Jump to content
Arkivverket

Bottolf Jørgensen (1714-1785) og kona Christi Hermundsdotter (1715-1785) - frå Luster til Bergen - kvar vart det av alle borni deira? - ei skikkeleg utfordring!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram ein ny huslyd frå Luster som er ganske so mangelfull i manuskriptet mitt.  Dei opplysningane som eg har, vart samla for over 30 år sidan med møysommeleg blaing i mellom anna kyrkjebøkene i Bergen.  No finst det jo so mange andre metodar...

 

Her følgjer manuskriptet slik det ser ut pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg frå Grethe er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #7 nedanfor!

 

Eg ser at både Kirstine Sophie Rosendal (sidan gift med Herman) og Hermine Malene Grønning (sidan gift med Johannes) er mellom fadrane for dette «uægte» barnet som ei Anna Birgitte Bottelsdotter får i Bergen i 1776.  «Vår» Anna?

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005917110

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips for å fylla dei mange hòli!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites

10.Hermund Bottolfson, døypt 10.10.1751,

 

Herman ble konfirmert i Domkirken i Bergen i 1769:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000437238

 

Er dette konfirmasjonen til søsteren Anne?? Fødselsåret avviker med 3 år. Kanskje heller den Anne Birgitte som får et uekte barn i 1776? 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000436874

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites

En Morten Andreas Rosendahl, født 1748, ble konfirmert i Korskirken i Bergen 1765:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000283528

 

Kanskje samme mann som har datteren Christine Magdalene til dåpen i Domkirken i 1785:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009196347

 

Og gjett hvem som er fadder på Christine Magdalene: Herman Bottelsen!

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 3 (1758-1789), Fødte og døpte 1785, Side 250-251
Permanent bilde-ID: kb20070306650493
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650493
 

Det skulle kanskje tyde på at Herman Bottelsen er gift med søsteren til Morten Andreas Rosendal...??

 

Samme Morten Rosendal kom til Skånevik som gjestgiver:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058369000133

 

Skåneviksoga. B. 6 : I gode og vonde dagar : frå 1750 til 1965

 

 

Morten Rosendal .jpg

Link to post
Share on other sites

Fant dette: http://www.fylkesarkiv.no/sites/default/files/steen_forde_bind_1komplett.pdf

 

Dette er en avskrift av sorenskriver Steens skrifter om Førde sokn i gamle dager. I de eldste kirkebøkene fra Førde er det ifølge avskriften nevnt en skredder Peder Rosendal som hadde en datter til dåpen i 1744 og en sønn Morten Andreas til dåpen i 1747. Peder var visstnok sønn av sersjant Vilhelm Rosendal, som i 1701 bodde i Sjøholen. Peder eide et hus litt overfor prestegården. 

 

Og gjett hva denne datteren heter, Lars, som Peder Rosendahl har til dåpen i 1744? Kirstine Sophie! Kan dette være kona til Hermund Bottelsen??

 

Sogn og Fjordane fylke, Førde, Vevring, Holsen, Haukedalen, Naustdal i Førde, Ministerialbok nr. A 2 (1728-1748), Kronologisk liste 1744, Side 130
Permanent bilde-ID: kb20070227240623
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070227240623
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20070227240623.jpg 
Og her er Peder Skredders sønn Morten Andreas, døpt 1747:

 

Sogn og Fjordane fylke, Førde, Vevring, Holsen, Haukedalen, Naustdal i Førde, Ministerialbok nr. A 2 (1728-1748), Kronologisk liste 1747, Side 156
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070227240650
 

Bygdeboka for Førde han ingen opplysninger om hvem Peder var gift med. 

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites

11. Johannes Bottolfson, døypt 11.5.1755,

 

Johannes Bottolvsen vart òg med foreldri til Bergen og gifte seg der 9.11.1777 med Hermine Malene Jansdotter Grønning frå Bergen.  Ho var dotter av målar Jan Henrik Grønning og kona Lisbeth Helene

 

##### (fulle namn?)

 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N75V-B5H

 

Name:    Johan Hendrich Gronning 
Spouse's Name:    Elisabeth Hellene Nielsdr
Event Date:    17 Dec 1753
Event Place:    Bergen, Bergen, Norway

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000990994

 

Marthe, 1758 - da står mor som Elisabeth Hellene Bandscher: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005871317

 

Elisabeth Helene ble gravlagt 30.01.1758: 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=bedo1668&gardpostnr=22627&merk=22627#ovre

Datteren ble gravlagt 24.01.1758: 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=bedo1668&gardpostnr=22627&merk=22627#ovre

 

Kan dette være dåpen til Elisabeth Helena, datter av Nils Andersøn og Martha Olsdatter - døpt 02.6.1727 i KK??

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006185173

 

Johan Henrik Grønning giftet seg på nytt i 1758 med Tyri Michelsdatter:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000429309

 

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for fleire imponerande innlegg!

 

No er opphavi til både Kirstine Rosendal og Hermine Grønning bra kartlagde, og det kan vel iokkje vera mykje tvil om at Anna Bergitte Bottolfsdotter, barnemori frå 1776, må vera mellom døtrene i denne huslyden.

 

MEN, det framstår som ei kjempeutfordring KVAR det er vorte av denne huslyden etter 1780-åri!  Etter at båe foreldri døydde i 1785 og Herman siste gongen er nemnd som fadder same år, er det absolutt ikkje noko å sjå til nokon i denne huslyden, korkje i Bergen eller andre stadar!  Merkeleg!!!

 

Her kjem eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bottolf Jørgenson Drægnishaug, frå Drægni (bnr. 1), var f. (i Luster) kring 1714 og gifte seg (i Luster) 12.2.1735 med Christi Hermundsdotter frå Fortun, f. (i Luster) kring 1715.  Dei budde visstnok eit par år på Legene under Fortun, men flytte til Drægnishaugen kring 1744 og hadde plassen her til kring 1758.

Kring 1760 flytte Bottolf og Christi til Bergen der Bottolf Jørgensen truleg helst var vanleg arbeidsmann.  Dei budde i Strandgaten i Bergen, og derifrå vart Bottolf gravlagd 9.7.1785.  Christi vart gravlagd same staden 18.10.1785.

Bottolf og Christi fekk tolv born i lag, alle fødde i Luster:

 1. Bottolf Bottolfson (1735-1741).

 2. Agatha Bottolfsdotter, f. kring 1737, vart konfirmert i Luster i 1758.

Agatha Bottolvsen reiste truleg med foreldri til Bergen kring 1760

 

##### (lagnaden hennar?)

 

 3. Peder Bottolfson (1739‑1741).

 4. Jørgen Bottolfson (1740‑1741).

 5. Bottolf Bottolfson (1742‑1742?).

 6. Sophia Bottolfsdotter (1743‑1786),

Sophia Bottolvsen flytte til Bergen kring 1760 og vart der gift med husmannssonen Johannes Arneson frå Eidsbakken under Eide (1743‑1813) (s.d.).

 7. Anna Bottolfsdotter, døypt 27.3.1746,

Anna Bottolvsen reiste òg med foreldri til Bergen kring 1760 og var fadder til eit barn i Bergen i 1767,

 

##### (lagnaden hennar? – truleg Anne Birgitte uekte dotter Hanne Starup, døypt DK, Bergen 7.1.1776 – far bedemann ved KK Hans Starup (Strarup?) 1739-1795)

 

 8. Halvor Bottolfson (1749‑1749).

 9. Eli Bottolfsdotter (1750-1750).

10.Hermund Bottolfson, døypt 10.10.1751,

Herman Bottolvsen flytte til Bergen med foreldri der han 14.12.1783 gifte seg med Kirstine Sophie Pedersdotter Rosendal frå

 

##### (kva gard?)

 

i Naustdal, Førde.  Ho var dotter av skreddar Peder Wilhelmson Rosendal på

 

##### (gardsnamnet?)

 

i Naustdal, opphavleg frå Sjøholen i Førde, og kona

 

##### (namnet hennar?)

 

og vart døypt i Førde 16.2.1744. 

 

##### (yrke og bustad? – 1783: matros i Bergen – framleis i Bergen 1785 – seinare lagnad??)

 

11. Johannes Bottolfson, døypt 11.5.1755,

Johannes Bottolvsen vart òg med foreldri til Bergen og gifte seg der 9.11.1777 med Hermine Malene Jansdotter Grønning frå Bergen.  Ho var dotter av målarmeister Johan Henrik Hermanson Grønning i Bergen og første kona kona Elisabeth Helene Nilsdotter Bandscher, òg frå Bergen, og f. i Bergen 27.7.1754. 

 

##### (yrke og bustad? – matros i Bergen, men forsvinn! – lagnaden deira?)

 

Dei fekk to born i lag:

a. Kirstine Elisabeth Grønning Johannesdotter Bottolvsen, f. i Bergen 2.3.1777,

 

     ##### (lagnad?)

 

b. Johan Henrik Johannesson Bottolvsen, f. i Bergen 31.3.1778, vart gravlagd i Bergen 22.7.1782.

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

12. Lars Bottolfson, døypt 24.2.1758,

Lars Bottolvsen må òg vera flytt med foreldri til Bergen,

 

##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for alle gode tips som kan føra denne huslyden lenger fram i tid!

Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

 

Hörer denne hit? Alderen er litt feil, men navnet er vel ikke så vanlig.

Matroser i Bergen 1754-1800

Herman Bottelsen f. 1755 i Lyster,.......,Död paa Grönland 1785

 

 

 

                         
Edited by Vibeke Lund Åhling
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke for eit fantastisk spennande innlegg!

 

Eg er ikkje i tvil om at du har finne den «rette» Herman Bottelsen!  So han enda sine dagar på Grønland i 1785!!  Nokon nærare dato er vel ikkje mogeleg å få greie på, men dette var jo skikkeleg interessant uansett!

 

Men kvar kan det ha vorte av resten av søskeni?  Dei var jo so mange, og so ser dei alle ut til å forsvinna om lag på same tid!?

 

Eg vonar på fleire spennande oppdagingar og takkar på ny for framifrå bidrag!

Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

En Johannes Bottelsen f. i Sogn 1751 farer som matros, enroulleret i 1775, engageret i fast tieneste ved Divisionen 1781 - er dette en mulig Johannes? (Og hva er Divisionen?)

 

Bottel Jörgensens drengebarn (ingen alder eller navn) 19 okt 1761 fattig frie - er dette Lars?

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke for eit nytt spennande innlegg!

 

Me veit at Johannes var matros, og om han i 1781 er nemnd som «engageret i fast tieneste ved Divisionen», kan ikkje eg forstå noko anna enn at han var matros på eit marinefarty.  Kanskje er dette forklaringi på at huslyden «forsvinn» frå Bergen?  Flytte dei kan henda til København??

 

Elles er det godt mogeleg at det var vesle Lars som døydde i 1761.  Det budde ingen andre Bottolf Jørgensen i Bergen på den tidi, og Lars er einaste alternativ...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #7 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bottolf Jørgenson Drægnishaug, frå Drægni (bnr. 1), var f. (i Luster) kring 1714 og gifte seg (i Luster) 12.2.1735 med Christi Hermundsdotter frå Fortun, f. (i Luster) kring 1715.  Dei budde visstnok eit par år på Legene under Fortun, men flytte til Drægnishaugen kring 1744 og hadde plassen her til kring 1758.

Kring 1760 flytte Bottolf og Christi til Bergen der Bottolf Jørgensen truleg helst var vanleg arbeidsmann.  Dei budde i Strandgaten i Bergen, og derifrå vart Bottolf gravlagd 9.7.1785.  Christi vart gravlagd same staden 18.10.1785.

Bottolf og Christi fekk tolv born i lag, alle fødde i Luster:

 1. Bottolf Bottolfson (1735-1741).

 2. Agatha Bottolfsdotter, f. kring 1737, vart konfirmert i Luster i 1758.

Agatha Bottelsen reiste truleg med foreldri til Bergen kring 1760

 

 

##### (lagnaden hennar?)

 

 

 3. Peder Bottolfson (1739‑1741).

 4. Jørgen Bottolfson (1740‑1741).

 5. Bottolf Bottolfson (1742‑1742?).

 6. Sophia Bottolfsdotter (1743‑1786),

Sophia Bottelsen flytte til Bergen kring 1760 og vart der gift med husmannssonen Johannes Arneson frå Eidsbakken under Eide (1743‑1813) (s.d.).

 7. Anna Bottolfsdotter, døypt 27.3.1746,

Anna Bottelsen reiste òg med foreldri til Bergen kring 1760 og var fadder til eit barn i Bergen i 1767,

 

 

##### (lagnaden hennar? – truleg Anne Birgitte uekte dotter Hanne Starup, døypt DK, Bergen 7.1.1776 – far bedemann ved KK Hans Starup (Strarup?) 1739-1795)

 

 

 8. Halvor Bottolfson (1749‑1749).

 9. Eli Bottolfsdotter (1750-1750).

10.Hermund Bottolfson, døypt 10.10.1751,

Herman Bottelsen flytte til Bergen med foreldri der han 14.12.1783 gifte seg med Kirstine Sophie Pedersdotter Rosendal frå

 

 

##### (kva gard?)

 

 

i Naustdal, Førde.  Ho var dotter av skreddar Peder Wilhelmson Rosendal på

 

 

##### (gardsnamnet?)

 

 

i Naustdal, opphavleg frå Sjøholen i Førde, og kona

 

 

##### (namnet hennar?)

 

 

og vart døypt i Førde 16.2.1744.  Herman var matros, og han og Kirstine budde i Bergen, men Herman d. på ei reise til Grønland i 1785.  Kirstine Rosendahl livnærte seg sidan som syerske og vart gravlagd i Bergen 29.10.1803.  Dei var barnlause.

11. Johannes Bottolfson, døypt 11.5.1755,

Johannes Bottelsen vart òg med foreldri til Bergen og gifte seg der 9.11.1777 med Hermine Malene Jansdotter Grønning frå Bergen.  Ho var dotter av målarmeister Johan Henrik Hermanson Grønning i Bergen og første kona kona Elisabeth Helene Nilsdotter Bandscher, òg frå Bergen, og f. i Bergen 27.7.1754.  Johannes Bottelsen var matros og fekk i 1781 fast teneste som militærmatros. 

 

 

##### (yrke og bustad? – forsvinn frå Bergen! – København? – lagnaden deira?)

 

 

Dei fekk to born i lag:

a. Kirstine Elisabeth Grønning Johannesdotter Bottelsen, f. i Bergen 2.3.1777,

 

 

     ##### (lagnad?)

 

 

b. Johan Henrik Johannesson Bottelsen, f. i Bergen 31.3.1778, vart gravlagd i Bergen 22.7.1782.

 

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

 

12. Lars Bottolfson, døypt 24.2.1758,

Lars Bottelsen må òg vera flytt med foreldri til Bergen, men vart visstnok gravlagd i Bergen alt 19.10.1761.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne vanskelege huslyden og vonar på fleire «gullkorn»!

 

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Kierstine Rosendahls begravelse 29 okt 1803 https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620410

I 1801 var hun enke og syerske. 

Jeg har prøvd å finne ut noe om faren tidligere, men det ser ut til å være vanskelig. Både Kierstine og broren ble født i Førde og konfirmerte i Bergen og bodde da hos andre enn foreldrene. 

Edited by Erlend E. Mæhlum
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Erlend for interessant innlegg!

 

Eg har vore på leiting etter lagnaden til Kirstine Rosendahl, men dette dødsfallet har nok gått meg «hus forbi».

 

Det høyrest ut som lite er kjent om foreldri til Kirstine, men veit du i det minste kvar i Naustdal faren budde?

 

Kanskje det var mori som tok med seg borni til Bergen?

 

Eg har retta opp manuskriptet mitt i innlegg #11 med dødsfallet hennar Kirstine.

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden so langt!

Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Det står i pantebrevet at huset til Petter Rosendal var ved Førde kirke https://media.digitalarkivet.no/tl20070808170692

Jeg har ikke sett han benevnt med farsnavn, så jeg vil være veldig forsiktig med å si at han er sønn av Wilhelm.

 

En Peder Pedersen Rosendal og Ane Kirstine Andersdatter får en sønn i Bergen i 1758. 

Morten Andreas eldste datter ble døpt Ane Kirstine, så det kan være en sammenheng, men jeg har ikke funnet noen konkrete bevis at det var det sammen paret som var i Førde en 10 år tidligere. 

Kirstine Sophie selger sitt hus i 10 rode nr 155 https://media.digitalarkivet.no/tl20070422130270 (nederst høyre side)

Som underskriver "paa enchen vegne som arving Johannes Arnnesen" 

(Broren Morten Andreas skjøte følger på samme side)

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Erlend for eit interessant innlegg!

 

Eg ser heilt klart poenget ditt med å syna varsemd her.  So lenge ein ikkje kan prova ættesamanhangen, skal ein òg vera varsam med å seia noko som ein ikkje kan gå god for!

 

Argumentet med at Peder Pederson Rosendahl med kona Anna Kirstine Andersdotter fekk eit barn i Bergen i 1758 (Frants), og at Morten Andreas òg hadde ei dotter Anna Kirstine, tykkjer eg veger tungt i retning av at dei to òg kan ha vore foreldri til Morten Andreas og Kirstine Sophie.  Kanskje døydde dei tidleg, og borni voks opp hjå andre?

 

Me har jo òg ei Anna Kirstine Rosendahl som vart gravlagd i Bergen 8.7.1790, 84 år gamal, men ho er for gamal til å få born i 1758!?

 

Eg ser forresten at Johannes Arnesen skriv under som erving for Kirstine Sophie i 1804.  Johannes var jo frå Luster og gift med svigerinna Sophia Bottelsen...

 

Elles er dei største utfordringane innan denne ætti framleis å finna lagnadane til Sophia og Anna samt kvar det vart av Johannes Bottelsen og kona/borni hans!?

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med denne huslyden so langt!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Erlend E. Mæhlum

Det er et innlegg i NST 17 s.331 om "Sergeant Peter Petersen Rosendahl" Det går frem her at Peter ikke er sønn av Willum Berntsen Rosendahl, han skal i følge skifte bare ha 2 døtre. Peter var gift med Anne Kirstine Andersdatter, død i Bergen i 1790, 80 år gl. Peter skal ha vært født ca. 1696 i Bergens området, det er antydet at han var født utenfor ekteskap. Ant. død ca 1762. Om datteren Kirstine Sophie, så står det at hun antagelig er Kirstine Pedersdatter gift med vever Jan Molsteen, to sønner Fredrich og Peder (Jeg tror dette er feil). Det er ellers tatt med mye antagelser om hvem slekten til Peter kan ha vært, uten at det er funnet noe konkrete kilder som beviser dette.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Lars E. Øyane

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Erlend for siste innlegget i denne debatten frå i fjor!

 

Eg ønskjer elles i dag å henta fra att dette emnet «frå gløymsli», sidan denne huslyden framleis «representerer» fleire store utfordringar:

 

** Lagnaden til Agatha Bottolfsdotter?

 

** Lagnaden til Anna Bottolfsdotter?

 

** Opphavet til foreldri hennar Kirstine Sophie Pedersdotter Rosendal?

 

** Og endeleg lagnaden til Johannes Bottolfson og kona Hermine - kan dei vera flytte til Danmark?

 

Her følgjer siste versjon av dette manuskriptet:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Bottolf Jørgenson Drægnishaug, frå Drægni (bnr. 1), var f. (i Luster) kring 1714 og gifte seg (i Luster) 12.2.1735 med Christi Hermundsdotter frå Fortun, f. (i Luster) kring 1715.  Dei budde visstnok eit par år på Legene under Fortun, men flytte til Drægnishaugen kring 1744 og hadde plassen her til kring 1758.

Kring 1760 flytte Bottolf og Christi til Bergen der Bottolf Jørgensen truleg helst var vanleg arbeidsmann.  Dei budde i Strandgaten i Bergen, og derifrå vart Bottolf gravlagd 9.7.1785.  Christi vart gravlagd same staden 18.10.1785.

Bottolf og Christi fekk tolv born i lag, alle fødde i Luster:

 1. Bottolf Bottolfson (1735-1741).

 2. Agatha Bottolfsdotter, f. kring 1737, vart konfirmert i Luster i 1758.

Agatha Bottelsen reiste truleg med foreldri til Bergen kring 1760

 

##### (lagnaden hennar?)

 

 3. Peder Bottolfson (1739‑1741).

 4. Jørgen Bottolfson (1740‑1741).

 5. Bottolf Bottolfson (1742‑1742?).

 6. Sophia Bottolfsdotter (1743‑1786),

Sophia Bottelsen flytte til Bergen kring 1760 og vart der gift med husmannssonen Johannes Arneson frå Eidsbakken under Eide (1743‑1813) (s.d.).

 7. Anna Bottolfsdotter, døypt 27.3.1746,

Anna Bottelsen reiste òg med foreldri til Bergen kring 1760 og var fadder til eit barn i Bergen i 1767,

 

##### (lagnaden hennar? – truleg Anne Birgitte uekte dotter Hanne Starup, døypt DK, Bergen 7.1.1776 – far bedemann ved KK Hans Starup (Strarup?) 1739-1795)

 

 8. Halvor Bottolfson (1749‑1749).

 9. Eli Bottolfsdotter (1750-1750).

10. Hermund Bottolfson, døypt 10.10.1751,

Herman Bottelsen flytte til Bergen med foreldri der han 14.12.1783 gifte seg med Kirstine Sophie Pedersdotter Rosendal frå Bergen.  Ho var dotter av

 

##### (yrke?)

 

Peder Pederson Rosendal i Bergen, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Anna Kirstine Andersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Førde 16.2.1744.  Herman var matros, og han og Kirstine budde i Bergen, men Herman d. på ei reise til Grønland i 1785.  Kirstine Rosendahl livnærte seg sidan som syerske og vart gravlagd som enkje i Bergen 29.10.1803.  Dei var barnlause.

11. Johannes Bottolfson, døypt 11.5.1755,

Johannes Bottelsen vart òg med foreldri til Bergen og gifte seg der 9.11.1777 med Hermine Malene Jansdotter Grønning frå Bergen.  Ho var dotter av målarmeister Johan Henrik Hermanson Grønning i Bergen og første kona kona Elisabeth Helene Nilsdotter Bandscher, òg frå Bergen, og f. i Bergen 27.7.1754.  Johannes Bottelsen var matros og fekk i 1781 fast teneste som militærmatros. 

 

##### (yrke og bustad? – forsvinn frå Bergen! – København? – lagnaden deira?)

 

Dei fekk to born i lag:

a. Kirstine Elisabeth Grønning Johannesdotter Bottelsen, f. i Bergen 2.3.1777,

 

     ##### (lagnad?)

 

b. Johan Henrik Johannesson Bottelsen, f. i Bergen 31.3.1778, vart gravlagd i Bergen 22.7.1782.

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

12. Lars Bottolfson, døypt 24.2.1758,

Lars Bottelsen må òg vera flytt med foreldri til Bergen, men vart visstnok gravlagd i Bergen alt 19.10.1761.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
Lars E. Øyane

Etter at Ivar Moe har lagt ut ein forspørsel som gjeld Johannes Bottolfson nemnd over

 

image.thumb.png.34944214ac71497938d3589bb8cbc006.png

 

nyttar eg høvet til å henta fram att denne utfordringi på ny.

 

Det er fleire søsken som saknast i denne huslyden, men særleg er det interesse knytt til Johannes Bottolfson som rett og sltte berre «forsvinn» frå Bergen først på 1780-talet i lag med kona og eldste dotteri.  Kvar i all verdi kan dei ha vorte av?  Kva tyder «fast tieneste ved Divisionen»?  Flytte han kan henda til Danmark?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.