på Steinteigen, (Son til Syver Knutsson og Margrete Olsdotter). Han var tidlegare gift med Anne Olsdotter f.1738 i Åkerjordet og var husmannsfolk under Galde i 1764, 1 barn. Marit og Per hadde ikkje barn saman. Dei budde i 1801 på ein plass under Uppigard Bakkeberg, kanskje ein av Slåli-plassane.

 

 

3. Brit Torkjellsdotter dpt.15.3.1750 d. sommaren 1787, g.9.1.1773 m. Nils Pålsson dpt.16.7.1747 , grl. 5.2.1815,  (Son til Pål Ivarsson fødd i Uppistugu Bakkeberg og Brit Olsdotter) dei hadde 5 barn. Nils vart g.2.g. 2.11.1789 m. Sigrid Eilevsdotter fødd på Mo, dpt.30.6.1748 grl.29.6.1811. (Dotter til Eilev Jonsson født på Vågåsar og Mari Sevaldsdotter født på Nørdre Brimi)

 

Dødsfallet til Nils:

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603500296

 

4. Ingrid Torkjellsdotter dpt.1752 d.1828 på Storøygarden, g.1777 m. Hans Jonsson f.1755 på Åkerjordet d.1820,  (Son til Jon Hansson frå  Leri i Luster og Torø Jonsdotter frå Nødre Ekle), 10 barn.

 

 

5. Katrine Torkjellesdotter dpt.19.5.1755 d.1827 på Bakkeberg, innerst, fekk ein son med Per Knutsson f.1747, Nørjordskvei (Son til Knut Steinarsson fødd i Brustugu og Embjørg Olsdotter):

1.      5.1. Trond Persson f.1775 d.1813, omkom på Sognefjellet saman med 6 andre

Per vart seinare g.1780 m. Torø Olsdotter f.ca.1751 d.1822 i Nystugu, og vart brukar i Åmoten. Det er uvisst når Per døydde, men Torø vart oppattgift i 1797 m. Ola Østensson f.1756 på Elvesæter d.1838 på Røykjesletten.

 

Katrine fekk også ei dotter med Ola Olsson f.1762 på Sygard Gaupar d.1821 på Nordgard Aukrust (Son til Ola Trondsson fødd på Sygard Gauper og Live Olsdotter fødd på Ofigsbø)

5.2.Anne Olsdotter f.1792 d.1802.

Ola Olsson vart seinare g.1793 m. Live Hallvorsdotter Ofigsbø og brukar på Nordgard Aukrust.

 

 

Med helsing

 

Per

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Per for nye imponerande og svært informative innlegg!

 

Eg har no studert opplysningane i detalj, og eg har eit par tilleggsspørsmål, men desse skulle gå fram av det oppdaterte manuskriptet mitt nedanfor som erstattar manuskriptutdraget frå innlegg #5 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Torkild Antoniusson, f. i Luster kring 1722,

Torkild Antoniusson flytte i ung alder til Lom der han 22.10.1750 gifte seg med enkja Ingrid Olsdotter, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (fødestaden hennar?)

 

 

kring 1714.  Ingrid gifte seg første gongen i Lom 28.10.1738 med Rasmus Olson frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

Han var son av

 

 

##### (foreldri hans?)

 

 

og f.

 

 

##### (fødestaden hans?)

 

 

kring 1709.  Rasmus og Ingrid var gardbrukarar på Bakkeberg i Lom, og derifrå vart Rasmus gravlagd 25.10.1742.  Torkild tok over som gardbrukar på Bakkeberg då han i 1750 gifte seg med enkja, og dei vart buande på garden levetidi ut.  Torkild vart gravlagd frå Bakkeberg 14.4.1790, medan Ingrid vart gravlagd same staden 18.7.1790.  Ingrid fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre:

a. Ole Rasmusson, døypt i Lom 15.2.1738, vart gravlagd frå Slålien i Lom 23.10.1802.  Han gifte seg i Lom 2.8.1786 med enkja Cathrina Hansdotter, opphavleg frå Flå i Lom, døypt i Lom 2.12.1753.  Ho d. som kårenkje på Runningen i Lom 18.12.1824.  Cathrina gifte seg første gongen i Lom 14.7.1777 med Ole Johannesson frå Slålien i Lom, døypt i Lom 2.4.1747.  Han d. som gardbrukar på Slålien kring 1784.  Ole Johannsson og Cathfrima tok over som gardbrukarar på Slålien etter freldrin hans, og dette bruket tgok ole Rasmusson over då han gfte seg med Cathrina.  Cathfrina fekk in alt fem born; av dei var to frå andre ekteskapet med Ole Rasmusson.

b. Marit Rasmusdotter, døypt i Lom 14.2.1740, vart gravlagd som legdelem i Lom 5.12.1813.  Ho gifte seg i Lom 2.11.1765 med Sevald Jacobson frå Storøygarden i Lom, døypt i Lom 13.10.1740.  Men Sevald sette livet til på Sognefjellet då han i januar 1773 i lag med seks andre gudbrandsdøler var på veg til Luster for å henta mat grunna hungersnaud og kom ut for uvær.  Sevald og Marit var mellom anna plassfolk under Bakkeberg og sidan på Steinteigen under Sulheim i Lom.  Men som enkje gifte Marit seg att

 

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

 

     med enkjemannen Peder Syverson, opphavleg frå Vesløygarden i Lom, døypt i Lom

 

 

     ##### (Mungjeld 13.1.1734 eller Gutubø 24.1.1734?)

 

 

     Han vart gravlagd som legdelem frå Steinteigen i Lom 8.5.1809.  Peder og Marit budde visstnok lengste tidi som plassfolk under Bakkeberg i Lom.  Marit fekk i alt tre born, som alle var frå første ekteskapet med Sevald Jacobson, mellom anna denne sonen:

- Jacob Sevaldson (1766-1829), vart husmann på Nedreengi under Talle i Luster (s.d.).

c. Brit Torkildsdotter, døypt i Lom 15.3.1750, d. på Bakkeberg sommaren 1787.  Ho gifte seg i Lom 9.1.1773 med Nils Paulson frå Laingen i Lom, døypt i Lom 16.7.1747.  Han vart gravlagd frå Bakkeberg 3.2.1815.  Som enkjemann gifte Nils seg 2.11.1789 att i Lom med Sigrid Ellefsdotter frå Mo i Lom, døypt i Lom 30.6.1748.  Ho vart gravlagd frå Bakkeberg 29.6.1811.  Nils Paulson tok over som gardbrukar på Bakkeberg i Lom og fekk i alt fem born, som alle var frå første ekteskapet med Brit, men andre kona Sigrid hadde òg ei dotter frå før.

d. Ingrid Torkildsdotter (1752‑1828), vart gift med gardbrukar Hans Johnson på Storøygarden i Lom (1755‑1820), ein son av gardbrukar John Hansson på Åkerjordet, Runningen i Lom (1711‑1785), opphavleg gardbrukarson frå Leri i Luster (s.d.).

c. Cathrina Torkildsdotter, døypt i Lom 19.5.1755, d. som innerstv på Bakkeberg 17.6.1827.  Cathrina tente heime ppå Bakkeberg og budde der levetidi ut.  Ho var ugift, men fekk to born.

 

 

~~~~~~~~~~

 

 

Christen Antoniusson, f. i Luster kring 1725,

Christen Antoniusson reiste òg i ung alder til Lom der han 11.8.1755 gifte seg første gongen med Anna Rasmusdotter frå Øverli i Lom.  Ho var dotter av husmann Rasmus Syverson på Haugen nedre under Øverli og kona

 

 

##### (namnet hennar og opphavi deira?)

 

 

og f. i Lom kring 1730.  Christen var smed, og Anna var plassfolk ulike stadar i Lom, mellom anna under Byre, på Sveinhaugen under Sveine i Lom, under Gaukstad og til sist på Brenna under Lia, men flytte i 1772 til Ytterdale i Norddalen, Stranda der Anna d.

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – hausten 1773!)

 

 

Christen gifte seg 24.6.1774 att i Stranda med Elsa Ingebrigtsdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar? – Kalhuussæter?)

 

 

Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1729?)

 

 

##### (yrke og bustad for Christen og Elsa?)

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet til Christen? – før 1801)

 

 

medan Elsa d.

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1801 då ho var væverske og budde som huskone under Slyngstad prestegard i Stranda!

 

 

Christen fekk fire born, som alle var frå første ekteskapet:

 

 

##### (fleire born som døydde unge? – oppl.?)

 

 

a. Antonius Christenson, døypt i Lom 31.8.1755, d. som husmann under Slyngstad øvre i Stranda 9.1.1831.  Antonius gifte seg i Norddalen, Stranda 26.6.1796 med Pernille Pedersdotter frå Hellesylt, f.

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1766?)

 

 

     Ho d. som kårenkje på Slyngstad 2.1.1837.  Antonius og Pernille var husmannsfolk på Antoniusplassen under Slyngstad øvre i Stranda og fekk fem døtrer i lag.

b. Rasmus Christenson, døypt i Lom 26.12.1758, vart gravlagd frå Røset i Stordalen, Stranda 29.10.1802.  Rasmus gifte seg i Norddalen, Stranda 26.6.1796 med Guri Halkjeldsdotter frå

 

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

 

     f.

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1773?)

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar – e. 1825!)

 

 

     Guri gifte seg 15.1.1804 att i Stordalen, Stranda med Peder Størkerson frå Jøsevollsæter i Stranda, f.

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – 1775?)

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

 

     Rasmus og Peder var båe husmenn på Røsetkleivi

 

 

     ##### (eller Røsetøyen?)

 

 

     under Røset i Stordalen, Stranda, ein etter hin, og Guri fekk i alt fem born; av dei var to frå første ekteskapet med Rasmus Christenson.

c. Christenca Christensdotter, døypt i Lom 14.6.1761,

 

 

     ##### (lagnaden hennar? – d. truleg i ung alder!! – ingen ervingar i 1810!)

 

 

d. Peder Christenson, døypt i Lom 21.8.1763, vart gravlagd frå Graven i Stranda 20.5.1810.  Han gifte seg i Stranda 18.7.1802 med Anna Nilsdotter frå Graven i Stranda, f.

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

 

     1758.  Ho d. som kårkone på Graven 11.7.1821.  Som enkje gifte ho seg 4.6.1811 att i Stranda med enkjemannen Rafael Martinus Ingebrigtson, opphavleg frå Kaldhussæter i Stranda, døypt i Stranda 25.5.1777.  Han d.

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – finn ikkje i 1841!)

 

 

     1841.  Både Peder og Rafael tok over, ein etter hin, som gardbrukarar etter foreldri hennar på Graven i Liabygda i Stranda, men Anna fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Framleis slit me med opphavi til Rasmus Olson og Ingrid Olsdotter, og likeins med ein del opplysningar frå Stranda, men i det store og heile børjar dette å sjå ganske so bra ut!

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med å komplettera denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Per for siste oppklarande melding.  Eg har retta opp manuskriptet i innlegg #14!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå hjelp!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.